Tag archieven: Zimbabwe

KLM medeplichtigheid aan uitzetting van Anele naar onzekere/gevaarlijke toekomst in Zuid-Afrika of Zimbabwe

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN ANELE
NAAR EEN ONZEKERE/GEVAARLIJKE TOEKOMST IN
ZUID-AFRIKA OF ZIMBABWE
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw verleende medewerking aan de uitzetting
van Anele naar Zuid-Afrika, een land, waar hij niet vandaan komt.
Geachte Directie
Geacht Management,
In samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen
Air France en Delta Airlines hebt u op donderdagochtend 26 october
2017 uw medewerking verleend aan de gedwongen uitzetting van
de uit Zimbabwe afkomstige Anele naar Zuid Afrika, een land,
waar hij niet vandaan komt. [1]

 

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting van Anele naar onzekere/gevaarlijke toekomst in Zuid-Afrika of Zimbabwe

Opgeslagen onder Divers

KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer K naar onveilig Zimbabwe/Brief aan KLM

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER K NAAR ONVEILIG ZIMBABWE/

BRIEF AAN KLM

 

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENTVERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP DINSDAG 24 SEPTEMBER VAN DE HEER
K NAAR ZIMBABWE
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
voornemens bent, op dinsdag 24 september uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de heer K naar Zimbabwe.
Vertrekdatum: 24 september
Vluchtnummer: KL523
Tijdstip: 10.20
Een dringend verzoek, hieraan niet mee te werken, vanwege de
slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in het algemeen en in
het byzonder het concrete gevaar, dat de heer K loopt als politieke vluchteling

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer K naar onveilig Zimbabwe/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

[Deportatieverzet]/DT&V bedient Mugabe, commissies betaald

 

DT&V BEDIENT MUGABE, COMMISSIES BETAALD

 

Posted on 

Het verhaal van politiek vluchteling K uit Zimbabwe wordt bij de RvS geloofwaardig bevonden, maar zijn bewijzen van lidmaatschap van de oppositiepartij en een arrestatiebevel zijn niet ‘zwaarwegend’ genoeg: De marrechausee  had weer eens geen referentiemateriaal, dus worden de documenten niet als nieuwe feiten meegewogen. Voor een ‘erkend expertise bureau’ komt dit echter wel opvallend vaak voor. Dit is slechts een van de aspecten die het vertrouwen in Justitie volledig zou moeten ondermijnen. Maar zolang integere rechters en asieladvocaten geen alarm slaan over de gang van zaken binnen de asielprocedure en het gebrek aan controle hierop, blijft Justitie haar monopolie op besluit en ‘deskundigheid’ uitbreiden. K’s zaak illustreert hoe de beslissende afdelingen binnen het systeem te werk gaan.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor [Deportatieverzet]/DT&V bedient Mugabe, commissies betaald

Opgeslagen onder Divers