Noten 7 t/m 15/Blijf Alert!

[7]

”NU DUS VRAAG D, EIGENLIJK EEN EIS

Ik vind, dat het hoog tijd is, dat u als Kamerleden in Groepsverband, dus als Politieke Partij, een Verklaring aflegt, waarin u de PVV duidelijk benoemt als racistisch, xenofoob en Islamofoob, in strijd met de Nederlandse rechtsstaat en verklaart, met deze partij verder niet te willen samenwerken.

VRAAG E
Maar ik vraag/eis meer
Ik ben ook van mening, dat u als Partij erop moet inzetten, dat er een gezamenlijke verklaring komt met alle andere Tweede Kamerpartijen [minus natuurlijk Forum voor Democratie, die naar mijn mening eveneens  fascistisch en racistisch is [19], of als dat niet haalbaar is, met zoveel mogelijk welgezinde partijen, waarbij wordt verklaard
1 Dat de PVV een racistische, xenofobe en Islamofobe partij is, die de huidige democratische rechtsstaat bedreigt
2Dat de partijen, die dat verklaren, niet meer bereid zijn, op welke wijze dan ook [noch in de Tweede Kamer, noch in lagere bestuursorganen] met de PVV en PVV leider Wilders samen te werken.”

PVV EN LEIDER WILDERS BEDREIGING VOOR DE RECHTSSTAAT/

BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN

ASTRID ESSED

10 OCTOBER 2020

[8]

REACTIE PVV 

On Monday, October 12, 2020, 03:09:07 PM GMT+2, PVV <pvv_kana@tweedekamer.nl> wrote:

Geachte mevrouw Essed,

We hebben uw mail in goede orde ontvangen. Elke politieke partij kiest zijn standpunten, die zullen niet door iedereen gewaardeerd worden, daar hebben wij respect voor.

Hopelijk is er een andere partij waar u zich wel door vertegenwoordigd voelt.

Met vriendelijke groet,

Publieksvoorlichting Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid

www.pvv.nl

DE HAATZAAIERIJ VAN DE PVV EN LEIDER WILDERS/ANTWOORD ASTRID ESSED AAN DE PVVASTRID ESSED13 OCTOBER 2020
https://www.astridessed.nl/de-haatzaaierij-van-de-pvv-en-leider-wilders-antwoord-astrid-essed-aan-de-pvv/

[9]
LAWAAIPROTEST TILBURG: ”BAUDET, FVD, OPGEROT,WEG ERMEEPETER STORM11 MAART 2022
https://www.peterstormt.nl/2022/03/11/lawaaaiprotest-tilburg-baudet-fvd-opgerot-weg-er-mee/
Geplaatst op 11 maart 2022 door egel

vrijdag 11 maart 2022

Met een kleine, maar levendige actie hebben een vijftiental mensen luidruchtig duidelijk gemaakt wat ze vonden van de verkiezingsbijeenkomst die Forum voor Democratie (FvD) in Tilburg hield. Ons standpunt weerklonk in een leus: ‘Baudet, FvD, Opgerot, Weg Er Mee!’ Dat standpunt onderstreepten we dus met een bak herrie, want het was een lawaaiprotest.

De lawaaiactie was voorafgegaan door een poging om het Van der Valk Hotel in Tilburg waar de fascistenbijeenkomst plaats vond, onder druk te zetten door ze te e-mailen en anderen daar ook toe op te roepen: cancel deze bijeenkomst alstublieft. Dat is door aardig wat mensen gedaan, maar Van der Valk vond het niet nodig om daarop te reageren. Intussen hadden we ook ons protest op poten gezet,(2) en afgelopen avond, 11 maart 2022, was het dus zover.

Op ons voorverzamelpunt bij de ingang van het Leijpark vond eerst een klein handjevol, en iets later nog wat meer mensen, elkaar. De laatste praktische dingen doorgenomen, afgesproken dat we op elkaar zouden letten en dergelijke, en hopla, snel door het park naar de plaats des onheils: het Van der Valk Hotel. Daar stonden nog enkele actievoerders, plus een duo met microfoon en camera: Ongehoord Nederland. De meesten van ons stonden hen gelukkig niet te woord, maar scandeerden onverdroten verder, ook met de camera voor zich en de microfoon irritant voor de neus geduwd.

We konden gewoon voorbij de verbodsborden, voor de trappen van de ingang. Geen politie, vast wel security maar die bleef op afstand. Een enkele persoon die vlak voor ons kwam schreeuwen. Wat mensen die pesterig voor ons klapten en ons smalend bekeken. Verbaasde mensen, geërgerde mensen. Het valt natuurlijk ook niet mee, als sympathisant van een fascistenbende, om te moeten horen: ‘1, 2, 3, 4, We willen geen fascisten Hier!’ Dat riepen we dus, plus ‘Alerta! Alerta! Antifascista!’, “Fascisme? Nee! Fascisme? Nee! Baudet, FvD? Nee, Nee, Nee!’ en dus ook: “Baudet, FvD, Opgerot, Weg Er Mee!” En we riepen en zongen: ‘Say it loud, say it clear! Refugees Are Welcome Here!’ Van die sympatthisanten en medestanders van de FvD waren er trouwens wel akelig veel. Het za er tamelijk druk bezocht uit, edat hotel is ook bepaald geen kleine locatie. Overigens kreeg dat hotel het ook te horen: ‘Tilburg, Schaam je! Van der Valk, Schaam je!’ riepen we ook nog.

We maakte dus verder vooral ook veel herrie. Diversen van ons hadden pannendeksels bij zich, er was minstens een steelpan die flink is bewerkt, en iemand had een heuse vuvuzela, zo’n plastic voetbaltrompetding waar passend irritant mee kan worden getoeterd. Dan hadden we ook nog onze kelen, waaronder een enkele met een opmerkelijk luide stem. En we waren ook voorzien van twee spandoeken. Ja, ik denk dat we ons punt wel hebben weten te maken. Na een dik half uur, hielden we het voor gezien en keerden we terug naar ons verzamelpunt waar we nog even napraatten en afscheid namen.

Heeft dat nu allemaal zin, zo’n lawaaiprotest? Niet in de zin dat er FvD-supporters door op andere gedachten worden gebracht. Wel in de zin dat die mensen misschien iets minder zeker worden: luidruchtige tegenspraak doorbreekt in ieder geval de vermeende vanzelfsprekendheid van een standpunt. Een belangrijker effect is echter wat het met actievoerders zelf doet: je woede delen, zien dat je niet de enige bent die antifascistisch stelling wil nemen, dat soort dingen. Het maakt ons zelf sterker, en da die kracht nemen we mee na afloop, en die hebben we nodig om het ook in ons dagelijks leven vol te houden, tegen de baggerstroom van racisme en fascisme in die de maatschappij overspoelt. Zo’n protest laat ook weer zien aan bezorgde mensen die nog niet in actie zijn geweest: je staat niet alleen!

De actie smeedt ook banden, oude en nieuwe. Wat me opviel is dat ik de helft van de aanwezigen niet kende. Die mensen hadden het via oproepen op sociale media gehoord. Er wat minstens een iemand bij die nog nooit eerder had gedemonstreerd op deze manier. Onderweg en na afloop werd er aardig onderling kennisgemaakt, relevante contactinformatie uitgewisseld en dergelijke. Zo bouwen en verstevigen we netwerken van mensen die iets willen doen, in dit geval tegen fascisme.

Hier blijkt hoe belangrijk het kan zijn op actie-oproepen niet beperkt te houden tot de eigen vertrouwde netwerken. Die worden op zo’n manier ook niet echt groter als je de boel besloten houdt.

Het blijft natuurlijk een afweging. De actie had wel degelijk kunnen uitlopen op narigheid, want een open oproep bereikt natuurlijk niet uitsluitend geestverwanten. De politie volgt ook sociale media, en dan zijn er ook nog de nazi’s. Ik vond het trouwens erg typisch dat we van de politie deze keer geen greintje last hadden, ik had dat niet verwacht. Ik ben natuurlijk ook ten diepste beledigd door dit gebrek aan serieuze aandacht. Maar het maakte onze actie wel een stuk gemakkelijker en relaxeder. Ik ga er overigens niet van uit dat we elke keer op dit soort politionele afzijdigheid kunnen rekenen Voorzorgen als het inseinen van een advocaat en het opzetten van een arrestantengroep zijn niet overbodig, ook niet nu die een keertje alleen maar stand by hebben hoeven zitten.

Al met al zie ik terug op een redelijk succesvolle, plezierig verlopen actie. Een mooie aanloop ook naar meer. Naar de demonstratie tegen racisme en fascisme bijvoorbeeld die op 13 maart ook in Tilburg zal plaatsvinden.(3)
Noten:

‘Oproep: schrap het komende verkiezingsfeest van Forum voor Democratie in Tilburg!’, Antifa Brabant, 5 maart 2022, https://antifabrabant.noblogs.org/post/2022/03/05/oproep-schrap-het-komende-verkiezingsfeest-van-forum-voor-democratie-in-tilburg/

2 ’11 maart 2022, Tilburg: lawaaiprotest tegen FvD!’, Antifa Brabant, 8 maart 2022, https://antifabrabant.noblogs.org/post/2022/03/08/11-maart-2022-tilburg-lawaaiprotest-tegen-fvd/

3 Zie ‘Verkiezingen gemeenteraad’, AntiRacismeGroep Tilburg, 23 februari 2022, https://antifabrabant.noblogs.org/post/2022/03/05/oproep-schrap-het-komende-verkiezingsfeest-van-forum-voor-democratie-in-tilburg/ voor meer informatie over de demonstratie.

Peter Storm

EINDE ARTIKEL

[10]
YOUTUBE.COMIK ZAG TWEE BEREN BROODJES SMEREN
https://www.youtube.com/watch?v=gsaiVMg9ZbE

[11]

”Gisteren kwamen voor het eerst fractievoorzitters in het geweer omdat Wilders uithaalde naar Kamerleden met hoofddoeken en sprak van “roedels” Turkse en Marokkaanse Nederlanders, maar de vorige keer, toen hij migranten “hyena’s” noemde, zei niemand iets”FRONTAAL NAAKTWILDERS IS NIET DE SCHULD VAN VERA BERGKAMP19 JANUARI 2022https://www.frontaalnaakt.nl/archives/wilders-is-niet-de-schuld-van-vera-bergkamp.html
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 6
[12]
”Gisteren kwamen voor het eerst fractievoorzitters in het geweer omdat Wilders uithaalde naar Kamerleden met hoofddoeken en sprak van “roedels” Turkse en Marokkaanse Nederlanders, maar de vorige keer, toen hij migranten “hyena’s” noemde, zei niemand iets”FRONTAAL NAAKTWILDERS IS NIET DE SCHULD VAN VERA BERGKAMP19 JANUARI 2022https://www.frontaalnaakt.nl/archives/wilders-is-niet-de-schuld-van-vera-bergkamp.html
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 6
[13]WIKIPEDIAGIDI MARKUSZOWER
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gidi_Markuszower

[14]WIKIPEDIAERIC VAN DER BURGhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Eric_van_der_Burg

”Deze Staatssecretaris, de Kaagsecretaris, voert de agenda van Sigrid Kaag enGroen Links uit.Op alle vlakken wordt het asielbeleid versoepeld.Deze week nog heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangegevende voorwaarden voor gezinshereniging te gaan versoepelen, waardoorhet aantal statushouders kan verdrievoudigen, maar de echte doodstraf….doodtrap aan de Nederlander gaat de Staatssecretaris noguitdelen:Nog voor de zomer komt hij met een wetsvoorstel om Gemeenten te dwingen, asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten te huisvesten.”


YOUTUBE.COM
BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS
https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY
GEHELE TEKST YOUTUBE FILMPJE

YOUTUBE.COM
BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS
https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

[Gidi Makuszower, PVV]:
”Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen. [0.23]Al die illegalen ons land uit te gooien en natuurlijk die Syriers en andereVeilige landers [0.29] terug te sturen naar waar ze vandaan komen.
Voorzitter:Ondanks het oorlogsgeweld in de Oekraine is het wel opmerkelijk,dat deze Kamer, en een substantieel deel van het kabinet vandaag dehele dag tijd vrijmaakt om wel over deze problematiek te spreken, entegelijkertijd niet aan de problemen van de gewone Nederlander ehaandacht te willen schenken.Als wij voor [?] de fractievoorzitter, de heer Wilders een debat aanvraagt omover de koopkracht van de Nederlanders te spreken en oplossingen wilaandragen om die te verbeteren, geeft niemand van de coalitie thuis.Dan wil het kabinet daar niet eens over spreken.Dan wil de voorzitter van deze Kamer het debat niet eens inplannen.
Maar wij hier vandaag, eh maar wij hier allemaal in deze zaal en ik zeg hetook uitdrukkelijk tegen alle bewindspersonen, die hier vandaag zitten, zijngekozen en benoemd om de problemen van de Nederlanders op te lossen.
[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten en die de Nederlandse Staat iederjaar opnieuw minimaal twintig miljard euro kosten, hebben we een gigantisch probleem. [1.49]Zo’n groot probleem, dat we nu amper adequaat, beperkt en tijdelijk de Oekraiense vrouwen en kinderen de helpende hand kunnen bieden.En zo’n groot probleem, dat we er als Overheid amper nog zijn voor onzeeigen mensen.Amper iets kunnen doen aan de problemen van de gewone Nederlander.
En daarom voorzitter zeg ik zoals de PVV al jaar en dag zegt, ook vandaag:Het Open Grenzen Beleid maakt Nederland helemaal kapot.De Kaag Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk isvoor het Nederlandse Asiel en Immigratiebeleid, zegt, dat iedereen in de hele wereld hier asiel aan mag vragen.En, dat alle echte vluchtelingen dat dan ook daadwerkelijk krijgen.Maar voorzitter, weet u hoeveel echte vluchtelingen de wereld momenteelkent?Dat is circa vijfentachtig miljoen.Dat is Nederland maal Factor Vijf.
[2.40] En weet u, voorzitter, hoeveel migranten uit Afrika en het Midden-Oostennog naar onze regio toe willen komen, de komende jaren?Dat zijn honderden miljoenen, zo niet een miljard mensen. [2.49]Dat gaat dus niet, voorzitter. 
Deze Staatssecretaris, de Kaagsecretaris, voert de agenda van Sigrid Kaag enGroen Links uit.Op alle vlakken wordt het asielbeleid versoepeld.Deze week nog heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aangegevende voorwaarden voor gezinshereniging te gaan versoepelen, waardoorhet aantal statushouders kan verdrievoudigen, maar de echte doodstraf….doodtrap aan de Nederlander gaat de Staatssecretaris noguitdelen:Nog voor de zomer komt hij met een wetsvoorstel om Gemeenten te dwingen, asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten te huisvesten.
[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten. [3.56]Dank u wel, voorzitter.
[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:[3.58] ”Dank u wel.U had het twee keer over de Kaagsecretaris, u bedoelde volgensmij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. [4.03][Gidi Markuszower, PVV][4.04] Die de….zeker voorzitter, JA” [4.05][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.05]: ”Dat wilde ik alleen even corrigeren voor de Handelingen.” [4.07]Ik dank u zeer, dan gaan we…..[4.10]”[Vera Bergkamp geinterumpeerd door Gidi Markuszower, PVV][Gidi Markuszower, PVV][4.10-4.12] Onverstaanbaar gemompel ”…Ik zou dat wel graag…..”[4.13] ”Ik zou die betiteling wel graag in de Handelingen willen hebben.Want het is juist belangrijk, dat Nederland weet…..[Onverstaanbaar gemompel][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.21] Ja, nee ikke, We gaan op, we gaan netjes met elkaar om, dat hebbenwe ook afgesproken in deze Kamer, het is de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid en u bent de heer Markuszower.Ja, nou.En dat ook voor de Handelingen.Ja, ik heb goed geluisterd [4.36]

EINDE YOUTUBE FILMPJE

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[15]

ZIE VOOR YOUTUBE FILMPJE NOOT 14

Reacties uitgeschakeld voor Noten 7 t/m 15/Blijf Alert!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.