NTR Sinterklaasjournaal 2018/NTR, Stop met Zwarte Piet!/Brief aan NTR

Paniekpiet en Huispiet zijn de sleutels kwijt. © NTR.
ZWARTE PIET IS RACISME, EEN RACISTISCH KARIKATUUR!
Image result for ouderwetse vulpen/Foto's

Image result for middeleeuws zwaard

ZWARTE PIET IS EEN RACISTISCHE KARIKATUUR EN
GAAT ERUIT, OF DE NTR BLACKFACE ZWARTE PIET
NOU FACILITEERT OF NIET!
BESTRIJDT DISCRIMINATIE EN RACISME MET
DE PEN EN HET ZWAARD!
NTR SINTERKLAASJOURNAAL 2018/NTR STOP MET ZWARTE PIET!/
BRIEF AAN NTR
AAN
DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN NTR
ONDERWERP:
Uw instandhouding van ”Zwarte Piet”
OPROEP:
Ban Blackface uit!
Geachte Directie,
Geacht Management,
Eerlijkheid kan ik waarderen, ook van aanhangers van
”Zwarte Piet” -wat overigens niet betekent, dat ik hen verbaal niet
fel bestrijd-, maar waar ik een gloeiende hekel aan heb is misleiding en gedraai
en sorry, daar heeft uw Directie zich de afgelopen tijd aan schuldig gemaakt
, aldus verwarring zaaiend, of u al dan niet bereid was, te breken met de
racistische karikatuur van ”Blackface” Zwarte Piet. [1]
Eerst werd er aan de media gesuggereerd, dat de  ”Zwarte
Pieten” tot het verleden zouden behoren en u nog slechts met ”Roetveeg Pieten” zou werken [2], waarna u vervolgens in een verklaring stelde,
dat de Blackface Zwarte Pieten gehandhaafd zouden blijven. [3]

 

 

 

Misleiding en onduidelijkheid dus, wat zowel irritatie bij voor als
tegenstanders van Zwarte Piet opwekte.[4]
Erger echter dan uw gedraai vind ik het teleurstellende feit, dat u ondanks
alle maatschappelijke kritiek, het feit, dat winkels
en scholen Blackface Zwarte Piet al de wacht hebben aangezegd [5],
de oproep van ruim 100 BN’ers aan uw adres [6], u kennelijk de
Boot der Vooruitgang hebt gemist en bent blijven steken in het achterlijke koloniale verleden
van 1850 en Zwarte Piet blijft handhaven!
Ten overvloede zal ik u dan uitleggen, waarom het de hoogste tijd is,
dat u breekt met het verschijnsel ”Zwarte Piet”
LUISTER, MANNEN EN VROUWEN VAN NTR EN TREK ER LERING UIT!
BLACKFACE ALS RACISTISCHE KARIKATUUR:
Zwarte Piet is een racistische karikatuur, die zijn intede heeft gedaan in
1850, tijd van slavernij en fanatiek kolonialisme. [7] en is niet meer of
minder dan het koddige en vooral dommige knechtje van Sinterklaas.
Toegegeven:
Tegenwoordig heeft hij een minder raar nagedaan Surinaams accent,
hij heeft na ruim 150 jaar eindelijk geleerd correct Nederlands te spreken
[iets wat vreemd genoeg, de eveneens ”uit Spanje” komende blanke
Sinterklaas wel direct kon….] en doet minder denken aan de karikatuur
van het ”vrolijk dansende negertje”
Niettemin:
Het is en blijft een racistische karikatuur, met een raar uitziende kroeskop,
grote oorbellen, rode lippen en vooral zijn onderdanige rol als knecht. [8]
KINDERFEEST?/AMMEHOELA!
En kom me niet aan  met die eeuwige Dooddoener, dat Zwarte Piet
een onderdeel is van slechts een Kinderfeest is, want het is GEEN
Kinderfeest, als een aantal kinderen, hier zwarte kinderen, jaarlijks
wordt gepest vanwege die zogenaamde ”Kindervriend”, Zwarte Piet.
Daarvan niet op de hoogte?
Dat zou u wel moeten zijn, anders onder noot 9 een aantal pijnlijke
feiten, die u zullen wakkerschudden op de Maandagmorgen!
Want voor u geldt kennelijk,  wat het Sinterklaasjournaal aangaat:
‘Slegts vir blankes”
Te hard gezegd?
Denk ik niet.
Want nergens in uw ”Zwarte Piet Statement” [10] houdt
u rekening met de pijnlijke ervaringen van zwarte kinderen.
U hebt daar lak aan, want anders had u ”Zwarte Piet” eindelijk
eens weggelaten in het Sinterklaasjournaal, dat er in uw ogen
kennelijk alleen maar is ten pleziere van witte kinderen.
Kinderfeest voor alle kinderen?
AMMEHOELA
NTR ALS RICHTLIJN
U en uw Sinterklaasjournaal worden als richtlijn
beschouwd [11], neemt u deze verantwoordelijkheid dan ook!
Maar dat doet u niet.
U blijft eromheen draaien, alsof u beide kampen
[pro en contra Zwarte Piet] tevreden wilt stellen, waardoor
u geen kleur bekent, wat in dit geval betekent, de racistische
Blackface Zwarte Piet handhaven.
U kiest dus degelijk, maar doet dat op een achterbakse manier.
Vandaar dat ik aan het begin van mijn brief schreef
”Eerlijkheid kan ik waarderen”
Die toont u niet.
EPILOOG”
Uw verklaring, waarom u toch doorgaat met Zwarte Piet is drie keer
niets hoor!
Citaat
”Wij maken Het Sinterklaasjournaal voor heel Nederland en willen daarom dat zoveel mogelijk mensen zich aangesloten voelen bij de veranderingen. Wij denken dat de kans op succes hierop het grootst is via de weg van de geleidelijkheid” [12]
HAHAHAHA!
Ik ben niet zo’n Maandagochtendmens, maar hierom
moest ik toch hartelijk lachen!
‘GE-LEI-DE;LIJK-HEID?
For your information:
Tegen Zwarte Piet wordt al vanaf 1930 geprotesteerd [13], steeds
weer uitgelegd waarom hij een racistische karikatuur is, en
u praat NOG over geleidelijkheid?
Hou op met die onzin verklaringen en luister naar de Roep
van 2018:
Zwarte Piet is Blackface, een racistische karikatuur, uitgevonden in
1850 en [helaas] passend in die tijd van slavernij en kolonialisme.[14]
Mensen, die hem in de 19e eeuw en begin 20ste eeuw grappig
vonden, kan ik het vergeven.
U zou beter moeten weten.
 
Nogmaals
 
Doe die Blackface eindelijk weg, als u zich niet compleet
belachelijk wilt maken, want als u enigszins common sense hebt, dan weet u, dat Zwarte Piet er sowieso uitgaat.
 
Maak dus de juiste keus en ban Blackface uit het Sinterklaasjournaal.
 
NU!
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
NOTEN
[1]
VOLKSKRANT
ZWARTE PIETEN OF ALLEEN  ROETVEEG PIETEN?
VERWARRING OVER VERKLARING NTR OVER NATIONALE INTOCHT
3 OCTOBER 2018
TEKST:
Een verklaring van omroep NTR over de keuze voor roetveegpieten bij de nationale intocht in Zaanstad heeft verwarring veroorzaakt. Meerdere media maakten woensdag melding van een koerswijziging in vergelijking met vorig jaar, toen ook traditionele Zwarte Pieten meededen.
Er verandert in principe niets, stellen insiders. Zij wijzen op deze passage in de verklaring: ‘Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht’. Hoe zwart de donkerste roetveegpieten worden en hoe de mix tussen allerlei varianten is, blijkt half november. Dan zijn het Sinterklaasjournaal en de nationale intocht te zien op tv.
Pieten dragen volgens de omroep geen gouden oorringen en geen zwarte handschoenen of – maillots, net als vorig jaar. De NTR wil de schriftelijke verklaring niet toelichten, omdat de Pietendiscussie gevoelig ligt. ‘Het is onze publieke taak maatschappelijke ontwikkelingen in onze programma’s te weerspiegelen, niet om ze te sturen of er standpunten over in te nemen’, staat op de site van de omroep. ‘Wie het Sinterklaasjournaal jaar in, jaar uit volgt, ziet dat wij een geleidelijke verandering voorstaan. Traditie en verandering gaan hand in hand.’
[2]

TV GIDS

NTR DOET ZWARTE PIET IN DE BAN

TEKST

https://www.tvgids.nl/ntr-doet-zwarte-piet-in-de-ban/youtubevideo/1799911/#

Sinterklaas wordt dit jaar bij de landelijke intocht vergezeld door alleen maar roetveegpieten. Verslaggever Wierd Duk heeft zijn mening klaar.

NTR DOET ZWARTE PIET IN DE BAN
VOICE OVER
[Verslaggever]
”Zwarte Piet is definitief verleden tijd, als het aan de NTR ligt
althans.
Sinterklaas wordt dit jaar bij de Landelijke Intocht
vergezeld door alleen maar Roetveeg Pieten.
De NTR zegt deze keuze te hebben gemaakt vanwege
maatschappelijke ontwikkelingen, al wil de Omroep
geen partij kiezen in de discussie.
Bij mij in de studio is verslaggever Weird Duk.
Weird welkom. Dit is niet een verrassing, denk ik na jarenlang soebatten….”
WEIRD DUK:
Nee, want bij de Omroep hebben ze inmiddels ook al he ‘blank” veranderd
in ”wit”, dus dat betekent, dat ze daar ook al zijn meegegaan in de eisen
van een kleine groep activisten en dit is de uitkomst daar uiteindelijk van
wat Zwarte Piet betreft, dus ze geven toe aan een kleine groep mensen, die
eh…..heel hard kan roepen……
Verslaggever:
Ja, maar het argument is eh, maatschappelijke ontwikkelingen….
WEIRD DUK:
Ja……
Verslaggever:
”Wat vind je van het argument…..”
WEIRD DUK:
“Dat zou een argument zijn, als de grote meerderheid van de
Nederlanders zou vinden, dat Zwarte Piet inderdaad een racistisch
symbool is en als zie Zwarte Piet dus….Roetveeg Piet of whatever
moet worden, maar dat vindt een grote meerderheid van de Nederlanders helemaal niet, dus je geeft hier toe aan de eisen van een minderheid, nu
dat is heel fijn en dat zal die minderheid heel fijn vinden, maar uiteindelijk
werkt dat heel polariserend, omdat die meerderheid zegt
”Ja jongens hoor eens, wij willen gewoon die Zwarte Piet, dat is onze traditie
en daar houden wij aan vast en je zult ook zien, dat elders in het land gewoon
Zwarte Pieten overal zullen opduiken…….
VERSLAGGEVER:
”Als een soort protestactie.
Want je zou ook kunnen zeggen, er is ook een groep mensen,
die vrij groot is. die zegt ”Of het een of het ander maakt mij ook
 niet zoveel uit…”
WEIRD DUK:
”Ja die zijn er ook, er is een heel grote groep redelijke
mensen, die al in de afgelopen jaren natuurlijk al
heel veel heeft toegegeven
aan die eisen van die activisten door te zeggen ”Okay weet je wel,
dan maken we er een Roetveeg Piet van of we doen zwarte en andere
kleurige Pieten en zo, maar nu de Staatsomroep he. zoals ik
het noemde, eigenlijk aan die eisen van wat een hele kleine groep is, voldoet, dan gaan
deze mensen, daar kan je donder op zeggen, gewoon de hakken in het zand zetten en zeggen ”Okay, dan doen jullie dit, dan houden wij vast.
Toch maar weer een Zwarte Piet.
Dus je polariseert hier alleen maar mee”
VERSLAGGEVER
”Dus dit is de aftrap van …..dat heel veel delen van het land….maak
hem nog zwarter dan zwart, zeg jij…..”
WEIRD DUK:
”Kijk, er is hoe dan ook sprake van een kloof in Nederland tussen
de grote delen van….die regio’s e n wat zich hier in die randstad
afspeelt en Hilversum heeft veel te vaak de neiging om zich helemaal
te voegen naar debatten in de randstad en de eisen van bepaalde
groepen in de randstad, maar dat leeft elders helemaal niet.
Als je naar Friesland gaat of Limburg of Twente of zo.
Die vraag over Zwarte Piet die doet zich niet of nauwelijks voor
en voor die mensen is die omroep er toch ook, zou ik zeggen en
waarom zou je dan zo uiteindelijk je oren laten hangen naar
dit soort activisme”
VERSLAGGEVER:
”Vandaag kwam in het nieuws, dat de Blokkeerders van de A7 ……”
WEIRD DUK:
”Ja”
VERSLAGGEVER:
”.Friesland, volgend jaar….volgende week, voor de rechter komen….”
WEIRD DUK:
”Ja….”
VERSLAGGEVER:
”Ja, dat kan ook een soort epicentrum worden van voor
en tegenstanders…..”
WEIRD DUK:
”Die Blokkeerders ging het in principe destijds niet om
de kleur van Zwarte Piet, maar omdat zij wilden, dat deze activisten
juist niet tussen hun kinderen zouden gaan demonstreren.
Daarom hebben ze toen die Blokkade opgeworpen en
volgende week staan ze voor de rechter, het OM gaat hier vol in he.
Het OM heeft vandaag ook het filmpje al op de website gezet om
duidelijk te maken waarom het demonstratierecht zo belangrijk is,
wat destijds is geschonden.
Maar ja, dat proces waar vier tot maximaal vijf dagen voor is uitgetrokken,
ja dat wordt natuurlijk ook een soort van symbolisch proces, omdat daar voor
heel veel mensen toch de Friezen voor de rechter komen, die zich
hebben opgeworpen, in hun ogen dan, als zeg maar, de verdedigers
van de traditie, daar komt het op neer he, de Zwarte Piet en de Sinterklaas
traditie, ja, dat zal dus ongetwijfeld heel veel belangstelling trekken
en verschillende emoties oproepen”
VERSLAGGEVER:
”Volgens mij komt de Goedheiligman aan in Zaandam, Zaanstad….?”
WEIRD DUK:
”Gemeente Zaanstad ja……”
VERSLAGGEVER:
Traditioneel Hollands landschap daar.
Er is volgens mij al een protestvergunning aangevraagd
daar, door een groep…”
WEIRD DUK:
”Ja”
VERSLAGGEVER:
”Dat werd vorige week bekend.
Eh….ja, wat zeggen we nu.
Zeggen we nu ”Doel bereikt, stop met protesteren…..
Je kunt natuurlijk alles zeggen, maar…..”
WEIRD DUK:
”Nou kijk, dat is ook het interessante aan die hele kwestie,
het is maar de vraag, of die groep, Kick Out Zwarte Piet en
anderen, of die hiermee tevreden zullen zijn, want uiteindelijk
gaat het hen gewoon om herstelbetalingen voor de slavernij….”
VERSLAGGEVER:
”Ja……”
WEIRD DUK:
”En uiteindelijk vrees ik, dat zij die hele Zwarte Piet, Roetveeg
of niet, gewoon weg willen hebben, dus dat aan hun eisen eigenlijk
nooit kan worden voldaan.
Interressant is overigens, dat de Gemeente Zaanstad druk in
overleg is met…..”
VERSLAGGEVER:
”Voor en tegenstanders….”
WEIRD DUK:
”Ook de bronnen uit Friesland, om te kijken wat ze nou precies
moeten doen, want ze vrezen natuurlijk enorme rellen daar

net zoals in Dokkum, dat willen ze natuurlijk te allen tijde voorkomen, dus

ja. hoe dat eruit gaat zien, dat weten we niet, maar er zijn in ieder geval, zoals je zegt, demonstratievergunningen aangevraagd door een volgens mij
extreem rechtse groep trouwens, een rechtse groepering….”
VERSLAGGEVER:
”Ja.
We gaan het meemaken. Ik heb uit mijn hoofd geen idee,
wanneer de Sint precies aankomt.
Misschien weet jij dat….”
WEIRD DUK:
” Ik meen18 november”
VERSLAGGEVER:
”18 november, nou….”
WEIRD DUK:
”Althans, dan begint Sinterklaas journaal….maar voor mij is
dat in ieder geval wanneer hij aankomt….”
VERSLAGGEVER:
”We gaan in ieder geval een paar maanden van heftige discussies
tegemoet….”
WEIRD DUK:
”Ik vrees het ergste, ja….”
VERSLAGGEVER:
”Dank je wel voor je tijd, Weird Duk”
WEIRD DUK
”Graag gedaan”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

 

[3]

NRC
NEE, ZWARTE PIET VERDWIJNT NIET UIT HET SINTERKLAASJOURNAAL
Zwarte Piet Het nieuws dat het Sinterklaasjournaal doorgaat met louter roetpieten blijkt een misverstand. De NTR wilde helderheid scheppen met een verklaring, maar oogstte verwarring.
We zijn weer begonnen! Het Sinterklaasjournaal doet Zwarte Piet in de ban, meldden woensdag diverse media. Amsterdams gemeenteraadslid Sylvana Simon (BIJ1) is blij, en opent een Zwarte Piet-meldpunt. En het Sinterklaascomité Zaanstad trekt zich boos terug uit de intocht voor televisie.

Zwarte Piet is een controversieel figuur. Sommigen zien in hem een racistische karikatuur die afgeschaft moet worden. Anderen zien in hem een dierbare traditie die je moet verdedigen. Het Sinterklaasjournaal is daarbij middenin de identiteitspolitiek terecht gekomen.

Vier vragen over Zwarte Piet.

Veel media meldden woensdag dat Zwarte Piet verdwijnt uit het Sinterklaasjournaal. Is dat zo?

Nee. Het is een misverstand. Bij de intocht op tv en in het Sinterklaasjournaal zijn dit jaar wel degelijk zwarte pieten te zien, net als ieder jaar. Maar ook roetpieten. De NTR heeft deze week in een verklaring beschreven wat al vier jaar beleid is: in het programma lopen zwarte pieten en roetpieten door elkaar heen. Ook de andere genoemde ‘veranderingen’ blijken in de praktijk al langer te bestaan: geen zwarte maillots en handschoenen, geen oorringen, geen rode lippenstift. Dit alles om de associatie met karikaturen van zwarte mensen af te zwakken. In 2016 zaten er ook kleurenpieten in de cast, maar die waren vorig jaar al weer vertrokken.

Om die diversiteit in de cast te verklaren, verwijst de kinderserie naar het dogma van seizoen 2014: piet is een functie, je wordt niet als piet geboren. En pieten worden zwarter naarmate ze vaker door de schoorsteen gaan. Het is geen huidskleur, maar roetaanslag. De woordvoerder: „Je hebt dus ook ervaren pieten die heel vaak door de schoorsteen zijn gegaan en dus zwart zijn.”
  1. Wanneer zal Zwarte Piet wel verdwijnen?

   Dat is niet te zeggen. De omroep streeft naar „geleidelijke verandering”. De woordvoerder: „Elk jaar een klein stapje, elk jaar iets minder zwart.” Vorig jaar zaten er al vier roetpieten in de cast: Wellespiet, Zielepiet, Malle Pietje en de nieuwe Hoofdpiet. Dat aantal zou dit jaar opgevoerd kunnen worden.

   In de figuratie overheersen nog steeds de zwarte pieten; vooral bij de intocht, zoals vorig jaar in Dokkum. De negen sinterklaascomités uit Zaanstad, waar Sinterklaas dit jaar aankomt, leveren samen 150 lokale pieten. Na overleg met de NTR kunnen de comités intekenen op drie opties: zwart, roet, of ongeschminkt. De verhouding ligt niet vast.

   Het comité dat nu is afgehaakt, is volgens de woordvoerder „een van de kleinere”, die doorgaans de intocht in Zaandam-zuid organiseert. Aangezien er volgen de gemeente toch al een Zaans pietenoverschot is, komt de intocht niet in de problemen.

Lees ook: Sinterklaasjournaal komt belofte na met ‘toeristenpieten’

 1. Zullen de tegenstanders blij zijn?

  Nee, het polderen van de NTR stelt weinigen tevreden. Tegenstanders zien overwegend zwarte pieten rondlopen. Voorstanders ergeren zich aan de komst van de roetpieten. En de mensen die het een overspannen onzindiscussie vinden, zien met lede ogen aan dat de kleur van piet vaak een thema is in het programma.

 2. Bepaalt de NTR de kleur van Zwarte Piet?

  Nee. Het Sinterklaasjournaal werd ooit als beeldbepalend gezien. Aanvankelijk keken de gemeentes en sinterklaascomités dus naar wat het tv-programma zou gaan doen, bereid om te volgen. Maar de NTR wil niet trendsettend zijn, maar trendvolgend, en maakt dus geen duidelijke keuze. Wat de NTR ziet als een „geleidelijke verandering” , kan op kijkers overkomen als besluiteloosheid of grilligheid.

  Nu trekt iedereen zijn eigen plan. Zender Nickelodeon heeft een eigen sinterklaasserie waarin de pieten ongeschminkt zijn. De concurrerende serie van RTL heeft alleen roetpieten. Op YouTube staan lokale sinterklaasjournaals met louter zwarte pieten.

  En de bevolking schuift langzaam. Volgens de enquête van EenVandaag is het percentage voorstanders vorig jaar gedaald van 89 naar 68 procent.

[4]


Zullen de tegenstanders blij zijn?

Nee, het polderen van de NTR stelt weinigen tevreden. Tegenstanders zien overwegend zwarte pieten rondlopen. Voorstanders ergeren zich aan de komst van de roetpieten.

NRC
NEE, ZWARTE PIET VERDWIJNT NIET UIT HET SINTERKLAASJOURNAAL
[5]
VOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORF
IN AMSTERDAM
10 AUGUSTUS 2015
AD
KLASSIEKE ZWARTE PIET IN BAN BIJ ROTTERDAMSE SCHOLEN
23 SEPTEMBER 2015
GEEN ZWARTE PIET MEER OP OPENBARE SCHOLEN IN UTRECHT
30 SEPTEMBER 2015
[6]
AD
RUIM 100 BN’ERS ROEPEN NTR OP: BAN ZWARTE PIET UIT
27 MEI 2016
 
 
TEKST
 
 
Meer dan honderd BN’ers spreken zich vrijdag uit tegen kindervriend Zwarte Piet in een open brief. Onder de schrijvers zijn veel acteurs, auteurs en mediamensen die zich niet eerder in het debat mengden. De vaderlandse sterren richten hun betoog tegen de NTR, dat volgens hen een morele verantwoordelijkheid heeft om een voorbeeld te stellen in het Sinterklaasjournaal.

Volgens de ondertekenaars is de goedlachse knecht van de Sint een stereotiepe afbeelding van donkere mensen en zou de omroep daar mee moeten stoppen. Onder hen zijn Halina Reijn, Anna Drijver, Tygo Gernandt, Isa Hoes, Tanja Jess, Paul de Leeuw, Lieke van Lexmond, Geert Mak, Trijntje Oosterhuis, Humberto Tan, Waldemar Torenstra, Albert Verlinde, Peter R. de Vries, Patrick Kluivert en nog velen anderen.

De brief is een reactie op het vertrek deze week van Erik van Muiswinkel en Jochem Myjer uit het Sinterklaasjournaal: ,,Makers die zich uitspreken voor modernisering – zoals presentatrice Dieuwertje Blok – krijgen te horen dat hun baan op de tocht staat”, stellen de schrijvers. ,,Acteurs die verandering van de vorm van hun typetje voorstellen, zoals hoofdpiet Erik van Muiswinkel, vinden geen gehoor.”

Racisme

Als redenen voor hun stellingname noemen de opstellers van het epistel de moeilijkheid het volksfeest van Sinterklaas en Zwarte Piet uit te leggen in het buitenland en het onderhuids racisme dat naar buiten komt in het maatschappelijke debat rond Zwarte Piet. De BN’ers schrijven: ,,De reacties van de zogenaamde voorstanders van Zwarte Piet op de sociale media staan bol van vreemdelingenhaat, gekrenkt nationalisme en onverdraagzaamheid.”

Speciaal feest

De ondertekenaars spreken de wens uit dat het sinterklaasfeest weer speciaal wordt voor iedereen, met het door NTR gemaakte Sinterklaasjournaal voorop. De open brief is gepubliceerd in het NRC op de dag dat de burgemeester van Maassluis bekendmaakte dat Sinterklaas bij de landelijke intocht vooral donkerbruine en zwarte Pieten mee zal nemen.
[7]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[8]

”Die  negatievere  kijk  op

donkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook in

de  plaatjes  van  Zwarte  Piet.  Hij  wordt  steeds  angstaanjagender  en  schept  er  een zichtbaar  genoegen  in

om  kinderen  te

bestraffen.”

JAN HELSLOOT

NAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET

Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschap

in Montfoort, 31 maart 2012

https://pure.knaw.nl/portal/files/5126885/Lezing_SNG_Montfoort_2012_pdf-def.pdf

[9]

De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Kinderrechtenverdrag. De Kinderombudsman stelt dat Zwarte Piet zodanig moet worden aangepast dat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest. ”
KINDEROMBUDSMAN: ZWARTE PIET VRAAGT OM AANPASSING
30 SEPTEMBER 2016

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME

IN UITVOERING

ASTRID ESSED

23 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/ breeuwsma-en-zwarte- pietinstitutioneel-racisme-in- uitvoering/

ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
TROUW
MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEEST
MET ZWARTE PIETEN
15 NOVEMBER 2017
TEKST

Scholen bepalen zelf welke kleur hun pieten hebben. In de Zaanstreek zijn de meesten nog zwart, tot ongenoegen van een moeder. Maar volgens het bestuur is er helemaal geen lastige pieten-discussie.

Verreweg de meeste scholen buiten de Randstad houden hun piet nog zwart. Dat geldt ook voor basisschool Hannie Schaft in Zaandam. Zelfs nu Jeanne Gnimavo-Wennekendonk haar kinderen thuishoudt van het sinterklaasfeest omdat school de pieten niet wil aanpassen. Of eigenlijk houdt sint zijn pieten zelf zwart, want zo doet hij dat al twintig jaar.

Moeder Gnimavo is wit, haar man Justin is zwart, de kinderen een mooie mix. Vorig jaar al kregen de dochters verschillende nare dingen naar hun hoofd, vertelt Gnimavo-Wennekendonk. Hun vader was de enige echte Zwarte Piet. De kinderen waren vies, die moest je niet aanraken en ze stonken ook als Zwarte Piet. Ze moesten terug naar het land van hun vader (Benin).

Bij de oudste is er daarna in de klas aandacht geweest voor discriminatie. Maar twee weken geleden kwam de jongste van acht weer bedrukt thuis: ze was chocoladereep genoemd. Ik heb een belediging gehad, zei ze. Haar zus van negen corrigeerde haar. “Dat is geen belediging, maar discriminatie.”

De moeder heeft een aardige mail gehad van de directeur. Het is superlastig een geschikte sinterklaas te vinden, heeft Patricia van Gelder uitgelegd. Ze is blij met de sint die er is en het is haar wel duidelijk dat die alleen met Zwarte Pieten wil komen. Maar zegt ze ook: “Hierna stopt hij ermee en met de nieuwe sint gaan we zeker het gesprek aan.” Persoonlijk is de directeur het wel met moeder Jeanne eens: “Al is een feest maar voor één kind pijnlijk, dan moet je iets veranderen.”

Een leuk sinterklaasfeest

Maar in het onderwijs gaat niets snel, zegt ze ook. “Wat gezegd is tegen de meiden kan niet, maar de beslissing om zo’n belangrijk kinderfeest aan te passen, neem je niet zomaar even. Er zijn ook ouders met een andere mening, voor de meerderheid is het gewoon een traditioneel feest. Voor hen is het geen discriminatie.”

Maar laat ze de beslissing nu aan de sint? Zo is het niet, zegt Van Gelder. “We hebben een medezeggenschapsraad die daar over gaat. We hebben afspraken gemaakt, een commissie die het feest lang van te voren regelt en een sint die het al jaren prima doet.”

Dat haar kinderen wel of niet meedoen aan het feest, heeft moeder Jeanne Gnimavo-Wennekendonk ook zelf in de hand, snapt ze. “We hebben ons echt wel geprobeerd in te houden, niet tegenover school, wel tegenover de kinderen. Ik gun ze echt een leuk sinterklaasfeest, maar waarom niet met andere pieten?

Haar man krijgt al langer opmerkingen over zijn huidskleur. De kinderen cynisch genoeg pas sinds de landelijke pietendiscussie. “Als zij met racisme te maken krijgen, is het een nog hardere klap.”

Nu wil Jeanne Gnimavo dus een statement maken. “Hannie Schaft is juist een school met kinderen van allerlei kleur, van alle rangen en standen. Ik vind het fijn als mijn kinderen een evenwichtig beeld krijgen van de samenleving. Maar nu ik het aankaart, merk ik dat veel leerkrachten nog helemaal niet over Zwarte Piet hebben nagedacht. Veel mensen blijven ontkennen dat het pijn doet, waarschijnlijk uit onwetendheid.”

Volgens Niko Persoon, directeur van scholenkoepel Zaan Primair, speelt het inderdaad niet in de Zaanstreek, ook al ligt die pal naast Amsterdam met zijn edelpieten. De scholengroep telt 22 openbare scholen, slechts een heeft voor roetveegpieten gekozen, weet Persoon. Vanuit de koepel komt er ook geen advies. “Wij vinden dat school en ouders er over gaan.”

Is het misschien moeilijk voor scholen om de discussie met ouders te starten? Zelfs dat ontkent de be­stuurder. “Het is geen kwestie van je onttrekken aan een discussie, er is geen discussie. Ik zie geen scholen die hiermee worstelen, behalve dan nu deze.”


Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

BREEUWSMA EN ZWARTE PIET/INSTITUTIONEEL RACISME

IN UITVOERING

ASTRID ESSED

23 SEPTEMBER 2015

https://www.astridessed.nl/ breeuwsma-en-zwarte- pietinstitutioneel-racisme-in- uitvoering/

[10]
DE NTR EN DE PIETENDISCUSSIE
TEKST

De Pietendiscussie zorgt voor de nodige vragen bij kijkers, ouders, scholen en Sinterklaasorganisaties in het land. Het zijn vaak veel voorkomende vragen, die de NTR graag wil beantwoorden. Om hierin te voorzien, hebben we de meest gestelde vragen op deze pagina verzameld. Centraal in de beantwoording staat de verklaring van de NTR over de Pietendiscussie. Deze luidt als volgt:

De NTR volgt de Pietendiscussie op de voet. Wij zijn ons bewust van de rol van Het Sinterklaasjournaal in de beleving van het Sinterklaasfeest in Nederland. Deze rol zien wij in het licht van de publieke taak van de NTR als onafhankelijke omroep, om maatschappelijke ontwikkelingen in onze programma’s te weerspiegelen; niet om ze te sturen of om er standpunten over in te nemen. Juist om deze rol op zorgvuldige wijze te vervullen, zijn wij geen actieve deelnemer in de Pietendiscussie. 

Dit zijn de antwoorden op de meest gestelde vragen:

1. Hoe staat de NTR in de Pietendiscussie?

De NTR maakt Het Sinterklaasjournaal met respect voor de traditie en met oog voor ontwikkelingen in de samenleving. Veranderingen in de traditie vinden hun weerslag in Het Sinterklaasjournaal. Wie Het Sinterklaasjournaal jaar in, jaar uit volgt, ziet dat wij een geleidelijke verandering voorstaan. Traditie en verandering gaan hand in hand.

2. Hoe zien de Pieten in Het Sinterklaasjournaal eruit?

De Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht. De handschoenen en maillots van de Pieten zijn niet zwart, maar afgestemd op de kleurstelling van het Pietenpak. Het haarwerk is niet uniform maar divers, het varieert van lang, krullend, steil tot kort. De Pieten dragen ook geen gouden oorringen.

3. En hoe zit dat met de intocht?

De intocht is enerzijds een nationale intocht, waarbij de NTR verantwoordelijk is voor het verhaal en de tv-registratie. Anderzijds is het ook een plaatselijke intocht, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie. Er is daarom veel overleg tussen gemeente en NTR over tal van zaken en dus ook over het uiterlijk van de Pieten. De intentie van de NTR is om de organiserende gemeente elk jaar zoveel mogelijk mee te nemen in de visie van de NTR en onze ervaringen daarmee zijn positief.

4. Denken jullie hiermee voor- en tegenstanders te overtuigen?

De felste voor- en tegenstanders mogelijk niet, maar de grote groep in het midden wel. Wij maken Het Sinterklaasjournaal voor heel Nederland en willen daarom dat zoveel mogelijk mensen zich aangesloten voelen bij de veranderingen. Wij denken dat de kans op succes hierop het grootst is via de weg van de geleidelijkheid.

5. Gaat de NTR in overleg met maatschappelijke organisaties die de Pietendiscussie op de agenda zetten?

Nee, dat doen wij niet. De NTR luistert goed naar de mening van de diverse maatschappelijke partijen in de discussie, laat hun mening meewegen, maar bepaalt zelf zijn koers.

6. Wat wordt het verhaal dit jaar en welke Pieten spelen daarin een hoofdrol?

Wij geven van tevoren nooit informatie over de verhaallijn in Het Sinterklaasjournaal, en dus ook niet over de Pieten. Dat zou afbreuk doen aan de spanning in het verhaal.

7. Maar kunnen organisatoren van een lokale intocht, of van een bezoek van Sinterklaas aan school, dan nog wel op tijd inspelen op Het Sinterklaasjournaal?

Ja, dat kan. Wij zijn erg verheugd dat lokale intochten en scholen elk jaar met Het Sinterklaasjournaal meedoen en aansluiten bij de verhaallijn. De NTR probeert het iedereen dan ook zo makkelijk mogelijk te maken om aan te sluiten bij Het Sinterklaasjournaal. Ook dit jaar zal het op eenvoudige wijze mogelijk zijn om het lokale verhaal af te stemmen op dat van Het Sinterklaasjournaal.

Het Sinterklaasjournaal is vanaf maandag 12 november 2018 weer dagelijks te zien. De intocht is op zaterdag 17 november, live vanuit Zaanstad.

[11]

En hoe zit dat met de intocht?

De intocht is enerzijds een nationale intocht, waarbij de NTR verantwoordelijk is voor het verhaal en de tv-registratie. Anderzijds is het ook een plaatselijke intocht, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de organisatie. Er is daarom veel overleg tussen gemeente en NTR over tal van zaken en dus ook over het uiterlijk van de Pieten. De intentie van de NTR is om de organiserende gemeente elk jaar zoveel mogelijk mee te nemen in de visie van de NTR en onze ervaringen daarmee zijn positief.”


DE NTR EN DE PIETENDISCUSSIE
[12]
Wij maken Het Sinterklaasjournaal voor heel Nederland en willen daarom dat zoveel mogelijk mensen zich aangesloten voelen bij de veranderingen. Wij denken dat de kans op succes hierop het grootst is via de weg van de geleidelijkheid.

DE NTR EN DE PIETENDISCUSSIE
[13]

GROENE AMSTERDAMMER

IN DE GROENE VAN 1930 VERSCHEEN AL EEN AANKLACHT
TEGEN ZWARTE PIET
2 DECEMBER 2014
‘Inderdaad, het debat lijkt ieder jaar steeds eerder te beginnen, maar begon het ooit zo vroeg als in 2012?’ Zo opent het Groene-artikel waarin twee prominente anti-racisme-activisten – Quinsy Gario en Zihni Özdil – worden geportretteerd.

2012 staat, voorzover ik kan nagaan, nog steeds aan kop. Maar een goede tweede lijkt het jaar 1930. In april van dat jaar brengt De Groene een heus Neger-nummeruit – ‘En negers, niets dan negers op de verdere bladzijden. Schrik niet, lezer!’ Ik kwam twee jaar geleden op Twitter ook al wat verwijzingen naar dit nummer tegen, maar realiseerde me toen niet dat het in z’n geheel te downloaden is via het koloniaal archief van de Universiteit van Leiden. Afgelopen weekend kwam het nummer opnieuw onder de aandacht toen schrijfster Usha Marhe erover schreef op haar blog.

Wat de precieze aanleiding is voor het themanummer heb ik niet kunnen achterhalen. Ik hoor het graag als iemand meer weet. Het is in ieder geval een fascinerende read, niet in de laatste plaats omdat er een van de eerste artikelen in staat waarin stelling wordt genomen tegen zwarte piet, De negers in ons huiselijk verkeer. Auteur is Melis Stoke, een pseudoniem waarachter de joodse auteur Herman Salomonson schuilging. In het artikel maakt hij zich tot ‘tolk van vele negers’ en constateert dat zijn tijdgenoten ‘in gebreke zijn gebleven ze (negers) op te nemen in ons huiselijk verkeer’. Het is een heerlijk fel artikel met nog altijd geldige kritiek op de behandeling en representatie van zwarte mensen. Halverwege het stuk haalt Stoke een literair foefje uit en laat hij zogenaamd een Haïtiaanse vriend aan het woord: ‘Stel u voor – schrijft mij een kennis uit Haïti – dat wij de blanke eens met gelijke munt gingen terugbetalen….?’ Hier wordt Stoke niet alleen een ‘tolk van vele negers’, hij wordt er – in literaire zin – daadwerkelijk eentje. En vanuit dat perspectief gaat Stoke nog dieper en feller in op de (racistische) botheid en onnadenkendheid die zo vanzelfsprekend waren in alle geledingen van het Nederland van destijds.

Toevallig herlas ik gisteren een artikel van Anil Ramdas – Moedwil en kwade trouw bij blanke schrijvers (1997) – waarin hij Nederlandse literaire auteurs de maat neemt die zwarte Surinamers nog altijd verbeelden als primitieve zinnelijke wezens: ‘Het verre land is niet meer dan een akelig decor waartegen de Nederlander zijn verloren liefdes beweent. Maar wat zijn de tropen zonder sensualiteit, wat heb je aan zwarten zonder erotiek? (…) Juist degenen van wie men mag eisen dat zij over de vaardigheid en het talent beschikken om de onzichtbaren zichtbaar te maken, blijken niet meer te kunnen zien dan wat variaties op hun zelfbeeld. Ze herkennen uitsluitend wat ze al kennen en verbannen het vreemde en het onbekende naar de oorden van vage schimmen of exotische objecten van de lust.’

Vergelijk dat met wat Melis Stoke in 1930 schrijft: ‘O, zeker, er is een strooming in uwe letterkunde die zich meer speciaal richt op de intimiteiten van ons liefdesleven, maar onder deze nieuwsgierigheid kan ik geen hartelijke belangstelling vinden. Wij vormen dus om zoo te zeggen een decor voor u, en aan de tegenstelling van ons uiterlijk en het uwe ontleent ge een kleinzielige en belachelijke superioriteitswaan.’

Aan het slot belandt Stoke bij de passage die hem de afgelopen dagen viral deed gaan op internet: ‘En het behoeft nimmer tot verwezenlijking te komen wanneer ge tijdig van uwe dwalingen mocht terugkeeren, door den neger, een eervoller plaats in uwe belangstelling in te ruimen. En aangezien elk opvoedingssysteem zich richt op een komende generatie, moet u met de kinderen beginnen, door bijvoorbeeld op 5 december a.s. een zwarten Sinterklaas te laten optreden, gediend door een wit knechtje…’

Wat waren de consequenties voor Stoke? Stroomden de hatelijkheden binnen op de redactie van De Groene?Werd hij van oikofobie beticht? Ook dat valt niet meer te achterhalen. Ik ben geneigd te denken dat het in die tijd vooral als een zonderlinge overtuiging werd beschouwd. Er moest iets meer dan tachtig jaar overheen gaan voordat dat soort oproepen meer dan een marginaal tegengeluid werden.
[14]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

Reacties uitgeschakeld voor NTR Sinterklaasjournaal 2018/NTR, Stop met Zwarte Piet!/Brief aan NTR

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.