Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties/Opvang doekje voor het bloeden/Voor blijvende opvang en permanent verblijfsrecht/Reacties op AT5

UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

WINTEROPVANG UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

 

 

 

 

 

 

 

WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP TWEE LOCATIES/

OPVANG DOEKJE VOOR HET BLOEDEN/VOOR BLIJVENDE OPVANG PERMANENT VERBLIJFSRECHT/REACTIES  OP AT5 
De tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen, die sinds
2012 in Amsterdam actie voeren voor de normaalste zaak van de
wereld, de kans om een leven in veiligheid en relatieve welvaart op
te bouwen, sleept zich voort.
Ontruimd uit het Tentenkamp Notweg, van hot naar her verdreven,
tot mensonwaardig  verklaarde locaties als de Vluchtgarage, waarvoor
het Stadsdeel Zuid-Oost niet eens basisvoorzieningen wilde
regelen, het is ten hemelschreiend, evenals de hypocriete rol
van burgemeester van der Laan, die beweert een ”vriend van de vluchtelingen”
te zijn, maar ze vervolgens geen enkele Gemeentelijke opvang biedt en wanneer
hij dat tenslotte wel doet met de ”Vluchthaven”  locatie, er de eis tot
terugkeer aan verbindt, wetend, dat deze mensen niet terug KUNNEN.
Chantage  dus.

 

WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP TWEE LOCATIES/

A friend indeed, dat is van der Laan.
Toen de vluchtelingen,ongeveer 159  [de door Vluchtelingenwerk geregistreerde]
 in de Vluchthaven uiteraard ”niet meewerkten aan
terugkeer”, dreigde de Gemeente met een keiharde ontruiming, waarbij
De vluchtelingen hebben de ontruiming niet afgewacht en begonnen te lopen,
op zoek naar onderdak.
Nadat de politie [natuurlijk in opdracht van de burgemeester] had
te ontruimen,  liepen ze door in de stromende regen,
VLUCHTGARAGE
Maar dat was niet de hele groep.
Eerder noemde ik al de Vluchtgarage.
Daar zit een groep uitgeprocedeerden, die niet geregistreerd zijn
bij Vluchtelingenwerk [die Vluchtelingenwerk
lijst bestaat uit  de voormalige
Tentenkamp Notweg/Vluchtkerk groep] en dus niet in aanmerking
SITUATIE UITGEPROCEDEERDEN/TUSSEN WAL EN SCHIP
Ik heb het al eerder benoemd.
De uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen niet terug naar
Toch maken ze hier in Nederland geen aanspraak op de
Los van het feit, dat in internationale Verdragen [artikel
en Culturele Rechten]  dat recht op basisvoorzieningen
ligt verankerd, zou het in een land, dat zich een rechtsstaat
noemt, vanzelfsprekend zijn, dat iedereen eten, drinken en
een behuizing heeft, zolang hij/zij in dat land vertoeft.
Maar neen, er moest een uitspraak van het Europees Comite
voor Sociale Rechten aan te pas komen om Nederland op zijn
Maar Staatssecretaris Teeven, alias Fred de Vluchtelingenjager
is niet voor een blijk van menselijkheid te vangen.
Hij weigert de uitspraak van het ECSR, die niet bindend, maar
wel gezaghebbend is, vooralsnog uit te voeren en wacht de
Tsja, tegen die tijd zijn die uitgeprocedeerden allang doodgevroren…….
geregeld, biedt wel een slaappaats ’s nachts, maar hoe zit
dat met overdag, in de kou?
WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP
TWEE LOCATIES
Het is dan ook geen wonder, dat de uitgeprocedeerden het met
De groep op te vangen asielzoekers is te klein [er is voor
135 plaats, terwijl er 250 zijn], zij moeten overdag toch de kou in,
zonder voorzieningen,zonder locatie waar ze heen kunnen,
 dreigen te worden gearresteerd [ze hebben immers
geen papieren] en voor getraumatiseerde mensen is het iedere
dag op straat zwerven een chaotische en onrustige situatie.
Maar vooral ook:
Het lost het probleem niet op, want nu hebben mensen
nog geen recht op een permanente verblijfplaats.
Die winteropvang duurt immers maar drie maanden.
En wat dan?
Wat als zij de Vluchtgarage en het Vluchtgebouw ook
uit moeten.
Dit is toch een weerzinwekkend gesol met mensen.
Die evenveel recht op een goed bestaan hebben als
”mensen met papieren”
Als er een prijs voor inhumaniteit zou bestaan, zou ik
die aan Teeven en co toekennen.
TENSLOTTE
Mensen hebben recht op een humane en behoorlijke behandeling.
Dat zou niet afhankelijk moeten zijn van het bezit van wel of geen
papieren.
Weerzinwekkend genoeg gebeurt dat met het asielbeleid wel en niet
alleen in Nederland, maar in de gehele EU.
De uitgeprocedeerden verdienen een permanente opvang in Nederland,
in veiligheid en de kans, een behoorlijk bestaan op te bouwen.
Iedere vluchteling verdient zo’n kans.
En zo lang dat niet zo is, gaat de strijd door.
Zie hieronder mijn reacties op AT5.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
WINTEROPVANG VOOR 135 ASIELZOEKERS OP TWEE
LOCATIES/GEEN MENSWAARDIGE OPLOSSING/VOOR VERBLIJFS
RECHT
Het lijkt een stap in de goede richting, maar is het niet. Want winteropvang
van de uitgeprocedeerden betekent (als daklozenopvang) nachtopvang en
overdag de straat weer op. De inzet is een permanente verblijfplaats voor deze
groep uitgeprocedeerden, die vanwege de onveilige en oorlogssituatie niet
terug kunnen naar hun land van herkomst, maar in Nederland ook geen recht
op basisvoorzieningen hebben. Vanaf hun strijd in Amsterdam (vanaf 2012), zijn
ze van locatie naar locatie verjaagd en weigert burgemeester van der Laan
hen opvang en basisbehoeften, waarop ieder mens recht heeft. Herhaalde
oproepen van Amnesty International legt hij naast zich neer. Inhumaan en
barbaars. Daarom goed, dat deze uitgeprocedeerden ¨(de ´Wij zijn hier´´
groep) een mensenrechtenprijs hebben gewonnen. Hopelijk zet dat van
der Laan onder druk.
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/
https://no-border.nl/wij-zijn-hier-krijgt-clara-wichmann-meijer-penning/
http://www.ligarechtenvandemens.nl/cmw.html
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
GROEP ASIELZOEKERS ZIET PLANNEN VOOR NACHTOPVANG
NIET ZITTEN/VOOR RECHT OP NORMAAL BESTAAN
Natuurlijk accepteren de uitgeprocedeerde vluchtelingen de plannen
voor de nachtopvang niet. Niet alleen betekent dat overdag opnieuw
zwerven en ´´s avonds de opvang delen met vaak getroubleerde en
verwarde mensen, dit is een groep, die al sinds 2012 wordt opgejaagd
van de ene locatie naar de andere en recht heeft op een behoorlijke
en permanent dak boven hun hoofd. Het betreft uitgeprocedeerden, die
vanwege oorlog en onveiligheid niet terug kunnen naar hun land en hier
geen recht hebben op basisvoorzieningen, wat een mensenrecht is.
Gemeente, geef eindelijk gehoor aan de herhaaldelijke oproepen
van Amnesty en geef deze mensen een normaal bestaan.
http://wijzijnhier.org/2014/11/brief-aan-gemeenteraad-burgemeester-en-pers-over-plannen-nachtopvang/
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekershet-gesolde-verdrijvingcontinuing-story/
http://www.astridessed.nl/uitgeprocedeerde-asielzoekers-in-amsterdamschending-van-elementaire-rechten/
http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/geschokt-door-overlijden-gulud-nasir-in-vluchtgarage
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Winteropvang voor 135 asielzoekers op twee locaties/Opvang doekje voor het bloeden/Voor blijvende opvang en permanent verblijfsrecht/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.