[Artikel Joke Kaviaar]/Pro Patria= Eigen volk eerst: kom in actie, kom naar Gouda

 

 

 

Opinie, gepost door: Autonomen Den Haag op 21/02/2015 02:06:24
Officieel organiseert Pro Patria een fatsoenlijke demonstratie van fatsoenlijke mensen tegen ‘het salafisme’ en de bouw van een ‘megamoskee’ in Gouda. In werkelijkheid is het een poging van fascisten om zieltjes te winnen. 28 februari in Gouda is het weer tijd om op te staan tegen fascisme en racisme.Laten we de rollen eens omdraaien. Telkens wordt van moslims verlangd dat zij zich distantiëren van de daden van enkelen die claimen namens ‘de Islam’ te handelen. Telkens weer worden ze in een hoek gedreven, wordt van hen verlangd dat zij zich laten assimileren en zich beledigingen en bedreigingen laten welgevallen. Telkens weer worden ze getroffen door discriminatie en racisme, op straat en in de politiek, door politie, werkgevers en door justitie. Steeds weer zijn zij de zondebok. Maar zij zijn het die verklaringen af moeten leggen.

Laten we de rollen eens omdraaien. Laten wij eens verantwoording afleggen over het racisme in onze samenleving, over de haatzaaierij. Laten wij eens opstaan uit onze comfortabele gepriviligeerde positie en ons falikant uitspreken tegen dat racisme. Laten wij ons uitspreken tegen het fascisme van Wilders en van Pro Patria, Identitair Verzet, Voorpost en meer van die nazi groepjes die onze maatschappij in tweeën trachten te splijten. Laten wij ons uitspreken tegen tweedeling. Laten wij ons uitspreken vóór solidariteit.

 

 

Ja, laten we de rollen eens omdraaien en inzien dat het tijd wordt dat wij, witte ‘autochtone’ Neederlanders, stelling nemen. Dat we erkennen dat die ‘tolerantie’ van ‘ons’ een regelrechte eis tot aanpassing is, beloond met die gunst, die van tolerantie. Erkennen dat racisme diep geworteld is in ‘onze samenleving’. Dan is de conclusie onweerlegbaar: wil je een samenleving waarin iedereen zich welkom kan voelen, kom dan 28 febuari naar Gouda en geef de fascisten van Pro Patria geen kans hun gif verder te verspreiden.

Let wel: een keuze tegen Pro Patria is niet automatisch een keuze voor ‘salafisme’ of voor IS. Het gaat erom dat terwijl de media steeds de nadruk leggen op het gevaar dáárvan, de gevaren van het fascisme hier worden gebagatelliseerd. En daarom is het belangrijk dat wij zorgen dat het wèl wordt gezien.

Pro Patria = eigen volk eerst.
Pro Patria is het gevaar van fascisme hier en nu, in de straten van Den Haag, in de straten van Leiden, in de straten van Gouda, overal. Als we en láten. Pro Patria is de voorhoede van Wilders, het is de knokploeg van het legale gevestigde fascisme dat zetelt in het parlement in Den Haag. Het is een sluimerend gevaar dat zich steeds duidelijker manifesteert. Trap er niet in. Aarzel niet om Pro Patria hard aan te pakken. Of is fascisme pas een probleem als het over ons wordt uitgestort door een bezettende mogendheid? Is het niet zo erg als het uit ‘onze eigen’ samenleving komt, omdat we het eigenlijk zelf zijn, omdat zovelen van ‘ons’ zich stiekem een beetje met Pro Patria identificeren en zich laten ophitsen tegen moslims? Ik heb het al teveel om me heen gezien. Het is al te makkelijk. Loop er niet achteraan! Zeg het: niet in ons naam!

We zien de gevolgen van de voortdurende hetze in aanvallen op moslims, op moskeeën. We zien het overal. Pas weer in Chapel Hill. Nooit van gehoord? Dat zou kunnen. Alleen een moord gepleegd door een moslim is chocoladeletters op de voorpagina waard. Maar een racist die onder het mom van atheïsme drie moslims afschiet kan rekenen op mediastilte. Van een aanslag zal niet worden gesproken en ook niet van terrorisme. Het is gewoon maar een burenruzie over een parkeerplaats. Op dezelfde manier wordt geweld van extreem rechts in Neederland afgedaan als ongevaarlijk. Het zijn maar brave burgers waar niet naar geluisterd wordt.

Pro Patria, of Pegida, staat niet op zichzelf. De moslimhaat past in een traditie van Westerse imperialistische aanvallen en oorlogszuchtige bemoeienis op bevolkingen in het Midden Oosten om economische belangen veilig te stellen. Het past ook in de traditie van aanvallen op de Palestijnen in de bezette gebieden en de kritiekloze houding ten opzichte van Israël hier in het westen. Zonder aanziens des persoons wordt getracht om iedereen die de Koran leest persona non grata te verklaren of erger. Vergeet niet dat (in de eerste plaats) moslims zelf het slachtoffer zijn van IS. Maar dat hoor je bijna nooit. Net zo min als dat je wat hoort van het systematische geweld tegen moslims hier. De media en de politiek zijn ziende blind. Want wie wil dat nou weten? Het zijn toch terroristen?! Klassieke zondebokken politiek. En daarom moeten we in de weg staan op 28 februari in Gouda. Zo niet, dan zijn wij het zelf die toestaan dat haat wordt gekweekt in onze samenleving.

Als je op de facebook pagina van Pro Patria kijkt, zie je het ware gezicht van de haatpredikers van Pro Patria: zij spreken van een dreigende ‘islamisering’ van Europa. Het gaat helemaal niet om ‘salafisme’ of ‘de megamoskee’. Het gaat om mensen die worden aangevallen op hun geloof. Liefst zien de fascisten van Pro Patria dat mensen hun geloof geheel afzweren. “Anders rot je maar op”. Achtervolgd door een mantra van “Jullie zijn een gevaar” en “We willen jullie niet zien, met je hoofddoekjes en je djellaba’s en je moskeeën” vallen moslims in Europa tussen wal en schip. Je zal toch maar voor fundamentalistisch geweld gevlucht zijn! Niettemin heeft de voortdurende versterking van de al jarenlange negatieve beeldvorming ertoe geleid dat
oproepen om tegen deze fascisten in actie te komen nogal eens worden beantwoord met: “Het is een mening, dat moet gezegd kunnen worden.” Maar dan ben je dus vergeten dat het om mensen gaat die daar het slachtoffer
van worden.

Het fascisme van Pro Patria. Een mening? Ik ben maar eens gaan kijken naar die meningen van Pro Patria, en vond precies de haatzaaierij die in het verlengde ligt van de lijn van Hans Janmaat in de jaren tachtig, die in die tijd nog als fascist werd herkend. Tegenwoordig wordt die man posthuum als een soort ziener gepresenteerd die toch eigenlijk wel gelijk had. Wat is er in onze samenleving gebeurd? Het fascisme en racisme wordt steeds openlijker, steeds meer alom aanwezig. Een bericht over een bezetting van een moskee in aanbouw in Leiden door ‘Identitair verzet’ wordt gedeeld op de facebookpage van Pro Patria. Pro Patria en Identitair Verzet zijn zo nauw met elkaar verweven dat gesproken kan worden van dezelfde groep fascisten. Ze zijn bij naam bekend, we weten al lang wie het zijn.

Noem ze neo-nazi’s, noem ze extreem rechts, het maakt me niet uit. Zij zijn uit hetzelfde hout gesneden. Op de facebookpage van Pro Patria wordt ook Joost Niemöller veelvuldig aangehaald, de schrijver van het boek ‘Het immigratietaboe’ dat bol staat van ongefundeerde beweringen over immigranten. Dezelfde Niemöller schreef een artikel “Het etnisch taboe” waarin hij stelt dat er genetische verschillen zijn tussen ‘zwarten’ en Europeanen en dat ‘zwarten’ agressiever zijn.

Niemöller past precies in het straatje van Pro Patria cq. Identitair Verzet en maakt hun fascisme salonfähig. Kortom, dat Pro Patria een fascistische organisatie is blijkt wel uit die ‘meningen’ van Pro Patria, want of het nu gaat om moslims, om migranten of om zwarte mensen, Pro Patria acht hen minderwaardig. Het aanwijzen van zondebokken is een belangrijk kernmerk van het fascisme. Het aanwakkeren van nationalistische gevoelens en het erbij horende vlagvertoon toont eveneens steeds weer de aard van Pro Patria.

We moeten in de weg gaan staan. De fascisten mogen dan vrijheid van meningsuiting hebben en vooral ook krijgen en misbruiken, maar wíj kunnen ónze vrijheid van meningsuiting gebruiken om hen te bestrijden en zullen dat ook doen. Maar wees voorbereid. Onze vrijheid van meningsuiting is niet altijd absoluut gebleken wanneer we ons verzetten tegen fascisme. En Gouda is er al bekend mee: tijdens het Zwarte Piet protest in die stad werden alle demonstranten tegen het blackface kolonialisme preventief gearresteerd. Traditie über alles. Een enkele fascist verdwaalde in de arrestaties, namelijk Paul Peters, de frontman van Identitair Verzet en Pro Patria, die het niet kon nalaten te pogen de demonstranten te provoceren. In tegenstelling tot de demonstranten, moest hij er wel degelijk eerst wat voor dóen. Dit soort lieden grijpt alle kansen aan om hun smerige gedachtengoed aan het publiek te verkopen. En de overheid kan dan wel zeggen dat ze iets wil doen aan discriminatie in dit land, maar er blijkt niets van. Het Sinterklaasfeest is cultureel erfgoed geworden, de slavernijherdenking wordt niet meer gefinancierd, Michiel de Ruyter wordt als held vereerd, racistisch politieoptreden is aan de orde van de dag en het immigratiebeleid van Neederland is een systeem van apartheid. Wie van de overheid iets verwacht, zal bedrogen uitkomen.

We moeten het zèlf doen. Samen. Want racisme is deel van de Neederlandse culturele identiteit. En het is institutioneel. Dit land is nooit echt losgekomen van het koloniale verleden en profiteert er nog altijd van. Kapitalisme, nationalisme, kolonialisme, racisme en fascisme: het één bestaat niet zonder het ander. In dit klimaat kan een Pro Patria opstaan en mensen verleiden achter hen aan te lopen. En daarom moeten we de straat op gaan waar de fascisten de straat op gaan. Om duidelijk te maken dat het niet normaal is, niet zomaar een mening. Fascisme is een misdaad.

Kom daarom naar Gouda gaan, op 28 februari. Massaal.
Solidariteit vs. verdeeldheid. Alerta! Alerta! Anti-fascista!

Stel een daad! Wees paraat!
Veeg de fascisten van de straat!
Stel een daad! Tegen de haat!
Veeg de fascisten van de straat!

Laat ze niet lopen: http://laatzenietlopen.nl

Joke Kaviaar, 20 februari 2015

https://autonomendenhaag.wordpress.com/2015/02/21/column-joke-kaviaar-pr…

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Pro Patria= Eigen volk eerst: kom in actie, kom naar Gouda

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.