Maandelijks archief: maart 2014

[2008]/Kritische reactie op Terugkeerplan Kerken

 

KRITISCHE REACTIE OP TERUGKEERPLAN KERKEN

 

Geachte lezers,

Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Recentelijk is door de Kerken in Nederland in casu Kerk in actie, afdeling van de PKN Kerken een Draaiboek voor de Terugkeer van Asielzoekers gelanceerd’

Zie voor meer informatie de website van Kerk in actie

Dit is des te meer teleurstellend, aangezien de Kerken jarenlang solidariteit aan de dag hebben gelegd met mensen, die vanwege persoonlijke vervolging, een deplorabele mensenrechtensituatie, burger oorlog of armoede of zoals zo vaak, een combinatie daarvan hun herkomstland hebben moeten ontvludhten

Ik herinner mij immers nog de talloze malen, dat o.a. de Raad van Kerken bij de voormalige minister Verdonk een pleidooi heeft gehouden tot niet uitzetting van o.a. Somaliers, Liberianen, Afghanen, Irakezen en anderen vanwege de oorlogs en mensenrechtensituatie in hun land

Met een dergelijk ”Draaiboek voor de Terugkeer van Asielzoekers’ en een door Kerk in actie en samenwerkende partners zie brief recentelijk gelanceerde ”Terugkeerhuis” plegen de Kerken verraad aan de basisprincipes van het christendom en schenden zij daarmee de elementaire rechten van asielzoekers op vrijwaring van armoede, vervolging, oorlog en soms foltering

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [2008]/Kritische reactie op Terugkeerplan Kerken

Opgeslagen onder Divers

Boycot Israel/Introdans op tournee door Israel/Reactie op brief Introdans

 

 

INTRODANS OP TOURNEE DOOR ISRAEL/REACTIE OP BRIEF INTRODANS
Geachte lezers,
Naar aanleiding van het tournee van Introdans door Israel vanaf 17 maart t/m 27 maart  heb ik
deze bij deze dansgroep in een brief  protest aangetekend.
Hierop heb ik van Introdans een reactie ontvangen, die ik hieronder vermeld.
Aangezien deze reactie volledig nietszeggend is en nergens ingaat op mijn uitgebreid
gemotiveerde bezwaren tegen dit tournee heb ik Introdans in een reactie
van repliek gediend.
Deze is te lezen onder de brief van Introdans aan mij.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
REACTIE VAN INTRODANS OP MIJN BRIEF
Geachte mevrouw Essed,
In reactie op uw bericht:
Introdans beweegt iedereen.

Vanaf de oprichting in 1971 is de missie van Introdans onveranderd: Introdans bevordert de danskunst in Nederland en de belangstelling voor deze danskunst. Tevens promoot Introdans de Nederlandse danskunst in het buitenland. Alle drie kernen van Introdans (de twee dansensembles en de educatieafdeling) dragen hieraan bij: de voorstellingen zijn te zien in de Nederlandse theaters en beide dansensembles reizen wereldwijd.

Met vriendelijke groet / With kind regards,
Namens bestuur en directie,
Evert Burggrave | Manager public relations and marketing

Introdans | Vijfzinnenstraat 82 | 6811 LN  Arnhem | The Netherlands

Disclaimer
Introdans accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Introdans op tournee door Israel/Reactie op brief Introdans

Opgeslagen onder Divers

Vergelijking Wilders met Hitler/Kern van waarheid

 

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID

 

”Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand”
Naomi Wolf
Ten steps to close down an open society
Geachte lezers,
Als het niet zulke levensgevaarlijke ernst geweest was, zou het om te lachen zijn.
Maar het is GEEN klucht, wel een voortzetting van de Wilders Slecht Nieuws Show.
Etappe 1
Wilders doet de racistische en Marokkanenvijandige uitspraak, met als strekking,
dat Wilders in Den Haag ”liever minder Marokkanen ziet” [1]
Etappe 2
PvdA bestuurslid Sidali reageert daarop met de inmiddels gevleugelde vergelijking tussen
Wilders en Adolf Hitler [2]
Etappe 3
De PvdA top [van je eigen partij moet je het maar hebben] neemt afstand van de Sidali
uitspraak [3]
Etappe 4
Sidali trekt zijn uitspraak in [4]
Etappe 5
Wilders bedreigt alle Wilders/Hitler vergelijkers met een rechterlijke procedure [5]

Reacties uitgeschakeld voor Vergelijking Wilders met Hitler/Kern van waarheid

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Open brief aan Geert Wilders: U treedt in Hitler’s voetsporen

 

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLERS VOETSPOREN”

 

Door peter | 16 maart 2014 

Onderstaande open brief schreef ik nadat Wilders dreigde een rechtszaak te beginnen tegen mensen die hem met Hitler vergelijken. De tekst is gisteren ingezonden aan diverse kranten en persbureau ‘s. Van de media die ik de brief mailde kreeg ik nog geen reactie, dus plaats ik hem met een minieme wijziging nu hier. Verdere verspreiding – met bronvermelding en dergelijke – juich ik toe, net als het maken en verspreiden van andere teksten waarin een soortgelijke vergelijking wordt gemaakt.

Tilburg, 14 maart 2014,

Mijnheer Wilders,

Uw politieke optreden staat in dezelfde traditie als die van Adolf Hitler. Net als Hitler wijst u een bepaalde bevolkingsgroep aan als zondebok, projecteert er allerlei angsten op, bespeelt een gevoel van afkeer jegens deze bevolkingsgroep. Uw uitspraak dat u “als het kan wat minder Marokkanen” zou willen zien, is daarvan een teken. En u deed het kort erop dunnetjes over door te zeggen: “Hoe minder Marokkanen, hoe beter”. Dit is stemming maken om een complete bevolkingsgroep uit te sluiten. Dat is niet wezenlijk anders dan wat Hitler deed op weg naar de macht. Ja, mijnheer Wilders. U treedt in Hitlers voetsporen.

Het is duidelijk dat ook u het om de macht te doen is. Stemmen vergaren door haat te zaaien, door afkeer aan te wakkeren, door te parasiteren op aldus aangemoedigde en van kwaadaardige stootkracht voorziene onvrede, Kamerzetels veroveren over de ruggen van bevolkingsgroepen die door u stelselmatig in de hoek worden getrapt met uw optreden, dat is wat u systematisch doet. Het is de strategie die Hitler in de aanloop naar het Derde Rijk hanteerde, met regeringsmacht als uitkomst.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Open brief aan Geert Wilders: U treedt in Hitler’s voetsporen

Opgeslagen onder Divers

Boycot Israel/Introdans op tournee door Israel/Brief aan Introdans

 

AAN HET BESTUUR VAN INTRODANS
VERZOEK TOT AFZEGGING VAN UW
UW TOURNEE DOOR ISRAEL VANAF 17 MAART T/M 27 MAART
REDEN:
SYSTEMATISCHE EN GECONTINUEERDE ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN
Geacht Bestuur,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Van uw voornemen, vanaf maandag 17 maart t/m donderdag 27 maart op tournee
te gaan door Israel en aldaar de steden Tel Aviv, Beer Sheeva, Haifa en Modiin aan te doen,
heb ik geschokt kennisgenomen.
Dit vanwege uw kennelijke blindheid voor de jarenlange en gecontinueerde
Israelische mensenrechtenschendingen en de onmiskenbare trots, waarmee u op uw website,
zonder een spoor van kritiek, uw tournee aankondigt [1]
Ik beschouw dit als een klap in het gezicht van de slachtoffers van de decennialange
Israelische bezettingspolitiek en daaraan gerelateerde mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden.

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Introdans op tournee door Israel/Brief aan Introdans

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Hoe Spekman Wilders helpt

 

HOE SPEKMAN WILDERS HELPT

 

Door peter | 14 maart 2014 

vrijdag 14 maart 2014

Wilders hoeft geen campagne te voeren. De PvdA voert campagne voor hem. Het lijkt wel of de PVV mensen in het strategieteam van die partij heeft geïnfiltreerd, zo sterk spelen PvdA-topfiguren de PVV in de kaart.

Het begon toen Wilders kenbaar maakte dat wat hem betreft “als het kan wat minder Marokkanen” wel een goed idee zou zijn, waard om voor te stemmen. Een giftige, rechtstreeks racistische uitspraak. Maar dat hij er zo over dacht was geen nieuws. Tot nu toe camoufleerde hij zijn racisme een beetje door te spreken over ‘de islam als fascistische ideologie’, of over ‘Marokkaanse straatterroristen’. Nu was het camouflagepak verwijderd. Nu viel het racisme niet meer te ontkennen.

Vanuit de PvdA kwam felle kritiek, gevolgd door nog feller gedraai. Hans Spekman, partijvoorzitter”, moest “braken”, zo viel te lezen. Interessanter: PvdA-partijbestuurder Fouad Sidali, twitterde: “Hitler is onder ons. In de gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Opdat wij nooit zullen vergeten”. Harde taal, jazeker. En dat wilde de PvdA-partijtop dus niet. Volgens Spekman was de vergelijking “ongepast”, Kamerlid Marcouch zei “vergelijken met Hitler kan echt niet”.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Hoe Spekman Wilders helpt

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Top drie van racisme, plus antiracistisch weerwerk

 

TOP DRIE VAN RACISME, PLUS ANTIRACISTISCH WEERWERK

Door peter | 13 maart 2014 ,

donderdag 13 maart 2014

Het is verkiezingstijd, en zoals vaker gaat die tijd gepaard met een wedloop tussen partijen: wie is het meest racistisch? Wie scoort het hardst op de punten xenofobie, rassenhaat en hetze? De top voorlopige drie van het moment zie er anders uit dan je misschien zou verwachten. Op een armzalige derde plaats staat de PVV van Wilders. Op de tweede plaats de PvdA van Samson. Onbetwiste nummer één is de VVD van premier Rutte.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Top drie van racisme, plus antiracistisch weerwerk

Opgeslagen onder Divers

Burgemeester hekelt politiek activisme/Burgemeester als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op At5

 

 

BURGEMEESTER HEKELT POLITIEK ACTIVISME/BURGEMEESTER ALS VERLENGSTUK
INHUMAAN ASIELBELEID/REACTIE OP AT5
‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary
Quote Malcolm X
INLEIDING
Geachte lezers,
Over het inhumane asielbeleid heb ik reeds uitgebreid geschreven  en vooral de dramatische
gevolgen daarvan, de positie van de uitgeprocedeerde asielzoekers, met wie op een
schandalige wijze wordt gesold.
Het gaat hier om mensen, die niet kunnen terugkeren naar hun land vanwege de onveilige
en oorlogssituatie en toch, omdat ze uitgeprocedeerd zijn, in Nederland voor geen enkele basis
voorziening, ook niet de meest elementaire zoals een dak boven je hoofd of
de eerste levensbehoeften, in aanmerking komen.

Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester hekelt politiek activisme/Burgemeester als verlengstuk inhumaan asielbeleid/Reactie op At5

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Minister Timmermans ziet geen staatsgreep in Kiev

MINISTER TIMMERMANS ZIET GEEN STAATSGREEP IN KIEV

 

Door peter | 12 maart 2014 

woensdag 12 maart 2014

Minister Timmermans kan wel bij het cabaret, het is een echte grappenmaker. Hij houdt er hoogst vermakelijke opvattingen op na over staatsgrepen. Met zijn opvattingen camoufleert hij het feit dat in Kiev fascisten via zo ‘n staatsgreep in de regering zijn gekomen. Timmermans ziet daarin kennelijk geen probleem. Anderen gelukkig wel.

Timmermans vindt dus dat er in Oekraïne geen staatsgreep plaatsvond. Hij lichtte dat toe in Nieuwsuur. Ik denk niet dat er sprake was van een illegale machtsovername of coup, zoals de Russen ons willen doen denken. Janoekovitsj heeft zelf de keus gemaakt om weg te vluchten.” Kijk, dat is dus het verschil tussen staatsgreep of geen staatsgreep, illegale machtsovername of legale machtsovername: de vraag of de ten val gebrachte president vlucht of niet. Pinochet pleegde in Chili in 1973 een staatsgreep. Hoe weten we dat? Niet doordat de generaal met tanks en vliegtuigen het presidentiële paleis bestookte. Nee, enkel het feit dat Allende in dat paleis bleef in plaats van de benen te nemen, maakte het tot staatsgreep. De legaliteit van machtswisselingen hangt bij Timmermans niet af van de vraag of de wettelijke procedures ervoor worden nageleefd, en evenmin of er geweld gebruikt is. Nee, enkel de vraag of de machthebber wel of niet ‘vrijwillig’ vertrekt is doorslaggevend. Met zo ‘n vertrek wordt met terugwerkende kracht alles gelegitimeerd. Hoe werkt dit criterium trouwens als de machtswisseling zich voltrekt als het zittende staatshoofd elders bivakkeert, niet hoeft te vluchten maar gewoon weg kan blijven?

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Minister Timmermans ziet geen staatsgreep in Kiev

Opgeslagen onder Divers

[Artikel Peter Storm]/Nederlandse regering ondersteunt Oekrainse fascisten

 

 

NEDERLANDSE REGERING ONDERSTEUNT OEKRAINSE FASCISTEN

 

Door peter | 11 maart 2014 

dinsdag 11 maart 2014

In Oekraïne regeert een rechtse regering, met daarin een hele handvol fascisten als minister en op andere hoge posities. Dit Oekraïne krijgt economische steun, van Wereldbank en ook van EU. Nederland is een EU-land. Nederland steunt een deels uit fascisten bestaande regering. Dat is indirect steun aan fascisten. Er waren tijden dat zoiets gewoon collaboratie heette. Het wordt tijd om die tijden te laten herleven, en het beest bij zijn naam te noemen. Het kabinet Rutte collaboreert met nazi’s in Kiev.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Nederlandse regering ondersteunt Oekrainse fascisten

Opgeslagen onder Divers