Tzahal concert/Legerklanken des doods/Waardering voor Abu Pessoptimist

ISRAELISCHE MILITAIREN, DIE HUN MUZIEK DES DOODS ZINGEN

HET ISRAELISCHE LEGER, BERUCHT OM ZIJN OORLOGSMISDADEN
TREEDT OP BIJ DE LIBERAAL JOODSE GEMEENTE ”OM U TE LATEN
GENIETEN VAN HUN PRACHTIGE MUZIEK”
DE MUZIEK VAN DE BOMMEN EN KOGELS, DIE DE PALESTIJNSE
BURGERBEVOLKING DODEN!

VERWOESTING GAZA DOOR HET ISRAELISCHE LEGER
MISDADEN, DIE DOOR HET ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGER IN STAND WORDEN GEHOUDEN
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
Het is ongelooflijk maar waar.
Op 22 october vindt in de Synagoge van de Liberaal Joodse
Gemeente een concert plaats van de Tzahal muziekgroep, een
band van het Israelische leger en dat niet voor de eerste maal. [1]
Een leger, niet alleen van levensbelang voor de instandhouding
van de Israelische bezetting en onderdrukking van de Palestijnse
gebieden, maar ook zelf een misdadige  moordenaarsbende.
Willekeurige luchtaanvallen op Palestijnse burgerdoelen, het
doodschieten van Palestijnse burgers bij checkpoints, het helpen
van gewelddadige kolonisten bij hun aanvallen op Palestijnen
en in andere gevallen het gedogen daarvan, buitengerechtelijke executies
van Palestijnse leiders en activisten, niets is het IDF [het Israelische leger] te dol! [2]

 

 

 

 

 

En dan als een van de dieptepunten de militaire aanvallen op
Gaza, waarbij bij de laatste, Protective Edge, meer dan 2100 Palestijnen
werden gedood, van wie een derde kinderen en duizenden dakloos werden.[3]
Zelfs heeft de VN in een rapportage Gaza geschreven, dat Gaza onbewoonbaar
dreigt te worden. [4]
Ondanks dat heeft de Liberaal Joodse Gemeente het, in samenwerking
met de Collectieve Israel Actie [5] het bestaan, deze Tzahal muziekband
van het Israelische leger wederom uit te nodigen en laten spelen
in hun synagoge in Amsterdam. [6]
Een Godshuis, plaats van Vrede en Menselijkheid, wordt zo
geschonden!
Hierover heb ik de Liberaal Joodse Gemeente, met een copie aan
Collectieve Israel Actie, een brief geschreven. [7]
ABU PESSOPTIMIST
De man, die bekendheid gegeven heeft aan het optreden, in een
Synagoge, van dit leger des doods, is Abu Pessoptimist, die zich
sinds jaar en dag inzet voor gerechtigheid in Palestina.
Onder noot 8 zijn bericht over Tzahal.
Daarin lees ik ook, dat hij lid is van de Liberaal Joodse
Gemeente en in het verleden, toen hij ook melding maakte
van dit Tzahal optreden, is geintimideerd en zelfs bedreigd met
royement. [9]
Uit respect voor zijn moed en rechtvaardigheidsgevoel heb ik een
reactie geplaatst op zijn weblog.
Zie direct hieronder
Daaronder het notenapparaat
LAAT GERECHTIGHEID STROMEN ALS EEN RIVIER!
Astrid Essed
REACTIE OP ABU PESSOPTIMIST
ABU PESSOPTIMIST
OPNIEUW VALSE KLANKEN BIJ DE LIBERAAL
JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
17 OCTOBER 2015
REACTIE
Beste Abu PessoptimistKUDOS VOOR U!
Niet alleen vanwege de manier, waarop u in uw blog consequent
de Israelische bezetting, onderdrukking en terreur ontmaskert,
maar ook vanwege het feit, dat u de Liberaal Joodse Gemeente in
Amsterdam, waarvan u lid bent, durft te trotseren.
LOF!Ik vind het een schande, dat de Liberaal Joodse Gemeente zich
als religieuze instelling encaillaneert [een ander woord kan
ik niet noemen, het Israelische leger IS canaille] met het Israelische
bezettingsleger, dat decennialang dood en verderf zaait in de
bezette Palestijnse gebieden [volgens het Internationaal Recht is
Gaza nog steeds bezet gebied, omdat Israel de grenzen en luchtruim
controleert], door Palestijnse burgerdoelen willekeurig of soms
bewust te bombarderen, mensen bij checkpoints doodschiet,
gewelddadige kolonisten of hun gang laat gaan, of zelfs
helpt [Zie Btselem.org] en in het algemeen, de 48 jarige bezetting
en onderdrukking in stand houdt.
En dan heb ik nog niet genoemd, specifiek, de bloedige militaire
Gaza operaties, waarbij bij die laatste, Protective Edge [2014],
meer dan 2100 Palestijnen zijn gedood van wie voor een derde kinderen,
duizenden dakloos zijn geworden en Gaza volgens een VN rapport onleefbaar
geworden is.

HOE DURFT EEN RELIGIEUZE ORGANISATIE EEN DERGELIJK
LEGER DES DOODS TE PROMOTEN DOOR NOTA BENE
IN EEN SYNAGOGE, EEN GODSHUIS, TE LATEN OPTREDEN!

Een Godshuis, dat Liefde, Vrede en Menselijkheid moet doorstralen.

Goed zo Abu Pessoptimist, dat u protesteert en dat blijft doen.

Die Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam deugt niet hoor!

Zie de link naar de brief, die ik hen [en de andere organisator
Collectieve Israel Actie] hen geschreven.

OPTREDEN ISRAELISCH TZAHAL LEGERORKEST/BRIEF AAN
LIBERAAL JOODSE GEMEENTE EN COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE

http://www.astridessed.nl/optreden-israelisch-tzahal-legerorkestbrief-aan-liberaal-joodse-gemeente-en-collectieve-israel-actie/

ZIE MIJN WEBSITE

www.astridessed.nl

Tag Palestina

http://www.astridessed.nl/tag/palestina/

Nogmaals mijn grote waardering

LAAT GERECHTIGHEID STROMEN ALS EEN RIVIER!

Astrid Essed

22 OKTOBER 2015 

NOTEN

[1]
ABU PESSOPTIMIST
OPNIEUW VALSE KLANKEN BIJ DE LIBERAAL
JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
17 OCTOBER 2015
CONCERT ISRAELISCHE LEGERBAND TSAHAL OP 17 FEBRUARI
16 FEBRUARI 2011
[2]
OPTREDEN ISRAELISCH TZAHAL LEGERORKEST/BRIEF AAN LIBERAAL
JOODSE GEMEENTE EN COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2015
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
ALJAZEERA
YOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCES
DIES
22 SEPTEMBER 2015
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION:
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE
8 OCTOBER 2015
[3]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
[4]
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
VN RAPPORT:
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
[5]
COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE
TSAHAL CONCERT 22 OCTOBER
 
 
 
[6]
 
 
 
LIBERAAL JOODSE GEMEENTE
TZAHAL BENEFIET CONCERT
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
OPTREDEN ISRAELISCH TZAHAL LEGERCONCERT/
BRIEF AAN LIBERAAL JOODSE GEMEENTE EN
COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
ABU PESSOPTIMIST
OPNIEUW VALSE KLANKEN BIJ DE LIBERAAL
JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
17 OCTOBER 2015
[9]
”Vier jaar geleden kwam hetzelfde zingende groepje  ook langs bij de Liberaal Joodse Gemeente (waar ik toevallig lid van ben) en ook toen meldde ik dat er zou worden gedemonstreerd. Ik schreef toen:

..zelf ben meestal niet zo van dit soort acties (‘er is niets op tegen om ze te laten spelen, zolang er tijdens hun optreden maar voldoende traangas in het publiek wordt geschoten voor de juiste couleur locale’, probeerde ik nog grappig te doen)…..
Hoewel ik die melding toen deed twee dagen voordat de demonstratie plaats zou vinden, schoof het LJG-bestuur mij de verantwoordelijkheid ervoor in de schoenen, en werd ik met royement bedreigd, mede omdat ik – zie bovenstaande regel tekst – zou hebben opgeroepen met granaten te gaan gooien. Een zodanig achterlijke reactie dat mijn mond er nog steeds van open valt als ik eraan denk.
Dit jaar ben ik dus eerder met mijn aankondiging. Ik hoop dat er veel mensen komen demonstreren, op 22/10/15 om 18.30 uur.”

ABU PESSOPTIMIST
OPNIEUW VALSE KLANKEN BIJ DE LIBERAAL
JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
17 OCTOBER 2015

Reacties uitgeschakeld voor Tzahal concert/Legerklanken des doods/Waardering voor Abu Pessoptimist

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.