Shirin Musa/Wolvin in Schaapskleren

Image result for Shirin Musa/Foto's

SHIRIN MUSA, WOLVIN IN SCHAAPSKLEREN, OMRINGD
DOOR GEEN STIJL, DE DAGELIJKSE STANDAARD, POWNED
EN ANDER CANAILLE

 

Joan of Arc miniature graded.jpg

Miniature (15th century)[1]
SHIRIN MUSA IS GEEN ”HELDIN” EN ZEKER
GEEN JEANNE D’ARC
JEANNE D’ARC WAS EEN VRIJHEIDSSTRIJDSTER
SHIRIN MUSA HEULT MET DE VIJAND!
Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

BESTRIJDT ISLAMOFOBIE, DISCRIMINATIE EN
RACISME MET DE PEN EN HET ZWAARD!
SHIRIN MUSA, WOLVIN IN SCHAAPSKLEREN
WIE MET PEK OMGAAT, WORDT ERMEE BESMET
Oud Spreekwoord
Nee, zo erg als Hirsi Ali, berucht Islamofobe en haatzaaier [1],
is Shirin Musa [nog?] niet, maar dat ze een stemmingmaakster is,
met dubieuze virtuele lijfwachten, zal jullie gewaar worden, lezers!
BAD NEWS, is zij, ook voor de Islamitische vrouwen
voor wiens rechten zij zich inzet. [2]
Ja, ondanks de nobele doelen, die zij zegt na te streven. [3]
Daar kom ik zo aan toe!

 

 

 

 

Eerst wat achtergrondinformatie over deze dame:
WIE IS SHIRIN MUSA?
Zij is in  1977 geboren in Quetta (Pakistan) en kwam als baby naar Nederland.
Hier startte zij  een studie rechten en zij ontmoette in Rotterdam haar Pakistaanse echtgenoot.
In 2002 trouwde het tweetal voor de Nederlandse wet en later trouwden ze op islamitische wijze. Na een aantal jaren wilde ze van haar man scheiden, maar dit kan dan enkel voor de Nederlandse wet. Een islamitisch erkende scheiding kreeg ze niet voor elkaar omdat haar man medewerking weigerde.
Hierdoor ontstond voor Musa een situatie van huwelijkse gevangenschap (begrip door Musa geïntroduceerd en gedefinieerd) waar de Nederlandse wet in eerste instantie geen grip op lijkt te hebben. Na haar seculiere scheiding, pakte ze haar rechtenstudie weer op en begon een
rechtszaak tegen haar man.
 Dit resulteerde in een ongebruikelijke gerechtelijke uitspraak: de rechter gaf haar gelijk en dwong haar man op straffe van een dwangsom mee te werken aan een religieuze scheiding
Volgens de informatie op Wikipedia  is zij de eerste vrouw uit een moslimgemeenschap die zich heeft ontworsteld aan een islamitisch huwelijk door een religieuze scheiding via het Nederlands recht. [4]
So far, so good.
FEMMES FOR FREEDOM:
Door haar persoonlijke ervaring en haar daaruit voortvloeiende behoefte,
vrouwen te helpen, die zich in een soortgelijke situatie bevinden, heeft zij
in 2011 ”Femmes for Freedom” opgericht. [5]
Deze organisatie richt zich op politiek lobbywerk en het juridisch en praktische ondersteuning van slachtoffers van huwelijkse gevangenschap en andere vormen van huwelijkse onvrijheid.
Citerend uit ”MIssie en  Visie” van de website ”Femmes for Freedom”
Femmes For Freedom streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Een belangrijk onderdeel daarvan is huwelijkse gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zet zich o.a in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap (het tegen haar zin vasthouden van een vrouw in een huwelijk doordat de man een religieuze scheiding weigert), verborgen vrouwen en pleit voor betere vrouwenopvang.  [6]
EN:
In het kort strijdt Femmes for Freedom voor
 

 • Zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen.
 • Huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, kunnen scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie.
 • De volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.
 • De algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren.
 • Algehele bewustwording onder de samenleving over de maatschappelijke consequenties van (allerlei vormen van) huwelijkse gevangenschap.
 • Femmes For Freedom wil gevangen vrouwen adviseren over de juridische wegen om uit huwelijkse gevangenschap te komen, en haar expertise delen met advocaten en hulpverleners.
 • Actief aandacht creeëren voor de onrechtvaardige situatie waarin vrouwen verkeren.
 • Femmes For Freedom wil dat gevangen vrouwen beter worden herkend en dat zij geholpen moeten worden!
 • Femmes For Freedom werkt aan nieuwe perspectieven voor de gevangen vrouw en is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen, voor een rechtvaardige en gelijke behandeling.
 • De definiëring van huwelijkse gevangenschap als een vorm van geweld tegen vrouwen en het strafbaar stellen ervan.” [7]
SHIRIN MUSA/WHAT’S THE PROBLEM?
PRACHTIG, TOCH, ZULKE IDEALEN?
Dus waarom, zal de lezer zich afvragen, zit Astrid Essed, notoire
dwarsligger, deze brave, idealistische vrouw dan zo op de huid?
Waagt zij het te zeggen, dat deze Jeanne d’Arc [8] [HAHAHA] van onderdrukte
moslimvrouwen, BAD NEWS is!
ZET iemand zich met de beste intenties in tegen vrouwenonderdrukking:
Is het WEER niet goed!
 
Dat zal ik jullie, lezers, eens precies uit de doeken doen
 
ACTIES/POSTERCAMPAGNE ROTTERDAM
 
Acties onderneemt Shirin Musa genoeg:
Aan de bovenstaande lijst is te zien, hoever de actieradius
en activiteiten van Femmes for Freedom gaan.
Voor de goede zaak?
 
In 2017 startte de Gemeente Rotterdam een postercampagne,
waarbij de vrije partnerkeuze van vrouwen werd gepromoted.
De aftrap werd gedaan door Leefbaar Rotterdam [zittend in
het College B & W] in de persoon van haar wethouder Ronald
Schneider.
Hierin werkte Schneider nauw samen met Femmes for Freedom,
de organisatie van onze ”heldin” Shirin Musa. [9]
Nu is er veel kritiek gekomen op de inhoud van de campagne
zelf [teveel eenzijdig gericht op vrouwen met een migranten
achtergrond, terwijl ook aan wit autochtone kant nogal
bezwaren kleven aan een partnerkeuze van hun dochter
met een moslim, etc] [10] en dat tussen haakjes
benoemde onderschrijf ik ook wel, maar voor
mij is belangrijker de vreemde ”bondgenoot” van Shirin
Musa, het Islamofobe Leefbaar Rotterdam.
Wil iemand dat ontkennen?
Zie dan noot 11.
 
Nu kun je nog tegenwerpen:
Ja, maar die postercampagne was een actie van de Gemeente
Rotterdam, waarvan Leefbaar Rotterdam deel uitmaakt en je
kunt niet altijd je bondgenoten kiezen.
 
Okay, maar wat zo opvalt aan de bondgenootschappen
van Shirin Musa bij haar strijd is, dat zij komen uit
een bepaalde hoek.
Een hoek, die mij niet bevalt en de oprechte lezers van dit stuk
ongetwijfeld ook niet.
 
ALLIANTIES
Kon haar alliantie met Leefbaar Rotterdam nog een toevalstreffer zijn
en ingegeven door de omstandigheden van die postercampagne,
dat geldt niet voor de andere dubieuze clubs, waarmee zij zich
verbond/verbindt/zaken mee doet:
The Lady is, naast ”Leefbaar Rotterdam”, involved with Geen Stijl, Powned, Forum voor Democratie [12],
stuk voor stuk onfrisse clubs.
Daarnaast zijn een aantal schrijvers op de website ”Femmes for Freedom”
op zijn zachtst gezegd, zeer dubieus.
Laten we met ”Geen Stijl” beginnen:
De meeste weldenkende lezers weten, dat Geen Stijl Islamofoob, racistisch en
extreem sexistisch is.
Voor dat laatste verwijs ik naar noot 13.
Wie dan nog niet van overtuigd is, bezoekt de website van Geen Stijl zelf maar.
Veel ”plezier”
Goed, Geen Stijl:
Dat sexisme van Geen Stijl werd dus door ruim 100 mediavrouwen, nogmaals
terecht, aan de kaak gesteld. [14]
En wat doet Shirin Musa?
Joint ze deze vrouwen.
NEEN, deze Jeanne d’Arc [15] van de vrouwenrechten, NEEMT HET OP
VOOR GEEN STIJL! [16]
Reden? [En die geeft zij zelf toe]
Omdat Geen Stijl destijds een oproep aan lezers gedaan heeft om Femmes
for Freedom financiieel te ondersteunen in een kort geding waarin ze
was verwikkeld! [17]
Want, ja, Geen Stijl is natuurlijk bij uitstek een bondgenoot van
onderdrukte vrouwen.
LAAT ME NIET LACHEN!
De enige reden waarom Geen Stijl deze dame en haar organisatie steunt
is omdat zij naast sexisten ook Islamofoben zijn en het heerlijk vinden,
middels de organisatie van Shirin Musa te wijzen naar moslims en
de Islam!
Een ander voorbeeld is haar flirtation met Forum voor Democratie,
de fascistische partij van Thierry Baudet.
Weet u wel, de man, die tijdens een radiodebat had gezegd, dat hij niet
wilde dat Europa afkrikaniseert en zijn wens uitsprak, dat Europa
dominant en blank blijft. [18]
Voor de Jeugdafdeling van deze club hield Shirin Musa een toespraak. [19]
Zelf stapte ze daar heel makkelijk overheen:
Ze zegt daarover in een interview met de Groene Amsterdammer:
”  ‘Als ik iets voor die vrouwen kan doen dankzij rechtse partijen, wat is daar mis mee?’ vraagt Musa een paar keer. Met klem zegt ze dat GeenStijl en Forum voor Democratie meestal niet in haar stijl opereren. Maar als GeenStijl uit zichzelf een actie begint om haar te helpen bij een kort geding en Forum voor Democratie haar uitnodigt voor een praatje, waarom zou ze weigeren? ‘Ik word niet door ze gesteund en laat me voor geen enkel karretje spannen.’ [20]
Maar dat doe je juist wel, dame!
Je laat je voor het karretje van [extreem]
rechts spannen.
Want zij zijn geen werkelijke voorvechters van
vrouwengelijkheid.
Kom nou!
Van GeenStijl heb ik dat aangetoond en ook
de voorman van Forum voor Democratie, Thierry
Baudet, is sexistisch in zijn verdediging van
aanrandingsgoeroe Julian Le Blanc. [21]
EN de onderdrukking van islamitische vrouwen
wordt door hen slechts aangegrepen voor
hun racisme en Islamofobie!
Openlijk racistisch is de club van Baudet ook!
Ik verwijs naar de uitspraak van Baudet over
de ”homeopathische verdunning van de Nederlandse
bevolking” [22] en de uitspraak van lijsttrekker
voor de Gemeenteraadsverkiezingen in
Amsterdam nummer 2, [23]
Yernaz Ramautarsing, die in een Brandpunt interview
in 2016 durfde beweren, dat het IQ van zwarte mensen
lager is dan dat van witte mensen. [24]
DAT zijn de racisten en niet de politieke partij
Bij1 van Sylvana Simons, waartegen Musa een
hysterische hetze begonnen is [25], gesteund
door haar virtuele lijfwachten en bondgenoten
uit bovenstaande onfrisse, [extreem]rechtse
clubs.
Daarover aanstonds.
Maar we zijn nog niet klaar met de dubieuze
bondgenoten waarmee Musa zich encanailleert!
Een bezoek aan de website van Femmes for Freedom
is, naast al die mooie idealen, [26], onthullend
en verbijsterend.
Want als je het thema ”Hommes for Freedom”
bezoekt, kom je de volgende namen tegen:
Frits Bolkestein
Eddy Terstal
Dick Verhofstadt
Meindert Fennema’
Kees Flinterman
Paul Cliteur [26]
Gaat er een lichtje op, lezers?
Bij MIJ in ieder geval wel!
Frits Bolkestein, Meindert Fennema en
Paul Cliteur [mij bekend], zijn Islamofoben,
hoewel Meindert Fennema meer een fellow
traveller is.
Zowel Fennema als Cliteur waren betrokken
bij het Debat in de Balie ”Waarom haten ze
ons eigenlijk”, waarbij openlijk vanuit de’
zaal werd opgeroepen tot etnische zuiveringen. [27]
Geen van beiden [en ook geen van de andere
panelleden/debaters] hebben hier afstand van genomen.
Ook het debat zelf was buitengewoon tendentieus
en Islamofoob.
Luister zelf maar! [28]
Of lees mijn verslag. [29]
Ik vind genoemde ”Hommes for Freedom” maar
griezelige bondgenoten in de strijd voor rechten
van Islamitische vrouwen, die, zoals Anja Meulenbelt,
voorvrouw van Bij1 terecht opmerkte, juist ook worden
onderdrukt door dit soort Islamofobie. [30]
HETZE TEGEN BIJ1/”STEM NIET OP SYLVANA”
Aanleiding voor het schrijven van dit stuk was de hysterische hetze, die onze ”heldin” Shirin Musa startte
tegen Bij1 [nieuwe politieke partij van Sylvana Simons]
Het begon met een kritische opmerking van Anja Meulenbelt, voorvrouw van Bij1, die Shirin Musa de
maat nam vanwege haar flirtations met de door
mij genoemde [extreem] rechtse clubs, wat bij
Musa in het verkeerde keelgat schoot,
Wat Meulenbelt voor kritiek geuit had, zie noot
30.
Ook Sylvana Simons, die wees op de alliantie
van Musa met canaille als Forum voor Democratie
[weet u nog: homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking, Geen Afrikanisering
van Europa en een lager IQ van zwarte mensen
dan van witte mensen] en de campagneposters
”aanmatigend” vond [HOE DURFT ZIJ, HE] [31]
moest het ontgelden, hoewel minder dan Meulenbelt.
In een hetzerig, hysterisch Youtube.com
filmpje, ging Shirin Musa los, draaide alles om
en  beschuldigde de politieke partij Bij1
[en vooral Meulenbelt en Sylvana] van racisme
en dat ze tegenstanders zouden zijn van gelijke
rechten van islamitische vrouwen.
COMPLETE ONZIN!
Bij1 staat juist voor gelijkheid ongeacht afkomst,
lees zelf maar de standpunten erop na. [32]
Dat malle Youtube.com fimpje, waarbij
Musa trouwens werd geinterviewd door Powned,
ook zulk extreem-rechts canaille en waarbij Musa opriep, niet op Bij1 te stemmen en ook
dreigde, aangifte te doen tegen Meulenbelt
”wegens smaad en laster” [ook op
Twitter te zien] [33], heb ik’gratis en
voor niets voor u getranscribeerd:
LEES:

 

Mevrouw Musa, u strijdt onder andere voor de vrijheid
in partnerkeuze.
Daar is verleden jaar een postercampagne voor ontwikkeld, die redelijk wat stof deed opwaaien.
Ja, waarom  dat het IQ van zwarte mensen
Nu komt die postercampagne naar Amsterdam.
Ja, waarom reageren mensen daar zo verschillend op?
[Musa]
Nou ja, dat weet ik ook niet, want het gaat om
fundamentele mensenrechten, het recht om jezelf
te zijn, het recht om je eigen sexualiteit te beleven,
de normaalste dingen van de zaak.
Maar ja, er zijn mensen, die er niet mee kunnen
leven, dat moslimvrouwen hun sexualiteit
willen beleven, zoals heel wat andere mensen
dat doen.
[Interviewster]
Een van de partijen, die boos waren om deze poster
campagne is Bij1, geleid door Sylvana Simons.
Wat is daar gebeurd?
[Musa]
Nou ja, zij hebben kennelijk issues als het gaat om
de sexuele vrijheid van moslimvrouwen, daar hebben
zij ontzettend veel problemen mee, ja, zij vinden
het Islamofobisch, stigmatiserend, aanmatigend.
Ik heb de afgelopen maanden zoveel berichten
gelezen van Anja Meulenbelt, het prominente
lid van Bij1 en het is ook zo, dat zij zelfs
fondsen van Femmes for Freedom benadert en ik heb
het maandenlang aangekeken, maar nu is
het punt bereikt ”Genoeg is Genoeg”!
[Interviewster]
U overweegt ook aangifte te doen.
Wilt u dat gaan doen?
[Musa]
Nou, ik heb echt alles bewaard, ik heb een
gesprek gehad met de politie, ik wil er niet
al teveel over kwijt, maar het is echt smaad en laster,
waar ik echt helemaal klaar mee ben.
[Interviewster]
U heeft onlangs getwitterd, dat u vervolgens oproept
om vooral niet op Bij1 te stemmen.
Wat beweegt u om dat te twitteren?
[Musa]
Zij zetten aan tot polarisatie, discriminatie
en uitsluiting.
Ze komen alleen op voor de rechten van de gekleurde
Nederlanders en als andere mensen voor hun
rechten opkomen, zoals Islamitische en Hindoestaanse
vrouwen, die wij steunen, ja, daar kunnen ze gewoon
niet mee leven.
En als zij ons de rechten niet gunnen, waarvoor zij
vechten, ja, dan vind ik dat racistisch” 
Zie Youtube filmpje onder noot 34
 
EINDE INTERVIEW
 
HAHAHA, Wat een aperte nonsens!
De wereld wordt hier op zijn kop gezet.
Want wie strijdt hier nu voor gelijkheid
en wie omringt zich met de vijanden
van die onderdrukte Islamitische
vrouwen,  Islamofoben
waaronder Powned, de interviewer van
Shirin Musa. [35]
 
Musa zegt in het filmpje, dat Bij1 alleen
opkomt voor de rechten van ”gekleurde
Nederlanders. [36]
Aperte nonsens, zoals ook blijkt
uit het programma van Bij1 [37]
Bovendien, wat zijn die Islamitische
en Hindoestaanse vrouwen anders
dan ”gekleurd”
Of ben ik soms kleurenblind?
 [Overigens is Hindoestaanse vrouwen
geen correcte
term: moet Hindoe vrouwen zijn.
Hindoestaanse vrouwen en mannen
zijn afstammelingen van Indiase contractarbeiders,
die begin 20ste eeuw naar Suriname zijn gehaald.
Hun religie is grotendeels, op een aantal
christenen na, Hindoe of Islamitisch]
Die Islamitische vrouwen
zijn ook gekleurde Nederlanders
 
Astrid Essed zou Astrid Essed niet geweest zijn
als zij geen Commentaar geplaatst op dat
malle Youtube filmpje had geplaatst op
Youtube!
Zie onder noot 38!
 
En ja hoor!
Op het geraas en getier van Shirin Musa op Youtube
en Twitter schoten haar extreem-rechtse vrienden/
bondgenoten te harer verdediging.
 
De hele brei canaille:
The Postonline, De Dagelijkse Standaard,
allerlei hele en halve extreem-rechtse personages
op haar Twitter account en natuurlijk Geen Stijl! [39]
Powned had zijn ”sporen” al verdiend door de
dame te interviewen…….[40]
 
EPILOOG
 
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Een wijs Spreekwoord uit lang vervlogen
tijden, maar nog het zo waar.
 
Aan de goede intenties van Shirin Musa,
zich in te zetten voor Islamitische vrouwen,
die slachtoffer geworden zijn van huwelijksdwang,
twijfel ik niet.
Wat ik WEL dubieus vind en op het randje
van suspect, zijn de zogenaamde
”bondgenoten”, die zij daarbij kiest:
Islamofoob, racistisch en extreem-rechts
canaille als Geen Stijl, de Dagelijkse Standaard,
Postonline, Forum voor Democratie, Leefbaar
Rotterdam, Powned en consorten.
Islamofoben als Paul Cliteur en Meindert Fennema,
panelleden bij een anti-Islam de Balie debat
”Waarom haten zij ons eigenlijk” waar werd
opgeroepen tot etnische zuiveringen, zonder dat
deze ”heren” daar afstand van namen. [41]
Deze clubs en personen zijn geen bondgenoten van
onderdrukte Islamitische vrouwen, maar door hun
Islamofobie en in de meeste gevallen sexisme,
hun vijanden.
Natuurlijke bondgenoten als Anja Meulenbelt en
Sylvana Simons, die onvoorwaardelijk staan
voor gelijkwaardigheid van alle vrouwen en
mannen en de strijd aanbinden tegen sexisme,
worden door Musa afgeserveerd als ”racisten”
en oproepen, niet op hen [Bij1] te stemmen. [42]
Nog twijfel ik niet aan de goede intenties
van Shirin Musa, maar zoals ik al schreef:
”Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”
Als zij zich blijft afgeven met dergelijk extreem-rechts
canaille, zal zij op de lange duur geen betrouwbare
bondgenote meer zijn van de vrouwen, voor
wie zij zich nu inzet.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
HET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALI
ASTRID ESSED
2005
HET GEDACHTEGOED VAN MEVROUW HIRSI ALI
ASTRID ESSED
4 MEI 2005
TEKST
Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali
by Astrid Essed Friday, Mar. 04, 2005 at 4:14 AM

In tegenstelling tot de onder de Nederlandse intelligentsia en een aantal politici heersende opinie leidt het gedachtegoed van Hirsi Ali niet tot de emancipatie van moslima’s, maar tot verdere stigmatisering en radicalisering van de in Nederland wonende moslims.

Het gedachtegoed van mevrouw Hirsi Ali

Op 25 februari 2005 kreeg het VVD Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali de prestigieuze Harriet-Freezerring uitgereikt voor haar ”inzet voor de emancipatie van moslimvrouwen”
Ik wil in onderstaand betoog nader ingaan op het gedachtegoed van mevrouw Hiris-Ali, hetgeen ik graag wil uitsplitsen in inhoudelijke kritiek en de vorm waarin deze kritiek gegoten wordt.
Hierbij wil ik ter inleiding de opmerking maken, dat mi ieder kritiek op welke godsdienst ook geoorloofd is, mits met respect voor de gelovigen in kwestie.

A Generalisatie

Hoewel ik er zeker waardering voor heb, dat mevrouw Hirsi-Ali wil opkomen voor mishandelde vrouwen valt mij daarbij haar uiterst ongenuanceerde benadering op.

Zo relateert zij de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland veelal ten onrechte aan de Islam zonder enig oog voor de traditionele en sociaal-gebonden achtergronden in dezen, die hun wortels hebben in de diverse landen van herkomst, maar ook te wijten zijn aan heersende spanningen binnen de Nederlandse samenleving, die de afgelopen jaren zijn toegenomen door het voortschrijdende racistische klimaat.
Daarenboven maakt zij in haar benadering van de problematiek in de islamitische landen van herkomst weinig tot geen onderscheid noch tussen de grote onderlinge verschillen in positie en behandeling van de islamitische vrouw, de verschillen in sociale klassen en de verschillen tussen stad en platteland.

1 Mishandelde vrouwen in islamitische landen van herkomst:

Hoewel in islamitische landen vrouwenmishandeling in alle lagen van de samenleving voorkomt, is dit veeleer een traditioneel-sociaal verschijnsel met somtijds fundamentalistisch-religieuze aspecten, waarbij daarenboven onderscheid gemaakt dient te worden tussen de landen onderling, het verschil in sociale klasse en het verschill tussen stad en platteland.

In de eerste plaats is er een zeer groot verschil in positie cq behandeling van de islamitische vrouw tussen bijvoorbeeld de Noordelijke Staten van Nigeria en een land als Turkije waarbij sprake is van een veel grotere vrijheid betreffende de positie van de vrouw.
Ook is bekend, dat de veelgenoemde zware lijfstraffen en doodstraffen volgens de meest stringente vorm van islamitisch recht, waarvan overigens niet alleen vrouwen, maar eveneens mannen het slachtoffer kunnen worden [zie het handenafhakken van dieven in Saoedi-Arabie] in de meeste islamitische landen niet worden toegepast, maar alleen in uitzonderingsgevallen zoals de reeds genoemde Noordelijke Staten in Nigeria en een land als Saoedi-Arabie.

In de tweede plaats komen vrouwenmishandelingen weliswaar in alle lagen van deze samenlevingen voor, maar biedt het vaak hoger opgeleide vrouwen gemakkelijker de mogelijkheid een nieuw leven op te bouwen.

In de derde plaats is het van groot belang onderscheid te maken tussen de positie van de vrouw uit de stad of het platteland, waarbij plattelandsvrouwen veelal meer blootstaan aan geweld vanwege de sterke sociale en familiale bindingen binnen een dorpsgemeenschap en de vanwege gebrek aan vooropleiding praktische aanwezige onmogelijkheid de streek te ontvluchten.

2 Mishandeling islamitische vrouwen in Nederland en vrouwenmishandeling in Nederland in het algemeen

Zoals reeds opgemerkt relateert mevrouw Hirsi-Ali de mishandeling van islamitische vrouwen in Nederland ten onrechte vrijwel uitsluitend aan de Islam en heeft zij te weinig oog voor de hierboven vermelde traditionalistische en sociale componenten, veelal afkomstig uit de landen van herkomst alsmede gevoed door de in Nederland heersende maatschappelijke spanningen, die veelal samenhangen met het in de Nederlandse samenleving toegenomen racisme.
Evenzeer sluit zij de ogen voor het feit, dat mishandeling van in Nederland wonende islamitische vrouwen weliswaar een ernstig voorkomend verschijnsel is, maar dat een en ander evenzeer in onrustbarende percentages voorkomt bij zowel autochtone Nederlandse vrouwen als allochtone vrouwen van niet-islamitische komaf.
De cijfers ontlopen elkaar niet al te veel, is er bij allochtonen [en daarbij zijn eveneens gerekend niet-islamitische allochtone vrouwen]sprake van een op de vijf vrouwen, is er bij autochtonen sprake van 1 op de vier vrouwen.

Het is uiteraard evident, dat ik hierbij het verschijnsel van de mishandelde islamitische vrouw genendele wil bagatelliseren, maar wel wil ik de indruk wegnemen, dat er overwegend sprake zou zijn van mishandeling bij islamitische vrouwen, hetgeen genendele het geval is.

3 Vrouwenbesnijdenis:

Evenzeer suggereert mevrouw Hirsi Ali veelal, dat het in zowel Somalie als bepaalde streken van Egypte voorkomend ernstige verschijnsel van de vrouwenbesnijdenis zou voortkomen uit een islamitische traditie, hetgeen niet het geval is.
Hoewel voorkomend in geheel of gedeeltelijk islamitische landen als Somalie en Egypte, komt dit verschijnsel eveneens voor in een groot aantal Afrikaanse landen, die in het geheel niet islamitisch zijn, maar veelal aanhanger van animisitsiche tradities, al dan niet vermengd met het christendom.
Uiteraard is vrouwenbesnijdenis een van de ernstigste schendingen van de rechten van de vrouw, maar juist gezien tegen dit licht is het van belang, een en ander in zijn juiste verband te zien.

4 Eerwraak:

Recentelijk is mevrouw Hirsi Ali in het nieuws gekomen als verdedigster van door eerwraak bedreigde moslima’s, hetgeen ik uiteraard van harte toejuich.
Ook ten aanzien van deze problematiek echter maakt Hirsi Ali zich niet alleen schuldig aan verregaande generalisering.
In de eerste plaats is er in het geval van eerwraak lang niet altijd sprake van een vrouwelijk slachtoffer, noch wordt de daad alleen door mannen bedreven.
Evenmin is er altijd sprake van moord, maar veelal van mishandeling, opsluiting en bedreiging.
Het belangrijkste is echter het feit, eerwraak niet zozeer religieus, maar cultureel gebonden is, aangezien eerwraak niet alleen evenzeer voorkomt in niet-islamitische landen als Zuid-Amerikaanse landen, de Antillen, Italië en Griekenland, maar eveneens slechts in enkele islamitische landen zoals bepaalde streken van Egypte en Jordanie voorkomt.
Het is mevrouw Hirsi-Ali dan ook verwijtbaar, dat zij ten onrechte de suggestie wekt, dat eerwraak gerelateerd kan worden aan de Islam en slechts in islamitische landen voorkomt.

B Oplossingsstrategie:

1 Ressortering eerwraak onder de anti-terreurwetgeving

Nog los van haar generaliserende standpunten zijn mi eveneens haar oplossingsstrategieen uiterst dubieus.
Zo stelde zij onlangs als maatregel voor, het misdrijf als zodanig te laten ressorteren onder de anti-terreurwetgeving.
Nog afgezien van het al dan niet wenselijke karakter van de anti-terreurwetgeving is hier geen sprake van een als terrorisme te definieren misdrijf en merkte minister Donner van Justitie dan ook terecht op, dat het laten ressorteren van een dergelijk misdrijf onder de anti-terreurwet zou neerkomen op een oneigenlijk gebruik van deze wet.

2 Verbod op islamitische scholen:

Een tweede door mevrouw Hirsi-Ali voorgestelde oplossingsstrategie ter bevordering van de emancipatie van moslima’s is het het opheffen van islamitische scholen, aangezien een en ander o.a. de basis zou zijn voor het handhaven van ongewenste patronen in de man-vrouw relatie.
Verder geeft zij zelf aan geen gelovig moslim meer te zijn [hetgeen zij ”geseculariseerd” noemt]

Uiteraard is het haar recht al dan niet belijdend moslim te zijn, maar het sluiten van islamitische scholen vertrekt vanuit een fundamenteel gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van anderen, in casu de moslimgemeenschap.
Bovendien is het in strijd met het recht op godsdienstvrijheid, als zodanig een van de grondbeginselen van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en [nog steeds] verankerd binnen de Nederlandse grondwet.
Verder is de uiterste consequentie van dit gedachtegoed, dat dan eveneens christelijke, Joodse en hindoeistische scholen zouden moeten worden opgeheven, aangezien een en ander anders niet alleen getuigt van discriminatie tegenover een groep, maar er ook op christelijke en joodse scholen [zeker de orthodoxen] vrouw-onvriendelijke componenten aanwezig zijn.
Het is daarom ook niet te verwonderen, dat het CDA bij monde van haar minister van Onderwijs Maria Verhoeven ernstige bezwaren heeft tegen deze door Hiris Ali geponeerde opstelling.

Nog afgezien van dit gebrek aan respect voor de geloofsovertuiging van de ander is een en ander ook nog in hoge mate generaliserend, aangezien de al dan niet progressieve benadering van de man-vrouwrelatie niet afhankelijk is van de aanwezigheid van islamitische scholen in het algemeen, maar van de visie van de desbetreffende leerkrachten en het schoolbestuur, dat van school tot school verschilt.
Bovendien verliest mevrouw Hirsi Ali uit het oog, dat een groot deel van de opvattingen binnen de man-vrouw relatie via de opvoeding worden doorgegeven, waardoor een en ander veel minder controleerbaar is.

3 Monolitisering Islam

Zoals reeds gesteld valt mij sterk aan de standpunten van Hirsi-Ali op haar vergaande generalisatie zowel de Islam in het algemeen als de islamitische landen in het byzonder.
Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom.
De mythe van de monolitische en eenvormige ”achterlijke” Islam is een racistisch verzinsel.
Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook.
Kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel op feitelijk-aantoonbare en genuanceerde gronden.

4 Stigmatisering:

Opvallend is verder dat Hirsi Ali niet alleen ondanks deze onvolkomenheden in haar redenatie volkomen kritiekloos door ”intellectueel Nederland” is binnengehaald als de ”Islam-deskundige” hetgeen zij niet is [niet naar mijn opvatting, maar die van gerennommeerde Nederlandse islamologen], maar daarenboven een rol heeft gespeeld en nog speelt tegen de achtergrond van toenemende stigmatisering van de moslims.
Hiervoor werd zij zowel door politiek als media naar voren geschoven als
coryfee, die de veelal verre van frisse oogmerken van politici en sommige nieuwsmedia bevestigde, waardoor haar geventileerde kritiek eerder vooroordelenbevestigend werkte.
Het gevolg was, dat vele moslims, die toch al na 11 september te lijden hadden onder toenemende stigmatisering en met een Mcarthiaans vergrootglas werden bekeken de op sommige punten wel degelijk zinnige kritiek van Hirsi Ali verwierpen, omdat zij door haar weinig genuanceerde benadering nog verder in het vakje van vooroordelen en racisme werden gedrongen.
Hierdoor onstonden verdedigingsmechanismen die veelal in de hand gewerkt werden door het feit, dat slechts Hirsi Ali’s weinig genuanceerde mening op de TV gehoord werd en iedere kritiek op haar visie bij voorbaat of in het geheel niet op de TV kwam of werd afgedaan als ”extremisme” of ”fundamentalisme” zonder vaak enige berieidheid van de kant van media en politiek de gronden voor een dergelijke kritiek aan een serieuze analyse te onderwerpen.

5 Intellectueel Nederland:

Bovendien hield en houdt het leeuwendeel van politiek en intellectueel Nederland vast aan de verkeerde veronderstelling, dat Hirsi Ali ”de eerste” kritische islamitische vrouw was, terwijl er al tientallen jaren zowel Turkse als Marokkaanse vrouwen binnen Turkse en Marokkaanse vrouwenorganisaties zeer actief waren betreffende de emancipatie van islamitische vrouwen.

Verder was het evenzeer opvallend, dat zij haar waardering vrijwel geheel kreeg en krijgt vanuit de gevestigde Nederlandse politieke en intellectuele hoek en dat zij ook onder Marokkaanse of andere islamitische intellectuelen als,de uit de door haar beoogde doelgroep, de islamitsiche vrouwen in kwestie, op heel weinig waardering kon rekenen, hetgeen mi op zich eveneens te denken geeft over haar werkelijke affiniteit met de doelgroep waaruit zij ook is voortgekomen.

En laten wij eerlijk zijn, in het klimaat na 11 september werd iedere kritiek op de Islam, zinnig of niet [zie Fortuyn] van harte in beplaalde Nederlandse politieke en media-kringen omhelsd.

B Vorm:

Ook de vorm waarin Hirsi Ali haar kritiek doorgaans goot en giet, is veelal niet acceptabel.
Nogmaals, kritiek op iedere godsdienst is geoorloofd, maar dan wel met respect voor de overtuiging van anderen.
Haar uitspraken over de Profeet Mohammed, alsmede de vorm waarin de film Submission gegoten is, getuigt daar absoluut niet van.
Het valt mij op, dat een en ander vaak gemakshalve wordt afgedaan met ”vrijheid van meningsuiting” maar eveneens is opvallend, dat dit gezegd wordt door autochtone Nederlanders, die veelal niet of nauwelijks affiniteit hebben met de Marokkaanse of andere moslims.
Wanneer een en ander dan ook nog gebracht wordt in een klimaat van toenemende polarisering, vind ik een dergelijke vorm waarin deze kritiek gegoten wordt getuigen van gebrek aan respect en morele lafheid.

Verder zouden de autochtone Nederlanders, die ieder bezwaar hiertegen van islamitische kant vaak afdoen met ”onzin” of ”het moet kunnen” zouden zich eens moeten realiseren hoe zij het zouden vinden wanneer voor hen van groot belang zijnde symbolen of principes stelselmatig worden bekritiseerd met een totaal gebrek aan respect voor hun identiteit.
Tegen degenen, die vinden, dat moslims dergeljke kritiek maar ”moeten slikken” zou ik willen zeggen
Realiseert u, dat u zo een tweedeling in de samenleving creeert
Maar vooral:

Realiseert u zich, dat u zich met een dergelijke weinig respectvolle houding schuldig maakt aan impliciet neo-kolonialisme.
Men kan geen respect verwachten voor de dominante veelal niet-religieuze cultuur, wanneer men niet bereid is dat respect eveneens ten opzichte van de religieuze allochtone cultuur te tonen.
Dat geldt zowel voor de Nederlandse intelligentsia als critici als Hirsi Ali zelf.

Astrid Essed

[2]
FEMMES FOR FREEDOM, DE ORGANISATIE, OPGEZET DOOR
SHIRIN MUSA
OVER ONS

”Femmes for Freedom is een stichting die opkomt voor de rechten van alle vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse gevangenschap. FFF streeft naar huwelijkse gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Om dit te bereiken, willen wij een laagdrempelige organisatie zijn voor de in het huwelijk gevangen vrouw en voor iedereen die deze vrouwen wil helpen. We zetten ons o.a in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, en huwelijkse gevangenschap en zetten ons in voor betere vrouwenopvang.

FFF streeft naar de volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk. Femmes for Freedom is voor huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie. We maken ons sterk voor de algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren. Ook geven wij voorlichting binnen deze thema’s, voor signalering en preventie, treden op als procespartij voor vrouwen en dragen bij in de proceskosten door middel van het Freedom Fund. Hierbij willen we benadrukken dat FFF geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een mensenrechtenorganisatie.

Femmes For Freedom is sterk in het maatschappelijk en politiek agenderen van problemen rondom huwelijkse onvrijheid en het bevorderen van gendergelijkheid in de migranten-en vluchtelingengemeenschappen. Daarnaast is de laagdrempelige juridische helpdesk het ‘hart’ van de organisatie. Hier krijgen slachtoffers juridische en zo nodig verdere ondersteuning; waar nodig verwijzen wij ze door naar de juiste hulpverlening. Met de juridische blik, praktische kennis, onbevreesde houding en lobby-kwaliteiten weet de stichting het verschil te maken voor vrouwen en meisjes. Veel hulpverleningsinstanties verwijzen vrouwen met gecompliceerde problemen door naar FFF vanwege onze kennis rondom vrouwen uit patriarchale gemeenschappen. Samen met deze vrouwen gaan wij naar beleidsmakers en politici en begeleiden hen, zodat zij zelf hun verhaal kunnen doen en zelf voorstellen kunnen pitchen. Dat geeft de vrouwen een gevoel van kracht (mijn verhaal doet er toe, ik kan verandering teweeg brengen) en het zorgt ervoor dat politici de noodzaak voelen iets aan de problematiek te doen door wetgeving, beleid en hulpverlening te veranderen.

Deze grassroots manier van werken heeft effect. Inmiddels heeft FFF via deze weg en de media meerdere wetswijzigingen tot stand weten te brengen, alsmede veranderingen in de hulpverlening. Ons expertise ligt in het signaleren van problemen in de praktijk en die te vertalen naar effectieve wetgeving, beleid en hulpverlening die meisjes en vrouwen kan helpen en beschermen. Daarnaast richt de stichting zich op onderzoek, voorlichting en preventie, en agendering op nationaal en internationaal niveau. Met laagdrempelijke acties, zoals het uitdelen van spiekpennen, probeert de organisatie jonge meiden te wijzen op hun rechten en mogelijkheden.”

http://www.femmesforfreedom.co m/over-ons/

[3]

FEMMES FOR FREEDOM, DE ORGANISATIE, OPGEZET DOOR
SHIRIN MUSA

 

[4]
WIKIPEDIA
SHIRIN MUSA
VRIJ NEDERLAND
SHIRIN MUSA
TEKST ERBIJ OM TE VOORKOMEN, DAT DEZE WEGVALT
DOOR DE ZOGENAAMDE MODERNE ”BETAALMUUR”

Ik ben moe!’ twittert Shirin Musa op 12 januari. ‘Morgen een tentamen laten schieten voor de goede zaak #femmes4freedom. Ik reken op je stem.’ En, vier minuten later: ‘Zie een foto van Máxima met een hoofddoek! She wears it my way! My way is the Pakistani Indian way: Geen spelden, geen gedoe :)’

Shirin Musa is rechtenstudent, moslima en medeoprichter van Femmes For Freedom, een denktank die meer bekendheid wil geven aan wat Musa huwelijkse gevangenschap noemt: een situatie die zich voordoet als vrouwen tegen hun zin deel uitmaken van een

religieuze echtverbintenis.

Zelf zat Musa tussen 2005 en 2010 gevangen in een islamitisch huwelijk met Walid, nu haar ex-man, die net als zij uit een Pakistaanse familie komt. Ze ontmoette hem in Café Floor aan het Rotterdamse Schouwburgplein. Ze werd verliefd en trouwde met hem, tegen de zin van haar ouders. Eerst in 2002 voor de wet, drie jaar later voor de mullah met een islamitische bruiloft. Haar gehuwde jaren waren een hel, vertelde Musa vorig jaar aan Margalith Kleijwegt in Vrij Nederland. Ze moest haar studie opgeven, omdat haar man geen permanente verblijfsvergunning had en ze hem aantoonbaar moest kunnen onderhouden. Hij kleineerde en negeerde haar en liet zijn familieleden overkomen op haar kosten. In 2008 scheidden Musa en Walid voor de Nederlands wet, maar ze kon haar ex-man niet overhalen tot een religieuze scheiding. Dat betekende dat ze voor haar omgeving nog als een getrouwde vrouw te boek stond en niet kon hertrouwen. Ze zocht bijstand van vier verschillende imams en een Iraakse groot-ayatolla, maar ving overal bot.

Toen deed Musa een historische zet: op grond van het Nederlands recht eiste ze dat Walid ertoe veroordeeld werd om van haar te scheiden voor de islam. Met succes: de rechter bepaalde dat Walid moest meewerken aan de religieuze scheiding, op straffe van een dwangsom van vijftigduizend euro. Femmes For Freedom beschouwt het vonnis in Musa’s zaak als ‘een erkenning van haar recht en noodzaak op een islamitische echtscheiding’. Onder Musa streeft de organisatie volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag na, met speciale nadruk op artikel 16, dat bepaalt dat mannen en vrouwen zowel tijdens als na het huwelijk gelijk behandeld worden.

Musa’s inzet is hoog: ze wil dat huwelijkse gevangenschap op internationaal niveau als onrechtmatige daad erkend wordt. Dat mag ambitieus heten, maar de zelfbenoemde ‘dochter van het Oosten en vrouw van het Westen’ heeft met haar baanbrekende echtscheiding bewezen dat ze niet voor één gat te vangen is. Femmes For Freedom is alvast geselecteerd voor de finale van een stimuleringsprijs van Women Inc. en Cordaid. Dat vereist een kleine reclamecampagne, maar ze wil er blijkbaar best een tentamen voor laten schieten.

[5]
FEMMES FOR FREEDOM
[6]
FEMMES FOR FREEDOM
MISSIE EN VISIE
TEKST

Missie & Visie

Femmes For Freedom streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Een belangrijk onderdeel daarvan is huwelijkse gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zet zich o.a in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap (het tegen haar zin vasthouden van een vrouw in een huwelijk doordat de man een religieuze scheiding weigert), verborgen vrouwen en pleit voor betere vrouwenopvang. We zijn actief op alle terreinen en diciplines die noodzakelijk zijn om verandering teweeg te brengen en weten hierbij het perspectief van vrouwen met de wereld van decisionmakers te verbinden. Om onze doelstellingen te bereiken richten we ons op de volgende pijlers; zusterschap, empowerment, juridisch loket, maatschappelijke en politieke bewustwording, voorlichting, preventie, lobby, en internationaal. Door de gedrevenheid en deskundigheid van de FFF staf, in combinatie met individuele hulpverlening en intensieve lobbywerk, slagen wij er in om- ondanks een zeer beperkt budget -individuele vrouwen te helpen en op zeer effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen. Dit doen wij met een multidisciplinair team van ervaringsdeskundigen, juridische professionals, wetenschappers, samenwerkende organisaties en maatschappelijk werkers.

In het kort strijdt Femmes For Freedom voor:

  • Zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen.
  • Huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, kunnen scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie.
  • De volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.
  • De algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren.
  • Algehele bewustwording onder de samenleving over de maatschappelijke consequenties van (allerlei vormen van) huwelijkse gevangenschap.
  • Femmes For Freedom wil gevangen vrouwen adviseren over de juridische wegen om uit huwelijkse gevangenschap te komen, en haar expertise delen met advocaten en hulpverleners.
  • Actief aandacht creeëren voor de onrechtvaardige situatie waarin vrouwen verkeren.
  • Femmes For Freedom wil dat gevangen vrouwen beter worden herkend en dat zij geholpen moeten worden!
  • Femmes For Freedom werkt aan nieuwe perspectieven voor de gevangen vrouw en is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen, voor een rechtvaardige en gelijke behandeling.
  • De definiëring van huwelijkse gevangenschap als een vorm van geweld tegen vrouwen en het strafbaar stellen ervan.
[7]
[8]
WIKIPEDIA
JEANNE D’ARC
WIKIPEDIA
JOAN OF ARC
[9]’

” In nauwe samenwerking met Femmes for Freedom en Dona Daria, organisaties die strijden voor zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, heeft Schneider vier beelden uitgekozen van stelletjes die problemen kunnen verwachten in hun sociale omgeving.”
VOLKSKRANT
POSTER MET ZOENENDE MOSLIMA EN JOODSE JONGEMAN
MOET LATEN ZIEN: DIT IS NORMAAL IN ROTTERDAM
25 MEI 2017


https://www.volkskrant.nl/poli tiek/poster-met-zoenende-mosli ma-en-joodse-jongeman-moet-lat en-zien-dit-is-normaal-in-rott erdam~a4496931/

 
 
TEKST VOOR HET GEVAL ”BETAALMUUR” OPDUIKT

Poster met zoenende moslima en joodse jongeman moet laten zien: dit is normaal in Rotterdam

Baanbrekend statement of stigmatiserend en schijnheilig?

Ze staan voor de Erasmusbrug: de moslima met hoofddoek en een joodse jongeman met keppeltje. Ze zoenen. Het is een van de beelden die de gemeente Rotterdam de komende twee weken in de stad laat zien in het kader van de campagne voor vrije partnerkeuze.

Blijf op de hoogte

Iedere dag rond lunchtijd het belangrijkste nieuws van de ochtend, de mooiste fotografie en het gesprek van de dag? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Wethouder integratie Ronald Schneider (Leefbaar Rotterdam) gaf woensdagochtend vroeg de aftrap voor de campagne met het ophangen van ‘de prikkelende’ poster in het abri voor het Centraal Station. ‘Dit beeld zou doodnormaal moeten zijn, maar is het niet. De gemeente wil uitdragen dat wij in Nederland pal staan voor vrije partnerkeuze. Een moslima die verliefd wordt op een joods jongen zou zich niet geremd moeten voelen om bij hem thuis te komen, hand in hand met hem over straat te gaan, met hem te zoenen voor de Erasmusbrug.’

In nauwe samenwerking met Femmes for Freedom en Dona Daria, organisaties die strijden voor zelfbeschikkingsrecht van vrouwen, heeft Schneider vier beelden uitgekozen van stelletjes die problemen kunnen verwachten in hun sociale omgeving. Er zijn ook posters van zoenende lesbiennes, van een moslima met witte man en van een zwart-getint koppel. Veel kleur, weinig wit.

‘Vrouwen uit bepaalde culturen en met een bepaalde religieuze achtergrond worden vaker beperkt in hun partnerkeuze’, reageert Schneider. Hij weet dat mannen ook soms te maken hebben met huwelijksdwang. Toch is bewust gekozen voor een op vrouwen gerichte campagne. ‘Bij hen is de problematiek veel pregnanter.  Vaak is sprake van een dubbele moraal. Wat broertjes mogen, mogen zusjes niet.’

‘Baanbrekend statement’

Het is een baanbrekend statement van de gemeente. Die laat zien dat ze achter de zelfbeschikking van vrouwen staat.

Shirin Musa (Femmes for Freedom)

Shirin Musa van Femmes for Freedom is blij met de campagne, waar ze jarenlang voor heeft gelobbyd. ‘Het is een baanbrekend statement van de gemeente. Die laat zien dat ze achter de zelfbeschikking van vrouwen staat. Dat ze vrouwen steunt die worden geconfronteerd met eergerelateerd geweld, gedwongen abortussen, die te horen krijgen dat ze te westers zijn of voor heropvoeding naar het land van herkomst worden gestuurd.’

Ze zegt dat alle vrouwen, ongeacht hun achtergrond, ‘ongehuwd samen moeten kunnen wonen, zwanger kunnen worden, met hun vriendje op vakantie moeten kunnen gaan’. Het is meer dan een strijd tegen huwelijksdwang, zegt  Musa: ‘Het is een eigentijdse versie van Dolle Mina’s baas in eigen buik. Toen werden vrouwen ook niet gesteund door het religieuze patriarchaat.’

Musa hoop dat de Rotterdamse campagne navolging krijgt in andere Nederlandse gemeenten en dat een nieuw kabinet zich hard maakt voor emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond.

Stigmatiserend

‘Ha, ha, een Leefbaar-wethouder die campagne voert voor diversiteit. Geloof je het zelf?’

Nourdin el Ouali, fractievoorzitter Nida Rotterdam

De campagne, die met de #zelfbeschikking ook op sociale media wordt gevoerd, valt niet overal in goede aarde. Zij zou stigmatiserend zijn en de onderdrukte doelgroep niet bereiken.  ‘Ha, ha, een Leefbaar-wethouder die campagne voert voor diversiteit. Geloof je het zelf? Dit is een campagne van een etnocentrische witte wethouder: wij hier in Nederland zijn zo vrij. Poeh, poeh… onze cultuur is de beste cultuur’, twitterde Nourdin el Ouali,  fractievoorzitter van Nida Rotterdam.

El Ouali zegt desgevraagd zich te storen aan de ‘schijnheiligheid van de boodschap’. Het gaat louter over aanpassingsproblemen van culturele minderheden, zegt hij. ‘Ik ken situaties van huiselijk geweld, nadat een dochter de islam ontdekte en met een moslim wilde trouwen. De Nederlandse overheid maakt een huwelijk tussen een Nederlander en een Malinese onmogelijk met allerlei onbegrijpelijke inburgeringsregels. Ondertussen bezuinigt dit college de vrouwenopvangcentra letterlijk kapot. Deze campagne draagt meer bij aan onbegrip, etnocentrisme en stereotypering, dan aan bevordering van vrije partnerkeuze.’

Wethouder Schneider verwijst naar het stadsdebat dat hij op 15 juni organiseert over de problematiek. Hij hoopt dat El Ouali daar zijn stem zal laten horen. ‘Zijn reactie onderstreept hoe ongelooflijk belangrijk het is dat deze discussie wordt gevoerd. Dit is precies wat ik wil losmaken, laat het ongemak maar boven komen.’


” Er was ook commentaar op haar samenwerking met Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam, die als wethouder integratie het woord voerde over de campagne. ‘Haha een Leefbaar-wethouder die campagne voert vóór diversiteit. Geloof je het zelf?’ verklaarde voorman Nourdin el Ouali van de islamitische partij Nida Rotterdam.”
GROENE
IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE
SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017
 
TEKST OM DE ”BETAALMUUR” TE
OMZEILEN
 
 

Na zelf te zijn ontkomen aan ‘huwelijkse gevangenschap’ richtte Shirin Musa Femmes For Freedom voor migrantenvrouwen op. Ze werkt samen met opzienbarende partners; voor Musa geen etiketten in de strijd voor vrijheid.

Voor haar werk spreekt Shirin Musa (39) geregeld met mannen af in een openbare gelegenheid. Of ze neemt een taxi en zit dan voorin naast de mannelijke chauffeur. Soms wordt ze in de gaten gehouden door een gepensioneerde vriend van haar vader, die blijkbaar niets anders te doen heeft. Het valt hem op dat zij in het gezelschap van steeds andere mannen verkeert. Af en toe draagt ze bij die gelegenheden een jurk of hakken, wat in zijn ogen helemáál fout is voor een vrouw zoals zij, met een hoofddoek en een Pakistaanse achtergrond.

Zijn observaties verspreidt hij onder zijn vrienden en komen ook haar vader ter ore. Eén keer belde weer een andere Pakistaanse man haar vader op: ‘Jouw dochter maakt onze gemeenschap te schande.’ Haar vader antwoordde: ‘Dat hoeft mijn dochter niet te doen, dat doet Pakistan zelf wel. Een van de belangrijkste exportproducten van ons land is geweld tegen vrouwen.’ Haar vader controleert haar gangen niet, toch voelde Musa zich gedwongen uit te leggen hoe het zat met die mannen. ‘Als jij te horen krijgt dat ik met veel mannen word gezien’, zei ze tegen haar vader, ‘weet dan dat het is voor mijn werk.’

Medium mvdgshirinmusa 2324

Shirin Musa – ‘Het gaat om ónze moeders, zussen en dochters die beschadigd en verminkt worden’Shirin Musa zit in haar huis in hartje Rotterdam. Door haar handen gaan foto’s van zoenende mensen die onlangs overal in Rotterdam op grote posters stonden afgedrukt. Het zijn koppels met een verschillende achtergrond die omwille van hun liefde problemen zouden kunnen verwachten met hun sociale omgeving. ‘In Nederland kies je je partner zelf’, stond erboven. Het was een actie van de gemeente Rotterdam, maar het idee kwam van Musa die met haar stichting Femmes For Freedom strijdt voor vrouwenrechten.

De posters hingen nog maar net of Musa kreeg bakken met kritiek over zich heen, vooral uit islamitische en links-feministische hoek. Op twee foto’s stonden gehoofddoekte vrouwen en een derde zou islamitisch kunnen zijn – alsof alleen zij onvrij zijn in hun partnerkeuze, luidde het verwijt. Er was ook commentaar op haar samenwerking met Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam, die als wethouder integratie het woord voerde over de campagne. ‘Haha een Leefbaar-wethouder die campagne voert vóór diversiteit. Geloof je het zelf?’ verklaarde voorman Nourdin el Ouali van de islamitische partij Nida Rotterdam.

De posters zijn allang weer weg, maar Musa snapt nog altijd niet wat er fout aan was. Wat haar betreft was er veel meer in de campagne te zien dan de onvrijheid van moslimvrouwen. Op de foto’s stonden ook een hindoestaanse vrouw, een man met een keppel en een witte man, die evengoed kunnen worden verketterd om hun geliefde. Musa krijgt soms telefoon van moeders die hun zoon liever niet met een moslima zien trouwen, omdat hij zich dan moet bekeren en een bruidsschat moet betalen.

De houding van El Ouali vindt ze onbegrijpelijk. ‘Dan denk ik: jongen, je weet donders goed dat dit geen campagne was van Leefbaar Rotterdam maar van de hele gemeente. In plaats van dat je bijdraagt aan de polarisatie had je kunnen zeggen: deze campagne is mijn smaak niet, maar laten we met elkaar in gesprek gaan over hoe we dit probleem aanpakken. Je kunt niet ontkennen dat onvrije partnerkeuze voorkomt in de moslimgemeenschap.’

Dáárom vertelt ze het verhaal van de Pakistaanse vrienden van haar vader. Ze kan niet eens met mannen voor haar werk afspreken zonder dat het gedoe oplevert, laat staan dat ze vrij is in de keuze voor een geliefde. Musa leeft alleen. Ze heeft een ruim, licht huis met een tuintje. De enige man die deze middag binnenkomt, is de reparateur van de afzuigkap.

‘Als ik iets voor vrouwen kan doen dankzij rechtse partijen, wat is daar mis mee?’

Shirin Musa richtte Femmes For Freedom op in 2011, nadat ze het jaar ervoor een klinkende overwinning in haar privéleven had behaald. Via de rechter kreeg ze gedaan dat haar ex-echtgenoot moest meewerken aan de ontbinding van hun islamitische huwelijk, op straffe van een dwangsom van maximaal tienduizend euro. Voor de Nederlandse wet waren ze gescheiden, maar hij weigerde een einde te maken aan het religieuze huwelijk, ook al had hij allang een nieuwe partner.

Deze praktijk komt veel voor, ook in joods-orthodoxe kringen. Een vrouw belandt erdoor in ‘huwelijkse gevangenschap’, want volgens de religieuze regels pleegt ze overspel of bigamie zodra ze een nieuwe partner heeft. In meerdere moslimlanden kan ze dan in de gevangenis belanden, worden gestenigd of opgegeten door wilde honden. Op deze manier kan een man zijn ex-vrouw eindeloos dwarsbomen en zelfs onverwacht weer claimen. Het maakte Musa gek. Ze was ‘extreem vastberaden’ om definitief van haar man af te komen.

Nadat de rechter haar kant had gekozen, wilde Musa andere vrouwen helpen die om allerlei redenen onvrij zijn. Zo ontstond Femmes For Freedom, waarvan het kloppend hart een juridische helpdesk is. Gemiddeld doen jaarlijks vijftig vrouwen en een enkele man er een beroep op. De meesten hebben een migratie-achtergrond en kampen met problemen waarbij huwelijkse onvrijheid en geweld een rol spelen. Femmes For Freedom geeft hulp in de vorm van diplomatie achter de schermen tot het voeren van een proefproces.

Daarnaast bewerkstelligt Femmes For Freedom verandering via voorlichting, trainingen en een politiek-maatschappelijke lobby. Mede door toedoen van Femmes For Freedom werd in Nederland huwelijkse gevangenschap en achterlating van de partner in het buitenland strafbaar, en kwam er anderhalf miljoen euro beschikbaar voor de veiligheid van uitgehuwelijkte en/of achtergelaten vrouwen. Sinds 2015 vestigt Femmes For Freedom de aandacht op de soms abominabele toestanden waaronder jaarlijks twaalfduizend vrouwen leven in de vrouwenopvang.

Met het succes kwam de kritiek, al ver voor de postercampagne in Rotterdam. Samenvattend komt die hierop neer: in haar activisme heult Musa met de verkeerde clubs. Nida noemde haar eind vorig jaar de ‘spreekbuis van Leefbaar Rotterdam’, omdat zij net als Leefbaar pleitte voor een eerwraakeenheid bij de politie. Toen ruim honderd mediavrouwen onlangs het seksisme van GeenStijl aan de kaak stelden, twitterde Musa dat GeenStijl eind 2016 wél een oproep aan lezers had gedaan om Femmes For Freedom te steunen in een kort geding waarin ze was verwikkeld. Twitter ontplofte. Dat gebeurde begin juni opnieuw toen Musa een toespraak hield voor de jeugdafdeling van Forum voor Democratie. ‘Misselijkmakend die @shirinmusa’, luidde een van de tweets.

Wat drijft haar? Waarom doet ze zaken met clubs die bepaald niet bekend staan om hun liefde voor nieuwkomers of de islam? Of die seksistisch zijn? Al tijdens onze eerste ontmoeting wordt duidelijk hoe groot haar hekel is aan etiketten die op haar worden geplakt. We zien elkaar bij de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze de expositie over ‘Stereotypering van vrouwen in de media’ bezoekt. Dat is geen toeval, want de studenten die het zaaltje met foto’s hebben ingericht, lieten zich door haar inspireren.

Ze heeft ze laten zien hoe vrouwen met een migratieachtergrond vaak in de Nederlandse media worden afgebeeld: als slachtoffers. Op foto’s staan ze bijna standaard in nikab, eventueel met henna op de handen en omringd door tenten en kamelen. ‘Ik ben het zat’, zegt Musa nu. ‘Ik ken de vrouwen over wie dit soort verhalen gaat. De meesten dragen geen hoofddoek en het zijn de sterkste en mooiste vrouwen die er zijn. Ze vechten zich uit hun beroerde situatie, net zoals ik heb gedaan.’

Toen haar echtgenoot Musa verliet, vroeg de Pakistaanse gemeenschap haar: ‘Was je wel onderdanig genoeg?’

Toen ze zelf voor het eerst in Vrij Nederland over haar huwelijk vertelde, dacht ze dat ze liet zien hoe sterk ze was. ‘Maar ik stond op de foto alsof ik een pak slaag had gehad.’ De foto is te bezichtigen op de expositie, waar allerlei vrouwen op twee manieren in beeld zijn gebracht: zoals de buitenwereld hen ziet én zoals ze graag gezien willen worden. Naast de trieste foto van Musa hangt er een waarop ze lachend en vol zelfvertrouwen staat.

Het beeld over haar is in zoveel opzichten anders dan de werkelijkheid waarin ze leeft, vindt Shirin Musa. ‘Social justice warriors zeggen dat ik me laat gebruiken door rechts, maar dat doe ik niet’, zegt ze als we bij haar thuis in Rotterdam aan de thee zitten. ‘Ik hoor alles wat er gezegd wordt over radicalisering en de islam, ook in rechtse kringen.’ Vaak houdt ze haar gezelschap voor: ‘Weten jullie wel dat moslims óók bang zijn voor radicalisering, dat ze er óók slachtoffer van zijn?’

Musa werd geboren in Pakistan en woonde er de eerste zes maanden van haar leven. Ze hoort tot de sjiitische Hazara-minderheid die fel wordt bestreden door Taliban-achtige groeperingen. In de zuidwestelijke stad Quetta, waar haar familie vandaan komt, is een begraafplaats vol Hazara’s die de afgelopen jaren zijn omgekomen bij terreuraanslagen. Er liggen vele vrienden, bekenden en familieleden van haar ouders. Haar zus maakte tijdens een verblijf in Quetta meerdere aanslagen in de Hazara-wijk mee. ‘Dat zijn ingrijpende dingen. Aanslagen in Parijs en Londen zijn ook erg, ik leef met iedereen mee, maar de verhalen over wat moslims wordt aangedaan, hoor ik te weinig.’

Musa is overtuigd moslim. ‘Het geloof geeft ontzettend veel hoop en kracht’, zegt ze. Het ligt dan ook voor de hand dat ze probeert moslimorganisaties mee te krijgen in haar strijd voor vrouwenrechten. Maar dat lukt niet. Vijf jaar geleden wilde ze spreken op het Nationaal Islam Congres van islamgeleerde Saoed Khadje. Het leek haar goed vrouwen te vertellen hoe ze kunnen ontsnappen uit de huwelijkse gevangenschap waarin ze zelf had gezeten. Ze kreeg te horen dat er alleen moefti’s mochten optreden en zij was geen moefti. ‘Ik kon komen als ik een paar duizend euro voor een standje betaalde. Toen dacht ik: laat maar.’

Voorbij het eigen gelijk

Het publieke debat is verhard en gaat steeds sterker om loyaliteit aan gelijkgestemden. In deze serie komen mensen aan het woord die zich met liefde buiten de eigen groep wagen. Deze week: Shirin Musa, directeur van de stichting Femmes For Freedom, die opkomt voor de belangen van vrouwen met een migratieachtergrond.

Islampartij Nida benaderde ze twee keer. Via de mail stelde ze de vraag wat ze samen konden doen aan de emancipatie van moslimvrouwen, bovendien bood ze El Ouali een column aan op de site van Femmes For Freedom. Ze kreeg nooit antwoord. ‘Veel moslimorganisaties worden geleid door mannen en in die patriarchale cultuur zijn vrouwen de eer van de vaders, broers en echtgenoten. Ze willen niet dat vrouwen opstaan en hun vrijheid opeisen. De feministen van vroeger kregen toch ook de kerk en de christelijke partijen niet mee?’

Ze vindt het jammer. ‘Ik geef moslimvrouwen concrete handvatten om hun situatie te verbeteren, maar iemand als El Ouali spreekt zich er nooit over uit. Hij kan zo ontzettend veel doen, maar doet het niet. Dit soort jongens zit op Twitter, Facebook en Instagram, maar behoort nog steeds tot het patriarchaat.’

‘Ik kan niet wachten tot de partij van Sylvana Simons of Nida in de Tweede Kamer komt’

Ze snapt dat moslims wel drie keer nadenken voor ze misstanden in hun gemeenschap naar buiten brengen. Ze moeten zich al constant verantwoorden. Fel: ‘Maar ik kan de verhalen die ik hoor niet uit mijn hoofd krijgen. Ik ken vrouwen die geslagen werden tot ze het kind in hun buik verloren, omdat ze buiten het huwelijk zwanger waren geraakt. Ik ken vrouwen die de rest van hun leven moeten onderduiken omdat ze verliefd zijn op een zwarte man. Niemand vertelt hun verhalen, terwijl het om ónze moeders, zussen en dochters gaat die beschadigd en verminkt worden. Dat doet me pijn.’

‘Als ik iets voor die vrouwen kan doen dankzij rechtse partijen, wat is daar mis mee?’ vraagt Musa een paar keer. Met klem zegt ze dat GeenStijl en Forum voor Democratie meestal niet in haar stijl opereren. Maar als GeenStijl uit zichzelf een actie begint om haar te helpen bij een kort geding en Forum voor Democratie haar uitnodigt voor een praatje, waarom zou ze weigeren? ‘Ik word niet door ze gesteund en laat me voor geen enkel karretje spannen.’

Overal vertelt ze hetzelfde verhaal: Nederland heeft het VN-Vrouwenverdrag geratificeerd, waarmee het zich heeft verplicht stereotypering en discriminatie van vrouwen tegen te gaan, evenals geweld tegen vrouwen. Dat zou iedereen zich moeten aantrekken, zowel links als rechts. Met beide probeert ze haar doelen te bereiken, waarbij ze vindt dat rechtse clubs niet het patent hebben op racisme en islamofobie. Wie heeft het woord ‘kut-Marokkaan’ bedacht? Juist, een PVDA-lid. ‘Maar de PVDAwordt er niet op afgerekend.’

Ze droomt van een emancipatieplan voor vrouwen met een migratieachtergrond dat wordt gedragen door een brede coalitie van politieke en maatschappelijke organisaties. ‘Ik ben ook voor meer vrouwelijke hoogleraren en voor genderneutrale wc’s’, zegt ze. ‘Maar alle cijfers wijzen erop dat de misstanden onder vrouwen met een migratieachtergrond het grootst zijn. Laten we dus naar elkaar luisteren en kijken wat we concreet voor die vrouwen kunnen doen.’

Musa vertelt over haar kinderjaren, waar de kiem van haar activisme ligt. Ze groeide op in een gezin met vijf dochters en twee zonen. ‘Mijn moeder houdt onvoorwaardelijk van al haar kinderen, maar had een voorkeur voor zonen. Ik vond dat zwaar.’ Haar oudste broer kreeg eten op een speciaal bord, dat zijn moeder hem voerde tot hij een jaar of tien was. Hij mocht als eerste naar de koranschool. ‘Dat vond ik discriminatie. Ik was zijn oudere zus, ik vond dat ik ook mocht.’

Het was haar vader die zijn dochters aanzette tot grootse daden. Hij had een avontuurlijke, vrije geest, daarom emigreerde hij begin jaren zeventig naar Nederland. Hij had jong zijn ouders verloren en wilde los van zijn oudere broers een eigen leven opbouwen. Hij was leraar op een technische middelbare school in Quetta en werd pijpfitter in Rotterdam. Hij wees zijn dochters op vrouwelijke politieke leiders als Indira Gandhi, Benazir Bhutto en Margaret Thatcher. ‘Dat kunnen jullie ook worden’, zei hij.

Musa kreeg de traditionele normen en waarden mee. Ze moest de naam van de familie hoog houden en zich kuis gedragen, wat inhield dat ze thuis bleef tijdens schooluitstapjes en geen vriendjes mocht. Gaandeweg werd ze losser gelaten. Haar vader was het niet eens met haar rechtenstudie omdat ze als jurist met tuig te maken kon krijgen, maar ze kreeg toch zijn fiat. Op kamers en op reis naar het buitenland mocht ze niet, later kregen haar jongere zussen wel toestemming. ‘Er gebeuren veel goede dingen waar je superblij van wordt. Dat is ook emancipatie’, zegt Musa.

Op één punt zijn haar ouders onveranderd: mocht ze opnieuw willen trouwen, dan moet haar partner een moslim zijn, geen bekeerling, maar een geboren moslim. Dat gold vroeger en dat geldt nog steeds. ‘Als ik me daar niet aan hou, word ik verstoten.’ Musa begint te huilen. Eerder op de middag heeft ze de foto met de gehoofddoekte vrouw en de witte man omhoog gehouden, die zoenend op een van de posters in Rotterdam figureerden. Ze zei dat ze deze foto de allermooiste vond. ‘Snap je het nu?’

Ze pakt een doek en droogt haar gezicht. De afzuigkap is gemaakt en ze laat de reparateur uit. Ze geeft niet op, dat heeft ze óók van haar vader geleerd. Vaak hield hij zijn kinderen voor: ‘Ik was een wees in Pakistan, jullie hebben alle kansen in Nederland.’ Hij wilde dat ze strijders werden. Hij was het die haar aanspoorde een rechtszaak aan te spannen tegen haar ex-echtgenoot.

Het opmerkelijke was: haar echtgenoot verliet háár. Toen dat gebeurde, vroegen mensen uit de Pakistaanse gemeenschap: ‘Was je wel onderdanig genoeg?’ Haar vader reageerde anders. Hij liep met haar imams af om te onderzoeken hoe ze een einde kon maken aan haar religieuze huwelijk. Toen dat op niets uitliep, zei haar vader: ‘Jij gaat een medicijn vinden voor dit probleem, er móet iets gebeuren voor vrouwen die hieronder lijden. Als je niets doet, ben je mijn kind niet meer.’

Zo kwam Musa definitief van haar echtgenoot af, maar voor een van haar jongere zussen liep het anders. Ook zij was gedumpt en werd daarna aan het lijntje gehouden, maar tot de dag van vandaag is haar religieuze huwelijk niet ontbonden, omdat haar ex-man in het buitenland zit. ‘Ik kan alle vrouwen helpen, behalve mijn zusje. Haar leven staat stil en ons hele gezin lijdt eronder. En dan zeggen mensen tegen mij: waarom ben je zo fanatiek? Dat ben ik niet. Maar ik kan niet wachten tot de partij van Sylvana Simons of Nida in de Tweede Kamer komt. Ik moet het doen met de mensen die er zitten. Met hen zoek ik de dialoog.’

LEEFBAAR ROTTERDAM
ROTTERDAM LANCEERT PRIKKELENDE POSTERCAMPAGNE
VOOR VRIJE PARTNERKEUZE
24 MEI 2017
TEKST
Wethouder Ronald Schneider (Integratie, Leefbaar Rotterdam) heeft vandaag een postercampagne gelanceerd om vrouwen te steunen die zich niet vrij voelen om de partner te kiezen die ze willen. Op een van de posters is een zoenende moslima met een Joodse meneer te zien. Het beeld moet prikkelen en het debat over vrije partnerkeuze in Rotterdam op gang te brengen.

Onder sommige bevolkingsgroepen is het zelfstandig kiezen van je partner uit den boze. Vrouwen lopen het risico slachtoffer te worden van eerwraak, huwelijksdwang en andere vormen van onderdrukking. Met de campagne ‘In Nederland kies je je partner zelf’ zet Rotterdam de eerste stap om vrije partnerkeuze bespreekbaar te maken.

Wethouder Schneider: “De campagne start met prikkelende posters. Daarna willen we in gesprek met die moeilijk bereikbare groep van mensen die niet zelf mag kiezen en de mensen die anderen belemmeren in hun vrije partnerkeus. Door het gesprek aan te gaan wil ik ze overtuigen dat het normaal is dat vrouwen hun eigen partner kunnen en mogen kiezen. Of het een man of vrouw is, van welke afkomst dan ook.”

Op donderdag 15 juni organiseert de gemeente een debat over het onderwerp vrije partnerkeuze. Wil jij hierbij zijn? Schrijf je in, met motivatie, via de link. Je ontvangt een bevestiging als je aanmelding is goedgekeurd

[10]


[10]
” El Ouali zegt desgevraagd zich te storen aan de ‘schijnheiligheid van de boodschap’. Het gaat louter over aanpassingsproblemen van culturele minderheden, zegt hij. ‘Ik ken situaties van huiselijk geweld, nadat een dochter de islam ontdekte en met een moslim wilde trouwen. De Nederlandse overheid maakt een huwelijk tussen een Nederlander en een Malinese onmogelijk met allerlei onbegrijpelijke inburgeringsregels”
VOLKSKRANT
POSTER MET ZOENENDE MOSLIMA EN JOODSE JONGEMAN
MOET LATEN ZIEN: DIT IS NORMAAL IN ROTTERDAM
25 MEI 2017
[11]
EEN VOORBEELD VAN DE ISLAMOFOBIE VAN LEEFBAAR ROTTERDAM
AAN HET HOOFDSTUK ”INTEGRATIE” IS DE EENZIJDIGE
GERICHTHEID VAN LEEFBAAR ROTTERDAM OP ISLAM EN
MOSLIMS TE ZIEN
VERWIJZING NAAR ONDERDRUKKING VAN MOSLIMVROUWEN
[WAT VOORAL TE MAKEN HEEFT MET SEXISME], MAAR GEEN
WOORD BIJVOORBEELD OVER HET PROBLEMATISCHE WITTE
SEXISME IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING
ZIE LINK
LEEFBAAR ROTTERDAM
STANDPUNTEN/INTEGRATIE
ZIE TEKST

Integratie

 

Geen buitenlandse financiering van islamitische instellingen, sluiten moskee-internaten

Neutrale overheid: geen hoofddoekjes bij ambtenaren, geen gebedsruimtes in gemeentelijke gebouwen, geen voorkeursbeleid voor allochtonen

Bestrijden sekse-Apartheid en onderdrukking moslimvrouwen

Effectieve aanpak door doelgroepenbeleid en etnische registratie

Voortzetten van de Rotterdamse aanpak van taal en werk: migranten aanspreken op hun verantwoordelijkheid en betrekken bij de samenleving

Knokken voor onze Westerse waarden
Vaak wordt gezegd dat integratie tweerichtingsverkeer is. Daar staan wij anders in. Wat hier in eeuwen is opgebouwd gaan we niet heronderhandelen, maar vormt de basis voor iedereen die zich hier wil vestigen. Onze identiteit. Onze cultuur. Onze vrijheid. Onze democratie. De scheiding tussen kerk en staat. De gelijkheid tussen man en vrouw. De acceptatie van homoseksualiteit. Het zijn stuk voor stuk zaken die ons maken tot wie we zijn en waarover we niet in discussie gaan. Waarden die het waard zijn om voor te knokken – en dat is precies wat we de afgelopen vier jaar gedaan hebben.

Handen af van onze identiteit
We rekenden af met taboes en heilige huisjes. We streden tegen antisemitisme, shariahuwelijken die vrouwen tot rechteloze wezens maken en buitenlandse financiering van islamitische instellingen. We organiseerden prikkelende debatten over radicalisering en de mislukte integratie. We dienden initiatiefvoorstellen in voor een strenger inburgeringsbeleid en emancipatie van moslimvrouwen. De weg-met-ons-mentaliteit is aan ons niet besteed. Zwarte Piet moet Zwarte Piet blijven. Ook onze historische zeehelden zijn meer dan welkom in het straatbeeld. En in Rotterdam blijven we gewoon ‘dames en heren’ zeggen. Kortom: wie onze identiteit onder het tapijt wil vegen, vindt Leefbaar Rotterdam op zijn weg. Concrete successen Gelukkig heeft het stadsbestuur concrete successen geboekt. Zo werden subsidies langs etnische lijnen afgeschaft. Een confronterende campagne voor vrije partnerkeuze maakte de tongen in Rotterdam -en ver daarbuiten- los. Ook hebben we gezorgd voor een kordate aanpak van problemen binnen de Somalische gemeenschap.

Aanspreken op verantwoordelijkheden
Het moge duidelijk zijn: integratie staat na jaren van pappen en nathouden weer prominent op de Rotterdamse agenda. Daarvoor was een mentaliteitsverandering nodig. Want wie migranten serieus neemt, houdt hen niet klein en afhankelijk, maar betrekt ze bij de samenleving en spreekt ze aan op hun verantwoordelijkheden. Als volwaardige Rotterdammers. Dat doen wij. Niet via imams of koepelorganisaties, maar rechtstreeks. Aan wie zich hier wil vestigen mogen immers eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van taal, door als enige grote gemeente in Nederland de taaleis te handhaven. Wat betekent dat wie geen Nederlands wil leren, kan fluiten naar zijn uitkering.

Drempels wegnemen
Andersom mogen migranten ook iets van ons verwachten. Bijvoorbeeld dat we duidelijk zijn over wat we van hen verlangen. Maar ook dat we belemmeringen om succesvol te integreren wegnemen. Dat gaat zowel om druk van buitenaf, zoals de beruchte Lange Arm van Ankara, als om de wurggreep door de eigen gemeenschap. Juist de mensen die zich hieraan willen ontworstelen, zijn gebaat bij een stevig integratiebeleid. Dat staat voor ons buiten kijf.

[12]
DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMA IN DE’
BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIE
ASTRID ESSED
22 JANUJARI 2018
YOUTUBE,COM
UITSPRAAK THIERRY BAUDET TIJDENS RADIO UITZENDING:
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT
ZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”
[13]
VOLKSKRANT
OMBUDSVROUW:
MET DE OPROEP ”ZOU U HAAR DOEN” HEEFT
GEEN STIJL GRENS OVERSCHREDEN
7 MEI 2017
 
 
 
TEKST VOOR HET GEVAL ”BETAALMUUR” OPDUIKT
 
 

Onlinehaat tegen vrouwelijke journalisten moet aangepakt worden

Vrouwelijke journalisten zijn mikpunt van seksistische intimidatie en bedreiging op internet. Dat leidt in het ergste geval tot zelfcensuur.

Blijf op de hoogte

Iedere dag rond lunchtijd het belangrijkste nieuws van de ochtend, de mooiste fotografie en het gesprek van de dag? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Een aantal voorbeelden van digitale aanranding die Volkskrantjournalist Loes Reijmer vorig weekeinde ten deel vielen, staan in het openingsstuk van dit weekend te lezen. Ze hoeven hier niet te worden herhaald, toch moet deze rubriek er wel over gaan. Ook al wilt u misschien verschoond blijven van vrouwonvriendelijk vullis, het raakt ook u – de lezer van de Volkskrant – rechtstreeks. Seksisme en seksuele bedreigingen tieren welig op internet, leiden wereldwijd tot uitwassen en zijn een maatschappelijk probleem. Maar stel dat u er niet over leest omdat journalisten er niet over durven te schrijven?

Zelfcensuur als bron van zelfbescherming’ is een van de gevolgen van bedreigingen van journalisten, concluderen voormalig ombudsman Alex Brenninkmeijer en criminoloog Marjolein Odekerken in hun eerder deze week gepresenteerde onderzoek Een dreigend klimaat. Liefst 61 procent van de journalisten heeft te maken met bedreigingen – fysiek, juridisch, op sociale media of anderszins. Dit heeft consequenties voor ‘de mentaliteit van journalisten en de manier waarop zij hun werk uitoefenen’, stellen ze. Uit angst voor bedreigingen past 16 procent van de journalisten de berichtgeving soms aan en publiceert 15 procent soms liever niet. Bijna een kwart is weleens angstig om nieuws naar buiten te brengen.

Journalisten van deze krant zijn ook bekend met het zelfcensuureffect, blijkt uit verscheidene reacties als ik ernaar vraag in relatie tot digitale intimidaties. ‘Ik ben weleens bedreigd na een stuk, ik kreeg teksten als: we zoeken uit waar je woont’, vertelt een redacteur. ‘Zeker bij gevoelige onderwerpen als religie, Wilders en discriminatie merk ik dat ik soms voorzichtiger formuleer dan ik anders zou doen.’

Ook wanneer journalisten niet terughoudend opereren uit angst voor online-intimidaties, worden zij erdoor belemmerd in hun werk. Beschimpingen blijven online aan mensen kleven. Als ze op veelbezochte sites als GeenStijl zijn gedaan, duiken ze ook nog eens bovenaan bij de zoekresultaten op. ‘Ik heb daar veel last van omdat ik zoveel ‘gewone’ mensen spreek die geen kranten meer lezen en al argwanend zijn gemaakt door onlinemedia’, vertelt een verslaggever. ‘Zij googelen eerst je naam om te zien of ze met je in zee willen.’

Meerdere journalisten hebben pesterijen – en erger – door GeenStijl en hun ‘reaguurders’ ervaren. ‘Van elk medium kun je een tegenreactie verwachten, maar nergens zo op de man en haatdragend als bij GeenStijl’, zegt er een. ‘Daardoor denk je wel twee keer na of dat het waard is voordat je wat schrijft.’

Reijmer doet niet aan zelfcensuur. Ze is een van de weinigen die kritische stukken schrijven over digitale vrouwonvriendelijkheid én GeenStijl – een giftige cocktail. Na een verhaal over naaktfotoschandalen eind maart werd ze al doelwit van een vernederingsactie op GeenStijl. De site van de Telegraaf Media Groep plaatste haar foto met de oproep: ‘Dit is Loes Reijmer, zou u haar doen?’ Die oproep werd dit weekend herhaald, ook op Facebook, met een extra uitnodiging aan reaguurders: ‘Zo ja, hoe?’ Een compilatie van verkrachtingsfantasieën staat in de open brief aan adverteerders op GeenStijl en zijn videosite Dumpert, die is ondertekend door ruim honderd vrouwelijke journalisten en ook in de NRC wordt gepubliceerd.

Het aantal handtekeningen illustreert de omvang van digitale haat jegens vrouwelijke journalisten in Nederland. Wereldwijd tast het de persvrijheid aan, blijkt uit onderzoeken. Zelfcensuur is een kwalijke ontwikkeling, maar vanuit menselijk oogpunt zeer begrijpelijk. De impact van onlinevrouwenhaat is de afgelopen jaren rijkelijk gedocumenteerd door Amerikaanse journalisten als Amanda Hess (Why women aren’t welcome on the internet). De overeenkomst: al heb je een dikke huid en zijn de afzenders overwegend leeghoofdige pestkoppen, het raakt het je toch.

Mannelijke journalisten vallen ook ten prooi aan digitale haat, maar hun vrouwelijke collega’s worden disproportioneel hard getroffen op grond van hun geslacht, constateerde Dunja Mijatovic, verantwoordelijk voor Mediavrijheid bij de OVSE (Organisatie voor Vrijheid en Samenwerking in Europa) in 2015. Zij bracht vorig jaar een rapport uit met aanbevelingen hoe misbruik van vrouwelijke journalisten kan worden tegengegaan. Allereerst moeten politie en justitie in de circa 55 lidstaten toegerust zijn om vrouwendiscriminatie online aan te pakken.

Nieuwsorganisaties kunnen zelf ook stappen zetten, adviseert de OVSE-vertegenwoordiger. Gelijkwaardigheid op de redactievloer en opstaan tegen bedreigingen en intimidaties van werknemers moeten hoog in het vaandel staan. Bovendien doet een redactie er goed aan een protocol op te stellen waarin is geregeld dat journalisten (ook freelancers) kunnen rekenen op psychische en juridische ondersteuning als zij digitaal worden aangevallen.

Zo’n protocol bestaat nog niet op de redactie, maar de hoofdredactie is voornemens er werk van te maken. Voorheen heerste er een tamelijk gelaten houding: ga er niet op in, geef de trollen geen voeding. Maar met een oproep tot digitale aanranding is een grens overschreden. Daar lijkt de redactie zich van bewust, vanuit goed werkgeverschap en vanwege een abstracter belang: de persvrijheid.

Andersom vindt GeenStijl dat de Volkskrant en NRC de vrijheid van meningsuiting beknotten omdat de kranten de mening van bedrijven peilden over de oproep tot een adverteerdersboycot van twee columnisten en vervolgens ook van twitteraars. Diverse adverteerders trokken zich daarop terug van GeenStijl en Dumpert wegens hun vrouwonvriendelijke karakter. Het ‘sterkste zwaktebod’ als je het met de inhoud oneens bent, reageerde een GeenStijl voorman. Een paar lezers spreken ook van ‘campagnejournalistiek’. Onder het mom van berichtgeving zou de krant ‘adverteerders opstoken’ weg te gaan.

Journalisten doen niet alleen afwachtend verslag van gebeurtenissen, maar proberen ook zelf misstanden te agenderen. Regelmatig komen politici, bedrijven en machthebbers pas in beweging nadat verslaggevers iets aan de orde stellen. Daarmee beïnvloeden zij vanzelfsprekend de werkelijkheid. De vraag over de advertentieboycot hing na de columns zwaar in de lucht. Het was een journalistiek legitieme vraag. Angst te worden beticht van actiejournalistiek lijkt de enige reden om hem niet te stellen. Dit keer was in elk geval geen sprake van zelfcensuur.

De open brief aan adverteerders heeft natuurlijk wel een aanmoedigend karakter, maar dat mag in het opiniekatern.

 
 
” Vrouwenrechtenactiviste Shirin Musa trok vorig jaar mijn aandacht toen ze het voor GeenStijl opnam, dat toen eindelijk het lid eens op de neus kreegvanwege de zoveelste seksistische intimidatieactie. Die bestond eruit dat een vrouwelijke columnist, die kritiek had gehad op GeenStijl, werd overladen met bloedstollende verkrachtingsfantasieënGeenS tijl heeft een lange, lange historie van dit soort mensonterende misogynie. Zo werden de lezers ook eens uitgenodigd te ‘fappen’ op de foto van een ‘lekkere PvdA-chick’ die in elkaar was geslagen door haar vriend. Vrouwen zijn op GeenStijl ‘fapmateriaal’, ‘hoeren‘, ‘snollen’, ‘deugzeugen’, ‘feminazi’s’ enzovoort. Neuken heet op GeenStijl ‘uit elkaar trekken’. Toen Rosanne Herzberger GeenStijl aansprak op al dat seksisme, spraken de reaguurders onder een hitsstukje op de site onder andere de wens uit dat ze een “rechtse Volkert van der Graaf tegen het lijf zou lopen.””
FRONTAAL NAAKT
SHIRIN MUSA DEUGT VOOR GEEN METER
20 JANUARI 2018

 

[14]
VOLKSKRANT
BESTE ADVERTEERDERS OP GEEN STIJL EN DUMPERT: U BETAALT
MEE AAN VROUWENVERNEDERING
5 MEI 2017
TEKST

Opinie

Ruim honderd vrouwen uit de media keren zich in dit opiniestuk tegen de online- intimidatie door Geenstijl en de reaguurders op die site. Zij vragen bedrijven als McDonald’s, de Efteling en de Belastingdienst om kritisch na te denken over de vraag of hun advertenties wel te zien moeten zijn in een omgeving vol vrouwenvernedering, racisme en homofobie. Onder de ondertekenaars zijn presentatrice Eva Jinek, actrice Georgina Verbaan, cabaretière Claudia de Breij en veel journalisten.

Beste adverteerders op Geenstijl en Dumpert,

Vergeef ons het taalgebruik, maar het moet even: ‘Ik zou haar overdwars in alle gaatjes nemen. Lekker langzaam volpompen. Om daarna keihard haar mond over mijn keiharde lid te trekken. Hard duwen op dat hoofd. Kokhalzend krijgt ze mijn warme zaad. Hmm.’

En deze: ‘Met haar armen op haar rug gebonden en een stevig stuk grijze tape over haar mond geplakt zou ik haar zeker doen!’ Of deze: ‘Ik zou zaad in haar gezicht spuiten. Eventueel anaal erin raggen.’ Sorry, nog eentje: ‘Ik zou mijn harde klaargekomen lul weleens aan haar neus willen afkloppen.’

Deze en nog veel meer vergelijkbare berichten verschenen afgelopen weekend op Geenstijl. Ze waren gericht tegen een journaliste van de Volkskrant. De site plaatste haar foto online met daarbij de zin: ‘Zou u haar doen? Graag alleen antwoorden met seksistische complimentjes’. De vraag bleek honderden reaguurders uit te nodigen tot het delen van verkrachtingsfantasieën en beledigingen.

Geen van deze berichten werd verwijderd.

Elke vrouw die op Dumpert verschijnt wordt begeleid door tweehonderd comments van het niveau van ‘daar moet een piemel in’.

Nu heersen er andere omgangsvormen op internet dan in de krant of op televisie. De videosite Dumpert.nl is onderdeel van Geenstijl en grossiert in seksistische en racistische filmpjes. Elke vrouw die op Dumpert verschijnt, wordt begeleid door tweehonderd comments van het niveau van ‘daar moet een piemel in’. Niet alleen opiniemakers, maar ook politici, actrices en gewone vrouwen zonder enig publiek profiel zijn mikpunt op deze sites, waarbij vrouwen van kleur vaak de dubbele laag krijgen. Nu staat het halve internet vol met vrouwenvernederende of racistische meuk, maar bij Dumpert.nl gaan dit soort vernederingen gepaard met mainstreamadvertenties: ANWB, Coolblue, Rabobank. Daar leeft de site van.

NRC-columnist Rosanne Hertzberger stelde de legitieme vraag of die adverteerders dit zouden moeten willen. Dat leidde uiteindelijk tot een virtuele schandpaal. Zij werd een ‘droogsloot’ genoemd, haar naam verbasterd tot ‘Herpesberger’. Een andere Volkskrantcolumnist is een ‘rancuneuze naziblob’, een zwarte opiniemaker heet ‘een klagende kwetscreool’. Na zo’n eervolle vermelding op Geenstijl staat standaard een leger aan anonieme figuren klaar om via sociale media de aanval in te zetten met expliciet seksueel, racistisch, homofoob, soms regelrecht bedreigend taalgebruik.

Dit gaat veel verder

Dit is geen uitzondering, het is de standaardpraktijk van deze site, al ruim veertien jaar lang. Volgens Geenstijl is zo’n soort behandeling de schuld van de vrouw in kwestie zelf, haar verdiende loon. Die Volkskrantjournalist had nou eenmaal niet moeten schrijven dat vrouwen door Geenstijl hard worden aangepakt, vooral op hun seksualiteit. Dan lok je het toch uit dat je virtueel wordt belaagd, dat je lelijk, geil en dik wordt genoemd. Je vráágt er toch om als je het waagt iets negatiefs over Geenstijl te schrijven? Nee, uiteraard niet. Maar dit is wel de realiteit waarmee (vooral) vrouwen te maken hebben.

Normaal luidt het devies: niet reageren, don’t feed the trolls. Maar de aanval op de journalist van de Volkskrant is het zoveelste dieptepunt: reaguurders werden expliciet uitgenodigd om seksueel te fantaseren bij haar foto. Online-intimidatie mag dan al jaren de norm zijn op internet, het is niet normaal. We vinden het tijd om hier als collectief een statement te maken. Door je mond te houden, verandert er niets.

Uit een enquête onder vrouwelijke opiniemakers, begin maart gepubliceerd in de Volkskrant, bleek dat twee op de drie vrouwen last hebben van onlinebedreigingen, berichten als: ‘Jij zou eens moeten worden verkracht’, of ‘Ik weet waar je woont, hoer’. Veel ondervraagde journalisten noemden de aanjagende rol die Geenstijl daar regelmatig bij speelt.

De online-intimidatie is niet zonder gevolgen: een ruime meerderheid van de ondervraagden bekende weleens of een enkele keer te twijfelen of ze haar mening moet opschrijven over bepaald onderwerp, uit angst voor reacties. Geenstijl doet niet aan nuances of weerwoord. Geenstijl neemt je te grazen, ze nagelen je aan de schandpaal en laten hun reaguurdersleger op je los. Dat kan leiden tot zelfcensuur, vooral onder vrouwen. Een veelgehoord tegenargument luidt: als je een mening hebt, moet je tegen een stootje kunnen. Inderdaad, kritiek hoort erbij, een beetje seksisme zijn we wel gewend. Maar dit gaat veel verder.

Alsof Geenstijl een klein tochtig uithoekje van het internet is waar niemand komt. De site is een invloedrijk onderdeel van de publieke arena, met bijna twee miljoen unieke bezoekers per maand en nog eens 88 duizend volgers op Twitter.

‘Oh dus je hebt een hekel aan de GeenStijl? Prima. Hartstikke leuk. BLIJF DAN LEKKER WEG & see if we care’, schreef GeenStijl-redacteur Bart Nijman, die verantwoordelijk was voor het ‘wie zou haar doen’-bericht, deze week naar aanleiding van de ophef. Alsof GeenStijl een klein tochtig uithoekje van het internet is waar niemand komt. De site is een invloedrijk onderdeel van de publieke arena, met bijna twee miljoen unieke bezoekers per maand en nog eens 88 duizend volgers op Twitter. Daarmee is de site – hoe graag ze het ook probeert te vermijden – gewoon onderdeel van de mainstreammedia. Een belangrijke stem in het debat, niet eentje die je je links kunt laten liggen. Mocht het al lukken om je compleet af te sluiten als je door GeenStijl aan de schandpaal wordt genageld, dan zijn er nog de tientallen berichten en mails van vrienden die vragen of het goed met je gaat.

Ondertussen worden de redacteuren van GeenStijl door sommigen juist gezien als de hoeders van de vrijheid van meningsuiting. Zo is de website genomineerd voor de Pim Fortuyn-prijs, een onderscheiding voor de ‘pilaren van het vrije woord’. De jury roemt het weblog om haar ‘harde, provocerende en onthullende artikelen’, maar lijkt daarmee blind voor het muilkorvende effect dat de site tegelijkertijd heeft op vrouwen – en mannen – in de publieke arena. Als je als schrijfster iets onwelgevalligs over GeenStijl durft te typen, doen niet alleen je hersenen ertoe, maar speelt je uiterlijk een essentiële rol in de reacties die volgen. Of je dik of dun bent, lang haar, kort haar, bril of geen bril, wel of geen hoofddoek, zwart of wit, of je ‘fapmateriaal’ bent, of de reaguurders je zouden doen, en hoe. Is dat vrijheid?

En nu uw rol hierin, adverteerder

Wij geloven dat GeenStijl ook een luis in de pels kan zijn, een ‘pilaar van de vrijheid’, maar dat kan niet als ze elke journalist of opiniemaker die het waagt hen te bekritiseren intimideren.

Zowel GeenStijl en Dumpert is onderdeel van de Telegraaf Media Groep, een van de grootste mediabedrijven van ons land. TMG heeft zich de afgelopen jaren blijkbaar niet verantwoordelijk gevoeld voor de inhoud. Het bedrijf wilde in februari niet inhoudelijk reageren op het Volkskrantonderzoek naar onlinevrouwenhaat. We hopen dat het Vlaamse Mediahuis, de nieuwe eigenaar van TMG en daarmee ook van GeenStijl, hier anders in staat. Wij geloven dat GeenStijl ook een luis in de pels kan zijn, een ‘pilaar van de vrijheid’, maar dat kan niet als ze elke journalist of opiniemaker die het waagt hen te bekritiseren intimideren.

Dan nu uw rol hierin, adverteerder. McDonalds, Jumbo, Rabobank, Snappcar, Coolblue, Yarden, de Efteling, de Vereniging Eigen Huis, Bol.com en de Belastingdienst. Misschien weet u niet eens dat u met een banner op deze site staat. U vraagt mediabureaus voor u te adverteren en die kiezen dan de sites uit met het beste bereik binnen uw doelgroep. GeenStijl hééft een groot bereik, dus we begrijpen dat deze oproep u in een lastig parket brengt. Maar bedenk u ook dat uw logo, uw zorgvuldig opgebouwde imago, naast dit soort teksten verschijnt: ‘Ze loenst een beetje, geil bij het pijpen als ze mij aankijkt, terwijl ik zeg dat ze echt een lekkere hoer is.’

U betaalt de salarissen van de invloedrijkste trollen van het Nederlandse internet. U betaalt mee aan een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is, niet de uitzondering. Donderdag besloot Defensie om zich voorlopig terug te trekken als adverteerder. Wij hopen dat meer bedrijven kritisch gaan nadenken over de vraag of hun advertentiebeleid overeenkomt met de waarden van hun onderneming.

Ondertekenaars

Loes Reijmer, journalist De Volkskrant
Esma Linnemann, freelancejournalist De Volkskrant
Rosanne Hertzberger, columnist NRC

***

Myrthe Hilkens, publicist en televisiemaker
Mensje Melchior, freelancejournalist
Sarah Sluimer, publicist De Volkskrant
Nynke de Jong, columnist Het Algemeen Dagblad
Lisa Bouyeure, columnist Vrij Nederland
Heleen Mees, columnist De Volkskrant
Mirjam de Winter, columnist NRC
Elfie Tromp, columnist Vrij Nederland
Renate van der Zee, schrijver en publicist
Maartje Duin, journalist en radiomaker
Marcia Luyten, presentator Buitenhof
Evelien van Veen, Volkskrant Magazine
Georgina Verbaan, columnist NRC
Sheila Sitalsing, columnist De Volkskrant
Carlijne Vos, journalist De Volkskrant
Elsbeth Stoker, journalist De Volkskrant
Marije Randewijk, chef De Volkskrant
Anna van den Breemer, journalist De Volkskrant
Sara Berkeljon, coördinator De Volkskrant
Aimée Kiene, coördinator De Volkskrant
Wieteke van Zeil, journalist De Volkskrant
Nadia Ezzeroili, journalist De Volkskrant
Hella Hueck, freelance journalist voor o.m. WNL en RTLZ
Jacqueline Maris, radiomaker
Els Duran, freelancejournalist
Anneke Hymmen, fotograaf
Sara Kolster, regisseur
Rosanne Kropman, freelancejournalist
Clarice Gargard, redacteur Joop.nl
Jannah Loontjens, romanschrijver
Bente Hamel, radiomaker
Lorianne van Gelder, journalist Het Parool
Rachel Corner, fotograaf
Klaske Tameling, voorzitter Vrouw en Media
Beri Shalmashi, filmmaker en publicist
Malou Holshuijsen, radiopresetator 3FM
Eva Jinek, presentator Jinek
Lidy Nicolasen, oud-journalist De Volkskrant
Coot van Doesburgh, dichter
Jutta Chorus, columnist NRC Handelsblad
Daphne van Paassen, docent Hogeschool Journalistiek Tilburg
Floor Boon, NRC
Annemiek Verbeek, journalist
Astrid van Unen, freelancejournalist
Sunny Bergman, documentairemaker
Barbara van Beukering, journalist
Doutje Lettinga, moderator en opiniemaker
Femke van der Laan, publicist
Anneloor van Heemstra, documentairemaker
Désanne van Brederode, schrijver en publicist
Annette Birschel, freelancejournalist
Renée Frissen, onderzoeker
Renske de Greef, schrijver en striptekenaar NRC
Claudia de Breij, cabaretier
Wouke van Scherrenburg, debatleider en interviewer
Matthea de Jong, producer
Evelien Vehof, journalist en regisseur VARA
Meredith Greer, schrijver en redacteur Joop.nl
Lara Aerts, freelancejournalist
Wil Thijssen, journalist De Volkskrant
Alma Mathijssen, schrijver en journalist voor o.m. NRC
Sandra Rottenberg, journalist en dagvoorzitter
Hasna El Maroudi, redacteur Joop.nl
Simone van Saarloos, publicist en schrijver
Lieke Marsman, dichter
Anke Laterveer, publicist
Nikki Dekker, freelance journalist voor onder meer VPRO
Coco Schrijber, filmmaker
Eefje Blankevoort, freelance journalist
Katy Sherrif, freelance journalist voor o.m. Trouw
Aafke Romeijn, freelance journalist voor o.m. Vrij Nederland en de Volkskrant
Hanna Bervoets, schrijver en columnist de Volkskrant
Irene Houthuijs, journalist Radio 1, VPRO
Els van Driel, filmregisseur
Willemijn Veenhoven, presentator Radio 1
Katja Schuurman, televisiemaker
Femke Halsema, publicist en oud-politica
Edine Russel, hoofdredacteur Elle
Cécile Narinx, hoofdredacteur Harper’s Bazaar
Harriet Duurvoort, columnist De Volkskrant
Katrien Gottlieb, hoofdredacteur 360 Magazine
Katja de Bruin, eindredacteur VPRO Boeken
Carolina Lo Galbo, presentator VPRO Boeken
Sarah Meuleman, redacteur Vogue
Sacha Kester, journalist De Volkskrant
Sheila Kamerman, journalist NRC
Barbara Schneemann, redacteur
Larissa Pans, Buitenhof
Kelli van der Waals, freelance journalist voor o.m. Vrij Nederland
Nynke Sietsma, freelance journalist voor o.m. Trouw
Carolien Roelants, journalist NRC
Caroline de Gruyter, journalist en columnist NRC
Elma Drayer, columnist De Volkskrant
Antoinette Hertsenberg, hoofdredacteur Radar
Corinne Hegeman, eindredacteur Buitenhof
Xandra Schutte, hoofdredacteur De Groene Amsterdammer
Marije de Jong, hoofdredacteur Happinez
Jose Rozenbroek, hoofdredacteur Human magazine
Vera Spaans, journalist Het Parool
Daniela Hooghiemstra, journalist De Volkskrant
Daan Roovers, journalist Human
Marjoleine de Vos, journalist NRC
Jannetje Koelewijn, journalist NRC
Rinskje Koelewijn, journalist NRC
Joke Mat, journalist NRC
Marjan Slob, De Volkskrant
Annemiek Leclaire, freelancejournalist voor NRC en Vrij Nederland
Marleen Slob, journalist Vrij Nederland
Freke Vuijst, freelancejournalist voor o.m. Vrij Nederland
Adinda Akkermans, freelance radiomaker VPRO
Keshia Hederman, redacteur Buitenhof
Maaike Schoon, eindredacteur Buitenhof
Marja Pruis, journalist De Groene Amsterdammer
Margalith Kleijwegt, journalist De Groene Amsterdammer
Margriet van der Heijden, journalist NRC Handelsblad
Liddie Austin, journalist Zin
Femke van Wiggen, redacteur DWDD
Eveline Helmink, hoofdredactie Happinez
Margriet Oostveen, journalist De Volkskrant
Linda Duits, publicist
Lamyae Aharouay, NRC-columnist en BNR
Hassnae Bouazza, publicist
Jildou van der Bijl, algemeen hoofdredacteur LINDA.
Jossine Modderman, hoofdredacteur Lindanieuws.nl
Ellen Deckwitz, schrijver en columnist NRC
Karin Sitalsing, freelance journalist voor o.m. Trouw
Sterre Lindhout, correspondent De Volkskrant
Yaël Vinckx, journalist en schrijver
Noor Spanjer, hoofdredacteur van Vice-titel Broadly
Saskia Noort, schrijver en columnist
Asha ten Broeke, freelance journalist, columnist de Volkskrant
Olga Kortz, hoofdredacteur Vice titel ID-Nederland
Tjitske Mussche, freelance radiomaker, redacteur VPRO
Raja Felgata, journalist en hoofdredacteur De Kleurrijke Top 100
Floor van Dijk, muzikant en freelance journalist
Veerle Corstens, freelance journalist
Desiree Hoving, freelance journalist
Marjolein van de Water, correspondent de Volkskrant
Milou op den Velde, freelance journalist
Mari Meyer, freelance journalist voor o.m. de Volkskrant
Iris Koppe, journalist De Volkskrant
Maartje Laterveer, freelance journalist en schrijfster
Jennie Barbier, freelance journalist voor o.m. de Volkskrant
Mitra Nazar, freelance journalist en correspondent voor de NOS
Arja van den Bergh, journalist KRO-NCRV en Stichting Expertisecentrum Journalistiek

[15]
[16]
 Toen ruim honderd mediavrouwen onlangs het seksisme van GeenStijl aan de kaak stelden, twitterde Musa dat GeenStijl eind 2016 wél een oproep aan lezers had gedaan om Femmes For Freedom te steunen in een kort geding waarin ze was verwikkeld.”

GROENE AMSTERDAMMER

VOORBIJ HET EIGEN GELIJK:: SHIRIN MUSA

IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017
IN HET ARTIKEL VAN FRONTAAL NAAKT IS DE TWEET VAN SHIRIN MUSA
TE ZIEN, WAAR ZE HET VOOR GEEN STIJL OPNAM
KLICK OP DE TEKST ”VOOR GEEN STIJL OPNAM”
TWEET SHIRIN MUSA [UITGESCHREVEN]
”GEEN STIJL IS VAST SEKSISTISCH, MAAR
ZIJ & HUN AANHANG STEUNDEN @ FEMMES FOR
FREEDOM IN WOORD & DAAD TOEN @ BLIJFGROEP
VIA EEN KORT GEDING FFF
” Vrouwenrechtenactiviste Shirin Musa trok vorig jaar mijn aandacht toen ze het voor GeenStijl opnam, dat toen eindelijk het lid eens op de neus kreegvanwege de zoveelste seksistische intimidatieactie. Die bestond eruit dat een vrouwelijke columnist, die kritiek had gehad op GeenStijl, werd overladen met bloedstollende verkrachtingsfantasieënGeenS tijl heeft een lange, lange historie van dit soort mensonterende misogynie. Zo werden de lezers ook eens uitgenodigd te ‘fappen’ op de foto van een ‘lekkere PvdA-chick’ die in elkaar was geslagen door haar vriend. Vrouwen zijn op GeenStijl ‘fapmateriaal’, ‘hoeren‘, ‘snollen’, ‘deugzeugen’, ‘feminazi’s’ enzovoort. Neuken heet op GeenStijl ‘uit elkaar trekken’. Toen Rosanne Herzberger GeenStijl aansprak op al dat seksisme, spraken de reaguurders onder een hitsstukje op de site onder andere de wens uit dat ze een “rechtse Volkert van der Graaf tegen het lijf zou lopen.””
FRONTAAL NAAKT
SHIRIN MUSA DEUGT VOOR GEEN METER
20 JANUARI 2018

 

” Echt een probleem heb ik er mee dat Shirin Musa het op twitter opnam voor GeenStijl toen ruim honderd mediavrouwen het seksisme van GeenStijl aan de kaak stelden. De reden? Omdat GeenStijl eind 2016 een oproep aan de lezers had gedaan om Femmes For Freedom te steunen in een kort geding waarin ze was verwikkeld.”
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
ONGEMAK OVER EEN POSTERCAMPAGNE
20 JANUARI 2018
Toen ruim honderd mediavrouwen onlangs het seksisme van GeenStijl aan de kaak stelden, twitterde Musa dat GeenStijl eind 2016 wél een oproep aan lezers had gedaan om Femmes For Freedom te steunen in een kort geding waarin ze was verwikkeld.  ”

GROENE AMSTERDAMMER

VOORBIJ HET EIGEN GELIJK:: SHIRIN MUSA

IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017
[17]
 Toen ruim honderd mediavrouwen onlangs het seksisme van GeenStijl aan de kaak stelden, twitterde Musa dat GeenStijl eind 2016 wél een oproep aan lezers had gedaan om Femmes For Freedom te steunen in een kort geding waarin ze was verwikkeld.”

GROENE AMSTERDAMMER

VOORBIJ HET EIGEN GELIJK:: SHIRIN MUSA

IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017
IN HET ARTIKEL VAN FRONTAAL NAAKT IS DE TWEET VAN SHIRIN MUSA
TE ZIEN, WAAR ZE HET VOOR GEEN STIJL OPNAM
KLICK OP DE TEKST ”VOOR GEEN STIJL OPNAM”
TWEET SHIRIN MUSA [UITGESCHREVEN]
”GEEN STIJL IS VAST SEKSISTISCH, MAAR
ZIJ & HUN AANHANG STEUNDEN @ FEMMES FOR
FREEDOM IN WOORD & DAAD TOEN @ BLIJFGROEP
VIA EEN KORT GEDING FFF
” Vrouwenrechtenactiviste Shirin Musa trok vorig jaar mijn aandacht toen ze het voor GeenStijl opnam, dat toen eindelijk het lid eens op de neus kreegvanwege de zoveelste seksistische intimidatieactie. Die bestond eruit dat een vrouwelijke columnist, die kritiek had gehad op GeenStijl, werd overladen met bloedstollende verkrachtingsfantasieënGeenS tijl heeft een lange, lange historie van dit soort mensonterende misogynie. Zo werden de lezers ook eens uitgenodigd te ‘fappen’ op de foto van een ‘lekkere PvdA-chick’ die in elkaar was geslagen door haar vriend. Vrouwen zijn op GeenStijl ‘fapmateriaal’, ‘hoeren‘, ‘snollen’, ‘deugzeugen’, ‘feminazi’s’ enzovoort. Neuken heet op GeenStijl ‘uit elkaar trekken’. Toen Rosanne Herzberger GeenStijl aansprak op al dat seksisme, spraken de reaguurders onder een hitsstukje op de site onder andere de wens uit dat ze een “rechtse Volkert van der Graaf tegen het lijf zou lopen.””
FRONTAAL NAAKT
SHIRIN MUSA DEUGT VOOR GEEN METER
20 JANUARI 2018

 

” Echt een probleem heb ik er mee dat Shirin Musa het op twitter opnam voor GeenStijl toen ruim honderd mediavrouwen het seksisme van GeenStijl aan de kaak stelden. De reden? Omdat GeenStijl eind 2016 een oproep aan de lezers had gedaan om Femmes For Freedom te steunen in een kort geding waarin ze was verwikkeld.”
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
ONGEMAK OVER EEN POSTERCAMPAGNE
20 JANUARI 2018
Toen ruim honderd mediavrouwen onlangs het seksisme van GeenStijl aan de kaak stelden, twitterde Musa dat GeenStijl eind 2016 wél een oproep aan lezers had gedaan om Femmes For Freedom te steunen in een kort geding waarin ze was verwikkeld.  ”

GROENE AMSTERDAMMER

VOORBIJ HET EIGEN GELIJK:: SHIRIN MUSA

IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017

 

[18]
YOUTUBE,COM
UITSPRAAK THIERRY BAUDET TIJDENS RADIO UITZENDING:
”IK WIL DAT EUROPA BLANK, DOMINANT EN CULTUREEL BLIJFT
ZOALS HET IS” EN ”IK WIL NIET DAT EUROPA AFRIKANISEERT”
[19]
 Twitter ontplofte. Dat gebeurde begin juni opnieuw toen Musa een toespraak hield voor de jeugdafdeling van Forum voor Democratie.”
GROENE
IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE
SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017
[20]
” ‘Als ik iets voor die vrouwen kan doen dankzij rechtse partijen, wat is daar mis mee?’ vraagt Musa een paar keer. Met klem zegt ze dat GeenStijl en Forum voor Democratie meestal niet in haar stijl opereren. Maar als GeenStijl uit zichzelf een actie begint om haar te helpen bij een kort geding en Forum voor Democratie haar uitnodigt voor een praatje, waarom zou ze weigeren? ‘Ik word niet door ze gesteund en laat me voor geen enkel karretje spannen.’
GROENE
IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE
SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017

 

[21]

THE POSTONLINE
JULIAN BLANC HEEFT VOLKOMEN GELIJK
17 MAART 2017

http://cult.tpo.nl/2017/03/17/ julien-blanc-heeft-volkomen-ge lijk/

[22]
THIERRY BAUDET OVER RASZUIVERHEID
[23]

” Annabel doet het niet alleen. Samen met Yernaz Ramautarsing en voormalig Kamerlid Anton van Schijndel voert zij de Amsterdamse FVD-lijst aan. ”

FORUM VOOR DEMOCRATIE
ANNABEL NANNINGA LIJSTTREKKER FORUM VOOR
DEMOCRATIE IN AMSTERDAM!

Annabel Nanninga lijsttrekker Forum voor Democratie in Amsterdam!

Nanninga: “Na jarenlang in de media te hebben benoemd wat er misgaat, is voor mij NU het moment gekomen om er iets aan te gaan DOEN!”

Op TPO licht Annabel Nanninga haar besluit om politiek actief te worden nader toe. Klik HIER voor het artikel.

Annabel doet het niet alleen. Samen met Yernaz Ramautarsing en voormalig Kamerlid Anton van Schijndel voert zij de Amsterdamse FVD-lijst aan.

FVD kiest voor dit energieke trio om nu EINDELIJK de noodzakelijke veranderingen in Amsterdam af te dwingen. Sinds mensenheugenis domineert de PvdA de politiek in de hoofdstad. Ambtenarij, onderwijs, politie en woningbouw zijn al decennia volledig in handen van de PvdA.

Weliswaar is D66 nu de grootste partij in Amsterdam, maar in de praktijk is ook deze partij helaas een bijwagen gebleken van de PvdA. Onder invloed van deze PvdA-monocultuur is ook de Amsterdamse VVD erg naar links opgeschoven. Zo stelde VVD-wethouder Eric van der Burg onlangs nog: ‘Hoe meer asielzoekers, hoe beter.’

Wij gaan dit niet langer accepteren!


[24]

Ik zou zeggen: racisme? Het gaat op de arbeidsmarkt om IQ.”

Hoe bedoel je?

“Door IQ-testen weten we het gemiddelde IQ van bevolkingen. En wat blijkt? Er is een verschil in IQ tussen volkeren. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

Pardon? Dit klinkt als schedelmeten.

“Dit doet mij geen plezier, eerder pijn. Ik had ook graag gezien dat het anders was, dat zwarte mensen hyperintelligent waren, dat Surinamers het hoogste gemiddelde IQ van de wereld hadden. Maar het is niet zo. Je kunt iemand uit Syrië halen waar het gemiddelde IQ 84 is, en in Nederland plaatsen, waar het gemiddelde IQ 101 is. Die gaat dan inderdaad minder verdienen dan veel autochtonen. Maar is dat racisme? Nee, er is een verband tussen IQ en inkomen.”

BRANDPUNT

INTERVIEW YERNAZ RAMAUTARSING

RACISME? HET GAAT OP DE ARBEIDSMARKT OM

IQ.

9 JUNI 2016

https://brandpuntplus.kro-ncrv .nl/brandpuntplus/racisme-yern az-ramautarsing/

ZIE OOK

Gisteren zag ik op Twitter stukjes van een debat voorbijkomen tussen Femke Halsema en Thierry Baudet. Gespreksleider was Yoeri Albrecht. Twee vossen die met de wolf keuvelen over de beste manier om je buitgemaakte kippetje te verschalken.

Op een gegeven moment vraagt Halsema aan Baudet wat hij ervan vindt dat zijn partijgenoot Yernaz Ramautarsing beweert dat het “onomstotelijk bewezen is” dat zwarten een lager IQ hebben dan witte mensen. Baudet reageert ontwijkend. Wat moet hij daarover zeggen? “Het is een wetenschappelijke discussie.”

FRONTAAL NAAKT

LUIZENMOEDERS
30 JANUARI 2018
[25]
[26]
FEMMES FOR FREEDOM
HOMMES FOR FREEDOM
MANNEN, KEN UW PLAATS!
COLUMN FRITS BOLKESTEIN

In 1960 woonde en werkte ik in Dar-es-Salaam, de hoofdstad van Tanzania. De kassier van het bedrijf waar ik werkte, ging met pensioen. Wie zou hem moeten opvolgen? Ik stelde voor de assistent-kassier Florrie Fernandes. Zij kwam uit Goa en als alle Goanezen was zij katholiek en droeg zij een Portugese naam. De Goanezen werden toen en daar wat hoger beoordeeld dan Indiërs in het algemeen. Bovendien deed zij haar werk goed. Dus waarom niet? Maar de financieel directeur, een Sikh, oordeelde anders. Florrie werd het niet. Zij had ook niet anders verwacht. Positieve discriminatie was iets waar niemand toen aan dacht.

Ik denk daar wel aan en heb op bescheiden wijze daar ook iets aan proberen te doen. Mijn argumenten zijn tweeërlei. Ten eerste is het niet minder dan rechtvaardig vrouwen een voorkeursbehandeling te geven, waar zij in de huidige samenleving meestal weinig kansen krijgen. Het tweede argument is economisch van aard: indien wij het werk van vrouwen onvoldoende benutten, berokkent dat schade aan onze samenleving. Waarom blijft het Midden-Oosten achter in ontwikkeling bij de rest van de wereld? Door een gebrek aan vrijheid, kennis en vrouwkracht.

Wat is de toestand nu? Van de 218 leden van de Raden van Bestuur zijn 13 vrouw. Zes procent van de bedrijven voldoen aan de Brusselse wens van minimaal 40% vrouwelijke commissarissen. Dat is zeer onbevredigend. Zouden quota helpen?

Quota hebben voor- en nadelen. Om met de laatste te beginnen: quota lopen het belangrijke risico dat vrouwen die op een hoge post worden benoemd, worden beschouwd als een ‘excuustruus’. Aan de andere kant: het voorkeursbeleid werkt niet goed. Quota hebben in ieder geval het voordeel dat het onbevredigende aandeel van vrouwen in de bezetting van Raden van Bestuur op de agenda komt.

Is het overigens niet zo dat diversiteit, ook op het niveau van de Raden van Bestuur, voor de onderneming als geheel vruchtbaar is omdat een probleem daardoor van alle kanten kan worden belicht? Dat moge zo zijn maar uit de huidige onbevredigende cijfers valt toch af te leiden dat de bewustwording achterblijft. Dus toch maar quota, maar geen sancties want die zouden de zaak te zeer op de spits drijven.


HOMMES FOR FREEDOM
MANNEN, KEN UW PLAATS!
COLUMN EDDY TERSTAL

Vrouwenrechten is eigenlijk het belangrijkste of meest omvangrijke humanitaire thema van deze tijd.  Slechts een minderheid van de vrouwen op deze planeet is in acceptabele mate vrij. De redenen kunnen zowel cultureel als economisch zijn en vaak, meestal is het beide.Natuurlijk, in een welvarend land zullen vrouwenrechten eerder een vlucht nemen, maar de omgekeerde dynamiek is minstens zo waar.Een samenleving die haar vrouwen tekort doet, doet zichzelf tekort. Het is niet toevallig dat de landen waar vrouwenrechten het meest ontwikkeld zijn dat dat de meest dynamische en succesvolle samenlevingen zijn.Landen die de helft van hun intellectuele capaciteit niet of nauwelijks gebruiken zullen steeds verder achter lopen bij landen die dat wel benutten.

En meestal zijn vrouwenrechten gekoppeld aan de algemene staat van de mensenrechten in een land. Ook in totalitaire staten waar wordt gepronkt met gelijkwaardigheid van vrouwen is op wezenlijke terreinen die gelijkheid ver te zoeken. Ook daar zijn de belangrijkste taken van een vrouw toch die van broedmachine of handwerkster ter meerdere eer en glorie van de staat en het systeem. In weer andere delen van deze planeet wordt ongelijkheid der seksen zelfs openlijk gepredikt en beleden op basis van religieuze of culturele doctrines.  En ook in ons deel van de wereld is er nog veel te bevechten. Zo is de Westerse wereld een belangrijke afnemer van de levende have van de perverse bedrijfstak vrouwenhandel.

Kortom, genoeg te bevechten. Genoeg onrecht op dat gebied om vrouwenrechten tot een apart speerpunt van mensenrechtenbeleid te maken. Om te vechten tegen een mentaliteit waarin structurele maatschappelijke en economische ongelijkheid, wereldwijde vrouwenhandel en zelfs massaverkrachting als oorlogsstrategie, kunnen voortbestaan. Een strijd die niet in jaren, zelfs niet in decennia te winnen is, maar die gestreden moet worden. Niet alleen voor de vrouwen. Maar voor de gehele mensheid.

Eddy Terstall is filmmaker van o.a. Simon en Vox Populi.


HOMMES FOR FREEDOM
MANNEN, KEN UW PLAATS!
COLUMN DICK VERHOFSTADT

In België bestaat een wettelijk verbod op het dragen van de boerka. Slechts één parlementslid stemde tegen. Die draagt dan wel geen hoofddoek, maar wel een blinddoek. Het dragen van de boerka in onze contreien kan immers niet los gezien worden van de weerzinwekkende manier waarop vrouwen zich in orthodox islamitische landen volledig moeten verhullen. Een fenomeen dat nu ook in onze westerse landen opduikt. De bedekking van de vrouw is een gevolg van de superioriteitsgedachte van de man tegenover de vrouw. Het is het hedendaags equivalent voor de Jodenster tijdens de naziperiode. Daar zijn vier gelijkenissen.

De boerka is net als de Jodenster opgedrongen door een groep die zich superieur acht dan anderen. De nazi’s vonden de ariërs superieur tegenover de joden, vandaag denken orthodox islamitische mannen hetzelfde tegenover hun vrouwen. De boerka is het uiterlijk kenteken van die inferieure groep net zoals de gele ster dat was voor de joden. Vrouwen mogen alleen gaan op plaatsen en tijdstippen die door de mannen worden opgelegd, net zoals de nazi’s dat deden tegenover de joden die niet op banken of trams mochten zitten en voor de avondklok binnen moesten zijn. De boerka is, in de ogen van de mannen, een middel om een onrein wezen af te schermen tegenover de ‘zuivere’ mannen zoals de Jodenster dat ook deed. En tenslotte, het meest treffende is het feit dat de boerka het individu uitwist zoals ook de ster dat deed met de joden. Joden werden niet beschouwd als unieke mensen maar als een minderwaardige groep. Hetzelfde overkomt vrouwen in de orthodoxe islam waarvan het aangezicht wordt uitgewist.

Boerka’s zijn het hedendaags symbool van de de-individualisering. Het zijn private gevangenissen waarbij de vrouw de wereld alleen kan zien door een gaas, als zoals de tralies van een cel. Wie gelooft dat vrouwen de boerka uit vrije wil dragen is naïef, dom of onverschillig. Wie de boerka toestaat, kiest de kant van de onderdrukker. We moeten doen wat Elie Wiesel zei: “We moeten partij kiezen. Neutraliteit is in het voordeel van de onderdrukker, nooit in het voordeel van het slachtoffer. Stilte moedigt de beul aan, nooit de gefolterde. Soms moeten we ingrijpen. Als menselijke levens in gevaar komen, als de menselijke waardigheid op het spel staat en nationale grenzen en gevoelens irrelevant worden. Overal waar mannen en vrouwen vanwege hun ras, religieuze of politieke overtuiging vervolgd worden, moet die plaats – op dat moment – het centrum van het universum worden.”

Onder druk van het politiek correcte denken en het cultuurrelativisme van zogenaamde ‘progressieve’ intellectuelen werd al te lang gezwegen. Het wordt hoog tijd dat we de vrouwonvriendelijke praktijken die voortvloeien uit een orthodoxe interpretatie van de koran niet langer toelaten. Zoals opgelegde hoofddoeken, gedwongen huwelijken, vrouwenbesnijdenis, eremoorden, verstoting en van de sharia die ingaat tegen fundamentele liberale grondwaarden als de vrijheid van meningsuiting, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding van Kerk en Staat en het recht op zelfbeschikking. Er bestaat geen enkel excuus om misogyne praktijken nog te tolereren. We mogen niet langer tolerant zijn voor de intoleranten. Zoals Karl Popper zei: “Indien we onbeperkte verdraagzaamheid zelfs uitstrekken tot dezulken die onverdraagzaam zijn, als we niet bereid zijn een verdraagzame samenleving te verdedigen tegen de woedende aanvallen der onverdraagzamen, dan zullen de verdraagzamen vernietigd worden, en verdraagzaamheid met hen.”

Wie, ondanks alle informatie waarover we vandaag beschikken inzake mishandeling en onderdrukking van moslimvrouwen, nog langer opzij kijkt en zwijgt, is niet alleen moreel laf maar zelfs schuldig medeplichtig.

Dirk Verhofstadt is professor Media & Ethiek aan de Universiteit van Gent en auteur van o.a. Atheïsme als basis voor de moraal.

 


HOMMES FOR FREEDOM
MANNEN, KEN UW PLAATS!
COLUMN MEINDERT FENNEMA

Toen mijn vrouw zwanger was van mijn oudste dochter  –  31 jaar geleden – was het Instituut voor de Wetenschap der fennemaPolitiek – gevestigd aan de Herengracht in Amsterdam – een broeinest van de meest uiteenlopende soorten feministen. Sommigen wilden alleen maar praten over het recht op werk en gelijke beloning, anderen vormden praatgroepen om te ‘werken aan zichzelf’, weer anderen werden om politieke redenen lesbisch, omdat je ‘toch niet met je onderdrukker naar bed ging?’

Hoezeer zij onderling ook van mening verschilden – en er werd wat afgeruzied – over één ding leken de feministen het dertig jaar geleden eens te zijn: vrouwen werden in onze samenleving op alle mogelijke manieren onderdrukt en gediscrimineerd.

Ik werkte op het Instituut voor de Wetenschap der Politiek en in die omgeving liet ik destijds weten dat ik vurig hoopte dat mijn vrouw een zoon zou baren. Hoon en verontwaardiging was mijn deel. Pas toen de dames enigszins tot bedaren waren gekomen vroeg één van hen op hoge toon om een toelichting op deze verwerpelijke gedachte. Daar had ik natuurlijk op gewacht en ik antwoordde met een stalen gezicht dat ik begrepen had dat vrouwen op alle mogelijke manieren onderdrukt en gediscrimineerd werden en dat ik wilde dat mijn kind dat bespaard zou blijven. De beste garantie daarvoor was, zo leek mij, een zoon te krijgen en geen dochter.

De reactie was vooral verbijstering, maar sommige reacties waren ook verbijsterend. Veel dames verzekerden mij dat een dochter ‘ook heel leuk was’, hetgeen ik natuurlijk nooit ontkend had. Anderen verweten mij dat ik zelf niets wilde doen aan de verbetering van de positie van vrouwen, maar ook dat had ik niet beweerd.

Sommige feministische dames beweerden zelfs dat het met die onderdrukking van vrouwen eigenlijk wel mee viel…

Aan die genante vertoning moet ik vaak denken als ik linkse feministes hoor praten over de positie van moslima’s. Die zijn vaak zo bang om voor prowesters te worden versleten, dat zij, van de weeromstuit, suggereren dat het met de onderdrukking van vrouwen in islamitische landen geweldig meevalt. Of, erger nog, dat degenen die westerse landen oproepen paal en perk te stellen aan de besnijdenis van meisjes (zoals Ayaan Hirsi Ali), zulks doen met verkeerde bedoelingen.

De erkenning dat mensenrechten een westerse uitvinding zijn, is voor sommigen moeilijk te accepteren. Cultuurrelativisme is vaak een vorm van zelfhaat.

Meindert Fennema is emeritus hoogleraar politieke theorie. Zijn meest recente boeken zijn Van Thomas Jefferson tot Pim Fortuyn(2012) en een bundel essays onder de titel Help! De elite verdwijnt (2012). Op 27 augustus wordt zijn eerste roman, Het slachthuis, gepresenteerd in De Balie. Daar zal Blue Diamond Riem de Wolff een concert geven. Kaarten kunt u bestellen via deze site.


HOMMES FOR FREEDOM
MANNEN, KEN UW PLAATS!
COLUMN KEES FLINTERMAN

Kees Flinterman

FlintermanColumn Kees Flinterman – Vrouwen voor Vrijheid

Femmes for Freedom, Vrouwen voor Vrijheid! Het klinkt zo vanzelfsprekend, zo gewoon. Waarom zou het anders zijn. Iedereen heeft fundamentele  rechten, mensenrechten, die haar of hem bijvoorbeeld de  vrijheid garanderen haar of zijn mening te uiten, een godsdienst naar zijn of haar keuze aan te hangen of om een godsdienst af te wijzen,  of om de partner van haar of zijn keuze te huwen . De staat, de overheid mag die vrijheden niet afnemen, maar hen slechts tot op zekere hoogte beperken, waarbij aan zeer strenge voorwaarden moet worden voldaan. Die vrijheden  waarvan ik hiervoor maar een paar voorbeelden heb gegeven, zijn in Nederland in de Grondwet neergelegd: daarnaast zijn ze in internationale verdragen opgenomen, zoals het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (1950), het Internationaal Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (1966) en het Verenigde Naties (VN) Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (1979). Gelukkig heeft Nederland vrijwel alle internationale mensenrechtenverdragen bekrachtigd. De vrijheden komen toe aan een ieder zonder enig onderscheid naar geslacht, taal, ras of godsdienst, zoals het VN Handvest (1945) het zegt.

Maar toch. De praktijk van alle dag laat zien dat ruim 65 jaar na de totstandkoming van het VN Handvest de daarin neergelegde belofte van de  gelijkheid van vrouwen en mannen maar zeer ten dele is gerealiseerd. Gelukkig is er wel veel ten goede gebeurd. Een hoogtepunt was het hiervoor genoemde VN Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (het Vrouwenverdrag) in 1979; inmiddels zijn vrijwel alle staten in de wereld partij bij dit belangrijke verdrag: alleen de VS, Iran, Soedan, Zuid-Soedan, Vaticaanstad en Palau ontbreken nog. Toch zou het na 1979 nog meer dan tien jaar  duren voordat de internationale gemeenschap expliciet zou aanvaarden dat vrouwen rechten als mensenrechten moeten worden beschouwd. “Women’s rights are human rights” was de leuze waaronder vrouwen- en mensenrechtenorganisaties vanuit de hele wereld de Tweede Wereldconferentie Mensenrechten die in 1993 in Wenen werd gehouden, ertoe bewogen de rechten van de mens van vrouwen hoog op de politieke agenda te plaatsen.

De ongelijkheid van vrouwen en mannen die zo vaak voor vrouwen in grote onvrijheid resulteert, is evenwel ook anno 2013 nog niet geheel uitgebannen. Maar gelukkig hebben we nu de instrumenten in handen om die staten die zich niet volledig inzetten om de gelijkheid van vrouwen en  mannen tot een levende werkelijkheid te maken, daarop aan te spreken. Daarom is het zo belangrijk dat er organisaties zijn  zoals Femmes for Freedom waarin (jonge) vrouwen (en gelukkig ook een aantal mannen) zich inzetten om de belofte van vrijheid die aan vrouwen is gedaan, ook daadwerkelijk te realiseren. Het  hiervoor genoemde Vrouwenverdrag  verplicht staten er onder meer toe de gelijke rechten van vrouwen en mannen bij het aangaan van het huwelijk, tijdens het huwelijk en bij echtscheiding te garanderen. Niemand mag tegen haar of zijn wil gedwongen worden met een ander te huwen. Even zo zeer mag niemand tegen haar  of zijn wil gedwongen worden gehuwd te blijven. De staat, dat wil zeggen alle organen van de staat, inclusief de rechterlijke macht, zijn verplicht er toe te zien dat deze vrijheden ook in de praktijk van alle dag door een ieder, dat wil zeggen ook door godsdienstige gemeenschappen, worden erkend.

Het is van ganser harte te hopen dat op afzienbare termijn in Nederland , maar ook in andere landen waarin vele vrouwen in “huwelijkse gevangenschap” leven, de dag aanbreekt dat ook die vrouwen uit die gevangenschap worden ontslagen en een nieuw leven in volle vrijheid kunnen beginnen. In deze strijd voor vrijheid voor alle vrouwen wens ik Femmes for Freedom alle succes toe.

Kees Flinterman,

Lid Comité van Aanbeveling Femmes For Freedom,              

Lid Verenigde Naties Mensenrechtencomité (Human Rights Committee),

Honorair hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Maastricht.


HOMMES FOR FREEDOM
MANNEN, KEN UW PLAATS!
COLUMN PAUL CLITEUR
 

Column Paul Cliteur – Vrouwenrechten en heilige geschriften

Het woord “vrouwenrechten” kan aanleiding geven tot verwarring. Het zou het misverstand kunnen doen ontstaan dat er een grote hoeveelheid rechten bestaat die speciaal zou toekomen aan vrouwen en niet aan mannen. Maar dat is niet waarom het gaat. “Vrouwenrechten” zijn eigenlijk de gewone rechten die toekomen aan mannen maar die ten onrechte worden onthouden aan vrouwen. Denk aan het algemeen kiesrecht. Lange tijd bestond dat voor mannen, maar werd het onthouden aan vrouwen.

Veel van de discussies over vrouwenrechten komen neer op de toepassing van één basaal vrouwenrecht: het recht om gelijk te worden behandeld aan mannen. Nu doet zich de vraag voor hoe het kan dat mannen en vrouwen – die in allerlei opzichten zoveel op elkaar lijken – niet dezelfde rechten hebben. Dat heeft te maken met het verleden. In premoderne culturen ging men er over het algemeen vanuit dat vrouwen een zodanig andere rol zouden moeten spelen in maatschappelijk opzicht of een zodanig andere lichamelijke en geestelijke constitutie zouden hebben dat het onverantwoord zou zijn mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Mannen en vrouwen gelijk behandelen is net zoiets als kinderen en volwassenen gelijk behandelen. Of mensen en dieren gelijk behandelen. In premoderne culturen wordt een vrouw gezien als meer lijkend op een dier of op een kind dan als gelijke aan de man.

Met name in heilige boeken als de bijbel (zowel het Nieuwe als het Oude Testament), de Koran, maar ook in de heilige boeken van Aziatische culturen treft men dat traditionele wereldbeeld aan. Een passage waarin dat kernachtig tot uitdrukking komt is afkomstig van Paulus:

Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk (Efeziërs 5:22).

Die passage is geschreven vanuit hetzelfde wereld- en maatschappijbeeld als de passage die erop volgt:

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het (Efeziërs 6:1).

Wat de kwestie van de vrouwenrechten zo lastig maakt is dat men geen vooruitgang kan boeken zolang de passages als hierboven geciteerd worden gezien als dictaten waarvan men om religieuze redenen niet kan afwijken. Daarom is de kwestie van de vrouwenrechten zo intiem verbonden met de notie van Schriftgezag. Zolang heilige geschriften worden gezien als bindende wetboeken waarvan men niet kan afwijken zal het heel moeilijk zijn verandering te bewerkstelligen.

Paul Cliteur is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit van Leiden en schrijver van Het monotheïstisch dilemma (2010) en The Secular Outlook (2012).

 

[27]
YOUTUBE,.COM
WAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
MOSLIMHAAT IN DE BALIE/
OPROEP TOT ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
5 FEBRUARI 2017
[28]

YOUTUBE,.COM
WAAROM HATEN ZE ONS EIGENLIJK?
[29]
MOSLIMHAAT IN DE BALIE/
OPROEP TOT ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
5 FEBRUARI 2017
[30]
FACEBOOK ANJA MEULENBELT
REACTIE ANJA MEULENBELT OP DE INTERVIEWSTER VAN SHIRI MUSAN IN
HET GROENE AMSTERDAMMER ARTIKEL

GROENE
IK LAAT MIJ VOOR GEEN ENKEL KARRETJE
SPANNEN
6 SEPTEMBER 2017
INTERVIEWSTER, VOORAFGAAND ONDERSTAAND STUK
ANJA MEULENBELT
Anja Meulenbelt

January 16 at 11:25am · 

Shared via AddThis

·

Nu er discussie is over de vraag of er in Amsterdam net zo’n peperdure postercampagne moet komen voor de ‘vrije partnerkeuze’ als in Rotterdam, je weet wel, die poster waarop een vrouw met een hoofddoek staat te tongen met een man met een keppeltje – op straat – herinner ik er even aan dat er binnen de moslimgemeenschappen al jarenlang activiteiten zijn om jonge moslima’s er op te wijzen dat gedwongen huwelijken tegen de islam zijn. Mij lijkt dat een veel effectievere vorm van actie dan de postercampagne. Goedkoper ook nog.

Meer dan honderd moslimmeiden en jonge vrouwen waren naar Rotterdam gekomen voor een dag over een thema dat voor hen erg belangrijk is: het huwelijk van een moslima. Kies jij een toekomstige man, hoe kies jij een…
LikeShow more reactions


Anja Meulenbelt

Anja Meulenbelt Je interview met Musa was behoorlijk onkritisch, Greta. Mijn punten van kritiek ontwijk je. Dat Musa zich laat ‘ondersteunen’ door bekende islamofobe rechtse lieden als Frits Bolkestein en Paul Cliteur. Waarom doe je dat als je weet dat moslima’s in Nederland niet alleen de kampen hebben met onderdrukking in eigen kring, maar ook met islamofobie in Nederland – precies dat maakt het zo moeilijk voor moslimvrouwen om zich openlijk te verzetten tegen misstanden in de eigen gemeenschappen, omdat dat ogenblikkelijk gekaapt wordt door nationalistisch rechts. Ik neem waar dat Musa nauwelijks enige ondersteuning krijgt uit moslim kringen, en dat lijkt me daarom ook niet toevallig. Ik pleit dus al vele jaren voor de ondersteuning van initiatieven van de vrouwen zelf, van onderop, en ik heb aangegeven dat die er zijn. En ik zie niets in een herhaling van die malle postercampagne van Rotterdam die nu in Amsterdam dreigt herhaald te worden. Heel veel geld voor een zeer dubieus doel. En zou ik dat niet mogen zeggen? Het staat Shirin Musa nog steeds geheel vrij het op haar eigen manier te doen.

1

Manage

LikeShow more reactions

·  1w · Edited

Greta Riemersma
Greta Riemersma Ik heb al jouw kritische punten met haar doorgesproken, Anja. Deze tekst is een samenvatting van een urenlang gesprek. Haar antwoorden kwamen steeds op hetzelfde neer: zij wil met iedereen samenwerken, heeft dat ook geprobeerd, maar krijgt bij sommige toch wel relevante partijen, zoals NIDA en moslimcongressen, nul op request. Ik zou, als ik haar was, ook niet gauw samenwerken met partijen die islamofoob zijn, Bolkestein en Cliteur lijken mij niet grootste vrienden van moslims zoals zijzelf. Maar dan denk ik: wie ben ik om daarover te oordelen? Ik ben geen moslim, daarbij: ik mag mijn partner zelf kiezen. Ik krijg van mijn ouders niet de pin op de neus: je kiest voor zo’n man en anders verstoten we jou. Zij heeft daar absoluut wel last van. Ik vind dat jij veel te weinig oog hebt voor de nood waarin iemand als Musa verkeert. Je hoeft het niet eens te zijn met haar campagne, maar keer op keer verketter je haar. Buiten Facebook gaat dit een eigen leven leiden en nu is de tendens al: Bij1 voert actie tegen Femmes for Freedom. Schieten onderdrukte vrouwen daar iets mee op? Los daarvan: dat zij niet wordt gesteund door moslimvrouwen is onzin. Er kloppen er jaarlijks vele bij haar aan, ook in nood. Maar goed, ik hoef Musa niet te verdedigen en ik ben het ook niet eens met al haar keuzes. Ik snap alleen niet dat mensen die in wezen hetzelfde doel hebben elkaar zo moeten aanvallen. Per saldo schiet niemand er iets mee op.
ANJA MEULENBELT
ANJA MEULENBELT

 Je interview met Musa was behoorlijk onkritisch, Greta. Mijn punten van kritiek ontwijk je. Dat Musa zich laat ‘ondersteunen’ door bekende islamofobe rechtse lieden als Frits Bolkestein en Paul Cliteur. Waarom doe je dat als je weet dat moslima’s in Nederland niet alleen de kampen hebben met onderdrukking in eigen kring, maar ook met islamofobie in Nederland – precies dat maakt het zo moeilijk voor moslimvrouwen om zich openlijk te verzetten tegen misstanden in de eigen gemeenschappen, omdat dat ogenblikkelijk gekaapt wordt door nationalistisch rechts. Ik neem waar dat Musa nauwelijks enige ondersteuning krijgt uit moslim kringen, en dat lijkt me daarom ook niet toevallig. Ik pleit dus al vele jaren voor de ondersteuning van initiatieven van de vrouwen zelf, van onderop, en ik heb aangegeven dat die er zijn. En ik zie niets in een herhaling van die malle postercampagne van Rotterdam die nu in Amsterdam dreigt herhaald te worden. Heel veel geld voor een zeer dubieus doel. En zou ik dat niet mogen zeggen? Het staat Shirin Musa nog steeds geheel vrij het op haar eigen manier te doen.

1

Manage

·  1w · Edited

[31]

In Amsterdam zijn plannen om in navolging van Rotterdam een postercampagne te starten die interculturele relaties moet aanmoedigen. Leefbaar Rotterdam, de partij die nu de handen ineen slaat met een partij die waarschuwt voor “homeopatische verdunning”, koketteerde er lustig mee. (Ik heb hier mijn oorspronkelijke tekst verbeterd, nadat ik erop gewezen ben dat zij geen initiatiefnemer waren zoals ik eerder dacht en schreef)

Op de posters zagen we oa een vrouw met hoofddoek zoenend met een man met keppeltje. Op straat.
De campagne was nogal aanmatigend en het resultaat valt moeilijk te meten.
Deze video vind ik echter heel krachtig en inspirerend.

Liefde kent noch kleur noch grenzen. Maar het laat zich ook niet dwingen door posters of wat voor campagne dan ook.

[32]

ONDERDEEL PROGRAMMA BIJEEN

VROUWEN EN MANNEN GELIJKWAARDIG BIJ1

TEKST:

Vrouwen en mannen gelijkwaardig BIJ1

Vrouwen hebben na twee historische golven feminisme alle rechten die mannen ook hebben: ze mogen stemmen, scheiden en hun handtekening is rechtsgeldig. Ze worden toegelaten tot alle opleidingen en beroepen. Het aantal vrouwen, ook getrouwde en met kinderen, dat de arbeidsmarkt is opgegaan is enorm gestegen.

Toch zien we nog steeds dat maar 1 op de 5 van de hogere management functies wordt ingevuld door vrouwen, en dat maar de helft van de Nederlandse vrouwen zelfstandig kan leven van eigen inkomsten. Een achterliggend probleem is de ongelijke verdeling van betaald werk; de baan en onbetaald werk; de zorg voor kinderen en andere familieleden, het huishouden.
Verzorgend werk, dat vaak wordt gezien als vrouwelijk en dus ongeschoold werk, verdient meer erkenning en ook een betere betaling. De aandacht mag niet alleen liggen bij het te lage aandeel van vrouwen in hoge functies, ook bij de gemeente.
Amsterdam BIJ1 denkt ook aan vrouwen in laag geschoold en slecht betaald werk, waar ze meestal in de meerderheid zijn. Ook daar moeten meer voorzieningen zijn voor alleenstaande moeders die werk en kinderen moeten combineren vooral omdat we zien dat kinderarmoede juist in die gezinnen vaak voorkomt.

Ook de mantelzorg verdient meer waardering. Naast de ongelijke verdeling van werk en inkomen is ook (seksueel) geweld een probleem dat steviger moet worden aangepakt.

 • Gemeente Amsterdam hanteert een Code of Conduct, en stelt voor al haar diensten vertrouwenspersonen aan.
 • Tweede kans onderwijs, een verworvenheid van de tweede golf feminisme, moet opnieuw worden ingevoerd, voor alle vrouwen (en anderen) die om welke reden dan ook hun school niet hebben afgemaakt of niet de kans hebben gekregen om door te leren.
 • Bedrijven en organisaties – inclusief de gemeentelijke – spannen zich in om een werkklimaat te scheppen dat vrij is van seksueel wangedrag en intimidatie. Klachten worden serieus genomen, ook als er geen juridische aanklacht volgt.
 • Seksisme wordt een categorie die door politie en bureau’s voor de registratie van discriminatie serieus genomen gaat worden.
 • Wachtlijsten voor vrouwen in nood zijn niet acceptabel. Vrouwen die gewelddadige situaties ontvluchten hebben recht op een veilig onderkomen als eerste opvang, met hun kinderen.
 • Juridische bijstand en zonodig financiële hulp moet vlot worden geregeld, evenals deelname aan een stedelijk project om weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Een snelle opvang moet er ook zijn voor deze vrouwen zonder verblijfsvergunning of identiteitspapieren.
 • In onderwijsinstellingen komt meer aandacht voor seksuele omgangsvormen, en worden met name jongens onderwezen in een respectvolle omgang met meisjes.
 • Een beleid van genderrechtvaardigheid dient zich met name ook te richten tot mannen. Emancipatieprogramma’s voor mannen, als van Emancipator, worden ondersteund.
 • Er moeten meer openbare toiletten komen voor vrouwen. Zolang er veel te weinig zijn krijgen vrouwen geen boete opgelegd vanwege wildplassen.
 • In Amsterdam moet het mogelijk zijn om een abortus te krijgen. De gemeente faciliteert ziekenhuizen of andere medische faciliteiten waar vrouwen een veilige abortus kunnen ondergaan. De mogelijkheid voor abortus wordt in onze stad niet langer overgelaten aan de ‘vrije markt’. De abortuspil moet via huisarts en apotheek beschikbaar blijven.”

[33]
 Retweeted

Jos Vervoort Retweeted Shirin Musa

Tjee, wat een nijd bij die vrouwen van bij1 Ongelofelijk cc

Jos Vervoort added,