Sabir K mag worden uitgeleverd aan de VS/Neerlands medeplichtigheid aan de VS foltermachine

SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD/NEDERLAND MEDEPLICHTIG AAN VS FOLTERMACHINE

” No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.”
Geachte  lezers,
INLEIDING
Aandacht graag voor de uitlevering van terreurverdachte Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/ Pakistaanse komaf, aan de VS, die nu definitief geworden is
Sabir K loopt in de VS, voorvechter van het Eerste Uur van de ”strijd tegen het terrorisme”, dat de elementaire rechten
van echte of vermeende ”terreurverdachten” schendt, groot risico op lichamelijke en of psychische foltering
Ik stel in dit artikel aan de kaak:
De barbaarsheid van VS/CIA folterpraktijken, vaak, maar niet altijd gepleegd in concentratiekamp Guantanamo Bay 
Ik klaag aan
De Europese medeplichtigheid aan VS foltering, met name door middel van de zogenaamde ”rendition flights”
De folterende niet Europese landen, waarnaar de VS zijn slachtoffers transporteert om een deel van zijn beulswerk te doen
Ik wijs erop
Ik klaag aan
Nederland, dat onder het mom van ”zorgvuldige rechtspraak” en ondanks eerdere negatieve ervaringen met de VS, waarin
de met de VS gemaakte afspraken waardeloos bleken, opnieuw een mens overlevert aan vernedering en foltering
Ik wijs er derhalve op
Dat wat Sabir K overkomt in de VS of elders, Neerlands hoofdverantwoordelijkheid is, omdat het is meegegaan in dit uitleveringsverzoek
Want het uitleveren aan een land met gerede kans op foltering is een internationale misdaad
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
BIJLAGEN BIJ ARTIKEL
Schrijfster dezes is enkele jaren geleden [2006-2007] betrokken geraakt bij een eerdere uitleveringszaak van
terreurverdachte Wesam Al D aan de VS, die erg op die van Sabir K lijkt
Bijlagen verwijzen naar een [gepubliceerd] ingezonden stuk van schrijfster dezes in de media en een brief aan de toenmalige
Minister van Justitie, mr Hirsch Ballin
De tekst van de bijlagen staan onder het artikel
Overigens werd Wesam Al D, ondanks Amerikaanse ”beloften” aan de toenmalige minister van Justitie mr Hirsch Ballin, toch gefolterd
Nu terug naar Sabir K
SABIR K
DE TRAGEDIE:
Dat in de lange lijdensweg vooraafgaande aan de strijd tegen de uitlevering van terreurverdachte Sabir K aan de VS,
uiteindelijk toch tot uitlevering is besloten , is, gezien de vele schendingen van de mensenrechten in de ”strijd tegen
het terrorisme”  niet echt verwonderlijk te noemen
Wat wel verbazingwekkend is, is dat dit niet van meet afaan vanzelfsprekend was.
Nadat juridisch gezien groen licht was gezet op die uitlevering , lag het doorgaans zo slaafs pro
Amerikaanse Nederlandse Gezagsapparaat, dwars,  in de vorm van toenmalig [en huidig] minister van Justitie, Opstelten
Opstelten liet namelijk een onderzoek instellen om te kunnen bepalen, of Sabir K de uitlevering psychisch aan zou kunnen
In een eerder artikel  beschreef ik dit als een positieve stap
Helaas heeft dat niet geleid tot een meer assertieve, humanitairdere aanpak inzake Amerikaanse uitleveringsverzoeken
ten aanzien van terreurverdachten en is deze uitlevering alsnog een feit
Maanden van vergeefse hoop dus voor Sabir K
ACHTERGRONDEN:

Uit de nieuwsinformatie blijkt, dat Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/ Pakistaanse komaf , in 2010 in Pakistan werd gearresteerd.
Inzet was een VS aanklacht wegens een ”terroristische aanslag” in
de vorm van een zelfmoordaanslag op een militaire VS basis in Afghanistan
Volgens zijn advocaat zou hij in Pakistan zijn gefolterd 
In april 2011 werd hij uit Pakistan uitgezet naar Nederland
Op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten werd hij in Nederland opnieuw gearresteerd
en gevangengezet in de terroristen afdeling in de Rotterdamse gevangenis de Schie

Hij trachtte via de rechtbank zijn uitlevering te voorkomen, maar werd door
de rechtbank en de Hoge Raad in het ongelijk gesteld
De rechtsorganen in Nederland zijn dus van mening, dat hij kan worden uitgeleverd 
Zijn laatste juridisch-bestuurlijke hoop was minister van Opstelten, die inderdaad enkele maanden het uitleveringsproces heeft stilgelegd
, tot de definitieve beslissing, die groen licht zette op uitlevering 
TERRORISME AANKLACHT AMERICAN WAY”Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to
spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the
object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”Artikel 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT 
Volgens het Internationaal Recht is de definitie van terrorisme een tegen burgers
en/of burgerdoelen gelanceerde militaire aanval
Zo verklaart dan ook het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht zie hierboven
een aanval op burgers non-combatanten tot illegaal en een oorlogsmisdaad, terwijl een aanval op militairen en hun objecten combatanten wel is toegestaan.
Daarbij komt nog de legitimiteit van een militaire aanval op het leger van een
bezettende machtMet name sinds 11 september 2001 is echter het recht in een aantal landen, de VS voorop, zodanig uitgehold, dat ook een aanval op militairen en hun objecten
onder ”terrorisme” wordt gerekend
Hiervan is hier Sabir K de dupe geworden, die de aanklacht ”terrorisme” aan zijn broek
gekregen heeft vanwege echte/vermeende voorbereidingshandelingen in verband met
een mogelijke aanval op een Amerikaanse militaire aanval op AfghanistanLef hebben de Amerikanen overigens wel
Niet alleen is een aanval op een legerbasis geen terrorisme, daarbij zijn zij
nota bene de bezetters van Afghanistan!
Hetzelfde lef wordt en werd voor 11 september 2001 ten toon gespreid door
de Israelische bezetter van de Palestijnse gebieden, die iedere vorm van verzet,
ook Palestijnse militaire aanvallen op het Israelische bezettingsleger, onder de noemer
”terrorisme” plaatsen
HUMAN RIGHTS AMERICAN WAY/BEHANDELING TERREURVERDACHTENGUANTANAMO BAYNu Sabir K wordt uitgeleverd aan de VS, bestaat een kans, dat hij,
als terreurverdachte wordt overgebracht naar Guantanamo Bay, tenzij Nederland van
de VS de harde garantie zwart op wit eist, dat dat niet het geval zal zijn
De detentieomstandigheden, behandeling van gevangenen en het onrecht van Guantanamo Bay zijn genoegzaam bekendGevangenen worden gedetineerd in wrede en vernederende omstandigheden,
folterpraktijken zijn daar ‘‘de gewoonste zaak van de wereld”  EN er is sprake
van detentie zonder vorm van proces, de zogenaamde ”admininistratieve detentie” 
En ondanks de destijds door de toenmalige presidentskandidaat Obama gedane
belofte, is deze living hell nog steeds open
Militaire commissies:Enkelen worden daadwerkelijk berecht, zoals
Khalid Shaikh Mohammed en vier anderen, die betrokken zouden zijn geweest bij de
aanslagen van 11 september EN Abd al-Rahim al-Nashiri,
die een NIET terroristische aanslag zou hebben gepleegd op een Amerikaans oorlogsschip
Zij komen echter OP GUANTANAMO BAY ZELF, voor zogenaamde militaire commissies waar een aantal basisvoorwaarden voor een eerlijk proces ontbrekenZe kunnen de doodstraf krijgen, ondanks het feit, dat een aantal van hen is gefolterd, in Guantanamo Bay zelf en in geheime CIA gevangenissen 
En hun folteraars worden niet vervolgd THAT’S AMERICAN JUSTICE ACCORDING TO GUANTANAMO BAY
AMERIKAANSE BEHANDELING TERREURVERDACHTEN BUITEN
GUANTANAMO BAY OM:
HET GEVAL WESAM AL DMaar ook als Sabir K niet naar Guantanamo Bay wordt gestuurd,
loopt hij groot risico.
Het is namelijk niet de eerste keer,
dat Nederland een terreurverdachte heeft uitgeleverd aan de VS
Het werd een nachtmerrie voor Wesam Al D, een man van Iraakse komaf.De zaak lijkt verdacht veel op die van Sabir K
Wesam Al D werd in 2005 in Nederland gearresteerd
De VS verdachten hem van terrorisme, hier het plegen van aanslagen op
Amerikaanse militairen in Irak in 2003
Ook hier weer die absurde terrorisme aanklacht ivm al dan niet gepleegde aanvallen
op militairen
Vervolgens verzet Wesam Al D zich juridisch, waarna de Hoge Raad beslist, dat hij kan
worden uitgeleverd
Minister Hirsch Ballin stemt in 2006 in met uitlevering aan de VS, omdat hij nav het ”vertrouwensbeginsel” en een verklaring van de VS ervan uitgaat, dat Wesam Al D niet zal worden gemarteld
Ik had hierover ernstige twijfels en schreef er een gepubliceerd Ingezonden Stuk over
ZIE BIJLAGE
 
 
 
LEVE HET ”VERTROUWENSBEGINSEL”
EENZAME OPSLUITINGWat dat ”vertrouwensbeginsel” waard was, zou al spoedig blijken
In de VS aangekomen, werd Wesam Al D in wrede en vernederende omstandigheden 
gedetineerd
Hij zat TWEE JAAR in eenzame opsluiting in een cel, waar geen daglicht doordrong,
waardoor hij geen besef van dag en nacht had
en ernstig getraumatiseerd raakte
Toen mij die informatie bereikte, klom ik opnieuw in de pen, deze keer
gericht aan de minister van Justitie
ZIE BIJLAGEUiteindelijk werd Wesam door de VS veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf ”voor
het beramen van moordaanslagen op Amerikaanse militairen”
Terug in Nederland echter afgesproken was, dat hij zijn straf in Nederland kon
uitzitten, wijzigde de rechtbank zijn straf tot acht jaar gevangenisstraf,
waardoor hij vrij snel in vrijheid werd gesteldDe reden was de zeer slechte detentieomstandigheden in de VS
Volgens de verklaring van oud diplomaat Gerding was Nederland zo verontwaardigd
over de detentieomstandigheden van Wesam Al D, dat bijna de rechtshulprelatie
met de VS was opgeschort TEGEN HET LICHT VAN DE NACHTMERRIE VAN WESAM AL D 
GRENST HET AAN HET BIZARRE, DAT DE NEDERLANDSE RECHTSINSTANTIES EN DE MINISTER
NU OPNIEUW DOODGEMOEDEREERD HEBBEN BESLOTEN, DAT DE UITLEVERING VAN SABIR
K GEEN PROBLEEM IS.
EPILOOG:Aan een land, dat gevangenen met een terreurstempel foltert, vernedert en
administratief detineert en waarmee Nederland bijna tijdelijkde rechtshulprelatie
had opgeschort  vanwege de Middeleeuwse detentie van Wesam Al D, moet
geen enkele terreurverdachte worden uitgeleverd
Foltering is wreed, inhumaan en barbaars en daaraan mag niemand
worden blootgesteld, ongeacht de inbeschuldigingsstelling
Het is dan ook tegen alle elementaire regels van Beschaving in, dat Nederland nu voor de tweede
keer meegaat in de uitlevering van een terreurverdachte, met alle te voorziene duistere consequenties
”De Westerse Beschaving
Het zou een goed idee zijn”
Uitspraak
Mahatma Gandhi
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
BIJLAGEN BIJ ARTIKEL
INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS
BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D
BIJLAGEN
I
INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS
Ingezonden stuk
24 januari 2007
Geachte Redactie,
Ik heb met verontrusting kennisgenomen van de aanstaande uitlevering van de heer Wessam Al D aan de VS, op beschuldiging van voorbereidingshandelingen tot het plegen van een terroristische aanslag in Irak In de eerste plaats is er volgens het Internationaal Recht geen sprake van terrorisme, aangezien deze echte of vermeende voorbereidingshandelingen niet gericht zouden zijn tegen burgers of burgerdoelen, maar tegen Amerikaanse militairen in Irak, die als buitenlands leger in Irak behoren tot de bezettende macht Volgens het Internationaal Recht is iedere militaire aanval op een bezettingsleger gelegitimeerd
Nog afgezien echter daarvan is mi de uitlevering aan de VS onacceptabel vanwege het eventuele martelingsrisico Hoewel minister Hirsch Ballin gesteld heeft, er vanwege het vetrouwensbeginsel met de VS vanuit te gaan, dat Wessam Al D niet zal worden gemarteld, snijdt een en ander mijns inziens geen hout
Zoals bekend is in september 2006 een nieuwe Amerikaanse wetgeving tav de berechting van terreurverdachten aangenomen, waarbij o.a. wordt afgezien van vervolging van CIA-agenten, die zich in het verleden hebben schuldig gemaakt aan marteling. Het is evident, dat een dergelijke beslissing een vrijbrief is voor gecontinueerde martelpraktijken
Nog afgezien van de inhumaniteit in dezen, is het internationaalrechtelijk verboden, iemand uit te leveren aan een land met gerede kans op marteling
Van de minister van een land, dat zich beroept op de naleving van het Internationaal Recht, mag dan ook verwacht worden, dat hij alsnog op zijn beslissing terugkomt en het Amerikaanse uitleveringsverzoek niet honoreert
Astrid Essed
II
BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL DAan de minister van Justitie, de heer Hirsch Ballin
Geachte Excellentie, Middels dit schrijven wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende: Uiteraard is het u bekend, dat de terreurverdachte, de heer Wesam Al D, na de door u gegeven toestemming totuitlevering en de bevestiging door de rechtbank, dd 27-1-2007 aan de VS is uitgeleverd Hierbij is door de Amerikaanse autoriteiten de garantie gegeven, dat de heer Al D, na eventuele veroordeling, zijn detentiestraf in Nederland mag uitzitten Eveneens heeft mij de informatie bereikt, dat de heer Al D eens in de maand wordt bezocht door een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade, die de behandeling van de heer Al D door de Amerikaanse gevangenisautoriteiten nauwlettend controleert Hoewel ik een dergelijke zorgvuldigheid zeker waardeer, ben ik van mening, dat het aan de heer Al D opgelegde detentieregime aanleiding geeft tot ernstige verontrusting A Individueel regime: Zo is op een zitting voor de federale rechtbank in Washington dd 25-4 bekend geworden, dat de heer Al D in eenzame opsluiting zit, hetgeen impliceert geen enkel contact met medegevangenen Al evenmin is telefonisch contact met de buitenwereld toegestaan, behalve uiteraard met de advocaten Verder is er sprake van het zeer verzwarende feit, dat hij vrijwel geen daglicht ziet Uiteraard bent u bekend met het feit, dat het langdurig onthouden van contact met medegevangenen kan leiden tot isolatiefolter, hetgeen naar internationaalrechtelijke maatstaven gerekend wordt onder foltering Aan een en ander wordt eveneens regelmatig gerefereerd door Amnesty International Gevolgen van isolatiefolter kunnen o.m. zijn algemene pijngevoelens, desoriëntatie, concentratieverlies, slapeloosheid en waandenkbeelden. Van gedetineerden, die langer in een individueel regime gezeten hebben zijn eveneens verschijnselen zoals tijdelijke pleinvrees en angst voor mensen in het algemeen bekend In het geval van de heer Al D kunnen er eveneens bijkomende medische klachten optreden, aangezien bekend is, dat een periode in een donkere cel kan leiden tot tijdelijk of blijvend verminderd zicht. Ik zou u dan ook willen verzoeken uw invloed te willen aanwenden, er bij de Amerikaanse autoriteiten op te willen aandringen, zowel het individuele regime van de heer Al D, alsmede zijn verblijf in een donkere cel, te willen beeindigen Zoals u immers beter weet dan ik, behoeft een ”slechte behandeling” niet slechts te impliceren mishandeling of slechte behandeling door de detentieautoriteiten, maar eveneens de door een detentieregime toegebrachte fysieke en psychische schade B Tav detentie na eventuele strafoplegging: Tenslotte zou ik u vriendelijk willen verzoeken, de Amerikaanse autoriteiten te willen houden aan de door hen afgegeven garantie, dat de heer Al D ook werkelijk zijn eventuele detentiestraf in Nederland zal kunnen uitzitten, niet alleen vanwege zijn in Nederland aanwezige familiale en sociale relaties, maar met name ook vanwege de u bekende internationaalrechtelijk strijdige aspecten van een aantal Amerikaanse ”terreurgevangenissen”, zoals Guantanamo Bay, Abu Graibh en de door president Bush bevestigde geheime CIA detentiecentra. Ik spreek de hoop uit, dat u aan bovengedane verzoeken gehoor zult willen geven Zoals u weet is de Nederlandse Overheid niet alleen gehouden aan de naleving van de internationale mensenrechtenverdragen, maar dient zij eveneens Nederlandse burgers in het buitenland te beschermen tegen foltering en andere eventuele mensenrechtenschendingen Vriendelijke groeten Astrid Essed

 

Reacties uitgeschakeld voor Sabir K mag worden uitgeleverd aan de VS/Neerlands medeplichtigheid aan de VS foltermachine

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.