Monthly Archives: december 2014

[Artikel Joke Kaviaar]/Deportatie naar Somalie? Dan tekent Fred Teeven je doodvonnis

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 17/12/2014 12:05:20
Tekst van toespraak bij demonstratie tegen deportaties naar Somalië op het Plein in Den Haag, 16 december 2014. Ik heb niet de hele tekst voorgelezen, daarvoor was het door de vele voorbeelden van Amnesty te lang. Hier vind je wel de hele tekst.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Deportatie naar Somalie? Dan tekent Fred Teeven je doodvonnis

Filed under Divers

Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties/Opvang doekje voor het bloeden/Voor blijvende opvang en permanent verblijfsrecht

 

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

WINTEROPVANG UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

 

 

 

 

 

 

 

WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP TWEE LOCATIES/

De tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die sinds
2012 in Amsterdam actie voeren voor de normaalste zaak van de
wereld, de kans om een leven in veiligheid en relatieve welvaart op
te bouwen, sleept zich voort.
Ontruimd uit het Tentenkamp Notweg [1], van hot naar her verdreven[2],
levend in door Amnesty International  en het College voor de Rechten van de Mens
tot mensonwaardig verklaarde locaties als de Vluchtgarage, waarvoor
het Stadsdeel Zuid-Oost niet eens basisvoorzieningen wilde
regelen [3], het is ten hemelschreiend, evenals de hypocriete rol
van burgemeester van der Laan, die beweert een ”vriend van de vluchtelingen” [4]
te zijn, maar ze vervolgens geen enkele Gemeentelijke opvang biedt en wanneer
hij dat tenslotte wel doet met de ”Vluchthaven”  locatie, er de eis tot
terugkeer aan verbindt, wetend, dat deze mensen niet terug KUNNEN. (5)
Chantage dus. (6)

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties/Opvang doekje voor het bloeden/Voor blijvende opvang en permanent verblijfsrecht

Filed under Divers

Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties/Opvang doekje voor het bloeden/Voor blijvende opvang en permanent verblijfsrecht/Reacties op AT5

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

WINTEROPVANG UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

 

 

 

 

 

 

 

WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP TWEE LOCATIES/

OPVANG DOEKJE VOOR HET BLOEDEN/VOOR BLIJVENDE OPVANG PERMANENT VERBLIJFSRECHT/REACTIES  OP AT5 
De tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die sinds
2012 in Amsterdam actie voeren voor de normaalste zaak van de
wereld, de kans om een leven in veiligheid en relatieve welvaart op
te bouwen, sleept zich voort.
Ontruimd uit het Tentenkamp Notweg, van hot naar her verdreven,
tot mensonwaardig  verklaarde locaties als de Vluchtgarage, waarvoor
het Stadsdeel Zuid-Oost niet eens basisvoorzieningen wilde
regelen, het is ten hemelschreiend, evenals de hypocriete rol
van burgemeester van der Laan, die beweert een ”vriend van de vluchtelingen”
te zijn, maar ze vervolgens geen enkele Gemeentelijke opvang biedt en wanneer
hij dat tenslotte wel doet met de ”Vluchthaven”  locatie, er de eis tot
terugkeer aan verbindt, wetend, dat deze mensen niet terug KUNNEN.
Chantage  dus.

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties/Opvang doekje voor het bloeden/Voor blijvende opvang en permanent verblijfsrecht/Reacties op AT5

Filed under Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/Doden door Fort Europa een ”onbedoeld neveneffect”!?

DODEN DOOR FORT EUROPA EEN ”ONBEDOELD NEVENEFFECT”!?

 

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 15/12/2014 12:01:30

De afgelopen weken is er veel discussie geweest over de vraag of je Fred Teeven nu wel of niet een podium moet geven en een prijs moet laten uitreiken voor de beste scriptie op het gebied van migratierecht. Mijn eerste artikel daarover stuurde ik ook naar de VU. Het antwoord luidde:

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Doden door Fort Europa een ”onbedoeld neveneffect”!?

Filed under Divers

Herdenking Decembermoorden op Waterlooplein/2014/Vermoord, maar niet vergeten/Slechts in gerechtigheid berusten

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN
Op 8 december 2014 is herdacht, dat in de nacht van 8 op 9
december 1982, 15 critici van het militaire regime Bouterse onder diens
verantwoordelijkheid als bevelhebber van het leger, zijn geexecuteerd
zonder vorm van proces. [1]
Deze herdenking vindt jaarlijks plaats [2] en dat is een goede zaak,
want zo worden de slachtoffers van deze ernstige misdaad niet
vergeten en blijft men erop hameren, dat de verantwoordelijken
dienen te worden berecht en veroordeeld.
Er is inderdaad vervolging tegen Bouterse cs ingesteld en het kwam
in 2007 tot een proces [3] maar door een aantal factoren, waarover later,
wordt dit proces niet hervat [4] [had een tijd stilgelegen].
In een woord een schanddaad, want zo wordt straffeloosheid
beloond en komen de verantwoordelijken ermee weg.
Maar nu eerst een terugblik, vanaf het begin van de macht van
Bouterse,  de militaire coup in 1980.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Herdenking Decembermoorden op Waterlooplein/2014/Vermoord, maar niet vergeten/Slechts in gerechtigheid berusten

Filed under Divers

Herdenking Decembermoorden op Waterlooplein/2014/Slechts in gerechtigheid berusten/Reactie op AT5

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN
HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/
VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN/REACTIE OP AT5
Op 8 december 2014 is herdacht, dat in de nacht van 8 op 9
december 15 critici van het militaire regime Bouterse onder diens
verantwoordelijkheid als bevelhebber van het leger, zijn geexecuteerd
zonder vorm van proces. [1]
Deze herdenking vindt jaarlijks plaats [2] en dat is een goede zaak,
want zo worden de slachtoffers van deze ernstige misdaad niet
vergeten en blijft men erop hameren, dat de verantwoordelijken
dienen te worden berecht en veroordeeld.
Er is inderdaad vervolging tegen Bouterse cs ingesteld en het kwam
in 2007 tot een proces [3] maar door een aantal factoren, waarover later,
wordt dit proces niet hervat [4] [had een tijd stilgelegen].
In een woord een schanddaad, want zo wordt straffeloosheid
beloond en komen de verantwoordelijken ermee weg.
Maar nu eerst een terugblik, vanaf het begin van de macht van
Bouterse,  de militaire coup in 1980.
32 JAAR DECEMBERMOORDEN
EEN TERUGBLIK

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Herdenking Decembermoorden op Waterlooplein/2014/Slechts in gerechtigheid berusten/Reactie op AT5

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Over onthulling en propaganda en leren van fouten

OVER ONTHULLING EN PROPAGANDA EN LEREN VAN FOUTEN

woensdag 10 december 2014

Je hoeft dezer dagen alleen maar de berichtgeving vanuit de VS te volgen over het rapport over CIA-martelpraktijken om te zien hoe staatspropaganda werkt in landen die zich democratisch noemen. De hele trukendoos is opengetrokken, niet alleen om de schade die deze onthullingen aan het prestige van de VS hebben toegepast te beperken, maar zelfs om de lof te zingen van het Amerikaanse bestel.

 

Het is allemaal eerder vertoond, en leerzaam blootgelegd door Chomsky, al sinds de Vietnamoorlog criticus van de Amerikaanse buitenlandse politiek en de belangen daar achter, met messcherpe analyses van eerdere schandalen zoals bijvoorbeeld president Nixons afluisterschandaal bekend als Watergate in 1973  Over de medewerking die intellectuelen aan staatsmisdaden plegen te geven door er intelligent-klinkende verklaringen n en rechtvaardigijngen voor in elkaar te knutselen, deed hij al in 1969 een boekje open met zijn befaamde, nog steeds uiterst lezenswaardige “The Responsibility of Intellectuals” m uit 1969.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Over onthulling en propaganda en leren van fouten

Filed under Divers

[Artikel Peter Storm]/Bush, folterterrorist. Obama, drone-terrorist

BUSH,  FOLTERTERRORIST. OBAMA, DRONE-TERRORIST

dinsdag 9 december 2014

Vandaag verscheen een rapport van een Amerikaanse Senaatscommissie over de martelpraktijken die de CIA in de zogen heten ‘Oorlog tegen Terrorisme’ hanteerde. Zoals zo vaak wordt vervolgens op zichzelf belangrijke informatie voorzien van commentaar dat bijzaken naar voren schuift en hoofdzaken achter de gordijnen laat verschijnen.

 

Op zichzelf is de informatie onthutsend, en toch ook weer niet. De info is onthutsend voor wie nog dacht dat politie- en veiligheidsdiensten in landen die zich op democratie en respect voor mensenrechten laten voorstaan, wezenlijk menselijker opereren dan soortgelijke diensten in openlijke dictaturen. Wie de afgelopen maanden gelezen heeft hoe de Amerikaanse politie als standaardmethode het mishandelen en doden van zwarte mensen – door een tiental kogels bijvoorbeeld, of door een langdurige verstikkende houdgreep – hanteert, zal iets minder verbaasd zijn dat dit soort methoden, maar dan in het kwadraat, ook door de CIA grootschalig zijn gebruikt.

 

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Bush, folterterrorist. Obama, drone-terrorist

Filed under Divers

[Artikel Joke Kaviaar]/Teeven: ”Meer preventie, meer ontmoediging, meer push-back operaties”

TEEVEN: ”MEER PREVENTIE, MEER ONTMOEDIGING, MEER

PUSH-BACK OPERATIES”

Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 09/12/2014 12:06:31
Wat verwacht Thomas Spijkerboer dat Teeven gaat zeggen tijdens het symposium over Grensdoden en mensenrechten op maandag 15 december in de VU? Wat anders dan hetgeen ik hierboven heb samengevat? Een oproep om Teeven niet het woord te geven, maar wèl een vluchteling, werd vorige week al gedaan.

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Joke Kaviaar]/Teeven: ”Meer preventie, meer ontmoediging, meer push-back operaties”

Filed under Divers

Teeven reikt prijs uit bij symposium Grensdoden en Mensenrechten/Brief aan VU

Een boot vol vluchtelingen op weg naar de Canarische Eilanden

De asielzoekers die in de EU een vluchtelingenstatus krijgen, moeten zich vrij in alle lidstaten kunnen bewegen

MIDDELLANDSE ZEE BOOTVLUCHTELINGEN IN GAMMELE BOOTJES
OP WEG NAAR EUROPA
AAN HET BESTUUR VAN DE VU
UW UITNODIGING VAN STAATSSECRETARIS F. TEEVEN
OP UW SYMPOSIUM ”GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN”
DD 15 DECEMBER 2014
Geacht Bestuur,
Ik protesteer met klem tegen uw uitnodiging van Staatssecretaris
Teeven van Veiligheid en Justitie bij het Symposium op 15 december
”Grensdoden en Mensenrechten”.
Aangezien deze bijeenkomst juist gaat over die Grensdoden,
waarvoor Teeven met zijn asielbeleid medeverantwoordelijk is, vind
ik het van gotspe getuigen, dat hij niet alleen wordt
uitgenodigd en spreektijd krijgt, maar zelfs een prijs mag
uitreiken. [1]
Een klap in het gezicht van de slachtoffers van het inhumane asielbeleid.
TEEVEN/ASIELBELEID/IN NEDERLAND

Continue reading

Reacties uitgeschakeld voor Teeven reikt prijs uit bij symposium Grensdoden en Mensenrechten/Brief aan VU

Filed under Divers