KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer K naar onveilig Zimbabwe/Brief aan KLM

 

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING DE HEER K NAAR ONVEILIG ZIMBABWE/

BRIEF AAN KLM

 

AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENTVERZOEK AF TE ZIEN VAN MEDEWERKING AAN DE
UITZETTING OP DINSDAG 24 SEPTEMBER VAN DE HEER
K NAAR ZIMBABWE
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen, dat u
voornemens bent, op dinsdag 24 september uw medewerking te verlenen
aan de uitzetting van de heer K naar Zimbabwe.
Vertrekdatum: 24 september
Vluchtnummer: KL523
Tijdstip: 10.20
Een dringend verzoek, hieraan niet mee te werken, vanwege de
slechte veiligheids en mensenrechtensituatie in het algemeen en in
het byzonder het concrete gevaar, dat de heer K loopt als politieke vluchteling
Ten eerste de algemene [on] veiligheids en mensenrechtensituatie:
De algemene mensenrechten en veiligheidssituatie is slecht tot
zeer slecht te noemen.
is aan de orde van de dag.
Mensenrechtenactivisten en NGO’s, die de belangen van slachtoffers
van de regering Mugabe of slachtoffers van politiegeweld in het algemeen
verdedigen, worden eveneens gearresteerd.
Het lijkt mij wel duidelijk, dat hier zelfs van de rudimenten van een rechtsstaat
geen sprake is.
Verwonderlijk is dan ook niet, dat in het resiadvies van de Nederlandse Overheid
Het reisadvies beschrijft specifieker de algemene onveilige situatie en ontraadt
Evident is, dat reizen door een land gevaarlijk is voor ”gewone” reizigers, des
te gevaarlijker is de situatie voor uitgezette vluchtelingen, die daar permanent
zullen wonen
SITUATIE HEER K ALS POLITIEK VLUCHTELING
Zoals reeds opgemerkt, is de heer K politiek vluchteling
en loopt daardoor in Zimbabwe extra gevaar
Reden dus te over om niet mee te werken aan zijn uitzetting
Wellicht zult u tegenwerpen, dat de heer K een ”eerlijke procedure” gehad heeft
en dan wel in Nederland erkend zou zijn als politieke vluchteling.
Dat is echter lang niet altijd het geval
Het gebeurt helaas vaker, dat vluchtelingen, ondanks
Een bitter voorbeeld van een tragische afloop is wel het recente geval Dolmatov,
UW VERANTWOORDELIJKHEID, DIE U NIET VAN ZICH KUNT
AFSCHUIVEN
op uw verantwoordelijkheid gewezen heb, kiest u er nog steeds
voor, door te gaan op de foute ingeslagen weg.
Ik hoop, dat dat deze keer anders zal zijn.
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling hebt u zich namelijk in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers [uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren] ”in opdracht van de autoriteiten” Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”Dit is afschuiven van uw verantwoordelijkheid.U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
EPILOOGMet uw medewerking aan de uitzetting van de heer K naar
onveilig Zimbabwe [zowel in algemene zin als voor
hem persoonlijk] draagt u  bij aan het gevaar
waaraan hij wordt blootgesteld en in bovenstaande
duidelijk is uiteengezet.
U draagt bij aan uitzettingen naar een land, waar niet alleen
sprake is van een algemeen onveilige en slechte
mensenrechtensituatie,
maar vooral ook voor politieke tegenstanders van de regering
Mugabe, van wie hij er een is.
Een dringend verzoek dus, niet mee te werken
aan zijn uitzetting aanstaande dinsdag 24 september.Doet u dat wel,  dan hebt u bloed aan uw handen, mocht hem iets overkomen.
En daarvoor zal ik u verantwoordelijk houden.Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor KLM medeplichtigheid aan uitzetting de heer K naar onveilig Zimbabwe/Brief aan KLM

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.