Demonstratie bij rechtbank om Vluchthaven/Om het recht op een dak boven je hoofd/Het recht op eten/Reactie op AT5

DEMONSTRATIE BIJ RECHTBANK OM VLUCHTHAVEN/
OM HET RECHT OP EEN DAK BOVEN JE HOOFD/RECHT OP ETEN/REACTIE OP AT5
ZIE GEHEEL ONDERIN de Noodkreet Vluchthaven van de vluchtelingenwerkers
Marjan Sax, Jasper Klootwijk en Savannah Koolen
Geachte lezers,
Het drama rond de Vluchthaven  belandt in een eindfase, nu de Gemeente
een rechtszaak heeft aangespannen tegen de in de Vluchthaven [voormalige
gevangenis aan de Havenstraat] aangwezige uitgeprocedeerde vluchtelingen,
Daarbij schuwt de Gemeente minderwaardig gedrag niet, door de kosten
Nu heeft de rechtszitting plaatsgehad  en volgt de uitspraak op
20 juni.
ACHTERGROND/
UITGEPROCEDEERDEN
Het gaat hier om een groep grotendeels uitgeprocedeerde vluchtelingen,
kunnen keren.
In een werkelijk beschaafd land zouden zij een verblijfsvergunning krijgen,
maar daarnaar kunnen zij fluiten.
Want wie in Nederland uitgeprocedeerd is, staat op straat zonder recht
Niet alleen gaat dit tegen alle beschavingsregels en internationale
Rechten beslist, dat Nederland mensen zonder verblijfsrecht [uitgeprocedeerden
dus] niet meer zonder eten en drinken en een dak boven hun hoofd
op straat mag zetten.
In plaats dat Nederland zich ging schamen, heeft Staatssecretaris Teeven,
[zo treffend door de schrijfster en activiste  Joke Kaviaar
Fred de vluchtelingenjager genoemd] verklaard, de uitspraak van het ECSR  naast zich neer te leggen.
aangezien deze nog niet bindend is.
ONDERTUSSEN IN AMSTERDAM/VUIL SPEL MET RECHTELOZE
VLUCHTELINGEN
Het vuile spel, dat de Gemeente Amsterdam en de ”vriend”
van de vluchtelingen, burgemeester van der Laan, met de rechteloze
vluchtelingen heeft gespeeld is te bizar voor woorden.
Eerst liet burgemeester van der Laan het Tentenkamp Notweg
ontruimen, om vervolgens de vluchtelingen zonder enige
voorziening [letterlijk] in de kou te laten staan.
Ze zwierven van locatie naar locatie, die telkens voor hen werden
En zowaar, eindelijk zorgde de Gemeente dan voor een opvangplek,
de voormalige gevangenis aan de Havenstraat,
Niet voor iedereen, alleen voor een groep van ongeveer 120 vluchtelingen, die
bij Vluchtelingenwerk geregistreerd stonden.
De rest week uit naar de Vluchtgarage  en de Vluchtmarkt.
Maar aan die plotselinge Gemeentelijke betrokkenheid hing wel
een prijskaartje.
De uitgeprocedeerden moesten ”zich inzetten voor terugkeer’‘.
naar het land van herkomst.
Diezelfde landen, waar sprake is van een onveilige en oorlogssituatie,
juist de reden, dat de vluchtelingen niet terug kunnen.
Chantage wordt dat in gewoon Nederlands genoemd.
En nu de vluchtelingen uiteraard geen gehoor gegeven hebben aan 
de eis tot terugkeer , laten Gemeente en burgemeester hun
De Gemeente wil na de uitspraak van de rechter [wanneer zij gelijk
krijgt] een ”razendsnelle ontruiming”, waarbij de kosten
TEGENSTAND
AMNESTY INTERNATIONAL EN MOTIE TWEEDE KAMER
Maar de tegenstand is groeiende.
Groen Links, de Christen Unie, D´66 en de SP hebben een motie
Het Tweede Kamerdebat overdeze motie  is op 2 juli, een dag na de door
de Gemeente beoogde ontruiming van de Vluchthaven.
van der Laan heeft geschreven, waarin wordt aangedrongen op
opvang voor de vluchtelingen in de Vluchtgarage en de Vluchthaven.
Of de Gemeente en burgemeester van der Laan de oproep
van Amnesty zullen volgen of naast zich neerleggen, zal de toekomst
uitwijzen.
Maar hoe dan ook, de Gemeente Amsterdam en de burgemeester
hebben hun ware gezicht als vertrappers van elementaire
rechten getoond.
Om hiertegen te protesteren heb ik onderstaande reactie op AT5
geschreven.

 

 

Astrid Essed
REACTIE OP AT5
DEMONSTRATIE BIJ RECHTBANK OM VLUCHTHAVEN/VOOR HET NAAKTE
BESTAAN
De rechtszaak voor ontruiming van de Vluchthaven,
is beneden alle peil. Het gaat hier om uitgeprocedeerden, die vanwege
de oorlogssituatie niet terug kunnen naar hun eigen land.
Toch worden ze door de Gemeente gechanteerd. Alleen opvang bij
terugkeer (Vluchthaven), zo ook de ´´kwetsbaren´´ in Buitenveldert.
Ook weet de Gemeente dat deze mensen nu zonder basisbehoeften en een dak
boven hun hoofd op straat staan, zoals Amnesty ook heeft betoogd, die
erop aandringt, dat de Gemeente hulp biedt.
De Gemeente schendt zo elementaire mensenrechten
http://www.amnesty.nl/ nieuwsportaal/nieuws/amnesty- gemeente-zorg-voor-opvang- mensen-vluchtgarage-en- vluchthaven
http://www.astridessed.nl/ asielzoekers-vluchthaven-in- toneelstukover- uitzichtloosheid-uithongering- en-overheidschantagereactie- op-at5/
http://www.doorbraak.eu/ advocaat-vluchthaven-bewoners- gemeente-amsterdam-nog- hardvochtiger-dan-coa/
Astrid Essed
NOODKREET VLUCHTHAVEN
Op zaterdag 31 mei worden ongeveer honderd asielzoekers uit de
Vluchthaven gezet. Ze staan na een half jaar opvang en ruim anderhalf
jaar actievoeren op straat. Ze kunnen geen kant op en hebben geen idee
wat ze nu moeten doen. We willen u vragen om deze mensen te steunen.
Kom op vrijdag 30 mei naar de voormalige gevangenis aan de Havenstraat
om te luisteren naar hun noodkreet. Deze mensen zijn representatief
voor de duizenden onuitzetbare asielzoekers die hier elk jaar op
straat komen te staan.

De bewoners van de Havenstraat voelen zich in de steek gelaten door de
gemeente Amsterdam en de burgemeester. Alleen als ze werken aan
terugkeer mogen ze nog twee weken blijven. Maar voor de meeste
bewoners is terugkeer op dit moment geen optie vanwege de situatie in
het land van herkomst: het is in Somalië en Zuid-Soedan volstrekt
onveilig. In Eritrea, Ethiopië en Soedan heersen regimes die
vervolgen, martelen en doden. Bovendien kunnen veel bewoners niet zo
maar terugkeren, omdat het land van herkomst ze niet wil terugnemen,
of omdat documenten ontbreken.

Bewoners die niet terug kunnen, mogen alleen blijven als ze ernstig
ziek zijn. Maar alle bewoners van de Vluchthaven hebben
gezondheidsproblemen en zijn kwetsbaar: ze zijn niet voor niets
opgevangen door de gemeente. Ze kunnen niet overleven zonder onderdak,
eten, kleding en medische zorg. Ze kunnen op straat ook niet werken
aan het verkrijgen van documenten in het land van herkomst — hetzij
voor een verblijfsvergunning, hetzij voor terugkeer naar het land van
herkomst of een bestemming in de regio.  

  Op 13 en 14 maart heeft de Amsterdamse Gemeenteraad een motie
aangenomen waarin is besloten tot opvang van uitgeprocedeerde
vluchtelingen. Hieraan is door de gemeente tot nu toe niets gedaan.
Omdat er nog geen nieuw college is, kunne daarover ook geen
beslissingen genomen worden. Toch besluit de gemeente nu om de opvang
voor deze groep te beëindigen. De Amsterdamse Raad van Kerken en de
Protestantse Diaconie schreven vorige week een brandbrief naar het
college, omdat zij zich ernstige zorgen maken over de situatie. Hierop
is geen reactie gekomen.

We hopen dat u bereid bent, ook al is het erg kort dag, te overleggen
wat u als raadsleden, politici, hulporganisaties, kerkorganisaties
etc. kunt doen om te voorkomen dat de vluchtelingen in de Havenstraat
zaterdag op straat staan. De komende tijd zullen zij gedwongen op de
straat van Amsterdam terecht komen en zullen een ieder in Amsterdam
ermee te maken hebben. Graag horen we van u of tijd wilt maken om te
komen. Ook als u meer informatie wilt neem dan contact op.

Met vriendelijke groet,
Savannah Koolen
Marjan Sax
Jasper Klapwijk

Reacties uitgeschakeld voor Demonstratie bij rechtbank om Vluchthaven/Om het recht op een dak boven je hoofd/Het recht op eten/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.