Van Stedenband naar Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Reactie op AT5

 

 

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG

Afrikaanse migranten demonstreren bij het detentiecentrum Holot.

DEMONSTRATIE AFRIKAANSE ASIELZOEKERS BIJ HET DETENTIECENTRUM
HOLOT
ISRAELISCH DETENTIECENTRUM HOLOT
PROTEST IN HOLOT
”REFUGEES ARE NOT CRIMINALS”
ZIONISME IS RACISME!
TEGEN PALESTIJNEN [BEZETTING, LANDROOF, OORLOGSMISDADEN]
EN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS [MENSENRECHTENSCHENDINGEN,
MISDADEN]
HETZELFDE LAKEN EEN PAK
RACISME EN UITSLUITING
UPDATE:
De Gemeenteraad is accoord gegaan met het samenwerkingsverband
tussen Amsterdam en Tel Aviv
De SP stemde als enige tegen
HET PAROOL
GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKING
RAMALLAH EN TEL AVIV
6 NOVEMBER 2015
AT5 GEMEENTERAAD STAAT ACHTER SAMENWERKING
TEL AVIV EN RAMALLAH
6 NOVEMBER 2015
Toen ik in 2014 hoorde van de plannen voor een mogelijke stedenband
tussen de Gemeente Amsterdam en Tel Aviv, heb ik de Gemeenteraadsleden
aangeschreven, om mijn bezwaren kenbaar te maken. (1)
De redenen heb ik, in die eerste brief aan de Gemeenteraad en alle latere,
duidelijk uiteengezet
Samengevat uit de eerste brief
Israel´s hoedanigheid als bezettende macht (toen bijna-het was nog geen
juni- 47 jaar, nu reeds 48 jaar!) en de daaraan inherente onderdrukking,
(oorlogs) misdaden en misdaden tegen de menselijkheid (Gaza) (2)
Over het racistische karakter van Tel Aviv (3) deed ik later informatie op,
waarna ik dat element toevoegde  in mijn briefwisseling.

 

 

De SP, bekend als de politieke partij, die zich met meest kritisch
opstelt tegenover de Israelische bezettingspolitiek, al heeft zij nogal eens
de neiging, er een conflict tussen twee gelijke partijen van te maken (4),
was de enige, die op mijn schrijven reageerde en hield mij, middels
haar fractiemedewerker Gerben van der Veen, op de hoogte
van de ontwikkelingen.
Er ontstond een correspondentie met van der Veen, waarin hij
mij de bezwaren
van de SP meedeelde en de schriftelijke vragen aan het stadsbestuur,
vanwege het bezettingskarakter en de mensenrechtenschendingen
van de Staat Israel.
Ook vroeg de SP, de plannen over de eventuele stedenband op te schorten,
vanwege de bloedige Israelische militaire Gaza operatie ”Protective Edge”,
die in juli-augustus 2014 plaatsvond. (5)
In de eerste helft van 2015 echter laaide de stedenband discussie
opnieuw op en was op 18 juni er een vergadering van de raadscommissie
over die stedenband.
Daarom schreef ik alle politieke partijen en het College B & W aan (6).
Ook later de SP, omdat zij  dreigde terug te krabbelen en
toch ”schoorvoetend” met het voorstel zou instemmen. (7)
Middels mijn brief (18 juni) herinnerde ik hen aan hun eerder
ingenomen afwijzende standpunt. (8)
Daags daarna, op 19 juni, kreeg ik een mail van Gerben van
der Veen, waarin stond, dat de SP tegen een stedenband zou blijven. (9)
Ondertussen had ik ook D’66 fractievoorzitter Paternotte aangeschreven
als reactie op zijn verdediging van de stedenband met Tel Aviv. (10)
Om op de SP terug te komen:
Ik was blij met hun tegenstem, maar de toonzetting van de nota,
waarin ze dat formuleerde ”Situatie Israel/Palestina maakt
stedenband onmogelijk” (11) stond mij niet aan, omdat ik vond,
dat de SP teveel van ”gelijke partijen in het conflict”, uitging en
ondergeschikt aan de werkelijke verhoudingen: die van bezetter
en onderdrukte.
Daarop heb ik de SP in een vervolgbrief aangesproken, omdat
een dergelijke opstelling consequenties heeft voor de solidariteit
en de zaken niet scherp en helder stelt. (12)
Over de stedenband zou de beslissing op 1 of 2 juli vallen.
SAMENWERKINGSVERBAND
Toen het burgemeester van der Laan duidelijk werd, dat de stedenband
niet haalbaar was, omdat de PvdA ook tegen was, gooide
hij het over een andere boeg door met een ”samenwerkingsverband”
aan te komen (13) , minder prestigieus dan een stedenband.
Maar het komt op hetzelfde neer, want een band tussen Amsterdam
en Tel Aviv blijft.
Dus opnieuw schreef ik brieven aan een aantal partijen, te weten
D’66 (14), de PvdA (15), alsmede het College B & W. (16)
De PvdA was belangrijk, omdat ze, na aanvankelijk tegen de
stedenband geweest te zijn, onder invloed van de landelijke PvdA
toch dreigde te zwichten. (17)
Vandaar mijn brief aan de PvdA (18) om dat te voorkomen.
Zonder resultaat.
Maar op hun karakterloze ommezwaai – nu ineens wel voor
een samenwerkingsverband’- heb ik ze aangesproken in een
daaropvolgende brief. (19)
Het moest niet gekker worden.
Maar dat werd het WEL:
Gemeenteraadslid van de Partij voor de Dieren, werd
bedreigd vanwege zijn tegenstand tegen de stedenband. (20)
Ik heb hem daarop een adhesiebetuiging gestuurd. (21)
Erbij gezegd moet nog worden, dat de Palestijnse stad Ramallah ook
bij die stedenband werd betrokken, als doekje voor het
bloeden voor  de critici van de stedenband, maar dat Ramallah,
volkomen terecht, voor de twijfelachtige eer, deze samen met de
bezetter te ontvangen, heeft bedankt. (22)
Enfin, burgemeester van der Laan vertrok met D’66 wethouder
van Economie naar Tel Aviv en Ramallah (23) en na zijn terugkomst,
op 4 of 5 november, zou er over het samenwerkingsverband
gestemd worden.
Opnieuw stuurde ik alle Gemeenteraadsleden brieven om hen
van dat samenwerkingsverband af te houden (24), behalve de SP,
die al tegen dat samenwerkingsverband was. (25)
En een aardig detail is nog, dat ik naar aanleiding van
een korte correspondentie met VVD fractievoorzitter, mevrouw
Ruigrok, deze een kritische reactie gestuurd heb (26) naar aanleiding
van haar aan mij toegezonden toespraak op 1 juli
(tijdens de Gemeenteraadsvergadering over de toen nog stedenband)
”Stedenband Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah” (27)
EPILOOG
De protesten en protestbrieven tegen de stedenband/samenwerkingsverband
zijn gedaan.
Er is gestemd.
Wanneer de meerderheid tegenstemt, zal een belangrijke bijdrage zijn
geleverd aan vrijheid en mensenrechten.
Wanneer de voorstemmers winnen, zal het signaal zijn de instandhouding
van een reeds 48 jarige bezetting, (oorlogs) misdaden en verdere
ontwrichting van Palestijnse rechten.
Zal het signaal zijn het op de koop toe nemen van het virulente
racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen in
Tel Aviv, dat helemaal geen ”tolerante stad” is.
En dat maakt de Gemeente Amsterdam moreel verantwoordelijk
voor de misdaden van bezettingsstaat Israel.
Zij hebben, van mij en anderen, uitgebreide brieven hierover gehad.
Er zijn strijdbare protestdemonstraties geweest.
Zodat zij niet kunnen zeggen
”Wir haben ess nicht gewusst”
Zie hieronder mijn reactie op AT5
”SP wil geen samenwerking met Tel Aviv en Ramallah”
Daaronder het notenapparaat
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
AT5
SP WIL GEEN SAMENWERKING MET TEL AVIV EN RAMALLAH
14 OCTOBER 2015
Astrid Essed

05-11-2015 | 18:06 uur

SP WIL GEEN SAMENWERKING MET TEL AVIV EN RAMALLAH/SAMENWERKING NEE/WEG MET DE ISRAELISCHE BEZETTING ENRACISME IN TEL AVIV
Uitstekend, dat de SP overeind is gebleven en ook nu niet kiest voor een samenwerkingsverband, wat niet veel anders is dan een stedenband.
Tel Aviv is geen eiland, maar onderdeel van de Israelische bezetttingsstaat met zijn 48 jarige bezetting, mensenrechtenschendingen,illegale nederzettingen in bezet gebied (het stelen van Palestijns land),illegale Muurbouw en uithongeringsblokkade van Gaza annex bloedige militaire, neo koloniale strafexpedities.
Daarnaast heeft de Gemeente Amsterdam het bizarre plan, samen te werken op het gebied van watermanagement.Ondanks de (door de SP genoemde) waterproblematiek, waarbij niet zeldenwater voor de nederzettingen gestolen wordt van Palestijns gebied/zwembadenvoor de kolonisten/uitgedroogde bronnen voor de Palestijnen!
RACISME IN TEL AVIV/Verder is Tel Aviv helemaal geen ´´tolerante´´ stad,maar er heerst een virulent racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen, van wie aanslagen worden gepleegd op hun huizen, auto´s en zelfs kinderdagverblijven. Afrikanen van wie premier Netanyahu heeft opgemerkt,dat ze een bedreiging vormen voor het ´´Joodse karakter´´ van de Staat Israel…..
Met een dergelijke stad sluit je geen samenwerkingsverband.
Een dergelijke bezettingsstaat boycot je!
Zie ook mijn website- www.astridessed.nl
Astrid Essed
NOTEN
NOTEN
(1)
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD
AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
(2)
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD
AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
(3)
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
(4)
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN
”GELIJKE PARTIJEN” IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SP
FRACTIEVOORZITTER PETERS
ASTRID ESSED
19 JUNI 2015
(5)
CORRESPONDENTIE MET GERBEN VAN DER VEEN, FRACTIEMEDE
WERKER SP, IN 2014
On Friday, August 22, 2014 10:03 AMBeste mevrouw Essed,
Ter info stuur ik u het bericht dat de SP zojuist naar de media heeft gestuurd, het zal binnenkort op onze website verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskast
 
De SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. “Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters.
Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.”
Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.
On Thursday, April 24, 2014 9:54 AM
Geachte mevrouw Essed,
Onlangs heeft u een mail gestuurd over een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De SP in Amsterdam heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wij zijn überhaupt niet een groot voorstander van stedenbanden, internationaal beleid en ontwikkelingshulp kunnen we beter overlaten aan de landelijke politiek, dáár zit de kennis en ervaring. Maar als Amsterdam dan toch stedenbanden aangaat, vindt de SPhet belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten en het internationaal recht. Ter info stuur ik u de vragen die wij hierover gesteld hebben in de bijlage, het nieuwsbericht van ons vindt u op onze site http://amsterdam.sp.nl/ nieuws/2014/04/aandacht-voor- mensenrechten-bij- internationaal-beleid.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
HET PAROOL
SP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN
22 AUGUSTUS 2014
(6)

IN ONDERSTAANDE OVERZICHT VAN DE BRIEVEN AAN

DE DIVERSE POLITIEKE PARTIJEN/SP HEEFT

EEN APARTE BRIEF GEKREGEN

STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEVEN AAN
GEMEENTERAADSLEDEN/ANTWOORDEN OP REACTIES
ASTRID ESSED
17 JUNI 2015
(7)
””SP-fractievoorzitter Daniël Peters vindt de stedenband met Ramallah een ‘mooi gebaar’, maar de toevoeging van die stad weegt volgens hem niet op tegen de bezwaren die de SP heeft tegen een intensieve samenwerking met Tel Aviv. Hij wil van de burgemeester de toezegging dat Amsterdam geen zaken gaat doen met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen. Peters vermoedt dat zijn fractie toch ‘schoorvoetend’ zal instemmen met het voorstel.”
(8)
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN SP
GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
18 JUNI 2015
(9)
MAIL GERBEN VAN DER VEEN DD 19 JUNI
MAIL VAN DE HEER GERBEN VAN VEEN:
On Friday, June 19, 2015 9:30 AM, “Veen, Gerben van der wrote:Beste mevrouw Essed
Bij deze stuur ik u het berichtje dat we gisteravond laat op onze website hebben geplaatst.  De SP vindt dat de situatie in Israel/Palestina een stedenband onmogelijk maakt. Zie hier voor de hele tekst: http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2015/06/situatie-israelpalestina-maakt-stedenband-onmogelijk. Als u nog vragen heeft hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
BEANTWOORDING VAN DE MAIL VAN DE HEER GERBEN
VAN VEEN
Geachte heer van der Veen
Vriendelijk bedankt voor uw reactie.
Ik heb dit bericht met genoegen ontvangen en
ik ben blij te lezen, dat de SP bij haar oorspronkelijke
standpunt is gebleven en tegen een Stedenband blijft.
Fijn ook, dat u mij zo goed op de hoogte hebt gehouden
van alle ontwikkelingen rond die Stedenband.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
(10)
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN D’66 FRACTIEVOORZITTER
PATERNOTTE OVER ZIJN REACTIE OP HET PROTEST TEGEN DE
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
23 JUNI 2015
(11)
SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND ONMOGELIJK
18 JUNI 2015
 
 
 
(12)
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN
”GELIJKE PARTIJEN” IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SP
FRACTIEVOORZITTER PETERS
ASTRID ESSED
19 JUNI 2015

(13)

”De stedenbanden met Tel Aviv en Ramallah staan op losse schroeven.  Coalitiepartij SP vindt de situatie nog in het Midden-Oosten nog te slecht, de PvdA vindt het aangaan van een stedenband niet passend.”
HET PAROOL
STEDENBANDEN MET TEL AVIV EN RAMALLAH LIJKEN VAN
DE BAAN
19 JUNI 2015
(14)
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF
AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
30 JUNI 2015
(15)
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF
AAN PvdA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
29 JUNI
(16)
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF
AAN B & W
ASTRID ESSED
29 JUNI 2015
(17)
”Het afwijzen van de stedenband met Tel Aviv zorgde met name binnen de PvdA voor beroering. Tweede Kamerlid Jacques Monasch vond dat Amsterdam zich moet ‘schamen’ en partijprominent Harry van den Berg liet weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn in de eigen partij. ”
HET PAROOL
STEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN
25 JUNI 2015
 
 
(18)
 
 
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF
AAN PvdA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
29 JUNI

(19)

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/OMMEZWAAI
PvdA/BRIEF AAN PvdA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
(20)
AT5
JOHNAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEK
OP STEDENBAND TEL AVIV
30 JUNI 2015
(21)
JOHNAS VAN LAMMEREN [PvdD] BEDREIGD NA KRITIEK
OP STEDENBAND TEL AVIV/ADHESIEBETUIGING AAN
DE HEER VAN LAMMEREN
ASTRID ESSED
4 JULI 2015
 
 
 
(22)
RAMALLAH WIL HELEMAAL GEEN BAND MET AMSTERDAM
EN TEL AVIV
3 JULI 2015
 
 
(23)
GEMEENTE AMSTERDAM
BURGEMEESTER VAN DER LAAN EN WETHOUDER OLLONGREN
BEZOEKEN MIDDEN-OOSTEN
5 SEPTEMBER 2015
(24)
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHT
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER 2015
(25)
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER 2015
(26)
VVD AMSTERDAM/STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN
RAMALLAH/REACTIE OP TOESPRAAK VVD VOORZITTER
MEVROUW RUIGROK
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER 2015
(27)
VVD AMSTERDAM/MARJA RUIGROK
STEDENBAND AMSTERDAM, TEL AVIV EN RAMMALAH
1 juli 2015

Reacties uitgeschakeld voor Van Stedenband naar Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.