Tag archieven: Slaughter To Prevail

[Artikel Peter Storm]/Let This Slaughter Not Prevail! Open brief aan 013

COMMENTAAR ASTRID ESSED BEHELST ARTIKEL 1, GRONDWET

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/via0icz1krrf/artikel_1_gelijke_behandeling_en

LET THIS SLAUGHTER NOT PREVAIL! OPEN BRIEF AAN 013

WEBSITE PETER STORM

Geplaatst op 15 januari 2024 door egel

Op 1 februari 2024 dreigt Slaughter To Prevail – een deathcore-band waarvan de zanger nogal eens extreem-rechtse, transhatelijke en queervijandige uitingen doet en meer, op te treden in Tilburg. Dat vereist protest: in het uitgaansleven van Tilburg hoort net zo min ruimte te zxijn voor fascisme als waar dan ook. De inclusiviteit, ja de veiligheid van met name trans en queerpersonen staat op het spel. Vandaar de noodzaak tot protest. Vandaar de onderstaande brief.

Onderstaande tekst verstuur ik per e-mail aan 013 Poppodium Tilburg, info@013.nl . Ik plaats de tekst bij deze ook als Open Brief aan 013 Poppodium Tilburg, Ik hoop dat anderen ook, via e-mail of anderszins, tot uiting willen brengen dat zij het optreden van deze band niet aceptabel vinden. De contactgegevens van 013 vind je via https://www.013.nl/contact

Peter Storm

Open Brief

Beste mensen van 013 Poppodium Tilburg,

Op vrijdag 1 februari 2024 staat in 013 Poppodium Tilburg een optreden geprogrammeerd van de band Slaughter To Prevail. Bij deze vraag ik de mensen die verantwoordelijk zijn voor het boeken van deze band, om dit optreden af te gelasten. Deze band, en met name haar zanger, brengt met optredens en andere uitingen de veiligheid van met name trans en queer personen in gevaar en verdient wegens fascistische uitingen geen podium.

Slaughter To Prevail, met name Alex Shikolai, zanger en frontman van de band, etaleert via symboliek nadrukkelijk nazi-sympathieën, heeft een verleden in nazi-kringen waar hij zich niet erg van distantieert, vertoont in zijn uitlatingen keer op keer haat tegen transgender- en queer personen. Hij verheerlijkt militarisme en draagt ook nazi- en extreem-nationalistische tattoos. Ook verkoopt de zanger als merchandise maskers voorzien van nazi-symbolen.

Veel hiervan ontkent hij achteraf, maar dat haalt hij zelf onderuit door te beklemtonen dat hij nergens spijt van heeft. De ontkenningen zijn vrij makkelijk te weerleggen. Er is ruimschoots documentatie van zijn trans- en queerhaat, zijn nazi-connecties en zijn participatie in gewelddadige nazi-kringen in Rusland. Er kan geen serieuze twijfel bestaan: Alex Shikolai en zijn band Slaughter To Prevail dragen actief een gewelddadige ideologie van haat en uitsluiting uit. Een eerdere tournee van de band, in 2015, is afgeblazen nadat duidelijk werd wat voor soort band het hier betrof, wat voor soort hatelijkheid de zanger uitdraagt.(1) Een optreden van deze band wordt in feite al gauw een fascistisch promo-event en trekt zonder twijfel ook gewelddadige aanhangers van deze ideologie aan.

013 hoort dit niet te faciliteren, 013 had deze band nooit horen te boeken en dient alsnog het optreden af te blazen. Ik wijs daarbij ook op de huisregels van 013, zoals die op de website te lezen zijn. Daar lees ik onder het kopje ‘Gedrag en respect’: ‘ongewenst gedrag wordt niet getolereerd: hiermee bedoelen we racistische, fascistische, seksistische, beledigende, discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernielingen en geweld’. Het mag duidelijk zijn uit de hatelijke en agressieve uitingen op naam van Alex Shikolai, dat een optreden van deze band precies de kans op precies zulk ongewenst, discriminerend, met name seksistische, fascistisch gedrag, verhoogt. Als 013 een inclusieve locatie wil zijn,waar juist ook trans- en queer mensen zich veilig en welkom kunnen voelen, dan kunt u daar geen band als Slaughterhouse To Prevail laten optreden.

Bij deze nogmaals de oproep om dit optreden geen doorgang te doen vinden. Ook in het uitgaansleven geldt: toen niet, nu niet, nooit meer fascisme.

Met antifascistische groet,

Peter Storm

Noten:

(1) De informatie over Slaughterhouse To Prevail en haar zanger ontleen ik aan Unitedkids, ‘Slaughter To prevail – Neonazi, homophobic, transphobic band, canceled in Europe, T topurs Europe again’, Telegraph, 10 januari 2024, https://telegra.ph/SLAUGHTER-TO-PREVAIL—NEO-NAZI-HOMOPHOBIC–TRANSPHOBIC-BAND-CANCELED-IN-EUROPE-IN-2015-TOURS-EUROPE-AGAIN-01-10

(2) 013 Popcentrum Tilburg, ‘Huisregels’, https://www.013.nl/huisregels

Reacties uitgeschakeld voor [Artikel Peter Storm]/Let This Slaughter Not Prevail! Open brief aan 013

Opgeslagen onder Divers