Racistische opmerkingen Gordon/RTL ontkent racisme Gordon/Reactie op tweede beantwoording RTL Publieksservice

 

RACISTISCHE OPMERKINGEN GORDON/RTL ONTKENT RACISME GORDON/
REACTIE OP TWEEDE BEANTWOORDING DOOR RTL PUBLIEKSSERVICE
kandidaat Xiao Wang heb ik Gordon daarop aangesproken in een
Daarop ontving ik een reactie van RTL Publieksservice,
Wie schetst mijn verbazing, toen ik naar aanleiding van mijn repliek
opnieuw een reactie ontving van
RTL Publieksservice waaruit bleek, dat zij geen lering hadden
getrokken uit het vergoeilijken van Gordon’s racisme,
maar er in een reactie nog een schepje bovenop deden.
Reden voor mij, om opnieuw in de pen te klimmen.
Zie hieronder eerst de reactie van RTL Publieksservice en
daarna mijn reactie.
ZERO TOLERANCE VOOR RACISME EN ANTI SEMITISME !
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
TWEEDE REACTIE PUBLIEKSSERVICE
Geachte kijker,
Hartelijk dank voor uw mail.
Er is ondertussen al veel gezegd over het onderwerp en in de media rouleren veel uiteenlopende meningen. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat deze kwestie intern ook uitgebreid is besproken en van alle kanten is belicht. Wij zijn van mening dat hoe je dit ook bekijkt, de context van de uitspraken van Gordon een belangrijke factor is. Het publiek en de deelnemers zijn bekend met hem als presentator en jurylid en weten over het algemeen dat zijn uitlatingen enkel als grap zijn bedoeld. De opzet is nooit geweest om de kandidaat in persoon te beledigen of te kwetsen. De kandidaat wordt beoordeeld op zijn prestatie en niet op zijn afkomst en dat is ook hoe het hoort in welk programma dan ook. Bovendien laten we ook de kritische mening van een ander jurylid zien.
Dat neemt niet weg dat wij het zeer betreuren dat de uitspraken dit effect hebben gehad, niet voor ons zelf, maar voor de mensen die het heeft geraakt. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat dit niet de bedoeling is geweest en dat alle betrokkenen dagelijks grote zorg dragen bij het maken van programma’s. Dat is en blijft mensenwerk en soms kan het gebeuren dat er onverwacht, ondanks ieders goede bedoelingen, iets verkeerd aankomt.
Wij nemen uw opmerking mee in een verslag aan de directie.
Met vriendelijke groet,
Publieksservice
TWEEDE REPLIEK AAN RTL PUBLIEKSSERVICE
AAN
PUBLIEKSSERVICE RTL
UW BEANTWOORDING VAN MIJN BRIEF OVER DE
DOOR GORDON GEMAAKTE RACISTISCHE OPMERKINGEN
IN HET PROGRAMMA ”HOLLAND’S GOT TALENT”
Geachte heer/mevrouw,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie, die al een hele verbetering is in vergelijking
tot uw eerdere reactie, die luidde
”Geachte kijker,

Hartelijk dank voor uw mail.

Wij zullen de opmerking meenemen in een verslag naar de directie. Het publiek weet echter dat Gordon geen racist is.

Met vriendelijke groet,
Publieksservice”
Aangezien ik hiervan niet gediend was, heb ik u daarover opnieuw aangesproken,
wat, behalve in onderstaande, ook te lezen is op mijn website
 
Nogmaals waardeer ik het, dat u een iets duidelijkere toelichting gegeven hebt, waarop ik
echter duidelijke kanttekeningen maak, omdat uit niets is gebleken, dat u de impact van de door
Gordon gemaakte racistische opmerkingen beseft.
KRITISCHE OPMERKING DAN KATAZY
In dit verband citeer ik u
”Wij zijn van mening dat hoe je dit ook bekijkt, de context van de uitspraken van Gordon een belangrijke factor is. Het publiek en de deelnemers zijn bekend met hem als presentator en jurylid en weten over het algemeen dat zijn uitlatingen enkel als grap zijn bedoeld. De opzet is nooit geweest om de kandidaat in persoon te beledigen of te kwetsen. De kandidaat wordt beoordeeld op zijn prestatie en niet op zijn afkomst en dat is ook hoe het hoort in welk programma dan ook. Bovendien laten we ook de kritische mening van een ander jurylid zien.”
Om bij uw laatste zinsnede te beginnen
Ik was verheugd te zien, dat de heer Dan Katazy zich inderdaad duidelijk kritisch heeft uitgelaten
over de racistische opmerking van Gordon [want dat was het], maar dat neemt niet weg, dat er
geen enkel excuus is voor de door Gordon gemaakte opmerking.
Integendeel, Katazy’s reactie bevestigde dit racisme nogeens.
Bovendien is het geen verdienste uwerzijds, dat u Katazy’s opmerking liet zien, maar vrije nieuwsgaring.
GEEN BEOORDELING OP AFKOMST/NIET AAN DE ORDE
CRUX: RACISTISCHE OPMERKINGEN VAN GORDON
Ik citeer nogmaals
””Wij zijn van mening dat hoe je dit ook bekijkt, de context van de uitspraken van Gordon een belangrijke factor is. Het publiek en de deelnemers zijn bekend met hem als presentator en jurylid en weten over het algemeen dat zijn uitlatingen enkel als grap zijn bedoeld. De opzet is nooit geweest om de kandidaat in persoon te beledigen of te kwetsen. De kandidaat wordt beoordeeld op zijn prestatie en niet op zijn afkomst en dat is ook hoe het hoort in welk programma dan ook.”
Het is inderdaad de bedoeling, dat iedere kandidaat in een programma op talent en capaciteit
wordt beoordeeld en niet qua afkomst, maar dat is hier de discussie niet.
Feit is, dat denigrerende en beledigende opmerkingen aan iemands adres, gebaseerd op afkomst,
als racisme worden gekwalificeer.
Lees daarop de Internationale Verdragen maar na [1]
Maar los daarvan is het ook een kwestie van normaal fatsoen, dat je mensen niet beledigt
op grond van hun afkomst.
En wat zei Gordon hier:
Over het zeer talentvolle optreden van Wang merkte hij op:
”Sulplise”
Toen het ging om het nummer, dat Wang zou zingen uit de opera Don Juan van Verdi vroeg
Gordon:
”Nummer 39 met rijst?”
En het ging maar door:
Van ”Het is net een opera in een Chinees restaurant” tot ”Mag ik jullie stemmen
hebben voor de People Republic of China”
Ook de opmerking van het andere jurylid, mevrouw Chantal Jansen, stond mij
niet aan
Zij gaf ook een staaltje vooroordeel te kennen met haar opmerking,
dat het ”niet erg” is, dat de heer Xiao Wang heette, zoals hij heette.
RACISTISCHE OPMERKINGEN GORDON PATROON
RACISME EN ANTI SEMITISME
Uw gebrek aan enig besef van het racistisch karakter blijkt wel uit het feit, dat u het
als een grap blijft afdoen
U schrijft
”Het publiek en de deelnemers zijn bekend met hem als presentator en jurylid en weten over het algemeen dat zijn uitlatingen enkel als grap zijn bedoeld. De opzet is nooit geweest om de kandidaat in persoon te beledigen of te kwetsen.”
In de eerste plaats betekent het feit, dat Gordon de lolbroek uithangt in zijn programma’s niet,
,dat hij geen racistische vooroordelen zou hebben..
Hij haalde immers Wang erdoor op grond van zijn afkomst, niet een keer, maar voortdurend
en als hij geen racistische vooroordelen had gehad, had hij een ander soort ”grap” gemaakt
die niet refereerde aan Wang’s Chinese afkomst.
Ik vrees trouwens, dat dat bij hem een patroon begint te worden.
Eerder in dit jaar merkte hij ook al naar aanleiding van twee concerten, die Barbara Streisand
in Nederland zou geven op, ”dat zij zeker geld nodig had en dat het een Joodse instelling was” [2]
Zeker gezien de eeuwenoude vooroordelen tegen Joden [geldzuchtig, gierig, mensen afpersend etc]
was dit een anti semitische opmerking, die nogeens extra lading krijgt door de genocide
in de Tweede Wereldoorlog.
WANG
Verder wil ik u erop attent maken, dat kandidaat Wang, tegen wie de racistische
opmerking in Holland’s got talent gericht was, allerminst daarvan gecharmeerd was [3]
EXCUSES OP ZIJN PLAATS
U schrijft
”Dat neemt niet weg dat wij het zeer betreuren dat de uitspraken dit effect hebben gehad, niet voor ons zelf, maar voor de mensen die het heeft geraakt. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat dit niet de bedoeling is geweest en dat alle betrokkenen dagelijks grote zorg dragen bij het maken van programma’s. Dat is en blijft mensenwerk en soms kan het gebeuren dat er onverwacht, ondanks ieders goede bedoelingen, iets verkeerd aankomt.”
Wat mij nog het meest frappeert, maar dan in onaangename zin, is dat u categorisch blijft
ontkennen, dat hier sprake zou zijn van racisme en hamert op ”iets verkeerds” en ”ondanks
ieders goede bedoelingen”
Ongetwijfeld zijn de bedoelingen van velen, die betrokken zijn bij Holland;s got talent, goed,
maar dat geldt zeker niet voor Gordon.
Zijn opmerkingen waren niet allen lomp, laf en racistisch, maar uit het feit, dat hij maar bleef doorgaan
met wat u en hij als ”grappen” beschouwen en dat hij zich al eens eerder anti semitisch had
uitgelaten [4], blijkt, dat hij wel degelijk racistische vooroordelen heeft.
En dat u dit gedrag bagatelliseert.
Wanneer u het werkelijk zo betreurt, dat er mensen gekwetst zijn, dan lijkt het mij op
zijn plaats, dat u als RTL, maar ook Gordon, publiekelijk excuses aanbieden aan de heer Wang,
die op zo’n nare manier door Gordon is gekwetst.
Anders kan ik het feit, dat u een en ander betreurt, niet serieus nemen.
Grappen hebben een grens en racistische ”grappen” zijn een gevaarlijke bedreiging van de
rechten van mensen met een andere afkomst, juist omdat het luchtig wordt gebracht, waardoor
het racisme niet wordt herkend.
Ik hoop met deze opmerkingen te bereiken, dat het racistische gehalte van de opmerkingen van Gordon
nu wel tot u doordringen en dat deze in de toekomst, door welke presentator ook, niet
meer worden gemaakt.
Zou u zo vriendelijk zijn, mijn brief aan Gprdon eveneens door te sturen aan Holand’s got talent
en Gordon zelf, aan wie deze brief gericht was?
U vindt hem in onderstaande
Zie ook
Vriendelijke groeten en veel beterschap in de toekomst toegewenst
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
” In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.”
Artikel 1, Internationale Conventie tot Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie
[2]
AT5
ASSCHER VINDT GORDON NIET ZO GRAPPIG
14 JUNI 2013
[3]
””Toen ik op het podium stond, besteedde ik niet veel aandacht aan wat de jury precies zei, hoewel ik sommige woorden wel onbeleefd vond. Na het terugkijken van de beelden moet ik zeggen dat ik de ‘grappen’ niet leuk vind.” Dat schrijft de Groningse promovendus vrijdag in een verklaring.
De deelnemer aan de talentenjacht is van mening dat we leven in een multiculturele samenleving waar mensen beleefd en met respect worden behandeld, iedereen moet voorkomen anderen te beledigen en daarom twee keer moet nadenken voordat er grappen worden gemaakt.”
DE GELDERLANDER
XIAO WANG VINDT GORDON NIET GRAPPIG
29 NOVEMBER 2013
[4]
AT5
ASSCHER VINDT GORDON NIET ZO GRAPPIG
14 JUNI 2013

Reacties uitgeschakeld voor Racistische opmerkingen Gordon/RTL ontkent racisme Gordon/Reactie op tweede beantwoording RTL Publieksservice

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.