[Amnesty International]/Amnesty: Gemeente zorg voor opvang mensen Vluchtgarage en Vluchthaven

AMNESTY: GEMEENTE ZORG VOOR OPVANG MENSEN VLUCHTGARAGE EN VLUCHTHAVEN

 

mensen van de vluchtgarage
13
JUN

2014

Amnesty vraagt in een brief aan Burgemeester van der Laan om de zorg voor mensen uit de Vluchtgarage en Vluchthaven te garanderen.

Geachte heer Van der Laan,

Naar aanleiding van het kort geding dat de gemeente Amsterdam heeft aangespannen tegen de huidige bewoners van de voormalige gevangenis aan de Havenstraat 6 te Amsterdam (de Vluchthaven) schrijf ik u. Amnesty International maakt zich zorgen over het lot van deze bewoners – allen uitgeprocedeerde asielzoekers – als het daadwerkelijk tot ontruiming zou komen. Amnesty International meent dat veel van de bewoners, indien zij zonder verdere ondersteuning en opvang op straat zouden komen te staan in een dusdanige situatie zullen geraken dat hun mensenrechten hierbij in het geding zijn.

Amnesty International roept u dan ook op om de suggestie van de vrijwilligers van de Vluchthaven om het pilotproject te verlengen nader te beschouwen en serieus te overwegen om de sluiting van de Vluchthaven op te schorten. Indien dit niet haalbaar blijkt, dringt Amnesty International er bij u op aan om maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bewoners van de Vluchthaven zonder ondersteuning of onderdak op straat komen te staan.

Ook vraagt Amnesty International ook uw dringende aandacht voor de situatie in de parkeergarage aan Kralenbeek 100 te Amsterdam (de Vluchtgarage), die door uitgeprocedeerde vluchtelingen en vreemdelingen zonder verblijfsvergunning als geïmproviseerde opvanglocatie wordt gebruikt. Amnesty International bracht vandaag een bezoek aan deze locatie. De omstandigheden in de Vluchtgarage zijn naar de mening van Amnesty International van dien aard dat niet gesproken kan worden van een ‘adequate levensstandaard’ zoals in mensenrechtenverdragen is vastgelegd.

Nu de bewoners van de Vluchtgarage niet in staan zijn gebleken voor zichzelf een situatie te creëren die deze adequate levensstandaard voldoende gegarandeerd, ligt er naar de mening van Amnesty International een verplichting voor de Nederlandse overheid (ongeacht of dit de centrale of decentrale overheid is) hen bij te staan.

Wij roepen u dan ook op om met spoed maatregelen te nemen, al dan niet in samenwerking met de Rijksoverheid, om de bewoners van de Vluchtgarage bij te staan en te zorgen dat zij in hun basale levensbehoeften en adequaat onderdak kunnen voorzien.

In de bijlage bij deze brief licht Amnesty International graag deze oproepen verder aan u toe. Uiteraard bieden wij u ook persoonlijk graag verdere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Eduard Nazarski,
Directeur Amnesty International Nederland

Reacties uitgeschakeld voor [Amnesty International]/Amnesty: Gemeente zorg voor opvang mensen Vluchtgarage en Vluchthaven

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.