Verklaring dorststaker solidariteitshongerstaking/In solidariteit. Het is ons gezamenlijk lijden en onze gezamenlijke strijd

 

IN SOLIDARITEIT. HET IS ONS GEZAMENLIJK LIJDEN EN ONZE GEZAMENLIJKE STRIJD

DHJANA

 

Geachte lezers,

 

Naar aanleiding van de op Het Plein in Den Haag gehouden honger en dorststaking uit

solidariteit met de honger en dorststakers in de vreemdelingendetentiecentra Schiphol en

Rotterdam neem ik de indrukwekkende verklaring van dorststaker mevrouw E.D. Samshuijzen op

getiteld ”In solidariteit. Het is ons gezamenlijk lijden en onze gezamenlijke strijd”

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

IN SOLIDARITEIT. HET IS ONS GEZAMENLIJK LIJDEN EN ONZE GEZAMENLIJKE STRIJD

DHJANA

 

Posted on  by 
Utrecht, 16 mei 2013.
Ik, E.D. Samshuijzen, geboren op 26 augustus 1966, verklaar bij deze dat ik vanaf donderdag 16 mei 2013 01:00u weiger om voedsel en vocht tot me te nemen. Ik zal dit tenminste gedurende 45 uur blijven weigeren.
Ik doe dit om mijn protest kracht bij te zetten. Mijn protest richt zich tegen het vluchtelingenbeleid, maar ook tegen de oorzakelijke factoren van het vluchtelingenbeleid: kapitalisme en verregaande vervreemding van menselijke waarden.
In Nederland en over de hele wereld worden vluchtelingen systematisch kapot gemaakt.
Ik wil dat mensen in Nederland in gaan zien dat dit beleid een fascistoïde basis heeft en dat de vervolgingen, de concentratiekampen en de holocaust zich aan het herhalen zijn – weliswaar in een gemoderniseerde, minder zichtbare en geïnstitutionaliseerde vorm, maar op grotere schaal dan ooit tevoren in de geschiedenis.
Ik wil dat de media zijn verantwoordelijkheid neemt en eerlijk gaat berichten over de feiten van dit vluchtelingenbeleid.
Het interesseert me niet of de politiek deze voedsel- en vochtweigering al dan niet oppikt als een ‘signaal’. Ik wil ook geen uitleg geven aan politici of een discussie hierover aangaan met politici. De politiek is al lang op de hoogte van de afzichtelijke consequenties van de door haar zelf geformuleerde wetten, net zoals de politiek ook al lang weet welke veranderingen ze zou moeten doorvoeren.
Mijn protest richt zich niet op verbetering van de omstandigheden binnen het vluchtelingenbeleid, maar op het politieke en economische beleid zelf, dat middels kapitalistische structuren verdeeldheid, oorlog en machtsmisbruik veroorzaakt en vervolgens de slachtoffers daarvan opjaagt, uitsluit en doelmatig kapot maakt.
Ik roep eenieder op, zich te informeren over de praktijken van dit vluchtelingenbeleid, daar zijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor te nemen en middels woord en daad hiertegen in verzet te komen.
Ieder mens, waar dan ook geboren en waar dan ook levend, heeft recht op vrijheid, autonomie en de mogelijkheid tot vervulling van zijn fysieke, mentale, emotionele en spirituele levensbehoeften. Ieder mens, waar dan ook geboren en waar dan ook levend, heeft de verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen.
Ik verklaar bij deze dat ik de beslissing om voedsel en vocht te weigeren weloverwogen en uit vrije wil heb genomen en dat ik mij heb laten informeren over de invloed die deze voedsel- en vochtweigering op mijn gezondheid kan hebben.
Aldus verklaard,
Dhjana – E.D. Samshuijzen

Reacties uitgeschakeld voor Verklaring dorststaker solidariteitshongerstaking/In solidariteit. Het is ons gezamenlijk lijden en onze gezamenlijke strijd

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.