Tag archieven: Volkel

Schorsing advocaat Meindert Stelling/Commentaar op NOS berichtgeving ”Deken wil af van tierende advocaat”

SCHORSING ADVOCAAT MEINDERT STELLING/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING

”DEKEN WIL AF VAN TIERENDE ADVOCAAT”

 

AAN NOS TELETEKSTREDACTIE
UW BERICHTGEVING DD 9 MEI
”DEKEN WIL AF VAN TIERENDE ADVOCAAT”
Geachte Redactie
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
In uw berichtgeving dd 9 mei ”Deken wil af van tierende advocaat” [1]
maakt u melding van het feit, dat de deken van de Orde van Advocaten,
de heer Martens, de advocaat Meindert Stelling voor langere tijd wil schorsen [2]
In uw berichtgeving stelt u, dat Stelling zich [ik citeer u] stelselmatig schuldig zou maken aan schelden en vloeken in de rechtszaal en dat hij rechters uit
zou maken voor ”misdadiger” en ”bedrieger”, hetgeen de deken
”een advocaat onwaardig” vindt.
U meldt verder, dat de deken de kwestie heeft voorgelegd aan de Raad voor
Discipline na een klacht van de rechtbank van Den Bosch, waarbij Stelling ”zich ook zou hebben misdragen”
Tenslotte vermeldt u het feit, dat Stelling vredesactivisten en ”de laatste tijd”
[uw bewoording” ook asielzoekers verdedigd.
TENDENTIEUS/GEEN HOOR EN WEDERHOOR EN ONVOLLEDIG
In het kort samengevat
Uw berichtgeving is schreeuwerig,  tendentieus, onvolledig en beantwoordt
in geen enkel opzicht aan het journalistieke principe ”hoor en wederhoor”
Het begint al met de kop van het artikel
”Deken wil af van tierende advocaat” en daarover heb ik voor
u een simpele interessevraag
De heer Stelling is al  jaren  advocaat [3]
Denkt u nu heus, dat hij zich bij de rechterlijke macht had kunnen handhaven en de belangen
van zijn clienten naar behoren had kunnen behartigen, als
hij gedurende zijn hele carriere al scheldend en tierend in de rechtszaal
had gemanifesteerd?
Dat hij al niet veel eerder op het matje was geroepen?
Maar dat terzijde.
Kwalijker is, dat uw hele berichtgeving niet alleen tendentieus is, omdat
u de heer Stelling neerzet als een redeloze en niet serieus te nemen
advocaat en niet ingaat op de aanvullende achtergronden [en dus incompleet bent], maar bovendien en dat is voor journalisten not done,
het principe hoor en wederhoor schendt, door alleen de zienswijze van de
deken [Martens] weer te geven.

Verder lezen

Reacties uitgeschakeld voor Schorsing advocaat Meindert Stelling/Commentaar op NOS berichtgeving ”Deken wil af van tierende advocaat”

Opgeslagen onder Divers