Tag archieven: Veolia Envirinnement

Boycot Israel/Nee tegen Veolia Zuid-Nederland/Brief aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant/Commissie Mobiliteit en Financien

 

BOYCOT ISRAEL/NEE TEGEN VEOLIA ZUID-NEDERLAND/BRIEF AAN GEDEPUTEERDE

STATEN NOORD BRABANT/COMMISSIE MOBILITEIT EN FINANCIEN

Concessie Busvervoer Noord Brabant vanaf 2015

”Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid
internationaal erkende mensenrechten na te leven en
te bevorderen binnen het domein van hun activiteiten”
”Bedrijfsverantwoordelijkheden, die hieruit voortvloeien zijn
………………………………………
Geen betrokkenheid bij of [in]directe bijdrage leveren aan
mensenrechtenschendingen”
REFERENTIEKADER VOOR MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN
hoofdstuk 2
Sociale aspecten
Mensenrechten
Aan
De Gedeputeerde Staten Noord-Brabant
Commissie Mobiliteit en Financien
De heer R van Heugten, portefeuillehouder Mobiliteit en Financien
Onderwerp:
Openbaar Vervoersconcessie
Geachte heer van Heugten,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Ik heb kennisgenomen van het feit, dat vervoersbedrijf Veolia, met twee andere busbedrijven,
in aanmerking wil komen voor het busvervoer in Noord-Brabant vanaf 2015,na afloop van haar huidige
concessie [voor West en Midden-Brabant]. [1]
Over deze eventuele gunning aan Veolia nemen Provinciale Staten volgens mij bereikte
betrouwbare bron, eind december 2013/begin januari 2014 de beslissing.
Een dringend verzoek mijnerzijds om af te zien van de verlenging van de concessie aan Veolia
en het stopzetten van iedere samenwerking met dit busbedrijf.

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Nee tegen Veolia Zuid-Nederland/Brief aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant/Commissie Mobiliteit en Financien

Opgeslagen onder Divers