Situatie Vluchtgarage is mensonwaardig/Schande voor Gemeente Amsterdam/Reactie op AT5

SITUATIE VLUCHTGARAGE IS MENSONWAARDIG/SCHANDE VOOR
GEMEENTE AMSTERDAM/REACTIE OP AT5 
Geachte lezers,
Over het drama van de uitgeprocedeerde vluchtelingen, van wie velen niet
terug kunnen naar hun land van herkomst vanwege de onveilige en
heb ik reeds uitgebreid geschreven.
Wat Amsterdam betreft:
Ontruimd uit Tentenkamp de Notweg , zwervend van de ene locatie
naar de andere , zonder enige Gemeentelijke opvang.

 

Het was burgemeester van der Laan, de ”vriend”  van de vluchtelingen,
die hen liet ontruimen, geen basale voorzieningen gaf en de
”politieke activisten”, die locaties voor de vluchtelingen kraakten,
Toen de burgemeester wel opvang wilde verlenen in de Vluchthaven,
chanteerde hij  de vluchtelingen met daaraan de eis tot terugkeer te
verbinden.
Omdat daaraan terecht geen gehoor werd verleend, kwam het tot
een door de Gemeente Amsterdam aangespannen kort geding 
waarin op 4 juli uitspraak wordt gedaan.
VLUCHTGARAGE/OM HET RECHT OP MENSWAARDIG
WONEN
De situatie in de Vluchtgarage is weer anders.
Deze wordt bewoond door uitgeprocedeerde vluchtelingen,
die niet tercht konden in de Vluchthaven, omdat zij niet
bij Vluchtelingenwerk stonden getregistreerd.
Het gaat om ongeveer 100 mensen, die nu zijn gehuisvest in
garage Kralenbeek [Zuid-Oost] en zijn uitgesloten van de meest
basale woonvoorzieningen, omdat de Stadsdeelraad Zuid-Oost
Ook van de kant van de Centrale Gemeente zijn er nooit
basisvoorzieningen gekomen.
De Wij zijn hier vluchtelingen [de groep uitgeprocedeerde
vluchtelingen, die actief zijn in Amsterdam] hadden geprotesteerd.
Ik heb destijds een brief naar het Stadsdeel Zuid-Oost gestuurd.
Niet vreemd, dat in een dergelijke situatie spanningen hoog
AMNESTY INTERNATIONAL/COLLEGE VOOR DE RECHTEN
VAN DE MENS
De noodkreet van de vluchtelingen vond gehoor.
Amnesty International bracht een bezoek aan de
Vluchtgarage  en deed in een brief aan burgemeester een oproep
om te zorgen voor opvang van de mensen in de Vluchtgarage
en de Vluchthaven.
De mensenrechtenorganisatie noemde de omstandigheden in de
Ook het College voor de Rechten van de Mens bezocht de Vluchtgarage
Ik citeer hier uit de oproep van het College van de Rechten van de
Mens aan de Gemeente en Staatssecretaris van Veiligheid Teeven
[Fred de Vluchtelingenjager , zoals zo treffend geformuleerd door
Of de Gemeente gehoor geeft aan deze oproepen, is de vraag.
Zeker is wel, dat de druk toeneemt, omdat ook de Europese Commissie voor Sociale Rechten in 2013
Deze uitspraak volgde na een door de PKN [Protestantse
Kerk Nederland] ingediende klacht bij de Raad van Europa
Overigens heeft Staatssecretaris Teeven de beslissing van
het ECSR [Europese Commissie voor Sociale
Rechten] naast zich neergelegd, omdat deze nog niet
Inhumaniteit in werking.
Maar het zou niet nodig moeten zijn, dat er zoveel oproepen
en aansporingen aan de Gemeente moeten worden gvelanceerd
om deze te doordringen van het recht op menswaardige woon
en leefomstandigheden voor iedereen, ”legaal” of
”illegaal”
Naar aanleiding van de uitspraak van het College
voor de Rechten van de Mens heb ik onderstaande
reactie op AT5 geschreven
 
Astrid Essed
 
 
REACTIE OP AT5

SITUATIE VLUCHTGARAGE MENSONWAARDIG/SCHANDE VOOR

GEMEENTE AMSTERDAM
Reeds was bekend, dat de situatie in de Vluchtgarage onwaardig is, vanwege
de weigering van Stadsdeel Zuid-Oost, elementaire voorzieningen aan te brengen.
Dat dit meer dan minderwaardig is, hoeft geen betoog. Het betreft hier meer dan 100
vluchtelingen, die zonder basale woonomstandigheden zitten opgepakt in een garage, mensen, die niet naar hun land terug kunnen vanwege de onveilige en
oorlogssituatie. In de Vluchthaven konden zij  niet terecht, omdat zij niet op
de lijst van Vluchtelingenwerk voorkwamen.
Dat ze dan zo aan hun lot worden overgelaten [Amnesty heeft van der Laan ook
een brandbrief geschreven],ook door de Centrale Gemeente  is te schunnig voor woorden.

Reacties uitgeschakeld voor Situatie Vluchtgarage is mensonwaardig/Schande voor Gemeente Amsterdam/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.