Noten 16 t/m 22/Blijf Alert!

[16]
[16]

1. Ze komen allemaal hierheen

Niets is minder waar. Hoewel het gesprek over migranten en vluchtelingen in de media vaak focust op de (levensgevaarlijke) tocht met bootjes op de Middellandse Zee, blijft het overgrote deel van vluchtelingen vlakbij hun thuisland. 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. De landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangen, zijn Turkije, Pakistan en Libanon. Een klein deel van alle vluchtelingen wordt dus opgevangen in Westerse landen, en het aandeel van Nederland daarin is nog een stuk kleiner.

UNHCR NEDERLAND

5 HARDNEKKIGE MYTHES OVER VLUCHTELINGEN EN

MIGRANTEN

25 JULI 2018

Hoe zit het nou echt? We hebben een aantal veelgehoorde beweringen over vluchtelingen en migranten voor je onder elkaar gezet en uitgezocht.

1. Ze komen allemaal hierheen

Niets is minder waar. Hoewel het gesprek over migranten en vluchtelingen in de media vaak focust op de (levensgevaarlijke) tocht met bootjes op de Middellandse Zee, blijft het overgrote deel van vluchtelingen vlakbij hun thuisland. 85 procent van alle vluchtelingen wordt opgevangen in de regio van crisisgebieden. De landen die wereldwijd de meeste vluchtelingen opvangen, zijn Turkije, Pakistan en Libanon. Een klein deel van alle vluchtelingen wordt dus opgevangen in Westerse landen, en het aandeel van Nederland daarin is nog een stuk kleiner.

2. Het merendeel van de vluchtelingen is man

Regelmatig zien we, vaak via sociale media, opmerkingen voorbij komen over ‘al die mannen die op de vlucht slaan’, en hun vrouw en kinderen zouden achterlaten in hun thuisland. De cijfers laten zien dat dit onjuist is. De verdeling van mannen en vrouwen die wereldwijd op de vlucht slaan is gelijk, blijkt uit het jaarlijkse Global Trend Rapport. Er zijn dus evenveel mannen als vrouwen op de vlucht. Wel is het zo dat de groep vluchtelingen die uiteindelijk in Nederland terecht komt, voor 75% uit mannen bestaat. Het zijn vaak vaders die vervolgens gezinshereniging aanvragen voor hun vrouw en kinderen.

3. De meeste vluchtelingen zijn gelukszoekers

Niemand kiest ervoor om te moeten vluchten. Uit angst voor oorlog of geweld laten vluchtelingen vaak alles achter: familie en vrienden, hun huis, baan of school. De reis die vluchtelingen afleggen op zoek naar een veilige plek is vaak levensgevaarlijk. De vraag of iemand in een ander land mag blijven of niet, wordt zeer nauwkeurig overwogen (vaak door de overheid). Mensen die om economische redenen hun land verlaten, krijgen bijvoorbeeld geen vluchtelingenstatus toegekend.

4. Vluchtelingen zijn illegaal

Vaak moeten mensen plotseling en in het geheim vluchten, bijvoorbeeld uit angst voor vervolging of vanwege sexuele geaardheid. Reisdocumenten worden soms achtergelaten of worden in beslag genomen, en door visavereisten is het vaak niet mogelijk om het vliegtuig te nemen. Irregulier reizen (vaak “illegaal” genoemd) is meestal de enige mogelijkheid voor vluchtelingen. Dit is vaak erg duur én gevaarlijk. Zodra vluchtelingen asiel aanvragen, krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergunning en zijn dan legaal in Nederland. Asiel aanvragen is een mensenrecht. Illegale vluchtelingen bestaan dus niet.

5. Vluchtelingen en migranten zijn hetzelfde

Last but not least: de termen asielzoekers, migranten en vluchtelingen betekenen niet hetzelfde. Deze termen worden vaak met elkaar verward. Migranten en vluchtelingen met elkaar verwarren, kan leiden tot misvattingen over asiel en migratie, en kwalijke gevolgen hebben voor vluchtelingen en asielzoekers.

Vluchtelingen zijn mensen die in hun land van herkomst gegronde vrees hebben voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep . Een vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging. Vluchtelingen krijgen deze status omdat het voor hen te gevaarlijk is om terug te keren naar hun thuisland. Het weigeren van asiel kan voor deze mensen mogelijk dodelijke gevolgen hebben.

Migranten verlaten hun land meestal op vrijwillige basis, en vaak in de hoop op een beter leven elders. Het onderscheid tussen ‘vluchteling’ en ‘migrant’ is essentieel. Vluchtelingen verlaten hun thuisland niet vrijwillig. In tegenstelling tot vluchtelingen kunnen migranten vaak wel veilig terugkeren naar hun land van herkomst.

Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd maar wacht op een beslissing op zijn of haar aanvraag. In Nederland kan iemand bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) asiel aanvragen.Daarna ben je asielzoeker. Een asielzoeker krijgt een verblijfsvergunning wanneer hij of zij erkend wordt als vluchteling. Omdat asiel aanvragen een mensenrecht is, bestaan ‘illegale asielzoekers’ dus ook niet.

Lees meer over het verschil tussen migranten en vluchtelingen, en hoe onze woordkeuze het verschil maakt.

EINDE BERICHT
[17]

”[14.19][De heer Wilders, PVV]Volgepropt met vreemdelingen, die hier niets te zoeken hebben, maar wel alles gratis krijgen.Die onze verzorgingsstaat leegvreten. Meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederland op dit moment gaan naar niet-westerse allochtonen.En asielzoekers zorgen door het hele land voor bedreigingen, geweld enoverlast”……[19.23]”Ja ik zie het juist heel goed.Daarom wil ik het niet.Ik zie-laatst nog, deze week in de krant, wat was het, Eindhovens Dagblad-dat allemaal asielzoekers de boel weer jarenlang waren aan het flessen,met valse rekeningen voor apothekers, van ziektekostenverzekering tot wat dan ook, een grote fraudeboel.En als we kijken, mevrouw de voorzitter, naar niet-westerse allochtonen, waarAfghanen, Syriers onder vallen, dan heb ik hier de cijfers voor ons:Vorig jaar waren er in Nederland 147 duizend 540 tot 80 misdrijven [?] en 1op de drie was niet-westerse allochtoon.1 op de drie.1 op de drie verdachten van misdrijven in Nederland is niet-westers allochtoon en daar vallen de Afghanen en de Syriers ook onder en dan even over de kosten, voorzitter:Ja dat grapje van die migratie en asiel kost ons 16 miljard euro per jaar.16 miljard euro per jaar.Terwijl we geen huis hebben om aan die Nederlanders te geven, geven we gewoon een keer 16 miljard uit.Waarom geeft u die 16 miljard niet gewoon aan de zorg of aan de politieof wat ik net zei, de gepensioneerden met een pensioen.Dat moeten we doen.We moeten opkomen voor onze eigen mensen!
YOUTUBE.COMDE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 202122 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27 UIT
https://www.astridessed.nl/noten-22-t-m-29-wilders-is-weer-aan-de-gang/

DIT ZIJN NOTEN, BEHORENDE BIJ
GEERT WILDERS, HET GROTE GEVAAR/ZIJN ONTMENSELIJKING VAN VLUCHTELINGEN/IN  HIS OWN WORDSASTRID ESSED9 DECEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/geert-wilders-het-grote-gevaar-zijn-ontmenselijking-van-vluchtelingen-in-his-own-words/

[18]

[3.25] Als Nederland nu en in de toekomst een land wil zijn, waar de eigen inwonerseen normaal bestaan kunnen hebben, waar voldoende woningen zijn, waargeen kind met honger naar bed hoeft te gaan, waar het veilig is op straat,ook voor onze vrouwen en kinderen, waar we goed onderwijs aan onzekinderen kunnen geven, en [?] waar de Islam niet alles wat hier licht is,donker heeft gemaakt, als Nederland, Nederland wil blijven, dan moetenwe echt, per direct, stoppen met het toelaten van asielzoekers uit Afrikaen het Midden-Oosten. [3.56]

YOUTUBE.COMBERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS
https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 15

[19]

NRC schrijft :“Tweede Kamerlid Gidi Markuszower van de PVV is onlangs geschorst als bestuurslid van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) wegens een „jarenlang patroon van belediging, denigrerende uitlatingen en dreigende taal”. Dat blijkt de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van het NIK, waarin de schorsing werd uitgesproken. Het NIK is het koepelorgaan van de orthodox-joodse gemeenschap in Nederland.””BNN VARA JOOPORTHODOXE JODEN GOOIEN PVV-KAMERLID UIT ORGANISATIEWEGENS DREIGEN EN BELEDIGEN18 MEI 2018
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/orthodoxe-joden-gooien-pvv-kamerlid-organisatie-wegens-dreigen-en-beledigenNRC schrijft
 :”Tweede Kamerlid Gidi Markuszower van de PVV is onlangs geschorst als bestuurslid van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) wegens een „jarenlang patroon van belediging, denigrerende uitlatingen en dreigende taal”. Dat blijkt de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van het NIK, waarin de schorsing werd uitgesproken. Het NIK is het koepelorgaan van de orthodox-joodse gemeenschap in Nederland.”Markuszower is lid van het orgaan als vertegenwoordiger van joden uit de provincie. Er zou binnen de organisatie een machtsstrijd gaande zijn tussen de Amsterdamse afdeling en afdelingen uit andere delen van het land. In het algemeen bestuur van het NIK stemde niemand tegen de schorsing maar in het dagelijks bestuur heeft de PVV’er nog wel wat steun.Het PVV-Kamerlid trok Markuszower zich in 2010 terug van als kandidaat vanwege een waarschuwing van de minister van Binnenlandse Zaken aan Geert Wilders. De in Tel Aviv geboren Markuszower werd door inlichtingendiensten als een „risico voor de integriteit” van Nederland bestempeld en banden hebben met een buitenlandse inlichtingendienst. Vermoedelijk betrof dat een Israëlische spionagedienst. Ook werd hij gearresteerd wegens verboden wapenbezit.

EINDE ARTIKEL
Markuszower woont in Amstelveen. Hij was lid van de Kerkeraad van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS). Vanaf juni 2014 was hij penningmeester van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In 2018 werd hij geschorst als lid van het bestuur vanwege “een jarenlang patroon van belediging, denigrerende uitlatingen en dreigende taal”

WIKIPEDIAGIDI MARKUSZOWER/PERSOONLIJK
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gidi_Markuszower#Persoonlijk

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAGIDI MARKUSZOWER
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gidi_Markuszower


[20]

”Het NIK is het koepelorgaan van de orthodox-joodse gemeenschap in Nederland”
BNN VARA JOOPORTHODOXE JODEN GOOIEN PVV-KAMERLID UIT ORGANISATIEWEGENS DREIGEN EN BELEDIGEN18 MEI 2018
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/orthodoxe-joden-gooien-pvv-kamerlid-organisatie-wegens-dreigen-en-beledigen


ZIE VOOR GEHELE ARTIKEL, NOOT 19

[21]

”Markuszower is lid van het orgaan als vertegenwoordiger van joden uit de provincie. Er zou binnen de organisatie een machtsstrijd gaande zijn tussen de Amsterdamse afdeling en afdelingen uit andere delen van het land. In het algemeen bestuur van het NIK stemde niemand tegen de schorsing maar in het dagelijks bestuur heeft de PVV’er nog wel wat steun.”
BNN VARA JOOPORTHODOXE JODEN GOOIEN PVV-KAMERLID UIT ORGANISATIEWEGENS DREIGEN EN BELEDIGEN18 MEI 2018
https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/orthodoxe-joden-gooien-pvv-kamerlid-organisatie-wegens-dreigen-en-beledigen


ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 19

[22]

TROUWPVV KANDIDAAT WEG NA AIVD BRIEF22 MEI 2010
https://www.trouw.nl/nieuws/pvv-kandidaat-weg-na-aivd-brief~b6726cc7/

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ernst Hirsch Ballin (CDA) heeft vorige maand een brief met belastende informatie over Gidi Markuszower naar partijleider Geert Wilders gestuurd. Markuszower, die vijfde stond op de lijst van de PVV, trok zich daarna terug als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag op basis van bronnen in Den Haag. Markuszower zelf heeft tegenover de krant bevestigd dat de brief de reden was voor zijn vertrek.Eerder gaf Markuszower nog aan zich niet senang te voelen bij het continu onder een negatief vergrootglas liggen, zoals hem de twee weken daarvoor was overkomen. Zo werd bekend dat hij in 2008 was aangehouden. Tijdens een viering van zestig jaar Israël in de RAI droeg hij een vuurwapen bij zich.De informatie in het schrijven was afkomstig van inlichtingendienst AIVD. Markuszower zou een risico voor de integriteit van Nederland hebben gevormd en zou betrokken zijn geweest bij een organisatie die informatie heeft overgedragen aan een buitenlandse mogendheid. Daarnaast zou de PVV-kandidaat contact hebben gehad met medewerkers van een buitenlandse inlichtingendienst.De beschuldigingen zijn volgens Markuszower zo absurd dat hij zich in het belang van de partij zou hebben teruggetrokken. Hij dreigt een rechtszaak wegens smaad aan te spannen tegen de staat als de beweringen in de brief niet met feiten kunnen worden gestaafd.
EINDE BERICHT

”PVV-kandidaat Gidi Markuszower heeft zich teruggetrokken omdat de AIVD waarschuwde dat hij een risico vormde voor de integriteit van Nederland. NRC Handelsblad schrijft dat PVV-leider Wilders een brief daarover had ontvangen.”
NOS PVV’ER GING WEG NA WAARSCHUWING AIVD

https://nos.nl/artikel/159060-pvv-er-ging-weg-na-waarschuwing-aivd


PVV-kandidaat Gidi Markuszower heeft zich teruggetrokken omdat de AIVD waarschuwde dat hij een risico vormde voor de integriteit van Nederland. NRC Handelsblad schrijft dat PVV-leider Wilders een brief daarover had ontvangen.In de NRC erkent Markuszower dat de brief de reden was van zijn vertrek. Er stond onder meer in dat hij betrokken was bij de overdracht van “informatie aan buitenlandse mogendheden”.ContactIn de brief staat ook dat hij dat hij contact had met medewerkers van buitenlandse inlichtingendiensten. De brief geeft geen details over de betreffende landen. In de NRC staat dat bronnen vermoeden “dat het om Israël en de Mossad gaat”.Markuszower noemt de beschuldigingen “zo absurd” dat hij zich er moeilijk tegen kon verdedigen. In het belang van de PVV heeft hij zich daarom van de kandidatenlijst teruggetrokken.”Ik werd op 24 april door Wilders op ingelicht over de insinuaties”, zegt Markuszower in de krant. “Het was mijn beslissing mij terug te trekken. Ik realiseerde me dat dit soort zaken – ook als ze op onwaarheden berusten – de partij veel schade kan toebrengen.”GeseponeerdMarkuszower stond nummer vijf op de lijst. Hij kwam al snel negatief in het nieuws. Het kandidaat-Kamerlid, dat betrokken was bij de Joodse organisatie Likoed Nederland, was bij de viering van het zestigjarige bestaan van de staat Israël in Amsterdam opgepakt wegens het dragen van een vuurwapen.Markuszower was destijds beveiliger van een organisatie die synagogen en Joodse feesten bewaakt. De zaak werd door justitie geseponeerd.Het kandidaat-Kamerlid kwam verder in opspraak door zijn pleidooi om kritische Joden levenslang uit de Joodse gemeenschap te verbannen.Bij zijn vertek liet Markuszower in een verklaring weten zich “niet senang” te voelen om “continu onder een negatief vergrootglas te liggen”.BewijzenMarkuszower zegt een rechtszaak te overwegen. “Heeft de Staat der Nederlanden wél bewijzen dat mijn acties tegen de belangen van diezelfde Staat ingaan, dan moeten ze tot keiharde vervolging overgaan. Maar zolang de bewijzen daarvoor ontbreken, overweeg ik een laster- of smaadproces, misschien wel met schadevergoeding.”Toch is hij blij dat de ware reden van zijn vetrek nu boven tafel komt. “Ik ben opgelucht dat de waarheid nu naar buiten komt. Nu hangt deze kwestie niet meer als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd.”EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 16 t/m 22/Blijf Alert!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.