Monthly Archives: februari 2016

Paintings of Astrid Essed

 

 

 

PAINTINGS OF ASTRID ESSED

Reacties uitgeschakeld voor Paintings of Astrid Essed

Filed under Divers

Schilderijen Astrid Essed

 

 

SCHILDERIJEN ASTRID ESSED

Reacties uitgeschakeld voor Schilderijen Astrid Essed

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Culturele Revolutie-Participatiemaatschappij op hol geslagen

 

 

woensdag 24 februari 2016

Dit stuk schreef ik voor Buiten de Orde, 2015 nr. 4. Daar is het te lezen, maar dan niet alleen geredigeerd maar nog opgemaakt en geïllustreerd ook. Beter dan internettekst, en in die BdO staat nog veel meer, dus zie dat je een exemplaar van dat blad in handen krijgt :) Nee, ik ben niet onpartijdig, ik werk mee aan dat blad.

Culturele Revolutie: Mao ’s vermomde staatsgreep
Particpiatiemaatschappij op hol geslagen

Vijftig jaar geleden kwam in de Volksrevolutie een reeks gebeurtenissen op gang die de geschiedenisboekjes in ging als de Grote Proletarische Culturele Revolutie. De term is misplaatst. De beweging was geen revolutie in enige zinnige betekenis van dat woord. Er werd geen bewind of elite omvergeworpen, er vond een grootschalige afrekening plaats binnen een bewind waarbij een minderheid van machthebbers de elite als geheel – en daarmee de maatschappij – haar wil poogde op te leggen. De betekenis afdoen als ‘cultureel’ miskent ook haar grote politieke dimensies. De beweging was allerminst proletarisch: waar arbeiders enigszins de kans regen, stelden ze zich vierkant tegen de beweging op. Groot was de beweging wel: op het hoogtepunt trokken miljoenen jonge mensen door de steden, in optochten en massabijeenkomsten en aanvallen op functionarissen van allerlei rangen en standen.

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Culturele Revolutie-Participatiemaatschappij op hol geslagen

Filed under Divers

Pegida mag opnieuw demonstreren in Amsterdam op 27 februari/Twee dagen na herdenking Februaristaking/Haatzaaierij in werking

PEGIDA DEMONSTRANTEN IN UTRECHT OP 11 OCTOBER 2015
TOESPRAAK PEGIDA NAZI’S OP 11 OCTOBER IN UTRECHT
DUTCH DEFENCE LEAGUE VOORVROUW
FANNIE CHOCHAN HOUDT ANTI ISLAM TOESPRAAK
EN WORDT VERVOLGD WEGENS DISCRIMINATIE
DE MENSEN VAN GOEDE WIL/
TEGENDEMONSTRANTEN PEGIDA:
ANTI FASCISTISCHE TEGENDEMONSTRANTEN
KUDOS!
VLUCHTELINGEN ALS ZONDEBOK:
OORLOGSVLUCHTELINGEN, KOP VAN JUT DOOR HAATZAAIERIJ
WILDERS, RUTTE, PEGIDA EN AANVERWANTEN
PVV FUHRER WILDERS
WILDERS IS ALS EEN SPIN, DIE IN ZIJN WEB ZIT TE WACHTEN
OP DE VOLGENDE KANS, VLUCHTELINGEN, MOSLIMS EN ANDERE
ALLOCHTONEN TE GRAZEN TE NEMEN
VRIENDJES IN HET KWAAD:
DIE ANDERE HAATZAAIER/
TOESPRAAK EXTREEM RECHTSE VLAAMS BELANG FUHRER FILIP DE WINTER BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN
ROTTERDAM
tekst haattoespraak Filip de Winter
TEGENDEMONSTRANTEN TEGEN PEGIDA IN APELDOORN:


PEGIDA MARCHEEERT DOOR APELDOORN/TEGENDEMONSTRANTEN VEGEN STRAAT SCHOON/
VROUWEN PROTESTEREN MET BORDEN ”LATEN WE VERDRAAGZAAM
ZIJN]

 

 

”1, het Zondebokmodel

Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
Het is bij de beesten af.
De Pegida demonstratie in Amsterdam, op 7 februari,
ligt nog niet koud in zijn graf, of de Pegida nazi’s ondernemen
een vernieuwde provocatie:
Een demonstratie, op 27 februari [1], nota bene 2 dagen na de herdenking
van dat monumentale hoogtepunt in de strijd tegen de nazi vervolgingen
van de Joden, de Februaristaking, die nota bene de 75 jaar geleden is! [2]
Een grotere gotspe is haast ondenkbaar.
Want in tegenstelling tot wat zij zelf beweren, is het uit Duitsland
afkomstige Pegida helemaal
geen club ”bezorgde burgers”, die ”netjes” demonstreren, maar
een vergaarbak van hele en halve populisten, Islamofoben.
, neo nazi’s en racisten. [3]

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Pegida mag opnieuw demonstreren in Amsterdam op 27 februari/Twee dagen na herdenking Februaristaking/Haatzaaierij in werking

Filed under Divers

Jitse Akse vervolgd voor doden IS strijders/Ridder zonder vrees of blaam of moordenaar?

 

KOERDISCHE STRIJDERS
JITSE AKSE VOCHT AAN DE KANT VAN HET KOERDISCHE
BEVRIJDINGSLEGER
ALS HIJ GEEN OORLOGSMISDADEN HEEFT BEGAAN, HEEFT
HIJ, ALS COMBATANT, NIET ANDERS GEHANDELD DAN
NEDERLANDSE MILITAIREN, DIE IN OPDRACHT VAN DE
NEDERLANDSE STAAT IS STRIJDERS BESTOKEN
EN DAT GELDT OOK VOOR DE ZOGENAAMDE ”JIHADSTRIJDERS”
JIHADSTRIJDERS
Het kabinet wil F-16's inzetten en daarmee deelnemen aan militaire acties in Irak
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME AAN DE STRIJD TEGEN
ISIS

FOTO ISIS STRIJDERS

WAT WORDT HET?
JITSE AKSE, RIDDER ZONDER VREES OF BLAAM, HET
ONRECHT BESTRIJDEND OF JITSE AKSE ALS MISDADIGER?
Het begon allemaal met de Amerikaanse aanval op Irak, onwettig, om
nog even in herinnering te brengen. [1]
Die aanval baarde de bezetting van Irak, die bezetting schonk het levenslicht
aan de criminele organisatie IS [ISIS]. [2]
ISIS, nu dus IS genoemd, zaaide/zaait dood en verderf in Irak en Syrie
[3] en helpt druk mee aan het verder ontwrichten van de regio en verschilt
daarin in niets van de dodelijke  Amerikaanse machtspolitiek en de jarenlange
terreur van de Syrische dictator Assad, [4] ook al staan IS en de VS, maar ook IS
en de Syrische dictatuur, tegenover elkaar.
Om een lang verhaal kort te maken, IS voerde een dodelijke belegering
uit van de Koerdische stad Kobani, die nu afgeslagen is, [5]

And that’s where Jistse Akse comes in:

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Jitse Akse vervolgd voor doden IS strijders/Ridder zonder vrees of blaam of moordenaar?

Filed under Divers

Artikel Peter Storm/Na de ”Slag om Amsterdam”/Over de noodzaak van een militant antifascisme

 

OPMERKING VOORAF:
PUBLICATIE VAN DIT ARTIKEL, ZOALS MET ALLE ANDERE
ARTIKELEN VAN AUTEURS, BETEKENT NIET AUTOMATISCH
INSTEMMING MET DE GEHELE INHOUD.
ZO STA IK ACHTER PETER STORM’S INZET OP FYSIEKE
BLOKKADE VAN PEGIDA EN ANDERE FASCISTEN, MAAR NIET
ACHTER ZIJN OPVATTING, DAT FASCISTEN DESNOODS
DE GRACHT IN MOETEN WORDEN GEGOOID.
IK LEG DE GRENS BIJ PROTESTHANDELINGEN EN
ZELFVERDEDIGING

vrijdag 12 februari 2016

Een kleine week nadat antifascisten de Slag om Amsterdam op punten wonnen van de Pegida-fascistenmenigte, is er best reden om nog eens op de gebeurtenissen en diverse reacties er op terug te blikken. De gang van zaken is er belangwekkend genoeg voor, en sommige commentaren verdienen aandachtige reflectie en reactie. Ze bieden immers een goede gelegenheid om de noodzaak van een stevig antifascistische aanpak nogmaals te beklemtonen.

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Artikel Peter Storm/Na de ”Slag om Amsterdam”/Over de noodzaak van een militant antifascisme

Filed under Divers

Reactie op artikel Peter Storm/Griekenland: notities bij een debacle

 

Demonstranten voor het parlementsgebouw.

MOEDIGE STRIJD GRIEKSE VOLK TEGEN DE MISDADIGE
BEZUINIGINGEN VAN DE TROJKA CRIMINELEN
GRIEKS REFERENDUM ZEI NEE TEGEN DE TROJKA CRIMINELEN
TSIPRAS HEEFT DEZE STRIJD MET DE EU DEAL VERRADEN
 Permalink voor ingesloten afbeelding
BITTERE ARMOEDE, TORENHOGE WERKLOOSHEID,
ZELFMOORDEN/DE AFGROND WAARIN DE TROJKA
CRIMINELEN HET GRIEKSE VOLK HEBBEN GESTORT
MET HUN MISDADIGE BEZUINIGINGEN
MET DE EU DEAL IS TSIPRAS MEDEPLICHTIG GEWORDEN
GRIEKENLAND: NOTITIES BIJ EEN DEBACLE
PETER STORM
4 FEBRUARI 2016

 

ZIE OOK VOOR ACHTERGRONDINFORMATIE
ARTIKELEN ASTRID ESSED
MIJN REACTIE OP HET ARTIKEL VAN PETER STORM
HET GRIEKSE DRAMA/SYRIZA, EU EN TROJKA/HOE LOYALITEIT
VERRAAD WERD
“When you write about Tsipras, make sure that you say he is a traitor. All the other politicians, the ones that came before him – we knew what they were like. We really thought he was different.”
Interessant en inzichtelijk stuk, met veel feiten [zoals de achtergrondgeschiedenis
van Syriza], waarvan ik nog niet op de hoogte was.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Reactie op artikel Peter Storm/Griekenland: notities bij een debacle

Filed under Divers

Reactie op artikel Peter Storm/Boodschap aan Justitie: Laat Jitse Akse met rust

KOERDISCHE STRIJDERS
JITSE AKSE VOCHT AAN DE KANT VAN HET KOERDISCHE
BEVRIJDINGSLEGER
ALS HIJ GEEN OORLOGSMISDADEN HEEFT BEGAAN, HEEFT
HIJ, ALS COMBATANT, NIET ANDERS GEHANDELD DAN
NEDERLANDSE MILITAIREN, DIE IN OPDRACHT VAN DE
NEDERLANDSE STAAT IS STRIJDERS BESTOKEN
EN DAT GELDT OOK VOOR DE ZOGENAAMDE ”JIHADSTRIJDERS”
JIHADSTRIJDERS
Het kabinet wil F-16's inzetten en daarmee deelnemen aan militaire acties in Irak
NEDERLANDSE MILITAIRE DEELNAME AAN DE STRIJD TEGEN
ISIS

FOTO ISIS STRIJDERS

WAT WORDT HET?
JITSE AKSE, RIDDER ZONDER VREES OF BLAAM, HET
ONRECHT BESTRIJDEND OF JITSE ASKE ALS MISDADIGER?
ARTIKEL PETER STORM
BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
PETER STORM
26 JANUARI 2016
REACTIE

 

JITSE ASKE EN JUSTITIE/GEEN VANZELFSPREKENDE STEUN, MAAR DE OPSTELLING
VAN JUSTITIE IS HYPOCRIET/ALLEEN
VERVOLGING BIJ OORLOGSMISDADEN

Interessant stuk.

Er zitten volgens mij aan die kwestie een aantal kanten, die de moeite
waard zijn, eruit te lichten
Dit zijn ´´slechts´´ enkele gedachten van mijn kant:

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Reactie op artikel Peter Storm/Boodschap aan Justitie: Laat Jitse Akse met rust

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Dagje antifascisme aan de Amsterdamse grachten

zondag 7 februari 2016

Flinke groepen boze en vaak ook zer opgewekte antifasscisten hebben er vor gezorgd dat Pegida, dat samenraapsel van loslopende fascisten en aanpalende types, zich niet ongestoord heeft kunnen manifesteren in Amsterdam. Ik was één van die opgewekte boze antifascisten, en kijk graag terug op een hectische maar geslaagd dagje actievoeren.

 

 

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Dagje antifascisme aan de Amsterdamse grachten

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Griekenland: Notities bij een debacle

 

 

donderdag 4 februari 2016

Dit stuk hadden bloglezers nog van me tegoed, zogezegd. Ik heb het in de zomer van 2015 geschreven. Het is, iets anders geredigeerd en dergelijke, in druk verschenen in Buiten de Orde nummer drie van vorig jaar. Aanleiding om het nu te publiceren vond ik in het feit dat uitgerekend vandaag het een dag is van wederom een grote staking tegen het regeringsbeleid. En het is Syriza dat die regering vormt.

Griekenland: notities bij een debacle

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Griekenland: Notities bij een debacle

Filed under Divers