Noten 69 t/m 80/Sweet Caroline en Vriend Milders

[69]

ZIE NOOT 68

[70]

ASTRID ESSED STELT VOMAR OPNIEUW AAN DE KAAK OVER

DE GECONTINUEERDE VERKOOP VAN AVOCADO’S UIT 

ISRAEL/VOMAR, HOE LANG BLIJFT U BEZETTINGS EN UITHONGERINGSSTAAT ISRAEL NOG STEUNEN?

ASTRID ESSED

2 NOVEMBER 2023

ZIE OOK

[71]

ASTRID ESSED LETTER TO THE EDITOR

PUBLISHED BY THE GHANAREPORT

THE GHANAREPORT

HAMAS ATTACK ON ISRAEL/THE RIGHT TO RISE UP

AGAINST THE ISRAELI OCCUPATION

ZIE VOOR GEHELE ARTIKEL, NOOT 58

ZIE OOK

”1.

 Affirms the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination recognized as being entitled to the right of self-determination to restore to themselves that right by any means at their disposal;”

VN AV RESOLUTIE 2649

https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/14DA6ECEAD5F088A8525630A0072450D
General AssemblyDistr.
GENERAL
A/RES/2649
30 November 1970

Original: ENGLISH
2649 (XXV).The importance of the universal realization of the right of peoples
to self-determination and of the speedy granting of independence
to colonial countries and peoples for the effective guarantee and
observance of human rights

The General Assembly,

Emphasizing the importance of the universal realization of the right of peoples to self-determination and of the speedy granting of independence to colonial countries and peoples for the effective guarantee and observance of human rights,

Concerned that many peoples are still denied the right to self-determination and are still subject to colonial and alien domination,

Regretting that the obligations undertaken by States under the Charter of the United Nations and the decisions adopted by United Nations bodies have not proved sufficient to attain respect for the right of peoples to self-determination in all cases,

Recalling its resolution 2588 B (XXIV) of 15 December 1969 and resolution VIII adopted by the International Conference on Human Rights held at Teheran in 1968, 

1/

Considering that it is necessary to continue the study of ways and means of ensuring international respect for the right of peoples to self-determination,

Noting the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 

2/ which elaborated the principle of self-determination of peoples,

Recalling its resolution 1514 (XV) of 14 December 1960 containing the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,

Recalling its resolution 2621 (XXV) of 12 October 1970 on the programme of action for the full implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples,1.

 Affirms the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination recognized as being entitled to the right of self-determination to restore to themselves that right by any means at their disposal;2.

 Recognizes the right of peoples under colonial and alien domination in the legitimate exercise of their right to self-determination to seek and receive all kinds of moral and material assistance, in accordance with the resolutions of the United Nations and the spirit of the Charter of the United Nations;3. 

Calls upon all Governments that deny the right to self-determination of peoples under colonial and alien domination to recognize and observe that right in accordance with the relevant international instruments and the principles and spirit of the Charter;4. 

Considers that the acquisition and retention of territory in contravention of the right of the people of that territory to self-determination is inadmissible and a gross violation of the Charter;5.

 Condemns those Governments that deny the right to self-determination of peoples recognized as being entitled to it, especially of the peoples of southern Africa and Palestine;6.

 Requests the Commission on Human Rights to study, at its twenty-seventh session, the implementation of the United Nations resolutions relating to the right of peoples under colonial and alien domination to self-determination, and to submit its conclusions and recommendations to the General Assembly, through the Economic and Social Council, as soon as possible.

1915th plenary meeting
30 November 1970.

_________________1/ Final Act, (E.68.XIV.2), p.9.2/ Resolution 2625 (XXV).

[72]

ASTRID ESSED LETTER TO THE EDITOR

PUBLISHED BY THE GHANAREPORT

THE GHANAREPORT

HAMAS ATTACK ON ISRAEL/THE RIGHT TO RISE UP

AGAINST THE ISRAELI OCCUPATION

ZIE VOOR GEHELE ARTIKEL, NOOT 58

[73]

”Van der Plas lijkt hierin een middenpositie te zoeken. Ze zegt vorige week bij een solidariteitsbijeenkomst te zijn geweest om de joodse gemeenschap te steunen. Ze betreurt evenwel ook de ‘onschuldige burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde’.”

NEDERLANDS DAGBLAD

VAN DER PLAS: NIET IEDEREEN IN DE GAZA STROOK IS EEN

TERRORIST

14 OCTOBER 2023

https://www.nd.nl/varia/varia/1195802/van-der-plas-niet-iedereen-in-de-gazastrook-is-een-terrorist

NIEUWS

 Bij de aftrap van de verkiezingscampagne van de BoerBurgerBeweging staat partijleider Caroline van der Plas stil bij de ‘onschuldige slachtoffers van beide zijden’ van de oorlog tussen Israël en Hamas. Ze benoemt de ‘verschrikkelijke, gruwelijke, sadistische terroristische aanslagen’ tegen de Israëlische bevolking. Maar ook veel Palestijnen lijden onder de Hamas-terreur, zegt de politica. ‘Niet iedereen die in de Gazastrook woont, is een terrorist.’

De afgelopen week was de oorlog in Israël ook in de Nederlandse politiek een veelbesproken onderwerp. Partijen als de ChristenUnie en SGP zijn traditiegetrouw meer uitgesproken in hun steun voor Israël. GroenLinks-PvdA worstelt met zijn positie. Lijsttrekker Frans Timmermans was er snel bij om het ‘willekeurige geweld tegen Israëlische burgers’ van Hamas te veroordelen. Vooral uit de hoek van GroenLinks klonk hier kritiek op: een deel van de leden bepleit een meer kritische houding richting Israël.

Van der Plas lijkt hierin een middenpositie te zoeken. Ze zegt vorige week bij een solidariteitsbijeenkomst te zijn geweest om de joodse gemeenschap te steunen. Ze betreurt evenwel ook de ‘onschuldige burgerslachtoffers aan Palestijnse zijde’.

In een voetbalkantine in Lattrop-Breklenkamp in Overijssel wijt Van der Plas een groot deel van haar inleidende woorden aan de oorlog. Ze vindt dat het ‘schuurt’ om tegen die achtergrond ‘allerlei vrolijke dingen te doen’ bij de aftrap van haar campagne en zegt ook te hebben nagedacht hoe dat op een goede manier kan. Tegelijkertijd vindt de partijleider het ook mooi dat het hier mogelijk is.

EINDE

[74]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

Kieswijzer Tweede Kamer-verkiezingen 2023 – Israël/Palestina

Welke politieke partijen willen een staakt-het-vuren in Gaza? Welke erkennen de staat Palestina? En welke zijn voor sancties tegen Israël? In aanloop naar de verkiezingen van 22 november presenteert The Rights Forum een overzicht van de standpunten van de partijen rond de kwestie-Israël/Palestina.

Update Stemwijzer (21-11-2023)

Afgelopen weken, ook na het verschijnen van onze stemwijzer, is er veel gebeurd, en hebben verschillende partijen zich uitgesproken.

Zo hebben D66 en SP het kabinet gevraagd krachtig afstand te nemen van de racistische, gewelddadige en ronduit genocidale opmerkingen van Israëlische ministers. Het kabinet komt echter niet verder dan een passieve afkeuring, en wil niet openlijk de Nederlandse ‘bondgenoot’ veroordelen. Effectieve Israëlkritiek blijft een taboe voor het kabinet. Ook heeft D66 zich aangesloten bij de oproep om kolonisten geen visum meer te geven, en plan dat door het kabinet wordt afgewezen.

GL-PvdA heeft afgelopen weken meer aandacht gevraagd voor de belangrijke rol van het Internationaal Gerechtshof en Strafhof. Nederland maakte deze week bekend dat het kabinet te laat was om een zienswijze in te dienen bij het Gerechtshof in de zaak over de (il)legaliteit van de 56-jarige bezetting, maar ook dat er 3 miljoen extra zou worden overgemaakt aan het Strafhof voor het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden.

De overige partijen, vooral ter rechterzijde, hebben zich weinig uitgelaten. Vooral kwalijk is het uitblijven, ondanks meer dan 15.000 doden in Gaza en een ongekende humanitaire catastrofe, tot een oproep voor een staakt-het-vuren. Een debat daarover werd door o.a. CDA en VVD over de verkiezingen heen getild.

Stemgedrag van de partijen tijdens het kabinet-Rutte IV

Sinds de laatste verkiezingen dienden partijen 76 moties waarin een duidelijk standpunt werd genomen met betrekking tot de kwestie-Israël/Palestina. Daarvan leverden 62 expliciet kritiek op Israëls bezetting van Palestijns gebied en Israëlische schendingen van het internationaal recht. In de overige veertien moties werd juist steun uitgesproken voor Israëls (bezettings-)beleid.

Onderstaande grafiek geeft in de groene kolommen in percentages weer in hoeverre partijen voor moties hebben gestemd die tegen Israëls bezettingsbeleid gericht zijn. De rode kolommen geven in percentages weer hoe vaak partijen voor moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid steunen.

Deze tweede grafiek geeft een totaaloverzicht, waarin partijen een score toebedeeld krijgen van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe vaker de partijen moties hebben gesteund die tegen Israëls bezettingsbeleid zijn en hoe vaker ze tegen moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid steunen. Hoe lager de score, hoe vaker partijen tegen moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid bekritiseren, en hoe vaker ze voor moties hebben gestemd die Israëls bezettingsbeleid steunen.

Uit deze grafieken blijkt dat met name DENK, BIJ1, Partij voor de Dieren en SP zich bij stemmingen in de Tweede Kamer sterk hebben gemaakt voor internationaal recht en rechtvaardigheid. Aan de andere kant van het spectrum blijkt dat met name JA21, PVV en SGP Israëls bezettingsbeleid in sterke mate steunen.

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Wil een staakt-het-vuren voor Gaza?

Nee. BBB stemde tegen een motie die de regering vroeg om schendingen van het internationaal recht door Israël te veroordelen. Van der Plas heeft zich ook openlijk uitgesproken tegen een staakt-het-vuren.

TWEEDE KAMER

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z18255&did=2023D44095

Motie van de leden Sjoerdsma en Piri over alle schendingen van het internationaal recht duidelijk veroordelen en tegengaan

Indieners

 • Indiener
  S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Kati Piri, Kamerlid PvdA

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 63

75Vereist: 75

150Totaal: 150

  FractiesZetelsVoor/TegenNiet

 deelgenomen

VVD34Tegen

D6624Voor

PVV16Tegen

CDA14Tegen

PvdA9Voor

SP9Voor

GroenLinks8Voor

PvdD6Voor

ChristenUnie5Tegen

FVD5Tegen

BBB4Tegen

DENK3Voor

SGP3Tegen

Groep Van Haga2Tegen

Volt2Voor

BIJ11Voor

Ephraim1Niet deelgenomen

Fractie Den Haan1Voor

Gündogan1Niet deelgenomen

JA211Tegen

Omtzigt1Tegen  

TEKST MOTIE SJOERDSMA EN PIRI

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Sjoerdsma%20en%20Piri%20over%20alle%20schendingen%20van%20het%20internationaal%20recht%20duidelijk%20veroordelen%20en%20tegengaan%20(1).pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 

Vergaderjaar 2023–2024  

  21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 2742 MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN PIRI 

Voorgesteld 24 oktober 2023 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging,   

overwegende dat Israël het recht heeft zijn eigen burgers te beschermen, Hamas de gijzelaars dient vrij te laten en de raketaanvallen moeten stoppen; 

overwegende dat Israëlische militaire acties hebben geleid tot duizenden Palestijnse doden, dat de VN-mensenrechtencommissaris constateert dat de Israëlische regering Gazanen collectief straft door water, voedsel, medicijnen, elektriciteit en brandstof te onthouden; 

overwegende dat de repressie door Israëlische militairen en gewapende kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever toeneemt en voorkomen moet worden dat nog meer Palestijnen hier slachtoffer van worden; 

verzoekt het kabinet álle schendingen van het internationaal recht duidelijk te veroordelen en tegen te gaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Sjoerdsma

Piri  

[75]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Wil een staakt-het-vuren voor Gaza?

Nee. BBB stemde tegen een motie die de regering vroeg om schendingen van het internationaal recht door Israël te veroordelen. Van der Plas heeft zich ook openlijk uitgesproken tegen een staakt-het-vuren.

BBB 

TEGEN EEN STAAKT HET VUREN

ZIE

Staakt-het-vuren?

Net als GroenLinks/PvdA roept D66 op tot een staakt-het-vuren; een oproep waar CDA en BBB niets voor voelen. “Een staakt-het-vuren betekent dat je zegt: we moeten gaan onderhandelen”, zegt Caroline van der Plas. “Maar Hamas is een terroristische organisatie. En je onderhandelt niet met terroristen.””

NOS

KAMERLEDEN WEGEN WOORDEN OVER CONFLICT HAMAS-ISRAEL

OP GOUDSCHAALTJE

19 OCTOBER 2023

https://nos.nl/collectie/13959/artikel/2494665-kamerleden-wegen-woorden-over-conflict-hamas-israel-op-goudschaaltje

Kamerleden wegen woorden over conflict Hamas-Israël op goudschaaltje

In de Tweede Kamer worstelen sommige partijen met de oorlog tussen Israël en Hamas. Eensgezind heeft de Tweede Kamer de aanvallen van Hamas op Israël veroordeeld, maar er klinken bij veel partijen inmiddels ook groeiende zorgen over de burgerslachtoffers in Gaza en de groeiende polarisatie in Nederland.

Vandaag bleek bijvoorbeeld GroenLinks/PvdA spijt te hebben van de steun aan een SGP-motie waarin het recht op zelfverdediging van Israël tegen het geweld van Hamas wordt benadrukt. De twee samenwerkende partijen hebben een verklaring naar buiten gebracht waarin staat dat er een andere keuze had moeten worden gemaakt.

De steun kwam GroenLinks/PvdA de laatste dagen op veel kritiek te staan, met name op sociale media. “Het was nooit onze bedoeling om schendingen van het internationaal humanitair recht te bagatelliseren of er uitzonderingen op te formuleren”, staat nu in de verklaring.

“Het was beter geweest als we zelf een motie hadden ingediend met onze eigen bewoordingen, en deze motie niet hadden gesteund”, zegt de partijencombinatie achteraf.

Polariseren

Ook andere partijen worstelen met het onderwerp, dat veel emoties oproept in de samenleving en ook in de achterbannen. “Ik ben woordvoerder stikstof geweest”, zegt CDA-Kamerlid Derk Boswijk. “Ik dacht dat dat een complex onderwerp was, maar dit is nog veel complexer en gevoeliger.”

Wat het CDA-Kamerlid vooral stoort, is dat als hij zegt dat hij voor het recht van Israël op zelfverdediging is, hij meteen in het “hokje” gestopt wordt dat hij niet geeft om de Palestijnen. En als hij pleit voor het rekening houden met de Palestijnse bevolking, dat dat meteen wordt gezien als tegen Israël zijn. “Met dat hele hokjesdenken en polariseren moeten we stoppen. Het leidt tot niets.”

Boswijk koppelt het recht op zelfverdediging aan de oproep aan Israël om proportioneel te reageren en binnen de regels van het internationaal recht. “Het is schrijnend dat het aantal burgerslachtoffers zo oploopt. Of het nou om het leven van een onschuldige Israëliër gaat of om dat van een onschuldige Palestijn, beide is even erg.”

Sommige Kamerleden vrezen dat een al te duidelijke stellingname voor één van de strijdende partijen kan leiden tot grotere spanningen tussen bevolkingsgroepen in Nederland. “Het is denk ik van het grootste belang dat we opkomen voor het internationaal recht en de waardigheid van mensenlevens en dat betekent dat we luidkeels de terreur van Hamas moeten veroordelen”, benadrukt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. “Maar we kunnen niet fluisteren of zwijgen wanneer Israël internationale schendingen begaat, en dat doen we nu wel.”

Hij wil dat demissionair premier Rutte zich evenwichtiger uitlaat over het conflict. Rutte legt tot nu toe de nadruk op het recht van Israël om zich te verdedigen tegen het geweld van Hamas. “Hij moet ook zeer kritisch zijn over het feit dat Israël de Gazanen collectief straft door water, voedsel en elektriciteit te onthouden aan Gaza”, zegt Sjoerdsma.

Staakt-het-vuren?

Net als GroenLinks/PvdA roept D66 op tot een staakt-het-vuren; een oproep waar CDA en BBB niets voor voelen. “Een staakt-het-vuren betekent dat je zegt: we moeten gaan onderhandelen”, zegt Caroline van der Plas. “Maar Hamas is een terroristische organisatie. En je onderhandelt niet met terroristen.”

Van der Plas maakt zich “heel erg veel zorgen” over de gevolgen van het conflict in Nederland. “Onder het mom van pro-Palestina demonstraties hebben we te maken met regelrechte Jodenhaat.” Ze erkent het recht om te demonstreren, maar leuzen als ‘From the river to the sea, Palestine wil be free’ zijn volgens haar antisemitisch en strafbaar.

Stephan van Baarle, de lijsttrekker van Denk, vindt juist dat de demonstraties om de Palestijnen te steunen tot dusver waardig zijn verlopen. “Antisemitisme veroordelen wij altijd. Ik zeg ook altijd: protesteer waardig. Probeer zo veel mogelijk mensen te overtuigen dat de 75 jaar durende onderdrukking van de Palestijnen moet stoppen.”

Zelf verspreidde Van Baarle een kaart van het Midden-Oosten, waarbij het huidige grondgebied van Israël, inclusief de bezette gebieden, is ingekleurd met de Palestijnse vlag. Hij ziet dat niet als provocatie. “Ons standpunt is duidelijk. Wij zijn voor een één staat-oplossing, en die staat heet wat ons betreft Palestina. Met gelijke rechten voor Joden en Palestijnen.”

Komende week debatteert de Tweede Kamer opnieuw met demissionair minister-president Rutte over de situatie in het Midden-Oosten, in voorbereiding op Europees overleg over het conflict.

[76]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Tegen de inzet van uithongering als oorlogswapen in Gaza?

Nee. BBB stemde tegen de motie die de regering verzocht om Israël op te roepen zich te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad die uithongering als oorlogswapen verbiedt. Een opmerkelijk standpunt voor agrarisch Nederland.

TWEEDE KAMER

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z18260&did=2023D44100

Motie van de leden Dassen en Jasper van Dijk over Israël oproepen om zich te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad

Indieners

 • Indiener
  Laurens Dassen, Kamerlid Volt
 • Medeindiener
  J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 68

75Vereist: 75

150Totaal: 150

FractiesZetelsVoor/TegenNiet deelgenomen
VVD34Tegen
D6624Voor
PVV16Tegen
CDA14Tegen
PvdA9Voor
SP9Voor
GroenLinks8Voor
PvdD6Voor
ChristenUnie5Tegen
FVD5Voor
BBB4Tegen
DENK3Voor
SGP3Tegen
Groep Van Haga2Tegen
Volt2Voor
BIJ11Voor
Ephraim1Niet deelgenomen
Fractie Den Haan1Voor
Gündogan1Niet deelgenomen
JA211Tegen
Omtzigt1Tegen

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Dassen%20en%20Jasper%20van%20Dijk%20over%20Isra%C3%ABl%20oproepen%20om%20zich%20te%20houden%20aan%20resolutie%202417%20van%20de%20VN-Veiligheidsraad%20(1).pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 

Vergaderjaar 2023–2024   

21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken  

  Nr. 2747 MOTIE VAN DE LEDEN DASSEN EN JASPER VAN DIJK Voorgesteld 24 oktober 2023

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging,   

  constaterende dat momenteel meer dan 2 miljoen Gazanen afgesloten worden van water en voedsel;

verzoekt de regering om Israël, al dan niet in Europees verband, op te roepen zich te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad ten aanzien van het verbod op uithongering als oorlogsmiddel, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Dassen 

Jasper van Dijk     

[77]

”5. Strongly condemns the use of starvation of civilians as a method of warfare in a number of conflict situations and prohibited by international humanitarian law; ”

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2417.pdf

United Nations S/RES/2417 (2018) Security Council Distr.: General 

24 May 2018   

  Resolution 2417 (2018)

 Adopted by the Security Council at its 8267th meeting, on 24 May 2018 The Security Council, 

Recalling all relevant Security Council resolutions, including resolutions 1296 (2000), 1894 (2009), 2175 (2014), and 2286 (2016) and its Presidential Statement of 9 August 2017 (S/PRST/2017/14), 

Deeply concerned about the level of global humanitarian needs and the threat of famine presently facing millions of people in armed conflicts, as well as about the number of undernourished people in the world which, after decades of decreasing, increased over the last two years, with the majority of food insecure people and seventy-five percent of all stunted children under the age of five living in countries affected by armed conflict, amounting to 74 million people facing crisis food insecurity or worse in situations of armed conflict,

  Noting the devastating impact on civilians of ongoing armed conflict and related violence, and emphasising with deep concern that ongoing armed conflicts and violence have devastating humanitarian consequences, often hindering an effective humanitarian response, and are therefore a major cause of the current risk of famine,

Expressing concern over the growing number of armed conflicts in different geographic areas all over the globe, and underlining the urgent need for redoubled efforts for their prevention and resolution, addressing where pertinent the regional dimensions of armed conflicts with specific emphasis on regional diplomacy and arrangements, 

Reiterating its commitment to pursue all possible avenues to prevent and end armed conflicts, including through addressing their underlying root causes in an inclusive, integrated and sustainable manner, 

Recognising the need to break the vicious cycle between armed conflict and food insecurity, 

Reiterating its primary responsibility for the maintenance of international peace and security and, in this connection, its commitment to address conflict-induced food insecurity, including famine, in situations of armed conflict, 

Reaffirming the full respect for the sovereignty and territorial integrity of States in accordance with the Charter of the United Nations, 

Recognising that armed conflict impacts on food security can be direct, such as displacement from land, livestock grazing areas, and fishing grounds or destruction of food stocks and agricultural assets, or indirect, such as disruptions to food systems and markets, leading to increased food prices or decreased household purchasing power, or decreased access to supplies that are necessary for food preparation, including water and fuel, 

Noting with deep concern the serious humanitarian threat, posed to civilians by landmines, explosive remnants of war and improvised explosive devices in affected countries, which has serious and lasting social and economic consequences for the populations of such countries and their agricultural activities, as well as of personnel participating in law enforcement, humanitarian, peacekeeping, rehabilitation and clearance programmes and operations, 

Stressing the particular impact that armed conflict has on women, children, including as refugees and internally displaced persons, and other civilians who may have specific vulnerabilities including persons with disabilities and older persons, and stressing the protection and assistance needs of all affected civilian populations, 

Reaffirming the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peacebuilding, and stressing the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution, 

Recalling the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols of 1977, and the obligation of High Contracting Parties and parties to armed conflict to respect and ensure respect for international humanitarian law in all circumstance s, 

Underlining that using starvation of civilians as a method of warfare may constitute a war crime, 

Stressing that responding effectively to humanitarian needs in armed conflict, including the threat of conflict-induced famine and food insecurity in situations of armed conflict, requires respect for international humanitarian law by all parties to conflict, underlining the parties’ obligations related to protecting civilians and civilian objects, meeting the basic needs of the civilian population within their territory or under their effective control, and allowing and facilitating the rapid and unimpeded passage of impartial humanitarian relief to all those in need, 

Recalling its intention to mandate United Nations peacekeeping and other relevant missions, where appropriate, to assist in creating conditions conducive to safe, timely and unimpeded humanitarian assistance, 

Demanding that all parties to armed conflicts fully comply with their obligations under international law, including international human rights law, as applicable, and international humanitarian law, in particular their obligations under the Geneva Conventions of 1949 and the obligations applicable to them under the Additional Protocols thereto of 1977 and 2005, to ensure the respect and protection of all medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities, 

Reaffirming the obligation of all parties to an armed conflict to comply with international humanitarian law, in particular their obligations under the Geneva Conventions of 1949 and the obligations applicable to them under the Additional Protocols thereto of 1977, to ensure the respect and protection of all humanitarian personnel and United Nations and associated personnel, as well as with the rules and principles of international human rights law and refugee law, 

Reaffirming the need for all parties to armed conflict to respect the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence in the provision of humanitarian assistance, including medical assistance, and reaffirming also the need for all actors engaged in the provision of such assistance in situations of armed conflict to promote and fully adhere to these principles, 

Stressing that the fight against impunity and to ensure accountability for genocide, crimes against humanity, war crimes and other egregious crimes has been strengthened through the work on and prosecution of these crimes in the national and international criminal justice system, ad hoc and mixed tribunals as well as specialized chambers in national tribunals, 

Reaffirming the primary responsibility of States to protect the population throughout their whole territory, 

  1. Recalls the link between armed conflict and violence and conflict-induced food insecurity and the threat of famine, and calls on all parties to armed conflict to comply with their obligations under international humanitarian law regarding respecting and protecting civilians and taking constant care to spare civilian objects, including objects necessary for food production and distribution such as farms, markets, water systems, mills, food processing and storage sites, and hubs and means for food transportation, and refraining from attacking, destroying, removing or rendering useless objects that are indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, crops, livestock, agricultural assets, drinking water installations and supplies, and irrigation works, and respecting and protecting humanitarian personnel and consignments used for humanitarian relief operations;

2. Stresses in this regard that armed conflict, violations of international humanitarian law and international human rights law, and food insecurity can be drivers of forced displacement, and, conversely, forced displacement in countries in armed conflict can have a devastating impact on agricultural production and livelihoods, recalls the relevant prohibition on the forced displacement of civilians in armed conflict, and stresses the importance of fully complying with international humanitarian law and other applicable international law in this context; 

3. Stresses the need for humanitarian assistance to be gender- and agesensitive, and to remain responsive to the different needs of the population, ensuring that these needs are integrated in the humanitarian response; 

4. Calls on all parties to armed conflict to comply with their obligations under international humanitarian law, and underlines the importance of safe and unimpeded access of humanitarian personnel to civilians in armed conflicts, calls upon all parties concerned, including neighbouring States, to cooperate fully with the United Nations Humanitarian Coordinator and United Nations agencies in providing such access, invites States and the Secretary-General to bring to its attention information regarding the unlawful denial of such access in violation of international law, where such denial may constitute a threat to international peace and security, and, in this regard, expresses its willingness to consider such information and, when necessary, to adopt appropriate steps; 

5. Strongly condemns the use of starvation of civilians as a method of warfare in a number of conflict situations and prohibited by international humanitarian law; 

6. Strongly condemns the unlawful denial of humanitarian access and depriving civilians of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supply and access for responses to conflict-induced food insecurity in situations of armed conflict, which may constitute a violation of international humanitarian law; 

7. Urges all parties to protect civilian infrastructure which is critical to the delivery of humanitarian aid and to ensure the proper functioning of food systems and markets in situations of armed conflict; 

8. Urges those with influence over parties to armed conflict to remind the latter of their obligation to comply with international humanitarian law; 

9. Recalls that the Council has adopted and can consider to adopt sanction measures, where appropriate and in line with existing practice, that can be ap plied to individuals or entities obstructing the delivery o 

10. Strongly urges States to conduct, in an independent manner, full, prompt, impartial and effective investigations within their jurisdiction into violations of international humanitarian law related to the use of starvation of civilians as a method of warfare, including the unlawful denial of humanitarian assistance to the civilian population in armed conflict, and, where appropriate, to take action against those responsible in accordance with domestic and international law, with a view to reinforcing preventive measures, ensuring accountability and addressing the grievances of victims; 

11. Requests the Secretary-General to continue to provide information on the humanitarian situation and response, including on the risk of famine and food insecurity in countries with armed conflict, as part of his regular reporting on countryspecific situations; 

12. Further requests the Secretary-General to report swiftly to the Council when the risk of conflict-induced famine and wide-spread food insecurity in armed conflict contexts occurs, and expresses its intention to give its full attention to such information provided by the Secretary-General when those situations are brought to its attention; 

13. Further requests the Secretary-General to brief the Security Council every twelve months on the implementation of this resolution within his annual briefing on the protection of civilians. 

[78]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Veroordeelt de vele racistische, gewelddadige en genocidale uitspraken van Israëlische politici?

Nee. De focus van BBB is strikt eenzijdig. De partij heeft genocidale uitspraken van Israëlische ministers en parlementsleden derhalve niet benoemd, laat staan bekritiseerd.”

[79]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

https://rightsforum.org/kieswijzer-2023/

BOERBURGERBEWEGING [BBB]

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB voert vooral een nationale agenda en heeft amper een buitenlandbeleid. Op een handjevol tweets over het Israël/Palestina-conflict na wordt dan ook weinig gezegd over het onderwerp. De partij is echter uitgesproken fel tegen antisemitisme, en propageert daartoe de IHRA-definitie die kritiek op de Israëlische politiek als ‘antisemitisch’ tracht te framen.

De partij stemt bij Israël/Palestina-moties onveranderlijk pro-Israël. Ze is tegen het weren van producten uit illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is tegen erkenning van de staat Palestina, en lijkt geen enkel probleem te hebben met de oorlogsmisdaden die Israël is Gaza pleegt.

Erkent Palestina?

Nee. De partij stemde tegen alle moties voor erkenning van een Palestijnse staat. In het verkiezingsprogramma staat niets over het erkennen van Palestina als staat.

TWEEDE KAMER

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z08410&did=2021D18580

Motie van de leden Kuzu en Simons over het erkennen van de Palestijnse staat

Indieners

 • Indiener
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Verworpen met handopsteken


Voor: 64

75Vereist: 75

150Totaal: 150

FractiesZetelsVoor/Tegen
VVD34Tegen
D6624Voor
PVV17Tegen
CDA15Tegen
PvdA9Voor
SP9Voor
GroenLinks8Voor
PvdD6Voor
ChristenUnie5Tegen
FVD5Tegen
DENK3Voor
Groep Van Haga3Tegen
JA213Tegen
SGP3Tegen
Volt3Voor
BBB1Tegen
BIJ11Voor
Fractie Den Haan1Voor

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Kuzu%20en%20Simons%20over%20het%20erkennen%20van%20de%20Palestijnse%20staat%20(2).pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 

Vergaderjaar 2020–2021  

  21 501-20 Europese Raad

Nr. 1675 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN SIMONS 

Voorgesteld 19 mei 2021 

De Kamer,    

gehoord de beraadslaging,  

 verzoekt de regering, de Palestijnse staat te erkennen, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

  Kuzu

 Simons  

[80]

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Motie%20van%20de%20leden%20Kuzu%20en%20Simons%20over%20het%20erkennen%20van%20de%20Palestijnse%20staat%20(2).pdf

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 

Vergaderjaar 2020–2021  

  21 501-20 Europese Raad

Nr. 1675 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN SIMONS 

Voorgesteld 19 mei 2021 

De Kamer,    

gehoord de beraadslaging,  

 verzoekt de regering, de Palestijnse staat te erkennen, 

en gaat over tot de orde van de dag.  

  Kuzu

 Simons  

Reacties uitgeschakeld voor Noten 69 t/m 80/Sweet Caroline en Vriend Milders

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.