Sharia in de Schilderswijk/Hypocriet en tendentieus, meten met twee maten

 

Geachte lezers,
Net wanneer je denkt, dat de anti Islamhetze op zijn retour is,
steekt het Beest de kop weer op.
Deze keer in de vorm van een artikel in Trouw, getiteld
”Haagse buurt 
domein orthodoxe moslims”
Volgens het artikel zou een deel van de Haagse Schilderwijk zich
ontwikkelen tot een ”enclave” van orthodoxe moslims, die ”hun regels”
ook op straat zouden willen toepassen.
Hiervan zouden dan weer ”gematigde moslims” en niet moslims ”last”
hebben, omdat zij zouden worden aangesproken op het drinken
van alcohol, roken op straat, het eten van varkensvlees.Agenten zouden door buurtbewoners, ”die hun eigen zaken in
de wijk willen regelen” zijn gemaand weg te gaan alsof je zomaar
de politie kunt verjagen en meisjes zouden op hun kledingdracht zijn aangesproken
Wel, dat gaf Trouw tegelijkertijd toe, was de criminaliteit in 
de buurt gedaald, wat mede verband zou houden met het
ontzag van jongeren voor de streng gelovigen.Trouw haalt dergelijke wijsheden uit ik citeer
”gesprekken met tientallen bewoners, oud-bewoners, jongeren,
vrijwilligers en professionals van Overheidsdiensten en maatschappelijke
organisaties”
Een ander citaat
”Ze die bewuste gesprekspartners van Trouw zien al sinds jaren de
ontwikkeling van een ”klein kalifaatje” en de invoering van een 
”mini sharia” 

En ziedaar
Het ”onderzoek” van Trouw was nog niet vers van de pers, of de sinds
11 september 2001 gebruikelijke media en
politieke Pavlov reacties volgden:
Er zou sprake zijn van een ”Sharia” in een deel van de Schilderswijk ,
de politiek waarschuwde voor het gevaar van een ”Shariawetgeving in
Nederland, die niet kan en mag , de Tweede Kamer toonde zich
”bezorgd” over ”moslimwijken”  en de extreem-rechtse PVV leider 
Wilders  spuide opnieuw zijn haatzaaierij tegen de Islam en moslims 

En dat allemaal vanwege een Trouw artikel dat, zo zal ik aantonen, bol
stond van de ongefundeerde en niet te controleren beweringen, geen
hoor en wederhoor toepaste en zichzelf tegensprak.

Gelukkig waren er ook weldenkenden.
Zo bracht een aantal Haagse Gemeenteraadsleden, daags na het
artikel van Trouw, een bezoek aan het bewuste deel van de Schilderwijk,
die zeiden zich niet te herkennen in het geschetste beeld, dat orthodoxe
moslims andere bewoners van de Schilderwijk onder druk zetten

Terug naar het artikel van Trouw:

Het gehele artikel is namelijk gebaseerd op onbewezen vooronderstellingen,
spreekt zichzelf tegen en meet met twee maten.
Met andere woorden:
Het sluit naadloos aan op de sinds 11 september 2001 in Europa/Nederland
woedende anti Islamhetze waarbij terrorisme, criminaliteit, Marokkanen,
Islam op een hoop worden gegooid tot een ranzig en haatzaaiend zondebokmodel,
waarvan genoemde PVV leider G Wilders een van de gevaarlijke kampioenen 
is 

SHARIA

Allereerst het misbruik van het woord Sharia
Zowel in de pers als in reacties van politici  werd de echte/vermeende
”dominantie van moslimorthodoxen” in een deel van de Schilderwijk, die zelfs
de ”Sharia driehoek”  genoemd werd, in verband gebracht met de ”Sharia”
Klinkklare onzin, aangezien de Sharia een uit de Middeleeuwen en voor die tijd progressief daterende islamitische WETGEVING  is,
waarvan natuurlijk in Nederland geen sprake is, zoals ieder zinnig mens zal beamen.
Dit is nogeens bevestigd door niemand minder dan Staatssecretaris Teeven

SOCIALE CONTROLE/AANSPREKEN OP ROKEN, DRINKEN, KLEDING

Volgens het Trouw artikel worden niet moslims en ook gematigde moslims
aangesproken op volgens de orthodoxe Islam verboden zaken als roken op
straat, het eten van varkensvlees en het drinken van alcohol.
Dat klopt alvast niet naar ”gematigde moslims” toe, want in de Islam is
roken en drinken van alcohol en het eten vanvarkensvlees
sowieso verboden, of je nu ”gematigd” bent
of orthodox.
Een andere zaak is, of je daarop mensen mag aanspreken.
Uiteraard is een ieder vrij in zijn eigen levenswijze, maar ik kan mij die reactie van
moslims naar andere moslims wel voorstellen, al gaat het ze de orthodoxen strict
genomen niet aan.
En al wel helemaal niet waar het niet moslims betreft

Dit is een vorm van sociale controle, die hinderlijk en ongeoorloofd is
omdat het mensen niet vrij laat in zijn/haar persoonlijke levenssfeer

ONGEFUNDEERDE BEWERINGEN;

Maar belangrijker is, dat Trouw daarvoor geen enkel bewijs aandraagt.
Er wordt wel beweerd, dat er is gesproken met allerlei buurtbewoners, Overheidsdiensten
en professionals, maar nergens wordt een naam of bron genoemd, die de conclusie
van Trouw, die nu door de Gemeenteraadsleden wordt tegengesproken, bevestigd.

GEEN HOOR EN WEDERHOOR

Wat Trouw bovendien heeft nagelaten en journalistiek gezien bijna een
doodzonde is, is hoor en wederhoor.

Wanneer Trouw dergelijke beweringen doet, is het te doen gebruikelijk ”orthodoxe
moslims” die mensen zouden aanspreken, ook aan het woord te laten, niet alleen met
de verwijzing naar de uitspraak door een niet nader aangeduide ”moslima” wel erg vaag
en oncontroleerbaar [zie Trouw artikel, maar het noemen van enkele specifieke situaties,
waarin bepaalde personen zijn aangesproken en een uitgebreide en te controleren
onderbouwing door betrokken ”orthodoxe moslims”

Anders blijft het hangen op het niveau van een vaag sensatieverhaal, dat er bij
moslimbashers en tendentieuze politici ingaat als koek.
Raar is trouwens, nogmaals, dat op basis van een niet
onderbouwd Trouw verhaal de Tweede 
Kamer in rep en roer is 

SELECTIEVE AANDACHT EN VERONTWAARDIGING

Bovendien is zoals gewoonlijk de aandacht weer eens selectief en wordt er gemeten
met twee maten.
Want het moge duidelijk zijn, dat de reactie in de Biblebelt van Nederland, zoals
Staphorst, Urk, Culemborg, Putten en wat dies meer zij ook niet mals zal
zijn, wanneer men zich niet houdt aan normen, die als horend bij de christelijke
traditie worden beschouwd, zoals de zondagsrust

Of wanneer een homo of lesbiennestel wil trouwen op een dag, dat alleen
de weigerambtenaar beschikbaar is

Het hypocriete is hier het verschil in
beoordeling van verschillende relgieuze vormen van orthodoxie.

Wat in de christelijk fundamentalistische gemeenschappen, waar ook wel
degelijk sprake is van sociale druk, als min of meer geaccepteerd wordt
aanvaard, roept hysterische associaties op wanneer het moslim orthodoxen
betreft, die grotendeels zeer oppassende, hardwerkende mensen zijn
met een grote bijdrage aan de Nederlandse economie.

VERMINDERING CRIMINALITEIT

Zo hysterisch en bevooroordeeld wordt er gereageerd, dat er niet eens oog
voor is, dat het trouw artikel rept over een sterke daling van de criminaliteit, die
niet alleen te maken zou hebben met politieaanpak, maar ook op de grote
sociale en religieuze invloed van de orthodoxe moslims

Ik citeer Trouw

”In de Driehoek is de criminaliteit de afgelopen tijd gedaald door de aanpak van jeugdbendes door de politie. Maar in de buurt wordt gezegd dat de
‘vrees voor de toorn van Allah’ ook meespeelt.
De invloed van de strenggelovigen zouden een belangrijke rol spelen
bij de veiligheid in de buurt, want zelfs geharde straatjongens
buigen hun hoofd voor deze ‘ware gelovigen’.

Je zou toch denken, dat dat als een positief punt wordt genoemd en dat politici
die altijd de mond vol hebben over ”bestrijding van de criminaliteit”, daarover
verheugd zouden moeten zijn.
Maar ja, dat past natuurlijk niet in het vooral door Wilders aangedragen racistisch
populistische beeld, waarbij de moslims en in het byzonder de Islam, die net als
christendom en Jodendom een religie is van de God van Liefde en naastenliefde,
van vrijwel alles wat in Nederland verkeerd gaat, de schuld krijgt.

EPILOOG

De Gemeenteraadsleden bevestigden de conclusie die ik reeds getrokken had
Dat het Trouw artikel bol stond van de ongefundeerde veronderstellingen, geen
hoor en wederhoor had toegepast en samen met de reacties van politici
weer eens heeft bijgedragen aan een hysterisch anti Islamklimaat, dat in zijn
eenzijdigheid en ongenuanceerdheid, levensgevaarlijk kan zijn

Reden dus, van deze populistische hysterie krachtig afstand te nemen 

Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Sharia in de Schilderswijk/Hypocriet en tendentieus, meten met twee maten

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.