Noten 81 t/m 94/Sweet Caroline en Vriend Milders

[81]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Erkent de realiteit van de Israëlische apartheid?

Nee. BBN stemde tegen een motie die vaststelde dat Israël een apartheidsstaat is en dat de Tweede Kamer tégen apartheid is.

TWEEDE KAMER

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z08406&did=2021D18576

Motie van de leden Kuzu en Simons over uitspreken dat de Kamer tegen apartheid is

Indieners

 • Indiener
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 20

75Vereist: 75

150Totaal: 150

FractiesZetelsVoor/Tegen
VVD34Tegen
D6624Tegen
PVV17Tegen
CDA15Tegen
PvdA9Tegen
SP9Voor
GroenLinks8Tegen
PvdD6Voor
ChristenUnie5Tegen
FVD5Tegen
DENK3Voor
Groep Van Haga3Tegen
JA213Tegen
SGP3Tegen
Volt3Tegen
BBB1Tegen
BIJ11Voor
Fractie Den Haan1Voor

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Kuzu%20en%20Simons%20over%20uitspreken%20dat%20de%20Kamer%20tegen%20apartheid%20is%20(1).pdf

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021 

21 501-20 Europese Raad 

Nr. 1671 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN SIMONS 

Voorgesteld 19 mei 2021 

De Kamer,

 gehoord de beraadslaging, 

  constaterende dat de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem in een rapport hebben geconcludeerd dat het systeem in Israël een apartheidsregime is;

spreekt uit dat de Kamer tegen apartheid is, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Kuzu 

Simons     

[82]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Wil de Nederlandse militaire samenwerking met Israël beëindigen?

Nee. De partij stemde tegen een motie die het beëindigen van militaire handel en samenwerking met Israël bepleitte.

TWEEDE KAMER

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z18272&did=2023D44112

Motie van de leden Sylvana Simons en Van Baarle over het opschorten van alle militaire handel en samenwerking met Israël

Indieners

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 20

75Vereist: 75

150Totaal: 150

FractiesZetelsVoor/TegenNiet deelgenomen
VVD34Tegen
D6624Tegen
PVV16Tegen
CDA14Tegen
PvdA9Tegen
SP9Voor
GroenLinks8Tegen
PvdD6Voor
ChristenUnie5Tegen
FVD5Tegen
BBB4Tegen
DENK3Voor
SGP3Tegen
Groep Van Haga2Tegen
Volt2Tegen
BIJ11Voor
Ephraim1Niet deelgenomen
Fractie Den Haan1Voor
Gündogan1Niet deelgenomen
JA211Tegen
Omtzigt1Tegen

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Sylvana%20Simons%20en%20Van%20Baarle%20over%20het%20opschorten%20van%20alle%20militaire%20handel%20en%20samenwerking%20met%20Isra%C3%ABl%20(2).pdf

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2023–2024 

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken 

Nr. 2759 MOTIE VAN DE LEDEN SYLVANA SIMONS EN VAN BAARLE 

Voorgesteld 24 oktober 2023 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging   

constaterende dat mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International hebben getoond dat Israël momenteel oorlogsmisdaden pleegt en op grove schaal mensenrechten schendt op Palestijns grondgebied; 

constaterende dat Nederland het internationaal humanitair recht onderschrijft, alsmede internationale mensenrechtenverdragen; 

overwegende dat Nederland wapens koopt van Israëlische wapenbedrijven en dit jaar nog een verdrag voor militaire samenwerking met Israël heeft afgesloten; 

verzoekt de regering om alle militaire handel en samenwerking met Israël op te schorten zodat het zeker is dat Nederland nu niet bijdraagt aan het schenden van mensenrechten en humanitair oorlogsrecht, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sylvana Simons

 Van Baarle           

[83]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Steunt sancties en maatregelen tegen nederzettingen en andere schendingen van het internationaal recht?

Nee. BBB stemde tegen een motie die het nederzettingenbeleid veroordeelt. Ook stemde de partij tegen moties (zoals deze) die sancties voorstelden tegen het nederzettingenbeleid.

TWEEDE KAMER

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z18273&did=2023D44113


:Motie van de leden Sylvana Simons en Van Baarle over uitspreken de nederzettingenpolitiek te veroordelen

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 63

75Vereist: 75

150Totaal: 150

FractiesZetelsVoor/TegenNiet deelgenomen
VVD34Tegen
D6624Voor
PVV16Tegen
CDA14Tegen
PvdA9Voor
SP9Voor
GroenLinks8Voor
PvdD6Voor
ChristenUnie5Tegen
FVD5Tegen
BBB4Tegen
DENK3Voor
SGP3Tegen
Groep Van Haga2Tegen
Volt2Voor
BIJ11Voor
Ephraim1Niet deelgenomen
Fractie Den Haan1Voor
Gündogan1Niet deelgenomen
JA211Tegen
Omtzigt1Tegen

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Sylvana%20Simons%20en%20Van%20Baarle%20over%20uitspreken%20de%20nederzettingenpolitiek%20te%20veroordelen%20(1).pdf

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2023–2024 

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken 

Nr. 2760 MOTIE VAN DE LEDEN SYLVANA SIMONS EN VAN BAARLE 

Voorgesteld 24 oktober 2023 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging,     

spreekt uit de nederzettingenpolitiek te veroordelen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sylvana Simons 

Van Baarle     

[84]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Steunt sancties en maatregelen tegen nederzettingen en andere schendingen van het internationaal recht?

Nee. BBB stemde tegen een motie die het nederzettingenbeleid veroordeelt. Ook stemde de partij tegen moties (zoals deze) die sancties voorstelden tegen het nederzettingenbeleid.

TWEEDE KAMER

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z08432&did=2021D18602

Motie van het lid Simons c.s. over geen economische relaties met bedrijven die operationeel zijn in illegale kolonies in bezet Palestijns gebied

 • Indiener
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 20

75Vereist: 75

150Totaal: 150

FractiesZetelsVoor/Tegen
VVD34Tegen
D6624Tegen
PVV17Tegen
CDA15Tegen
PvdA9Tegen
SP9Voor
GroenLinks8Tegen
PvdD6Voor
ChristenUnie5Tegen
FVD5Tegen
DENK3Voor
Groep Van Haga3Tegen
JA213Tegen
SGP3Tegen
Volt3Tegen
BBB1Tegen
BIJ11Voor
Fractie Den Haan1Voor

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20het%20lid%20Simons%20c.s.%20over%20geen%20economische%20relaties%20met%20bedrijven%20die%20operationeel%20zijn%20in%20illegale%20kolonies%20in%20bezet%20Palestijns%20gebied%20(1).pdf

  Tweede Kamer der Staten-Generaal 2

Vergaderjaar 2020–2021 

21 501-20 Europese Raad 

Nr. 1697 MOTIE VAN HET LID SIMONS C.S 

Voorgesteld 19 mei 2021 

De Kamer,     

gehoord de beraadslaging, 

verzoekt de regering, geen economische relaties aan te gaan met bedrijven die direct of indirect operationeel zijn in illegale kolonies in bezet Palestijns gebied, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Simons 

Jasper van Dijk 

Kuzu     

[85]

”Van der Plas lijkt hierin een middenpositie te zoeken. Ze zegt vorige week bij een solidariteitsbijeenkomst te zijn geweest om de joodse gemeenschap te steunen. Ze betreurt evenwel ook de ‘onschuldige burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde’.”

NEDERLANDS DAGBLAD

VAN DER PLAS: NIET IEDEREEN IN DE GAZA STROOK IS EEN

TERRORIST

14 OCTOBER 2023

https://www.nd.nl/varia/varia/1195802/van-der-plas-niet-iedereen-in-de-gazastrook-is-een-terrorist

NIEUWS

 Bij de aftrap van de verkiezingscampagne van de BoerBurgerBeweging staat partijleider Caroline van der Plas stil bij de ‘onschuldige slachtoffers van beide zijden’ van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze benoemt de ‘verschrikkelijke, gruwelijke, sadistische terroristische aanslagen’ tegen de Israëlische bevolking. Maar ook veel Palestijnen lijden onder de Hamas-terreur, zegt de politica. ‘Niet iedereen die in de Gazastrook woont, is een terrorist.’

De afgelopen week was de oorlog in Israël ook in de Nederlandse politiek een veelbesproken onderwerp. Partijen als de ChristenUnie en SGP zijn traditiegetrouw meer uitgesproken in hun steun voor Israël. GroenLinks-PvdA worstelt met zijn positie. Lijsttrekker Frans Timmermans was er snel bij om het ‘willekeurige geweld tegen Israëlische burgers’ van Hamas te veroordelen. Vooral uit de hoek van GroenLinks klonk hier kritiek op: een deel van de leden bepleit een meer kritische houding richting Israël.

Van der Plas lijkt hierin een middenpositie te zoeken. Ze zegt vorige week bij een solidariteitsbijeenkomst te zijn geweest om de joodse gemeenschap te steunen. Ze betreurt evenwel ook de ‘onschuldige burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde’.

In een voetbalkantine in Lattrop-Breklenkamp in Overijssel wijt Van der Plas een groot deel van haar inleidende woorden aan de oorlog. Ze vindt dat het ‘schuurt’ om tegen die achtergrond ‘allerlei vrolijke dingen te doen’ bij de aftrap van haar campagne en zegt ook te hebben nagedacht hoe dat op een goede manier kan. Tegelijkertijd vindt de partijleider het ook mooi dat het hier mogelijk is.

EINDE

[86]

”Van der Plas lijkt hierin een middenpositie te zoeken. Ze zegt vorige week bij een solidariteitsbijeenkomst te zijn geweest om de joodse gemeenschap te steunen. Ze betreurt evenwel ook de ‘onschuldige burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde’.”

NEDERLANDS DAGBLAD

VAN DER PLAS: NIET IEDEREEN IN DE GAZA STROOK IS EEN

TERRORIST

14 OCTOBER 2023

https://www.nd.nl/varia/varia/1195802/van-der-plas-niet-iedereen-in-de-gazastrook-is-een-terrorist

NIEUWS

 Bij de aftrap van de verkiezingscampagne van de BoerBurgerBeweging staat partijleider Caroline van der Plas stil bij de ‘onschuldige slachtoffers van beide zijden’ van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze benoemt de ‘verschrikkelijke, gruwelijke, sadistische terroristische aanslagen’ tegen de Israëlische bevolking. Maar ook veel Palestijnen lijden onder de Hamas-terreur, zegt de politica. ‘Niet iedereen die in de Gazastrook woont, is een terrorist.’

De afgelopen week was de oorlog in Israël ook in de Nederlandse politiek een veelbesproken onderwerp. Partijen als de ChristenUnie en SGP zijn traditiegetrouw meer uitgesproken in hun steun voor Israël. GroenLinks-PvdA worstelt met zijn positie. Lijsttrekker Frans Timmermans was er snel bij om het ‘willekeurige geweld tegen Israëlische burgers’ van Hamas te veroordelen. Vooral uit de hoek van GroenLinks klonk hier kritiek op: een deel van de leden bepleit een meer kritische houding richting Israël.

Van der Plas lijkt hierin een middenpositie te zoeken. Ze zegt vorige week bij een solidariteitsbijeenkomst te zijn geweest om de joodse gemeenschap te steunen. Ze betreurt evenwel ook de ‘onschuldige burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde’.

In een voetbalkantine in Lattrop-Breklenkamp in Overijssel wijt Van der Plas een groot deel van haar inleidende woorden aan de oorlog. Ze vindt dat het ‘schuurt’ om tegen die achtergrond ‘allerlei vrolijke dingen te doen’ bij de aftrap van haar campagne en zegt ook te hebben nagedacht hoe dat op een goede manier kan. Tegelijkertijd vindt de partijleider het ook mooi dat het hier mogelijk is.

EINDE

[87]

”De PVV werd in 2005 onder de naam Vereniging Groep Wilders opgericht door Geert Wilders, een parlementslid dat zich het jaar daarvoor had afgescheiden van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en sindsdien als eenmansfractie onder de naam Groep Wilders opereerde. Wilders is fractievoorzitter in de Tweede Kamer, partijleider én partijvoorzitter. Tevens is hij het enige lid van de PVV

WIKIPEDIA

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

https://nl.wikipedia.org/wiki/Partij_voor_de_Vrijheid

[88]

ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS/TEKST

VAN DE GEHELE RAPPORTAGE

ASTRID ESSED

PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICSTHESISHENK BOVEKERK 
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics Henk Bovekerk (s475630) Tilburg University the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major) Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert Fall Semester 2011   

https://www.henkbovekerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf

UNIVERS

STUDENT KRIJGT 10 VOOR THESIS OVER ”FASCISTISCHE” PVV

6 JANUARI 2012

Henk Bovekerk, UvT-student (Liberal Arts & Sciences) werd voor zijn thesis ‘Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics: An Analysis‘, beloond met het hoogst haalbare: een tien.

Naar aanleiding van het boekje De Eeuwige Terugkeer van het Fascisme van Rob Riemen (2010) maakte Bovekerk een analyse van de PVV van Geert Wilders. Rob Riemen stelt dat Geert Wilders en zijn beweging het prototype zijn van hedendaags fascisme. Wat is eigenlijk fascisme? Is er inderdaad een terugkeer van het fascisme? En zijn Geert Wilders en zijn beweging het prototype van hedendaags fascisme? Op basis van het werk van historicus Robert O. Paxton over hoe het fascisme werkt, en na bestudering van de werken van onder andere Geert Wilders en Martin Bosma, concludeert Bovekerk dat we in Nederland inderdaad te maken hebben met een fascistische partij in een gevorderd stadium: de PVV.

Overigens is de scriptie van Bovekerk nog niet gepubliceerd in de Theses-database van de UvT. Volgens de universiteit zal dat nog een week duren. Update: Bovekerk publiceerde de scriptie inmiddels wel op zijn eigen site. Lees de scriptie hier.

Bovekerk werd bij het schrijven van de scriptie begeleid door arabist Jan Jaap de Ruiter.  Tweede lezer is Jan Blommaert.  Beiden staan bekend als tegenstander van de PVV.  Op internet ontstond daarom direct na bekendmaking van het nieuws een discussie over de onafhankelijkheid van de begeleiders en het linkse imago van de universiteit.

Is het niet opvallend dat een student, die de PVV fascistisch noemt, zo’n hoog cijfer krijgt van een academicus die bekend staat als PVV-criticus?  Op Twitter laat de arabist weten de thesis academisch briljant te vinden: “De thesis van Bovekerk is door mij, als begeleider en prof Jan Blommaert als tweede lezer met een 10 beoordeeld op grond van de kwaliteit. De PVV aanhangers moeten niet zo bang zijn voor een beetje kritiek en een scherpe academische analyse.”

Tegen Univers zegt de arabist: “Het cijfer voor deze thesis heeft enkel te maken met de academische kwaliteit ervan; daar waren zowel ik als de tweede lezer het over eens.”

Via Twitter laat Geert Wilders weten: “Op de KU in T zijn ze allemaal Stapel.” De wetenschappers van de UvT reageren daar vervolgens weer op via Twitter. “Tilburg University nodigt de heer Wilders van harte uit voor een inhoudelijk debat op onze schone campus .”

EINDE

”Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land. Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid. Hier is ons plan:

 in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander. Zo gaat de PVV dat doen:
 1. Nederland de-islamiseren – Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht – Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht – Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies – Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde – Preventief opsluiten radicale moslims – Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten – Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland – 
Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran ”

CONCEPT – VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017 – 2021 NEDERLAND WEER VAN ONS! 

https://www.pvv.nl/images/Conceptverkiezingsprogrammma.pdf

PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017-2021/WAT HEEFT

DIE FASCISTISCHE PARTIJ VOOR ONS IN PETTO?

ASTRID ESSED

7 OCTOBER 2020

HET FASCISTISCHE KARAKTER VAN DE PVV/BRONNEN,

ONDERZOEKEN

ASTRID ESSED

INDYMEDIA UK

A TSUNAMI OF RACISM

POLITICAL VIEWS MR WILDERS

ASTRID ESSED

2007

https://www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2007/04/369132.html

The political views of Mr G. Wilders, the newly elected Dutch MP, who came into power with 9 seats after the Dutch parliamentary elections dd 2006, are not only being characterized by populism, racism and Islamophobia, also they contain elements, which hold a plea for the foundation of a police-state.

The political views of Mr Wilders [Dutch MP and chairman of the ”Party for the Freedom”]
A tsunami of racism

Introduction:

Germany, 1933

”Therefore, urgent changes are necessary!
Germany has to become a strong and vital country again!
A country with a lasting and strong economy!
A country, which declares war to Jewish villains!
A country, which gives a strong solution on the problems of civilians!
Long live a better and stronger Germany!”

After the speech, the hysterical crowd shouted loudly ”Heil Hitler!”

A speech, walked away from history, with a heinous dimension, especially seen against the light of the horrible events in nazi-Germany, with as absolute abyss, Auschwitz.

Whoever is assuming, that, seeing against the light of the racist, populistic and hatespeech-character, this speech has been held by Adolf Hitler or one of his nazi-partners, is mistaken

I was referring to a somewhat shortened passage from the election-pamphlet of Mr Wilders, dated dd august 25th of 2006, by which, of course, ”Germany” should be replaced by ”The Netherlands” and ”Jewish villains” [a term, loved by the nazi-ideologists] by ”islamic” terrorism [see for the passage of the election-pamphlet, under ”Sources]

Those, who are assuming, that I refer to the political views of mr Wilders, being nazi-like, are mistaken also, because happily, that’s not [yet] the case

However, there are similarities between the political views of Wilders and the nazi-ideology, namely the populism, the scapegoat-model, the hatespeech against certain groups of the population, and the vaguely formulated call for a ”strong” nation and economy

The similarities are strikingly strong, regarding the by Wilders proposed political measures in the direction of a police-State, which will be showed in underlying.

A Political career:

Mr Wilders started his political career at the right wing liberal People’s Party for Freedom and Democracy [in Dutch: VVD], from which he became a member in 1989
From 1997 until 1998 he was a member of the municipal Council in Utrecht, the fourth largest city of the Netherlands.
In 1998 he was elected to the national Parliament, where he represented the VVD untill 2004
He belonged to the conservative rightwing-part of the party and was known by pro-Palestinian political and human rights activists as a strong supporter of the Israeli political-military policy

I refer to this later

The foundation of the Party for Freedom [in Dutch: PVV]

He left the VVD in 2004 after a conflict about the alleged future Turkish EU membership, that was excluded by Wilders, not because of the Turkish human rights violations, but because of his objection as Turkey, being a non-European [read ”islamic”] country
After his MP position being a one-man political fraction, named ”Wilders Group”, he and his adherents founded the Party for Freedom [PVV], which won the elections in 2006 and entered the Parliament with 9 seats
Wilders is the chair of the PVV in parliament

B Political views

The political views of Mr Wilders can be qualified as racist, populist and hatespeechlike
Also elements of his political views include a plea for the foundation of a police-state, by which he is violating the elementary rules of democracy

With his views, he should have been given the anti-human rights price, violating the fundamental principles of humanity and civilisation

1 Racist points of view:

In the authoritative Dutch dictionnary ”Dikke van Dale”, racism is being defined as:

”the utterance of contempt, hostility or hatred of the one race against the other, stemming from a feeling of superiority”

In article 2, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, racism is being defined as

”any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life”

Striking is the fact, that the views of Mr Wilders are conforming to both definitions about racism

In a number of mediainterviews he has referred to the fact that the values of ”other” [read: ”non-western] cultures are not as high standarded like ”ours” [read: the western and in particular Dutch culture]

In this respect I refer to a statement of Mr Wilders, which he has regularly uttered in interviews:

”We must not pretend, whether the values of our culture are as good as the other cultures”

From this statement, the conclusion can be drawn, that he states, that ”our” [read the very heterogenous ”white” autochton Dutch culture] culture is superior to other [non western] cultures

According to the definition in the Van Dale about racism, such views are racist

Also Mr Wilders makes a clear and negative distinction between people of different descent and belief, which is racist according to the International Convention against Racism [see above]
I’ll illustrate this with the following examples:

I ”Streetterrorists”

This racism has been based upon the continuous and oversimplified views about the Islam as a religion, the muslims in general and the Morrocon population in particular.
Regularly Morrocan streetyouth, who have in some cases come in conflict with the judicial authorities, are been qualified by Mr Wilders and his political gang as ”streetterrorists”

Not only such remarks are seldom based on a serious investigation into the causes of social misbehaviour, also the qualification ”terrorism” is tendentious and unjust, applying only to committers of terroristic assaults on civilians or civilian goals, who have been convicted in a fair and independent trial

The message seems clear:

With such remarks Morrocan youths are being criminalized and stigmatized
The proof of the racist character lies in the fact, that autochtone white Dutch streetyouth, who have come in conflict with the judicial authorities, are not being qualified as ”streetterrorists”

II Western and non-western allochtones [people, who are from non-Dutch descent]

Another example of the racist views of Mr Wilders is his systematic distinction between ”western” and ”non-western” allochtones, with a continuously negative qualification of the latter group [the socalled ”non-western” allochtones]

III ”Inundation”

In his language he makes use of neo-nazilike archetypes like an ”inundation” by ”foreigners” or people of ”non-western” descent
Also he is using the word ”tsunami”

So he described, dd 20-2 this year, the appointment in the newly formed Dutch government [coalition between the christian-democrats, the Labour Party and the smaller somewhat fundamental Christian Union], of two labour-politicians, one of Morrocon, the other of Turkish descent, namely Mr Aboutaleb and Mrs Albayrak as undersecretaries of State [Aboutaleb at Social Services ad Albayrak at immigrationpolicy], as a ”tsunami of Islamizing”

An example from his election-pamphlet, which is confirming his racist views:

”The demografical developments must be viewed with very much concern: the majority of the youth in the big cities is already of non-western descent”

This political view he is sharing with the ultra right wing Israeli politicians [who Wilders is admiring, which shall be no suprise for the reader], who worry about the ”demografical problem” in Israel [the ”threatening” majority of the ”Israeli” Arab people in Israel, by which the legitimacy of the zionistic Jewish State is highly challenged]

It is obvious here:

Only people with racist views, who think they are superior to others, feel threatened by the presence of other cultures, since they don’t think in a humanitarian way, but in lines of descent and cultural differences and have no eye at all for the positive enrichment by other cultures

Shortly after the notorious statement of Mr Wilders about the ”tsunami” of Islamizing, he started a political hate-campaign against the referred secretaries of State, on which I”ll refer later

2 Hatespeech

It is obvious, that those political views, his provoking and uncivilisized behaviour in parliament and his other provoking remarks (notorious is his remark, that muslims should tear to pieces the half of the Koran) are contributing to a further tension between autochton (read ”white”) and allochtone (read originally of ”foreign” descent), people in the Netherlands, which had been intensified since september 11th 2001

Yet apart from his vicious views, it also is a testimony of moral cowardice, to stigmatize and criminalize a population minority (in casu the muslims in general and the Morrocon in particular), who has been victim after september 11th 2001, as well after the murder of the cineast Mr T van Gogh (dd 2-11-2004), of fysical and verbal assaults, as also fireraisings in mosques and islamic schools.

According to article 137, c and d (Dutch criminal Law) as well as racism against a population-minority, as hatespeech-like views, are punishable.
It would therefore recommendable, when Mr Wilders and his co MP”s would be reported to the police

3 Towards a police-state

Authoritarian and inhumane views

As I’ve stated already, the views of Mr Wilders contain elements, which are contrary with democratical principles

I Introduction of administratice detention regarding real or alleged terrorsuspects

A striking example is his great admiration for administrative detention, a notorious Israeli punishment-measure against especially Palestinian prisoners, but also sometimes applied to Israeli settlers, who are religious fanatics

As you’ll know, administration detention means detention without any form or trial
This detention-method, which is, except for Israel, also applied in other human rights-violating countries like China and the former Eastern-European countries, is not only inhuman, but illegal according international judicial standards

Another notorious example of administration detention is Guantanamo Bay

However, despite of the inhuman and internationally illegal character, Mr Wilders, who especially is referring to the Israeli form, in his election pamphlet, Mr Wilders is helding a plea for its introduction in the Netherlands, in respect with real or alleged terror-suspects.

II Introduction of ”labourcamps” for problemyouth

Another remarkable measure, which is vehemently pleaded by Mr Wilders, is the introduction of ”labourcamps” for ”problemyouths”

Without accusing Mr Wilders of the introduction of concentration-camps, the terminology ”labourcamps” reminds me of the labourcamps in the former Eastern European countries, the formet Sovjet Union (Siberia was notorious) and China, in which human rights were being violated very seriously

Also the nazi’s used this detention form, which lead to the death of innumerable prisoners

Yet apart from the exact idea of Mr Wilders, regarding ”labour-camps” the mere proposal is incompatible with the principles of the Dutch democracy
Moreover, very strict youth detention facilities are already existing in the Netherlands, so this Wilders-proposal is also completely meaningless

The fact that he doesn’t give a clear explanation of his ”labour-camp” idea, but his strong admiration for administrative detention, makes me fear the worst

Seeing in the light of his great sympathy regarding ”labour-camps” and administrative detention, I think the conclusion is justified, that a number of fundamental PVV (the party of Mr Wilders) views are incompatible with the democratical principles and show similarities with a dictatorial police-state

4 Populist points of view

One of the main characteristics of real or alleged charismatic leaders of racist and semi-racist organisations is the populist and demagogical element

Populism can be characterized as a political-ideological view, which is not based upon facts, but on underlying society-feelings of discontent and resentment, in casu racism

Because real arguments are usually lacking, populism is repeating commonly accepted views, the feeding of the feelings of resentment, the uttering of meaningless slogans and vague statements.

So it is not surprising that a populist politician like Mr Wilders is referring to slogans like a ”strong Netherlands”, ”a Netherlands to be proud of” and a ”true identity” of the Netherlands, without a further explanation

Also he is champion in scoring easily with the promotion of either already taken measures, or the famous ”commonly accepted views”

I Examples:

In his electionpamphlet he holds a plea for [among else] the following points:

Deportation of illegal people, who have committed a crime [an already existing judicial measure]
The ending of the waiting-lists in Child Welfare [a commonly accepted view]

The spending of more money to medical centres for mentally disturbed elderly people :

He is stating ”less bureaucracy and overhead and [literary said] ”more hands to the sick-beds”
Also this is a view which will be held by nearly anyone [easy scores]

This one you”ll love:

”Clean” one person-rooms for mentally disturbed elderly people in medical care centres. ”Elderly people are no prisoners” [his literal words]

As you have seen, Mr Wilders deserves a price for scoring on ”easy” points

Except for his anti-islamic and anti-refugee views [Mr Wilders is a strong adherent of an immigration-stop], he wants to gain also some popularity under that part of the Dutch autochton election-potential, which is not outspoken racist, but have lesser or smaller prejudices against people of allochton descent

As all populists, he wants to appeal to chauvinistic feelings, with a reference to the socalled ”Dutch glory of the past” [read poverty and repression in the Netherlands and colonialism and slavery abroad]

In the final sense of his ”Declaration of Independence” [a little megalomania is also his strong side] he states:

”Centuries ago, our ancestors changed a swamp into an oasis of tolerance and economical succes, with a flag , wich is internationally synonymous for liberty and freedom
This flag deserves to wave in freedom”

Great, demagocical and especially empty words

C The question of the ‘double nationality”

About the ”double nationality” question, Mr Wilders raised dd 27-2 this year in parliament, I can be short

He described the appointment in the newly formed Dutch government, of two labour-politicians of Morrocon descent, namely Mr Aboutaleb and Mrs Albayrak as undersecretaries of States [Mr Aboutaleb at Social Services and Mrs Albayrak at justice and immigrationpolicy], as a ”tsunami of Islamizing”

Also he proposed a parliamentary motion of ”distrust” against their participation to the government, because of their alleged ”lack of loyalty”, having a double nationality

Obviously the socalled ”double nationality” is not the real issue of Mr Wilders, but merely one of the consequences of his racist political views against ”non-western” allochtones in general and their participation to the government in particular
Clearly this is the case, because Mr Wilders is aware of the fact, that according to the Moroccon law, Morrocon allochtones are not capable to abandon their Morrocon nationality, yet apart from the right of any human being to a double nationality

Although his political circus made no chance in the House of Parliament, the danger is lying in the hatespeech character

D Berufsverbot:

That his reference to ”dual nationality” is a part of his hatred-campaign, is showing in his socalled ”berufsverbot” [the prohibition on certain professions, mostly appied on political opponents] regarding people with a double nationality, excluding one more million people of ”allochton” descent

The professions he refers to are judges, districts attorneys, policemen, military and ambassadors

The tsunami of racism is going on

E Reaction of the Parliament:

Although a parliamentary majority has loud and clear rejected Mr Wilders regarding the ”double nationality”, there was no radical rejection of his fundamental political views, despite some good critics of MP’s of D’66 [left wing liberals], Groen-Links [the Green-left party], the PvdA [the Labour Party] and the Christen-Unie [the fundamental christian coalition-party, which stands for a humane asylum-policy and a somewhat progressive policy regarding the social weak, but is a strong adherent of as well the anti-terrorpolicy as the Israeli-American policy]

The most critics referred only to the ”double nationality” question and the very disrespectful and inconsiderate personal attitude of Mr Wilders, but not to the basics of his views, namely the racism

When the extreme right wing politician Mr Janmaat [Centrumpartij] entered the House of Parliament in 1982, the mainstream politicians openly rejected his views as racist and were ignoring him as much as possible

I hold no plea for the ignoring of Mr Wilders, out of principles of humanity and respect, which should have to be given to every human being

However, I think it is of the greatest importance, that the politicians have the moral courage to unmask his views as racist

With respect to that, the Dutch politicians should take an example from a number of Belgian politicians, who have openly unmasked mr de Filip de Winter, being racist
Many of the Wilders views are corresponding with the Vlaams Belang views [the party of Mr F de Winter, the former Vlaams Blok, which has been convicted because of its racism]

A fundamental political attitude of that kind and the emphasis on a respectful attitude in the parliamentary debates, will contribute a lot to a moral and political defeat of Mr Wilders

Astrid Essed

Amsterdam
The Netherlands

Sources:

Passage from the Wilders election-pamphlet dd august 25th of 2006:

”Therefore, urgent changes are necessary!
The Netherlands have to become a strong and vital country again!
A country with smaller and less-interfering government and a lasting and strong economy!
…………
…………
A country, which is proud on his identity and dares to defend it, also within the reality of the greater European connection.
A country, which is investing in better security for its inhabitants, better education for its children and a more humane care for older people
A country with a harsg punishment for criminal behaviour on the street and islamic terrorism
A country with a government, that solves the problems of the civilians
………………
………………
In short: a better and stronger country [the Netherlands]

Other sources:

http://en.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders

http://en.wikipedia.org/wiki/Party_for_Freedom

http://en.wikipedia.org/wiki/Filip_Dewinter

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Janmaat

http://www.xs4all.nl/~afa/alert/engels/janmaat.html

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/d1cerd.htm

http://en.wikinews.org/wiki/Dutch_member_of_Parliament_proposes_to_abolish_the_Cabinet

http://www.expatica.com/actual /article.asp?subchannel_id=1 &story_id=36456

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=37432

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=37485

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=37720

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=37679

http://www.expatica.com/actual /article.asp?subchannel_id=19&story_id=17983

http://www.expatica.com/actual/article.asp?channel_id=1&story_id=12536

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=37677

http://www.reuters.com/article /worldNews/idUSL242937120070224

http://www.nisnews.nl/public/270207_1.htm

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=36615

http://www.expatica.com/actual /article.asp?subchannel_id=1&story_id=36456

http://www.expatica.com/actual/article.asp?subchannel_id=1&story_id=38041

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2007/03/is_wilders_wife_a_dual_nationa.php

http://ibloga.blogspot.com/2007/02/saudi-ambassador-wilders-must.html

http://rawstory.com/news/dpa/Saudi_envoy_insists_Dutch_politicia_02182007.html

http://www.radionetherlands.nl /currentaffairs/ned070321a-mc

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/03/01/wdutch01.xml

http://www.islamophobia-watch.com/islamophobia-watch/2007/2/14/wilders-get-rid-of-half-of-koran.html

http://dutchreport.blogspot.com/2005/02/first-speech-geert-wilders.html#110755208764880540

Astrid Essed

ZIE OOK

[89]

”Het Meldpunt Midden en Oost Europeanen was een actie en website van de Partij voor de Vrijheid om overlast van Polen, Roemenen en Bulgaren te melden.”

WIKIPEDIA

MELDPUNT MIDDEN EN OOST EUROPEANEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meldpunt_Midden_en_Oost_Europeanen

AD

PVV: ”POLEN MELDPUNT GROOT SUCCES”

13 DECEMBER 2012

https://www.ad.nl/binnenland/pvv-polenmeldpunt-groot-succes~a76f4348/

Het veelbesproken PVV-meldpunt over Polen, Roemenen en Bulgaren heeft al 40.000 klachten opgeleverd. De meeste problemen gaan over dronkenschap, lawaai en parkeeroverlast. De PVV noemt het meldpunt ‘een groot succes’. Dat schrijft het AD.

Sinds het meldpunt begin dit jaar is geopend kreeg de partij van Geert Wilders ruim 175.000 reacties binnen. Het overgrote deel was echter onbruikbaar omdat het haatmails of spam betrof.

Volgens de PVV gaat het in meer dan de helft van de klachten om overlast. Maar ook werd veel geklaagd over het inpikken van banen en woningen door mensen uit Midden- en Oost-Europa (16 procent van de klachten). In mindere mate gingen de klachten over crimineel gedrag als diefstal, inbraak en vandalisme.

Het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen, in de volksmond het ‘Polenmeldpunt’ genoemd, is al vanaf de start omstreden. Er kwamen duizenden klachten binnen bij anti-discriminatiebureaus. Politici in binnen- en buitenland distantieerden zich van het initiatief.

EINDE

BNN VARA

UPDATE: EUROPESE COMMISSIE VERBOLGEN

OVER PVV MELDPUNT

10 FEBRUARI 2012

https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/update-europese-commissie-verbolgen-over-pvv-meldpunt

De Europese Commissie heeft alle burgers van Nederland opgeroepen de PVV oproep tot intolerantie niet op te volgen. Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie en Grondrechten) zei vrijdagavond dat de PVV-website volledig indruist tegen de Europese principes.

Reding: “In Europa staan we voor vrijheid. We staan voor een open continent waar burgers kunnen gaan, werken en studeren waar ze willen”, aldus Reding. De burgers van de 27 EU-lidstaten moeten zich overal in de unie thuisvoelen, benadrukte ze. “We lossen onze problemen alleen maar op door meer solidariteit, niet door medeburgers te verklikken.”

Wilders reageerde direct op de aanval van Reding:

“Brussel kan de pot op. We hebben al meer dan 32.000 meldingen. De website is een schot in de roos. We zoeken feiten over overlast en verdringing door Midden- en Oost-Europeanen. Het verwijt van discriminatie is uit de lucht gegrepen en onzinnig.”

Europarlementariërs vinden het meldpunt van de PVV onacceptabel. Rutte liet weten nog geen commentaar te willen geven. Hij zegt het niet passend te vinden commentaar te leveren op posities die individuele partijen innemen. Ook voelt hij zich niet aangesproken omdat het minderheidskabinet geen afspraken over Europese zaken heeft gemaakt met gedoogpartner PVV.

Een storm van protesten is opgestoken nadat de PVV woensdag haar anti-Polenmeldpunt startte. Op allerlei manieren nemen mensen het op voor Midden- en Oost-Europeanen die door de PVV in het vizier zijn genomen. Veel reacties zijn ludiek, want je moet de PVV vooral niet te serieus nemen. Maar andere ook serieus, zoals vanuit gemeenten en streken waar veel mensen uit Oost-Europa wonen en werken en natuurlijk van de beoogde zondebokken zelf.

Update 15.00 uur

Het meldpunt Limburgers ziet zich genoodzaakt geen nieuwe meldingen meer aan te kunnen nemen. Reden hiervoor is dat men het meldpunt te serieus nam. De initiatoren schrijven op de website :

Het is mooi geweest met de reacties, helaas verzandde dit ludieke initiatief in onnodig gescheld en gemopper van mensen die het te serieus nemen. We nemen geen nieuwe reacties meer aan.

Al heel snel waren er allerlei ludieke tegenhangers van de website, zoals het meldpunt Limburgers , meldpunt Belgen , het meldpunt Middenbeemsterhorken van de satirische website De Speld, maar natuurlijk ook het meldpunt autochtone Nederlanders. Alle deze websites spelen met het eenvoudig na te maken ontwerp van de PVV-site. 

Behalve in het ontwerp, is het nieuwe PVV-platform voor openlijke discriminatie ook kinderlijk eenvoudig te manipuleren. Klagen kan namelijk anoniem en er wordt verder ook op geen enkele manier gecontroleerd wie er achter de klacht zit, hoe vaak mensen klagen etc. Op Twitter, Facebook en andere sociale media roepen mensen dus op om het massaal het klachtenformulier op de PVV-site in te vullen, maar dan vooral ‘nee’ te antwoorden op alle vragen over overlast.

Rapper en Pool van het Jaar 2011 Mr. Polska heeft de website Waardevolle Gezelligheid opgezet, waarop mensen juist positieve ervaringen met Polen, Oostblokkers, MOE-landers of hoe je ze ook wilt noemen.

Serieuze protesten zijn er ook. De gemeente Opmeer moet ook niks hebben van het meldpunt van de PVV. Burgemeester GertJan Nijpels en zijn gemeenteraad waren unaniem voor een voorstel waarin de PVV wordt opgeroepen eventuele klachten vanuit de gemeente Opmeer “niet van toepassing te verklaren.” Verder gaat het gemeentebestuur alle gemeenteraden in het land oproepen ook een dergelijk voorstel aan te nemen. Volgens de gemeenteraad van de Noord-Hollandse gemeente gaat het meldpunt voorbij aan artikel 1 van de grondwet over gelijke behandeling. Dat meldt de Barneveldse Krant.

[90]

WILDERS’ HEILSTAAT VOOR WIT NEDERLAND/PARADIJS

OP AARDE?

ASTRID ESSED

24 DECEMBER 2021

[91]

NOS

WILDERS OVER ISLAM-STANDPUNTEN: ”PRIORITEITEN

LIGGEN BIJ ANDERE ZAKEN”

14 NOVEMBER 2023

https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13961/artikel/2497859-wilders-over-islam-standpunten-prioriteiten-liggen-bij-andere-zaken

PVV-leider Geert Wilders wil deelnemen aan een volgend kabinet en dan bij voorkeur niet in een gedoogconstructie. Dat zegt hij in het lijsttrekkersinterview van Nieuwsuur. Hij is bereid concessies te doen, mocht het zover komen, ook wat betreft zijn standpunten over de islam. “Er zijn belangrijkere prioriteiten.”

Het kernpunt van de PVV is sinds de oprichting in 2006 onveranderd: de “islamisering” van Nederland moet worden beperkt. “Nederland is geen islamitisch land”, schrijft Wilders in het voorwoord van zijn verkiezingsprogramma.

Maar volgens Wilders heeft Nederland momenteel grotere problemen dan het terugdringen van de islam. “De islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode.”

Wilders noemt immigratie en asiel, de gezondheidszorg en bestaanszekerheid als voorbeelden van zaken die voor hem nu belangrijker zijn dan zijn strijd tegen de islam. “Als wij dadelijk – waar ik op hoop, en waar ik eerlijk gezegd ook van uitga – aan die onderhandelingstafel komen, zullen dat onze prioriteiten zijn.”

‘Existentieel gevaar’

In 2018 wilde Wilders “bepaalde islamitische uitingen” nog per wet verbieden. In een initiatiefwetsvoorstel noemde hij de islam een “existentieel gevaar” dat Nederland bedreigt. In zijn verkiezingsprogramma staat nog altijd dat hij geen moskeeën en islamitische scholen wil, dat hij de koran en de islamitische hoofddoek in overheidsbouwen wil verbieden. “Zeggen wij: als dit niet gerealiseerd wordt, dan gaan we niet regeren? Het antwoord daarop is: nee, ik snap dat andere punten nu belangrijker zijn”, aldus Wilders.

Dit initiatiefwetsvoorstel kreeg geen meerderheid, net als een ander voorstel uit 2019 voor een verbod op dubbele nationaliteiten van bewindspersonen. De Raad van State verklaarde beide voorstellen “onverenigbaar met de wezenlijke uitgangspunten van de democratische rechtsstaat”.

Wilders benadrukte in Nieuwsuur het liefst in een meerderheidscoalitie te willen regeren met centrumrechtse partijen. Hij noemde de BBB, VVD, JA21 en NSC als voorkeurspartners, “al zal ik Pieter Omtzigt nog wel moeten overtuigen”.

Voor de VVD en NSC zijn de anti-rechtsstatelijke standpunten van de PVV een barrière om met die partij te regeren. Op de vraag of Wilders bereid is die punten te parkeren, zegt hij: “Dat zijn niet mijn woorden, maar dat u er heel ver naast zit, kan ik niet zeggen.”

[92]

 AD

PVV SLAAT ALLE CONCURRENTEN KNOCK-OUT, WILDERS BELOOFT

ZICH ”REDELIJK” OP TE STELLEN

22 NOVEMBER 2023

https://www.ad.nl/politiek/pvv-slaat-alle-concurrenten-knock-out-wilders-belooft-zich-redelijk-op-te-stellen~a7ef7029/

Nederland slaat rechtsaf. De PVV van Geert Wilders heeft de verkiezingen overtuigend gewonnen. In de exitpoll gaat de partij ruim aan kop met 35 zetels. Daarmee wordt de partij ruim twee keer zo groot.

In zijn verkiezingsspeech zei Wilders dat ‘de asieltsunami’ zal worden beperkt en dat Nederlanders weer meer geld in hun portemonnee zullen krijgen. ,,De kiezer heeft gesproken: hij is het zat. Hij is het spuugzat! En wij gaan zorgen dat die Nederlander weer op 1 komt te staan.’’

Hij deed een oproep aan andere partijen om samen te werken. ,,De PVV is niet meer te negeren met 35 zetels. Elke partij, ook de onze, zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’ Hij zei dat er oplossingen moeten worden gevonden ‘binnen de grenzen van de Grondwet’. ,,En dat zal lukken’’, beloofde hij.

Wilders belooft zich ‘redelijk te willen opstellen’ bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij zei te begrijpen dat partijen niet willen samenwerken als de PVV vast houdt aan een verbod op islamitische scholen bijvoorbeeld.

Andere partijen op ruime afstand van de PVV

Alle andere partijen volgen in de voorlopige uitslag op ruime afstand. De tweede partij lijkt de samenwerking GroenLinks-PvdA te worden met 25 zetels. Regeringspartij VVD van vertrekkend premier Mark Rutte verliest fors en wordt de derde partij met 24 zetels. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract (NSC) lijkt de Tweede Kamer binnen te komen met 20 zetels.

De winst van Wilders staat niet op zichzelf. In veel Europese landen zitten anti-migratiepartijen in de lift.

De BBB van Caroline van der Plas staat vooralsnog op 7 zetels. Dat is weliswaar meer dan de ene Kamerzetel die de partij nu heeft maar toch een bescheiden winst. Bij de Statenverkiezingen in maart was de partij immers nog afgetekend de grootste van het land.

De exitpoll van de NOS en RTL Nieuws is een indicatie van de verkiezingsuitslag. Er zijn nog geen stemmen geteld, maar bij de uitgang van een aantal verkiezingsbureaus is kiezers gevraagd wat zij hebben gestemd.

Kiezer rekent af met het beleid van afgelopen jaren

Voorafgaand aan de verkiezingen leken de Kamerverkiezingen ongemeen spannend te worden. In de laatste polls van de drie grote peilbureaus dinsdagavond gingen VVD, PVV en GroenLinks-PvdA nog nek aan nek. Maar de kiezer heeft afgerekend met het beleid van de afgelopen jaren: de grootste groep koos voor de partij van Wilders die het sluiten van de grenzen voor migranten als speerpunt maakte van de campagne.

De PVV werd voor veel rechtse kiezers aanvaardbaar nadat Wilders had gezegd zijn meest extreme islam-standpunten zoals het verbod van de koran ‘in de koelkast te zullen zetten’. Migratie was voor veel kiezers een van de belangrijkste onderwerpen waarop zij hun stemkeuze te bepaalden.

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zei dat de kiezer een duidelijke boodschap heeft afgegeven dat de zittende partijen het niet goed hebben gedaan. Volgens NSC-leider Pieter Omtzigt is hij beschikbaar om ‘te praten over kabinetsdeelsname’. ,,Maar dat is niet eenvoudig met dit verkiezingsresultaat. Iedereen zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’

Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA koos in zijn toespraak direct voor de aanval op de PVV. Volgens hem zijn GroenLinks en PvdA mede de samenwerking aangegaan omdat ‘iedereen gelijk is’. ,,We zullen de democratie en de rechtsstaat blijven verdedigen!’’

Formatie wordt hels karwei

Als de uiteindelijke uitslag inderdaad lijkt op de eerste exitpoll, dreigt de formatie van een nieuw kabinet een hels karwei te worden. Het vormen van een coalitie die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt heel lastig. Een coalitie met de PVV ‘over rechts’ wordt moeilijk omdat onder andere Pieter Omtzigt van NSC samenwerking met de PVV eerder uitsloot. Wel kwam hij daar woensdagavond weer voorzichtig op terug. VVD-lijsttrekker VVD zei eerder niet deel te nemen aan een kabinet als de PVV de grootste zou worden en Wilders premier werd.

Een coalitie door het midden lijkt onmogelijk. GroenLinks-PvdA en VVD hebben allebei gezegd dat ze liever niet met elkaar willen samenwerken.

En een coalitie ‘over links’ wordt lastig omdat daar minimaal zeven partijen voor nodig lijken. Daar komt bij dat de middenpartijen D66 en CDA fors hebben verloren en komen in de exitpoll uit op respectievelijk 10 en 5 zetels. Het CDA heeft al gezegd dat die partij dit keer niet beschikbaar is voor regeringsdeelname.

Vrijdag komen de lijsttrekkers van de partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen bijeen om te vergaderen hoe het nu verder moet. Dan zal een verkenner worden aangewezen die achter gesloten deuren bij alle partijleiders gaat aftasten wie met wie zou willen.

Wilders: ‘Mooiste dag van mijn leven’

Wilders zei na afloop van zijn overwinningsspeech dat dit ‘de mooiste dag van zijn leven’ is. ,,Ik merkte de laatste dagen al dat de overwinning weleens groter zou kunnen uitpakken dan wat de peilingen meldden. Het zal keihard werken worden, maar we zijn klaar om te regeren.’’

Wilders denkt premier van alle Nederlanders te kunnen zijn. ,,Premier.. tja zo ver is het nog niet. Maar we kunnen over onze schaduw heen springen en zijn bereid om ons constructief op te stellen. Ik hoop dat andere partijen dat ook willen. We zullen het zien de komende weken.’’

[93]

VOLKSKRANT

WILDERS WIL PREMIER VAN ALLE NEDERLANDERS ZIJN: ”ONGEACHT

WAAR JE VANDAAN KOMT EN WAT JE GELOOF IS”

22 NOVEMBER 2023

https://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-wil-premier-van-alle-nederlanders-zijn-ongeacht-waar-je-vandaan-komt-en-wat-je-geloof-is~ba233425/

Na zijn enorme overwinning zet Wilders zijn verzoenlijke toon van de verkiezingscampagne door. Hij roept andere partijen op tot samenwerken. ‘Ik snap heel goed dat partijen niet in een regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dat gaan we dus ook niet doen.’

Wilders zei expliciet dat hij niet zal aandringen op anti-islamitische maatregelen als een Koranverbod of de sluiting van islamitische scholen. ‘We blijven binnen de kaders van de Grondwet. Ik zal premier voor alle Nederlanders zjin. Ongeacht waar je vandaan komt en wat je geloof is.’

‘We zullen moeten samenwerken, zoeken naar overeenkomsten’, zo richtte hij zich tot andere partijen. Hij noemde de VVD, BBB en Pieter Omtzigts NSC als logische partners om mee te regeren. Samen hebben zij een ruime meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. ‘We zullen allemaal concessies moeten doen. Ik zal me ook redelijk opstellen.’

Voorop staat dat hij het asielbeleid drastisch wil aanscherpen, ook als dat lastig ligt omdat Europese regels of het VN-vluchtelingenverdrag in de weg staan. ‘Je moet regels kunnen aanpassen, ook in Europa. Wetten zijn niet statisch, verdragen ook niet.’

EINDE

[94]

”Volgens partijleider Timmermans laat de uitslag zien dat “heel veel mensen denken dat rechts de oplossing in handen heeft”. Hij vindt het nu aan PVV-leider Wilders om te kijken hoe een kabinet te vormen. Timmermans wil niet met hem samenwerken. “Hij zet een hele religie buitenspel.”

D66-leider Jetten werd “chagrijnig” wakker en spreekt van een “harde klap”. Hij zegt dat D66 nu bescheidenheid past. PvdD-leider Ouwehand werd wakker met “pijn en gevoel van verdriet”, Volt-leider Dassen spreekt van een zwaar gemoed, omdat winnaar PVV “lijnrecht staat tegenover alles waar wij voor staan”.

Ook Denk vreest de komst van een kabinet onder leiding van de PVV en spreekt van 1 miljoen Nederlandse moslims die worden weggezet. “Daar is heel veel angst over.”

NOS

NOS

MEEDOEN MET DE PVV OF DE OPPOSITIE IN?

VVD EN NSC ZIJN ER NOG NIET UIT

23 NOVEMBER 2023′

https://nos.nl/collectie/13958/artikel/2498983-meedoen-met-de-pvv-of-oppositie-in-vvd-en-nsc-zijn-er-nog-niet-uit

Een dag na de politieke aardverschuiving zijn de meeste politieke partijen bijeen om te praten over hoe nu verder. Na het vieren van overwinningen dan wel het likken van wonden, staan partijen voor de vraag wat de uitslag betekent en of ze willen en kunnen meedoen in een nieuw kabinet.

In een volle PVV-zaal, met een nieuwe fractie van 37 leden, is partijleider Wilders er helemaal klaar voor. “Gisteren hadden we feest, vandaag drinken we champagne, daarna gaan we keihard aan het werk. De Nederlander verdient het en het gaat gebeuren dat de PVV in een volgend kabinet komt”, zegt Wilders.

Hij herhaalt dat hij wil samenwerken met andere partijen en zegt dat de tijd van verschillen zoeken nu voorbij is. “De kiezer heeft gesproken, de verhoudingen liggen vast.”

VVD: nieuwe werkelijkheid

De VVD vindt dat het initiatief in de formatie moet liggen bij de PVV en NSC. Na overleg met haar fractie wijst partijleider Yesilgöz erop dat haar partij tien zetels heeft verloren en nu “niet in de lead” is. Ze wil eerst zien waar PVV en NSC mee komen.

Dinsdag zei Yesilgöz dat ze niet in een coalitie wil onder leiding van PVV-voorman Wilders. Vandaag zegt ze het “stap voor stap” te willen bekijken. Volgens haar is er nu een nieuwe werkelijkheid. Maar de partij neemt wel even de tijd om het te laten bezinken.

BBB-leider Van der Plas spreekt uit dat ze mee wil doen met Wilders. Ze wil “graag in een coalitie met de VVD, NSC en PVV, mits Geert een beetje meebeweegt”. Ze wijst erop dat Wilders beloofd heeft milder te worden en dat het nu belangrijk is of hij dat “echt gaat doen”. Want plannen als het verbieden van de Koran of een nexit zijn wat de BBB betreft “onuitvoerbaar en onhaalbaar”.

NSC: fractie spreekt morgenochtend ook nog

Waar Omtzigt voor de verkiezingen afwijzend was over samenwerken met de PVV vanwege de standpunten over de islam en de rechtstaat benadrukte hij gisteravond dat “het land bestuurd moet worden”.

Of dat betekent dat de partij met de PVV wil meeregeren werd vanmiddag niet duidelijk. “Als je twintig zetels hebt, dan kun je niet op dag één zeggen: we doen niet mee.” Omtzigt zei voor de “verantwoordelijkheid te staan om een regering te vormen” maar ook dat het “niet de meeste makkelijke formatie wordt”.

De kans bestaat dat de partij intern verdeeld is over regeren met de PVV. Omtzigt zei dat de fractie morgen verder praat en “aan de verkenner duidelijk zal maken waar zijn fractie staat”.’

SGP-leider Stoffer zegt dat het nu “eerst aan de grote partijen” is, maar sluit “geen enkele coalitie uit” . Stoffer noemt samenwerken met D66 “moeilijker dan met de PVV”.

Partijen die niet met de PVV willen praten over een kabinet zijn onder meer GroenLinks-PvdA, D66, Partij voor de Dieren, Volt, Denk en de SP.

Ondanks winst en een tweede plek zijn er veel bedrukte gezichten te zien bij de gezamenlijke fractie van GroenLinks-PvdA. Volgens partijleider Timmermans laat de uitslag zien dat “heel veel mensen denken dat rechts de oplossing in handen heeft”. Hij vindt het nu aan PVV-leider Wilders om te kijken hoe een kabinet te vormen. Timmermans wil niet met hem samenwerken. “Hij zet een hele religie buitenspel.”

D66-leider Jetten werd “chagrijnig” wakker en spreekt van een “harde klap”. Hij zegt dat D66 nu bescheidenheid past. PvdD-leider Ouwehand werd wakker met “pijn en gevoel van verdriet”, Volt-leider Dassen spreekt van een zwaar gemoed, omdat winnaar PVV “lijnrecht staat tegenover alles waar wij voor staan”.

Ook Denk vreest de komst van een kabinet onder leiding van de PVV en spreekt van 1 miljoen Nederlandse moslims die worden weggezet. “Daar is heel veel angst over.”

Het CDA sluit deelname aan een nieuw kabinet niet helemaal uit. Maar het is eerst “nu echt aan partijen die hebben gewonnen”, zegt partijleider Bontenbal.

Remkes niet bellen

De gesprekken over de formatie starten nog niet vandaag, zoals dat in het verleden gebeurde. Morgen zijn alle lijsttrekkers uitgenodigd door de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp.

Het is de bedoeling dat er op voordracht van de PVV een verkenner wordt aangewezen, die gesprekken gaat voeren met alle partijen over de vraag welke coalitie ze willen en mogelijk achten. De nieuwe verkenner moet, zo sprak de Kamer eerder af, iemand met afstand tot de politiek zijn.

VVD-prominent Johan Remkes hoeven ze in elk geval voorlopig niet te bellen. Bij Sven op 1 zei Remkes vanmorgen dat het hem “niet goed denkbaar” lijkt dat hij morgen wordt aangesteld als verkenner in de kabinetsformatie. “Bel mij niet”, is zijn boodschap, al zegt hij erbij dat hij wel altijd opneemt als de telefoon gaat.

Hij adviseert de lijsttrekkers ook om “een time-out van een paar dagen” te nemen, en de uitslag eerst eens goed door te laten dringen alvorens besluiten te nemen. De kans dat onder meer de NSC van Omtzigt, met toch een sleutelrol in wat nu komen gaat, die tijd gaat nemen lijkt groot.

EINDE BERICHT

Daarom sta ik hier met een zwaar gemoed. De PVV wil een Nexit, het wil de klimaatcrisis niet aanpakken, en ik vind het heel zorgwekkend dat de PVV, een partij die anti-rechtstatelijk is, zo groot is geworden…

Laurens Dassen, Volt

TELEGRAAF

VOLT LEIDER TELEURGESTELD EN GEFRUSTREERD OM

WINST PVV

https://nieuws.nl/algemeen/20231122/volt-leider-teleurgesteld-en-gefrustreerd-om-winst-pvv/

De winst van PVV is voor Volt-leider Laurens Dassen teleurstellend en frustrerend. “Ik sta hier met een zwaar gemoed”, zegt hij in eerste reactie op de exitpolls van Ipsos, opdracht van NOS en RTL. Daarin komt Volt uit op 2 zetels, een verlies van 1 zetel ten opzichte van 2021.

“PVV staat lijnrecht tegenover alles waar wij voor staan”, zegt Dassen bij de evenementenlocatie in Utrecht. “Dit is een partij die mensen uitsluit, die voor een Nexit is.” Dat terwijl Volt juist voor meer samenwerking met Europa is. Hij vindt dat het in de campagne veel te weinig is gegaan over het belang van de Europese Unie.

De frustratie bij Dassen is merkbaar als hij opsomt wat er volgens hem miste in de verkiezingscampagne. “Er is een oorlog op ons continent en alleen al daaruit blijkt het belang van Europa”, zegt hij. “Daar is het veel te weinig over gegaan.” Hij vindt dat politici “jaar op jaar op jaar” de schuld naar Brussel hebben geschoven. “Daardoor denken mensen misschien dat Europa niet belangrijk is.”

Hij vindt zelf dat de campagne van Volt wel goed is gegaan. “We hebben laten zien dat we radicale keuzes konden maken, voor het klimaat en de toeslagen.”

Of Volt ooit samen in een coalitie zal gaan met PVV weet Dassen zeker. “Dat nooit. We staan diametraal tegenover elkaar.”

Op het moment dat de tweede exitpoll binnen kwam, hielden alle aanwezigen in Utrecht hun adem in. Uit de eerste poll kwam de verwachting van 2 zetels voor Volt. Toch gaat er een teleurgestelde zucht door de zaal op het moment dat de tweede poll bevestigt dat het er voorlopig 2 blijven.

In aanloop naar deze verkiezingen peilde Volt steeds 3 zetels. Met dat aantal kwam de pan-Europese partij van Laurens Dassen in 2021 ook de Tweede Kamer in. Daarvan zijn er in de huidige Kamer nog 2 over, omdat Nilüfer Gündoğan uit de partij werd gezet nadat zij was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zij ging als eenpitter door, maar neemt nu toch afscheid van de politiek.

EINDE BERICHT

“Wij zijn democraten, de democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Wij zullen schouder aan schouder met al die andere democraten in Nederland die het met ons eens zijn de rechtsstaat blijven verdedigen. De rechtsstaat is heilig voor ons”

NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD

TIMMERMANS: NU BREEKT HET UUR AAN, DAT WIJ DE

DEMOCRATIE GAAN VERDEDIGEN

22 NOVEMBER 2023

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20231122_82625541?utm_source=google&utm_medium=organic

Lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA zegt dat het tijd is om de democratie te beschermen. “Wij zijn democraten, de democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Wij zullen schouder aan schouder met al die andere democraten in Nederland die het met ons eens zijn de rechtsstaat blijven verdedigen. De rechtsstaat is heilig voor ons”, zei Timmermans in een eerste reactie op de verkiezingszege van de PVV van Geert Wilders.

Timmermans zegt dat zijn partij nooit in een coalitie zal stappen “met een partij die Nederlanders uitsluit”. Hij riep andere linkse partijen op: “sluit je bij ons aan, laten we een vuist maken tegen onrecht, een vuist maken tegen discriminatie, een vuist maken tegen uitsluiting en een vuist maken in de strijd tegen armoede.

Hij riep zijn toehoorders op: “Hou elkaar nou even vast. Want wij laten in Nederland niemand los. En als je op school, in je buurt of op je werk mensen tegenkomt die vragen: hoor ik hier nog wel?, zeg je heel duidelijk ja.” Timmermans voegde er daarna aan toe: “in Nederland is iedereen gelijk, het maakt niet uit waar jouw wieg stond, waar de wiegen van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden, je hoort erbij.”

De voormalige Eurocommissaris zei ook dat hij teleurgesteld is in de verwachte uitslag voor GroenLinks-PvdA. “Ik had op veel meer gehoopt.” De partij staat op 25 zetels in de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL. De PVV van Wilders zou 35 zetels krijgen. Toen Timmermans Wilders feliciteerde met zijn overwinning, klonk boegeroep vanuit de zaal waar GroenLinks-PvdA de uitslagenavond volgde.

EINDE BERICHT

FRANS TIMMERMANS: ”NU BREEKT HET UUR AAN, DAT WIJ DE DEMOCRATIE GAAN VERDEDIGEN

ASTRID ESSED

YOUTUBE.COM

FRANS TIMMERMANS (GROENLINKS-PVDA) REAGEERT OP DE EXITPOLL

“De politiek van intolerantie is genormaliseerd terwijl die nooit normaal mag zijn”

LEIDSCH DAGBLAD

D’66 LEIDER JETTEN: OVERWINNING PVV OOK DOOR KEUZES

VVD

22 NOVEMBER 2023

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20231122_81184761?utm_source=google&utm_medium=organic

De waarschijnlijke verkiezingsoverwinning van PVV komt onder meer door keuzes van de VVD. Dat zei D66-leider Rob Jetten op de verkiezingsuitslagavond van zijn partij in Amsterdam. De VVD heeft dat gedaan door “een gekozen campagne over de ruggen van vluchtelingen.”.

“De politiek van intolerantie is genormaliseerd terwijl die nooit normaal mag zijn”, aldus Jetten, waarna gejuich en geklap uit de zaal klonk. Hij beloofde “de komende jaren te blijven werken tegen haat en intolerantie. Want als één partij dat doet als anderen stil blijven staan, zijn het Democraten 66.”

Volgens de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL krijgt D66 10 zetels. Tijdens de vorige verkiezingen won D66 24 zetels.

EINDE

“Er is een partij de grootste die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt. Tegen al die mensen die nu veel pijn en angst voelen zeg ik: de Partij voor de Dieren staat naast je. En we blijven knokken voor gelijkwaardigheid.”

DE PARTIJ VOOR DE DIEREN BEHAALT 3 ZETELS IN DE TWEEDE

KAMER

https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/3-zetels

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bekend. De Partij voor de Dieren haalt 3 zetels in de Tweede Kamer.

Bedankt aan iedereen die heeft gestemd voor de dieren, voor de natuur en voor een gezonde toekomst. Wij zijn vastbesloten om ons diepgroene geluid te laten horen en te blijven strijden voor een leefbare Aarde. En uiteraard veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne. Samen keren we het tij!

Esther Ouwehand: “Er is een partij de grootste die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt. Tegen al die mensen die nu veel pijn en angst voelen zeg ik: de Partij voor de Dieren staat naast je. En we blijven knokken voor gelijkwaardigheid.

We hebben verloren. De dynamiek van de afgelopen dagen is helaas ten koste gegaan van groene en progressieve partijen, waaronder de Partij voor de Dieren. Maar het klimaat trekt zich helemaal niks aan van verkiezingen. De planeet trekt zich niks aan van verkiezingen. En de dieren rekenen op ons. Daarom is de Partij voor de Dieren harder nodig dan ooit.”

De politiek moet de problemen van Nederland oplossen. De Partij voor de Dieren weet precies welke oplossingen er nodig zijn om de verschillende crises van ons land aan te pakken. In de Tweede Kamer zullen we daar ons diepgroene geluid laten horen en zetten we ons de komende jaren weer keihard in voor een duurzame toekomst waarin dieren, natuur, klimaat en rechtvaardigheid centraal staan.

Samen eisen we een toekomst!

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 81 t/m 94/Sweet Caroline en Vriend Milders

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.