Vluchtelingencrisis/Om het recht op veiligheid en bestaan/Reacties op AT5

 

 

 

 

 

De grote vluchtelingencrisis [1], waarbij duizenden vluchtelingen, vooral
uit Syrie, op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren [gammele bootjes,
vaak met dramatische gevolgen], heeft in Nederland en andere Europese landen
een stroom van solidariteit teweeg gebracht.
Was er eerst sprake van relatieve onverschilligheid tot vijandigheid,
de goeden [vluchtelingenhelpers vanuit religieuze en andere hoek
 en politieke activisten] niet te na gesproken, nu lijkt er een kentering gekomen:
In Nederland, Duitsland en andere Europese landen.

 

En de hartverwarmende initiatieven schieten als paddestoelen uit
de grond:
Enkele:
Duizenden mensen hebben zich gemeld als gastgezinnen, mensen
willen vluchtelingen in huis nemen, dekens worden gedoneerd voor onder
andere in Calais gestrande vluchtelingen, een Nederlands echtpaar op
het Griekse eiland Lesbos helpt vluchtelingen, draagdoeken en kleding
worden gedoneerd, een hotel in Nieuw West stelt een kamer voor vluchtelingen
ter beschikking, buurtbewoners komen eten brengen, er worden wakes voor vluchtelingen georganiseerd, woningbouwcorporaties
bieden hulp en ga zo maar door. [2]
OP DE LOER/HET SPOOK VAN DE XENOFOBIE
Maar er is een keerzijde aan dit alles en die moeten we niet
onderschatten: Xenofobie.
De vooroordelen, die-helaas-heersen onder een deel van de publieke
opinie, over potentiele ”jihadisten”, ”verkrachters” [erdoor ingegeven,
dat er opvangscentra zijn voor voornamelijk mannen] en de zogenaamde
profiteurs, wordt vrolijk gevoed door lieden als de extreem-rechtse PVV
leider Wilders [3], die bij de behandeling van de Miljoenennota
zijn bekende hetze tegen vluchtelingen afdraaide, waarbij hij weerzinwekkende
termen gebruikte als ”asieltsunami” en testosteronbommen. [4]
De gebruikelijke, valse retoriek over de ”gewone Nederlanders” die van
de komst van vluchtelingen het slachtoffer zijn. [5]
Nog gevaarlijkere retoriek over ”het voortbestaan” van Nederland, dat
op het spel gezet wordt [6] en ”ons volk”, dat wordt ”vervangen” [7]
En dan als finale: Grenzen dicht. [8]
Wat echt alles sloeg was zijn ophitsende statement tot
”democratisch, geweldloos verzet”
Hij zei [citaat nieuwsmedia]:
”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’” [9]
En wat gebeurt er een week later?
Een Gemeenteraadsvergadering in Purmerend wordt voortijdig
beeindigd omdat woedende mensen, tegenstanders van de komst
van een AZC, dreigen, de Gemeenteraad te bestormen. [10]
Ik kan niet bewijzen, dat het een direct gevolg is van de ophitserij
van Wilders, maar ik ben er  zeker van, dat dergelijke
lieden zich in ieder geval gesterkt voelen door de xenofobische uitspraken van
van G, Wilders, wiens gedachtegoed overeenkomsten vertoont met
met nazi dictator Hitler. [11]
Overeenkomsten, die steeds duidelijker naar voren komen.
”Ons volk” dat vervangen wordt.
”Het voortbestaan van ons mooie land”, dat op het spel staat.
Vluchtelingen als ”testosteronmommen” afschilderen.
Haatzaaien met ”asieltsunami. [12]
En geen Kamervoorzitter, die ingrijpt, zelfs niet als Wilders
het heeft over ”nepparlement” [13]
Maar Wilders is de enige niet.
Helaas.
Hoewel premier Rutte tijdens het debat over de Miljoenennota
zijn afkeuring had uitgesproken over de ”verschrikke termen”
[volgens de media de woorden van Rutte] als ”asieltsunami”
en ”testosteronbommen”, die Fuhrer [en dat is nadrukkelijk
MIJN term] Wilders gebruikte [14], ging hij anderszijds op demagogische
wijze mee met Wilders” betoog:
Ik citeer
”Maar, zei de premier, op een bepaald punt ben ik het met Wilders eens, over het ‘asielshoppen’; dat hoewel asielzoekers door veilige landen reizen, ze toch naar welvarende landen als Duitsland en Nederland koersen om daar asiel aan te vragen. ” [15]
Welke ”veilige” landen Rutte trouwens noemt, zijn mij een raadsel.
Macedonie, waar vluchtelingen met flitsgranaten worden beschoten? [16]
Griekenland, met zijn door de fascistische Gouden Dageraad [nu in
het defensief, maar nog onderhuids actief] opgestookte xenofobie
tegen migranten en slechte opvang/behandeling van vluchtelingen,
waaraan ook de zware economische crisis debet is? [17]
Hongarije, waar vluchtelingen in kampen worden gestopt, waar het leger
wordt toegestaan, geweld tegen vluchtelingen te gebruiken en een
advertentie [door de Hongaarse Overheid
geplaatst in kranten in het Midden-Oosten], vluchtelingen
waarschuwt, niet naar Hongarije te komen, anders worden ze voor
jaren in de cel gezet. [18]
Lekker veilig, daar.
Maar sowieso:
Vluchtelingen, op de vlucht voor oorlog en ellende, hebben het
recht naar die landen te trekken, waar ze een menswaardig bestaan
kunnen opbouwen.
Die verderfelijke term ”asielshoppen”, suggereeert al, dat het
een pleziertocht is.
Schandelijk, demagogisch en onwaar.
Ook op lager bestuurlijk niveau is het aanwakkeren van het
demagogisch vuurtje pijnlijk aanwezig:
Terwijl de solidariteit in Amsterdam met vluchtelingen hartverwarmend
was en vele activiteiten zich ontplooiden, zette stadsdeelvoorzitter van
Nieuw West, Achmed Badoud, een domper op die solidariteit door te verklaren, dat de ”zorgen” van de omwonenden [van de Sporthal
waar een groep vluchtelingen werd opgevangen] ”heel terecht”
was. [20]
Dat is trouwens maar een bepaalde groep: vele, heel vele bewoners
in Stadsdeel West waren wel hartverwarmend en solidair met
de vluchtelingen, er werd zelfs een hotelkamer ter beschikking gesteld voor vluchtelingen. [21]
Maar goed, die andere, nare kant, is er ook.
Om terug te komen op Baadoud:
Wat was nu de aanleiding tot dit alles:
De Gemeente zou de eerste vluchtelingen opvangen in een Sportcentrum
in Nieuw West, waar ze overigens maar een korte tijd zouden blijven. [22]
Zoals wel vaker, wanneer vluchtelingen worden opgevangen, was er
een ”voorlichtingsavond” voor de buurt.
Ook in dit geval dus, in de aula van het CalandLyceum, waar voorlichting
over de opvanglocatie werd gegeven. [23]
Nu is het goed, iets meer te weten te komen over de vluchtelingen,
uit welk land ze komen, religie, cultuurgebied, de oorlog/ellende
waarvoor zij gevlucht zijn, maar vaak verlopen dit soort voorlichtingsavonden in een hetzerige sfeer en is het aanleiding voor
sommigen-soms velen, niet alleen met vragen te komen, maar hun xenofobie
te spuien.
Dat bleef ook hier niet uit:
Op niets concreets gebaseerde ”angsten” van omwonenden
over ”verkrachters” [vanwege de aanwezigheid van veel” jonge
bootvluchtelingen”], ”jihadisten”, etc, etc. [24]
En in plaats gemotiveerd daartegenin te gaan, toonde Baadoud ”begrip”
en zei er, qua openbare orde en veiligheid ”bovenop te zitten.” [25]
De reactie van een law and order man, die hierdoor xenofobie
voedt in plaats van tegengaat. [26]
De opmerking ”wij hebben geen huizen in de aanbieding” [27] van burgemeester van der Laan  helpt ook niet bepaald en zet de vluchtelingen
neer als een stel profiteurs. [28]

GEVAARLIJKE SPOREN VAN XENOFOBIE/VERZET TEGEN

ASIELZOEKERSCENTRA

We zagen het al bij de bezwaren tegen de asielopvang in Amsterdam

Nieuw West: Verzet, vijandigheid, vooroordelen, gevoed en gesteund

door xenofobe politici als Wilders. [29]

Heftiger tonelen van protest vonden,, reeds genoemd, plaats in

Purmerend.

Maar ook  in Enschede: [30]

Dezelfde vooroordelen [verkrachtingen, jihadisten, profiteurs],

dezelfde xenofobie.

De SP schreef er een goede brochure tegen. [31]

Schrijver en activist woonde een voorlichtingsavond

in Tilburg bij, met soortgelijke riedels. [32]

En terecht ergerde Peter Storm zich aan zowel de

xenofobe reacties van het publiek, als aan de ontwijkende

en vooroordelenvoedende reacties van de bestuurders [gelukszoekers,

vertaal naar de COA bestuurder, arbeidsmigranten, worden er wel

door de IND uitgevist en teruggestuurd. COA is Centraal Opvang

Asielzoekers] [33]

In het buitenland is de xenofobie nog schrikbarender.

In Duitsland werd een asielopvangscentrum bestookt, in Finland

bestookten anti vluchtelingendemonstranten een bus met arriverende

vluchtelingen. [34]

OM WELKE VLUCHTELINGEN GAAT HET EIGENLIJK?
Human Rights Watch vermelt, dat volgens de cijfers van de VN Hoge
Commissaris van de Vluchtelingen [UNHCR], 66 procent van de
137. 000 vluchtelingen, die in Europa zijn gearriveerd tussen 1 januari
en 29 juni anno Domini 2015, afkomstig zijn uit vijf landen, Syrie
[34 procent], Afghanistan [12 procent], Eritrea [12 procent], Somalie
[5 procent] en Irak [3 procent]
De meeste Syriers, Irakezen en Afghanistan zijn gevlucht via Griekenland
en/of Hongarije, Eritreers, Somaliers en een beperkt aantal Syriers zijn
de Middellandse Zee overgestoken en aangeland in Italie. [35]
Ze zijn gevlucht voor oorlog en ellende.
De burgeroorlog in Syrie is bekend, maar ook in Somalie woedt al
jaren een burgeroorlog, in Afghanistan is de strijd, geinstigeerd door
Westers militair optreden, in volle gang  en het land is allesbehalve veilig. [36]
Ook in Irak, product van Westers militair ingrijpen, is de situatie zeer instabiel
[37]
Vanwege de grote interne spanningen en groot aantal aanslagen
geeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het grootswte
deel van Irak dan ook hetr advies: NIET REIZEN. [38]
Dat zegt genoeg.
In Eritrea is al jaren een gesloten dictatuur, dus een slechte mensenrechten-
situatie. [39]
Alle reden dus, om deze mensen welkom te laten zijn:
Ze hebben immers recht op veiligheid.
Al wat de EU echter gedaan heeft, is door middel van het aan
Europa’s buitengrenzen opererend agentschap Frontex, de overtocht
over de Middellandse Zee zo bemoeilijken, dat mensen wel hun toevlucht
moesten nemen tot dubieuze ”mensensmokkelaars” en gammele bootjes,
met het drama van de Middellandse Zee doden tot gevolg. [40]
OPVANG IN DE REGIO
EU politici doen te pas en onpas uitspraken over ”opvang
in de regio”, ondertussen suggererend, dat de vluchtelingen
geen ”echte vluchtelingen” zijn [dus niet worden vervolgd], maar
op zoek zijn naar een beter bestaan.
In de eerste plaats zijn de herkomstlanden, waar oorlogen
woeden onmiskenbaar onveilig.
Ten tweede is het zoeken van een beter bestaan, ieders recht.
En wat ”opvang in de regio betreft”
Vaak wordt verzegen, dat het grootste deel van de vluchtelingen
in de regio wordt opgevangen, slechts 2,5 procent komt naar Europa. [41]
Alleen is dit jaar de crisis verhevigd, vandaar een groter aantal.
Een vergelijking:
De laatste vier jaar hebben zo’n 350 o00 Syriers asiel aangevraagd in
Europa.
Maar meer dan 1,9 miljoen Syriers worden opgevangen in Turkije,
in Libanon worden meer dan 1,1 miljoen mensen opgevangen,
Jordanie vangt 630.000 mensen op en naar Irak [waar dus oorlog
is], zijn 250. 000 mensen gevlucht. [42]

GESOL MET VLUCHTELINGEN/VLUCHTELINGEN

ALS HINDERPAAL EN LAST

Ondertussen ruzieen de EU Staten door over de spreiding
van de vluchtelingen, die dit jaar massaal zijn toegestroomd.
Er is nu een verplichte spreiding, waar, zoals te verwachten,
landen als Hongarije, Slowakije, Tsjechie en Roemenie, waar
de meeste vluchtelingen ”binnenkomen” tegen waren. [43]
De xenofobe houding van Hongarije heb ik al genoemd. [44]
Hoe die ”spreiding” dan wordt doorgedrukt met tegenstand
van die vier landen, vraag ik mij af.
Enkele afspraken op een rijtje:
Het besluit is genomen over 120 000 vluchtelingen [45], maar
nu zijn het al 500 000. [46]
Neder;land zal de komende twee jaar 7000 vluchtelingen opnemen
vanuit de ”frontlijnstaten”, waar de meeste mensen binnenkomen. [47]
[Griekenland, Italie, Oost-Europese landen]
”Vorige week” [we lezen, 22 september], kwamen 4200 vluchtelingen
binnen, de week daarvoor werden er 3100 geregistreerd en de week daarvoor
1800. [48]
Wat me vooral tegenstaat is dat voortdurend wordt gedaan, alsof
de vluchtelingen een hinderpaal en een ”last” zijn.
Niet als mensen, die recht op bescherming en veiligheid hebben.
Niet alleen de EU stelt zich zo op:
In de rijke Golfstaten zijn vluchtelingen sowieso niet welkom,
de grenzen blijven dicht, behalve voor buitenlandse gastartbeiders,
die overigens schandalig worden uitgebuit. [49], hoewel in Koeweit
hun situatie door een nieuwe wetgeving iets lijkt te zijn verbeterd. [50]
EPILOOG
Verzet tegen de komst van asielzoekerscentra, aanvallen op
vluchtelingen, xenofobe politici, politieke maatregelen voor
het sluiten van grenzen, regeringen, die een openlijke
oorlog tegen vluchtelingen voeren, zoals de Hongaarse [51]
Het is allemaal aanwezig en verontrustend.
Maar er is ook een kant van toenemende solidariteit, die
de laatste maanden sterker is geworden.
Zowel in Nederland als in andere Europese landen.
Zoals de grote solidariteitsdemonstratie met vluchtelingen
in Brussel, waaraan meer dan 15 000 mensen deelnamen. [52]
Hoopgevende signalen, naast de duistere xenofobie.
Want bij die hele discussie rond de ”vluchtelingencrisis” dient
het belangrijkste niet uit het oog te worden vergeten:
Ieder mens heeft recht op een leven in veiligheid, bescherming
en op een goed bestaan.
VRIJHEID IS PAS VRIJHEID ALS ALLE VLUCHTELINGEN
WELKOM ZIJN, POLITIEKE VLUCHTELINGEN, OORLOGS-
VLUCHTELINGEN EN ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN
Zie direct hieronder mijn reacties op AT5.
Daaronder het notenapparaat.
Astrid Essed
REACTIES OP AT5
AT5
AL 1200 VLUCHTELINGEN OPGEVANGEN IN AMSTERDAM
30 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed
01-10-2015 | 16:17 uur
AL 1200 VLUCHTELINGEN OPGEVANGEN IN AMSTERDAM/VOOR HET RECHT OP VEILIGHEID EN BESTAAN
Een goede zaak, dat de opvang van deze vluchtelingen in ieder geval al voor elkaar is en dat zij tot rust kunnen komen. Het gaat om mensen, die zijn gevlucht voor oorlog [Syrie, Afghanistan, Irak], gesloten dictaturen [Eritrea] en bestaansonzekerheid,vaak een hachelijke reis door Europa hebben moeten maken [door de Macedonische politie beschoten met flitsgranaten, in Hongarije geconfronteerd met een Overheid, die dreigde het doorreizen te beletten en hen in een kamp te stoppen] en dan hier aankomen in de hoop op veiligheid en bescherming.Het is dan hartverwarmend om te vernemen, hoeveel initiatieven er door solidaire mensen/organisaties, genomen zijn om de vluchtelingen welkom te heten, varierend van het doneren van dekens, bereidheid, vluchtelingen in huis te nemen, wakes en demonstraties, het brengen van eten door buurtbewoners, het aanbieden van een kamer in een hotel in Nieuw West [Hotel Ramada, noem ik speciaal] tot alle andere door mij niet genoemde blijken van humaniteit. Goed te zien, dat de Gemeente Amsterdam, evenals andere Gemeenten, snel en efficient opvang regelt.KUDOS, vluchtelingenwerkers en activisten!Iedereen, die gevlucht is voor oorlog, vervolging en armoede [ja, dus ook economische vluchtelingen], heeft recht op een bestaan, in Nederland.Recht op veiligheid, vrijwaring van vervolging/foltering en vrijwaring’van armoede zijn fundamenteel. VLUCHTELINGEN, WELKOM/Astrid Essed
AT5
DE KEY TREKT STEKKER UIT TIJDELIJK AZC HOUTHAVENS
30 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

01-10-2015 | 15:09 uur

DE KEY TREKT STEKKER UIT TIJDELIJK AZC HOUTHAVENS/ASOCIALE BESLISSING/VOOR HET RECHT OP VEILIGHEID EN BESTAAN
Een asociale en teleurstellende beslissing, zeker na de mooie beloften, dat de woningbouwverenigingen zouden onderzoeken, of ze plek hadden voorde vluchtelingen om ook ”een steentje bij te dragen aan de vluchtelingenproblematiek”Dat is dus maar gebakken lucht en inhumaan bovendien, gezien de acute nood-situatie. Het gaat hier niet om mensen, die voor hun plezier naar Europa gekomen zijn, maar voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden [Syrie, Afghanistan, Irak,Somalie] of gesloten dictaturen [Eritrea], die hiernaartoe gekomen zijn in de hoop op veiligheid, bescherming en een beter leven. Fundamentele rechten.Oorlogen, die vaak door Westers ingrijpen veroorzaakt zijn [Afghanistan, Irak].Dan mag verwacht worden, dat woningbouwverenigingen een steentje bijdragen aan de opvang van mensen in nood. Minderwaardig, dat de Key op zijn bereidheid is teruggekomen en faalt in de sociale functie, die een woningstichting ook hoort te hebben, juist voor vluchtelingen, die niet zelden trauma’s hebben opgelopen in hun herkomstland, de uiterst vijandige houding van de Macedonische [beschoten met flitsgranaten] en Hongaarse Overheid[die dreigde de vluchtelingen het doorreizen te beletten en op te sluiten in een kamp] hebben moeten trotseren en hier hopen, tot rust te komen en veiligheid te vinden. Hopelijk stellen andere woningbouwstichtingen zich humaner en socialer op. VLUCHTELINGEN WELKOM!/Astrid Essed
AT5
DAGELIJKS STARTEN NEGENTIG VLUCHTELINGEN
HIER HUN ASIELPROCEDURE
30 SEPTEMBER 2015
DAGELIJKS STARTEN NEGENTIG VLUCHTELINGEN
HIER HUN ASIELPROCEDURE/STOP CRIMINALISERING
VLUCHTELINGEN/VOOR HET RECHT OP BESTAAN
Wat een eerste aankomst voor vluchtelingen, die in Nederland
hopen op bescherming en een beter bestaan: Fouilleren, afnemen
van vingerafdrukken. je reinste criminalisering, zoals ook de poging
van de politie, zo zicht te krijgen op mensensmokkel, die impliciet
de vluchtelingen in de schoenen wordt geschoven. Het gaat hier om
mensen, die zijn gevlucht voor oorlog en/of andere ellende, zoals
gesloten dictaturen [Eritrea] en armoede.Oorlogen, vaak veroorzaakt
door Westers ingrijpen [Afghanistan, Irak]. Armoede, door uitbuiting
van Westerse bedrijven in ”samenwerking” met de locale elite.En ja,
velen hebben hun toevlucht moeten nemen tot gammele bootjes [
mensensmokkelaars ”runnen” die], vanwege het EU agentschap Frontex,
dat de buitengrenzen van Europa bewaakt, waardoor vluchten op een
”normale” manier haast onmogelijk is. Dat weten de politie en de IND
[de Dienst, die asielaanvragen beoordeelt] ook. En trouwens: Zo ”eerlijk”
is die asielprocedure niet: Wie is afgewezen door de IND, kan wel naar de
rechter stappen, maar de rechter toetst niet inhoudelijk [op bewijsmateriaal],
maar kijkt alleen, of de IND de juiste procedure heeft gevolgd. Met andere
woorden: ”in beroep” geldt niet voor vluchtelingen.Vluchtelingen horen
in Nederland welkom te zijn, of het nu politieke vluchtelingen, oorlogs
vluchtelingen of economische vluchtelingen zijn, Iedereen heeft recht
op veiligheid, bescherming en een beter bestaan. Dat is fundamenteel.
VLUCHTELINGEN, WELKOM! /Astrid Essed
AT5
DWI-KANTOOR ZUID OOST OMGETOVERD TOT
VLUCHTELINGENOPVANG
19 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

20-09-2015 | 13:09 uur

DWI KANTOOR ZUID OOST OMGETOVERD TOT VLUCHTELINGENOPVANG/PRIMA INITIATIEF/VLUCHTELINGEN WELKOM/OM HET RECHT OP VEILIGHEID,BESCHERMING EN BESTAAN
Een prima initiatief, die opvang in het nu leegstaande DWI kantoor in Amsterdam Zuid Oost. Het gaat hier om mensen, die zijn gevlucht voor oorlog/uitzichtloosheid/ellende en naar Nederland gekomen zijn in de hoop op bescherming. Daar hebben zij recht op. want het recht op veiligheid, bescherming en vrijwaring van armoede zijn fundamentele mensenrechten. Gevlucht voor vaak door Westers ingrijpen veroorzaakte oorlogen [Afghanistan, Irak], door Westerse medeplichtigheid [steun aan dictaturen] veroorzaakte vervolging en door Westers optreden [uitbuiting door Westerse bedrijven, in samenwerking met de locale elite] veroorzaakte armoede,moeten zij in Europa/Nederland, welkom zijn. Hartverwarmend, alle solidariteit en steun, die vluchtelingen van de bevolking al hebben gehad. Helaas is er nog steeds xenofobie, zoals de zogenaamde ”zorgen” van een aantal [het overgrote deel steunde de vluchtelingen hartverwarmend] bewoners in Nieuw West over de een week durende opvang in de Caland Sporthal. Vraag mij af, hoe die lui het hadden gevonden, als zij moesten vluchten en zo waren bejegend. Schandalig,dat stadsdeelvoorzitter Baadoud zei begrip te hebben voor hun ”zorgen” in plaats ze de situatie nogmaals uit te leggen [voor sommigen is dat nodig] en ze te wijzen op hun xenofobe en ongastvrije houding. Waarmee hij mede die xenofobie voedt.
Maar gelukkig zijn er genoeg goedwillenden, ook onder sommige politici zoals de SP Enschede, die in een brochure inging tegen het verzet tegen de komst van een asielzoekerscentrum aldaar.
Goedwillenden,BEDANKT!
VLUCHTELINGEN WELKOM!
Astrid Essed
AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OM ASIELOPVANG/GEEN XENOFOBIE VOEDEN, BAADOUD
Stadsdeelvoorzitter van Nieuw West, Achmed Baadoud, heeft bij mij bepaald
geen streepje voor. Ik herinner mij nog zijn inhumane houding tegenover de
We are here vluchtelingen [inmiddels al drie jaar door Amsterdam zwervend],
die toen in Tentenkamp Notweg zaten en zijn weigering, de meest elementaire
voorzieningen aan te brengen. Een law en order man ook, die zich alleen maar
druk maakte over ”de rust in de wijk” Ook zijn standpunt, dat hij zich de ”zorg”
van omwonenden over de asielopvang, kan voorstellen, staat mij niet aan, omdat
dit kan omslaan richting xenofobie, die hij dan heeft gevoed. Natuurlijk zijn er
vragen van buurtbewoners over opvang/begeleiding bij vluchtelingen, maar de
tijdens een bijeenkomst geuite ”zorgen” vind ik enigszins griezelig/varierend van
angst voor mogelijk ”jihadisme”, mogelijke ”verkrachtingen” [alsof die in Nederland
nooit plaatshebben of hebben plaatsgehad], veel ”jongemannen”/Dat zijn zorgen/
angsten, die ik verwacht in een Drents dorp, waar men nog nooit een kleurling,
zelfs Amsterdammer, gezien heeft/Niet in de metropool Amsterdam. Voorlichting
aan bewoners over de te komen vluchtelingen is belangrijk, maar niet toegeven
aan xenofobie. Baadoud dient uitleg te geven over de uitzichtloze situatie van die
vluchtelingen, niet mee te gaan in hun criminalisering/Astrid Essed
AT5
WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF
ZE PLEK HEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN
17 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

17-09-2015 | 18:55 uur

WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZE PLEK HEBBEN VOOR VLUCHTELING/GOED INITIATIEF/VOOR HET RECHTOP BESTAAN
Goed zo, woningbouwverenigingen. Met alle positieve en solidaire initiatieven de afgelopen weken ten behoeve van vluchtelingen, weer een stap in de goede richting. Het gaat hier om mensen, die uit de meest schrijnende noodsituaties komen, gevlucht voor oorlog/vervolging. Op zoek naar veiligheid en bescherming, wat geen gunst of privilege is, maar een recht.Dan is het een ramp, in Europa te komen, menend, dat je veilig bent en niet welkom te zijn, in het minst extreme geval, met achterdocht benaderd te worden.Daar lijkt nu, wat vele mensen betreft, een kentering in te komen. Het is van het grootste belang, dat de Europese regeringen hierin ECHT verantwoordelijkheid nemen en niet alles te doen, via steeds strenger wordend beleid en de militarisering van de buitengrenzen met behulp van Frontex of het bouwen van hekken(Hongarije), om de vluchtelingen te weren. Op de vlucht voor vaak door Westers ingrijpen veroorzaakte oorlogen (Afghanistan/Irak) en vervolging van dictaturen,die er zitten met Westerse steun, verdienen deze mensen bescherming, veiligheid en de opbouw van een nieuw, waardig leven. Dat is een fundamenteel recht.
En vanuit deze plek mijn grote waardering voor iedereen, die zich, in welke vorm ook, voor de vluchtelingen inzet. Sommigen doen dat al jaren. Jullie zijn het zout der aarde.
VLUCHTELINGEN, WELKOM/
Astrid Essed
AT5
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM/
´´GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN´´
16 SEPTEMBER 2015
BUURTBEWONERS NIEUW WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM/
HARTVERWARMENDE SOLIDARITEIT/IEDEREEN HEEFT RECHT OP BESTAAN
Hartverwarmend, deze solidariteit met de vluchtelingen. Wat dat betreft fantastische
initiatieven, zoals doneer een deken (voor gestrande vluchtelingen in Calais), mensen,
die vluchtelingen in huis willen nemen, hotelkamers beschikbaar stellen, demonstreren,
en ga zo maar door. Een mooi tegenwicht tegen het misdadige extreem-rechtse gedachtegoed van PVV leider Wilders, die naar aanleiding van de bespreking van
de Miljoenennota, de geesten weer aan het vergiftigen was door de grenzen te willen
dichtgooien en sprak van ´´asieltsunami´´ en ´´testosteronbommen´´. Ja, zo zaaien
hij en consorten haat tegen rechteloze vluchtelingen (Wilders had het met zijn Islamhaat natuurlijk vooral tegen ´´islamitische´´ vluchtelingen, Syriers e.a.), die
zijn gevlucht voor oorlog/vervolging in de hoop, een bestaan in veiligheid en bescherming op te bouwen. Het fundamentele recht van iederereen. Hier extra wrang,
omdat het Westen vaak debet is aan die oorlogen (Afghanistan/Irak), vervolging
(steun misdadige dictaturen), armoede (Westerse bedrijven, die samen met de locale
elite profiteren van armoede en uitbuiting. Hoe moet het dan zijn om in Europa
ook nogeens met de nek/racistisch te worden bejegend. Gelukkig geldt dat niet
voor deze buurtbewoners en vele anderen, die wel solidair zijn. Vanuit deze
reactie grote waardering voor al deze solidaire mensen, van wie velen zich al
jaren voor vluchtelingen inzetten. Jullie zijn het zout der aarde!
 VLUCHTELINGEN, WELKOM/Astrid Essed
AT5
VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEEN
HUIZEN IN DE AANBIEDING”
15 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

15-09-2015 | 18:53 uur

VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEEN HUIZENIN DE AANBIEDING”/VAN DER LAAN STIMULEERT XENOFOBIE
Wat een buitengewoon misselijke en tot xenofobie aanzettende opmerking van van der Laan ”we hebben geen huizen in de aanbieding”, alsof de vluchtelingen een stelletje profiteurs zijn, die de schuld zijn van het woningtekort.Daarbij streept hij ze af tegen die ”830.000 mensen, voor wie we ook goed moeten zorgen” ”Verdeel en heers” opmerking/Helaas zijn er heel wat beinvloedbare lieden, die daar nog steeds intrappen en niet inzien, dat dezelfde kapitalistische uitsluitingsmechanismen, die ”arme” vluchtelingen [ja, rijken komen natuurlijk niet,of ze moeten worden vervolgden zijn dan, vanwege hun geld, van harte welkom] weren, ook de sociaal zwakkeren in Nederland wegbezuinigen en benadelen. Zie recentelijk protesten tegen de bezuinigingen in de zorg. De vluchtelingen zijn niet de schuld van het woningtekort, maar de decennialange sloop van de sociale huurwoningen en leegstand van panden, die best voor woonvoorziening kunnen worden gebruikt.Deze oproep tot gebruik van leegstaande panden heeft D’66 raadslid van Osselaer in 2014 gedaan bij de behandeling van het Actieplan Woningbouw 2014-2018.Is van der Laan vergeten, dat deze vluchtelingen [waarvan trouwens slechts 2,8 procent naar Europa komt, de rest wordt in de regio opgevangen], niet voor hun plezier of een woning komen, maar zijn gevlucht voor bloedige oorlogen/vervolging/armoede, waaraan vaak het Westen mede debet is? Dan past een humanitaire opstelling en respect.
Vluchtelingen zijn geen ”last”, ”infiltranten”, ”profiteurs”of ”aasgieren op woningen”, maar mensen, die net als die door van der Laan genoemde 830.000 recht hebben op veiligheid, bescherming en een goed bestaan.
VLUCHTELINGEN WELKOM/VAN DER LAAN, GEEF HET VOORBEELD!
Astrid Essed
AT5
HOTEL NIEUW WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR
VOOR VLUCHTELINGEN
14 SEPTEMBER 2015
HOTEL NIEUW WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR
VLUCHTELINGEN/VOOR HET RECHT OP EEN WAARDIG BESTAAN
Goed zo Ramada Hotel! En al die andere organisaties/initiatiefnemers/
individuen, die solidair zijn met mensen in nood. Want dat zijn de vluchtelingen.
Het kan niet genoeg gezegd worden.
Ze vluchten voor oorlog/vervolging/armoede
en hebben fundamenteel recht op een bestaan in veiligheid, bescherming en
vrijwaring van armoede. Niet minder dan Europeanen.Bovendien zijn het
oorlogen met vaak Westerse inbreng [Afghanistan, Irak, en vergeet de wapenhandel
niet!], vervolging door door het Westen gesteunde dictaturen en armoede waaraan
samen met de plaatselijke elite, Westerse bedrijven debet hebben.
Ze moeten wel
in gammele bootjes reizen, omdat behoorlijke overtocht vrijwel onmogelijk gemaakt
wordt door het EU gemilitariseerde agentschap Frontex, dat Europa’s buitengrenzen
bewaakt met behulp van dubieuze regimes als Marokko/Libie, etc.
Meer dan 2300
vluchtelingen zijn dit jaar al verdronken op de Middellandse Zee. Hoeveel nog?
Europa, open de grenzen. Deze mensen hebben recht op een goed bestaan en
willen vooruitkomen, dus dat is ook een upheaval voor de economie.
VOOR EEN MENSWAARDIG BESTAAN/VLUCHTELINGEN, WELKOM
Astrid Essed
AT5
LICHAAM AFRIKAANSE VERSTEKELING IN VRACHTVLIEGTUIG
SCHIPHOL
12 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

12-09-2015 | 16:01 uur

LICHAAM AFRIKAANSE VERSTEKELING IN VRACHTVLIEGTUIGSCHIPHOL/RECHT OP VLUCHTEN IS FUNDAMENTEEL
Dat is nou het gevolg van het inhumane EU asielbeleid, dat door middel van verscherpte controles en het EU militaire bewakingsagentschap Frontex, dat de buitengrenzen van Europa bewaakt, probeert zoveel mogelijk vluchtelingen te weren. Frontex is direct verweven met de Middellandse Zee doden,omdat door de bewaking van de EU buitengrenzen (met behulp van dubieuze regimes in Marokko, Libie, etc), vluchtelingen wel hun toevlucht moeten nemen tot gammele bootjes, waardoor ze vaak verdrinken. In Europa gekomen, zijn ze bepaald niet welkom (zie mensonterende toestanden in Hongarije, Griekenland, maar ook in andere landen), hoewel er onder EU bevolkingen een kentering lijkt te komen.BRAVA/BRAVO! Maar de kern/Deze vluchtelingen komen niet voor hun plezier naar Europa, of uit avontuurzucht, maar zijn op de vlucht vanwege oorlog/vervolging/armoede. Oorlogen, vaak veroorzaakt door Westers ingrijpen (Afghanistan, Irak),vervolging, waaraan vaak het Westen mede debet is vanwege steun aan dictaturen,armoede, veroorzaakt door Westerse bedrijven en de plaatselijke elite. Behalve de morele plicht, die de EU daardoor heeft, is het recht om veiligheid, beschermingen een beter bestaan te zoeken, fundamenteel.
VLUCHTELINGEN, WELKOM!
Astrid Essed
AT5
PAAR HONDERD OP DAM IN ACTIE VOOR
VLUCHTELINGEN
13 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

14-09-2015 | 14:48 uur

PAAR HONDERD OP DAM IN ACTIE VOOR VLUCHTELINGEN/GOEDEACTIE/VOOR RECHT OP BESCHERMING EN VRIJWARING VAN ARMOEDE
Een goede actie en hard nodig ook, nu Fort Europa door hekken [In Hongarije,mogelijk ook in Macedonie] en militaire grensbewaking aan de buitengrenzen [Frontex]er alles aan doet, om vluchtelingen te weren. For the record: deze mensen komen niet naar Europa voor de gezelligheid [zo fijn is hun ontvangst hier niet] of uit avontuurzucht, maar op de vlucht voor oorlogen, vaak veroorzaakt door Westers ingrijpen [Afghanistan, Irak], vervolging [door regimes, die vaak vanuit het Westen worden gesteund] en armoede [veroorzaakt door Westerse bedrijven, gecombineerd met de locale elite] en hebben recht op veiligheid, bescherming en vrijwaring van armoede. Fundamentele mensenrechten. Bittere ”prijs”, die ze betalen is verdrinking op de Middellandse Zee [dit jaar al rond 2300 mensen], omdat ze de reis wel moeten maken in gammele bootjes, vanwege de Frontex bewaking, gesteund door dubieuze regimes als in Marokko/Libie, etc. Vluchten is een recht. Leven in veiligheid en vrijwaring van armoede zijn rechten, geen gunsten. Deze mensen hebben rechtop een leven in waardigheid in Europa, zonder te hoeven bedelen om een verblijfsvergunning. Ze willen vooruit en leveren hier een waardevolle bijdrage aan de economie, er zijn artsen, kunstenaars, ambachtslieden en hardwerkende boeren onder! Bovendien: voor de niet idealisten: Al die onderdrukkingsmechanismen, hekken,Frontex, vreemdelingendetentiecentra, politiecontroles etc kosten handenvol geld.Investeer dat in een beter leven voor deze mensen en je krijgt voor de Europese samenlevingen een win/win situatie. Daarop hebben deze mensen recht!Van smekelingen naar vrije burgers.
 OPEN THE BORDERS! REFUGEES WELCOME!
Astrid Essed
AT5
DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERS
HELPEN VLUCHTELINGEN
4 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

05-09-2015 | 12:59 uur

DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS/AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN/BESCHAVING EN HUMANITEIT GOED OP WEG!Mooi. Het lijkt mij – en ik hoop dat dit niet ”tijdelijk” is- dat de beschaving het in Nederland begint over te nemen van de barbarij van de vluchtelingenhaat,die de laatste jaren, niet in de laatste plaats aangestookt door hetze politici als Wilders, maar ook mainstream politici als Verdonk,Rutte, Teeven, hand over hand toenam. Veel, heel veel waardering voor al deze byzondere pro vluchtelingeninitiatieven, die de menselijkheid benadrukken. Initiatiefnemers, brava en bravo!Er is ook veel onwetendheid: niet ”alle” vluchtelingen komen naar Europa, maar slechts een klein deel. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen worden in Turkije opgevangen,1, 7 miljoen in Libanon. En dat zijn geen rijke, welvarende, Westerse landen! Vluchtelingen komen niet voor hun plezier, maar gevlucht voor oorlog, vervolging,en of bittere armoede. Oorlog, mede door het Westen veroorzaakt [Afghanistan/Irak],armoede, mede veroorzaakt door de uitbuiting door Westerse bedrijven, vervolging soms indirect door het Westen veroorzaakt, dat ”bevriende” dictaturen in de Derde Wereld steunt. Hoe dan ook, ieder mens heeft recht op veiligheid en vrijwaring van armoede. Teveel vluchtelingen verdrinken nog op de Middellandse Zee, doordat ze, vanwege de EU Frontex bewaking van Europa’s buitengrenzen, wel gebruik moeten maken van gammele bootjes.Het is dan hartverwarmend om te zien, dat organisaties en initiatiefnemers zichnu breder dan eerst [je had altijd byzonder waardevolle vluchtelingensupporters uit christelijke en linkse hoek, die zeer actief zijn, als activisten en/of helpers],dat men zich inzet voor vluchtelingen. RESPECT!/Astrid Essed
AT5
MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZO BIJ MIJ HAAR BINNEN
4 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

05-09-2015 | 12:19 uur

”MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZO BIJ MIJ NAAR BINNEN”/HARTVERWARMENDE REACTIE/VLUCHTELINGENWAKE POSITIEF TEGENGELUID TEGEN OPKOMENDE VLUCHTELINGENHAAT
Een hartverwarmende reactie [zie begin commentaar] van een deelneemster aande Vluchtelingenwake. En grote waardering voor allen, die ondanks de regen naar de wake gekomen zijn.Het lijkt zo, dat de ogen in Nederland [ondanks een nog teveel aan vluchtelingenhaters] beginnen open te gaan. Niet weinig heeft daaraan bijgedragen een foto van een 3 jarig verdronken Koerdisch jongetje. Maar dat is een slachtoffer.In totaal 2500 vluchtelingen zijn al omgekomen op weg naar Europa. Ten overvloede:Deze mensen komen niet voor hun plezier of uit avontuurzucht, zoals NRC journalist Gert van Langendonck en andere vluchtelingenbashers beweren, maar uit bittere noodzaak, vluchtend voor oorlogen [Syrie,Somalie,Afghanistan], gesloten dictaturen[Eritrea] en bittere armoede, mede veroorzaakt door Westerse bedrijven. Ook die oorlogen [door Westerse politiek/Aftghanistan/Irak,etc] Fort Europa sluit steeds meer de mogelijkheid, gebruik te maken van het asielrecht af door o.a. Frontex,de militaire bewaking van de buitengrenzen van Europa met behulp van dubieuze regimes zoals in Libie en Marokko. Daarom moeten de vluchtelingen wel gebruik maken van gammele bootjes etc, waardoor ze, te vaak, verdrinken in de Middellandse Zee.Dan is het hartverwarmend om, naast de vreemdelingenhaat, te zien, dat in Nederland men zijn hart begint open te stellen voor vluchtelingen, zoals in Duitsland al het geval is. [Ironisch, maar waar, misschien wel als reactie op zijn barbaarse verleden]EU, verander uw misdadige beleid en stel de grenzen open voor hen, die opzoek zijn naar bescherming en veiligheid. Waar ieder mens recht op heeft.Astrid Essed
AT5
ENKELE HONDERDEN MENSEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN
OP DE DAM
4 SEPTEMBER 2015
Astrid Essed

10-09-2015 | 13:53 uur

ENKELE HONDERDEN MENSEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGENOP DE DAM/HARTVERWARMEND/OVER HET RECHT OP VLUCHTEN
Hartverwarmend, die nieuwe solidariteit met vluchtelingen. Van relatieve onverschilligheid [de ”goede” jarenlang actieve vluchtelingenwerkers en activisten natuurlijk niet te na gesproken] en zo nu en dan oplaaiende vijandigheid, naar solidariteit, doordat mensen nu worden geconfronteerd met het drama van de Middellandse Zee doden [foto verdronken jongetje Aylan] en hun inhumane behandeling in Hongarije, Griekenland, Malta, maar ook andere EU landen.For the record: Vluchten is geen avontuurlijk tijdverdrijf: Mensen vluchten voor oorlog, vervolging en/of armoede en dat is hun fundamenteel mensenrecht. Oorlogen die vaak werden [worden] veroorzaakt door Westers ingrijpen [Afghanistan,Irak],vervolging door mede door het Westen gesteunde dictaturen en armoede, waaraan Westerse bedrijven en de plaatselijke bestuurlijke elite [vaak gesteund door het Westen]mede van profiteren. En dan vindt men het gek, dat ze naar het Westen vluchten,in de hoop op een beter bestaan? Ik niet. Vanwege de EU militaire bewaking aan Europa’s buitengrenzen [gesteund door dubieuze regimes in Marokko, Libie, etc]Frontex, moeten ze wel hun toevlucht tot gammele bootjes nemen, met dramatische verdrinkingen [sinds begin 2015 al 2500] ten gevolge. En wat de valse propaganda betreft, dat ”ze” allemaal naar Europa komen? Landen als Turkije [1, 7 miljoenvluchtelingen] en Libanon [1 miljoen] vangen meer vluchtelingen op dan de hele EU bij elkaar. But anyway: Mensen hebben het recht, te vluchten voor oorlog,vervolging, armoede en ze moeten in Europa gewoon welkom zijn, met dezelfde rechten als EU burgers. met dezelfde rechten als EU burgers. Recht op veiligheid en vrijwaring van armoede is elementair./Astrid Essed
NOTEN

[1]

NRC
DIT IS WAT JE MOET WETEN OM DE VLUCHTELINGENCRISIS
TE BEGRIJPEN
HUMAN RIGHTS WATCH
WHY DO PEOPLE RISK THEIR LIVES TO CROSS THE MEDITERRANEAN?
QUESTIONS AND ANSWERS
28 JULY 2015
MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZET
PETER STORM
3 SEPTEMBER 2015
[2]
DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?
4 SEPTEMBER 2015
DONEER JE DEKEN
DE TELEGRAAF
ZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?
4 SEPTEMBER 2015
AT5
MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZO
BIJ MIJ NAAR BINNEN
4 SEPTEMBER 2015
AT5
DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERS
HELPEN VLUCHTELINGEN
4 SEPTEMBER 2015
AT5
HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN
14 SEPTEMBER 2015
AT5
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:
”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’
16 SEPTEMBER 2015
AT5
WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEK
HEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN
17 SEPTEMBER 2015
AT5
ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM
4 SEPTEMBER 2015
TROUW
WAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?
3 SEPTEMBER 2015
[3]
NOVA TV
ANNE FRANK STICHTING
GEERT WILDERS IS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008
[4]

” Tijdens de Algemene Beschouwingen liet Rutte zijn afkeuring blijken over de in zijn ogen ‘verschrikkelijke termen’ die Wilders telkens gebruikt over de stroom vluchtelingen, zoals asieltsunami en testosteronbommen.”

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[5]

”PVV-leider Wilders mag als eerst het woord voeren na het diner. Hij spreeket naar eigen zeggen op een “dramatisch, beslissend moment in de geschiedenis”, daarmee refererend aan de vluchtelingencrisis. De grote aantallen vluchtelingen die naar Europa en Nederland komen zijn een “tikkende tijdbom” die ons bedreigt, zegt Wilders. En het kabinet staat in deze kwestie “aan de verkeerde kant van de geschiedenis”. “Het voortbestaan van ons mooie land wordt op het spel gezet.” Wilders zet de behandeling van asielzoekers af tegen de behandeling van ‘gewone’ Nederlanders, die volgens hem het slachtoffer zijn van bezuinigingen en koopkrachtverlies.”
”Pechtold is de eerste die Wilders interrumpeert en vraagt de PVV-leider of hij onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld islamitische en christelijke asielzoekers uit Syrië. Wilders stelt dat Nederland op dit moment geen enkele asielzoeker mee kan opnemen. En vindt bovendien, zegt hij in reactie op Arie Slob (ChristenUnie), dat de meeste asielzoekers geen vluchtelingen zijn en dus hier niet thuishoren. Een harde confrontatie kwam met GroenLinks-leider Jesse Klaver, die Wilders verweet “xenofoob” te zijn.”
”GroenLinks-leider Klaver begint zijn inbreng door terug te komen op het betoog van Wilders, dat hem naar eigen zeggen “woedend” maakt. Klaver bezweert de taal en standpunten van de PVV altijd te zullen blijven bestrijden.”
NRC
KEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM
”ASIELTSUNAMI”
16 SEPTEMBER 2015
[6]
ZIE NOOT 5
[7]

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[8]

””Pechtold is de eerste die Wilders interrumpeert en vraagt de PVV-leider of hij onderscheid maakt tussen bijvoorbeeld islamitische en christelijke asielzoekers uit Syrië. Wilders stelt dat Nederland op dit moment geen enkele asielzoeker mee kan opnemen”

………

………

NRC

KEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM
”ASIELTSUNAMI”
16 SEPTEMBER 2015

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum.”

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

[9]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015
[10]
”* En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
NRC
WOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMEN
RAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBAT
PURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERS
WEG
24 SEPTEMBER 2015
 
 
 
[11]
 
 
VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEID
ASTRID ESSED
17 MAART 2014
[12]
NRC
KEIHARDE CONFRONTATIE WILDERS EN KAMER OM
”ASIELTSUNAMI”
16 SEPTEMBER 2015

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015
[13]

NU.NL

ZWARE BOTSING WILDERS EN PECHTOLD OM ”NEPPARLEMENT”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.nu.nl/politiek/4127695/zware-botsing-wilders-en-pechtold-nepparlement.html

NOS

PECHTOLD BEKRITISEERT KAMERVOORZITTER

OM UITLATING WILDERS

18 SEPTEMBER 2015

http://nos.nl/artikel/2058329-pechtold-bekritiseert-kamervoorzitter-om-uitlating-wilders.html

[14]

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[15]

”Maar, zei de premier, op een bepaald punt ben ik het met Wilders eens, over het ‘asielshoppen’; dat hoewel asielzoekers door veilige landen reizen, ze toch naar welvarende landen als Duitsland en Nederland koersen om daar asiel aan te vragen. ”

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[16]

NRC

MACEDONISCHE POLITIE ZET FLITSGRANATEN IN

TEGEN MIGRANTEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/21/macedonische-politie-zet-flitsgranaten-in-tegen-migranten/

[17]

HUMAN RIGHTS WATCH

GREECE: HUMANITARIAN CRISIS ON THE ISLANDS

11 JULY 2015

http://www.hrw.org/news/2015/07/11/greece-humanitarian-crisis-islands

HUMAN RIGHTS WATCH

THE HIDDEN VICTIMS OF GREECE’S CRISIS

16 JULY 2015

https://www.hrw.org/news/2015/07/16/dispatches-hidden-victims-greeces-crisis

he acute economic crisis in Greece is felt by the most vulnerable members of society. Attacks on migrants and asylum seekers, and LGBT people continued. An anti-racism law lifting barriers to justice for victims of racist attacks recently entered into force, but measures criminalizing speech raised free expression concerns. Greek border guards have allegedly engaged in collective expulsions and pushbacks of migrants and asylum seekers. The new government announced the end to abusive police “sweeps” of irregular migrants in Athens. Conditions in detention centers have also come under fire. Despite improvements in the asylum system and significant increase in Greece’s protection rates, there remains a large backlog of cases.”

HUMAN RIGHTS WATCH

GREECE

http://www.hrw.org/europe/central-asia/greece

[Artikel in 2012 geschreven/later op mijn website geplaatst]

GRIEKENLAND PAKT MASSAAL ILLEGALEN OP/

MENSENJACHT VAN STAATSWEGE

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2012griekenland-pakt-massaal-illegalen-opmensenjacht-van-staatswege/

[18]

MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZET
PETER STORM
3 SEPTEMBER 2015
”Hongarije heeft een paginagrote advertentie geplaatst in kranten in het Midden-Oosten. Daarin worden vluchtelingen opgeroepen om niet naar Hongarije te komen. Anders worden ze opgepakt en voor jaren in de cel gezet.”
RTL NIEUWS
OMSTREDEN ADVERTENTIE WAARSCHUWT VLUCHTELINGEN
22 SEPTEMBER 2015
”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[19]

ZIE VOOR SOLIDARITEITSACTIVITEITEN JEGENS VLUCHTELINGEN/

NOOT 2

[20]

AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
[21]
AT5
BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM/
´´GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN´´
16 SEPTEMBER 2015
HOTEL NIEUW WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR
VOOR VLUCHTELINGEN
14 SEPTEMBER 2015
[22]
”De gemeente gaat vandaag de eerste vluchtelingen opvangen in Sportcentrum Caland aan de Eliza van Calcarstraat in Osdorp. Daar is plek voor driehonderd vluchtelingen.

De eerste 300 bedden zijn inmiddels in het sportcentrum neergezet. Leerlingen van het Calandlyceum gymmen vandaag in de open lucht. Verenigingen die er ’s avonds sporten zijn afgebeld. ‘Er zijn een paar zalen ingericht als slaaplocatie. Het gaat om een paar dagen, zodat de sporthal niet voor langere tijd onbruikbaar is. Binnen enkele dagen wordt een andere locatie gezocht die permanenter kan zijn”

AT5
GEMEENTE VANGT VLUCHTELINGEN OP IN SPORTCENTRUM
CALAND
16 SEPTEMBER 2015
[23]
Bewoners verzamelden zich vanavond in de aula van het Calandlyceum in Osdorp voor een informatieavond over de asielopvang in de nabijgelegen sporthal.”
AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
[24]
”Veel bewoners zijn bezorgd over de veiligheid nu er driehonderd net in het land aangekomen asielzoekers inSportcentrum Caland aan de Eliza van Calcarstraat worden opgevangen. ‘Het maakt me heel erg angstig wat hier gebeurd’, zei een vrouw. ‘Want er zijn heel veel mannelijke jonge bootvluchtelingen.”
……
……..

‘Mensen maken zich zorgen, waar komen deze mensen vandaan? Zitten er jihadisten tussen? Gaan ze de wijk in? Worden onze kinderen lastiggevallen?”

AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
[25]
”Veel bewoners zijn bezorgd over de veiligheid nu er driehonderd net in het land aangekomen asielzoekers inSportcentrum Caland aan de Eliza van Calcarstraat worden opgevangen. ‘Het maakt me heel erg angstig wat hier gebeurd’, zei een vrouw. ‘Want er zijn heel veel mannelijke jonge bootvluchtelingen.”’

Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud kan die zorgen begrijpen. ‘Mensen maken zich zorgen, waar komen deze mensen vandaan? Zitten er jihadisten tussen? Gaan ze de wijk in? Worden onze kinderen lastiggevallen? Het is terecht dat mensen zo’n houding aannemen en ik heb geprobeerd om hen te overtuigen dat ik er bovenop zit als het gaat om de openbare orde en veiligheid.’

AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
[26]
BAADOUD EN DE ”ZORGEN” VAN OMWONENDEN OVER
ASIELOPVANG/BAADOUD VOEDT XENOFOBIE
ASTRID ESSED
20 SEPTEMBER 2015
REACTIE OP AT5
AT5
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OVER ASIELOPVANG
18 SEPTEMBER 2015
BAADOUD: HEEL TERECHT, DAT OMWONENDEN ZICH ZORGEN
MAKEN OM ASIELOPVANG/GEEN XENOFOBIE VOEDEN, BAADOUD
Stadsdeelvoorzitter van Nieuw West, Achmed Baadoud, heeft bij mij bepaald
geen streepje voor. Ik herinner mij nog zijn inhumane houding tegenover de
We are here vluchtelingen [inmiddels al drie jaar door Amsterdam zwervend],
die toen in Tentenkamp Notweg zaten en zijn weigering, de meest elementaire
voorzieningen aan te brengen. Een law en order man ook, die zich alleen maar
druk maakte over ”de rust in de wijk” Ook zijn standpunt, dat hij zich de ”zorg”
van omwonenden over de asielopvang, kan voorstellen, staat mij niet aan, omdat
dit kan omslaan richting xenofobie, die hij dan heeft gevoed. Natuurlijk zijn er
vragen van buurtbewoners over opvang/begeleiding bij vluchtelingen, maar de
tijdens een bijeenkomst geuite ”zorgen” vind ik enigszins griezelig/varierend van
angst voor mogelijk ”jihadisme”, mogelijke ”verkrachtingen” [alsof die in Nederland
nooit plaatshebben of hebben plaatsgehad], veel ”jongemannen”/Dat zijn zorgen/
angsten, die ik verwacht in een Drents dorp, waar men nog nooit een kleurling,
zelfs Amsterdammer, gezien heeft/Niet in de metropool Amsterdam. Voorlichting
aan bewoners over de te komen vluchtelingen is belangrijk, maar niet toegeven
aan xenofobie. Baadoud dient uitleg te geven over de uitzichtloze situatie van die
vluchtelingen, niet mee te gaan in hun criminalisering/Astrid Essed
[27]
AT5
VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEEN
HUIZEN IN DE AANBIEDING”
15 SEPTEMBER 2015
[28]
AT5
VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEEN
HUIZEN IN DE AANBIEDING”
15 SEPTEMBER 2015
REACTIE OP AT5
Astrid Essed

15-09-2015 | 18:53 uur

VAN DER LAAN OVER VLUCHTELINGEN: ”WE HEBBEN GEEN HUIZENIN DE AANBIEDING”/VAN DER LAAN STIMULEERT XENOFOBIE
Wat een buitengewoon misselijke en tot xenofobie aanzettende opmerking van van der Laan ”we hebben geen huizen in de aanbieding”, alsof de vluchtelingen een stelletje profiteurs zijn, die de schuld zijn van het woningtekort.Daarbij streept hij ze af tegen die ”830.000 mensen, voor wie we ook goed moeten zorgen” ”Verdeel en heers” opmerking/Helaas zijn er heel wat beinvloedbare lieden, die daar nog steeds intrappen en niet inzien, dat dezelfde kapitalistische uitsluitingsmechanismen, die ”arme” vluchtelingen [ja, rijken komen natuurlijk niet,of ze moeten worden vervolgden zijn dan, vanwege hun geld, van harte welkom] weren, ook de sociaal zwakkeren in Nederland wegbezuinigen en benadelen. Zie recentelijk protesten tegen de bezuinigingen in de zorg. De vluchtelingen zijn niet de schuld van het woningtekort, maar de decennialange sloop van de sociale huurwoningen en leegstand van panden, die best voor woonvoorziening kunnen worden gebruikt.Deze oproep tot gebruik van leegstaande panden heeft D’66 raadslid van Osselaer in 2014 gedaan bij de behandeling van het Actieplan Woningbouw 2014-2018.Is van der Laan vergeten, dat deze vluchtelingen [waarvan trouwens slechts 2,8 procent naar Europa komt, de rest wordt in de regio opgevangen], niet voor hun plezier of een woning komen, maar zijn gevlucht voor bloedige oorlogen/vervolging/armoede, waaraan vaak het Westen mede debet is? Dan past een humanitaire opstelling en respect.
Vluchtelingen zijn geen ”last”, ”infiltranten”, ”profiteurs”of ”aasgieren op woningen”, maar mensen, die net als die door van der Laan genoemde 830.000 recht hebben op veiligheid, bescherming en een goed bestaan.
VLUCHTELINGEN WELKOM/VAN DER LAAN, GEEF HET VOORBEELD!
Astrid Essed
[29]

VOLKSKRANT

RUTTE EN WILDERS BOTSEN: ”ONS VOLK

WORDT VERVANGEN”

17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/politiek/rutte-en-wilders-botsen-ons-volk-wordt-vervangen~a4144095/

[30]

RTV OOST
BEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE
7 SEPTEMBER 2015
[31]
SP ENSCHEDE
MISVATTINGEN DOMINEREN DEBAT OVER ASIELZOEKERSCENTRUM
10 SEPTEMBER 2015
[32]
EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VAN
ERGERNIS
PETER STORM
25 SEPTEMBER 2015
 
 
[33]
 
 
EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VAN
ERGERNIS
PETER STORM
25 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 

[34]

NOS
TWEE AANSLAGEN OP ASIELZOEKERS IN DUITSLAND
26 JULI 2015
NOS
DUITSE ASIELZOEKERSCENTRA DIT JAAR AL 150 KEER
DOELWIT
30 JUNI 2015
ELSEVIER
DEMONSTRATIES FINLAND: BRANDBOM OP ASIELCENTRUM
EN BUS BEKOGELD
25 SEPTEMBER 2015
FINSE DEMONSTRANTEN BELAGEN BUS MET VLUCHTELINGEN
25 SEPTEMBER 2015
[35]
HUMAN RIGHTS WATCH
WHY DO PEOPLE RISK THEIR LIVES TO CROSS THE MEDITERRANEAN
QUESTIONS AND ANSWERS
28 JULY 2015
[36]
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN DE HEER
JYAQOBE NAAR ONVEILIG AFGHANISTAN/BRIEF AAN KLM
ASTRID ESSED
21 JANUARI 2015
[37]
OORLOG TEGEN ISIS/NEDERLAND TREKT TEN STRIJDE/
MISDADIGERS TEGEN MISDADIGERS/DE VERZWEGEN
OORLOGSMISDADEN
ASTRID ESSED
[38]

Reisadvies Irak

Laatst gewijzigd op: 07-08-2015 | Nog steeds geldig op: 30-09-2015

Reis niet naar het grensgebied tussen Turkije en de Iraakse Koerdische Autonome Regio.

IRAK

DOOR DE RECENTE ONTWIKKELINGEN GELDEN VOOR REIZEN

NAAR IRAK TWEE ADVIEZEN VOOR BEPAALDE REGIO’S:

DAT ZIJN: NIET REIZEN INCLUSIEF DRINGEND ADVIES AAN NEDERLANDERS HET GEBIED TE VERLATEN, ALS DIT OP

EEN VEILIGE MANIER KAN EN: ”ALLEEN NOODZAKELIJKE REIZEN”

De laatste ontwikkelingen

Er zijn zware gevechten tussen extremistische groepen (waaronder ISIS) en de Iraakse (inclusief Koerdische Peshmerga) strijdkrachten. De Nederlandse regering heeft, eind september 2014, besloten om de Iraakse overheid bij te staan in de strijd tegen deze extremistische groepen. Ondanks de voortgang in de strijd van de Iraakse strijdkrachten tegen ISIS wordt op veel plaatsen nog steeds intensief gevochten. De dreiging van extremistische groepen blijft bestaan. In het grensgebied tussen Turkije en de Iraakse Koerdische Autonome Regio is het niet veilig. Dit komt door militaire acties van de Turkse luchtmacht tegen de PKK (Koerdische Arbeiderspartij).

RIJKSOVERHEID
REISADVIES IRAK
[39]
”Eritrea’s dismal human rights situation, exacerbated by indefinite military conscription, has led thousands of Eritreans to flee their country every month. Eritrea has had no functioning legislature, independent press, or any semblance of civil society organizations since 2001.  In early 2014, President Isaias Afwerki confirmed his lack of interest in an open society, stating: “[I]f there is anyone who thinks there will be democracy or [a] multiparty system in this country … then that person can think of such things in another world.” Common patterns of abuse include forced labor during conscription, arbitrary arrests, detentions, and enforced disappearances. Other abuses include torture, degrading treatment in detention, restrictions on freedoms of expression and movement, and repression of religious freedom
HUMAN RIGHTS WATCH
ERITREA
[40]
TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUM GRENSDODEN
EN MENSENRECHTEN/BRIEF AAN VU
ASTRID ESSED
9 DECEMBER 2014
[41]
SP ENSCHEDE
MISVATTINGEN DOMINEREN DEBAT OVER ASIELZOEKERSCENTRUM
10 SEPTEMBER 2015
[42]
NOS
VLUCHTELINGENCRISIS GROEIT EUROPA BOVEN
HET HOOFD
5 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
[43]
NOS
EUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN
22 SEPTEMBER 2015
[44]
MENSEN OP DE VLUCHT, MENSEN IN VERZET
PETER STORM
3 SEPTEMBER 2015
”Hongarije heeft een paginagrote advertentie geplaatst in kranten in het Midden-Oosten. Daarin worden vluchtelingen opgeroepen om niet naar Hongarije te komen. Anders worden ze opgepakt en voor jaren in de cel gezet.”
RTL NIEUWS
OMSTREDEN ADVERTENTIE WAARSCHUWT VLUCHTELINGEN
22 SEPTEMBER 2015
”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[45]

NOS
EUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN
22 SEPTEMBER 2015
[46]
NOS
EUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN
22 SEPTEMBER 2015
[47]
NOS
EUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN
22 SEPTEMBER 2015
[48]
NOS
EUROPA NIET UNANIEM OVER SPREIDING VLUCHTELINGEN
22 SEPTEMBER 2015
[49]
WAAROM VANGEN DE GOLFSTATEN EN SAOEDI ARABIE ZO
WEINIG SYRIERS OP?
BRON/VRAAG 22 UIT
NRC
DIT IS WAT JE MOET WETEN OM DE VLUCHTELINGENCRISIS
TE BEGRIJPEN
HUMAN RIGHTS WATCH
END EXPLOITATION FOR DOMESTIC WORKERS
IN THE GULF
18 DECEMBER 2014
[50]
HUMAN RIGHTS WATCH
KUWAIT: NEW LAW A BREAKTHROUGH FOR DOMESTIC
WORKERS
30 JUNE 2015
[51]
”Hongarije mag het leger inzetten tegen vluchtelingen en daarbij niet-dodelijk geweld gebruiken zoals rubberen kogels, traangas of het afschieten van een vangnet.

Dat heeft het Hongaarse parlement bij wet besloten. Slechts twaalf van de bijna tweehonderd parlementariërs stemden tegen de wet. ”

RTL NIEUWS

HONGAARS LEGER MAG GEWELD GEBRUIKEN

TEGEN VLUCHTELINGEN

21 SEPTEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/hongaars-leger-mag-geweld-gebruiken-tegen-vluchtelingen

[52]

BRUSSEL NIEUWS.BE
MINSTENS 15 000 MENSEN DOEN MEE AAN SOLIDARITEITSMARS
27 SEPTEMBER 2015
 
MINSTENS 15 000 MENSEN OP SOLIDARITEITSMARS VOOR
VLUCHTELINGEN IN BRUSSEL
27 SEPTEMBER 2015

Reacties uitgeschakeld voor Vluchtelingencrisis/Om het recht op veiligheid en bestaan/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.