Nederlands asielbeleid wordt humaner/De ondraaglijke inhumaniteit van het beleid

Geachte lezers,
Recentelijk is veel te doen geweest over de via RTL uitgelekte aanpassingen van het asielbeleid
door het kabinet , dat zou leiden tot een ‘‘humaner asielbeleid”
Althans, zo wordt het in de media gepresenteerd.
Wanneer men echter de plannen nader beschouwd, valt er weinig ”humaans”
in te herkennen.
Sterker nog, het lijkt [en is] nog INhumaner dan voorheen.
Want voornamelijk wordt er gesproken van een ”zwaarder regime” dan de huidige
Dat is volgens mij een van de speerpunten.
ZWAARDER REGIME VOOR ”CRIMINELE EN OVERLASTGEVENDE VREEMDELINGEN”
Dat zwaarder regime gaat gelden voor ”criminele” en ”overlastgevende” vreemdelingen.
Niet alleen leiden die termen tot verdergaande criminalisering van de vluchtelingen,
het is een misvatting.
Want de zogenaamde ”criminele” vreemdelingen [zij die veroordeeld zijn voor reguliere
misdrijven] zitten niet in vreemdelingendetentie, maar in de ”gewone” gevangenis.
Vreemdelingendetentie is immers een ”bestuurlijke maatregel”, die is opgelegd aan ”uitgeprocedeerde
vluchtelingen” [dus mensen, illegaal zijn en binnen 28 dagen Nederland moeten
verlaten en dat niet hebben gedaan] en aan mensen, die sowieso geen asiel
hebben aangevraagd [de zogenaamde economische vluchtelingen], omdat zij daarvoor
krachtens de vreemdelingenwet [die alleen evt asiel verleent aan hen, die vanwege
vervolging naar Nederland zijn gekomen].
Naast de ”criminele vreemdelingen” [die sowieso in reguliere gevangenissen zitten] vallen ook
diegenen onder een zwaarder regime ”die zich aan uitzetting hebben onttrokken”
Vrij vertaald:
Die uitgeprocedeerde vluchtelingen, die uit oorlogsgebieden zoals Afghanistan, Somalie 
, Irak en Soedan  komen en dus vanwege de oorlogssituatie niet terug KUNNEN.
Deze groep ”ter dood veroordeelden” [want wat is het anders, als je wordt uitgezet naar een
oorlogsgebied” worden dan ook nog eens gestraft met een extra zwaar regime.
Dan heb je de zogenaamde ”overlastgevende” vreemdelingen
Wat men zich daarbij moet voorstellen zijn uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen
of willen [nogal wiedes, als er sprake is van bittere armoede of een oorlogssituatie] en
na 28 dagen geen recht meer hebben op basisvoorzieningen zoals eten en een dak boven je hoofd.
Misdadig, inhumaan en een schande voor Nederland, dus begrijpelijkerwijs zullen zij
om te overleven weleens eten uit vuilnisbakken, schuilen in portieken etc
Dat is dan dus overlast en daarvoor worden zij, die in een wanhopige positie verkeren dus
volgens deze nieuwe ”humane” regeringsplannen, gestraft met een ”zwaarder regime”
ZWAARDER REGIME
Ook die term is misleidend, want het zou suggereren, dat het huidige vreemdelingendetentieregime toch niet zo zwaar
zou zijn,
Niets is minder waar.
Het huidige vreemdelingendetentieregime is zeer zwaar
LICHTER REGIME
Wellicht de grootste misleiding in de presentatie van het zogenaamde ”humanere” beleid
is wel het ”lichtere regime” voor diegenen onder de vluchtelingen, die ”meewerken aan hun terugkeer”.
Vrij vertaald:
Die zich door intimidatie en chantage van de dienst Terugkeer en Vertrek en co onvrijwillig
[want zij waren naar Nederland gekomen voor bescherming en veiligheid] hebben laten bewerken
om mee te gaan in de uitzettingsterreur van de Nederlandse Overheid.
Enfin, zij vallen dan onder een ”lichter regime”, weliswaar, maar wie de plannen goed leest,
constateert twee dingen
A
Het ”lichter regime”biedt iets meer bewegingsvrijheid, maar  blijft een gevangenis
B
Er is niets ”humaners” aan het beleid, want ook zij, die in een ”lichter regime” zitten
worden nog altijd uitgezet naar een voor hen op
zijn zachtst gezegd zeer zware situatie.
HUMANER, VERGEET HET MAAR
MELDPLICHT
In die zogenaamde ”aanpassingen” van het asielbeleid word t ook genoemd
Dat betekent
Niet opgesloten zitten [maar uiteraard wel aanwezig zijnd op een aan de asielketen
bekende of gecontroleerde locatie], maar je iedere dag moeten melden.
Ja, dat is dan geen gevangenis, maar wel een strenge controlevorm.
En wie zich niet meldt, onttrekt zich dan weer aan ”terugkeer” en belandt alsnog
in een ”zwaarder regime”
Bovendien zijn deze regeringsplannen zeer vaag, dus is het de vraag, of die hele ”meldplicht”
voor ”lichtere gevallen” wel wordt gerealiseerd’
Werkgroep Deportatieverzet dacht, dat hiervoor nul vluchtelingen in aanmerking
zouden komen  en dat zou mij niets verbazen.
OPSLUITING UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN HET
BESTUURSRECHT/NIETS NIEUWS ONDER DE ZON
Ook is een van de aspecten van het ”humaner” asielbeleid kennelijk, dat
opsluiting van uitgeprocedeerde asielzoekers nu onder het bestuursrecht zou vallen.
Zoals ik reeds in dit artikel heb opgemerkt is vreemdelingendetentie een BESTUURLIJKE maatregel
Daarom ook worden uitgeprocedeerden, bij wie geen kans is op
snelle uitzetting, na tussenkomst van de rechter uit vreemdelingenbewaring [detentie dus]
vrijgelaten, waarna ze overigens weer zonder enige voorziening op straat belanden
[het zogenaamde ”klinkeren”]
BUITENSCHULDCRITERIUM
De Enige echt nieuwe maatregel in dit pakket van zogenaamde ”humanere” maatregelen
is een uiterst INhumane, namelijk het niet verruimen van het zogenaamde buitenschuldcriterium,
dat impliceert het eventuele recht van een vluchteling op een verblijfsvergunning, wanneer
deze er alles aan heeft gedaan, mee te werken aan uitzetting, maar dit buiten zijn/haar
schuld niet lukt.
EPILOOG
NIET HUMANER MAAR INHUMANER
Samenvattend kan gezegd worden, dat Teeven er door mediapropaganda  in
Want alle gekheid op een stokje:
Er komt een ”zwaarder regime” voor diegenen, die zich niet als een mak lammetje laten
uitzetten, een ”lichter regime” [maar nog steeds een gevangenis] voor diegenen, die
zo geintimideerd zijn, dat zij wel meewerken.
Vage beloften over een ”meldplicht” [ook een streng controlemechanisme, maar
inderdaad geen gevangenis] waarvan de vraag is, of het er ooit komt.
Het enige concrete, dat uit die ”humane maatregelen” is gekomen is iets
uitgesproken INhumaans, het niet verruimen van de buitenschuld regeling.
Terechte klacht is namelijk, dat het vrijwel ondoenlijk is om aan te tonen,
dat je er alles aan gedaan hebt om terugkeer mogelijk te maken
[daargelaten nu even het feit, dat ik dat onzin vind]
Zelfs de PvdA, verantwoordelijk voor het huidige repressieve asielbeleid En ook
de zogenaamde ”humane” aanpassingen, heeft dat moeten erkennen.
Maar hoe dan ook, die Buitenschuldregeling wordt dus niet verruimd.
De zogenaamde ”humanere” asielmaatregelen zijn dus nog inhumaner
dan ze al waren.
Jammer trouwens, dat Amnesty, weliswaar kritisch over de zogenaamde nieuwe
”humanere maatregelen”, vreemdelingendetentie niet principieel
verwerpt, maar ziet als een ”laatste redmiddel”.
onvoorwaardelijk voor de
Werkelijke humaniteit zou zijn
Bescherming en veiligheid bieden aan hen, die niet voor hun plezier naar dit
land zijn gekomen, maar zijn gevlucht voor vervolging en of armoede en oorlog.
Dat sluit vreemdelingendetentie, meldplicht en de hele ”vreemdelingenwetgeving” uit.
En creeert een menswaardige samenleving, voor Nederlanders en vluchtelingen.
Minder is niet humaan.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Nederlands asielbeleid wordt humaner/De ondraaglijke inhumaniteit van het beleid

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.