Boycot Israel/Deelname Yuri Honing aan Red Sea Jazz Festival/Misdaden Israel/Brief aan Yuri Honing

DEELNAME YURI HONING AAN RED SEA FESTIVAL/MISDADEN ISRAEL/BRIEF AAN YURI HONING/

Geachte  lezers,
Wellicht hebt u vernomen, dat de Nederlandse jazz saxofonist Yuri Honing aanstaande donderdag 17 januari zal deelnemen aan het Red Sea Jazz Festival in Israel [Eilat] 
Dit Festival is georganiseerd en betaald door de Israelische ministeries van Cultuur en Tourisme in samenwerking met de gemeente Eilat
Israel is een land, dat niet alleen op ernstige wijze de meest fundamentele mensenrechten schendt, maar ook reeds 46 jaar bezettende
macht is in de Palestijnse gebieden en de Syrische Golan Hoogte, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel
opriep zich uit de in de juni oorlog [1967] veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse
46 jaar bezetting
46 jaar te lang
Israel komt dan vooral in het nieuws door de voortdurende bouw van de internationaalrechtelijk illegale nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever
en Oost-Jeruzalem, dat niet alleen daardoor deze gebieden de facto annexeert, maar het leven voor de Palestijnen vrijwel onmogelijk maakt
Een Staat, die zich daaraan schuldig maakt, moet internationaal zowel politiek, cultureel als economisch worden geisoleerd
Met een deelname aan een nota bene door twee Israelische ministeries georganiseerd muziekaal Festival maakt Honing zich schuldig aan
impliciete steun aan een dergelijk bewind
Daarom heb ik hem middels een brief hierop aangesproken en gevraagd, zich van deelname terug te trekken
Wegkijken van onrecht maakt ook medeplichtig
Mocht u eveneens Honing willen schrijven,  van deelname af te zien, zie de volgende emailadressen
Mailadres Yuri Honing
Manager Yuri Honing
Bij voorbaat vriendelijk bedankt voor uw solidariteit met  de bezette Palestijnse bevolking
Zie hieronder mijn brief aan de heer Honing
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 BRIEF AAN DE HEER YURI HONING
AAN DE HEER YURI HONING
JAZZSAXOFONIST
UW DEELNAME AAN HET RED SEA JAZZ FESTIVAL IN ISRAEL [EILAT] OP 17 JANUARI 2013
Geachte heer Honing,
Hierbij een vriendelijk verzoek, gehoor te geven aan de Palestijnse oproep voor de internationale culturele boycot, door u terug te trekken van deelname van het Red Sea Jazz Festival
Dit vanwege  vanwege de
structurele mensenrechtenschendingen, die decennialand door bezettingsstaat israel worden gepleegd tegen
de Palestijnse bevolking
Hieronder volgt nadere toelichting:
Meneer Honing:
Ik heb met teleurstelling en verontwaardiging kennisgenomen van uw voorgenomen deelname aan
het Red Sea Jazz Festival op 17 januari in  Eilat [Israel], dat wordt georganiseerd en betaald door de Israelische
ministeries van Cultuur en Tourisme in samenwerking met de gemeente Eilat
Want in tegenstelling tot wat u wellicht zult aanvoeren, is uw deelname niet  ”slechts” een artistieke bijdrage
aan een cultureel en muziekaal Festival, maar verleent u impliciet steun aan de legitimering van een bezettingsstaat, die zich sinds decennia schuldig heeft
gemaakt en nog maakt aan structurele mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
Te uwer informatie:
ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
BEZETTING PALESTIJNSE GEBIEDEN
Vooraf
De Staat israel als zodanig is het resultante van etnische zuiveringen van meer dan 750 000 Palestijnen, tijdens de oorlog
in 1948  en zoals u zult weten, zijn etnische zuiveringen misdaden tegen de menselijkheid
Dit wil ik nadrukkelijk gezegd hebben, omdat dit heel diep heeft ingegrepen en direct raakt aan  de wortels van de huidige situatie
Nu naar de meer ”actuele” situatie
Zoals u zult weten is Israel sinds 1967 [46 jaar dus!] bezettende macht in de Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, alsmede de Syrische Golan Hoogte, ondanks de in 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, die Israel
opriep, zich uit de in de juni oorlog [1967] bezette gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse
Aan iedere bezetting overal ter wereld zijn inherent onderdrukking, vernederingen en mensenrechtenschendingen
Zie hieronder
ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/NEDERZETTINGEN
Een van de ernstigste gevolgen van de Israelische bezetting is de tot op heden gecontinueerde bouw van Israelische nederzettingen
in bezet Palestijns gebied
Deze nederzettingen zijn niet alleen illegaal volgens het Internationaal Recht  en als zodanig veroordeeld in twee VN Veiligheidsraadsresoluties  , maar hebben ook geleid tot  onvoorstelbaar Palestijns menselijk leed, doordat zij gepaard gegaan zijn met
meer dan honderdduizend Palestijnse landonteigeningen
Doordat Israel niet alleen weigert, die nederzettingen te ontmantelen, maar vrolijk doorbouwt, komt dat neer op een
de facto annexatie van een groot deel van bezet Palestijns gebied
Weg vrijheid voor de Palestijnen, noch afgezien van het geweld van de door het Israelische leger getolererde geweld van de kolonisten
ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/DE ILLEGALE MUURBOUW
Met de bouw van een Muur, die loopt door bezet Palestijns gebied [en waarmee dus een deel van het gebied de facto door Israel
is geannexeerd in strijd met VN Veiligheidsraadsresolutie 242], heeft Israel zich schuldig gemaakt aan schending van het Internationaal
Recht
Deze Muurbouw is op 9 juli 2004 veroordeeld door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag
Het juridische vertaald naar de menselijke maat:
Een deel van het Palestijns bezet gebied is definitief [als het aan de Israelische autoriteiten ligt] bij Israel gevoegd, wat
een grof onrecht is en ontkenning van het Palestijnse recht op vrijheid
En daarbij heeft een groot aantal Palestijnen nu geen toegang tot hun land, openbare voorzieningen en wordt
contact met familieleden ernstig belemmerd!
Een schending dus van basisrechten van mensen
ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/DE BLOKKADE VAN GAZA
Ronduit een misdaad tegen de menselijkheid, die nog maar steeds voortduurt, is de afsluiting/blokkade van Gaza, waardoor
aan de Palestijnse burgerbevolking basisbehoeften worden ontzegd
Dit is niet alleen ronduit inhumaan, maar volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve, als collectieve straf  verboden
ISRAEL’S SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT/VERVOLG ISRAELISCHE MISDADEN
De lijst van de misdaden van het israelische bezettingsregime is lang en onmogelijk compleet te krijgen in een simpele brief
Nog enkele belangrijke voor u op een rijtje
FOLTERING VAN PALESTIJNSE GEVANGENEN
Het absolute verbod op foltering is u bekend
Vrijwaring van foltering behoort, samen met het recht op leven, ne bis in idem, habeas corpus en vrijheid van geweten en
geloof, op rechten DIE NIET OPSCHORTBAAR ZIJN, ook niet in oorlog of noodtoestand
Toch foltert en vernedert Israel structureel Palestijnse gevangenen, ook minderjarigen
En daarbij komt ook, dat Palestijnse gevangenen doorgaans vastzitten zonder vorm van aanklacht en
proces [administratieve detentie]
Als schending van het habeas corpus [recht, voor een rechtbank te verschijnen], wat een onopschortbaar recht is
een flagrante schending van mensenrechten
ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES/TERREUR TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING
Bij alle mij bekende Israelische militaire acties, of ze nu gevoerd werden in de Westelijke Jordaanoever of
de Gaza strook, is er sprake geweest van willekeurige aanvallen, waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen
combatanten [militairen en strijders] en non combatanten [burgers], terwijl dat een basisprincipe is van het Internationaal

 

Humanitair oorlogsrecht

 

Die willekeurige aanvallen krijgen gestalte in bombardementen op drukke woonwijken en/of vluchtelingenkampen, waar Palestijnse
strijders worden vermoed of in de vorm van op Palestijnse leiders en activisten uitgevoerde sowieso internationaalrechtelijk
verboden buitengerechtelijke executies in de vorm van luchtaanvallen op drukke straten, flats, marktpleinen, vluchtelingenkampen, woonwijken
etc
Ik ga hier niet alle militaire acties opsommen, maar geef twee als voorbeeld, Operation Cast Lead in 2008-2009  en Operation
Pillar Cloud uit 2012 [21], beide gericht tegen Gaza
Bij Operation Cast Lead vielen in drie weken tijds meer dan 700 Palestijnse burgerslachtoffers van wie 300 kinderen , bij Operation Pillar Cloud zeker 130 Palestijnse burgerslachtoffers
UW MORELE PLICHT
Meneer Honing, ik meen een duidelijk beeld te hebben geschetst van de decennialang misdaden van een Staat, die daarbij ook volhardt
in een illegale bezetting, de bezette bevolking middels de bouw van illegale nederzettingen van hun land berooft, de burgerbevolking uithongert
[Blokkade Gaza], gevangenen foltert en vuile oorlogen voert, waarvan wederom, vooral de Palestijnse burgerbevolking het slachtoffer is
Deelname aan een cultureel Festival in een dergelijke Staat, waarbij dan ook nog eens dat Festival wordt gesponsord door twee
van zijn ministeries, zou uw eer te na moeten zijn
Aangezien u niet uit uzelf inziet, dat uw muziekale bijdrage in bezettingsstaat Israel not done is, wijs ik en met mij hopelijk veel
anderen, u daarop
Vergist u zich niet:
Uw bijdrage is niet vrijblijvend of neutraal, aangezien u het zich, zeker na wat u hier en ongetwijfeld uit de bronnen van anderen hebt gelezen,
niet kunt permitteren, de andere kant uit te kijken en gezellig te gaan performen
Doet u dat toch, dan beschouw ik u als een impliciete supporter of op zijn minst gedoger van de door het Israelische bezettingsregime
gepleegde misdaden
Een regime, dat zich schuldig maakt aan bovengeschetste misdaden, dient politiek, cultureel en economisch te worden geisoleerd
totdat het bereid is, het Internationaal Recht na te leven  en de verantwoordelijken voor de misdaden te berechten
Dus de morele opdracht aan u is, hiervan goed nota te temen en niet nu of in de toekomst, deel te nemen aan het Red Sea Jazz Festival, zolang
Israel zich niet terugtrekt uit de bezette Palestijnse gebieden, de nederzettingen ontmantelt, de Muur afbreekt, het recht op terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen erkent en nogmaals, de verantwoordelijken voor de oorlogsmisdaden berecht
U bent nu uitgebreid op de hoogte gesteld
En of u ernaar handelt of niet
U kunt in ieder geval niet meer zeggen
”Ich habe ess nicht gewusst”
Je afkeren van het onrecht is ook medeplichtigheid
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam

Reacties uitgeschakeld voor Boycot Israel/Deelname Yuri Honing aan Red Sea Jazz Festival/Misdaden Israel/Brief aan Yuri Honing

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.