Noten 9 t/m 16 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

[9]

DE WEEK VOORDAT RUTTE, GEVAARLIJKE GEK, ZIJN PERSCONFERENTIEHIELD:CIJFERS WAARVAN HIJ DUS OP DE HOOGTE KON ZIJN OP14 SEPTEMBER
”The incidence of new deaths declined in all regions apart from the Region of the Americas and Europe where deaths increased by 17% and 20% respectively.”
WORLD HEALTH ORGAZINATION7 SEPTEMBEREMERGENCY SITUATIONAL UPDATES
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19—7-september-2021

Overview

The global incidence of COVID-19 cases has remained stable over the month with over 4.4 million new cases reported this week (30 August-5 September). During this period, all regions reported either a decline (Regions of Africa, South-East Asia, and the Eastern Mediterranean) or a similar trend (Regions of Europe and the Western Pacific) in new weekly cases, except for the Region of the Americas which reported a 19% increase as compared to previous week. The number of deaths reported globally this week also remained similar to the previous week, with just under 68 000 new deaths reported. The incidence of new deaths declined in all regions apart from the Region of the Americas and Europe where deaths increased by 17% and 20% respectively.

The cumulative number of cases reported globally is now just over 220 million and the cumulative number of deaths is over 4.5 million.

In this edition, one special focus update is provided:

  • A detailed update on the phenotypic characteristics (transmissibility, disease severity, risk of reinfection, and impacts on diagnostics and vaccine performance) of SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOCs) Alpha, Beta, Gamma and Delta. It also includes updates on the geographic distribution of VOCs.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

EINDE WHO UPDATE 7 SEPTEMBER

”While the Region of the Americas as well as the Eastern Mediterranean, South-East Asia and Western Pacific regions reported a decrease in weekly case incidence, the African and European regions reported a similar number of deaths as compared to the previous week”
WORLD HEALTH ORGANIZATIONWEEKLY EPIDEMIOLOGICAL UPDATE ON COVID-1921 SEPTEMBER 2021
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19—21-september-2021

Overview

The numbers of weekly COVID-19 cases and deaths globally continued to decline this week, with over 3.6 million cases and just under 60 000 deaths reported between 13-19 September. This brings the cumulative numbers of confirmed cases and deaths globally to nearly 228 million and over 4.6 million respectively. While the Region of the Americas as well as the Eastern Mediterranean, South-East Asia and Western Pacific regions reported a decrease in weekly case incidence, the African and European regions reported a similar number of deaths as compared to the previous week. Similarly, COVID-19 weekly mortality decreased in the African, Eastern Mediterranean and South-East Asian regions over the past week, with the South-East Asia Region reporting the largest percentage decrease (27%). In contrast, the Western Pacific Region reported an increase (7%) in the number of deaths while the Region of the Americas and the European Region reported a similar number of deaths as compared to the previous week.

In this edition, we provide updates on the impacts of the phenotypic characteristics (transmissibility, disease severity, risk of reinfection, and impacts on diagnostics and vaccine performance) of SARS-CoV-2 Variants of Concern (VOCs), the geographic distribution of VOCs as well as changes to VOI classifications.

EINDE BERICHT WORLD HEALTH ORGANIZATION
WORLD HEALTH ORGANIZATIONCORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL UPDATE AND WEEKLY OPERATIONAL UPDATE
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

EINDE BERICHTEN WHO

[10]

Gammavariant P.1 en P.2 (Braziliaanse variant)

”De gammavariant P1 werd vooral gevonden bij uitbraken in- en om Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Er is bij deze variant nog geen duidelijkheid of de ziekte anders verloopt. De variant heeft onder andere drie veranderingen in het Spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus, die als zorgelijk worden beschouwd. Deze drie veranderingen zijn vrijwel identiek aan de veranderingen in de bètavariant (Zuid-Afrika). Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Dit wordt momenteel (inter)nationaal onderzocht.”
RIVM[RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU]VARIANTEN VAN HET CORONAVIRUS SARS-COV-2
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/virus/varianten

Wijzigingsdatum 25-09-2021 | 09:35

Als een virus zich vermenigvuldigt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen. Meestal is die verandering (of mutatie) zo klein dat het bijna geen invloed heeft op hoe ziek je wordt en hoe het virus zich verspreidt. Soms zorgt een verandering er wel voor dat een virus zich anders gedraagt en bijvoorbeeld makkelijker verspreidt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  houdt veranderingen in het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 en de gevolgen ervan goed in de gaten.

Van virussen is bekend dat ze vaak veranderen. Van het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 zijn al duizenden varianten. In het laboratorium onderzoekt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  welke varianten er in Nederland zijn en wat dat betekent voor de verspreiding in Nederland. Dit noemen we kiemsurveillance . Het is vooral belangrijk om te weten of de varianten die rondgaan ook nieuwe eigenschappen hebben die extra risico’s met zich meebrengen. Bijvoorbeeld omdat ze makkelijker overgedragen worden, omdat mensen er zieker van worden, of omdat de virusvarianten minder goed op vaccinatie reageren. 

Varianten in Nederland

Er zijn vele varianten van het coronavirus SARS-CoV-2 die wereldwijd circuleren en een aantal daarvan wordt verder gevolgd en onderzocht. De WHO en het ECDC European Centre for Disease Prevention and Control  publiceren wekelijks overzichten met zorgelijke varianten (Variants of Concern – VOC) en  ‘interessante’ varianten (Variants of Interest – VOI). Deze varianten worden zorgvuldig gevolgd en in kaart gebracht vanwege hun (mogelijke) risicovolle kenmerken en mate van verspreiding. Het RIVM volgt de WHO en het ECDC hierin. Ook volgen we via de nationale Kiemsurveillance samen met laboratoria in Nederland, de in Nederland aanwezige varianten van het coronavirus SARS-CoV-2.

In de kiemsurveillance worden wekelijks steekproefsgewijs monsters die positief zijn getest in een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst -teststraat  onderzocht. Dat begon met tientallen monsters per week. Steeds meer laboratoria zijn gaan meedoen en inmiddels analyseert het RIVM wekelijks ongeveer 1200 monsters, waarvan zo’n 1000 uit de willekeurige steekproeven van de kiemsurveillance. 

In onderstaande tabel staan de resultaten uit de kiemsurveillance voor de VOC en VOI van WHO en ECDC. Het totaal aantal onderzochte monsters in de kiemsurveillance omvat naast de varianten in deze tabel alle andere varianten. Het gaat hierbij om de monsters die succesvol zijn geanalyseerd. De monsters die niet succesvol zijn geanalyseerd, staan niet in deze tabel.

WeeknummerTotaal2021/362021/352021/342021/332021/322021/312021/302021/292020/49 t/m 2021/28
Aantal onderzochte monsters49940963137915631713142014521723212137606
Alfa* (B.1.1.7) 2607712263219508525880
Alfa met E484K mutatie660000000066
Beta (B.1.351) 43900000000439
Gamma (P.1) 37810120124367
Delta (B.1.617.2)1759296113771559170513871431166620315475
B.1.6201000000001
Mu (B.1.621)440000103040
Lambda (C.37)110000000011

Download uitgebreide tabel

* De aantallen van de Alfavariant met E484K mutatie worden meegeteld in de totale aantallen van de Alfvariant (B.1.1.7). 

De data uit de kiemsurveillance worden wekelijks bijgewerkt. Er kunnen t/m week 35 van 2021 af en toe nog nieuwe meldingen komen vanuit de inzendingen van de laboratoria die (nieuw) meedoen in de kiemsurveillance. De cijfers van week 36 zijn nog niet compleet. Daarnaast kunnen aantallen per week afwijken ten opzichte van voorgaande publicaties door updates van afname datum van monsters  of door een andere classificering van het monster (bron- en contactopsporing i.p.v. aselecte steekproef) in het registratiesysteem. Deze weekcijfers worden achteraf bijgewerkt.

B.1.616, B.1.427/429 (Epsilon), P.3 (Theta), B.1.525 (Eta), B.1.526 (Iota), B.1.617.1 (Kappa) en  P.2 (Zeta) zijn door zowel WHO en ECDC gedeëscaleerd en worden daarom niet meer vermeld.

Inschatting toename varianten coronavirus in Nederland 17 september 2021

Grafiek 1. In de grafiek zijn de verschillende varianten van SARS-CoV-2 te zien. De gegevens zijn t/m week 36 aangevuld. De inschatting voor het verdere verloop van de varianten is ook te zien en wordt gebaseerd op de vastgestelde data uit de kiemsurveillance.

Verschil in eiwitten

Het verschil in de alfa- (Britse),  bèta- (Zuid-Afrikaanse), gamma- (Braziliaanse) varianten en de B.1.525 variant lijkt vooral te zitten in de veranderingen aan het ‘spike-eiwit’, de stekeltjes van het coronavirus. De eiwitten van deze virusvarianten kunnen zich mogelijk beter aan menselijke cellen hechten.

Alfavariant B.1.1.7 (Britse variant)

In december 2020 werd de alfavariant van het virus ook in Nederland aangetroffen. Dit gebeurde in het laboratorium van het RIVM. Deze alfavariant verdrong toen de oude variant van het virus. Het reproductiegetal van de alfavariant lag hoger dan bij de oude variant van het virus. Dit getal staat voor het gemiddeld aantal mensen dat iemand met COVID-19 besmet. Er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinatie niet beschermt tegen de alfavariant van het virus. Wereldwijd wordt dat goed in de gaten gehouden. In de zomer van 2021 werd de alfavariant ‘verdrongen’ door de besmettelijkere deltavariant. 

E484K-mutatie

Virussen muteren voortdurend. Soms ondervindt een virusvariant voordeel van bepaalde mutaties, bijvoorbeeld doordat het sneller verspreidt. Dit soort mutaties geven de virusvarianten een voordeel ten opzichte van de oude, circulerende varianten. Sommige mutaties kunnen onafhankelijk van elkaar bij verschillende varianten in de wereld opduiken. Het Verenigd Koninkrijk maakte eerder al melding van het optreden van een nieuwe mutatie in de Alfavariant E484K (Britse variant), in het ‘spike-eiwit’.   Deze E484K-mutatie wordt als zorgelijk beschouwd en is eerder aangetoond in de bèta- (Zuid-Afrikaanse) en gamma- (Braziliaanse) varianten. Bij deze E484K-mutatie is de opgebouwde afweer na vaccinatie of na een eerdere besmetting mogelijk minder goed. Ook is de mutatie waarschijnlijk van invloed op de sterkte van de binding van het virus aan cellen in ons lichaam. Deze E484-mutatie in de alfavariant is ook in Nederland in de kiemsurveillance aangetoond.

Bètavariant B.1.351 (Zuid-Afrikaanse variant)

De bètavariant werd in Nederland begin januari 2021 vastgesteld. Ook deze variant van het virus lijkt, net als de alfavariant, besmettelijker te zijn dan de variant die we tot dan toe vooral in Nederland hadden. Hoe het virus reageert op de huidige vaccins, wordt momenteel wereldwijd onderzocht. Er is tot nu toe geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop van de bètavariant anders of ernstiger is dan bij de oude variant. 

Gammavariant P.1 en P.2 (Braziliaanse variant)

Er zijn in Nederland twee varianten van het coronavirus gevonden die beide hun oorsprong in Brazilië hebben. Het gaat om de gammavarianten P1 en P2. 
De gammavariant P1 werd vooral gevonden bij uitbraken in- en om Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Er is bij deze variant nog geen duidelijkheid of de ziekte anders verloopt. De variant heeft onder andere drie veranderingen in het Spike-eiwit, de stekeltjes van het coronavirus, die als zorgelijk worden beschouwd. Deze drie veranderingen zijn vrijwel identiek aan de veranderingen in de bètavariant (Zuid-Afrika). Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Dit wordt momenteel (inter)nationaal onderzocht.
De gammavariant P2 is een variant die breed verspreid in Brazilië voorkomt. Bij deze variant lijkt de afweer door vaccinatie of doordat je het virus al eens hebt gehad mogelijk minder goed te zijn. Ook bij deze variant is nog veel onduidelijk over de manier waarop de ziekte verloopt. 

Ètavariant B.1.525

In de kiemsurveillance, in de regio Rotterdam-Rijnmond en de regio Limburg Noord is de ètavariant (B.1.525) gevonden. Deze variant werd voor het eerst in Denemarken gemeld. Ook deze variant heeft de mutatie E484K samen met een andere kenmerkende mutatie (F888L). Nader onderzoek vindt momenteel plaats in Denemarken en Nederland.

Epsilonvariant B.1.429/427 (Californische variant) 

De WHO heeft de epsilonvariant B.1.429/427 benoemd tot variant of interest (VOI). Deze variant werd voor het eerst aangetroffen in Californië in de Verenigde Staten in juni 2020 en circuleert nu in de hele  Verenigde Staten  en 26 andere landen. Deze variant heeft drie veranderingen in de uitsteeksels van het virus, waaronder L452R. Deze variant wordt internationaal extra in de gaten gehouden, omdat er aanwijzingen zijn dat de variant mogelijk besmettelijker is dan de klassieke varianten en dat bepaalde behandelmethoden en mogelijk de huidige generatie vaccins minder effectief zijn. Deze variant is onder meer gevonden in twee landen in het Caribische deel van het Koninkrijk, maar nog niet in Nederland. 

Delta-/kappavariant B.1.617 (Indiase variant)

In december 2020 werd in India voor het eerst variant B.1.617 vastgesteld. Er zijn drie verschillende typen van deze variant: de kappavariant B1.617.1,  de deltavariant B1.617.2 en B.1.617.3. De deltavariant (B.1.617.2) verdrong in de zomer van 2021 de alfavariant (Britse variant) als dominante virusvariant in Nederland. Dit beeld zagen we ook in de ons omringende landen.  De deltavariant lijkt besmettelijker te zijn dan de alfavariant. Bescherming na (volledige) vaccinatie lijkt wel goed te zijn, ook tegen de deltavariant. Of de deltavariant niet alleen besmettelijker is, maar ook ziekmakender wordt verder onderzocht.

Voorkom besmetting met mutaties

Voor alle varianten van het coronavirus geldt: houd je aan de basisregels. Laat je zo snel mogelijk bij de GGD testen bij (milde) klachten en volg isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op. Zo voorkom je dat het coronavirus zich verder verspreidt. 

[11]

WEBSITE ASTRID ESSEDRUTTE, GEVAARLIJKE GEK

https://www.astridessed.nl/?s=Rutte%2C+Gevaarlijke+Gek

[12]

[12]

Natuurlijk blijft het verstandig elkaar de ruimte te geven en blijft anderhalve meter nog steeds ook de veilige afstand. Maar het móet straks niet meer.”

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (14 SEPTEMBER 2021)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/09/14/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-14-september-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST. NOOT 2

[13]
”Toch hamert De Jonge er steeds op dat nog zo’n 1,8 miljoen Nederlandse 18-plussers geen vaccinatie hebben gehad of geen immuniteit hebben opgebouwd omdat ze het virus niet hebben gehad.”

AD

KABINET SCHRAPT ”MET BLIJDSCHAP” 1.5 METER, MAAR

KIJKT MET ”ONZEKERHEID” NAAR HET NAJAAR

14 SEPTEMBER 2021

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-schrapt-met-blijdschap-1-5-meter-maar-kijkt-met-onzekerheid-naar-het-najaar~a0fb5a05/

VIDEOHet kabinet zet vandaag de een-na-laatste stap van het versoepelingsplan. 25 september eindigt de 1,5 metersamenleving, maar bij bijna alles is straks een coronatoegangsbewijs nodig. Mondkapjes hoeven alleen nog op in de trein en het vliegtuig, maar het nachtleven blijft grotendeels op slot. En bij grote concerten binnen mag de zaal voor driekwart gevuld worden.  

,,De 1,5 metersamenleving is een begrip geworden. We zijn eraan gewend, maar toch ook niet. Juist op momenten dat je een arm om je schouder nodig had, zat de regel ons in de weg. Juist op momenten dat mensen verdriet hadden. Daarom ben ik blij dat we die regel kunnen afschaffen”, zei demissionair premier Mark Rutte tijdens een persconferentie. 

Toch wordt de dag van versoepelingen, op 25 september, niet de dag dat alle maatregelen tot het verleden behoren. ,,Daarvoor zijn de onzekerheden richting het najaar te groot.” 

De regel om 1,5 meter afstand te houden wordt afgeschaft en mondkapjes blijven alleen in het openbaar vervoer verplicht. Dus in scholen en op stations kunnen de mondmaskers af, alleen in de coupés en in het vliegtuig moeten ze nog op. 

Tegelijk blijft het nachtleven nog dicht tussen 00.00 en 06.00 uur, ondanks kritiek hierop van de burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Discotheken mogen ‘s avonds open, maar moeten dan al om middernacht weer sluiten.  

Bij evenementen, in de horeca, bij profsportwedstrijden of in theaters en de bioscoop wordt het coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Een volledige vaccinatie, negatieve test of herstelbewijs biedt dan een ticket naar binnen. Dat geldt voor een concertzaal als Ahoy, maar ook voor het koffietentje om de hoek of de sportkantine. In of tegen november wordt besloten of de maatregel van de toegangsbewijzen wordt verlengd.  

,,We zien in landen rondom ons al hoe dat werkt”, aldus Rutte. ,,We hoopten eerder dat het bewijs pas bij grotere groepen mensen nodig zou zijn, maar de risico’s blijken toch te groot.”

Dat de horeca en gemeenten nu moeten controleren is lastig, erkent Rutte. ,,Daarom komt er extra geld voor gemeenten voor toezicht en handhaving.” Maar de gedachte is: ,,We willen het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken dat ze naar buiten kunnen, met een veilig gevoel.”

Rutte had nog een sussend advies: ,,Gún elkaar wat. Als iemand een mondkapje wil dragen of afstand wil houden, gun diegene dat dan.”

Het kabinet ziet af van de verplichte eigen bijdrage voor de coronatest, ook na kritiek uit de Tweede Kamer. 

Volgens betrokkenen is het Outbreak Management Team (OMT) huiverig voor al te veel gejubel, omdat nog zo’n 1,8 miljoen Nederlanders niet zijn beschermd tegen het virus. ,,Deze besluiten zijn weinig politiek’’, aldus een ingewijde. ,,Ze liggen heel strak tegen het OMT-advies aan.’’ 

Evenementen en festivals, ook zonder vaste zitplek, kunnen weer doorgaan. Die vallen straks onder hetzelfde regime als de horeca, theaters, bioscopen en sportwedstrijden. De binnenevenementen mogen tot 75 procent van het totaal aantal plekken verkopen. Buitenfestivals mogen op volledige grootte door, als ze meerdaags zijn, moet er wel frequent getest worden. 

Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: werk thuis als het kan, ga naar je werk als het moet, zo luidt het nieuwe credo. Vanaf maandag hoeft bovendien bij een coronabesmetting van een basisschoolleerling niet meer de hele schoolklas naar huis.

De verplichte 1,5 meter afstand wordt dus losgelaten, maar het kabinet doet nog wel een ‘dringend advies om afstand te houden’. ,,Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.” 

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt de stap ‘een grote vooruit’. ,,Deze stap gaat gepaard met grote dilemma’s. We zullen rekening met elkaar moeten blijven houden.” 

De Jonge herhaalde dat bedrijven niet van werknemers kunnen eisen dat ze gevaccineerd zijn. Wel wil hij ‘bekijken’ of er in de zorg gewerkt kan gaan worden met het coronatoegangsbewijs. De Jonge wil zien ‘of er wetgeving’ nodig is. In de zorg wordt het wél toegestaan voor werkgevers om vast te leggen of personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus, maar De Jonge benadrukt dat het niet om een plicht gaat.

In andere sectoren mag dit niet worden geregistreerd, maar wel gevraagd. Werknemers hoeven dan geen antwoord te geven.

Geen feest

Hoewel de 1,5 meterregel nog slecht wordt nageleefd, is de stap groot en symbolisch. Sinds de afkondiging van de afstandsregel in maart 2020 was het voorschrift dé centrale norm in het ‘nieuwe normaal’. Dat wil niet zeggen dat het kabinet een feestje zal durven vieren.

De protesten tegen met name het coronatoegangsbewijs klinken al weken luid. Vooral de horeca vreest teruglopende aantallen bezoekers (net als in Frankrijk en Italië), nog los van de chaos of het gedoe bij het checken van de bewijzen. 

De Jonge: ,,De belangrijkste reden is de verspreiding van het virus af te remmen. De kans als iemand ergens met het bewijs binnenkomt wordt niet nul, maar het verkleint de kans aanzienlijk. En dan is er nog een deel van de Nederlanders bij wie vaccinatie niet werkt, de verwachting is dat dit zo’n 5 procent van de gevaccineerden is, en er zijn mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Maar de vrijheid om je niet te laten vaccineren, mag de vrijheid van de ander niet beperken.”

Van drang of dwang wil De Jonge niet spreken: ,,Je kunt je laten testen.” En dat het middel misschien alsnog  mensen beweegt tot een vaccinatie. ,,Dat is mooi meegenomen.”

De Jonge: ,,Mensen vinden het moeilijk te bevatten dat met een vaccinatiegraad van 85 procent nog steeds maatregelen nodig zijn, maar met de deltavariant blijft dit helaas wel zo.” 

Minister De Jonge zal ook in de Tweede Kamer aan de bak moeten om steun te vergaren. Een eerder voorstel om mensen een eigen bijdrage van 7,50 euro per test te laten betalen, wees hij af, omdat daar veel weerstand tegen rees.

Toch is de verwachting dat voldoende partijen de versoepelingsstap zullen steunen.

De besluiten van het kabinet op rij:

– Einde van de 1,5 meterregel

– Coronatoegangsbewijs wordt nodig (vanaf 13 jaar) in horeca, theaters, bioscopen, profsportwedstrijden, concertzaal, koffiecorners en kantines

– Evenementen en festivals buiten mogen zonder maximum aantal bezoekers weer starten, ook met qr-code

– Binnenconcerten en evenementen mogen maximaal 75 procent van de plekken verkopen

– Mondkapjes moeten alleen nog in de trein, op de luchthaven en in het vliegtuig op. Op scholen en stations kunnen ze af

– Het nachtleven blijft nog dicht  tussen middernacht en 06.00 uur

– Het thuiswerkadvies wordt ‘milder’: werk thuis als het kan, ga naar het werk als het moet, zal het nieuwe motto zijn

– Bij een coronabesmetting van een basisschoolleerling hoeft straks niet meer de hele schoolklas naar huis

Zorg kan geen piek meer aan

De reserves bij De Jonge zijn ingegeven door angst dat een deel van ons land nog onbeschermd is tegen het virus. Nederland stevent af op een vaccinatiegraad van zo’n 85 procent. Een hoog percentage, ook wereldwijd. Toch hamert De Jonge er steeds op dat nog zo’n 1,8 miljoen Nederlandse 18-plussers geen vaccinatie hebben gehad of geen immuniteit hebben opgebouwd omdat ze het virus niet hebben gehad.

,,Dat kan in het najaar de kapotte en uitgeputte zorg weer in het werk storten. En een piek in het aantal ziekenhuisopnames kan die echt niet meer aan’’, aldus De Jonge eerder. Het OMT schat het aantal potentiële nieuwe ziekenhuisopnames tussen de 16.000 en 22.000 als de grote groep ongevaccineerden besmet raakt. 

Het kabinet kijkt dan ook nauwgezet naar een land als Denemarken, dat afgelopen vrijdag alle coronaregels losliet. Een opleving daar kan het kabinet aanzetten op de rem te trappen. Al weet het kabinet dat de coronavermoeidheid groot is en de spanning tussen wel en niet-gevaccineerden oploopt.

Het kabinet hoopt met het besluit wel één discussie te smoren. Door alle ‘uitstapjes’ (van evenementen tot de bios en horeca) onder de ‘qr-codeverplichting’ te laten vallen, komt er één lijn, zegt een betrokkene.

Eerder klonk juist de kritiek dat het kabinet met twee maten meet: wél ruim baan voor profvoetbalwedstrijden en de grand prix van Zandvoort, géén theatervoorstellingen met een fractie van die bezoekersaantallen. Door de nieuwe regels mogen theaters en horeca veel meer mensen toelaten dan nu.

EINDE ARTIKEL AD

[14]

”Het OMT, het Outbreak Management Team, vindt dat verantwoord als we tegelijkertijd in risicovolle situaties voorlopig nog wel extra voorzichtig zijn door met een coronatoegangsbewijs te werken”RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (14 SEPTEMBER 2021)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/09/14/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-14-september-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST. NOOT 2
”Bij evenementen, in de horeca, bij profsportwedstrijden of in theaters en de bioscoop wordt het coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Een volledige vaccinatie, negatieve test of herstelbewijs biedt dan een ticket naar binnen. Dat geldt voor een concertzaal als Ahoy, maar ook voor het koffietentje om de hoek of de sportkantine. In of tegen november wordt besloten of de maatregel van de toegangsbewijzen wordt verlengd. ”

AD

KABINET SCHRAPT ”MET BLIJDSCHAP” 1.5 METER, MAAR

KIJKT MET ”ONZEKERHEID” NAAR HET NAJAAR

14 SEPTEMBER 2021

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-schrapt-met-blijdschap-1-5-meter-maar-kijkt-met-onzekerheid-naar-het-najaar~a0fb5a05/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 2

KVK.NL
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER HET CORONA TOEGANGSBEWIJS
https://www.kvk.nl/corona/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronatoegangsbewijs/

Volle zalen in de bioscoop en het theater, met een vriendengroep uit eten. Het kan allemaal weer vanaf 25 september 2021. Ook de 1,5 meterregel is vanaf die dag verleden tijd. Ondernemers hebben hierdoor wel te maken met de coronapas. In dit artikel lees je er alles over.

Sinds eind juni 2021 wordt de CoronaCheck-app, in de volksmond coronapas of coronapaspoort, al aan de deur gebruikt bij festivals, evenementen en sportwedstrijden. Vanaf 25 september wordt de coronapas op meer plekken gebruikt. Zo is toegangscontrole bij bezoekers vanaf 13 jaar in de culturele sector en bij horecagelegenheden straks verplicht. Op een terras is geen coronatoegangsbewijs nodig.

Wie met het coronatoegangsbewijs kan aantonen dat hij hoogstwaarschijnlijk niet besmet is met COVID-19, mag naar binnen. Wie niet (volledig) gevaccineerd is, kan gebruikmaken van een toegangstest.

Coronapas

Nederlanders hebben verschillende mogelijkheden om aan te tonen dat zij niet besmet zijn met het coronavirus en dus het risico erg klein is dat zij anderen zullen besmetten. Dit kan bijvoorbeeld met:

  • een recente negatieve testuitslag
  • een vaccinatiebewijs, dat aantoont dat je volledig gevaccineerd bent tegen corona
  • een bewijs van immuniteit, als je recent genezen bent van COVID-19

Iedere Nederlander kan bovengenoemd bewijsmateriaal toevoegen aan zijn persoonlijke ‘coronapaspoort’. Dit is beschikbaar in een digitale en een papieren vorm, met QR-code. Het coronatoegangsbewijs is te gebruiken binnen de Europese Unie (EU); er komt geen Europese app. In Nederland wordt de bestaande CoronaCheck-app gebruikt als digitaal coronatoegangsbewijs. De QR-codes die deze app aanmaakt, zijn vanaf juli 2021 overal in Europa leesbaar. Wie een coronatest doet om toegang te krijgen tot een evenement of een locatie, betaalt hier vooralsnog niets voor.

Zo werkt het

Bij de entree scan je de QR-code in de CoronaCheck-app van je bezoeker. Als die niet besmettelijk is, zie je op de scanner het groene sein ‘veilig’. De bezoeker mag naar binnen, zijn privacygevoelige medische informatie blijft geheim. Want jij kunt niet zien of hij gevaccineerd, getest of immuun is. Wel zie je initialen en een deel van de geboortedatum. Zo kun je met een ID-bewijs nagaan of je de juiste persoon voor je hebt.

Overigens genereert de app 2 verschillende codes: 1 voor in Nederland en 1 voor Europa. Wanneer een QR-code in het buitenland wordt afgelezen, is wel zichtbaar of een persoon gevaccineerd, negatief getest of hersteld is.

Wat hebben ondernemers nodig?

Om de QR-code te scannen, heb je een app nodig op je smartphone. De CoronaCheck Scanner kun je gratis downloaden in de Apple- of Google Play Store. Zowel CoronaCheck als de CoronaCheck Scanner zijn te gebruiken op alle iOS- en Androidtelefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer).

Wat moet mijn klant doen?

Als jouw klant de CoronaCheck-app wil gebruiken voor het bezoeken van jouw locatie of evenement, dan moet hij eerst digitaal zijn vaccinatiegegevens ophalen. Daarvoor logt hij binnen de app in met zijn DigiD.

Als iemand bij vaccinatie toestemming heeft gegeven, haalt de app automatisch vaccinatiegegevens op bij de GGD, het RIVM of het ziekenhuis.

Waar is een coronatoegangsbewijs nodig?

De regering verplicht het gebruik van het coronatoegangsbewijs vanaf 25 september op verschillende locaties. Bij alle restaurants, cafés en clubs moeten ondernemers bezoekers bij de deur controleren. Controle wordt ook de standaard in de culturele sector. Met het uitvoeren van controles aan de deur mogen bijvoorbeeld bioscopen, theaters en stadions weer volledig worden gevuld.

Werkt het coronatoegangsbewijs ook offline?

Voor het aanmaken van een QR-code die aantoont dat iemand niet besmet is met het coronavirus, is een internetverbinding nodig. Je kunt jouw bezoekers daarom het beste adviseren om de code in de CoronaCheck-app thuis vast aan te maken. De app kan de code vervolgens opslaan. Een internetverbinding bij de toegang van jouw locatie is daarom niet noodzakelijk voor bezoekers. Voor enkel het tonen van een QR-code in de CoronaCheck-app hoeft je bezoeker namelijk niet online te zijn.

Werkt de app wel goed?

Per uur kan de CoronaCheck-app zo’n 90.000 inlogs verwerken. Dat is best veel, maar toch kunnen drukke momenten zorgen voor problemen bij het gebruik van de app. Per seconde kunnen namelijk niet meer dan 25 gebruikers met de app inloggen. Zeker wanneer tegelijkertijd meerdere festivals plaatsvinden, is het denkbaar dat deze grens wordt overschreden. Wanneer bezoekers thuis hun code op tijd aanmaken, kun je problemen en overbodige wachtrijen bij de entree van jouw locatie voorkomen. Heb je technische problemen met de app? Bel 0800-1421 of mail naar helpdesk@coronacheck.nl.

Papieren paspoort

Bezoekers die geen CoronaCheck-app willen of kunnen gebruiken, kunnen ook een papieren toegangsbewijs gebruiken. Deze variant kan geprint worden vanaf CoronaCheck.nl.

Zelftest

Terwijl de testcapaciteit snel is uitgebreid, kwamen in april 2021 ook de eerste zelftesten op de markt. Met een staafje van de apotheek of supermarkt kan iedereen zichzelf controleren. De zelftest is geen officieel testbewijs, maar kan wel handig zijn als je bijvoorbeeld met collega’s op locatie wilt werken.

Meerderheid vóór

Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat 7 op de 10 ondervraagden voorstander is van het gebruik van een coronapas. 70% van de 47.000 deelnemers vindt het een goed idee dat gevaccineerden en mensen met een negatieve test toegang krijgen tot evenementen en culturele locaties.

EINDE ARTIKEL

DUTCHNEWS.NLDUTCH LIFT SOCIAL DISTANCING, TARGET NON-VACCINATEDAT WORK15 SEPTEMBER 2021
https://www.dutchnews.nl/news/2021/09/dutch-lift-social-distancing-target-non-vaccinated/

The Netherlands is dropping social distancing as a requirement from September 25 but is also looking into giving employers more powers to determine if their workforce has been vaccinated, Dutch health minister Hugo de Jonge told reporters on Tuesday evening. Most of the changes which will come into effect later this month have already been leaked but the government cannot go as far as hoped  because there are still too many new cases and hospital admissions, prime minister Mark Rutte told reporters. In order to drop the 1.5 metres rule, the government’s Outbreak Management Team has recommended introducing the coronavirus pass for café, theatre and cinema visitors. Clubs and cafes will remain closed between midnight and 6pm and the government is looking at extending financial support to help companies which are impacted by this decision, Rutte said.

The coronavirus pass is a QR code which can be shown on a mobile phone or printed paper and which indicates if the bearer is either fully vaccinated, has recently had coronavirus or has a negative coronavirus test, no older than 24 hours. Coronavirus in the Netherlands: what you need to know As yet, tests will be free and the government will provide extra cash for local authorities to check that bars are making sure that their customers have a valid coronavirus pass. The aim, Rutte said, is to make sure that as many people as possible can go out and have a social life. The 1.5 metre rule is a symbol of all the restrictions we have imposed upon each other over the past months, De Jonge said. ‘Coronavirus will remain with us and we will have to learn to live with it,’ he said. Protection The primary aim of the coronavirus pass is to stop the virus spreading too quickly and to protect the healthcare service. It will also help protect people who are not vaccinated because the vaccine does not take, or for other health reasons, he said. De Jonge had harsh words for people who are not vaccinated by choice. ‘Let us be clear about this, choices have consequences,’ he said. ‘Freedom is never without boundaries. The freedom of a small group which has not been vaccinated impinges on the freedom of the big group which has done,’ he said. ‘The price of that freedom may mean restricted access to the healthcare system for people who need other types of treatment.’ Some 1.8 million people in the Netherlands are not yet vaccinated. Employers, he said, have asked about the option of introducing the coronavirus pass at work. In current law, employees are not required to answer if asked whether or not they are vaccinated.  At the same time, employers are required to provide a safe working environment for their workers. Unions and employers De Jonge said he is now in talks with both unions and employers organisations to see what the options are. ‘No decision has been taken and it is right that we look at the situation,’ he said. This is a particularly acute question in the healthcare sector, he said. The government will decide on November 1 if the remaining rules should be abandoned or not. Journalists and officials attending the press conference were not able to leave the building until 9.30pm because of a noisy protest by demonstrators outside. The protest was clearly audible during the press conference at times.

END OF THE ARTICLE

[15]

[15]

”Het OMT, het Outbreak Management Team, vindt dat verantwoord als we tegelijkertijd in risicovolle situaties voorlopig nog wel extra voorzichtig zijn door met een coronatoegangsbewijs te werken. Zo’n coronatoegangsbewijs is in veel landen om ons heen al gebruikelijk. Dat betekent dat je op sommige plekken moet kunnen laten zien, ofwel dat je volledig gevaccineerd bent, ofwel dat je corona hebt gehad en daardoor immuun bent, ofwel dat je minder dan 24 uur geleden negatief bent getest. Dat kan via een QR-code op je telefoon, of met een code die je ook op papier kunt krijgen.”RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (14 SEPTEMBER 2021)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/09/14/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-14-september-2021

ZIE VOOR GEHELE TEKST. NOOT 2

[16]

””Bij evenementen, in de horeca, bij profsportwedstrijden of in theaters en de bioscoop wordt het coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Een volledige vaccinatie, negatieve test of herstelbewijs biedt dan een ticket naar binnen. Dat geldt voor een concertzaal als Ahoy, maar ook voor het koffietentje om de hoek of de sportkantine. In of tegen november wordt besloten of de maatregel van de toegangsbewijzen wordt verlengd.”
AD

AD

KABINET SCHRAPT ”MET BLIJDSCHAP” 1.5 METER, MAAR

KIJKT MET ”ONZEKERHEID” NAAR HET NAJAAR

14 SEPTEMBER 2021

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-schrapt-met-blijdschap-1-5-meter-maar-kijkt-met-onzekerheid-naar-het-najaar~a0fb5a05/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 2

Reacties uitgeschakeld voor Noten 9 t/m 16 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.