Pegida loopt mee met Stille Tocht Utrecht/Weg met Pegida fascisme en Islamofobie!

Liveblog: Pegida en Antifascistische Aktie demonstreren in Enschede (afgelopen)

PEGIDA DEMONSTRATIE DD 17 SEPTEMBER 2017
GEFACILITEERD DOOR BURGEMEESTER EN POLITIE
ENSCHEDE!

 

INDRUKWEKKEND ANTI FASCISTISCH PROTEST TEGEN PEGIDA
MARS IN ENSCHEDE

 


Related image
LALELI MOSKEE ROTTERDAM, WAAR PEGIDA TIJDENS
RAMADAN WILDE ”BARBECUEN” MET VARKENSVLEES
[MET TOESTEMMING VAN BURGEMEESTER ABOUTALEB]
WERD ECHTER VOORKOMEN DOOR DE SOLIDARITEITSACTIE’
VAN ANTI FASCISTEN, DE ACTIE VAN  DOMINEE RIKKO
VOORBERG EN ANDERE MENSEN VAN GOEDE WIL!

Bloemen in de heg van de moskee.

Bloemen in de heg van de moskee. © AD

BLOEMEN VAN TEGENSTANDERS PEGIDA ”BARBECUE” BIJ
MOSKEE IN ROTTERDAM
KUDOS, DAPPERE STRIJDERS TEGEN INTIMIDATIE PEGIDA!

 

 

AAN:
DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT
De heer J van Zanen
Onderwerp:
Deelname Pegida aan Stille Tocht in Utrecht
Geachte burgemeester,
Ik begin deze brief met een compliment.
Geniet u ervan, want dit is het enige compliment, dat u
van mij zult ontvangen.

 

 

 

 

PEGIDA LOOPT MEE IN STILLE TOCHT UTRECHT/WEG MET
PEGIDA FASCISME EN ISLAMOFOBIE!
Namelijk over de speech, die u hebt gehouden aan
de vooravond van de indrukwekkende Stille Tocht
in Utrecht, na het tragische tram-schietincident,
waarbij drie [en inmiddels vier] mensen het
leven lieten. [1]
Uw speech, aan de vooravond van de zeer verbindende
Stille Tocht [2], had zeker indrukwekkende’
kanten, ook al vond ik dat niet van al uw bewoordingen
[Lees ”En om te laten weten, dat er ook in Utrecht geen plaats is
voor haat en geweld.”, dat klinkt wel erg demagogisch, met name
omdat veel nog in onderzoek is]. [3]
Maar goed, wel positief vond ik het volgende:
Ik citeer:u:
”Laten we vandaag, maar ook morgen, elkaar vasthouden.
Laten we op de bres staan voor een samenleving, waarin
iedere dag de stem wordt gehoord van vrijheid, tolerantie
en verdraagzaamheid.” [4]
KUDOS, burgemeester, mee eens.
En juist op zo’n moment goed gesproken, want een pleidooi voor verbinding hoort er te zijn na zo’n al dan niet ”met terroristisch motief” gepleegd schietincident en daarvoor hebt u gezorgd.
Ere wie ere toekomt, ook al behoort u dan tot
een politieke partij, die allesbehalve verbindend is, op zijn zachtst gezegd:
Ik verwijs onder andere naar de uitspraken van uw partijgenoot,
premier Rutte [5], niet vreemd gegeven zijn dubieuze achtergrond [6]
Een ander voorbeeld is het destijds gedane rare initiatief
voorstel van uw partijgenoot, Tweede Kamerlid Bosman, in
de volksmond ”Antillianenwet” genoemd [7], dat gelukkig geen
meerderheid in de Kamer kreeg. [8]
Dat is nog het topje van de Ijsberg, ik laat het hierbij.
Terug naar u, want om uw houding tegenover de Pegida deelname
aan de Stille Tocht is deze brief geschreven::
DEELNAME PEGIDA-AANHANGERS AAN STILLE TOCHT
Voorman van de anti Islambeweging Pegida, Edwin van Wagensveld, in dubieuze
Duitse kringen ook wel bekend als ”Ed aus Holland” [9], had aangekondigd,
dat Pegida aanhangers mee zouden lopen in de Stille Tocht, waaronder
Wagensveld zelvers. [10]
Overigens was foute club voorman Wagensveld nog WEL zo ”vriendelijk”
mee te delen, dat Pegida niet met vlaggen zou lopen uit respect
voor de slachtoffers. [11]
En wat is de reactie van de woordvoerder van uw Gemeente?
Ik citeer RTL Nieuws
”De gemeente Utrecht maakt geen bezwaar tegen de aanwezigheid van Pegida. “Zolang ze zich normaal gedragen, is iedereen welkom”, zegt een woordvoerder.”
[12]
Beseft u, dat uw woordvoerder met deze uitspraak [waarvoor u als burgemeester politiek verantwoordelijk
bent], racisme en fascisme normaliseert en de veiligheid’
van de door Pegida tot zondebok bestemelde
groepen in gevaar brengt?
Weet u, welk gevaar Pegida inhoudt?
Voor u nog even op een rijtje gezet:
 
Deze club, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida [Patriotische Europaer gegen die Islamiserung des Abendlandes,
”Abendland” staat voor Europa] (12), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar is
in werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben en
racisten [13].
Leider is de u uiteraard bekende Edwin Wagensveld,
een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,
, wapenhandelaar en nazi vriend. [14]
Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwanten
zijn die met mensen  als Raffie Chohan [extreem-rechtse Dutch
Defence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig
voorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neo
nazi organisaties en individuen. [15]
Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,
oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingen
gedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [16],
waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tot
haat. [17]
En in 2016 veroordeeld wegens het aanzetten tot
haat tegen vluchtelingen vanwege zijn ”ongedierte” uitspraak
op Facebook.  [18]
SAMENGEVAT:
Pegida een club van verontruste burgers,
zoals ze zich graag presenteren? [19]
Vergeet het maar, zoals bovenstaande heeft aangetoond.
Gevaarlijker nog:
Het is een Club, die van geen ophouden weet!
U weet uiteraard van maandelijkse marsen [zie voor alle informatie daarover noot 20],
waarop gelukkig veel tegenstand van anti fascisten [21]
En als Gerichte Klap op de Vuurpijl, waarin hun Islamofobie
een dieptepunt bereikte, twee gebeurtenissen:
Het  destijds gedane voornemen van Pegida om
een barbecue met varkensvlees te houden [22], op het plein of
drempel van Moskeeen en dat nota bene tijdens de Heilige Vastenmaand
Ramadan! [23]
Gelukkig door een aantal burgemeesters verboden, waaronder u! [24],
hetgeen is bevestigd door de rechter. [25]
Nog eind maart van dit jaar hebben ze hun hetze voortgezet, door aan de As-Soennah Moskee
in Den Haag een voor moslims beledigende pop van de Profeet
Mohammed op te hangen. [26]
UW INZET EN VERANTWOORDELIJKHEID
Meer hoef ik niet te zeggen!
Waarschijnlijk was u van de meeste feiten rond Pegida al op de hoogte,
en anders had dat het geval moeten zijn.
En wat doet u, als foute club voorman Wagensveld, die trouwens een
veroorddeelde crimineel is [27], zijn aanwezigheid aankondigt op
de Stillle Tocht Utrecht:
Uw woordvoerder van de Gemeente heet hem en zijn trawanten
nog welkom ook, als ”ze zich normaal gedragen” [28]
Maar Islamofobie, fascisme en racisme ZIJN niet normaal,
meneer de burgemeester, maar misdaden!
En als burgemeester en portefeuillehouder Openbare Orde
en Veiligheid [29] moet u uw taak serieus nemen en de veiligheid
van moslims en andere allochtonen waarborgen.
En dat kan niet, wanneer het steeds normaler wordt, dat
Pegida aanhangers in optochten meelopen, ook al is
dat hier dan zonder vlaggen en aanverwanten.
Bovendien is het u gemakkelijk gemaakt:
Dit was geen demonstratie, waardoor u ivm de Wet Openbare
Manifestaties [30] in de knel zou zitten, omdat u niet op
inhoud mag beoordelen, hoewel ook daar way outs zijn.
Zo lees ik [leest u mee, svp]
”” Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust kan dan voldoende grond zijn om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek in de desbetreffende gemeente binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen.”. [31]
Neen, dit was een groep loslopende fascisten [laten we de Draak maar
bij de naam noemen], die niets te zoeken had op een Stillle
Tocht, waarvan u zelf zei, dat de nadruk op vrijheid, tolerantie en
verdraagzaamheid  moest
liggen. [32]
En fascisme is niet verdraagzaam!
Het scheurt de samenleving uiteen.
Het zet groepen tegen elkaar op.
Het zaait haat!
En dat weet u heel goed, waarde burgemeester!
En daarom had u de Pegida aanhangers moeten weren!
Daar zijn ook juridisch handvaten voor, zoals ik schreef. [33]
TENSLOTTE
Burgemeester, u hebt ernstig gefaald!
Sterker nog:
U hebt met uw soepele houding tegenover het meelopen van Pegida aanhangers in de Stille Tocht, een destructief steentje bijgedragen aan het normaliseren
van Islamofobie, racisten en fascisten.
En dat is levensgevaarlijk, want hierdoor zullen Pegida fascisten en
aanverwante trawanten groter zelfvertrouwen krijgen, wat niet alleen
de vrijheid en veiligheid van moslims, allochtonen en allen, die met hen
solidair zijn, verkleint, maar ook de uwe.
Ook die van reguliere politieke partijen.
Want waar het fascisme, dat reeds met 22 zetels in de Tweede
Kamer zit [34] en haar straatstoottroepen zoals Pegida, NVU, Voorpost [35]
en weet ik wie nog meer heeft,,zijn greep op de samenleving versterkt,
lopen ook de niet fascistische, parlementaire partijen gevaar.
Dreigt alles, wat nog over is aan democratie, vertrapt te worden.
Vergist u zich daar niet in!
Dus een dringende Oproep en Eis:
Geef in de tioekomst minder dan weinig ruimte aan Pegida, Voorpost etc!
Doet u dat wel, dan kan er een Dag komen, dat u zegt:
”Dit heb ik niet aan zien komen.”
Maar dat hebt u wel!
U bent gewaarschuwd.
Geef hen, die de Vrijheid omver willen blazen [ook de uwe!] zo
min mogelijk ruimte!
Als die Vrijheid u lief is……..
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
NRC
VIERDE SLACHTOFFER SCHIETPARTIJ UTRECHT OVERLEDEN
29 MAART 2019
Een man die vorige week maandag gewond raakte bij de schietpartij in een tram in Utrecht, is donderdag aan zijn verwondingen overleden. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt. Het aantal dodelijke slachtoffers komt daarmee op vier. Het OM verdenkt hoofdverdachte van de schietpartij Gökmen T. (37) nu van viervoudige moord, dan wel doodslag, met „terroristisch oogmerk”. Het 74-jarige slachtoffer kwam uit de Utrechtse plaats De Meern. „We voelen allemaal hetzelfde als vorige week”, schrijft premier Mark Rutte donderdag op Twitter. „Ongeloof, onmacht en ook boosheid.” Er ligt nog één zwaargewond slachtoffer, een 20-jarige vrouw uit Utrecht, in het ziekenhuis. Een vrouw van 21 jaar uit Nieuwegein is dinsdag uit het ziekenhuis ontslagen. (NRC)
NOS
DRIE DODEN IN UTRECHT, VERDACHTE BEKENDE VAN DE POLITIE
AANSLAG IN UTRECHT EIST DRIE DODEN EN VIJF GEWONDEN:
GEEN RELATIE TUSSEN SCHUTTER EN SLACHTOFFERS
[2]
RVU UTRECHT
SUPPORTERS EN MOSLIMS SAMEN TIJDENS STILLE TOCHT: ”
HET GEBEURDE SPONTAAN”
25 MAART 2019
VERBROEDERING OP 24 OCTOBERPLEIN NA STILLE
TOCHT IN UTRECHT [RTV UTRECHT]
Transcriptie:
[Wanneer moslims met het spandoek in zicht komen, volgt een
daverend applaus]
[APPLAUS VAN 0.01-0.12]
[STEM VERSLAGGEVER]
”Ja,,,,,,,,”
[WEER APPLAUS, 9.17 t/m 0.26, DAAR DOORHEEN
SPREEKKOREN VAN FC UTRECHT]
[VERSLAGGEVER]
”Ja, jullie zagen misschien net wel, er werd hier een grote
vlag uitgerold, de GC Utrecht supporters samen met de moslims
hier. Jij bent een van de organisatoren hiervan.
Wat gebeurde er net?”
[ORGANISATOR]
”Ja, ik denk, dat je kan zien dat het onze stad is.
Wij zijn een stad met twee hele grote wijken waar ontzettend
veel moslims wonen.
We zijn een stad met wijken waar ontzettende Hollandse jongens wonen.
Dat siert onze stad enne dat komt nu samen…
Ja, ik ben er een beetje sprakeloos van eigenlijk.”
[VERSLAGGEVER]
”Utrecht buigt nooit” stond er op jullie vlag….”
[ORGANISATOR]
”Nee, we buigen niet.
Niet voor terreur van links, niet voor terreur van rechts.
We buigen nergens voor. We zijn een……”
[lachend, geemotioneerd]
”Kijk….!”
[VERSLAGGEVER]
”En door nou samen zo met twee groepen op te trekken, wat
proberen jullie daarmee te zeggen?”
[ORGANISATOR]
”Nee, dit kwam hier eigenlijk samen.
Wij hebben gewoon…..eh…zeg maar een van onze jongens, die
zat in de organisatie van de Tocht, wij komen hier aan en daar staan
deze heren van de Moskee met hun doek.
[lachend]Ja…..het kan toch niet mooier eigenlijk?
En dat komt samen en dan zie je ook dat het iets doet met alle
mensen.”
[VERSLAGGEVER]
”Ja…..wat betekent zo’n drama voor zo’n stad, voor ons stadsie
Wat betekent het?”
[ORGANISATOR]
Ja……..kom je uit Utrecht?
[VERSLAGGEVER]
”Ja.”
[ORGANISATOR]
”Ja, dan weet je het zelf denk ik ook wel zo’n beetje, we zijn gewoon
een hele sterke stad, juist doordat we heel divers zijn en juist doordat we
ja toch eigenlijk altijd in saamhorigheid kunnen leven, k bedoel eh iedereen
haalt weleens wat op de Kanaalstraat eh….iedereen woont in Kanaleneiland
of in eh….ja, ja sorry, ik ben even een beetje sprakeloos van wat er net
allemaal gebeurt.”
[Organisator is duidelijk onder de indruk.
[VERSLAGGEVER]:
”Ik begrijp het.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE
[3]
”Daarom is onze stad vandaag opnieuw stil.
Lopen we in stilte naar het 24 octoberplein.
Om de nabestaanden te steunen.
Om ons medeleven te tonen.
En om te laten weten, dat er ook in Utrecht geen plaats is
voor haat en geweld.”
TOESPRAAK BURGEMEESTER VAN ZAANEN VOOR STILLE TOCHT UTRECHT
[4]
””Laten we vandaag, maar ook morgen, elkaar vasthouden.
Laten we op de bres staan voor een samenleving, waarin
iedere dag de stem wordt gehoord van vrijheid, tolerantie
en verdraagzaamheid.”
3.16 t/m 3.32
TOESPRAAK BURGEMEESTER VAN ZAANEN VOOR STILLE TOCHT UTRECHT
‘Het is werkelijk hartverwarmend, dat u met zovelen bent gekomen.
Afgelopen maandag was een dag van angst, woede en verdriet.
Een dag, die je nooit hoopt mee te maken.
En tegelijkertijd een dag van grote saamhorigheid, compassie
en medemenselijkheid.
Het bewijs, dat we elkaar in Utrecht vinden in tijden van nood.

Uw betrokkenheid was overweldigend.

En uw initiatieven om de slachtoffers te herdenken, de nabestaanden
te steunen, zijn echt van enorme waarde.
Dank u wel.
Wat een mooie, zonnige dag beloofde te worden, werd een zwarte dag.
Nietsvermoedende en onschuldige mensen werden onder vuur genomen.
Om kwart voor elf stond de tram stil.

En daarna de rest van Utrecht.

Terrassen bleven leeg, scholen hielden kinderen binnen.
Horeca en winkels sloten hun deuren.
Bussen en trams reden niet.
Een lege stad op klaarlichte dag.
De stad werd stil.
Alleen klonk het geluid van trauma en politiehelicopters boven het
24 octoberplein.

Hulpverleners werkten eendrachtig samen om de slachtoffers

te verzorgen.
Om de verdachte te zoeken.
Nu, vier dagen later, overheersen nog altijd ongeloof en afschuw.
Drie mensen vonden de dood.
Twee uit Utrecht, een uit Vijfheerenlanden.
Drie mensen raakten zwaargewond.
Met een van hen gaat het gelukkig weer veel beter.
Met de andere twee helaas nog niet.
Ooggetuigen proberen de beelden en belevenissen een plek
te geven.
Daarom is onze stad vandaag opnieuw stil.
Lopen we in stilte naar het 24 octoberplein.
Om de nabestaanden te steunen.
Om ons medeleven te tonen.
En om te laten weten, dat er ook in Utrecht geen plaats is
voor haat en geweld.
Laten we vandaag, maar ook morgen, elkaar vasthouden.
Laten we op de bres staan voor een samenleving, waarin
iedere dag de stem wordt gehoord van vrijheid, tolerantie
en verdraagzaamheid.
En zoals onze Stadsdichter Onno Korstens het deze week
omschreef, ik citeer:
”Laten we buigen naar wie na vandaag niet meer onder ons
is.
Laten we stilstaan, niet oordelen.
Ze zeggen zoveel, maar nu laten we voor de helderheid
zwijgen.”
Dank u wel
EINDE YOUTUBE FILMPJE
[5]

3.14-4.14

ZOMERGASTEN IN VIJF MINUTEN: MARK RUTTE
”Primaire eerste gevoel is: ”Lazer zelf op, ga zelf terug naar Turkije.
”Pleur op” zou ik in plat Haags zeggen.
We hebben in Nederland het recht om te demonstreren, daar maken
zij gebruik van, we hebben ook persvrijheid, deze mensen treden die persvrijheid,
treden zij met voeten, en laat ik het dan misschien meer als minister-president
zeggen:
”Echt klip en klaar:
Onze verworvenheden, met onze verworvenheden, onze normen en
waarden, is het alles of niets.
Het is geen cafetaria model.
Onze manier van leven, we hadden het net over homosexualiteit, we
hadden het, we hebben het in Nederland over man en vrouw,
we hebben het over onze verworvenheden, die voortkomen uit
humanisme, uit Verlichting, die we in honderden jaren hebben
opgebouwd.
Als mensen van buiten komen, en niemand in Nederland is er, misschien
op die meneer met dat gekke programma na, is er op tegen, dat je
vluchtelingen opvangt, mits die aantallen beheersbaar zijn….
……
De multiculturele samenleving, een woord dat ik haat, echt haat, het
woord, dat er vanuit gaat, laat iedereen maar een beetje zijn gang gaan…..
EINDE FRAGMENT YOUTUBE FILMPJE
’Pleur op, zou ik in plat Haags zeggen.’ Wat bij Zomergasten vorig jaar nog een spontane actie leek, blijkt nu het VVD-campagnethema voor deze verkiezingen. Paginagroot in de ochtendkranten zegt Rutte in een advertentie: ‘Doe normaal of ga weg’.
VOLKSKRANT
RUTTE PROMOVEERT ”PLEUR OP” TOT CAMPAGNETHEMA
23 JANUARI 2017
”We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.”
MARK RUTTE
BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS
TEKST
”Aan alle Nederlanders,

Er is iets aan de hand met ons land. Hoe komt het toch dat we als land zo welvarend zijn, maar sommige mensen zich zo armzalig gedragen? Mensen die in toenemende mate de stemming in ons land aan het bepalen zijn. Die bereid zijn om alles waar we als Nederland zo hard voor hebben gewerkt, omver te gooien. Dat laten we toch niet gebeuren?

Verreweg de meesten van ons zijn van goede wil. De stille meerderheid. We hebben het beste met ons land voor. We werken hard, helpen elkaar en vinden Nederland best een gaaf land. Maar we maken ons wel grote zorgen over hoe we met elkaar omgaan. Soms lijkt het wel alsof niemand meer normaal doet.

U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal.

We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.

Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land. De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren, uit te schelden of hele groepen simpelweg het land uit te zetten. Zo bouwen we toch geen samenleving met elkaar? De oplossing is vooral een mentaliteitskwestie. We zullen glashelder moeten blijven maken wat normaal is en wat niet normaal is in dit land. We zullen onze waarden actief moeten verdedigen.

In Nederland is het namelijk normaal dat je elkaar de hand schudt en gelijk behandelt. Het is normaal dat je van hulpverleners afblijft. Dat je leraren respecteert en mensen niet sart met vlogjes. Het is normaal dat je werkt voor je geld en het beste uit je leven probeert te halen. Elkaar helpt als het even moeilijk gaat en een arm om iemand heen slaat in zware tijden. Het is normaal dat je je inzet en niet wegloopt voor problemen. Dat je fatsoenlijk naar elkaar luistert. In plaats van elkaar te overschreeuwen als je het ergens niet mee eens bent.

De komende tijd is bepalend voor de koers van ons land. Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?

Laten we ervoor strijden dat we ons thuis blijven voelen in ons mooie land. Laten we duidelijk blijven maken wat hier normaal is en wat niet. Ik weet zeker dat we dit voor elkaar gaan krijgen. Dat we alles wat we met elkaar bereikt hebben samen overeind houden. U, ik, wij allemaal. Laten we samenwerken om dit land nóg beter te maken. Want echt, we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders willen wonen. U wel?

Groet,
Mark Rutte

MARK RUTTE/BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS/
RUTTE ZET AAN TOT XENOFOBIE EN RACISME/INGEZONDEN STUK
ASTRID ESSED
29 JANUARI 2017
[6]
RECHTBANK: RUTTE ZETTE AAN TOT DISCRIMINATIE
19 MEI 2007
[7]
”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.

Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:

 • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;
 • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;
 • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;
 • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;
 • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;
 • in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.

Er is geen sprake van het beperken van de toegang tot Nederland van mensen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, of van uitzetting van degenen die niet aan de criteria voldoen. Voor studenten van de voormalige Antillen blijft de mogelijkheid aanwezig om in Nederland te studeren.

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
”ANTILLIANENWET” GENOEMD]

[8]
NOS
KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET
12 MAART 2014
TEKST
”De Tweede Kamer wil dat de VVD een initiatiefwet over de vestiging van Antillianen in Nederland fundamenteel aanpast. D66-Kamerlid Schouw sprak van “rassenwetgeving”.

Ook Van Laar van coalitiepartij PvdA is tegen de voorliggende wet. Hij vindt dat onderscheid wordt gemaakt op basis van afkomst en de geboorteplaats van ouders. “Daar heeft de PvdA principiële bezwaren tegen.”

Criminaliteit

De VVD wil met de initiatiefwet regelen dat mensen uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, voordat zij hier komen wonen. Zo moeten zij aantonen dat zij werk hebben of een studie volgen.

Op deze manier wil de VVD iets doen aan “de ongebreidelde instroom” van jonge Antillianen, die volgens Kamerlid Azmani onevenredig vaak een uitkering krijgen en in de criminaliteit belanden.

In het regeerakkoord van VVD en PvdA staat dat er voorwaarden moeten worden gesteld aan de vestiging van Antillianen in Nederland, maar Van Laar noemt het “van cruciaal belang” hoe de wet wordt vormgegeven. Het huidige voorstel gaat wat hem betreft te ver.

Over één kam

De Kamer is het erover eens dat de problemen met Antilliaanse jongeren moeten worden aangepakt, maar volgens veel sprekers is het voorstel van de VVD in strijd met grondrechten en internationale verdragen. Ze vinden dat alle Antillianen over één kam worden geschoren, terwijl de meerderheid het prima doet.

“Er wordt gedaan alsof de rechtstaat op zijn grondvesten schudt, alsof er iets heel dramatisch aan de hand is. Maar is dat ook zo?”, vroeg SP-Kamerlid Gesthuizen.

De PVV en de SGP steunen het huidige VVD-voorstel. PVV-Kamerlid Fritsma noemde het hypocriet dat Kamerleden woorden als rassendiscriminatie in de mond nemen. SGP’er Van der Staaij spreekt van fatsoenlijk beleid.”


NIEUWS.NL
GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD
12 MAART 2014
[9]
Wie is ‘Ed aus Holland’ die als Pegida demonstrant veelvuldig de pers te woord staat?”
KAFKA
NEDERLANDSE PEGIDA AC TIVIST: WAPENHANDELAAR EN NAZI VRIEND
[10]
”Wagensveld zal naar eigen zeggen ook aanwezig zijn bij de tocht, mits het veilig is.”
DAGBLAD VAN HET NOORDEN
PEGIDA LOOPT MEE IN STILLE TOCHT
22 MAART 2019
TEKST

Aanhangers van de anti-islambeweging Pegida lopen vanavond mee in de stille tocht in Utrecht. Dat laat voorman Edwin Wagensveld weten aan het ANP. De tocht wordt gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht afgelopen maandag. Toen opende hoofdverdachte Gökmen T. het vuur in een tram. Er vielen drie doden en meerdere gewonden.

Wagensveld zal naar eigen zeggen ook aanwezig zijn bij de tocht, mits het veilig is. Pegida zal niet met vlaggen lopen, uit respect voor de slachtoffers, zegt hij.

,,Wij gaan ervan uit dat iedereen met respect vanavond meeloopt”, reageerde een woordvoerder namens burgemeester Jan van Zanen. ,,Wij delen onze gevoelens en emoties. We tonen ons medeleven aan de nabestaanden en getroffenen.” Behalve de massale stille tocht waaraan vrienden, hoogwaardigheidsbekleders en vele duizenden anderen meelopen, zijn er ook enkele kleine initiatieven. Alle tochten eindigen op hetzelfde moment op het 24 Oktoberplein.
HART VAN NEDERLAND
PEGIDA LOOPT MEE IN STILLE TOCHT VOOR
SLACHTOFFERS SCHIETPARTIJ  UTRECHT
 RT;L NIEUWS
STILLE TOCHT AANSLAG MET RUTTE, BURGEMEESTERS EN PEGIDA
TEKST

Aan de stille tocht die vanavond in Utrecht wordt gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in de Domstad, doen ook premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus mee.

Zij lopen mee namens het kabinet. Zij worden vergezeld door burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en burgemeester Pauline Krikke van Den Haag.

Tocht begint om 19.00 uur

De tocht begint om 19.00 uur bij het Jaarbeursplein en gaat naar het 24 Oktoberplein, waar maandag de aanslag plaatsvond. Toen opende hoofdverdachte Gökmen T. het vuur in een tram. Drie mensen kwamen om het leven. Vijf mensen raakten gewond. De toestand van drie van hen wordt ‘ernstig’ genoemd.

Gökmen T. vaker in aanraking met politie: een overzicht

De organisatie wil graag dat mensen een zaklamp aandoen en witte en rode bloemen (de kleuren van de vlag van Utrecht) meenemen.

Ook Pegida loopt mee

Behalve hoogwaardigheidsbekleders lopen ook aanhangers van Pegida mee. De anti-islambeweging zal niet met vlaggen lopen uit respect voor de slachtoffers, zegt voorman Edwin Wagensveld.

De gemeente Utrecht maakt geen bezwaar tegen de aanwezigheid van Pegida. “Zolang ze zich normaal gedragen, is iedereen welkom”, zegt een woordvoerder.

Kijk mee online en op televisie:

Op RTLNieuws.nl kan je de stille tocht rechtstreeks volgen via de livestream van onze verschillende verslaggevers. Vanaf 18.50 uur tot het einde van de stille tocht rond 19.35 uur. Ook RTL 4 besteedt in de uitzendingen van EditieNL, RTL Boulevard en RTL Nieuws aandacht aan de stille tocht.

Gemeente overweegt monument

De gemeente overweegt een monument op te richten ter herdenking van het schietincident, maar daarover moet nog wel uitgebreid overleg worden gevoerd met alle betrokkenen, zegt de woordvoerder.

Hij kan dan ook nog niet zeggen waar het monument zou moeten komen en hoe het eruit zou gaan zien.

Utrecht zou ‘vanuit de samenleving’ vragen hebben gekregen om het monument te maken; de gemeente gaat ‘er zeker mee verder’.

FC Utrecht

Voetbalclub FC Utrecht zal op 31 maart tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd, het duel met Feyenoord, stilstaan bij de aanslag. Er zal een minuut stilte worden gehouden en de spelers dragen rouwbanden.

Bovendien zal er in de 18de minuut applaus klinken, refererend aan de datum waarop de stad getroffen werd: 18 maart.

[11]
”Wagensveld zelf zal naar eigen zeggen ook aanwezig zijn bij de tocht, mits het veilig is. Pegida zal niet met vlaggen lopen uit respect voor de slachtoffers, zegt hij.”
PEGIDA LOOPT MEE IN STILLE TOCHT VOOR
SLACHTOFFERS SCHIETPARTIJ UTRECHT
[12]
WIKIPEDIA
PEGIDA
WEBSITE PEGIDA NEDERLAND
[13]
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[14]
KAFKA
NEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAR
EN NAZIVRIEND
[15]
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[16]
´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
NOS
BACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT
21 JANUARI 2015
TEKST

De opgestapte Pegida-oprichter Lutz Bachmann is geen lieverdje. Hij is al verschillende keren veroordeeld voor inbraken, geweldpleging en drugsbezit. Hij staat binnenkort weer voor de rechter, omdat hij de alimentatie voor zijn zoon niet heeft betaald. En het Openbaar Ministerie start een vooronderzoek, vanwege de foto die Bachman van zichzelf als Adolf Hitler openbaar maakte.

Zijn positie was binnen Pegida al omstreden, zegt NOS-correspondent Jeroen Wollaars. “Hij heeft wel iets uit te leggen. Niet alleen aan zijn Pegida-vrienden, maar ook aan het Openbaar Ministerie. Want het bleef niet bij die foto, waarvan hij overigens zegt dat het een geintje was.”

“Hij schold ook migranten uit op Facebook voor ‘Gelumpe’, ‘Dreckspack’ en ‘Viehzeug’, in deze context misschien wel haatzaaiende termen: ’troep’, ‘vieze spast’, ‘vee’. Dat soort teksten heeft hij over immigranten en allochtonen gebezigd op zijn Facebookpagina in een chatgesprek dat uitgelekt is. Het is niet helemaal duidelijk of dat echt is. In elk geval is het Openbaar Ministerie een vooronderzoek tegen hem gestart om te kijken of hij strafrechtelijk kan worden vervolgd.”

Was dit de spreekwoordelijke druppel of konden we hierop wachten?

“Ik denk een klein beetje van allebei. Die man heeft al een enorm strafblad, voor diefstal, geweldpleging en drugsbezit. Ik weet van het organisatieteam dat ze al langer bezig waren om hem naar de achtergrond te schuiven. En er zijn natuurlijk Duitse politici die altijd hebben gezegd: dit is een wolf in schaapskleren. Zij zien hierdoor nu hun gelijk bevestigd.”

Levert het ook schade op voor het imago van Pegida?

“Zeker, Pegida begon net een beetje mainstream te worden. Ze gaven zelfs een persconferentie, dat hebben we in al die maanden dat ze actief zijn nog niet meegemaakt. De minister van Binnenlandse Zaken ging naar Dresden om met ze te praten en nu dus dit.

Er zijn allerlei mensen die zeggen: zie je wel, de wolf heeft zijn schaapskleren afgelegd. Of zoals de voorzitter van de SPD het zei: ‘Wie zich uitgeeft voor Hitler is een idioot of een nazi, en iedereen moet goed nadenken of hij daar wel achteraan wil lopen.'”

Maandag mocht Pegida niet demonstreren, gaat dat komende maandag wel gebeuren?

“Sterker nog: er wordt vanavond gedemonstreerd in Leipzig. Daar gaat de zogenoemde Legida-beweging de straat op en de verwachting is dat het erg groot wordt. Er zijn maar liefst negentien tegendemonstraties aangemeld. De autoriteiten verwachten dat er in totaal 100.000 mensen de straat op kunnen gaan: 40.000 van Legida, 60.000 van de tegenstanders.

De binnenstad van Leipzig is afgesloten, bussen worden omgeleid, winkels zijn dicht en er is een enorme politiemacht op de been, de grootste in 25 jaar wordt hier gezegd. Ik ben heel benieuwd of deze nieuwe ontwikkelingen rondom die foto iets gaan betekenen voor de aanhangers van Pegida.”

[17]

´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[18]

”Lutz Bachmann, de voorman van anti-islambeweging Pegida, is dinsdag veroordeeld voor opruiing en haatzaaien. Bachmann ontkende de aantijgingen, maar kreeg toch een geldstraf van 9.600 euro opgelegd.

Reden voor de veroordeling waren de Facebookberichten die de Pegida-leider plaatste in september 2014. Daarin omschreef hij moslims en vluchtelingen als ‘tuig’, ‘beesten’ en ‘rotzooi’.

PEGIDA LEIDER LUTZ BACMNANN VEROORDEELD
VOOR HAATZAAIEN
3 MEI 2016

Voorman Lutz Bachmann van anti-islam beweging Pegida moet een boete van 9.600 euro betalen wegens opruiing. Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) had zeven maanden cel geëist tegen Bachmann.

De rechter in Dresden acht bewezen dat Bachmann vluchtelingen op Facecbook ‘beesten’, ‘afval’ en ‘smerig zooitje’ heeft genoemd, meldt Die Welt dinsdag.”

PEGIDA VOORMAN BACHMANN VEROORDEELD TOT BOETE
WEGENS OPRUIING
” Der Anklage zufolge soll Bachmann im September 2014 auf seiner Facebook-SeiteFlüchtlinge und Asylbewerber als “Gelumpe”, “Viehzeug” und “Dreckspack” beschimpft haben. Dies sei eine “pauschale Herabwürdigung” aller nach Deutschland kommenden Flüchtlinge, sagte Staatsanwalt Tobias Uhlemann. Der Angeklagte habe damit zum Hass aufgestachelt und den öffentlichen Frieden gefährdet. “Die Beweise sind tatsächlich erdrückend.”
DIE WELT
PEGIDA GRUNDER BACHMANN WEGENS VOLKSVERHETZUNG
VERURLTEILT

 

” On 3 May 2016, Bachmann was convicted of “inciting racial hatred” and fined €9,600.”
WIKIPEDIA
LUTZ BACHMANN/PROSECUTION FOR INCITEMENT OF RACIAL
HATRED
OORSPRONKELIJKE BRON
WIKIPEDIA
LUTZ BACHMANN
[19]
” In navolging van Pegida Dresden zijn ook in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Canada Pegida bewegingen opgericht.
Gemeenschappelijke kenmerken zijn hun 1) islamkritiek, 2) afkeer van fascisme 3) geweldloosheid. ”
WEBSITE PEGIDA NEDERLAND
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[20]
OP DE VERZETSSITE TEGEN PEGIDA ”LAATZENIETLOPEN”,
MET INITIATIEVEN VOOR DEMONSTRATIES TEGEN DEZE CLUB, IS
ALLE INFORMATIE OVER DE PEGIDA MARSEN TE VINDEN
ZIE
[21]
VERZET TEGEN PEGIDA MARSEN/EN
ANDERE MARSEN/ACTIES VAN EXTREEM-RECHTSE
GROEPEN
[22]
OMROEP WEST
PEGIDA WIL VARKENS ROOSTEREN VOOR MOSKEE
TIJDENS RAMADAN
9 MEI 2018
AD
PEGIDA GOOIT VARKENS OP SPIT TIJDENS RAMADAN
”NEEM ANTI-ISLAM HUMEUR MEE”
9 MEI 2018
” Anti-islambeweging Pegida gaat tijdens de ramadan speenvarkens op het spit gooien bij vijf moskeeën in Arnhem, Gouda, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dit gebeurt tijdens het avondgebed.  ”
AD
PEGIDA GOOIT VARKENS OP SPIT TIJDENS RAMADAN:
”NEEM ANTI-ISLAMHUMEUR MEE”
9 MEI 2018
[23]
WIKIPEDIA
RAMADAN
[24]
AD
BURGEMEESTER VAN ZANEN VERBIEDT BARBECUE SPEENVARKEN
OP MOSKEEPLEIN
25 MEI 2018
[25]
NOS
RECHTER VERBIEDT PEGIDA BARBECUE BIJ
UTRECHTSE MOSKEE
[26]
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
PEGIDA PLAATST ALS POP MET BABY IN
KRUIS VOOR MOSKEE AS-SOENNAH
30 MAART 2019
”Bij de As-Soennah-moskee in Den Haag is vanmorgen een spandoek op een houten raamwerk geplaatst, met daarop onterende teksten aan het adres van de profeet Mohammed. Naast het spandoek was een etalagepop in ‘Arabische kleding’ geplaatst, half ontbloot en voorzien van baard, met in het kruis een babypop. De stijders tegen de islam van Pegida eisten de actie via een tweet van voorman Edwin Wagensveld op.

Op het spandoek – dat volgens bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri vlak voor het ochtendgebed werd opgehangen – stond onder andere te lezen ‘Profeet Mohammed kinderneuker’ en ‘Koran is vergif’. Taheri concludeert dat de pop profeet Mohammed moest voorstellen, die seks had met een baby. De spullen zijn door de politie weggehaald.

Op camerabeelden van de moskee is te zien dat drie mensen rond kwart over 5 vanochtend de auto parkeren voor de moskee.  Er waren toen al mensen binnen voor het ochtendgebed. Na het gebed zagen veel mensen het spandoek en de pop. “Er brak toen wel paniek uit. Mensen waren zo geschrokken”, zegt Taheri.

Pegida
Pegida laat aan de NOS weten het bord met de tekst en de pop vóór de moskee te hebben neergezet en niet ertegenaan. “Er is niks vastgemaakt aan de moskee. Het staat allemaal op de openbare weg.” De organisatie zegt boos te zijn omdat verzoeken om bij moskeeën in Den Haag te mogen demonstreren elke keer worden afgewezen en dat gemeente Den Haag niet bereid zou zijn tot een ‘constructief gesprek’ voor een oplossing van het ‘demonstratie-probleem’.

Reactie den Haag
Burgemeester Pauline Krikke laat weten met afschuw van het incident te hebben kennisgenomen. “In Den Haag hebben we het recht met elkaar van mening te verschillen, maar wel binnen de kaders van de wet en met respect voor elkaars denkbeelden, zonder dat we elkaar daarbij onnodig kwetsen en pijn doen.” De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.

As-Soennah
Tegen Omroep West zegt Tahri: “Dit is geen aanval op alleen onze moskee, maar een aanslag op de hele moslimwereld.” Hij weet niet of de moskee aangifte gaat doen. “De politie in de wijk doet haar best, maar ik heb weinig vertrouwen in het Openbaar Ministerie. Aangiften bij eerdere aanvallen op onze moskee hebben nooit iets opgeleverd.” Hij refereert daarbij aan eerdere acties van onder meer het extreemrechtse Identitair Verzet.

Op hun webite Al-Yaqeen zegt stichting As-Soennah daarover:

De terughoudendheid en bijna lakse houding van de verantwoordelijke autoriteiten om op te treden tegen moslimhaat, vormen een vruchtbare bodem voor neonazistisch geweld. Het is onacceptabel dat lokale en landelijke overheden nog steeds geen verantwoordelijkheid nemen om moslims beter te beschermen. Hoe anders is de situatie bij de bestrijding van antisemitisme, terwijl moslimhaat een minstens even groot probleem vormt. De moslimgemeenschap geeft al jaren aan dat kwaadaardige groeperingen als Pegida een evident gevaar vormen voor de sociale cohesie en rechtsstaat in Nederland. Wij vragen ons af wat er moet gebeuren, alvorens deze overheden adequaat gaan handelen? Moet er echt eerst een dodelijke terreuraanslag plaatsvinden?

Update 4/3: As-Soennah heeft inmiddels besloten aangifte te doen.

Verschillende moskeekoepels hebben gereageerd op de actie van Pegida, waaronder Moskee Alert, de RMMN en Milli Görüs

MEER OVER PEGIDA

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/tag/pegida

LIJST MET HAATINCIDENTEN GERICHT TEGEN

MOSKEEEN [UPDATE JANUARI 2019]

http://www.republiekallochtonie.nl/blog/achtergronden/lijst-met-haatincidenten-gericht-tegen-moskeeen-update-januari-2019

Er is de laatste jaren sprake van een duidelijke toename van “intimiderende protestacties” (NCTV) bij moskeeën door extreemrechtse organisaties als Pegida, Identitair Verzet, Voorpost en Rechts in Verzet. Dat blijkt uit de update van de lijst met haatincidenten gericht tegen moskeeën. Deze lijst met incidenten wordt sinds 2010 met enige regelmaat door Ewoud Butter op Republiek Allochtonië gepubliceerd.

Woensdag waren er rellen in Utrecht na een demonstratie van een twintigtal aanhangers van de extreemrechtse anti islambeweging Pegida die voor de Abi Bakr Issidik-moskee in de Utrechtse wijk Zuilen een anti-islam film vertoonden.

Vooral jonge tegendemonstranten lieten zich hierdoor provoceren, gooiden met vuurwerk en richten later op de avond, toen de Pegida-demonstranten vertrokken waren, vernielingen aan. Drie personen werden aangehouden voor belediging en geweld tegen agenten.

Pegida had in oktober vorig jaar al geprobeerd bij de moskee te demonstreren en kondigde begin januari op facebook (zie onderstaande illustratie) een “tsunami van demonstraties aan”. Pegida wil niet alleen voor moskeeen, maar ook in migratiewijken gaan demonstreren: “Het is namelijk Nederlands grondgebied.”

 

Recht op demonstreren

In 2018 werden diverse demonstraties van Pegida, waaronder barbecues in de nabijheid van moskeeën tijdens de ramadan, door burgemeesters verboden. Ten onrechte oordeelde de nationale ombudsman Reinier van Zutphen in de Volkskrant, die vond dat gemeenten demonstranten te snel beperkingen opleggen, ook bij demonstraties rond controversiële onderwerpen zoals Zwarte Piet en islam.

Het recht op demonstreren gaat voor. De overheid moet helpen dit te verwezenlijken, ongeacht de boodschap of het draagvlak van de aanvrager. In de praktijk beschouwen overheden het demonstratierecht nog te vaak als onderdeel van een belangenafweging: het recht op demonstreren versus het belang van de openbare orde en veiligheid. Maar demonstratievrijheid is geen onderdeel van een belangenafweging. De essentie van het grondrecht tot demonstreren moet voorop staan.

Dat geldt ook voor demonstaties die bedoeld zijn om te provoceren of te shockeren ‘Shockeren valt onder het recht op demonstreren’, zei universitair docent Berend Roorda van de Rijksuniversiteit Groningen, gepromoveerd op demonstratierecht, vorig jaar in de Volkskrant.

De jonge tegendemonstranten, die overigens volgens buurtgenoten niet uit Zuilen komen, deden precies wat Pegida had gehoopt. Ze trapten in de provocatie, zorgden voor extra aandacht voor de actie van de 20 man van Pegida en voor koppen als ‘Blokkeermoslims slopen wijk’ en ‘Moslimjongeren richten in Utrecht ravage aan na demonstratie’. Met ongetwijfeld als bonus dat ook de komende demonstraties van een paar Pegida aanhangers kunnen rekenen op ruime belangstelling van de pers.

Het past in de strategie van Pegida, zoals verwoord in deze oproep van iemand die actief is op de facebookpagina van Pegida Nederland. (En daaronder iemand met andere ideeen over de gewenste strategie).

 

De demonstraties van Pegida vallen binnen de kaders van de wet. Het doel dat Pegida nastreeft staat echter haaks op de grondwet: beperking van de geloofsvrijheid van een deel van de bevolking.

Pegida Nederland wordt geleid door de wapenhandelaar Edwin Wagensveld, in Duitsland meerdere keren veroordeeld wegens belastingotduiking en aanranding.

Update van de lijst met haatincidenten gericht tegen moskeeen

Pegida is niet de enige extreemrechtse organisatie die, in de woorden van de NCTV, ‘intimiderende protestacties’ organiseert bij moskeeen. Ook andere extreemrechtse organisaties als Voorpost, Identitair Verzet en Rechts in Verzet lieten het afgelopen jaar van zich horen. Met deze acties, die volgens politie en OM meestal binnen de kaders van de wet vallen, maken deze organisaties gebruik van een politiek klimaat waarin het niet meer uitzonderlijk is geworden om ervoor te pleiten elementaire grondrechten aan een specifieke groep Nederlanders (moslims) te ontzeggen. Ze proberen op deze manier ook sahlonfähig te worden.

Er is de laatste jaren sprake van een duidelijke toename van dergelijke niet anonieme acties door extreemrechtse organisaties met een duidelijk anti-moslimkarakter. Dat blijkt ook uit onderstaande lijst met zowel strafbare incidenten als protestacties van extreemrechtse organisaties die wettelijk zijn toegestaan, maar wel een duidelijk anti-moslimkarakter hebben.

Deze lijst publiceren we sinds maart 2010. De lijst is samengesteld op grond van vooral mediaberichten en eerdere blogs op Republiek Allochtonië, Frontaal Naakt (t/m 2009) en de database van Rechtspraak.nl.

Vooral sinds 2015 krijgen we zo nu en dan ook rechtstreeks meldingen van moskeeen of moskeekoepels en heb ik aanvullingen gekregen van onderzoeker Ineke van der Valk en Roemer van Oordt.

Van haatincidenten tegen moskeeen is al langere tijd sprake. Zo was er in de weken na het begin van de Eerste Golfoorlog en zeker een jaar later sprake was van een forse toename van haatmisdijven. Pas de laatste jaren is er meer aandacht van de politiek voor dit probleem. In 2016 werden voor het eerst mensen veroordeeld wegens terrorisme nadat zij een brandbom op een moskee in Enschede hadden gegooid.

Topje van de ijsberg

Deze lijst is bij lange na niet compleet. Heel veel incidenten halen namelijk nooit de media. Daarnaast hebben verschillende moskeeën het beleid, soms in overleg met de politie, om met dergelijke incidenten niet naar buiten te treden. De gedachte hierachter is dat de daders met media-aandacht krijgen wat ze zoeken. Ook bestaat de angst dat het tot kopieergedrag en dus tot meer bedreigingen of geweld leidt. En verder spelen angst voor onrust bij de achterban, gebrek aan vertrouwen in instanties zoals de politie en het OM en gewenning een rol. Deze overwegingen om geen ruchtbaarheid te geven aan incidenten kwamen consequent naar voren tijdens vijf door het ministerie van SZW gefaciliteerde regionale bijeenkomsten moslimdiscriminatie en incidenten bij moskeeën’, die in 2017 werden georganiseerd door Roemer van Oordt.

In eerder onderzoek concludeerde Ineke van der Valk al dat veel moskeeën weliswaar melding doen bij de politie, maar over het algemeen teleurgesteld zijn over de bagatelliserende en depolitiserende reactie van politie en overheden. Van der Valk concludeerde in 2015 dat meer dan een derde (39 %) van de Nederlandse moskeeën in de afgelopen tien jaar te maken gehad met één of vaak meerdere voorvallen van discriminatoire agressie en geweld. Van de 84 moskeeorganisaties die een vragenlijst over tegen hen gerichte agressie hadden ingevuld, had tweederde (68 %) verschillende vormen van agressie meegemaakt en eenderde (32 %) niet.

Onderzoeksbureau Labyrinth vroeg in 2018 bij de evaluatie van regionale bijeenkomsten Handreiking Veilige Moskee moskeebestuurders naar hun ervaringen. Van de 55 respondenten gaven er 21 (van 18 verschillende moskeeën) aan dat hun moskee weleens te maken heeft gehad met een vijandig incident. In totaal hadden deze moskeeën met 47 incidenten te maken gehad, waaronder 11 keer een bedreiging, 7 keer het deponeren van een varkenskop of schapenkop en 6 keer een bekladding met kwetsende teksten of symbolen of verbale agressie tegen moskeebezoekers en moskeebestuurders. Alle 21 respondenten gaven aan dat het moskeebestuur in reactie op een incident wel in gesprek is gegaan met de politie en 19 van hen deden ook aangifte van een incident. Slechts vier van de 21 communiceerden met de media over het incident en slechts 1 maakte melding van het incident bij de plaatselijke anti-discriminatie voorziening.

Voorlopige lijst met incidenten

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Heeft u aanvullingen op deze lijst of staan er onjuistheiden in? Geef het aan me door en mail naar info@republiekallochtonie.nl. Dan kan ik het corrigeren of aanvullen.

Updates/toelichting op dit lijstje naar aanleiding van reacties lezers

 • Waarschijnlijk wordt de lijst binnenkort verder aangevuld met incidenten die de pers niet hebben gehaald
 • Incidenten die duidelijk gerelateerd zijn aan conflicten tussen Turkse politieke/religieuze stromingen  of Turks-Koerdische conflicten beschouw ik niet als anti-islam maar (meestal) anti Turkse regering
 • Geregeld komt de vraag waarom we geen lijst met haatmisdrijven gericht tegen synagogen plaatsen. Het antwoord daarop luidt: Deze lijst is in 2010 ontstaan omdat er destijds geen aandacht was voor dit soort incidenten gericht tegen moskeeën en moskeebezoekers. De website Frontaal Naakt deed dit als eerste, wij hebben de lijst in de loop der jaren verder bijgehouden. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis.
  Antisemitisme vinden we even verwerpelijk als moslimhaat en daar besteden we ook aandacht aan. Het Cidi houdt geeft ieder jaar een monitor met antisemitische incidenten uit. Daar besteden we ook altijd aandacht aan. Het aantal incidenten specifiek synagogen is al jaren zeer laag, waarschijnlijk omdat synagogen permanent bewaakt worden.
 • Kijk voor andere ‘ja maar’ argumenten (‘zij discrimineren ook’, ‘slachtoffergedrag’ etc.) hier
 

Links:

 • Naar aanleiding van eerdere versie van deze lijst maakte de Volkskrant op 11 maart 2016 een infographic
 • Eerdere of latere updates van deze lijst vindt u hier
 
 
[27]
 
PEGIDA VOORMAN WAGENSVELD VEROORDEELD TOT
BIJNA DRIE JAAR IN DUITSE CEL
27 APRIL 2018
”Pegida-voorman Edwin Wagensveld is in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en negen maanden wegens belastingontduiking en illegale handel in vuurwapens. Wagensveld is een bekende naam in Duitsland waar hij -ook wel Ed aus Holland genoemd- sinds het prille begin Pegida-bijeenkomsten organiseert. In de zomer van de 2016 dook hij op in de Duitse media samen met AfD-politica Tatjana Festerling, omdat ze in Bulgarije op vluchtelingen joegen.

De rechtszaak vond woensdag plaats in het Noord-Beierse Würzburg. Wagensveld is eigenaar van een winkel waar onder meer wapens worden verkocht, zowel echte als airsoft. Volgens de aanklager zou Wagensveld voor 489.000 euro aan belasting hebben ontdoken. Wagensveld verweer bestond eruit de rechtbank ervan te overtuigen dat hij nauwelijks geld had: ‘Ik was blij dat ik onze huur van 400 euro kon betalen’. Ook zei Wagensveld niet eens voldoende te verdienen voor een ziektekostenverzekering: ‘En ik voel me niet lekker’.

Ed aus Holland zag zich echter genoodzaakt van strategie te veranderen, toen hij door de aanklager met zijn neus op zijn eigen uitgaven gedrukt werd. Tussen 2009 en 2011 heeft Wagensveld 240.000 euro van zijn Nederlandse bankrekeningen opgenomen. Tijdens een drie weken durende vakantie in het Italiaanse Jesolo gaf hij 8.000 euro uit. Ook kocht hij maandelijks voor enkele honderden euro’s aan kleding, spendeerde hij 1.000 euro op een nieuwjaarsbal in een luxe hotel in Frankfürt. Tijdens de vele reizen die Wagensveld maakte, verbleef hij uitsluitend in de beste en duurste hotels.

Na het pleidooi van de aanklager besloten Wagensveld en zijn advocaat de meeste beschuldigingen te accepteren, met uitzondering van het verkopen van illegale wapens. ‘U spreekt van wapens,’ zei Wagensveld, ‘maar het meeste was speelgoed’. Ook zei Wagensveld dat zeker 30 procent van de klanten die via de webwinkel bestelden hun factuur niet betaalden. Wagensveld werd uiteindelijk veroordeeld wegens het ontduiken van 290.000 euro. Bij het opleggen van de celstraf is een eerdere voorwaardelijke straf van 18 maanden voor illegale handel in vuurwapens meegenomen.

Het is de vierde veroordeling voor Wagensveld sinds 2013. Eerdere veroordelingen betroffen naast belastingontduiking ook mishandeling.

Correctie: eerder werd vermeld dat Wagensveld veroordeeld is voor aanranding. Dat moest mishandeling zijn.

[28]

”De gemeente Utrecht maakt geen bezwaar tegen de aanwezigheid van Pegida. “Zolang ze zich normaal gedragen, is iedereen welkom”, zegt een woordvoerder.”

RTL NIEUWS
STILLE TOCHT AANSLAG MET RUTTE, BURGEMEESTERS EN PEGIDA
[29]
Jan van Zanen is verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen (portefeuille):
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Handhaving
 • Ombudszaken
COLLEGE VAN B & W
BURGEMEESTER
[30]
[30]
OPENBARE MANIFESTATIES
TEKST

Wet Openbare manifestaties
Wet van 20 april 1988, houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging. Klik hier voor devolledige wetstekst.

__________

De Wet Openbare manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een mening uiten en waarbij het uiten van deze mening centraal staat. Zogenoemde ‘eenmansacties’ waarbij één persoon in het openbaar een mening wil uiten, vallen niet onder de Wom.  Het recht om betogingen te organiseren of eraan deel te nemen is verankerd in artikel 6 en artikel 9 (lid 2) van de Grondwet. Het recht op vrijheid van meningsuiting is neergelegd in artikel 7 Grondwet. Deze grondrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden beperkt.

Omdat vrijheid van betoging, levensovertuiging en meningsuiting grondrechten zijn, is in de Wom niet gekozen voor een vergunningenstelsel, maar voor een kennisgevingstelsel. De burgemeester kan op grond van de kennisgeving van een openbare manifestatie eventueel voorschriften en beperkingen stellen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om de betoging ordelijk en vreedzaam te laten verlopen. De Wom bepaalt in artikel 5 lid 2 sub c dat de burgemeester een manifestatie kan verbieden:

 • ter bescherming van de gezondheid,
 • in het belang van het verkeer en
 • ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

De inhoud van de uiting is géén criterium voor de burgemeester om een manifestatie te verbieden. Tijdens de betoging zelf is de burgemeester bevoegd aanwijzingen te geven in het belang van bovengenoemde gronden. Ook kan hij – op dezelfde gronden – de betoging beëindigen (artikelen 6 en 7 Wom). De gemeenteraad kan in de APV regels opstellen over de wijze waarop de gemeente in kennis wordt gesteld. Voldoet de organisator daar niet aan, dan kan de burgemeester de manifestatie in uitzonderlijke omstandigheden verbieden of beëindigen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een demonstratie kan worden beëindigd omwille van het enkele feit dat ze niet is aangemeld (HR 17 oktober 2006, LJN AU 6741). Ook artikel 11 EVRM staat niet in de weg aan een vergunningsstelsel voor betogingen. Desalniettemin wordt het ontbinden van een vreedzame kleine betoging of een vreedzame betoging naar aanleiding van een actuele gebeurtenis op grond van het enkele feit dat ze niet is aangemeld in de literatuur en door de Nationale Ombudsman doorgaans niet opportuun geacht. De context waarin een manifestatie plaatsvindt, telt mee in de afwegingen. Zie hiervoor onder meer de evaluatie van de beeindiging van een tentenkamp bij een Aanmeldcentrum in Ter Apel.

In de praktijk komt het voor dat burgemeesters manifestaties verbieden ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden. Dat betreft evenwel een vergaand en uitzonderlijk middel dat bijvoorbeeld speelt bij demonstaties van extremistische groeperingen met tegendemonstraties. Hierbij geldt dat:

 • de burgemeester zich moet hebben ingespannen om voldoende politie te verkrijgen;
 • de burgemeester het concreet en uitvoerig moet kunnen aantonen als hij vaststelt dat de inzet van politie buitenproportioneel is;
 • de burgemeester een andere locatie of tijdstip mag voorstellen of nadere voorschriften aan de manifestatie mag verbinden;
 • de burgemeester bij het verplaatsen en/of beperken van de manifestatie uitvoerig moet motiveren waarom de toegestane route de enige acceptabele is en waarom de tijdsduur van de demonstratie zozeer wordt beperkt.
 • Een verbod is enkel mogelijk op basis van “bestuurlijke overmacht”, waarbij de politie niet in staat is om de veiligheid van deelnemers te garanderen. Daarvan is sprake wanneer de betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met zo ernstige wanordelijkheden, dat er niet voldoende politie kan worden ingezet om de veiligheid van burgers en goederen adequaat te beschermen.

Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust kan dan voldoende grond zijn om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek in de desbetreffende gemeente binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen.

Een verbod is dus slechts bij hoge uitzondering gerechtvaardigd en dan met name als een bestuurlijke overmachtssituatie dreigt te ontstaan. Daarvan is sprake wanneer de betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met dermate ernstige wanordelijkheden, dat er niet voldoende politie kan worden ingezet om de veiligheid van burgers en goederen adequaat te beschermen. In een zaak tussen NVU-aanhangers en de gemeente Venray (LJN-nummer: AV3796) is dit gespecificeerd. Een verwachte confrontatie is onvoldoende grond voor een verbod.

In situaties waarin de Wet openbare maniestaties niet voorziet en toch ernstige vrees is wordt voor oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan kan de burgemeester gebruik maken van de noodverordening en noodbevel. Een noodbevel is te gebruiken om demonstranten te sommeren zich te verwijderen van een bepaalde plaats. Dit geldt met name als men afwijkt van de afgestemde route. Het noodbevel werkt individueel. Hierbij worden bijvoorbeeld extreemlinkse demonstranten bevolen zich te verwijderen om een confrontatie met extreemrechtse demonstranten te voorkomen. De noodverordening geldt voor een bepaald gebied. In Arnhem was de noodverordening erop gericht iedereen die de demonstratie wilde verstoren of verhinderen op te pakken (2005). In Vlagtwedde (Ter Apel) was in een noodverordening opgenomen dat deelnemers niet onherkenbaar mochten zijn, geen voorwerpen bij zich mochten dragen waarmee de orde verstoord zou kunnen worden en de politie bij iedere verstoring van de openbare orde direct in kan grijpen (2005). Lees hier de volledige noodverordening van Vlagtwedde.
Casuistiek

Casus:Krakersdemonstratie Amsterdam
Krakersdemonstratie in Amsterdam op 1 mei 2012. Betoging op internet aangekondigd, maar er was geen kennisgeving aan de burgemeester van Amsterdam gedaan. Naar het oordeel van het hof was de burgemeester van Amsterdam bevoegd voor de betoging op 1 mei 2012 het voorschrift betreffende de gezicht bedekkende kleding te geven. De aanhouding van de verdachte is niet onrechtmatig geweest. De door de raadsman genoemde uitspraken van de rechtbank Amsterdam leiden niet tot een ander oordeel. Klik door voor de volledige uitspraak in deze casus.

Casus: Anti-Pegidademonstratie Den Haag
Pegida houdt op 11 september 2016 een demonstratie op de Koekamp in Den Haag. Hierop wil een andere groepering tegelijkertijd een tegendemonstratie houden die naar dezelfde locatie als de Pegida-demonstratie gaat. De burgemeester geeft de tegendemonstranten de beperking op dat zij slechts statisch op een andere plaats in het centrum mogen demonstreren om te voorkomen dat er wanordelijkheden ontstaan. De rechter oordeelt bij een voorlopige voorziening tegen de burgemeester, dat de burgemeester voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het op de Koekamp niet goed doenlijk is om de deelnemers aan de beide demonstraties van elkaar gescheiden te houden. Het recht op betoging is niet onevenredig beperkt gelet op de locatie die de burgemeesters aan de tegendemonstratie heeft voorgeschreven. Klik door voor de volledige uitspraak in deze casus.

Casus: NVU demonstratie in Den Bosch
Op 23 mei 2009 vindt in Den Bosch een demonstratie van de Nederlandse Volksunie plaats. De burgemeester van Den Bosch had eerder die week de demonstratie verboden. De rechter schorste het besluit van de burgemeester, omdat de vrijheid van meningsuiting zwaarder woog dan de (praktische) bezwaren die de gemeente aanvoerde. Volgens de rechter is onvoldoende aangetoond dat er niet genoeg politie beschikbaar is in Den Bosch. De rechter perkt wel de route van de demonstratie in. Nu de demonstratie doorgaat, kondigt de burgemeester voor de duur van de demonstratie een noodverordening af, om te voorkomen dat linkse betogers de confrontatie zullen zoeken. De politie mag preventief fouilleren, omdat het grondgebied van de gemeente’s-Hertogenbosch tot een veiligheidsrisicogebied is verklaard zoals bedoeld in artikel 10c van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 1996. Ook is het de demonstranten op basis van de noodverordening verboden om helmen, maskers, shawls of bivakmutsen te dragen. Lees hier de volledige noodverordening zoals die destijds in Den Bosch gold.

Casus: Demonstratie in Apeldoorn
Door de Nederlandse Volks Unie is aangekondigd om op zaterdag 27 januari 2007 in de buurt van het station te Apeldoorn te demonstreren. De burgemeester van de gemeente Apeldoorn heeft een besluit genomen waarbij een alternatieve route buiten het centrum van Apeldoorn is aangewezen en waarbij de tijdsduur van de demonstratie aanzienlijk is beperkt. De rechter van de rechtbank Zutphen heeft geoordeeld dat dit besluit geen stand kan houden. De rechter oordeelde dat, gelet op het grondwettelijk recht op betoging, de burgemeester onvoldoende heeft gemotiveerd waarom slechts de door hem toegestane route de enige acceptale is en waarom de tijdsduur van de demonstratie zozeer is beperkt. Daarnaast heeft de rechter geconstateerd dat het heeft ontbroken aan vooroverleg met de vertegenwoordiger van de NVU over alternatieve routes, terwijl die bereidheid ook ter zitting bij verzoeker volop aanwezig was. Aangezien de burgemeester voorts niet heeft kunnen aangeven in hoeverre gevaar van tegendemonstraties te duchten viel en evenmin in welke mate alternatieve routes zouden leiden tot een buitenproportionele politie inzet, heeft de rechter het besluit geschorst wegens onvoldoende zorgvuldige voorbereiding en motivering. Klik door voor de volledige uitspraak.

Casus: Tentenkamp in Ter Apel
Eind juli 2012 bracht de gemeente Vlagtwedde een evaluatie uit. De evaluatie ging over de beëindiging van het tentenkamp dat in mei 2012 was opgezet door uitgeprocedeerde asielzoekers. In de evaluatie komen tal van juridische OOV-gerelateerde dilemma’s aan bod, waaronder de onderlinge verhoudingen tussen noodbevoegdheden, de APV en de Wet openbare manifestaties. Klik door voor de volledige evaluatie `Een Haags probleem op het grondgebied van Vlagtwedde (7 pagina’s).

Casus: NVU demonstratie in Amsterdam
Een voorbeeld van de tolerantiegrenzen zoals de driehoek in Amsterdam die heeft opgesteld voor een NVU demonstratie in maart 2016. Klik hier voor het overzicht.

Verder lezen?
De Nationale ombudsman heeft in 2007 de publicatie Demonstreren staat vrij uitgegeven met daarin spelregels voor zowel demonstranten als overheid bij demonstraties.

[31]
” Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust kan dan voldoende grond zijn om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek in de desbetreffende gemeente binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen.”
OPENBARE MANIFESTATIES
[32]
”Laten we vandaag, maar ook morgen, elkaar vasthouden.
Laten we op de bres staan voor een samenleving, waarin
iedere dag de stem wordt gehoord van vrijheid, tolerantie
en verdraagzaamheid.”
3.16 t/m 3.32
TOESPRAAK BURGEMEESTER VAN ZAANEN VOOR STILLE TOCHT UTRECHT
[33]
” Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust kan dan voldoende grond zijn om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek in de desbetreffende gemeente binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen.”
OPENBARE MANIFESTATIES
[34]
PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALF
ASTRID ESSED
5 MAART 2018
ZIE OOK WEBSITE AFA FRYSLAN
WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE
KROMME HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016
ZIE OOK OP WEBSITE AFA FRYSLAN
THIERRY BAUDET: ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,
BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”
[THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,
RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015]
TRANSCRIPTIE
[GESPREKSPARTNER]
”Wat maakt het uit, als die mensen niet teruggaan?
Dat is helemaal niet relevant.
[PRESENTRATRICE]
”Maar…..”
[GESPREKSPARTNER]
”Ik erger mij een beetje aan de houding….”
[THIERRY BAUDET]
”Ik vind het wel relevant!”
[PRESENTRATRICE]
”Maar Thierry, waarom is….
[THIERRY BAUDET]
”Omdat ik niet wil, dat Europa Afrikaniseert….”
[GESPREKSPARTNER];;
”Deze opmerking van Thierry vind ik best wel kwalijk,
als je bedenkt, dat 20 procent van migranten, die naar Europa
komen, Afrikanen zijn.
Dus zo’n complete demonisering van Afrikanen is niet nodig.
Tegelijkertijd…..
[THIERRY BAUDET]
”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wil, wat ik wenselijk vind en
wat ik niet wenselijk vind.
En wat ik  niet wenselijk vind, is dat wij veel meer gaan lijken
op delen van de wereld waar heel veel mensen weg willen….”
[PRESENTRATRICE]
”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed.wil je eigenlijk
zo houden zoals het is..
Op zich mag dat….”’
[THIERRY BAUDET]
”Ik wil graag, dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE
DE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET
”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij
hebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandse
bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren
van de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,
zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak
en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE
”Door de komst van grote groepen (islamitische) immigranten zijn een aantal verworvenheden en kernwaarden van onze samenleving onder druk komen te staan. ”
FORUM VOOR DEMOCRATIE
WET BESCHERMING NEDERLANDSE WAARDEN
LEEUWARDER COURANT
LEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
[35]
WEBSITE NEDERLANDSE VOLKSUNIE
WEBSITE VOORPOST
WEBSITE PEGIDA NEDERLAND

Reacties uitgeschakeld voor Pegida loopt mee met Stille Tocht Utrecht/Weg met Pegida fascisme en Islamofobie!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.