Reactie aan P. Wesseloo, programmamanager Enschede, op zijn antwoord op mijn brief over de Pegida demonstratie dd 17 september

Liveblog: Pegida en Antifascistische Aktie demonstreren in Enschede (afgelopen)

PEGIDA DEMONSTRATIE DD 17 SEPTEMBER 2017
GEFACILITEERD DOOR BURGEMEESTER EN POLITIE
ENSCHEDE!

 

INDRUKWEKKEND ANTI FASCISTISCH PROTEST TEGEN PEGIDA
MARS IN ENSCHEDE

 

 

REACTIE AAN P. WESSELOO, PROGRAMMAMANAGER ENSCHEDE,
OP ZIJN ANTWOORD OP MIJN BRIEF
OVER DE PEGIDA DEMONSTRATIE DD 17 SEPTEMBER
Beste lezers,
Recentelijk heb ik in een brief aan de burgemeester van Enschede, de heer
O. van Veldhuizen, die de neo nazi Pegida demonstratie van 17 september jongstleden
heeft gefaciliteerd, geeeist, dat in de toekomst dergelijke neo nazi marsen
door Enschede niet meer plaatsvinden.
Zie brief
Op mijn brief heb ik vervolgens een reactie ontvangen van de heer R. Wesseloo, veiligheidsmanager
van de Gemeente Enschede, die de facilitering van deze neo nazi mars rechtvaardigde
met een beroep op de mij uiteraard bekende ”Wet Openbare Manifestaties”,
die het demonstratierecht heeft vastgelegd.
Zie direct hieronder zijn brief.
Vervolgens heb ik hem van repliek gediend.
Zie mijn reactie onder de brief van de heer P. Westerloo.
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

 

Astrid Essed
ANTWOORD VAN DE HEER P. WESSELOO OP MIJN BRIEF AAN
DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE, DE HEER O. VAN VELDHUIZEN
MIJN BRIEF
ANTWOORD VAN DE HEER WESSELOO
On Friday, September 22, 2017 11:33 AM, “Wesseloo, P. (ENS-CS-BV-VH)” <p.wesseloo@enschede.nl> wrote:
Geachte mevrouw Essed,
In reactie op uw mail kan ik u het volgende zeggen.
Ik heb begrip voor uw zorgen over de demonstratie en de groeperingen die naar Enschede zijn gekomen.
Echter, het recht op demonstratie is een grondrecht en is in een wet “Wet openbare manifestaties” opgenomen.
Deze wet geeft duidelijk aan dat recht op demonstreren een grondrecht is dat bijna altijd voorrang moet krijgen.
Over de inhoud van een demonstratie, hoe verwerpelijk ook, mag de burgemeester vooraf niets bepalen.
Als niet aannemelijk gemaakt kan worden dat de veiligheid van mensen en goederen niet meer
gewaarborgd kan worden, zal een demonstratie doorgang moeten vinden.
Anders dan bij evenementen is ook geen vergunning noodzakelijk, slechts het minimaal 48 uur van tevoren melden van de demonstratie volstaat.
Uiteraard wordt bij grote demonstraties verwacht dat de melding ruim van tevoren wordt gedaan om de nodige verkeersmaatregelen
en veiligheidsmaatregelen te treffen.
Het is ten tijde van de demonstratie aan justitie en politie om te bepalen of een artikel in het wetboek van strafrecht
is overtreden door gebruik te maken van bijvoorbeeld verboden symbolen of discriminerende of racistische teksten.
Naar aanleiding van de demonstratie van afgelopen zondag zijn nog enkele uitspraken onderwerp van onderzoek bij politie en justitie. Het is niet uit te
sluiten dat meer mensen vervolgd gaan worden voor discriminatie.
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan sta ik u graag te woord.
Paul Wesseloo
l Programmamanager Veiligheid l Gemeente Enschede l
 
 
 
 
MIJN ANTWOORD OP DE BRIEF VAN DE HEER WESSELOO
Astrid Essed
AAN
DE PROGRAMMAMANAGER VEILIGHEID ENSCHEDE
De heer P. Wesseloo
Onderwerp:
Reactie op uw antwoord op mijn brief aan burgemeester
van Veldhuizen naar aanleiding van de Pegida en Fortress
Europe demonstratie dd 17 september 2017
Geachte heer Wesseloo,
Vriendelijk bedankt voor uw snelle reactie naar aanleiding
van mijn brief aan burgemeester van Veldhuizen over zijn facilitering
van de Pegida en Fortress Europe neo nazi demonstratie dd 17 september
2017.
Zie mijn brief onder P/S
In uw reactie aan mij schrijft u over de ”Wet Openbare Manifestaties”
met toelichting.
Dat was niet nodig geweest.
Uiteraard is die wet mij bekend.
En wel helemaal het feit, dat het demonstratierecht een grondrecht is,
wat ik zelf in mijn brief aan burgemeester van Veldhuizen genoemd heb
en dat er geen vergunning maar alleen een melding van te voren
nodig is.
Overigens wil ik hier aan toevoegen, dat er bij een ”eenmansdemonstratie”
niet eens een melding nodig is, omdat dat niet als ”demonstratie”
wordt aangemerkt.
En ook als bij een als zodanig aan te merken demonstratie GEEN melding
gedaan wordt, is deze alsnog toegestaan, vanwege dat demonstratierecht.
Dat de inhoud van de demonstratie als zodanig niet wordt getoetst,
is mij eveneens bekend.
Met andere woorden:
Zover was ik dus ook en ik schrijf [nogmaals] dan ook in mijn brief,
dat demonstreren een grondrecht is.
Maar ook al IS er een Wet Openbare Manifestaties, er zijn basisprincipes,
die altijd dienen te prevaleren.
En dat is het verbod op discriminatie [artikel 1, Grondwet] en het
recht op godsdienstvrijheid [artikel 6, Grondwet]
Het lijkt mij, dat de burgemeester, als bestuurder en uitvoerder van
de wetten, door de Nederlandse Staat vastgelegd, in de eerste plaats
zowel juridisch [en dan kijk ik naar nationale EN internationale wetgevinf]
als moreel, verplicht is, de rechten van ALLE burgers in Nederland te beschermen.
Hun mensenrechten.
En een van de belangrijkste mensenrechten is het recht, te worden gevrijwaard
van discriminatie!
Dat recht wordt geschonden door Pegida, Fortress Europe en aanverwante
neo nazi’s en wel door hun gedachtegoed en haatzaaierij.
Zo ingewikkeld is dat niet.
Kijk er hun gedachtegoed maar op na. [1]
Is dat al niet voldoende om hen niet door de stad Enschede te laten
marcheren.
Moet ik dat opnieuw uitleggen?
Dat lijkt mij niet!
Trouwens, in Enschede marcheren fascisten wel vaker he [2]
U als Gemeente moest zich schamen!
Nogmaals:
Als fascisten marcheren, worden de mensenrechten van hun zondebokken
[moslims, niet westerse allochtonen, progressieve mensen, etc] ernstig
geschonden.
Een doorslaggevende reden dus om ze NIET  te laten marcheren.
Mooi, dat uitspraken van de afgelopen Pegida demonstratie op
17 september worden onderzocht en dat er eventueel mensen
worden vervolgd voor discriminatie, maar dat is te weinig.
Groeperingen, die de mensenrechten van anderen ontkennen,
horen niet door een stad te marcheren.
Punt uit!
Ik denk in mijn reactie duidelijk geweest te zijn en verwacht, nee
EIS van burgemeester en Gemeente, dat 17 september 2017 de
laatste keer is geweest, dat fascisten door de stad hebben gemarcheerd!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[2]
GEWONDEN BIJ DEMONSTRATIE IN ENSCHEDE
28 MEI 2011
BRIEF AAN BURGEMEESTER VAN VELDHUIZEN/
IS OOK AAN ANDERE GEMEENTERAADSLEDEN DAN ONDERSTAANDE
VERZONDEN
AAN
DE BURGEMEESTER VAN ENSCHEDE
De heer O. van Veldhuizen,
Onderwerp: Pegida demonstratie dd 17 september 2017
Geachte heer van Veldhuizen,
Ik vind het ronduit een schande, dat u de extreem-rechtse
organisatie Pegida [1] ruim baan gegeven hebt voor een demonstratie
in uw stad op zondag 17 september jongstleden. [2]
En dat terwijl de tegendemonstratie van hen, die protesteren
tegen racisme, Islamofobie en haatzaaierij, op allerlei
manieren aan banden gelegd werd. [3]
Door de extreem-rechtse demonstratie van Pegida en consorten
geen strobreed in de weg te leggen en te faciliteren [politiebescherming
etc], geeft u een signaal af, hoe u het ook verpakt, dat vandaag de dag,
in 2017, 72 jaar na de beeindiging van de Tweede Wereldoorlog met
de nazi misdaden tegen de menselijkheid [4] hun geestelijke
erfgenamen, de neo nazi’s, opnieuw kunnen marcheren.
Geeft u ruim baan aan lieden, die het terroriseren en aanvallen van
niet westerse vluchtelingen okay vinden of er zelf aan meewerken. [5]
Die brandstichting en/of bekladden van Moskeeen de gewoonste zaak
van de wereld vinden. [6]
Fraai is dat, meneer de burgemeester!
Voor zover u het nog niet weet, zal ik u
eens precies verteleen, wie en wat Pegida is:
Deze club, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida (7), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar is
in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben en
racisten [8].
Leider is de u uiteraard bekende Edwin Wagensveld,
een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,
, wapenhandelaar en nazi vriend. [9]
Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten
zijn die met mensen  als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch
Defence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig
voorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neo
nazi organisaties en individuen. [10]
Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,
oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen
gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [11],
waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot
haat. [12]
Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie met
Hitler, maar is weer volop in de running. (13)
Zo zijn de Pegida manieren.
Club van ´´verontruste burgers´´, zoals ze zich graag presenteren? [14]
Vergeet het maar!
Dit is informatie, die u of al bekend is, of het is nieuw
voor u en dan had u, als bestuurder, het moeten weten.
In beide gevallen is uw facilitering van deze neo nazi demonstratie,
zoals deze ook in de reguliere pers wordt5 aangeduid [15],
even schandalig!
Waarom niet gewoon dergelijke haatzaaiende en levensgevaarlijke
groeperingen verbieden, te marcheren door de stad?
Granted:
Demonsteren is een grondrecht en dat moet inderdaad zoveel
mogelijk worden gehandhaafd.
Maar het is ook uw taak, als bestuurder, de Grondwet na te’
leven en daarin is discriminatie verboden [artikel 1] en
wordt recht op godsdienstvrijheid erkend [artikel 6], wat
door Pegida en co regelrecht wordt bedreigd met hun anti Islamhetze.
Het recht van meer dan een miljoen Nederlanders [van Marokkaanse,
Turkse, Somalische, Surinaamse, Afrikaanse en andere komaf] om
in vrijheid hun religie te belijden, wordt bedreigd!
De rechten van vluchtelingen op een veilig bestaan wordt met voeten getreden!
Want het waren Pegida’s geestverwanten, aanhang en weet ik wat al niet meer,
die de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden aanvielen met vuurwerkbommen
en de bewoners de stuipen op het lijf joegen! [16]
Telt de veiligheid van deze mensen dan niet?
Want die wordt bedreigd, iedere keer als neo nazi’s kunnen
marcheren.
Bovendien:
U hebt al eerder een Pegida demonstratie verboden. [17]
Weliswaar met het slappe excuus van een confrontatie tussen
neo nazi’s en anti-fascisten [18], maar toch.
Verboden.
 
Overigens eis ik ook van u, dat u stopt, neo nazi’s en anti fascisten
op een lijn te stellen.
 
De eersten staan namelijk voor haatzaaierij, terwijl de anti fascisten
strijden tegen racisme, stigmatisering en uitsluiting van vluchtelingen,
moslims en andere niet westerse inwoners in dit land.
 
Lijkt me een wezenlijk verschil.
 
To cut a long story short:
 
Ik verwacht, nee EIS van u, dat u stopt verdere neo nazi
demonstraties van Pegida en consorten te faciliteren.
 
U besmet uw stad en bewoners daarmee.
 
Laat 17 september 2017 de laatste keer zijn geweest, dat fascisten door uw stad 
hebben gemarcheerd!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
WIKIPEDIA
PEGIDA
[2]
ENSCHEDE STAAT GROOTSTE NEO-NAZI BIJEENKOMST
IN JAREN TE WACHTEN
14 SEPTEMBER 2017
[3]
Aanstaande zondag willen verschillende extreemrechtse en neonazi groepen een optocht houden in Enschede. Hiertegen zijn meerdere acties van antifascisten aangekondigd. Vandaag is de organisatie van de antifascistische demonstratie medegedeeld dat de demonstratie niet mag plaatsvinden, en dat slechts een stilstaande manifestatie is toegestaan in het Volkspark. Dit terwijl de gemeente de lopende demonstratie van extreem-rechts en neo-nazi’s wel faciliteert, inclusief een optreden van de Duitse omstreden neo-nazi band Kategorie C.”
GEMEENTE ENSCHEDE FACILITEERT NEO-NAZI’S MAAR
VERBIEDT ANTIFASCISTISCHE DEMONSTRATIE
13 SEPTEMBER 2017
[4]
WIKIPEDIA
THE HOLOCAUST
WIKIPEDIA
NIET JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI REGIME
 
 
WIKIPEDIA
CRIMES AGAINST HUMANITY
 
[5]
AD
RUITEN INGEGOOID BIJ SOMALISCH GEZIN IN GOUDERAK
22 NOVEMBER 2016
[6]
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
UPDATE LIJST VAN GEWELDSINCIDENTEN GERICHT
TEGEN MOSKEEEN
21 SEPTEMBER 2016
[7]
WIKIPEDIA
PEGIDA
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND – EEN EERSTE TEST
14 OCTOBER 2015
[8]
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[9]
KAFKA
NEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAR
EN NAZIVRIEND
[10]
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[11]
´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
NOS
BACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT
21 JANUARI 2015
[12]
´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
NOS
BACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT
21 JANUARI 2015
[13]
´´ Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider.´´
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
VOLKSKRANT
PEGIDA VOORMAN BACHMANN TREEDT TERUG OM HITLERFOTO
21 JANUARI 2015
´´In mid-January 2015, Bachmann was hit with criticism after a now-discredited picture surfaced showing him with a mustache and hair style similar to Adolf Hitler.[18][19] According to Bachmann, it was an old photo that was meant as a joke.[18][19] After the photo had sparked international outrage, Bachmann stepped down as de facto leader of Pegida.[20] According to Bachmann and Pegida co-founder Kathrin Oertel, Bachmann’s resignation had nothing to do with the photo.[20] A few weeks later, Bachmann was reinstated as a co-leader following a vote.´´
WIKIPEDIA
LUTZ BACHMANN
[14]
WIKIPEDIA
PEGIDA
[15]
ENSCHEDE STAAT GROOTSTE NEO-NAZI BIJEENKOMST
IN JAREN TE WACHTEN
14 SEPTEMBER 2017
[16]
VOLKSKRANT
WIE BESTORMDEN NOODOPVANG MET VLUCHTELINGEN
IN WOERDEN?
27 JANUARI 2016
BESTORMING OPVANG WOERDEN ZORGDE VOOR DOODSANGSTEN
27 JANUARI 2016
[17]
ENSCHEDE VERBIEDT DEMONSTRATIES VAN AANSTAANDE
ZONDAG
15 JUNI 2017
[18]
ENSCHEDE VERBIEDT DEMONSTRATIES VAN AANSTAANDE
ZONDAG
15 JUNI 2017

Reacties uitgeschakeld voor Reactie aan P. Wesseloo, programmamanager Enschede, op zijn antwoord op mijn brief over de Pegida demonstratie dd 17 september

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.