KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer S. naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

 

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
VERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP WOENSDAG 26 JUNI  VAN
 DE HEER S. NAAR GUINEE
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
voornemens bent, op woensdag 26 juni uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de vluchteling, de heer S.
naar Guinee.
Gegevens:
Vertrekdatum 26 juni 2013
Tijd 8.00
Vluchtnummer KL 1229
Ik verzoek u dringend, hiervan af te zien vanwege  de slechte veiligheids en
mensenrechtensituatie in Guinee.
Bovendien blijkt uit betrouwbare bron, dat de heer S helemaal niet
TOELICHTING
TEN EERSTE
Er is gegronde reden aan te nemen, dat de heer S. niet afkomstig is
uit Guinee, maar uit Sierra Leone , wat mijn eerste bezwaar is tegen uw
medewerking aan de uitzetting van de heer S. naar Guinee.
Guinee is voor hem een onbekend land, zonder enige sociale
of familiebasis.
TEN TWEEDE
MENSENRECHTENSITUATIE GUINEE
Maar hoe zwaarwegend ook de bezwaren tegen uitzetting  van de heer S.
naar
het ”verkeerde” land [het land dus, waar de heer S aantoonbaar
niet vandaan komt], mijn belangrijkste bezwaar tegen de  uitzetting naar Guinee is
vanwege de slechte mensenrechten en veiligheidssituatie.
Hoewel van u verwacht mag worden, dat u zich als vervoersmaatschappij
op de hoogte stelt van een cruciaal gegeven als de mensenrechtensituatie in
een land, gezien uw verantwoordelijkheid in de uitzettingsketen van
de Nederlandse Overheid, hierbij enige verontrustende gegevens over de
mensenrechtensituatie in Guinee:
is de mensenrechtensituatie bepaald niet rooskleurig.
Geen of onvoldoende vrijheid van meningsuiting, geen onafhankelijke
rechtsgang en regelmatig voorkomende foltering en willekeurige detentie.
De detentieomstandigheden zijn slecht tot zeer slecht
Zie blz 21 t/m 33,  Algemeen Ambtsbericht Guinee, dd 28 maart 2013
VEILIGHEIDSSITUATIE
Ook is de veiligheidssituatie slecht tot zeer slecht te noemen ten gevolge
van politieke en etnische tegenstellingen en banditisme van gewapende
groepen ”van mannen in uniform” [kwalificatie tussen aanhalingstekens is
letterlijk geciteerd uit het Ambtsbericht]
Zie blz 12 t/m 17, Ambtsbericht 
REISADVIES GUINEE
Uit het door de Nederlandse Overheid afgegeven reisadvies blijkt nog weer
eens de onveiligheid in Guinee, aangezien ”niet essentiele reizen” worden ontraden
Het moge duidelijk zijn, dat als een situatie gevaarlijk geacht wordt voor ”gewone”
Nederlandse reizigers, dat dat ook geldt voor uit te zetten asielzoekers.
Ik ga ervanuit, dat u zich daarvan bewust bent.
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In eerdere correspondentie met mij hebt u aangegeven, ”slechts
de vervoerder” te zijn en alle verantwoordelijkheid afgeschoven op 
Welnu, Geachte heer,mevrouw, die vlieger gaat niet op!
Uiteraard is de Nederlandse Overheid hoofdverantwoordelijk
voor haar uitzettingsbeleid en de humanitaire impact, die dat
op vluchtelingen heeft, maar door uit te zetten vluchtelingen
te vervoeren, draagt u wel degelijk verantwoordelijkheid
in de asiel en uitzettingsketen van de Nederlandse Overheid.
Want u maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan
de uitzetting, met alle humanitaire gevolgen voor
de betreffende vluchteling van dien.
Schuif die verantwoordelijkheid dus niet langer af.
TENSLOTTE:
De feiten zijn u gepresenteerd:
Over de slechte mensen en veiligheidssituatie in Guinee.
Aan u dus het dringende verzoek, niet mee te werken aan de uitzetting
door de Nederlandse Overheid.
We leven niet in een dictatuur, waarin iedere eis van de Overheid
zonder meer moet worden voldaan uit vrees voor represailles.
U bent er vrij in een eigen keuze te maken en draagt dan ook eigen
verantwoordelijkheid.
Wanneer u toch overgaat tot uitzetting,
draagt u medeverantwoordelijkheid voor wat de heer S. overkomt
na uitzetting naar Guinee.
Dan hebt u bloed aan uw handen.
Een vriendelijk verzoek dus om af te zien van medewerking aan de uitzetting
van de heer S.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

 

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer S. naar onveilig Guinee/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.