Straffeloosheidsproject Sandew Hira en de Stichting 8 December/Wie hoort er eigenlijk thuis op de vuilnisbelt van de geschiedenis?

 

 

 

SANDEW HIRA SLINGERT ZIJN PERSCONFERENTIES DE
WERELD DOOR ALSOF HET ”KONINKLIJKE PROCLAMATIES”
ZIJN VAN HET NIVEAU VAN DE ”MAGNA CHARTA”

DOOR TE GOOCHELEN MET ELLENLANGE PERSCONFERENTIES, LASTER EN INTIMIDATIE,  TRACHT HIRA, VERGEEFS,
DE AANDACHT AF TE LEIDEN VAN ZIJN ONSMAKELIJKE PROJECT,
DE ”GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE”, EEN PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID

FOTO HERDENKING DECEMBERMOORDEN IN DE MOZES
EN AARONKERK
MOIWANA MONUMENT/TER HERDENKING VAN DE MASSASLACHTING
IN BOSNEGERDORP MOIWANA, WAARBIJ IN 1986 39 BURGERS WERDEN
DOODGESCHOTEN TIJDENS DE BINNENLANDSE OORLOG, ONDER
VERANTWOORDELIJKHEID VAN LEGERBEVELHEBBER BOUTERSE

DOOR MET BOUTERSE IN ZEE TE GAAN EN HEM EEN WAY OUT
VOOR STRAFVERVOLGING TE BIEDEN, BELANDT
HIRA IN MOERASSEN EN DRAAIKOLKEN
VAN DUISTERE COMPLOTTEN, BEDROG EN POLITIEK
GANGSTERISM

foto

Sandew Hira en president Desi Bouterse op een boomstronk in Brokobaka.
SANDEW HIRA, NA EEN ”GEZELLIGE BOSWANDELING”  IN GESPREK MET
PRESIDENT D. BOUTERSE, HOOFDVERDACHTE IN HET
DOOR DE AMNESTIEWET STILGELEGDE DECEMBERMOORDEN
PROCES.
ALS BEVELHEBBER VAN HET LEGER WAS D BOUTERSE HOOFD
VERANTWOORDELIJK VOOR HET STANDRECHTELIJK EXECUTEREN
VAN 15 CRITICI, WAARONDER DE BROER VAN SANDEW HIRA!
”GEWELDS”TORNADO 1980-1982
IN ZIJN ”PERSCONFERENTIE” OP 8 DECEMBER GOOIT HIRA
EEN WIRWAR VAN ”GEWELD” TOT 1982 OP EEN HOOP EN DOOR
GEEN VERANTWOORDELIJKEN AAN TE WIJZEN, BRENGT HIJ HET ALS
EEN ”NATUURRAMP”
DE ZOVEELSTE AFLEIDINGSTRUC OM DE AANDACHT AF TE LEIDEN
VAN ZIJN STRAFFELOOSHEIDSPROJECT ”DE GETUIGENIS VAN
PRESIDENT BOUTERSE”

HIRA’S 8 DECEMBER PERSCONFERENTIE,
WAARBIJ  ALLE SLACHTOFFERS EN LEED SINDS 1980
TOT NA DE BINNENLANDSE OORLOG OP EEN HOOP WORDEN
GEGOOID, HEEFT ALS DOEL, DAT LEZERS/LUISTERAARS DOOR
DE BOMEN HET BOS NIET ZIEN.
ZO WORDT DE AANDACHT AFGELEID VAN ZIJN STRAFFELOOSHEIDS
PROJECT, WAARMEE DE HOOFDVERANTWOORDELIJKE
VOOR 8 DECEMBER EN MOIWANA, PRESIDENT D BOUTERSE,
MAAR OOK ANDERE VERANTWOORDELIJKEN VOOR
[OORLOGS] MISDADEN EN MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID,
KUNNEN WEGKOMEN.
NIET DE STICHTING 8 DECEMBER, MAAR HET STRAFFELOOSHEIDS
PROJECT VAN HIRA HOORT THUIS OP DE VUILNISBELT VAN DE
GESCHIEDENIS
”Sandew Hira, King of India, Lord of Suriname, Duke of Uttar Pradesh and
Kashmir, Count of Bangladesh, to my loyal subjects, Greeting” [1]
VOORAF:
Wie direct door wil gaan naar mijn mening over de recente discussie
tussen Sandew Hira en de Stichting 8 December en de onderstaande
inleiding, waarin nog eens wordt ingegaan op Hira´s straffeloosheidsobsessie,
wil overslaan, zie dan het kopje onder II ´´DUEL HIRA EN STICHTING 8 DECEMBER´´
I
HIRA’S ”STRAFFELOOSHEIDSPROJECT”
”GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
Doel:
Het vrijwaren van Bouterse en andere militaire verantwoordelijken
voor [oorlogs] misdaden en misdaden tegen de menselijkheid
van strafvervolging.
Het promoten van straffeloosheid dus.[2]
STAPPENOVERZICHT STRAFFELOOSHEIDSPROJECT HIRA

 

Doel
Hira’s Comite voor Slachtoffers en nabestaanden
Hira’s amnestiewet
Het lijkt, alsof de grote straffeloosheidsshow, geinitieerd door
wetenschapper en publicist Sandew Hira, steeds ongerijmder en bizarder
vormen aanneemt..
Het begon allemaal met Hira’s ”Open Brief aan president Bouterse [3],
waarin deze werd opgeroepen,  ”getuigenis” af te leggen van alle
[ik citeer Hira] ”gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest” [4]
Zonder juridische consequenties, vandaar mijn term ”straffeloosheidsproject”.
Vervolgens, ter promoting van zijn straffeloosheidsproject, ging Hira
de wereld  lastigvallen met ellenlange ”persconferenties” [5],
als ware het ”Koninklijke Proclamaties” [6] en Hira een absoluut vorst. [7]
Met als bizar dieptepunt:
De persconferentie van 8 December 2016, herdenkingsdag van de slachtoffers van de Decembermoorden [8], waaronder Hira’s eigen broer, John Baboeram. [9]
Dat Hira bij een aangekondigde ontmoeting met president en ex dictator
D. Bouterse, voorafgaande aan zijn interview, gezellig een boswandeling ging
maken en een biertje dronk op een boomstronk [10], is natuurlijk zijn eigen keuze en zaak.
Ware het niet, dat hij zijn straffeloosheidsproject aan het Surinaamse volk
opdringt, hij groepen nabestaanden tegen elkaar uitspeelt en met modder gooit naar
naar diegenen, die WEL ijveren voor berechting van [oorlogs] misdaden
en misdaden tegen de menselijkheid [11], waaronder [het kan niet genoeg gezegd]
Hira’s eigen broer, John Baboeram. [12]
COMITE VOOR SLACHTOFFERS EN NABESTAANDEN POLITIEK GEWELD
Nu is Hira dan zover, dat hij een ”Comite voor Slachtoffers en Nabestaanden
van Politiek Geweld” in het leven heeft geroepen [13], die een Dag van
Nationale Rouw op 30 juni organiseren, waarbij opvalt, dat Hira als
”slachtoffers” iedereen over een kam scheert:
”[Burger] slachtoffers, Geexecuteerde en gefolterde krijgsgevangen
militairen [of strijders van het Jungle Commando] en gesneuvelde militairen
[strijders] [14]
Terwijl duidelijk mag zijn, dat in de twee eerste categorieeen sprake is
van internationale mensenrechtenschendingen [15], maar in het laatste
geval [gesneuvelde militairen/strijders] van combatanten. [16]
HIRA’S PARDON BEING KING OF INDIA AND
LORD OF SURINAME
En Hira verordonneert.
Als ware hij een absoluut vorst [ik gebruik die term niet voor niets]
stapt hij bij de minister van Justitie binnen, legt een plan voor,
waarbij de twee eerdere amnestiewetten [die van 1992 en 2012]
worden ingetrokken en vervangen door een ”algemene amnestiewet”
te verlenen voor ” alle processen van geweld sinds de onafhankelijkheid” [17]
Waarbij de minister direct alle medewerking toezegt.[18]
Zeg nu zelf:
Welke Surinamer kan zomaar bij een minister binnenstappen, een
plan presenteren en direct stemt de minister toe?
Dat riekt naar ”absolute macht” in het geval van Hira, contacten
op een zeker hoog niveau, waaraan hij zelf refereert. [19]
Dat is de vorm;
De inhoudelijke kant is, zoals reeds gezegd, de rechtsgang torpederen
en [oorlogs]misdadigers en misdadigers tegen de menselijkheid vrijuit
te willen laten gaan.
Hira verdedigt dit in zijn ellenlange persconferenties met alle
mogelijke drogredenaties zoals intimidatie met geweld, dat anders
de Surinaamse samenleving zou verscheuren [waarvoor hij
geen enkel bewijs aandraagt [20], zijn reeds genoemde tactiek van laster en moddergooierij en het tegen elkaar uitspelen van groepen nabestaanden [21], zijn misbruik van het begrip ”Decolonizing the
Mind” [22] en wat dies meer zij.
Leest u zijn eindeloze verhalen maar na.
Maar waar het op neer komt, is dat hij, met een rookgordijn aan
volzinnen en schier eindeloos geleuter [excusez let mots] probeert
recht te praten, wat krom is.
VOOR DEZE MISDADEN VRAAGT  SANDEW HIRA AMNESTIE
Het is wel nuttig, nog even stil te staan bij waarvoor Sandew Hira eigenlijk
amnestie vraagt
Welnu, voor alle ´´” alle processen van geweld sinds de onafhankelijkheid”
(23).
Een greep uit deze ´´processen van geweld´´
Ze beginnen met de militaire coup in 1980
door Bouterse c.s. (24) en behelsen onder andere
openbare afranselingen van plunderaars (25), arrestaties op vage gronden

en de slechte detentieomstandigheden/mishandelingen van arrestanten onder

voormalige politici van de zogenaamde oude politiek

en ”dissidente” militairen ,

standrechtelijke executies, van tegencouper W. Hawker en 15 critici
van het militaire regime (de Decembermoorden), culminerend in de
door het Inter Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten veroordeelde
massaslachting te Moiwana door het Nationaal Leger, tijdens de
Binnenlandse Oorlog. (26)
Die veroordeling behelste onder andere de eis aan de Surinaamse Staat
tot vervolging van de verantwoordelijken, het aanbieden van
excuses en betaling van
schadevergoeding aan de slachtoffers. (27)
Die excuses en schadevergoeding kwamen er (28), maar van de vervolging is
nooit iets terechtgekomen. (29)
Voeg daaraan toe andere tijdens de Binnenlandse Oorlog
gepleegde (oorlogs) misdaden door het Nationaal Leger EN
het Jungle Commando onder leiding van R. Brunswijk (tot
1985 lijfwacht van legerbevelhebber D. Bouterse)  en u krijgt
een ´´fraai´´ beeld van de oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waarvan Sandew Hira vindt, dat de verantwoordelijken
vrijuit moeten gaan.
OPMERKING
Internationaalrechtelijk is amnestie voor Internationale
misdrijven (30)  weliswaar niet strict verboden,  maar
onder invloed van de komst van het Internationaal Strafhof (31),
is  de rechtsovertuiging gegroeid dat aan plegers van ernstige internationale misdrijven nooit amnestie behoort te worden verleend. (32)
Maar los daarvan
Het zou tegen alle democratische en humanitaire principes
indruisen, als misdadigers van een dergelijk kaliber er maar
mee weg konden komen.
Principes, die Sandew Hira en de verdedigers van straffeloosheid
kennelijk niet hanteren.
HET DUEL
SANDEW HIRA VERSUS DE STICHTING 8 DECEMBER
Vanaf de aankondiging van Hira’s straffeloosheidsproject [33]
zaten Sandew Hira en de Stichting 8 December 1982 (voorzitter
Sunil Oemrawsingh), elkaar in de haren.
Hira verdedigde zijn ”Getuigenis van president Bouterse´´ ¨
project ¨ ¨(straffeloosheid dus), terwijl de Stichting 8 December
bleef vasthouden aan het terechte standpunt, dat de verantwoordelijken
voor de 8 Decembermoorden en andere misdaden voor de rechter
dienden te komen.
Schrijfster dezes onderschrijft het standpunt van de Stichting 8
December.
Ik ga hier niet in op al dat geschrijf over en weer, alleen op
de reactie van de Stichting 8 December op Hira´s persconferentie
van 10 maart ¨(34) , getiteld ´´Internationale Misdrijven en de
tweede zelfamnestiewet´´ (35) en het antwoord van Hira ´´Antwoord
aan Stichting 8 December´´ (36)
II
DUEL HIRA EN STICHTING 8 DECEMBER/
STICHTING 8 DECEMBER AAN ZET
´´INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET´´
In haar betoog ”Internationale Misdrijven en de Tweede
Zelfamnestiewet” [37] weerlegt de Stichting 8 December de straffeloosheidsobsessie van Hira [38] en wijst zijn uitnodiging,
deel te nemen aan de door zijn Comite georganiseerde ”Dag van Nationale Rouw” op 30 juni anno Domini 2016 [39] van de hand.
De argumenten zijn glashelder, ik had het zelf niet beter kunnen zeggen:
Op waardige wijze verwijst de Stichting naar zowel de door het militaire
bewind Bouterse als door het Jungle Commando gepleegde [oorlogs] misdaden en misdaden,
tegen de menselijkheid [die, wellicht, het topje van de ijsberg zijn] [40] en vooral het feit, wat iedere Koe van Zondag
zou moeten kunnen begrijpen en onderschrijven:
Dat verdachten van dergelijke misdrijven  vervolgd en berecht dienen
te worden en dat amnestie niet alleen internationaalrechtelijk als
onacceptabel beschouwd wordt, maar ook vanuit ieder humanitair
oogpunt en universeel beschavingsprincipe A SHAME AND DISGRACE
is!
Dat de door Hira en consorten bepleite straffeloosheid een verdere
rechteloosheid in de Surinaamse samenleving creeert. [41]
En terecht stelt de Stichting 8 December, dat Hira, die beweert ”de slachtoffers
en nabestaanden centraal te stellen” in de door hem bepleite nieuwe
amnestiewet [als vervanging van die van 1992 en 2012] [42],
de nabestaanden en slachtoffers, door zijn straffeloosheidsproject,
berooft van hun internationaal erkend mensenrecht op een eerlijk
proces. [43]
Een goed doorwrocht statement, in de beste tradities
van respect voor mensenrechten en humanitaire principes.
[44]
SANDEW HIRA: ANTWOORD AAN STICHTING 8 DECEMBER
De walrus sprak: De tijd is daar
Om over allerlei te praten:
Een schoen, een schip, een kandelaar,
Of koningen ook liegen
En of de zee soms koken kan
En een biggetje kan vliegen
Vrij naar Alice in Wonderland:
”The walrus and the carpenter”
Dit is een citaat uit ”De Walrus en de Timmerman” uit Alice in Wonderland. [45]
Pure onzin, inderdaad, maar bedoeld om de aandacht af te leiden waar het in
werkelijkheid om gaat:
Het opeten van de oesters. [46]
Hira doet niet anders:
Geen inhoudelijke argumentatie, maar
ellenlange  ”persconferenties”
[47], waar de lezer geen touw aan kan vastknopen en
karaktermoord op voorstanders van vervolging van [oorlogs]
misdaden en misdaden tegen de menselijkheid [48]
Er alleen maar op gericht, om
de aandacht af te leiden van zijn straffeloosheidsshow [49], met als
doel de door het militaire regime begane misdaden vrijuit te laten gaan.
Dat daarbij ook misdadigers van het Jungle Commando vrijuit gaan [50]
is voor hem ook prima.
HIRA’S GROTE TEGEN ELKAAR UITSPEELSHOW
Wat hij ook als afleidingstruc gebruikt heeft, is groepen nabestaanden
tegen elkaar uit te spelen door te suggereren, dat de Stichting 8
December en het Comite Herdenking Slachtoffers Suriname
[voorzitter Romeo Hoost] alleen bezig zijn met het leed van de 8
December nabestaanden. [51]
Op niet misverstane wijze heeft de Stichting 8 December Hira hierover
van repliek gediend. [52]
In zijn ”Antwoord aan de Stichting 8 December” [53] krijgen we weer
de grote tegen elkaar uitspeelshow.
Hira schrijft
”De stichting spreekt over de tweede zelfamnestie wet. Maar hoe noem je de eerste wet die het Jungle Commando vrijpleitte voor de misdaden waar de stichting over zwijgt en die intussen algemeen bekend zijn? Waarom niet gewoon bij de feiten blijven, namelijk dat er twee amnestiewetten zijn geweest en niet één, zoals de stichting suggereert door de derde wet die ik voorstel als tweede wet aan te duiden.” [54]
Hiermee suggereert hij, dat de Stichting slechts bezig is met het leed van nabestaanden, veroorzaakt door het militaire regime’
Niets is minder waar.
Ik laat de Stichting aan het woord in het stuk ”Internationale Misdrijven en
de Tweede Zelfamnestiewet” [55], waarop Hira dus heeft gereageerd in
”Antwoord aan de Stichting 8 December” [56]
”De Stichting 8 december 1982 reikt de hand aan alle slachtoffers en nabestaanden van politicide, oorlogsmisdrijven en oorlogsgeweld, aan alle vaderlandslievende, democratische en vredelievende landgenoten, die met respect voor de grondwet, de internationale mensenrechtenverdragen en de onafhankelijke rechtsgang, willen samenwerken voor waarheid, gerechtigheid, reparatie en nationale verzoening” [57]
STICHTING 8 DECEMBER ”POLITIEK” BEZIG?
Daarbij heeft Hira, nota bene ook nabestaande van 8 December [zijn broer
de advocaat John Baboeram was, zoals eerder vermeld onder noot 9, een
van de Decemberslachtoffers], het lef de Stichting 8 December ervan te
betichtigen ”politiek” bezig te zijn.
Hira maar weer eens geciteerd:
De stichting spreekt over straffeloosheid die door de derde wet zou worden ingesteld. Waarom spreekt de stichting niet over straffeloosheid die de eerste wet heeft ingesteld en die betrekking heeft op de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Waarom worden alleen de 39 slachtoffers van Moiwana en de 15 slachtoffers van 8 december als slachtoffer erkend en het slachtofferschap van de honderden anderen die zijn omgekomen, ontkend? Juist als je slachtoffer bent van politiek geweld zoals 8 december zou je toch meer inlevingsvermogen moeten hebben voor andere nabestaanden?
Door deze houding is de stichting bezig met politiek en niet met rechtvaardigheid en moraliteit.” [58]
Ik ben al ingegaan op de nonsens van Hira, dat de Stichting 8 December alleen
de slachtoffers van het militaire regime Bouterse zou tellen [zie onder
”HIRA’S GROTE TEGEN ELKAAR UITSPEELSHOW”], wat apert onjuist is.
En in het verlengde daarvan zou de Stichting nu dan ”politiek”.
Sinds wanneer ben je ”politiek” bezig, wanneer je pleit voor berechting
van [oorlogs] misdaden en misdaden tegen de menselijkheid en je je
verzet tegen straffeloosheid?
Het is Hira, die ”politiek” bezig is door verantwoordelijken voor internationale
misdrijven [59] vrijuit te willen laten gaan, verdachten en slachtoffers op een hoop
te gooien [60] en met modder te gooien naar strijders voor gerechtigheid. [61]
En op grond van zijn leugenachtige statement [62], dat de Stichting 8 December
niet geinteresseerd zou zijn in andere slachtoffers van 8 December en Moiwana
schrijft Hira
”Met deze houding is de Stichting 8 December hard op weg een plaats te vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.” [63]
Waarom?
Omdat de Stichting 8 December zijn straffeloosheidsshow aan de kaak stelt [64]
en WEL de verantwoordelijken voor de ernstigste misdaden ter wereld, berecht
wil zien.
EPILOOG
”Een plaats vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis” [65]
Dat is nogal wat.
Want dat is, wat Sandew Hira, straffeloosheidsprofeet van Suriname [66]
de Stichting 8 December 1982, die sinds jaar en dag ijvert voor
gerechtigheid van de Decembermoordenslachtoffers, waaronder Hira’s
eigen broer [67] toedicht. [68]
Dat dit in de persoonlijke zin laag is [het betreft Hira’s eigen broer],
laat ik bij Hira en zegt slechts iets over zijn verbetenheid, recht
te praten, wat krom is.
Wat het algemeen mensenrechtelijke betreft:
Want dat gaat mij en met mij alle democratische en humanitair
denkende mensen, wel aan:
Hira zet de wereld op zijn kop:
Zijn ellenlange ”persconferenties” [69], het tegen elkaar uitspelen van
groepen nabestaanden [70], het op een hoop gooien van alle doden,
waarbij gesneuvelde militairen/strijders ook ”slachtoffers” wiorden genoemd
[71], de intimidatie en moddergooierij naar voorstanders van een proces [72],
waaronder zijn lage ”vuilnisbelt” opmerking [73], DAT ALLES HEEFT MAAR EEN DOEL:
Het promoten van straffeloosheid voor oorlogsmisdadigers en misdadigers
tegen de menselijkheid, waarmee het onrecht in stand wordt gehouden.
CONCLUSIE:
Niet de Stichting 8 December 1982 is hard op weg, een plaats te
vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis, maar het straffeloosheidsproject
van Sandew Hira.
RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!
Astrid Essed
DUEL SANDEW HIRA EN DE STICHTING 8 DECEMBER 1982
DAARONDER NOTENAPPARAAT
STATEMENT STICHTING 8 DECEMBER 1982, IN REACTIE OP DE
PERSCONFERENTIE VAN SANDEW HIRA VAN 10 MAART 2016 EN DE REPLIEK VAN SANDEW HIRA OP DE STICHTING 8 DECEMBER
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
LINK
TEKST

14 Mar, 18:37

foto

Politicide, het vermoorden van mensen vanwege hun politieke overtuigingen (zoals in het geval van de decembermoorden, die in vredestijd plaatsvonden) en oorlogsmisdrijven (zoals de massaslachting te Moiwana) zijn internationale misdrijven omdat zij vanwege aard, ernst en context, schendingen zijn van het internationaal strafrecht. Professor John Dugard, Zuid-Afrikaans en internationaal rechtsgeleerde en vooraanstaand criticus van de apartheid, heeft op basis van uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat de decembermoorden en –folteringen, kwalificeren als misdrijven tegen de menselijkheid. Ten aanzien van de massaslachting te Moiwana, het meest grootschalige oorlogsmisdrijf tijdens de Binnenlandse Oorlog, waarbij ook ouderen, vrouwen en kinderen door een eenheid van het Nationaal Leger werden vermoord, kwam de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten van de OAS tot dezelfde delictsomschrijving: misdrijven tegen de menselijkheid.

De verantwoordelijken voor oorlogsmisdrijven van alle oorlogvoerende partijen in de onrechtvaardige Binnenlandse Oorlog, van het Nationaal Leger tot Junglecommando en Tukayana Amazonas, komen dan ook in aanmerking voor de jus cogens* plicht tot rechtsvervolging. Echter, vanwege de cultuur van de straffeloosheid, tijdens en na de militaire dictatuur, werd niet alleen het 8 Decemberstrafproces door de verantwoordelijken voor die misdrijven, met misbruik van de staatsmacht, geobstrueerd, ook de vervolging van andere misdrijven, zoals die in de Binnenlandse Oorlog, werd tegengehouden of gefrustreerd. Zo werd inspecteur Herman Gooding nabij het Kabinet van de toenmalige bevelhebber Bouterse, die Gooding op zijn politiek podium had bedreigd, in koele bloede doodgeschoten en stuitte het onderzoek naar de lafhartige moord op ‘blinde muren’. Gooding deed onderzoek naar de massaslachting onder de Marron bevolking van het dorp Moiwana van 29 november 1986, dit jaar 30 jaar geleden.

Tweede Zelfamnetiewet? 
Sandew Hira, de door de regering van president-hoofdverdachte Bouterse ‘in natura’ gefaciliteerde trekker van de pro-straffeloosheid ‘waarheidsvinding’. Hij werpt zich nu, nog voordat zijn onderzoek is afgerond, op als pleitbezorger van vervanging van de huidige, omstreden amnestiewetgeving door een ‘algemene amnestiewet’. In de tweede zelfamnestiewet (want weer onder presidentschap van de hoofdverdachte), zouden de slachtoffers en nabestaanden centraal worden gesteld in de vorm van financiële compensatie. Maar hoe stel je slachtoffers en nabestaanden centraal als je hen van hun internationaal erkend mensenrecht op een eerlijk proces berooft? Als je de grondwet en internationale mensenrechten verdragen schendt?! Als je amnestie voor internationale misdrijven, waaronder misdrijven tegen de menselijkheid, bepleit?!

Bovendien, er is helemaal geen amnestiewet nodig om te voorzien in reparatie (compensatie) voor slachtoffers en nabestaanden, dat kan ook zonder amnestiewet wettelijk en/of bestuurlijk worden geregeld. Maar de tweede zelfamnestiewet is om een heel andere, verzwegen reden noodzakelijk. In de eerste zelfamnestiewet van 2012 zijn grote juridische blunders geslopen, zowel in de delictsomschrijvingen als tijdlijnen, waardoor formeel juridisch de verdachten van de decembermoorden buiten de toepassing van de amnestiewet vallen. Dat hebben de nabestaanden en hun gemachtigde advocaten in hun verzoekschrift van 13 augustus 2012 aan het Hof van Justitie, haarfijn uitgelegd. In de tweede zelfamnestiewet kunnen de juridische blunders van de eerste zelfamnestiewet worden gerepareerd en de strafvervolging van de hoofdverdachte effectiever worden geobstrueerd.

Uitgangspunt en einddoel van heel de anti-8 Decemberstrafproces propaganda offensief, is duurzame straffeloosheid van de verdachten. De zelfamnestiewet is wetgeving ad hominum (persoonsgerichte wetgeving), wet versus recht, rechtsongelijkheid, een flagrante schending van het beginsel dat iedereen gelijk is voor de wet, zeker als het internationale misdrijven betreft. De ‘waarheidsvinding‘ met de partijdige naam ‘De Getuigenis van President Bouterse’ (in hoofdletters), heeft slechts de functie van moreel rookgordijn.

Is straffeloosheid goed genoeg voor Surinamers? 
De Stichting 8 december 1982 ziet de recente aanvallen op het strafrecht en de verdedigers van een onafhankelijke rechtsgang – met gebruikmaking van politieke demagogie en intimidatie van de rechterlijke macht, inclusief het Openbaar Ministerie, als een regelrechte bedreiging van de democratische rechtsstaat en daarmee van de grondslag van nationale verzoening en sociale vooruitgang. Zij zal dan ook niet deelnemen aan een door het regime van de straffeloosheid gedicteerde ‘Dag van Nationale Rouw’, die fungeert als mantel der liefde voor de straffeloosheid en waar op de van boven opgelegde ceremonie het slachtoffers en nabestaanden is verboden de verwerpelijke aanmatiging van de verantwoordelijken voor ernstige mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid, om te beslissen over leven en dood van de Surinamers, publiekelijk aan te klagen.

De Stichting 8 december 1982 reikt de hand aan alle slachtoffers en nabestaanden van politicide, oorlogsmisdrijven en oorlogsgeweld, aan alle vaderlandslievende, democratische en vredelievende landgenoten, die met respect voor de grondwet, de internationale mensenrechtenverdragen en de onafhankelijke rechtsgang, willen samenwerken voor waarheid, gerechtigheid, reparatie en nationale verzoening. Zij zal de koloniale opvatting dat straffeloosheid goed genoeg is voor de Surinamers, blijven verwerpen. Gelijk de volkeren aller landen, inclusief die van Nederland en andere westerse landen, hebben de Surinamers recht op de bescherming van de internationale mensenrechten verdragen en het internationaal strafrecht. Amnestie voor internationale misdrijven is een ernstige schending van de mensenrechten en het internationaal strafrecht en een miskenning van de menselijke (gelijk)waardigheid van de slachtoffers en nabestaanden.

*Jus cogens (of ius cogens = Latijn: ‘dwingend recht’) is een term uit het internationaal recht die verwijst naar regels die door (bijna) alle staten aanvaard worden en voor de internationale gemeenschap van fundamenteel belang zijn. Jus cogens is dwingend recht: rechten en verdragen die altijd gelden, ook al heeft een staat daar niet expliciet mee ingestemd.

 
 
 
REPLIEK VAN SANDEW HIRA:
ANTWOORD AAN STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
LINK
 
 
 
TEKST
 
 
 

16 Mar, 14:32

foto

De Stichting 8 December heeft in Starnieuws gereageerd op mijn voorstel voor de intrekking van de twee amnestiewetten en het indienen van een nieuwe amnestiewet die de slachtoffers centraal stelt. Ook geeft de stichting haar mening over mijn voorstel om een Dag van Nationale Rouw in te stellen. De argumentatie is een combinatie van persoonlijke aanvallen op mijn karakter en een manipulatie van feiten. De persoonlijke aanvallen op mijn karakter ga ik niet beantwoorden. Ik wil ingaan op de manipulatie van de feiten.

De stichting spreekt over de tweede zelfamnestie wet. Maar hoe noem je de eerste wet die het Jungle Commando vrijpleitte voor de misdaden waar de stichting over zwijgt en die intussen algemeen bekend zijn? Waarom niet gewoon bij de feiten blijven, namelijk dat er twee amnestiewetten zijn geweest en niet één, zoals de stichting suggereert door de derde wet die ik voorstel als tweede wet aan te duiden.
De stichting spreekt over straffeloosheid die door de derde wet zou worden ingesteld. Waarom spreekt de stichting niet over straffeloosheid die de eerste wet heeft ingesteld en die betrekking heeft op de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Waarom worden alleen de 39 slachtoffers van Moiwana en de 15 slachtoffers van 8 december als slachtoffer erkend en het slachtofferschap van de honderden anderen die zijn omgekomen, ontkend? Juist als je slachtoffer bent van politiek geweld zoals 8 december zou je toch meer inlevingsvermogen moeten hebben voor andere nabestaanden?

Door deze houding is de stichting bezig met politiek en niet met rechtvaardigheid en moraliteit. Op basis van haar politieke standpunten wijst ze de Dag van Nationale Rouw af. Dit is een initiatief vanuit slachtoffers, maar de stichting presenteert het als een van boven opgelegd voorstel. Waarom deze bewuste verdraaiing van de feiten? Waarom is het onmogelijk dat slachtoffers zelf op het idee kunnen komen dat er een Dag van Nationale Rouw moet worden georganiseerd? Het is niet alleen een volledig gebrek aan respect voor de andere nabestaanden, het is ook nog eens een verdraaiing van de feiten.

De stichting zegt een hand te willen reiken aan alle slachtoffers maar stelt vervolgens voorwaarden aan die handreiking, namelijk dat de gesprekspartner vooraf haar politieke opvattingen moet onderschrijven. Waarom die voorwaarde? Waarom gaan we niet zonder enige voorwaarde als slachtoffers met elkaar om de tafel zitten en een conversatie starten? Ik hoop dat de stichting de voorwaarde voor een gesprek laat vallen en alsnog een oprechte handreiking doet door een gesprek te starten zonder enige conditie vooraf.

In het 35-jaar durende conflict in Suriname dat uitgemond is in processen van geweld is de tijd aangebroken om te erkennen dat er minimaal twee partijen waren in dit conflict en slachtoffers zijn gevallen aan alle kanten. De feiten over de misdaden van alle betrokken partijen zijn intussen algemeen bekend. Die erkenning is cruciaal om verder te gaan met elkaar. Die erkenning is nu meer dan ooit aanwezig. Het is jammer dat de Stichting 8 December niet wil deelnemen aan een rouwbijeenkomst waarin ook van de slachtoffers van 8 december zullen worden herdacht. Hun namen zullen ook voorgelezen worden tijdens de herdenking. We zullen één minuut stilte vragen en ook hen daarbij gedenken.
Door de weigering om deel te nemen aan de Dag van Nationale Rouw laat ze zien dat het hen niet gaat om de verwerking van verdriet en om rouw, maar om politiek. De stichting wil op 8 december alleen de slachtoffers van 8 december en Moiwana herdenken. Waarom ook niet de andere slachtoffers herdenken? Dat zou toch heel menselijk zijn geweest?
Met deze houding is de Stichting 8 December hard op weg een plaats te vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

Sandew Hira

NOTEN
[1]
Met een knipoog naar de  uit  het Latijn vertaalde tekst van de Magna Charta uit 1215, een door koning John Lackland [beter bekend als Koning Jan
Zonder Land] verordonneerde Koninklijke
Proclamatie, grondslag voor het latere Engelse Parlement
LEES
”JOHN, by the grace of God King of England, Lord of Ireland, Duke of Normandy and Aquitaine, and Count of Anjou, to his archbishops, bishops, abbots, earls, barons, justices, foresters, sheriffs, stewards, servants, and to all his officials and loyal subjects, Greeting. ”
[2]
OPEN BRIEF SANDEW HIRA AAN BOUTERSE/PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID
28 JULI 2015
[3]
COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
[4]
1. U legt in een uitgebreid en diepgaand interview met mij een getuigenis af van de gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest”
COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
[5]
PROJECT ”DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOLUTERSE”
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
PERSCONFERENTIES
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 3 AUGUSTUS 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA OP 7 OCTOBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA  17 OCTOBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 27 NOVEMBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 8 DECEMBER  2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[6]
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016/HIRA’S
”KONINKLIJKE PROCLAMATIES”/PLEITBEZORGER VOOR
STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
27 MAART 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
 
 
[8]
 
 
 
 
8 DECEMBER PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/BLOED,
VUUR EN STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
16 DECEMBER 2015
 
 
 
 
 
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
 
 
John Baboeram was de broer van Sandew Hira, pseudoniem
voor Dew Baboeram.
”Baboeram, broer van de geëxecuteerde advocaat John Baboeram, is beter bekend als de publicist Sandew Hira.”
VOLKSKRANT
GAAT DESI BOUTERSE NOU ECHT VIJFTIEN MOORDEN
BEKENNEN?
28 JULI 2015
WIKIPEDIA
JOHN BABOERAM
JOHN BABOERAM
11 APRIL 2007
WIKIPEDIA
DE VIJFTIEN SLACHTOFFERS
Bron:
WIKIPEDIA
DECEMBERMOORDEN
VERVOLGING BOUTERSE
 
 
 
[10]
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
 
 
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
”Ten derde, zei hij tot twee keer in het gesprek letterlijk tegen me: “Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”

Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik het als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging.Maar ik heb het luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking tweemaal geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst. Ik wil het hierbij laten wat dit onderwerp betreft.”

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
WIKIPEDIA
THEO PARA
DE SCHREEUW VAN BASTION VEERE
THEO PARA
ESSED BEZORGD OVER VEILIGHEID
DEW BABOERAM/SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015
SANDEW HIRA EXPLOITEERT HET LEED VAN NABESTAANDEN
EN SPEELT GROEPEN NABESTAANDEN TEGEN ELKAAR UIT
COLUMN: WOEDE
SANDEW HIRA
19 OCTOBER 2015
 
 

”Hij schroomt daarbij niet, het leed van de nabestaanden van de slachtoffers

aan de kant van het leger, in de Binnenlandse Oorlog [26], in te zetten bij
zijn vrijpleiterij, van een rechtszaak, van de hoofdverdachte in het December
moordenproces, president D Bouterse.”
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
 
 
 
[12]
 
 
 
INFORMATIE OVER JOHN BABOERAM, SLACHTOFFER DECEMBER
MOORDEN EN BROER DEW BABOERAM [MET ALS PSEUDONIEM
SANDEW HIRA]
 
 
ZIE NOOT 9
 
 
 
 
 
 
[13]
 
 
 
  1. Het bestuur van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van politiek Geweld

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, kortweg het Comité, bestaat uitsluitend uit slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld sinds de onafhankelijkheid van Suriname. Wie geen nabestaande of slachtoffer is kan niet in het Comité zitting nemen of praten namens het Comité.

We hebben gekozen voor de onafhankelijkheid omdat sinds 1975 het volk van Suriname formeel zelf verantwoordelijk werd voor haar toekomst.”

 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
 
 
 
 
 
[14]
 
 
 
 
 
”Slachtoffers zijn mensen die onderworpen zijn geweest aan daden van geweld. Een militair of lid van het Jungle Commando is dader geweest, maar in zekere zin ook slachtoffer. Als ze gedood zijn, gewond zijn geraakt of getraumatiseerd dan zijn ze slachtoffer ook al hebben ze deelgenomen aan gevechtshandelingen.”
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
 
 
 
 

[15]

MILITAIRE AANVALLEN OP BURGERS [NON COMBATANTEN]
ZIJN VERBODEN
BUITENGERECHTELIJKE EXECUTIES EN HET FOLTEREN/
VAN KRIJGSGEVANGEN MILITAIREN OF STRIJDERS ZIJN
VERBODEN
Prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the Detaining Power causing death or seriously endangering the health of a prisoner of war in its custody is prohibited, and will be regarded as a serious breach of the present Convention. In particular, no prisoner of war may be subjected to physical mutilation or to medical or scientific experiments of any kind which are not justified by the medical, dental or hospital treatment of the prisoner concerned and carried out in his interest.
Likewise, prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity.
Measures of reprisal against prisoners of war are prohibited.”

ARTICLE 13, 3TH GENEVA CONVENTION
” 1 – Persons hors de combat and those who do not take a direct part in hostilities are entitled to respect for their

lives and their moral and physical integrity. They shall in all circumstances be protected and treated humanely

without any adverse distinction.”

ARTICLE 1, BASIC RULES OF INTERNATIONAL LAW IN ARMED

CONFLICTS
”2 – It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or who is hors de combat .”

ARTICLE 2, BASIC RULES OF INTERNATIONAL LAW IN ARMED

CONFLICTS
[16]
MILITAIREN/STRIJDERS ZIJN COMBATANTEN, DIE
DEELNEMEN AAN GEVECHTSHANDELINGEN EN
DUS MOGEN WORDEN AANGEVALLEN
BURGERS [NON COMBATANTEN] NIET
´´ 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[17]

”Tenslotte zal aan iedereen amnestie worden gegeven voor alle processen van geweld sinds de onafhankelijkheid.”

TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016

[18]

”De minister heeft haar volledige medewerking toegezegd en een wetgevingsjurist als counterpart aangesteld om deze wet voor te bereiden.”

TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[19]
DE WERELD/CONTACTEN VAN SANDEW HIRA:
Als je verkeert in de wereld van leger, inlichtingendiensten en opsporingsapparaten lijkt het net alsof je in een surrealistische film zit.”
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016

[20]

”Hier is mijn simpele antwoord: als Bouterse gearresteerd wordt, gaat Suriname een nieuwe periode van geweldsuitbarstingen tegemoet. Er gaat opnieuw veel bloed vloeien.

Waar baseer ik mijn antwoord op?

Ten eerste, Bouterse is diep geworteld in de Surinaamse samenleving, of je het nou leuk vind of niet. De uitslag van de verkiezingen is een bewijs. Maar de verankering in instituties van de gewapende macht is minstens zo belangrijk.
Ten tweede, ik stel me praktisch voor wat er gaat gebeuren over vijf jaar als mogelijk een nieuwe Front regering aan de macht komt en uiteindelijk besluit om Bouterse te arresteren. Ik schets mijn scenario over wat er zou kunnen gebeuren.
De rechter doet de uitspraak dat Bouterse de gevangenis in moet. Justitie stuurt in opdracht van de Front regering een eenheid van politie en militairen naar zijn huis om hem te arresteren. Er ontstaan binnen de gewapende macht splitsingen met voor- en tegenstanders. Misschien vinden geweldsuitbarstingen al plaats voordat ze het huis van Bouterse bereiken.
Mochten ze daar aankomen, dan worden ze opgewacht door honderden, mogelijk duizenden gewapende aanhangers. De Front regering roept de hulp in van Amerika en Nederland. Hun mariniers landen in Paramaribo en overal wordt er geschoten totdat één partij overwint. De andere partij zal meedogenloos worden afgeslacht omdat het een kwestie wordt van overleven.
En door dit alles kun je voor de komende vijftig jaar iedere ontwikkeling van welvaart en welzijn vergeten in Suriname. Dat is mijn analyse.

Is deze analyse volstrekt onzinnig? Zal het allemaal meevallen en zullen vinden er slechts enkele opstootjes plaats die zonder bloedvergieten de kop in worden gedrukt? Misschien. Maar wil je het risico wel lopen dat je ongelijk hebt. Wil je wel gokken met levens van honderden Surinamers? Ik niet.”

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
”Het zal de lezer duidelijk zijn, dat dit hele betoog van Hira
gebaseerd is op VERONDERSTELLINGEN van zijn kant.
Op geen enkele manier is hard te maken, dat zijn scenario,
dat de Front-regering ”de hulp van Nederland en Amerika”
zou inroepen bij volgens Hira veronderstelde ongeregeldheden.
Bovendien valt mij op, dat dit ”Nederland en Amerika verhaal”
eveneens door Bouterse is gebruikt ter rechtvaardiging, destijds,
van de Decembermoorden [de slachtoffers zouden
”CIA agenten zijn]……..[17]
Maar dat even daargelaten.
Waar het in wezen om gaat, is dat Hira de aandacht van
de straffeloosheid van zijn ”project” met Bouterse
probeert af te leiden, door de tegenstanders daarvan
op een stuitende manier verdacht te maken en te criminaliseren.”
TWEEDE PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/IN TEKEN
VAN STRAFFELOOSHEID EN INTIMIDATIE
ASTRID ESSED
21 AUGUSTUS 2015

[21]

PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
SANDEW HIRA EXPLOITEERT HET LEED VAN NABESTAANDEN
EN SPEELT GROEPEN NABESTAANDEN TEGEN ELKAAR UIT
COLUMN: WOEDE
SANDEW HIRA
19 OCTOBER 2015

”Hij schroomt daarbij niet, het leed van de nabestaanden van de slachtoffers

aan de kant van het leger, in de Binnenlandse Oorlog [26], in te zetten bij
zijn vrijpleiterij, van een rechtszaak, van de hoofdverdachte in het December
moordenproces, president D Bouterse.”
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
 
[22]
”In de methodologie van Decolonizing The Mind noemen we dat de denkfout van de onderzoeker. De onderzoeker weet niet dat je vertrouwensrelaties moeten opbouwen met mensen die je relevante informatie kunnen geven en breekt die relatie als hij met zijn tape-recorder bij de respondent komt. Het probleem zit niet bij de respondent, maar bij de onderzoeker. Die begrijpt niet dat de informatie wel beschikbaar is, maar een vertrouwensrelatie de basis is om toegang te krijgen tot die informatie.”
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
”Het houden van een pleidooi voor straffeloosheid heeft niets te
maken met ”Decolonizing the Mind”, noch het pleiten
voor een strafproces met ”Eurocentrisme”, het sanctioneren
van moord, doodslag en foltering met een proces is universeel.
Het laten wegkomen van oorlogsmisdadigers en misdadigers
tegen de menselijkheid is een universele schande en hangt
met geen enkele vorm van ”Decolonizing” samen.
Op een demagogische wijze tracht Hira de emancipering
van zwarten en gekleurden te misbruiken voor zijn Kwade Boodschap.”
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016/”KONINKLIJKE
PROCLAMATIES”/PLEITBEZORGER VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
27 MAART 2016
 
 
 
 
(23)
 
 
´´Tenslotte zal aan iedereen amnestie worden gegeven voor alle processen van geweld sinds de onafhankelijkheid.´´
 
 
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
(24)
WIKIPEDIA
NATIONALE MILITAIRE RAAD
(25)
Alle ‘boeven’ werden van de straat geplukt en kregen publiekelijk een afranseling
STAATSGREEP OF REVOLUTIE?
25 JANUARI 2009
(26)
ZIE VOOR UITGEBREIDE OPSOMMING OVER DE DOOR
HET MILITAIRE REGIME BOUTERSE GEPLEEGDE
(OORLOGS) MISDADEN EN MISDADEN TEGEN DE
MENSELIJKHEID KOPJE
´´ZIE WAARVOOR HIRA STRAFFELOOSHEID CLAIMT:
HET REGIME BOUTERSE, EEN POSTKOLONIALE
SURINAAMSE HORROR STORY´´
UIT
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016/
SANDEW HIRA´S ´´KONINKLIJKE PROCLAMATIES´´/
PLEITBEZORGER VOOR STRAFFELOOSHEID
ASTRID ESSED
27 MAART 2016
 
 
 
(27)
 
 
UITSPRAAK INTER AMERIKAANS HOF VOOR
DE MENSENRECHTEN INZAKE MOIWANA
”OPERATIVE PARAGRAPHS 233. Therefore,
THE COURT, DECIDES, Unanimously,
1. To dismiss the State’s preliminary objections.
 DECLARES, Unanimously, that:
AND DECIDES,
 Unanimously, that: 1. The State shall implement the measures ordered with respect to its obligation to investigate the facts of the case, as well as identify, prosecute, and punish the responsible parties, in the terms of paragraphs 202 – 207 of this judgment. 87
……
…….
6. The State shall carry out a public ceremony, whereby Suriname recognizes its international responsibility and issues an apology, in the terms of paragraphs 216 – 217 of this judgment.
…….
 8. The State shall pay the compensation ordered in paragraph 187 of the instant judgment to the Moiwana community members for material damages, in the terms of paragraphs 178 – 181 and 225 – 231 of this judgment.
INTER AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS
CASE OF THE MOIWANA COMMUNITY VS SURINAME
JUDGMENT OF  JUNE 15 2005
 
 
 
(28)
 
 
TROUW
EXCUSES REGERING SURINAME VOOR MOORDPARTIJ 1986<
14 JULI 2006
´´ In 2006 bood Ronald Venetiaan, de toenmalige president van Suriname, zijn excuses aan namens de regering.´´
IS GESCHIEDENIS
HET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME
29 NOVEMBER 2015
 
 
´´De overlevenden en nabestaanden kregen een schadevergoeding en smartengeld. ´´
IS GESCHIEDENIS
HET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME
29 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
(29)

GEEN VERVOLGING VERANTWOORDELIJKEN

BLOEDBAD MOIWANA

”Vraag 6
Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de vervolging en berechting van de daders van het bloedbad in Moiwana?
Klopt het dat Suriname hier op geen enkele manier werk van maakt?
Antwoord
Volgens de genoemde uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens hebben overlevenden en nabestaanden van de gebeurtenissen in Moiwana recht op compensatie door de Surinaamse staat.
Strafrechtelijke vervolging van verdachten heeft tot dusver niet plaatsgevonden.
RIJKSOVERHEID
ANTWOORD OP KAMERVRAGEN DECEMBERMOORDEN EN
BLOEDBAD VAN MOIWANA
´´Vooralsnog zijn de daders echter niet vervolgd.´´
IS GESCHIEDENIS
HET BLOEDBAD VAN MOIWANA IN SURINAME
29 NOVEMBER 2015
 
 
(30)
 
 
 
´´De term ‘internationale misdrijven’ is een verzamelbegrip voor een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht: genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en foltering.´´
 
 
OPENBAAR MINISTERIE
OPENBARE MISDRIJVEN
 
 
 
 
 
 
 
(31)
 
 
(32)
´´
Alhoewel er in het internationaal recht geen algemeen verbod op amnestie bestaat, is mede onder invloed van de komst van het Internationaal Strafhof de rechtsovertuiging gegroeid dat aan plegers van ernstige internationale misdrijven nooit amnestie behoort te worden verleend.´´
INTERNATIONALE SPECTATOR
AMNESTIEWET IN SURINAME/KOMT DE
WAARHEID OOIT NOG BOVEN WATER
NICO SCHRIJVER, HOOGLERAAR INTERNATIONAAL
PUBLIEK RECHT AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN
JULI 2012
(33)
1. U legt in een uitgebreid en diepgaand interview met mij een getuigenis af van de gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest.”
 
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
OPROEP VAN SANDEW HIRA AAN PRESIDENT BOUTERSE
”DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ”
””1. U legt in een uitgebreid en diepgaand interview met mij een getuigenis af van de gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest”
 
COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
 
(34)
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
(35)
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
 
 
 
 
(36)
 
 
ANTWOORD AAN STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[37]
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[38]
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESREARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
[39]

De instelling van een dag van nationale rouw, waarbij alle doden en slachtoffers van politiek geweld worden herdacht”

…….
……..
We hebben gekozen voor 30 juni omdat deze dag precies in het midden van het jaar valt en bovendien voorafgaat aan een dag waarop we de vrijheid vieren van de totslaafgemaakte Surinamers.”

TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[40]
ZOWEL DE DECEMBERMOORDEN ALS DE MASSASLACHTING IN
MOIWANA ZIJN GEKWALIFICEERD ALS MISDADEN TEGEN DE
MENSELIJKHEID
DECEMBERMOORDEN
”’Decembermoorden’ uit 1982 in Suriname kunnen naar internationaal volkenrecht worden gezien als een misdaad tegen de menselijkheid. Dat concludeert de Zuid-Afrikaanse hoogleraar volkenrecht prof. C. Dugard in een rapport dat hij heeft opgesteld voor het gerechtshof in Amsterdam.”
NRC
MOORDEN IN ’82 MISDAAD TEGEN DE
MENSELIJKHEID
12 JULI 2000
” Mr.dr. John Dugard is een internationaal gerenommeerd hoogleraar Internationaal Recht. Hij was een vooraanstaand criticus van de Apartheid, een architect van de nieuwe democratische grondwet van Zuid Afrika en wordt als een ‘vader van de mensenrechten in Zuid Afrika’ beschouwd.

In 2000 schreef hij, op verzoek van het Gerechtshof Amsterdam als Amicus Curiae (speciaal deskundige) een gedocumenteerd rapport over de vraag of de folteringen en moorden van 8 december 1982 kwalificeerden als misdrijven tegen de menselijkheid. Zijn antwoord, in de terughoudende stijl van de adviseur geschreven, liet er geen misverstand over bestaan:
‘De folteringen en moorden in Paramaribo in 1982 lijken te vallen binnen de definitie van misdrijven tegen de menselijkheid. Ze werden gepleegd door militaire autoriteiten in Suriname (staatsactoren) tegen een groep burgers die tot doelwit werden, niet vanwege hun individuele eigenschappen maar vanwege hun status als leiders van de Surinaamse intellectuele elite. Bovendien, zij werden gepleegd op een systematische manier als onderdeel van een georganiseerd plan, met gebruikmaking van publieke middelen, gericht op vernietiging van potentiële opponenten van de militaire autoriteiten’. Dugard wees er bovendien op dat ernstige schendingen van de mensenrechten door het militaire regime zich ook voor en na december 1982 hadden voltrokken.”

DECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
THEO PARA
20 OCTOBER 2015
”5.1 Het hof verenigt zich met de opmerkingen en conclusies van de deskundige, hierop neerkomende dat de onderhavige feiten kunnen worden beschouwd als misdrijven tegen de menselijkheid/folteringen naar internationaal gewoonterecht, omdat zij zijn begaan op een systematische manier volgens een tevoren beraamd plan door de militaire autoriteiten, aan wie Verdachte leiding gaf, en gericht waren tegen een groep burgers, met het doel bekentenissen te verkrijgen of om leden van de burgerbevolking te intimideren of te dwingen.”
……
……
”11 Beslissing

Het hof:

beveelt de officier van justitie in het arrondissement Amsterdam [voornamen] Verdachte, geboren op[geboortedatum en -plaats], Suriname, te vervolgen wegens de feiten waarop de beklagen betrekking hebben, gepleegd op of omstreeks 8/9 december 1982 in Paramaribo, Suriname;

gelast de officier van justitie bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de arrondissementsrechtbank te Amsterdam

een vordering te doen strekkende tot instelling van een gerechtelijk vooronderzoek met betrekking tot genoemde feiten;

– stelt de tekst van deze beschikking algemeen verkrijgbaar.

Deze beschikking is gegeven door de vijfde meervoudige burgerlijke kamer van het gerechtshof te Amsterdam, waarin zitting hadden mrs. H.L.C. Hermans, J.H.M. Willems en M.W.E. Koopmann, bijgestaan door mr. M.R. Jöbsis als griffier, en uitgesproken in raadkamer op 20 november 2000.”

ECLI:NL:GHAMS:2000:AA8395

MOIWANA
CRIMES AGAINST HUMANITY
CASE NAME
MOIWANA COMMUNITY VERSUS SURINAME
YEAR 2005
DE WARE TIJD ONLINE
THEO PARA: MOIWANA SLACHTING ALS MISDRIJF TEGEN
DE MENSELIJKHEID
7 NOVEMBER 2015
BRON
CRIMES AGAINST HUMANITY
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[41]
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[42]
”Ik heb met de minister van Justitie, mevrouw Jennifer Van Dijk-Silos, een gesprek gevoerd over de intrekking van de twee wetten en het opstellen van een nieuwe wet die de slachtoffers en nabestaanden centraal stelt naast het verlenen van amnestie aan verdachten en daders.”
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[43]
”Maar hoe stel je slachtoffers en nabestaanden centraal als je hen van hun internationaal erkend mensenrecht op een eerlijk proces berooft?”
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[44]
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
 
 
 
 
 
[45]
WIKIPEDIA
ALICE IN WONDERLAND
[46]
WIKIPEDIA
THE WALRUS AND THE CARPENTER
[47]
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 3 AUGUSTUS 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA OP 7 OCTOBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA  17 OCTOBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 27 NOVEMBER 2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST UITGESPROKEN DOOR SANDEW HIRA OP ZIJN PERS
CONFERENTIE VAN 8 DECEMBER  2015
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[48]
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
[49]
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESREARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
[50]
”Tenslotte zal aan iedereen amnestie worden gegeven voor alle processen van geweld sinds de onafhankelijkheid.”
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[51]
Ook in vorige ”persconferenties” zette Hira groepen nabestaanden
tegen elkaar op, alsmede in zijn columns
”Een trieste conclusie is dat de ellende van de Binnenlandse oorlog gigantisch groot is, maar in vergelijking met de 8 december moorden de aandacht hiervoor in de media en bij de bevolking gigantisch klein is. Dat roept een gevoel van onrechtvaardigheid op tegenover de slachtoffers en nabestaanden van de Binnenlandse Oorlog. Dat moeten we in de komende jaren corrigeren.”
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
COLUMN: WOEDE
SANDEW HIRA
19 OCTOBER 2015
 
 
 
 
[52]
 
 
GFC NIEUWS
STICHTING 8 DECEMBER 1982 LAAT ZICH NIET IN HET VERDOMHOEKJE
DRUKKEN
14 MAART 2016
 
 
 
 
 
TEKST
 
 

De Stichting 8 december constateert dat handlangers van mensenrechtenschenders proberen het initiatief in handen te nemen door de nabestaanden  van de slachtoffers van de 8 december slachtoffers in het verdomhoekje te drukken.

De Stichting 8 december 1982 en de nabestaanden van de 8 december slachtoffers merken op dat handlangers van de mensenrechtenschenders uit de periode van de jaren 80  een indruk proberen te wekken alsof de Stichting 8 december 1982 en de nabestaanden van de  slachtoffers van de decembermoorden 1982 geen compassie hebben voor het leed dat is aangedaan door het bloedig militair bewind in de jaren 80 aan nabestaanden van andere slachtoffers.

De Stichting wenst te benadrukken dat ze  vanaf het begin actief haar solidariteit heeft getoond aan alle nabestaanden van slachtoffers van  mensenrechtenschendingen in en buiten ons land. Naast de  stichting hebben andere Surinamers en organisaties ook  hun ondersteuning betuigt en strijd geleverd aan  beëindiging van de beestachtige schendingen die gepleegd zijn onder leiding van D. Bouterse tijdens het militair bewind. We brengen in herinnering de grove schendingen onder  andere te Moiwana,Tjonga langa pasi, de gebroeders Sabajo te Apoera, Wilfred Hawker, de held Inspecteur Herman  Gooding en zo nog vele andere pijnlijke schendingen van de rechten van  onze broeders en zusters.

Wij Surinamers, wij nabestaanden,  hebben het recht om gerechtigheid te zoeken en te krijgen voor alle  slachtoffers die gevallen zijn. Het is niet alleen ons recht, het is meer nog onze plicht de stem te zijn voor al degenen die hun leven verloren hebben in de strijd voor democratie en recht. Wij van de Stichting, samen met de Organisatie voor  Gerechtigheid en Vrede, staan elk jaar op de Internationale dag van de Mensenrechten bij het monument aan de Dr. Sophie Redmondstraat om openlijk te eisen dat  alle schendingen onderzocht worden en dat de schuldigen  vervolgd en berecht worden. Wij hebben als leden van de Stichting aan den lijve ondervonden wat het betekent in een land te wonen waar je  rechten ter zijde worden geschoven en in sommige gevallen vogelvrij te worden verklaart of als volksvijand te  worden uitgemaakt. Wij zijn niet op vakantie in ons land, wij zullen blijven strijden voor gerechtigheid en dat de moordenaars van de  slachtoffers van de 15 helden die op 8 december 1982  lafhartig zijn vermoord hun straf niet ontlopen.

Stichting 8 december 1982

Sunil Oemrawsingh

[53]
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[54]
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[55]
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[56]
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[57]
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[58]
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[59]
De term ‘internationale misdrijven’ is een verzamelbegrip voor een aantal zeer ernstige schendingen van het internationale recht: genocide, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en foltering.´´
 
 
OPENBAAR MINISTERIE
OPENBARE MISDRIJVEN
 
 
 
 
[60]
 
 
Hira gooit iedereen op een hoop:
 
Burger slachtoffers van [oorlogs] misdaden en misdaden tegen
de menselijkheid, buitengerechtelijk geexecuteerde en/of gefolterde
krijgsgevangenen en gesneuvelde militairen.
 
Zie Hira’s verdraaiing van wat slachtoffers zijn en wat niet
 
Slachtoffers zijn mensen die onderworpen zijn geweest aan daden van geweld. Een militair of lid van het Jungle Commando is dader geweest, maar in zekere zin ook slachtoffer. Als ze gedood zijn, gewond zijn geraakt of getraumatiseerd dan zijn ze slachtoffer ook al hebben ze deelgenomen aan gevechtshandelingen.”
Uit  noten 15 en 16 blijkt, dat bovenstaande opmerking van Hira,
nonsens is.
 
Want 
Burger slachtoffers van [oorlogs] misdaden en misdaden tegen
de menselijkheid, buitengerechtelijk geexecuteerde en/of gefolterde
krijgsgevangenen zijn slachtoffers van oorlogsmisdaden.
Gesneuvelde militairen niet, want dat zijn combatanten.
 
ZIE NOTEN 15 EN 16
 
 
[61]
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
 
[62]
 
 
Hieruit blijkt Hira’s leugenachtige statement, dat de Stichting 8 December
alleen betrokken is bij de 8 Decemberslachtoffers en de slachtoffers
van Moiwana:
 
 
De verantwoordelijken voor oorlogsmisdrijven van alle oorlogvoerende partijen in de onrechtvaardige Binnenlandse Oorlog, van het Nationaal Leger tot Junglecommando en Tukayana Amazonas, komen dan ook in aanmerking voor de jus cogens* plicht tot rechtsvervolging.”
……
…….
De Stichting 8 december 1982 reikt de hand aan alle slachtoffers en nabestaanden van politicide, oorlogsmisdrijven en oorlogsgeweld, aan alle vaderlandslievende, democratische en vredelievende landgenoten, die met respect voor de grondwet, de internationale mensenrechtenverdragen en de onafhankelijke rechtsgang, willen samenwerken voor waarheid, gerechtigheid, reparatie en nationale verzoening”
 
 
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
[63]
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[64]
INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN DE TWEEDE ZELFAMNESTIEWET
14 MAART 2016
 
 
 
 
[65]
”Met deze houding is de Stichting 8 December hard op weg een plaats te vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.”
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[66]
COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
OPEN BRIEF SANDEW HIRA AAN BOUTERSE/PLEIDOOI
VOOR STRAFFELOOSHEID
28 JULI 2015
 
 
 
[67]
 
 
 
JOHN BABOERAM, BROER VAN SANDEW HIRA [PSEUDONIEM VOOR
DEW BABOERAM], EEN VAN DE 15 SLACHTOFFERS VAN DE DECEMBERMOORDEN
ZIE VOOR MEER INFORMATIE NOOT 9
 
 
 
 
 
 
[68]
 
 
 
 
”Met deze houding is de Stichting 8 December hard op weg een plaats te vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.”
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016
[69]
ZIE VOOR EEN OPSOMMING VAN HIRA’S PERSCONFERENTIES
NOOT 5
[70]
HET TEGEN ELKAAR UITSPELEN VAN GROEPEN
NABESTAANDEN
COLUMN: WOEDE
SANDEW HIRA
19 OCTOBER 2015

”Hij schroomt daarbij niet, het leed van de nabestaanden van de slachtoffers

aan de kant van het leger, in de Binnenlandse Oorlog [26], in te zetten bij
zijn vrijpleiterij, van een rechtszaak, van de hoofdverdachte in het December
moordenproces, president D Bouterse.”
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
[71]
ZIE VOOR HET OP EEN HOOP GOOIEN VAN BURGERSLACHTOFFERS,
GEFOLTERDE EN BUITENGERECHTELIJK GEEXECUTEERDE KRIJGSGEVANGENEN [WAT OORLOGSMISDADEN ZIJN] MET
GESNEUVELDE MILITAIREN [WAT GEEN OORLOSGMISDADEN ZIJN,
ZIJNDE COMBATANTEN] NOTEN 15 EN 16
ZIE OOK HIRA’S OPVATTING VAN SLACHTOFFERS
”Slachtoffers zijn mensen die onderworpen zijn geweest aan daden van geweld. Een militair of lid van het Jungle Commando is dader geweest, maar in zekere zin ook slachtoffer. Als ze gedood zijn, gewond zijn geraakt of getraumatiseerd dan zijn ze slachtoffer ook al hebben ze deelgenomen aan gevechtshandelingen.”
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 10 MAART 2016
[72]
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA’S MISDADIGE GEGOOCHEL/
AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
[73]
”Met deze houding is de Stichting 8 December hard op weg een plaats te vinden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.”
ANTWOORD AAN DE STICHTING 8 DECEMBER
SANDEW HIRA
16 MAART 2016

Reacties uitgeschakeld voor Straffeloosheidsproject Sandew Hira en de Stichting 8 December/Wie hoort er eigenlijk thuis op de vuilnisbelt van de geschiedenis?

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.