[2012]/Krijgsraad schort proces Decembermoorden op/Moreel dieptepunt

 

 

 

 

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK

Belangstellenden met fakkels verzamelen in 2009 bij de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam om bloemen te leggen bij de gedenksteen. © ANP
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

TER HERINNERING AAN DE SLACHTOFFERS VAN BOUTERSE
EN ZIJN MILITAIRE KLIEK/VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN
GEEN STRAFFELOOSHEID/SLECHTS IN GERECHTIGHEID
BERUSTEN

 

 

 

 

 

 

KRIJGSRAAD SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP/MOREEL DIEPTEPUNT

 

KRIJGSRAAD SURINAME SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP/AMNESTIEWET DOODSTEEK MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE

”Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.”

Artikel 3, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut

De Republiek Suriname bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde
en is voorstander van de vreedzame beslechting van internationale geschillen

Artikel 7, lid 2, Grondwet van Suriname

http://www.suriname.nu/101alg/grondwet05.html

Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij
de rechter aanhangig, is verboden

Artikel 131, lid 3, Grondwet van Suriname

http://www.suriname.nu/101alg/grondwet16.html

 

 

INLEIDING

Wat gevreesd werd door democratisch en humanitair denkende mensen,
is gebeurd:
De Surinaamse Krijgsraad heeft het sinds 2007 lopende Decembermoordenproces opgeschort,
en heeft het Openbaar Ministerie gevraagd, te onderzoeken of de
recentelijk door het Surinaamse Parlement aangenomen Amnestiewet [a], die Straffeloosheid
voor ernstige mensenrechtenschendingen inhoudt, al dan niet in strijd
is met de Surinaamse Grondwet
Dit zou getoetst moeten worden door een nog op te richten Constitutioneel Hof,
wat tot jarenlang vertraging kan leiden [b]

Als het niet zo ernstig was geweest, zou dit een klucht te noemen zijn

Niet alleen moet het OM, de instantie die de Decembermoorden vervolgt EN ZICH
DUS VOOR VERVOLGING ZOU MOETEN INZETTEN, onderzoek
doen naar de grondwettelijkheid van de Amnestiewet, wat zal worden dooegeschoven
naar een nog op te richten Constitutioneel Hof

DE AMNESTIEWET IS SOWIESO IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
, OMDAT SURINAME DE INTERNATIONALE VERPLICHTING HEEFT,
ERNSTRIGE MENSENRECHTENSCHENDINGEN TE BERECHTEN EN TE
BESTRAFFEN [c]

BOVENDIEN STAAT IN DE GRONDWET, DAT SURINAME DE INTERNATIONALE
RECHTSORDE DIENT TE  BEVORDEREN, WAT INHOUDT NALEVING VAN
HAAR INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN [d]

EN VERDER STAAT IN DE GRONDWET, DAT NIET MAG WORDEN INGEGREPEN
IN EEN LOPENDE RECHTSZAAK [e]

Onder notenapparaat a t/m e een Overzicht van de mensenrechtenschendingen
onder het militaire regime Bouterse, waaronder als dieptepunt
de Decembermoorden, waarvoor Amnestie is verleend [met uitzondering
van de massaslachting in het bosnegerdorp Moiwana in 1986]

Astrid Essed

[a]

De Amnestiewet houdt in, dat onder andere de verdachten van de Decembermoorden
geen straf opgelegd krijgen en dus vrijuit gaan

Zie

UITPERS.BE
AMNESTIEWET SURINAME BESPOTTING MENSENRECHTEN
ASTRID ESSED
MEI 2012

http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=3284

[b]

NOS
UITSTEL PROCES DECEMBERMOORDEN
11 MEI 2012

http://nos.nl/artikel/372102-proces-decembermoorden-opgeschort.html

JOOP.NL
UPDATE: PROCES DECEMBERMOORDEN TIJDELIJK OPGESCHORT

http://www.joop.nl/wereld/detail/artikel/gaat_het_proces_over_de_surinaamse_decembermoorden_door/

ELSEVIER: KRIJGSRAAD SURINAME SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP
11 MEI 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/338412/Krijgsraad-Suriname-schort-proces-Decembermoorden-op.htm

NU.NL
KRIJGSRAAD SCHORT PROCES DECEMBERMOORDEN OP
11 MEI 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2808706/krijgsraad-schort-proces-decembermoorden.html

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
KRIJGSRAAD BESLIST OVER EIGEN VOORTBESTAAN
14 APRIL 2012

http://www.rnw.nl/suriname/article/krijgsraad-beslist-over-eigen-voortbestaan?page=2

[c]

SURINAME’S Plicht tot berechting mensenrechtenschendingen
De verplichting schenders te bestraffen is niet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of het VN-Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten. Die verplichting staat bijvoorbeeld wel in het Verdrag tegen Genocide (1948) en het Verdrag tegen Marteling (1984). Door verscheidene mensenrechtencommissies van de Verenigde Naties is straffeloosheid genoemd als belangrijkste oorzaak voor het in stand houden van schendingen.”

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/themas/internationaal-recht-en-berechting#rel3-plicht-tot-berechting

” Article 5, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:

(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;
(b) When the alleged offender is a national of that State;
(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

VERBOD OP FOLTERING EN BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIES BEVESTIGD IN HET AMERIKAANSE VERDRAG VAN DE MENSENRECHTEN, DAT DOOR
SURINAME IS ONDERTEKEND

http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm

[d]

De Republiek Suriname bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde
en is voorstander van de vreedzame beslechting van internationale geschillen

Artikel 7, lid 2, Grondwet van Suriname

http://www.suriname.nu/101alg/grondwet05.html

[e]

Elke inmenging inzake de opsporing en vervolging en in zaken bij
de rechter aanhangig, is verboden

Artikel 131, lid 3, Grondwet van Suriname

http://www.suriname.nu/101alg/grondwet16.html

TERUGBLIK

MENSENRECHTENSCHENDINGEN MILITAIR REGIME BOUTERSE
AMNESTIEWET EN WAARHEIDSCOMMISSIE
GEEN VREDE ZONDER GERECHTIGHEID

In de nacht van 8 op 9 december 1982 werden in Suriname, in het
Fort Zeelandia 15 critici van de toenmalige legerbevelhebber Bouterse [op
25 februari aan de macht gekomen via een militaire coup], standrechtelijk
geexecuteerd
Een zestiende gearresteerde, vakbondsleider Derby, was de enige overlevende en werd de volgende
dag  vrijgelaten [1]
De militaire dictatuur van Bouterse en co was definitief een feit
Het heeft van  tot 1987 geduurd, voordat er in
Suriname weer verkiezingen werden gehouden
De roep om berechting van de verantwoordelijken voor de standrechtelijke
executies [de Decembermoorden] werd eindelijk, 25 jaar na de Decembermoorden,
in 2007 gehonoreerd met
de aanvang van het proces tegen Bouterse en 24 andere verdachten

Net voor de uitspraak door de Militaire Krijgsraad in het Decembernoordenproces hebben politieke medestanders
van de huidige president Bouterse in de Nationale Assemblee
[het Surinaamse Parlement] een voorstel tot wijziging van een reeds bestaande amnestiewet
ingediend, waaronder de periode van de Decembermoorden valt

Die wet is met 28 stemmen voor en 12 tegen aangenomen en vanwege afwezigheid
van president Bouterse, hoofdverdachte in het Decembermoordenproces,
bekrachtigd door vice president Ameerali [2]
De meerderheid was te danken aan voormalig militair tegenstander van Bouterse,
R. Brunswijk, die bedongen heeft, dat de door Surinaamse troepen aangerichte
slachtpartij in het bosnegerdorp Moiwana buiten de amnestie valt [3]

Door de aanname van de amnestiewet wordt niet alleen ingegrepen
in de rechtsgang, maar dreigt
vooral straffeloosheid voor standrechtelijke executies, die zeer ernstige
mensenrechtenschendingen zijn
Daarmee schendt Suriname ook zijn internationaalrechtelijke verplichting
tot onderzoek en berechting van ernstige mensenrechtenschendingen.
Terecht heeft Amnesty International hiertegen fel geprotesteerd [4]

Nu deze amnestiewet is aangenomen en dus moord vrijuit gaat,
glijdt Suriname verder af naar het pad van politiek gangsterisme en willekeur
Er kan pas een begin gemaakt worden met een democratische
rechtsstaat, wanneer de Decembermoorden en andere ernstige mensen
rechtenschendingen, gepleegd  onder het militaire regime Bouterse
worden onderzocht, berecht en bestraft

EEN OVERZICHT

HET DECEMBERMOORDENPROCES
GETUIGEVERKLARING RUBEN ROZENDAAL:

Opzienbarend in het proces tegen de voormalige dictator en legerbevelhebber
Bouterse [huidig president Suriname] en medeverdachten inzake de
Decembermoorden is de getuigeverklaring van Ruben Rozendaal , militair, mede
coupgenoot van Bouterse en  medeverdachte in het
Decembermoordenproces [5]
Hij  verklaarde ,
dat Bouterse persoonlijk twee slachtoffers van de Decembermoorden,
vakbondsleider Cyrill Daal [6] en
tegencouppleger Soerindre Rambocus [7] zou hebben doodgeschoten [8]
Hoe geloofwaardig deze getuigeverklaring is, is de vraag, omdat Rozendaal
eerder had verklaard, dat Bouterse die nacht niet in Fort Zeelandia
[de plaats van de executies] aanwezig is geweest [9]

Maar of Bouterse nu wel of niet zelf geschoten heeft, is minder van belang
Feit blijft overeind, dat hij als toenmalig bevelhebber van het Surinaamse
leger hoofdverantwoordelijk is voor de Decembermoorden en alle andere
tijdens zijn bevelhebberschap gepleegde oorlogsmisdaden
Zijn verantwoordelijkheid voor de decembermoorden heeft hij trouwens
zelf toegegeven in zijn eerste ”vergiffenisshow”, waarin hij
”excuses” aanbood voor de Decembermoorden [10]

”Excuses”, die trouwens geheel vrijblijvend waren, aangezien Bouterse
daaruit niet de consequenties getrokken heeft door zichzelf aan te geven
En welke ”excuses” kunnen er uberhaupt worden gegeven voor
standrechtelijke exucuties, wanneer er geen sprake is [was] van vervolging
Dat deze vervolging nu wel plaatsvindt, is een grote overwinning voor de voortgang van het democratische proces in Suriname

Maar nu een terugblik op de mensenrechtenschendingen en
oorlogsmisdaden, waaraan Bouterse zich in zijn hoedanigheid als lid van
de Nationale Militaire Raad [11],  bevelhebber van het Surinaamse leger [12] en voormalig dictator schuldig gemaakt heeft

MILITAIRE COUP

Na het plegen van de militaire coup op 25 februari 1980 door zestien
militairen, waaronder Bouterse [De Groep van Zestien] [13] werd de
Nationale Militaire Raad geinstalleerd [14], waar Bouterse een belangrijk lid van was
Op 15 maart 1980 werd een burgerregering gevormd, waarvan medisch specialist Henk Chin A Sen premier werd
Kort daarna echter werd een Wet aangenomen, die de macht van het parlement beperkte ten gunste van de regering, waarmee de
democratische rechten steeds meer werden ingeperkt [15]

Er zouden trouwens pas weer verkiezingen komen in 1987!

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE

VOOR DE DECEMBERMOORDEN:

Voor de decembermoorden hebben Bouterse en de politiek-militair
verantwoordelijken zich ook schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechten
schendingen

Tav Bouterse:

Onder zijn verantwoordelijkheid als lid van de Nationale Militaire Raad en
vanaf juli 1980 bevelhebber van het leger vallen, arrestaties op vage gronden
en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder
detentieomstandigheden onder  voormalige politici [de zogenaamde oude politiek] en ”dissidente” militairen [16]

MENSENRECHTENSCHENDINGEN BOUTERSE:

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER
DECEMBERMOORDEN
ONOPGEHELDERDE DOOD HORB
MASSASLACHTING MOOIWANA

BETROKKENHEID BIJ DRUGSHANDEL

De mensenrechtenschendingen betreffen NIET alleen de decembermoorden
Ook andere misdaden hebben plaatsgehad onder verantwoordelijkheid van Bouterse

A

Standrechtelijke executie van Sergeant Majoor Hawker
In maart 1982 vond een mislukte coup plaats onder leiding van Hawker en Rambocus
Enkele dagen later werd de gewonde Hawker op zijn brancard, voor het oog
van de wereld, standrechtelijk geexecuteerd  [17]
Volgens de Geneefse Conventies, het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht en de Internationale Mensenrechtenverdragen is een standrechtelijke executie een oorlogsmisdaad

B

Standrechtelijke executie 15 critici van het militair regime
De decembermoorden

In de nacht van 8/9 december werden 15 critici van het militaire regime in Fort
Zeelandia standrechtelijk geexecuteerd, na ernstige folteringen [18]
Het officiele verhaaltje, dat zij ”op de vlucht waren neergeschoten”, werd al gauw ontkracht
Na al die jaren is er dan eindelijk een proces tegen Bouterse en 24 medeverdachten

C

Onopgehelderde dood Horb

Op 30 januari 1982 werd de na de decembermoorden in ongenade gevallen tweede
man van Bouterse, Majoor Horb, gearresteerd op verdenking van het ondermijnen van de Staatsveiligheid
Enkele dagen later wordt hij dood in zijn cel aangetroffen
Hij zou zich aan het koord van zijn sportbroek hebben opgehangen
Er ontstaan vrijwel direct twijfels over de doodsoorzaak, die nooit is
opgehelderd [19]

D

Moiwana/Massaslachting

In het gewapende conflict tussen Bouterse en de leider van het zgn Jungle
Commando, Brunswijk van 1986 tot 1992, zijn aan beide zijden [20] een groot aantal mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden gepleegd
De beruchtste is de door het Nationaal Leger olv Bouterse aangerichte massaslachting
onder de bewoners van Moiwana, een dorp in het binnenland van Suriname,
van wie tientallen werden gedood [21]

Het Inter Amerikaans Hof voor de Mensenrechten veroordeelde Suriname
voor de massamoord [22]

E

Drugshandel

En als klap op de vuurpeil is hij door Nederland bij verstek veroordeeld tot
11 jaar gevangenisstraf vanwege drugshandel [23]

Wikileaks onthulde bovendien, dat Bouterse nog tot 2006 actief zou zijn
geweest in de drugshandel [24]

Met dank aan Bouterse is drugsverslaving en de daaraan gerelateerde
criminaliteit nu een groot probleem in Suriname
Nog los van alle slachtoffers, die zijn aandeel in de drugshandel ook buiten
Suriname heeft gemaakt

”BEKERING” BOUTERSE
EXCUSES DECEMBERMOORDEN
RELATIVERING DECEMBERMOORDEN

Bouterse heeft van meet af aan alles ingezet om aan vervolging te ontkomen,
aanvankelijk met intimidatie [25]
Toen dat minder effect had, zette hij een van zijn sluiwste tactieken in,
het ”aanbieden van excuses” en het ”vragen
om vergiffenis” voor de decembermoorden [26]
Dit ging samen met zijn zogenaamde ”bekering”, waarin hij enthousiast werd
gesteund door zijn ”geestelijk adviseur”, dominee Steve Meye
Deze maakte gemene zaak met Bouterse door in een TV Interview met
de EO te beweren, dat Bouterse van God een ”missie” heeft, om Suriname
te regeren [27]

Opvallend is, dat Meye het bloedige verleden van Bouterse bagatelliseert
met de door hem misbruikte uitspraak, dat God de zonden vergeeft, wanneer
de betrokkene spijt betuigt

Wanneer Bouterse werkelijk ”spijt had betuigd” zou hij zich hebben aangegeven
Hij heeft er echter alles aan gedaan, om de rechtsgang te frustreren [28]
Vergeving houdt bovendien niet in, dat er geen vervolging meer komt
Integendeel

Geestelijken, die met een dergelijk misbruik van de religie mensenrechten
schendingen en oorlogsmisdaden tot niets reduceren, zijn levensgevaarlijk,
juist door hun invloed op hun Gemeenteleden [29]

Hoe waar is de uitspraak van de Profeet Mohamed
”Hoed u voor geestelijken, die op Paleispoorten kloppen”

Op een zogenaamde ”verzoeningsbijeenkomst” op 5 mei heeft Bouterse zijn
”bekerings” en ”excuus” masker afgegooid, met de uitspraak, dat hij de ”ophef”
rond de Decembermoorden niet begrijpt” [30]
Dit naar aanleiding van de moedige door de organisatie ”Jongeren tegen Amnestie”
georganiseerde stille mars
Volgens Bouterse is al die ophef niet nodig, want er zijn ”maar vijftien mensen
doodgegaan……………….’‘ [31]

Duidelijk is, dat het recht op leven voor Bouterse en geestverwanten geen enkele waarde heeft

WAARHEIDSCOMMISSIE:

Bij de invoering van de amnestiewet hebben de regeringspartijen aangekondigd,
dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld, die de ”gebeurtenissen
van 8 december” [lees: de Decembermoorden] gaat onderzoeken [32]
Er was echter reeds een sinds 2007 lopend Decembermoordenproces

Het grote bezwaar tegen waarheidscommissies is, dat zij gebaseerd zijn
op vrijwilligheid en inhouden het waarheidsgetrouw opbiechten van de
gebeurtenissen zonder strafrechtelijke consequenties [33]
Soms wordt er een ”verzoening” geensceneerd tussen dader en slachtoffer,
wat zonder strafrechtelijk vonnis zeer onbevredigend blijft
Zo bleek uit een onderzoek van het Zuid Afrikaans Centrum voor de Studie van Geweld en Verzoening en de Khulumani Support Group onder honderden slachtoffers en nabestaanden van schendingen van de mensenrechten onder de Apartheid, dat de meesten van mening waren dat de waarheidscommissie niet had bijgedragen aan verzoening. Zij waren van mening dat gerechtigheid een voorwaarde is voor verzoening. De familie van de bekende anti-apartheidsactivist Steve Biko, die door de veiligheidspolitie was vermoord, noemde de Waarheids- en Verzoeningscommissie een ‘voertuig voor politiek opportunisme’ en klaagde het aan bij de rechter als ‘onconstitutioneel’.
[34]

Essenteel is de impliciete boodschap, dat misdrijven onbestraft blijven
Juist ten aanzien van ernstige mensenrechtenschendingen is dit
niet alleen onverteerbaar, maar druist in tegen de internationale principes
tav vervolging en bestraffing van ernstige mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en genocide

Waarheidscommissies leiden ook tot een grove vorm van
rechtsongelijkheid

Want waarom zouden dan ernstige mensenrechtenschenders, die veelal
tot de top van de samenleving  behoren, vrijuit gaan, terwijl ”gewone mensen”,
die zich bijvoorbeeld aan berovingen, doodslag en andere misdrijven
hebben schuldig gemaakt, wel worden veroordeeld?

Misdaad zou dan lonen, waar het ernstige mensenrechtenschendingen
aangaat

Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen in strafoplegging, zowel bij het ”gewone”
strafrecht als inzake mensenrechtenschendingen, maar die kunnen gelden
na een deugdelijk strafproces
Wanneer er sprake is van hoge ouderdom [bijv vanaf 80 jaar], ernstige
of terminale ziekte, kan iemand veroordeeld worden zonder strafoplegging

Maar die uitzondering moeten dan betrekking hebben op de zogenaamde
”byzondere omstandigheden”, niet op een byzondere politieke situatie

EPILOOG

Bij de Decembermoorden, waarvan het proces nu is stilgelegd, is nog
afgezien van de gruwelijkheid van de executies, sprake van de schending van de volgende’elementaire rechten

Recht op leven [35]
Recht op vrijwaring van foltering [36]
Recht, als persoon te worden erkend voor de wet of te wel het recht
op een proces [37]

VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT [HET BUPO VERDRAG] BEHOREN DIE
DRIE BIJ DE DECEMBERMOORDEN GESCHONDEN RECHTEN TOT DE
NIET OPSCHORTBARE RECHTEN, DIE NOOIT BUITEN WERKING KUNNEN
WORDEN GESTELD, OOK NIET BIJ OORLOG EN NOODTOESTAND [38]

Toch heeft de Krijgsraad, wetende, dat het hier gaat om niet opschortbare rechten,en het Grondwettelijke verbod op ingrijpen in de lopende rechtsgang, besloten tot
schorsing van het proces en de toetsing van de Amnestiewet door een nog
op te richten Constitutioneel Hof.
Terwijl de mogelijkheid bestond, het proces gewoon doorgang te doen vinden

Hiermee is aan de zaak van gerechtigheid en democratie een gevoelige klap toegebracht,
die zelfs onherstelbaar kan zijn, als het proces door jarenlange vertraging helemaal
niet meer plaatsvindt [39]

Het is dan ook te hopen, dat de oppositie haar belofte, de Amnestiewet terug te draaien
wanneer zij aan de macht komt, zal inlossen [40]

ALLEEN DE BERECHTING VAN DE DECEMBERMOORDEN EN ANDERE
MENSENRECHTENSCHENDINGEN ONDER HET VOORMALIGE MILITAIRE
REGIME BOUTERSE KAN LEIDEN TOT EEN SAMENLEVING, DIE IS
GEBASEERD OP GERECHTIGHEID

Astrid Essed

[1]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander

WIKIPEDIA
FREDDY DERBY

http://nl.wikipedia.org/wiki/Freddy_Derby

WATERKANT
HERDENKING DECEMBERMOORDEN
18 JAAR NA DE DECEMBERMOORDEN: FRED DERBY DOET ZIJN VERHAAL

http://www.waterkant.net/special/8december2.html

AD
DE DECEMBERMOORDEN: EEN RECONSTRUCTIE
23 MAART 2012

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3230215/2012/03/23/De-Decembermoorden-een-reconstructie.dhtm

[2]

STARNIEUWS
AMNESTIEWET GETEKEND EN AFGEKONDIGD
6 APRIL 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10188

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

PAROOL
AMNESTIEWET SURINAME BEKRACHTIGD
6 APRIL 2012

http://www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/3237263/2012/04/06/Amnestiewet-Suriname-bekrachtigd.dhtml

STAR NIEUWS
BREAKING NEWS: AMNESTIE VOOR 8 DECEMBER 1982
19 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/9840

ELSEVIER
VOLDOENDE STEUN VOOR AMNESTIEWET SURINAME
29 MAART 2012

http://www.elsevier.nl/web/Artikel/334653/Voldoende-steun-voor-amnestiewet-Suriname.htm

PETITIE
WIJ ZIJN TEGEN DE SURINAAMSE AMNESTIEWET

http://www.petities24.com/wij_zijn_tegen_de_surinaamse_amnestie_wet

VOLKSKRANT
VOORSTEL: AMNESTIE VERDACHTEN DECEMBERMOORDEN
20 MAART 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3228231/2012/03/20/Voorstel-amnestie-verdachten-Decembermoorden.dhtml

VOLKSKRANT
TWEEDE KAMER BEZORGD OM SURINAAMSE AMNESTIEWET
20 MAART 2012

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/3228414/2012/03/20/Tweede-Kamer-bezorgd-om-Surinaamse-amnestiewet.dhtml

[3]


Ronnie Brunswijk, een vroegere rivaal van Bouterse, stemde “met veel pijn in zijn hart” voor de wet. Hij verontschuldigde zich tegenover de nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden, maar zei dat het land het zich niet kan veroorloven om een president te hebben die veroordeeld wordt in een rechtzaak.
Vlak voor de stemming eiste Brunswijk dat de amnestiewet niet zou gelden voor daders van de slachtpartij in Moiwana in 1986. Daarbij kwamen ongeveer vijftig mensen om, onder wie zwangere vrouwen en kinderen. De eis van Brunswijk werd aangenomen.”

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

[4]

AMNESTY INTERNATIONAL
GROTE TELEURSTELLING OVER GOEDKEURING AMNESTIEWET
5 APRIL 2012

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/nieuws/grote-teleurstelling-over-goedkeuring-amnestiewet

AMNESTY INTERNATIONAL
SURINAME AMNESTY LAW THREATENS PRESIDENT’S TRIAL FOR
HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
23 MAART 2012

http://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/pers/suriname-amnesty-law-threatens-presidents-trial-human-rights-violations

SURINAME’S Plicht tot berechting mensenrechtenschendingen
De verplichting schenders te bestraffen is niet opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens of het VN-Verdrag voor Burgerrechten en Politieke Rechten. Die verplichting staat bijvoorbeeld wel in het Verdrag tegen Genocide (1948) en het Verdrag tegen Marteling (1984). Door verscheidene mensenrechtencommissies van de Verenigde Naties is straffeloosheid genoemd als belangrijkste oorzaak voor het in stand houden van schendingen.”

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/themas/internationaal-recht-en-berechting#rel3-plicht-tot-berechting

” Article 5, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:

(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;
(b) When the alleged offender is a national of that State;
(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/h2catoc.htm

VERBOD OP FOLTERING EN BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIES BEVESTIGD IN HET AMERIKAANSE VERDRAG VAN DE MENSENRECHTEN, DAT DOOR
SURINAME IS ONDERTEKEND

http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm

[5]

WIKIPEDIA
RUBEN ROZENDAAL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruben_Rozendaal

[6]

WIKIPEDIA
CYRILL DAAL

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyrill_Daal

[7]

De militaire Surendre Rambocus pleegde op 11 maart 1982 samen met
sergeant majoor Wilfred Hawker een tegencoup tegen Bouterse, die
mislukte
Hawker werd standrechtelijk geexecuteerd en Rambocus gevangengezet
in Fort Zeelandia
Rambocus is een van de slachtoffers van de Decembermoorden

WIKIPEDIA
SURENDRE RAMBOCUS

http://nl.wikipedia.org/wiki/Surendre_Rambocus

[8]

STARNIEUWS
BOUTERSE HEEFT DAAL EN RAMBOCUS DOODGESCHOTEN
23 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/9910

NRC
DESI BOUTERSE SCHOOT TWEE MENSEN DOOD TIJDENS
DECEMBERMOORDEN
23 MAART 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/23/bouterse-schoot-zelf-twee-mensen-dood/

NU.NL
GETUIGE BESCHULDIGT BOUTERSE VAN MOORD
23 MAART 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2770904/getuige-beschuldigt-bouterse-van-moord.html

EKUDOS
BOUTERSE SCHOOT TWEE MENSEN DOOD/ZONDER BESTRAFFING
DECEMBERMOORDEN GEEN DEMOCRATIE

http://www.ekudos.nl/artikel/342791/bouterse_schoot_twee_mensen_doodzonder_bestraffing_decembermoorden_geen_democratie

[9]

”Hij trok zijn oude verklaringen in, waarin hij zei Bouterse niet te hebben gezien in het fort.”

Bron:

ELSEVIER
DESI BOUTERSE WAS WEL AANWEZIG BIJ DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2012

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Buitenland/333053/Desi-Bouterse-was-wel-aanwezig-bij-Decembermoorden.htm

[10]

”Het is voor het eerst dat Bouterse zijn excuses maakt voor de moorden. Hij ontkent echter dat hij zelf aanwezig was op de betreffende plaats en zegt dat hij niet zelf heeft geschoten. Wel erkent hij dat hij politiek verantwoordelijk is. ”

DE PERS
EXCUSES BOUTERSE VOOR DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2007

http://www.depers.nl/binnenland/41628/Excuus-Bouterse-voor-decembermoorden.html

[11]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[12]

Bouterse is bevelhebber van het leger geweest vanaf juli 1980 tot december 1992

[13]

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

[14]

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[15]

”In mei 1980 nam het parlement een wet aan die macht van de regering versterkte ten koste van die van het parlement”

Bron:

WIKIPEDIA
HENK CHIN A SEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Chin_A_Sen

[16]

Ik refereer hier o.a. aan mishandelingen en slechte detentieomstandigheden van adviseurs en
oud politici in 1980/1981 en de slechte detentieomstandigheden van de in augustus 1980
gearresteerde militairen Sital, Mijnals en Joeman, met wie Bouterse cs een politiek-ideologisch conflict hadden

Arrestatie oud politici

WIKIPEDIA
SERGEANTENCOUP

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sergeantencoup

Mishandeling:

GESCHIEDENIS VAN DE NPS
EEN BESCHRIJVING IN VOGELVLUCHT

http://nps2010.blogspot.com/2011/09/geschiedenis-van-de-nps-een_9570.html

Arrestatie Sital, Mijnals en Joeman

WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Militaire_Raad

[17]

STANDRECHTELIJKE EXECUTIE HAWKER

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

WIKIPEDIA
WILFRED HAWKER

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Hawker

VPRO
HALLO HALLO IS DIT FORT ZEELANDIA?

http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2009/03/20/hallo-hallo-is-dit-fort-zeelandia/

[18]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTE
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDER

Rapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander

WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN

http://nl.wikipedia.org/wiki/Decembermoorden

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

[19]

VERKIEZINGEN SURINAME
OUD RECHERCHEUR TWIJFELT AAN DOODSOORZAAK HORB/GEHEUGEN ”GEWIST”
11 JULI 2011

http://www.verkiezingensuriname.nl/2011/07/11/oud-rechercheur-twijfelt-aan-doodsoorzaak-horb-geheugen-%E2%80%98gewist%E2%80%99/

DE WEST
THEO PARA
5 MAART 2012

HORB IS VERMOORD

http://www.dewest-online.com/?p=10066

[20]

WIKIPEDIA
BINNENLANDSE OORLOG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenlandse_Oorlog

[21]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

DE GROENE AMSTERDAMMER
DE HEER BOUTERSE LUST IK RAUW
PIJNLIJKE GESCHIEDENIS DE DECEMBERMOORDEN IN SURINAME
6 JANUARI 2010

http://www.groene.nl/2010/1/de-heer-bouterse-lust-ik-rauw

”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[22]

”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”

WIKIPEDIA
MOIWANA

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moiwana

[23]

Niet welkom
“We kunnen niet van tafel vegen dat Bouterse in Nederland tot elf jaar is veroordeeld wegens drugshandel”, aldus minister Verhagen van Buitenlandse Zaken in een reactie. “Hij is niet welkom in Nederland anders dan om zijn gevangenisstraf uit te zitten.”

NOS
BOUTERSE NIEUWE PRESIDENT SURINAME
19 JULI 2010

http://nos.nl/artikel/173032-bouterse-nieuwe-president-suriname.html

[24]

VOLKSKRANT
WIKILEAKS ONTHULLING BRENGT BOUTERSE IN GROTE VERLEGENHEID
12 SEPTEMBER 2011

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/article/detail/2903301/2011/09/12/WikiLeaks-onthulling-brengt-Bouterse-in-grote-verlegenheid.dhtml

NRC
DESI BOUTERSE BLEEF TOT 2006 ACTIEF IN DRUGSCRIMINALITEIT
22 JANUARI 2011

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/22/desi-bouterse-bleef-tot-in-2006-actief-in-drugscriminaliteit/

[25]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

[26]

DE PERS
EXCUSES BOUTERSE VOOR DECEMBERMOORDEN
12 MAART 2007

http://www.depers.nl/binnenland/41628/Excuus-Bouterse-voor-decembermoorden.html

DE PERS
BOUTERSE VRAAGT VERGEVING DECEMBERMOORDEN
21 JULI 2010

http://www.depers.nl/buitenland/496457/Bouterse-vraagt-vergeving.html

[27]

EO
DOOR DE WERELD
INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR VAN BOUTERSE
GOD HEEFT DESI BOUTERSE AANGESTELD ALS PRESIDENT
1 MAART 2012

http://www.eo.nl/programma/doordewereld/page/_God_heeft_Desi_Bouterse_aangesteld_als_president_/articles/article.esp?article=12935529

EKUDOS
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/339529/eo_interview_met_steve_meye_geestelijk_adviseur_boutersemeye_bagatelliseert_terreur_bouterse

[28]

AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/decembermoorden-en-moiwana-suriname

[29]

EKUDOS
EO INTERVIEW MET STEVE MEYE, GEESTELIJK ADVISEUR BOUTERSE/MEYE
BAGATELLISEERT TERREUR BOUTERSE
ASTRID ESSED

http://www.ekudos.nl/artikel/339529/eo_interview_met_steve_meye_geestelijk_adviseur_boutersemeye_bagatelliseert_terreur_bouterse

[30]

NRC
BOUTERSE BEGRIJPT AANDACHT VOOR DECEMBERMOORDEN NIET
6 MEI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/06/bouterse-begrijpt-aandacht-voor-decembermoorden-niet/

NU.NL
BOUTERSE SNAPT OPHEF DECEMBERMOORDEN NIET
6 MEI 2012

http://www.nu.nl/buitenland/2803576/bouterse-snapt-ophef-december-moorden-niet.html

[31]

”””Het zijn maar vijftien mensen die in die driehonderd jaar dood zijn gegaan. Hebben ze ooit gedacht om een stille mars te lopen voor de militairen en politie?”

Bron:

NRC
BOUTERSE BEGRIJPT AANDACHT VOOR DECEMBERMOORDEN NIET
6 MEI 2012

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/06/bouterse-begrijpt-aandacht-voor-decembermoorden-niet/

STARNIEUWS
BOUTERSE HAALT FEL UIT NAAR LOPERS VAN ”STILLE MARS”
5 MEI 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10646

[32]

NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2012

http://nos.nl/artikel/359161-suriname-neemt-amnestiewet-aan.html

[33]’

WIKIPEDIA
WAARHEIDSCOMMISSIES

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waarheidscommissie

AMNESTY INTERNATIONAL
WAARHEIDSCOMMISSIES

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/waarheidscommissies

STARNIEUWS
THEO PARA:
WAARHEIDSCOMMISSIE KAN NAAST STRAFPROCES
29 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10018

[34]

STARNIEUWS
THEO PARA:
WAARHEIDSCOMMISSIE KAN NAAST STRAFPROCES
29 MAART 2012

http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/10018

[35]

HET RECHT OP LEVEN
VERBOD OP EXECUTIES ZONDER VORM VAN PROCES

Artikel 6, BUPO Verdrag

”Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life.”

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

[36]

HET VERBOD OP FOLTERING

Artikel 7, BUPO Verdrag

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation.

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

[37]

HABEAS CORPUS
RECHT OM ALS PERSOON TE WORDEN ERKEND VOLGENS DE WET
Ofwel recht, voor een rechtbank te verschijnen

”Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law.”

Artikel 16, BUPO Verdrag

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

[38]

NIET OPSCHORTBARE RECHTEN

”2. No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.”

Artikel 4,  lid 2, BUPO

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/b3ccpr.htm

Zie ook

AMNESTY
NIET OPSCHORTBARE RECHTEN

”(Du: notstandsfest, Eng: non-derogable) Rechten die nooit buiten werking kunnen worden gesteld, ook niet in tijd van oorlog of noodtoestand. Volgens het VN-verdrag (BuPo) zijn dat de rechten op leven, vrijheid van geweten en geloof, erkenning als persoon voor de wet (habeas corpus), vrijwaring van slavernij, vrijwaring van marteling en wrede behandeling, vrijwaring van gevangenneming wegens schulden en vrijwaring van twee maal bestraffing voor hetzelfde misdrijf (ne bis in idem). De vrijheid van meningsuiting is geen niet-opschortbaar recht. In de prakijk zijn beperkingen aan vooral het verstrekken van informatie een van de eerste maatregelen die een overheid of militair apparaat in tijden van crisis neemt, zoals door militaire censuur.”

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/niet-opschortbare-rechten

[39]

NOS
UITSTEL PROCES DECEMBERMOORDEN
11 MEI 2012

http://nos.nl/artikel/372102-proces-decembermoorden-opgeschort.html

[40]

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
OPPOSITIE: AMNESTIEWET INTREKKEN ZODRA TERUG AAN DE MACHT
5 APRIL 2012

http://www.rnw.nl/suriname/article/oppositie-amnestiewet-intrekken-zodra-terug-aan-de-macht?page=2

Reacties uitgeschakeld voor [2012]/Krijgsraad schort proces Decembermoorden op/Moreel dieptepunt

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.