Breeuwsma en Zwarte Piet/Institutioneel racisme in uitvoering

 

ZWARTE PIET ANNO 1850……….KARIKATUUR UIT EEN VOORBIJE TIJD
ZWARTE PIET: RACISTISCHE STEREOTYPERING ANNO 2015

POLITIEOPTREDEN TEGEN ZWARTE PIET ACTIVISTEN BIJ
SINTERKLAASINTOCHT GOUDA in 2014
Samenvatting:
”De aan de Rijks Universiteit Groningen verbonden
psycholoog Breeuwsma vindt de Zwarte Piet discussie
”een probleem voor volwassenen” en is van mening, dat zij
zich ”kinderachtig” opstellen. Voor hem is het gewoon een
”kinderfeestje”
Onbegrijpelijk, dat iemand, van wie wetenschappelijk
inzicht mag worden verwacht, niet alleen volkomen voorbijgaat
aan de effecten van ”Zwarte Piet” op zwarte kinderen, maar behept is met institutioneel racisme. Voor hem tellen, zo blijkt uit zijn redenatie, slechts
blanke kinderen.”

 

 

 

 

 

Het is verbijsterend, hoe moeilijk het kennelijk is, een categorie mensen
in de Nederlandse samenleving aan hun verstand te brengen,
dat een in 1850 ontstaan karikatuur geen ”onschuldig kinderfeestje”
is, maar een racistisch overblijfsel uit een voorbije tijd. [1]
Dat het veelal niet ”racistisch” bedoeld is zal in de meeste gevallen
wel waar zijn.
Dat wil niet zeggen, dat het gebeuren niet racistisch IS.
Nog maar weer een poging tot uitleggen dan:
ZWARTE PIET/ASSOCIATIE MET MINDERWAARDIG, ONDERDANIG EN DOMMIG
Zwarte Piet deed zijn intrede als knecht van de Goedheiligman in 1850
in het boek van onderwijzer Jan Schenkman ”Sint Nicolaas en zijn Knecht” [2],
in een tijd,  toen
slavernij,  kolonialisme en de vermeende ”superioriteit” van blanken over zwarten
gemeengoed waren.
Zijn ondergeschikte en dommige rol was dan ook voorspelbaar.
Het boeman karakter [wat later overging in de ”gezellige ”Zwarte Piet”]
paste  in het autoritaire tijdsbeeld van toen [children should listen, want anders…..], maar hing ook
samen
met de associatie van zwarte mensen [naast ”minderwaardig”] met eng, gevaarlijk  en onbekend.
Een beeld, dat met de Pieterbaasknecht cultus werd geactiveerd [3]
Het werd al gekker en gekker:
Zwarte Piet werd naast onderdanig [onacceptabel] niet alleen een ”komisch figuur” [waar nog mee
te leven zou zijn], maar kreeg kroeshaar, sprak een krom Nederlands taaltje [vaak vergezeld van een namaak
Surinaams accent]  en werd steeds duidelijker een dommige
en dwaze figuur [4]
Nu is er tegenwoordig wel [nog even los van de ”regenboog” of
”Gouden Pieten”’, goedbedoelde pogingen om de figuur Zwarte Piet
van het racisme te ontdoen] iets veranderd aan de figuur van Zwarte Piet:
Hij praat [vaak, niet altijd], minder dommig en maakt wat minder
rare grimassen, maar hij is nog steeds een zwarte knecht, ondergeschikte
van de blanke Goedheiligman, waarmee het inferieure 1850 karakter
in stand is gehouden. [5]
”SPROOKJESFUGUUR” ZWARTE PIET/VOOR VELE ZWARTE
MENSEN ”NACHTMERRIE”
Het kan niet anders of een dergelijke negatieve stereotypering van
”zwart zijn”, had zijn weerslag op zwarte mensen, die in Zwarte Pieten
land [Nederland dus] woonden.
En helaas, heel vaak waren en zijn zij in de Sinterklaastijd Kop van Jut:
Varierend van flauwe grappen, pesterijen, scheldpartijen,
met een impliciet en soms ronduit expliciet racistisch karakter.
Anders gezegd: versluierend [het is maar een grapje, jaja….]
tot openlijk racistisch.
Zo was er een KLM schandaal, waarbij een zwarte stewardess,
die niet gediend was van een racistische  Zwarte Piet ”grap” aan haar adres, nota
bene [slachtoffer zijnde] werd ontslagen. [6]
Ook de moeder van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario was
slachtoffer van Zwarte Piet pesterijen op haar werk. [7]
Nog meer dan volwassenen [die zich meestal beter kunnen verweren]
zijn vele zwarte kinderen ieder jaar mikpunt van goedmoedige spot
tot nare, racistische scheldpartijen, wat niet alleen kwetsend is en
onacceptabel, maar ook het zelfbeeld aantast.
Immers in de beleving van een kind, vergeleken te worden met
een dommige figuur als Zwarte Piet, betekent, dat het kind zelf
ook ”dom” zou zijn.
Met welke vraag ”Mama, ben ik dom. Want Zwarte Piet is het ook”
menig kind thuiskomt/kwam. [8]
Wanneer DAT het effect is van een ”gezellig kinderfeest” is het goed mis.
Dan moet die ”Zwarte Piet” teruggestuurd worden naar 1850.
Daarnaast zijn de argumenten van de pro Zwarte Piet verdedigers onzinnig.
Bijvoorbeeld deze:
Het is een traditie.
Klopt, maar wel een uit een
tijd, toen kolonialisme en ook slavernij
nog hoogtij vierden en er allerhande theorieen circuleerden
over de inferioriteit van zwarten.
Een tijd ook, dat een zwarte knecht een ”gewoon”
verschijnsel was.
Bovendien is een traditie niet onveranderbaar.
Stierenvechten is ook een Spaanse traditie
en veel Nederlanders [en ook Spanjaarden]
zijn er, terecht, tegen.
De redenering van pro Zwartepieters volgen,
moet deze mishandeling ook maar altijd door blijven gaan.
Onzin dus.
Een ander onzinargument [anders kan ik het niet noemen]
is, dat Zwarte Piet zwart is, omdat hij door de schoorsteen komt.
Kennelijk krijgt hij daar gratis en voor niets kroeshaar, gouden
oorbellen en een apepakkie bij……
En als hij door de schoorsteen ”zwart” wordt, hoe kan hij
dan al zwart zijn op de stoomboot……
Nu weer serieus:
ZWARTE PIET SHOW/HYSTERIE/RACISME
Een bewijs, dat het Zwarte Piet verschijnsel als zodanig is verweven
waren wel de aan hysterie grenzende reacties, die de anti Zwarte
Piet protesten bij een categorie autochtone Nederlanders opriepen.
Na een optreden van anti Zwarte Piet activist Quincy Gario bij
Pauw en Witteman regende het racistische reacties [9], anti Zwarte
Piet aanhangers als de zangeres Anouk werden bedreigd [10], zelfs
het pretpark Duinrell moest het ontgelden, omdat was aangekondigd,
dat het pretpark dit jaar [2014] geen bezoek kreeg van Zwarte Pieten,
maar de zogenaamde ”karakterpieten” [11]
Een vrouw, die op het Malieveld demonstreerde tegen de onderdrukking
van de Papoea’s door de Indonesische regering, werd belaagd, omdat
aldaar ook demonstrerende Piet aanhangers dachten [overigens
ten onrechte], dat zij anti Zwarte Piet was. [12]
Een winkelmedewerkster werd in Eindhoven door een racist
bekogeld met pepernoten onder het uitroepen, dat zij maar
”terug moest naar haar eigen land” [13]
Verbazingwekkend was het niet, dat de extreem-rechtse PVV de pro
Zwarte Piet activiteiten ”kaapte” door met een absurd ”wetsvoorstel”
te komen, dat Zwarte Piet ”altijd zwart moet blijven.” [14]
Kan het nog gekker.
Ja: er werd op Facebook de pro Zwarte Piet actie ”Pietietie” opgezet,
die binnen twee dagen twee miljoen likes opleverde…..[15]
Maar de protestacties en demonstraties tegen het verschijnsel
Zwarte Piet gingen door, met vaak harde politierepressie ten
gevolge, rechtszaken anti Zwarte Piet activisten volgden. [16]
Ondertussen is er al veel bereikt:
De Bijenkorf zette Gouden Pieten in, op Haagse scholen lijkt
Zwarte Piet uitgerangeerd. [17]
Byzonder is, dat de Haagse scholen zich WEL lieten leiden
door de gevoelens van de [zwarte] kinderen:
Ik citeer
”Bestuurders hopen zo te bereiken dat geen enkel kind een ongemakkelijk gevoel krijgt bij het sinterklaasfeest. Gerard van Drielen, bestuursvoorzitter van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, stelt dat er kinderen waren die zich naar voelden bij Zwarte Piet.” [18]
Zo kan het dus ook.
En very important:
De VN Commissie voor het tenietdoen van racisme en discriminatie
(Committee on the elimination of racial discrimination, CERD), heeft,
naast een krachtig protest tegen etnisch profileren en racistische
stereotyperingen door politieke partijen [dat kan de extreem-rechtse
PVV in zijn zak steken!], aanbevolen, dat Zwarte Piet er anders moet gaan
uitzien. [19]
De Commissie zegt in haar rapportage het volgende:
”“Zelfs een diepgewortelde traditie rechtvaardigt geen discriminatie en stereotypering (..) De overheid moet actief bevorderen dat die kenmerken van Zwarte Piet worden verwijderd, die negatieve stereotypen weergeven en door veel mensen van Afrikaanse origine worden beschouwd als een overblijfsel van de slavernij.” [20]
Duidelijke taal!
BREEUWSMA/BAGATELLISERING RACISME/WITWASSING
SAMENLEVING
 
Daarom is het zo schokkend, dat een psycholoog, G. Breeuwsma, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, de
Zwarte Piet discussie zo respectloos benadert en kennelijk
geen enkel wetenschappelijk verband legt tussen oorzaak en gevolg:
 
Uit berichtgeving in de media valt af te leiden, dat Breeuwsma’s statement
is, dat de kleur van Zwarte Piet er voor kinderen niet toe doet, dat het hen
om de cadeaus gaat en dat de Zwarte Piet discussie vooral een probleem
van volwassenen is. [21]
Ik citeer verder 
“Het is gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje” [22]
Na zulke opmerkingen past verachting voor iemand, die volkomen
voorbijgaat aan alle leed van een groep zwarte kinderen, voor wie de
kleur van Zwarte Piet er wel degelijk toe doet, omdat ze ieder jaar weer
de flauwe grappen, het gevoel er niet bij te horen en pesterijen
ervaren. [23]
En dan durft drs de psycholoog een Zwarte Piet discussie ”kinderachtig”
te noemen.
Uit zijn hele statement blijkt, dat zwarte kinderen voor hem kennelijk
niet tellen.
Want de kinderen, die de kleur van Zwarte Piet niet uitmaakt zijn diegenen,
die geen last van de discriminatie hebben: De blanke kinderen.
En uit zijn terminologie blijkt het wel:
Een ”kinderfeestje”
 
Het racistische element ervan, de discriminatie, die zowel volwassenen
als kinderen ervaren, valt buiten de belevingswereld van deze man.
 
Bovendien:
Heeft hij ooit enig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
effecten van de karikatuur Zwarte Piet op de belevingswereld
en het zelfbeeld van zwarte kinderen?
Heeft hij met de ouders van zwarte kinderen gesproken.
 
En met de ouders van blanke kinderen, die solidair 
zijn.
 
Ik weet wel zeker van niet, omdat hij dan tot heel andere conclusies
had moeten komen.
 
 
EPILOOG
Racistische scheldpartijen tegen anti Zwarte Piet activisten,
repressief politieoptreden tegen demonstranten, aanvallen op
echte/vermeende activisten of gewoon voorbijgangers, hysterische
reacties op het besluit van een pretpark, Zwarte Piet niet te laten
komen, een extreem-rechtse partij, die een ”Zwarte Piet” wetsvoorstel
indient……
Alleen iemand, die naief is, of zelf racistisch [racisten ontkennen
altijd eigen racisme] ziet geen oorzakelijk verband tussen de racistische
karikatuur Zwarte Piet en de hysterische sentimenten, die hij overduidelijk
oproept.
Het is toch ‘een kinderfeestje”
Waarom dan al die drukte en opwinding?
Want kinderfeesten zijn ook leuk zonder een malle Black Face
figuur uit 1850!
Institutioneel racisme, dat is wat hier speelt en dieper in de Nederlandse
samenleving verankerd zit, dan men op het oog zou denken.
Dat een psycholoog, verbonden aan een Universiteit, daaraan meedoet
door glashard de gevolgen van het karikatuur Zwarte Piet te ontkennen
en de Zwarte Piet discussie te reduceren tot ”kinderachtig”, geeft aan,
hoe diep het institutioneel racisme bij hem, maar ook in de Nederlandse
samenleving, is verankerd.
Daarom van groot belang, dat die hele Zwarte Piet figuur-ook in andere
kleuren, hoe goed bedoeld die actie ook is- verdwijnt.
Laat Sinterklaas weer alleen opereren, zoals hij eeuwenlang, voor
1850, gedaan heeft.
Zodat het weer ECHT een leuk kinderfeest is, voor
IEDEREEN.
VOORWAARTS MET DE STRIJD VOOR GELIJKHEID!
Astrid Essed
NOTEN
[1]
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS
RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
[2]
WIKIPEDIA
ZWARTE PIET
[3]
”Die  negatievere  kijk  op
donkergekleurde mensen begint vanaf diezelfde jaren 1860 zichtbaar te worden ook in
de  plaatjes  van  Zwarte  Piet.  Hij  wordt  steeds  angstaanjagender  en  schept  er  een zichtbaar  genoegen  in

om  kinderen  te

 bestraffen.”
JAN HELSLOOT
NAAR EEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET
Lezing op de bijeenkomst van het Sint Nicolaas Genootschap
in Montfoort, 31 maart 2012
[4]
 “Na de oorlog ging Zwarte Piet onbeholpen praten en kreeg hij kroeshaar met dikke lippen. Dat kan best met het koloniale verleden te maken hebben. In de hoofden van mensen is de knechtenrol meer voor zwarten dan voor blanken.” Met andere woorden: volgens de historicus heeft de figuur Zwarte Piet na de Tweede Wereldoorlog nog een extra racistisch tintje gekregen.”
DOORBRAAK
ZWARTE PIET? AFSCHMINKEN!
14 DECEMBER 2009
DE STRIJD OM ZWARTE PIET
JOHN HELSLOOT
[5]
DE STRIJD ROND ZWARTE PIET(1): DEMAGOGIE, DROGREDENERINGEN,
DREIGEMENTEN
PETER STORM
25 OCTOBER 2013
 
 
 
 
DE STRIJD ROND ZWARTE PIET (2): PAGE, SCHELM, SLAAF EN KNECHT
PETER STORM
26 OCTOBER 2013
 
 
 
 
[6]
 
 
JUROFOON
DE ZAK KRIJGEN DOOR ZWARTE PIET GRAP
COMMENTAAR OP WEBSITE JUROFOON
Astrid Essed 01.12.11 4:12
ZWARTE PIET GRAP/

GEEN HUMOR OP DE WERKVLOER, MAAR GERINGSCHATTING EN DISCRIMINATIE

Geachte Redactie van Jurofoon

Ik citeer u ivm de Zwarte Piet case

Humor en werk gaan niet altijd samen. Zo leidde een opmerking op 5 december over Zwarte Piet tot een hoogoplopend arbeidsconflict eindigend in een ontslagzaak.

Einde uw citaat

In de eerste plaats:

Humor is alleen humor als iedereen erom kan lachen en niet groepen of individuen

op denigrerende wijze verbaal worden bejegend

Ik doel op bijv Joden/Marokkanen/Surinamers grappen en meer van dat soort

Dat komt op de werkvloer helaas maar al te vaak voor

Nu betr de Zwarte Piet opmerking

Wat u daarin kennelijk als humor of een grap beschouwt, is niet alleen onaangenaam

geweest voor de betrokken stewardess, maar ook denigrerend en beledigend

Nu mag iedereen over het fenomeem Zwarte Piet denken hoe hij/zij wil

Feit is, dat de Zwarte Piet traditie, hoe goedmoedig ook meestal bedoeld, is

ontstaan [wrsch begin 19 eeuw] in een tijd van aanstormend kolonialisme, waarbij

niet-westerse volkeren beschouwd werden als minderwaardig, zielig of dom

In die traditie is Zwarte Piet het knechtje van Sinterklaas geworden, die een raar

soort Nederlands spreekt [terwijl Sinterklaas perfect Nederlands spreekt] en dreigt

[vroeger werd hij vergezeld door de roede] met roede en een zak voor stoute kinderen

Ook in Sinterklaasliedjes komt het dedain naar voren

Ook al ben ik zwart als roet, ik meen het toch goed [Uit Daar wordt

aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt]

Vooral Surinamers en Antillianen, zijn dan ook in de Sinterklaastijd

vaak slachtoffer van plagerijen, goedmoedig en soms minder goedmoedig

Hoe ieder daarmee individueel omgaat is punt 2, maar ik kan mij goed voorstellen, dat

De stewardess in kwestie dat bepaald niet kon waarderen

en terecht

Nota bene van een volwassene!

Kinderachtig en beledigend hoor

De rol van de KLM is helemaal beneden peil

Inderdaad een geval van blaming the victim

Terecht heeft de rechter de stewardess in het gelijk gesteld

Hoe diep ingeworteld nationalistische vooroordelen nog zijn blijkt trouwens

uit een recentelijke arrestatie in Dordrecht van mensen, die bij de intocht van Sinterklaas protesteerden tegen

Zwarte Piet

Niet alleen was deze arrestatie gewelddadig, de politie Dordrecht heeft kennelijk nog nooit

gehoord van vrijheid van meningsuiting of vrijheid van demonstratie

Humor op de werkvloer prima

Maar dan niet ten koste van anderen

Dat is laf, kinderachtig en in dit geval ook discriminerend

Vriendelijke groetenAstrid Essed
[7]
”Elk verhaal heeft een beginpunt en voor dit was dat het moment dat mijn moeder mij op een dag belde en vertelde dat een collega haar Zwarte Piet had genoemd. Zij was even naar buiten gegaan en toen ze binnekwam zei haar collega ten overstaan van aanwezige klanten: “We vroegen ons al af waar onze Zwarte Piet was en daar ben je dan.”
ZWARTE PIET IS RACISME
12 NOVEMBER 2012
[8]
Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
ANTIRACISME OP VIER FRONTEN
PETER STORM
30 APRIL 2015
 
 
[9]
 
 
 
RACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG
7 OCTOBER 2013
[10]
RACISTEN BEDREIGEN ZANGERES ANOUK
28 OCTOBER 2013
[11]
PRETPARK DUINRELL ZWICHT ONDER DRUK VAN HYSTERISCHE
PIET FANS
23 OCTOBER 2014
[12]
ZWARTE PIET
GERRIT DE HEUS
26 OCTOBER 2013
 
 
 
[13]
 
 
AD
RACIST BEKOGELT VROUW OP STRAAT MET PEPERNOTEN
2 DECEMBER 2013
 
 
 
[14]
 
PVV
PVV KOMT MET ZWARTE PIET WET
 
 
 
PVV
Geschreven: 12 november 2014

De Partij voor de Vrijheid wil Zwarte Piet beschermen. Daarom introduceert de PVV vandaag de Zwarte Piet-wet. Daarin wordt vastgelegd dat Zwarte Piet zwart moet blijven.

De Zwarte Piet-wet bepaalt dat lagere overheden (dus gemeenten etc) alleen mogen meewerken aan Sinterklaasvieringen, waaronder de traditionele intocht, als Zwarte Piet ook echt zwart is – of donkerbruin.

Het is dan niet meer mogelijk anderskleurige Pieten in te zetten.

Cultuurwoordvoerder Martin Bosma: “Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. Ministers en burgemeesters zetten zich in om deze loyale helper een andere kleur te geven. Dat mag niet gebeuren. Onze cultuur mag niet van hogerhand worden aangetast. Deze wet moet Zwarte Piet beschermen.”

Dat onze Piet iets te maken zou hebben met racisme of discriminatie wordt in de Memorie van Toelichting van de wet met kracht bestreden.
De initiatiefwet Bosma-Wilders (zie bijlage) zal vandaag worden ingediend.

 
 
 
[15]
 
 
 
GELDERLANDER
PIETITIE VOOR ZWARTE PIET GAAT TWEE MILJOEN LIKES
VOORBIJ
24 OCTOBER 2013
[16]
ZIE ARTIKELEN OVER ZWARTE PIET EN ANTI ZWARTE
PIET PROTESTEN
WEBSITE ASTRID ESSED
TAG/ZWARTE PIET
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014
ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN NOS
JOURNAAL
ASTRID ESSED
20 NOVEMBER 2014
KEIHARDE POLITIEREPRESSIE NA KRITIEK
OP ZWARTE PIET RACISME
14 NOVEMBER 2011
NRC
HOE KON HET ZOVER KOMEN
12 NOVEMBER 2014
RAAD VAN STATE HOUDT RACISTISCHE TRADITIE HAND BOVEN
HOOFD
PETER STORM
12 NOVEMBER 2014
[17]
VOORTAAN GOUDEN KLIMPIETEN BIJ DE BIJENKORF
IN AMSTERDAM
10 AUGUSTUS 2015
NRC
ZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN
17 SEPTEMBER 2015
[18]
NRC
ZWARTE PIET NIET LANGER WELKOM OP HAAGSE SCHOLEN
17 SEPTEMBER 2015
[19]
NRC
AANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET
28 AUGUSTUS 2015
 
 
 
[20]
 
 
NRC
AANBEVELING VN COMMISSIE: VERANDER UITERLIJK ZWARTE PIET
28 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
[21]
 
 
 
 
De kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit. Het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens het sinterklaasfeest een cadeautje krijgen. Dat zegt psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de Universiteit van Groningen, aan het ANP. “Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het draait voor hen alleen om de cadeaus. De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen.” Vorige week werd bekend dat de klassieke Zwarte Piet op geen enkele Haagse basisschool meer zal verschijnen. De schoolbesturen spraken onderling af dat alle ‘discriminerende kenmerken’ – zoals de volledig zwarte kleur, de grote rode lippen, kroeshaar en gouden oorringen – worden geschrapt. Verschillende scholen in de regio sluiten zich hierbij aan. “Het is gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje”, benadrukt Breeuwsma. “Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de ‘echte’ sint.””
PSYCHOLOOG GERRIT BREEUWSMA: ”KLEUR
VAN ZWARTE PIET MAAKT KINDEREN NIKS UIT”
22 SEPTEMBER 2015
DEN HAAG FM
PSYCHOLOOG GERRIT BREEUWSMA: ”KLEUR VAN ZWARTE PIET
MAAKT KINDEREN NIKS UIT”
22 SEPTEMBER 2015
,,Het is eerder gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje. Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de ‘echte’ Sint”.
AD
RTL: PIET IS KINDERHELD EN HOUDT BIJ ONS
ZIJN EIGEN KLEUR
22 SEPTEMBER 2015
 
 
 
AT5
ZWARTE PIET DISCUSSIE IS PROBLEEM VAN VOLWASSENEN
22 SEPTEMBER 2015
[22]
,,Het is eerder gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje. Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de ‘echte’ Sint”.
AD
RTL: PIET IS KINDERHELD EN HOUDT BIJ ONS
ZIJN EIGEN KLEUR
22 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
[23]
 
 
Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.
ANTIRACISME OP VIER FRONTEN
PETER STORM
30 APRIL 2015

Reacties uitgeschakeld voor Breeuwsma en Zwarte Piet/Institutioneel racisme in uitvoering

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.