Boycot Israel/Samenwerking TU Delft met beveiligingsbedrijf G4S/Brief aan TU Delft

 

SAMENWERKING TU DELFT MET BEVEILIGINGSBEDRIJF G4S/BRIEF AAN TU DELFT

Inleiding:
Geachte lezers,
Beveiligingsbedrijf G4S, dat actief is in 125 landen in de wereld, is door
zijn activiteiten betrokken bij ernstige tot zeer ernstige mensenrechtenschendingen.
Zo is het in Nederland actief bij de bewaking van vreemdelingendetentiecentra, waar
vluchtelingen zijn gedetineerd ondanks het feit, dat zij geen strafbare feiten
dagelijks bestaan, hand en spandiiensten aan de Israelische bezetingsstaat.
Nog ernstiger is de facilitering van de bewaking van Israelische gevangenissen, waarin
Palestijnse gevangenen systematisch worden gefolterd.
Aangezien de TU ]Technische universiteit] Delft zich bedient van de bewaking van G4S heb
ik het Bestuur aangeschreven met het verzoek, de samenwerking per direct te stoppen.
Tenslotte worden er ook Palestijnse studenten mishandeld in Israelische gevangenissen, die
door G4S worden bewaakt en het minste wat een Universiteit kan doen en ook haar morele plicht is, is solidair
te zijn met die studenten.
Zie hieronder mijn brief aan het Bestuur van de TU Delft
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
BRIEF AAN HET BESTUUR VAN DE TU DELFT
Aan het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft
Uw samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S
Geacht Bestuur,
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Volgens de mij bereikte informatie hebt u een samenwerkingsverband met
beveiligingsbedrijf G4S en loopt uw contract volgend jaar af.
Een dringende oproep aan u, de samenwerking met G4S niet te hervatten,
aangezien dit beveiligingsbedrijf door zijn actieve
aanwezigheid in de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever niet alleen deze bezetting de facto ondersteunt,
maar zich bovendien schuldig maakt aan uit deze bezetting voortkomende mensenrechtenschendingen.
geresulteerd in onmiddellijke stopzetting van de samenwerking, breng ik u nogmaals de kwalijke
aspecten van de G4S activiteiten op de bezette Westelijke Jordaanoever onder de aandacht:.
BEZETTING
G4S is als beveiligingsbedrijf actief [ik ga aanstonds in op de de exacte aard van de activiteiten] in
door Israel bezet Palestijns gebied.
Zoals u ongetwijfeld zult weten is er sprake van de nu al 46 jaar durende Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever,
Oost Jeruzalem en Gaza, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 dd 1967, die Israel opriep,
om zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de
Palestijnse.
Iedere bezetting, overal ter wereld, leidt tot onderdrukking.
Daarvan bent u uiteraard op de hoogte.
Dit zou al voldoende reden voor u moeten zijn, niet in zee te gaan met G4S, die opereert in Palestijns bezet gebied.
Maar er is meer.
NEDERZETTINGEN, IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
Beveiligingsbedrijf G4S beveiligt en bewaakt onder andere de in bezet Palestijns gebied
 gebouwde Israelische nederzettingen, die, zoals u waarschijnlijk wel zal weten, in strijd
Daarnaast is de illegaliteit van de nederzettingen nog eens nevestigd in de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452.
Bovendien hebben die nederzettingen geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen zonder enige financiele
compensatie, waarvan dan honderdduizend Palestijnen in de loop der jaren slachtoffer geworden zijn.
Hiermee verleent G4S dus direct hand en spandiensten aan een van de kwalijkste gevolgen
van de Israelische bezetting, de nederzettingenpolitiek.
BEWAKING VAN DE ISRAELISCHE MUUR
OOK AL ILLEGAAL
illegaal is verklaard omdat het door bezet Palestijns gebied loopt.
Hun bewegingsvrijheid wordt belemmerd en omdat hun velden vaak in het ”geannexeerde deel” [het deel
van bezet Palestijns gebied, dat door de Muurbouw nu kunstmatig bij Israel is getrokken], is oogsten
moeilijk en ook het verkopen van producten.
Vaak wordt ook de toegang tot onderwijs en medische voorzieningen belemmerd.
In sommige gevallen is zelfs een hele stad omsloten door de Muur, zoals bij
BEWAKING VAN ISRAELISCHE GEVANGENISSEN
OVER FOLTERING/ADMINISTRATIEVE DETENTIE EN DE G4S BETROKKENHEID
Een van de stuitendste aspecten van de G4S betrokkenheid bij de Israelische bezetting is
de facilitering van bewakingsapparatuur voor Israelische gevangenissen, zowel in de bezette Palestijnse gebieden
als in Israel zelf, waar een groot aantal Palestijnse gevangenen zijn gedetineerd.
Dat G4S hierbij vuile handen maakt is evident, aangezien de rechten van Palestijnse gevangenen
op alle mogelijke manieren worden geschonden.
In de eerste plaats is er een ongelijk rechtssysteem voor Palestijnen [vallend onder
de militaire wetgeving] en Israeli’s [vallend onder het gewone Israelische recht], waarbij Palestijnse
Schokkend is, dat er in Israelische gevangenissen sprake is van systematische foltering van Palestijnse gevangenen
Niet vergeten moet worden de administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces, zoals u weet
in strijd met habeas corpus], waaraan momenteel rond de 285 Palestijnse gevangenen zijn onderworpen.
Bedenkt u, dat van deze flagrante mensenrechtenschendingen ook Palestijnse studenten, van wie velen
Dat alleen al zou voor u als Bestuur de reden moeten zijn, alle samenwerking met
een fout bedrijf als G4S per direct te beeindigen.
Er is nog veel meer te zeggen over G4S, zoals de facilitering van de bewaking van de
Israelische checkpoints , die dagelijks duizenden Palestijnen, waaronder studenten,
TENSLOTTE
Ik meen u genoeg argumenten te hebben aangedragen, waarom u, wanneer u zichzelf
respecteert als Bestuur, per direct de samenwerking met G4S dient te beeindigen.
Tenslotte wil ik u er graag op wijzen, dat zowel Jantje Beton als de Voedselbank Utrecht
de samenwerking met G4S hebben stopgezet vanwege de foute activiteiten van G4S in Israel
[ik refereer aan de Israelische gevangenissen in Israel] en de bezette Palestijnse gebieden.
Ook zijn de Universiteit van Oslo en de gemeente Kopenhagen
Een dringend appel dus aan u, dit voorbeeld te volgen en per direct alle samenwerking met
G4S te verbreken,
Ik kan mij namelijk niet voorstellen, dat een Universiteit als de uwe, die zichzelf resprecteert en op zijn
website getuigt van hooggestemde idealen, met een besmet bedrijf als G4S wil samenwerken en daarmee
geen enkele solidariteit zou tonen met Palestijnse studenten, die mede door toedoen van G4S zitten
gedetineerd in inhumane omstandigheden.
Ik hoop van harte, dat u trouw blijft aan uw beginselen en G4S de wacht aanzegt.
Zoniet, dan bent u impliciet moreel medeplichtig aan de ernstige mensenrechtenschendingen
die de Israelische bezettingsstaat dagelijks begaat aan Palestijnen in het algemeen en Palestijnse
studenten in het byzonder.
Ik vertrouw erop. dat u de juiste keuze maakt.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Samenwerking TU Delft met beveiligingsbedrijf G4S/Brief aan TU Delft

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.