Groen-Links blijft politiemissie Kunduz steunen/Volharding steun aan VS bezetting Afghanistan

Geachte  lezers,

Op het Congres van 11 februari 2012 hebben de leden van Groen Links ingestemd met continuering van de steun aan de
politiemissie in Kunduz, hoewel men niet voor een uitbreiding heeft gekozen

Groen-Links tegenstanders van de missie hebben vooral gewezen op pragnatische zaken, zoals het feit, dat er te weinig rekruten zouden zijn
Waar het echter in wezen om gaat, is dat Groen Links met haar steun aan die zogenaamde
”missie Kunduz” politiek en moreel medeplichtig is aan de sinds 2001 aanwezige Amerikaans-Westerse bezetting van Afghanistan steunt, de mooie
praatjes over de ”opbouw van een stabiel en veilig Afghanistan” ten spijt
Immers, deze politiemissie opereert onder de vlag van de VS/NAVO bezetting in Afghanistan 1

Het enige belang, dat werkelijk wordt gediend zijn de hegemonistische belangen van de VS als Supermacht, met in haar kielzog de NAVO

Op dit neokoloniale aspect EN het feit, dat er sprake is van een bezetting, heeft
Groen Links oprichter, vredesactivist en principieel criticus van de Kunduz missie Hans Feddema glashelder gewezen 2

Nog verwerpelijker is deze Groen Links houding tegen de achtergrond van de eerdere
steun aan de Amerikaanse aanval op Afghanistan, wat een verraad was aan de vredesidealen, mensenrechten en voormalige linkse solidariteit 3

I

BEZETTING
VEILIGHEIDSSITUATIE

Hetgeen door Groen-Links en vrijwel alle andere politieke partijen uit het oog verloren wordt is het feit, dat Afghanistan geen autonome regering heeft, maar nog steeds een door de VS en de NAVO bezet gebied is, dat niet alleen daardoor geen vrije en soevereine politieke keuzes kan maken, maar geteisterd wordr door onveiligheid

Enerzijds is er de strijd tussen de VS/NAVO bezetter en het Taliban-verzet, anderszijds tussen een aantal elkaar bestrijdende Afghaanse facties en verkeert het land in chaos en praktische anarchie, hetgeen het gevolg is van tien jaar oorlog

In een dergelijke situatie zal ook een civiele politiemacht in het kader van de ”missie Kunduz” niet bijdragen aan de veiligheid

II

VOORGESCHIEDENIS EN DE STEUN VAN GROEN-LINKS AAN DE AMERIKAANSE
AANVAL OP AFGHANISTAN

Na de aanslagen van 11 september 2001 wees de VS al snel de beschuldigende vinger in de richting van Osama Bin Laden en het politieke netwerk Al Qaeda, waarvoor tot op heden geen enkele harde bewijzen geleverd zijn
Ook zou de Taliban regering betrokken zijn geweest bij de aanslagen

Vervolgens vroeg de VS aan de Taliban regering uitlevering van Osama bin Laden, zonde overleg van enig bewijs, waarna uiteraard die uitlevering werd geweigerd

De VS wilden toen op grond van artikel 5, NAVO steun voor de aanval op Afghanistan en overlegde aan de NAVO ministers ”bewijzen” voor de betrokkenheid van Al Qaeda, die echter nooit door de toenmalige premier Kok aan het Nederlandse parlement, noch aan de fractievoorzitters van de grote partijen, getoond is
Overigens was hier artikel 5 niet van toepassing, aangezien het alleen de aanval van de ene Staat op een NAVO bondgenoot betreft
En de Taliban had de VS niet militair aangevallen

Ondanks niet geziene bewijzen verklaarde Nederland steun aan de Amerikaanse aanval op Afghanistan, die overigens sowieso in strijd was met het Internationaal Recht 4
Ook Groen-Links stemde tot haar schande voor, ondanks nooit geziene bewijzen 5
De SP was de enige partij, die geweten en linkse solidariteit toonde en tegen stemde

Ondanks het feit, dat zij op de hoogte was is van de gevolgen van Amerikaanse oorlogvoering, waaronder grootschalige bombardementen
In dit geval de internationaal verboden clusterbommen, die aan meer dan 3000 Afghaanse burgers het leven kostten

De rij van in deze oorlog en tijdens de bezetting door de VS en haar bondgenoten gepleegde oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, ook door Nederlandse troepen, is lang en ik zal daarop niet uitgebreid ingaan

Wel wil ik nogmaals benadrukken, dat de sinds 2001 tot op heden voortdurende bezetting, die onder druk van de VS een ”legitiem” tintje kreeg via de nodige VN resoluties, tot nu toe voortduurt

Door het ondersteunen van de ”missie Kunduz” EN door de aanvankelijke steun van Groen-Links voor de Amerikaanse aanval op Afghanistan, is Groen-Links politiek en moreel verantwoordelijk voor de plaatsgevonden oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen tijdens oorlog en bezetting

Dat versta ik bepaald niet onder betrokkenheid met Afghanistan, een argument, waarmee
de voorstanders van de ”missie Kunduz” zwaaien

Van meet af aan heeft Groen-Links het anti-oorlogsgeluid het zwijgen opgelegd en is betrokken geweest bij de Amerikaanse en NAVO belangen

Door alsnog afstand te nemen van die Kunduz missie had Groen-Links de smet uit het verleden, namelijk de steun dus voor de VS aanval met alle gevolgen van dien hebben kunnen wegnemen

Dat is niet gebeurd
Hiermee heeft Groen-Links de zaak van de mensenrechten, de gerechtigheid en de vredesidealen een slechte dienst bewezen

Zie ook mijn correspondentie met Groen-Links naar aanleiding van haar
rechtvaardiging van haar eerste instemming
met de missie Kunduz

http://www.ekudos.nl/artikel/287777/groenlinks_…

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

1

GROEN LINKS STEUNT MISSIE NAAR KUNDUZ/ONDERSTEUNING AMERIKAANSE
BEZETTING AFGHANISTAN

http://www.ekudos.nl/artikel/287777/groenlinks_…

2

JOOP.NL
IDEALISME IS KRACHT
KUNDUZ IS GEEN VREDESMISSIE MAAR EEN OORLOGSMISSIE
HANS FEDDEMA

http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/ideal…

3

Uitpers www.uitpers.be
Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan/Wederopbouwmissie of bezettingsmacht?
maart 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

Uitpers
Herdenking 11 september/Eenzijdige morele verontwaardiging
october 2010

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2808

4

AFGHANISTAN EN INTERNATIONAAL RECHT
JESSE FREDERIK

http://www.luxetveritas.nl/blog/?p=13

5

Uitpers www.uitpers.be
Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan/Wederopbouwmissie of bezettingsmacht?
maart 2008

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1943

Reacties uitgeschakeld voor Groen-Links blijft politiemissie Kunduz steunen/Volharding steun aan VS bezetting Afghanistan

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.