2012/PVV’er Dion Graus krijgt rol in Flikken Maastricht/Moreel dieptepunt/Brief aan producent van Flikken Maastricht

PVV’ER DION GRAUS KRIJGT ROL IN FLIKKEN MAASTRICHT/MOREEL DIEPTEPUNT
BAGATELLISERING RACISME PVVGeachte Redactie en lezers van Ekudos,Ik vind het ten enenmale ONACCEPTABEL, dat Flikken Maastricht producent
de heer Rolf Koot zijn fiat gegeven heeft voor een gastrol van PVV parlementarier
Dion Graus in de politieserie ”Flikken Maastricht”

Hiermee wordt totaal aan het feit voorbijgegaan, dat de PVV, waarvoor Graus in de
Tweede Kamer zit, geen ”gewone” partij is, maar met zijn extreem-rechts en haatzaaiend
gedachtegoed, dat alles wat ”niet westers” is, stigmatiseert, een grote bedreiging is
voor de Nederlandse rechsstaat

Het geven van een rol aan een PVV parlementarier, al is het dan als gastacteur, draagt
bij tot het alledaags maken van de PVV en zijn verderfelijke racisme

Zie onder P/S de brief, die ik aan de heer Rolf Koot heb toegezonden

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

P/S

BRIEF AAN DE HEER ROLF KOOT, PRODUCENT VAN FLIKKEN MAASTRICHT
UW AANSTELLING VAN PVV’ER D GRAUS ALS GASTACTEUR IN FLIKKEN MAASTRICHT

EYEWORKS
FLIKKEN MAASTRICHT

TAV DE HEER R KOOT, EYEWORKS PRODUCENT VAN FLIKKEN MAASTRICHT
UW AANSTELLING VAN PVV POLITICUS DION GRAUS ALS GASTACTEUR IN FLIKKEN MAASTRICHT

Geachte heer Koot,

Ik heb er met aan verontwaardiging grenzende verbazing van kennisgenomen,
dat u, als producent van de politieserie ”Flikken Maastricht” uw fiat hebt gegeven aan de aanstelling¬†
van PVV politicus, de heer D Graus, als gastacteur in Flikken Maastricht
Volgens de nieuwssite Nu.nl en andere bronnen zal hij de rol van aninal cop dierenpolitieagent spelen, mede vanwege zijn betrokkenheid bij de oprichting
van de dierenpolitie

Mag ik u erop wijzen, dat de heer Graus geen ”gewone” parlementarier is, maar deel
uitmaakt van de racistische en extreem-rechtse  PVV, die zich als politieke
partij niet alleen schuldig maakt aan belediging van de Islam en moslims in het
algemeen, maar ook aan de generalisering en stigmatisering van ”niet-westerse” allochtonen, die worden voorgesteld als criminelen en profiteurs.

Deze partij richt zijn giftige pijlen eveneens op diegenen, die vanwege armoede, oorlog
en vervolging hun land hebben moeten verlaten en hopen, hier in Nederland een bestaan
op te bouwen, dat is gevrijwaard van honger en vervolging
Systematisch worden ook deze vluchtelingen afgeschilderd als criminelen en ”gelukszoekers”

Deze systematische hetze tegen ”alles wat niet westers is” is niet alleen gevaarlijke
haatzaaierij, maar leidt ook tot toenemende verdeeldheid en disharmonie tussen
”allochtonen” en ”autochtonen”

Hierbij is iedere inwoner van dit land verliezer

PVV wordt alledaags:

Het feit, dat deze partij gedoogpartij is geweest in het minderheidskabinet Rutte/Verhagen, heeft het regeringsbeleid veel kwaad gedaan 

Welhaast erger is echter, dat door deelname aan het regeringsbeleid, de vrijspraak van PVV leider Wilders, de weinig
kritische mediaberichtgeving over de PVV annex en de weinig kritische houding van de politieke partijen in de Tweede Kamer,
dit door de PVV gepromoted racisme steeds meer ”alledaags” geworden is

UW VERANTWOORDELIJKHEID:

Door uw aanstelling van de heer Graus, levert u een zeer negatieve bijdrage aan
de tolerantie in de samenleving
Immers, de rol van animal cop kan met gemak door iemand anders, die geen
deel uitmaakt van een besmette partij, worden gespeeld

Juist in het TV amusementsgenre als uw programma Flikken Maastricht kan door de aanstelling van iemand als deze PVV politicus met zijn kwade boodschap van racisme
impliciet en sluipend een signaal worden afgegeven, dat discrimineren, stigmatiseren
en beledigen ”gewoon” is

Maar het is niet gewoon
Het is een ernstige schending van de menselijke waardigheid

Denkt u daar maar eens goed overna

Met name op 4 mei Dodenherdenking
Ik vergelijk uiteraard niet het heden met het verleden, maar de contemporaine
geschiedenis laat wel zien, waartoe in extremis racisme, haatzaaierij en stigmatisering kunnen leiden

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor 2012/PVV’er Dion Graus krijgt rol in Flikken Maastricht/Moreel dieptepunt/Brief aan producent van Flikken Maastricht

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.