Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/SP

 

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG

Afrikaanse migranten demonstreren bij het detentiecentrum Holot.

DEMONSTRATIE AFRIKAANSE ASIELZOEKERS BIJ HET DETENTIECENTRUM
HOLOT
ISRAELISCH DETENTIECENTRUM HOLOT
PROTEST IN HOLOT
”REFUGEES ARE NOT CRIMINALS”
ZIONISME IS RACISME!
TEGEN PALESTIJNEN [BEZETTING, LANDROOF, OORLOGSMISDADEN]
EN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS [MENSENRECHTENSCHENDINGEN,
MISDADEN]
HETZELFDE LAKEN EEN PAK
RACISME EN UITSLUITING

 

 

Aan de SP heb ik geen brief gestuurd, omdat zij zowel
tegenstanders zijn van een stedenband als van een samenwerkingsverband. [1]
Verheugend.
Over de destijds voorgenomen stedenband heb ik trouwens sinds 2014 correspondentie
gevoerd met fractiemedewerker Gerben van der Veen, nadat ik
in 2014 een brief had gestuurd naar de Amsterdamse Gemeenteraadsleden
over de toen voorgenomen stedenband met Tel Aviv. [2]

 

 

 

De heer van der Veen maakte mij duidelijk, dat de SP grote bezwaren
tegen die Stedenband had en sowieso de besluitvorming
wilde opschorten, vanwege de bloedige Israelische aanval
op Gaza ”Protective Edge”.
Ook stelde de SP schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. [3]
Toen de discussie over die stedenband in 2015 in volle hevigheid
oplaaide, stuurde ik opnieuw een brief aan de SP, om de SP
te herinneren aan haar eerdere opstelling [De Israelische agressie
ging immers onverminderd voort] en erop aan te dringen, nee
te zeggen tegen die stedenband. [4]
Mijn brief was van 18 juni jongstleden.
Op 19 juni berichtte Gerben van der Veen mij, dat de SP tegen een
stedenband zou zou stemmen. [5]
Goed nieuws, al was ik minder enthousiast over het statement dat
de nee stem van de SP toelichtte
”Situatie Israel/Palestina maakt stedenband onmogelijk” [6]
Ik had daar een stevige kritiek op omdat de SP teveel vanuit een model
”gelijke partijen” uitging en niet vanwege de crux van het hedendaagse
conflict, de ongelijke machtsverhoudingen en strijd tussen bezetter en
onderdrukte.
Die kritiek heb ik geuit in een brief aan SP fractievoorzitter, de heer
Peters. [7]
De SP is de meest kritische partij als het op het Midden Oosten
conflict aankomt, maar moet vaak een wat principieler stellingname
innemen.
Zo heb ik van Bommel in het verleden ook bekritiseerd vanwege zijn
eenzijdige Hamas kritiek en dat nota bene tijdens de bloedige
Israelische Gaza operatie ”Protective Edge” [8]
Maar het is goed te weten, dat de SP zich in ieder geval blijft richten
en uitspreken tegen onzalige samenwerkingsverbanden met steden,
die deel uitmaken van de Israelische bezettingsterreur.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
AT5
SP WIL GEEN SAMENWERKING MET TEL AVIV EN RAMALLAH
14 OCTOBER 2015
[2]
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GEMEENTERAAD
AMSTERDAM
ASTRID ESSED
11 APRIL 2014
[3]
CORRESPONDENTIE MET GERBEN VAN DER VEEN, FRACTIEMEDE
WERKER SP, IN 2014
On Friday, August 22, 2014 10:03 AMBeste mevrouw Essed,
Ter info stuur ik u het bericht dat de SP zojuist naar de media heeft gestuurd, het zal binnenkort op onze website verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskast
 
De SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. “Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband Tel Aviv aan te gaan”, zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters.
Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.”
Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.
On Thursday, April 24, 2014 9:54 AM
Geachte mevrouw Essed,
Onlangs heeft u een mail gestuurd over een eventuele stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De SP in Amsterdam heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Wij zijn überhaupt niet een groot voorstander van stedenbanden, internationaal beleid en ontwikkelingshulp kunnen we beter overlaten aan de landelijke politiek, dáár zit de kennis en ervaring. Maar als Amsterdam dan toch stedenbanden aangaat, vindt de SPhet belangrijk dat daarbij rekening wordt gehouden met mensenrechten en het internationaal recht. Ter info stuur ik u de vragen die wij hierover gesteld hebben in de bijlage, het nieuwsbericht van ons vindt u op onze site http://amsterdam.sp.nl/ nieuws/2014/04/aandacht-voor- mensenrechten-bij- internationaal-beleid.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
HET PAROOL
SP WIL ONDERZOEK NAAR STEDENBAND TEL AVIV OPSCHORTEN
22 AUGUSTUS 2014
[4]
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN SP GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
18 JUNI 2015
[5]
On Friday, June 19, 2015 9:30 AM, “Veen, Gerben van der wrote:Beste mevrouw Essed
Bij deze stuur ik u het berichtje dat we gisteravond laat op onze website hebben geplaatst.  De SP vindt dat de situatie in Israel/Palestina een stedenband onmogelijk maakt. Zie hier voor de hele tekst: http://amsterdam.sp.nl/nieuws/2015/06/situatie-israelpalestina-maakt-stedenband-onmogelijk. Als u nog vragen heeft hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Gerben van der Veen, medewerker SP-fractie Amsterdam
@SP_Amsterdam
BEANTWOORDING VAN DE MAIL VAN DE HEER GERBEN
VAN VEEN
Geachte heer van der Veen
Vriendelijk bedankt voor uw reactie.
Ik heb dit bericht met genoegen ontvangen en
ik ben blij te lezen, dat de SP bij haar oorspronkelijke
standpunt is gebleven en tegen een Stedenband blijft.
Fijn ook, dat u mij zo goed op de hoogte hebt gehouden
van alle ontwikkelingen rond die Stedenband.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
[6]
”SITUATIE ISRAEL/PALESTINA MAAKT STEDENBAND
ONMOGELIJK”
18 JUNI 2015
[7]
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV/SP, ER ZIJN GEEN
”GELIJKE PARTIJEN” IN HET CONFLICT/BRIEF AAN SP
FRACTIEVOORZITTER PETERS
ASTRID ESSED
19 JUNI 2015
 
 
 
 
 
 
 
[8]
 
 
 
 
 
 
VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS/BRIEF AAN
HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
28 JULI 2014
”VAN BOMMEL WIL SANCTIES TEGEN HAMAS”/REACTIE OP
BRIEF HARRY VAN BOMMEL, SP TWEEDE KAMERLID
ASTRID ESSED
29 JULI 2014

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/SP

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.