Noten 7 t/m 11/Ali B en de andere rovers

[7]
REACTIES WAREN NAAR AANLEIDING VAN YOUTUBE FILMBOOS: THIS IS THE VOICE
YOUTUBE,COMBOOS: THIS IS THE VOICE

REACTIE JEROEN RIETBERGEN
Verklaring van Jeroen Rietbergen,
naar aanleiding van berichtgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag
Op 12 januari jl. ben ik benaderd door de redactie van BOOS van BNN/Vara, met de mededeling dat
BOOS gaat berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het programma The Voice of
Holland.
Mij is gevraagd om te reageren op diverse anonieme berichten van vrouwen, die er op neerkomen dat ik
mij schuldig heb gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag in het kader van een machtspositie die ik
binnen The Voice of Holland zou hebben.
Naar aanleiding van deze berichten verklaar ik het volgende:
Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad
met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten uitgewisseld.
Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider. Voor mijn gevoel was er
destijds geen sprake van een machtspositie, ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te
bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als
wederkerig en gelijkwaardig gezien.
Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is,
maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders
beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest. De
dingen die ik heb gedaan had ik nooit moeten doen. Uiteraard ben ik hierdoor ook ten opzichte van mijn
gezin en mijn opdrachtgever in de fout gegaan. Dit alles ben ik mij al een aantal jaren zeer bewust, vanaf
het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met
grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld. Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is
beëindigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin. Voor mij was meer dan duidelijk
dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder
professionele hulp niet uit zou komen. De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg
gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar,
hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote
bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet
definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan,
maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen
die ik nooit had mogen doen.
Omdat ik niet wil dat mijn opdrachtgever als gevolg van mijn gedrag onnodig in verlegenheid zal worden
gebracht stop ik direct met mijn werk voor The Voice programma’s.
Alles spijt mij meer dan ik in deze verklaring kan verwoorden.
Jeroen Rietbergen

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmdydXo3cXBPWkktTFMwM2xjSkY1U3hSNDJpUXxBQ3Jtc0tuaEFqcXdqS1lmX3R3LVZpOWNkY0NraVF3Z3ZjNk1ZQlM3MEltNGxOeFpNY1hEY2ZDdXI0TFhNTEc0bXhLZUl2M2V6dHg2VEw5b2JkeWhLMm9DQnp2SlRnUzVvUjF6cGJ6T3M0clp4RkpKY1R1RTBmSQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fverklaring-jeroenrietbergen

DIRECTE REACTIE JEROEN RIETBERGEN
https://drive.google.com/file/d/1LK4NTnEkIyXR1zj_GKKZoqc8mPiD1HsU/view

EINDE VERKLARING JEROEN RIETBERGEN
[8]
REACTIE MARCO BORSATO
REACTIE MARCO BORSATO
Geacht Team Boos,
Na kennisneming van uw e-mail van 12 januari jl. wordt namens de heer Borsato medegedeeld dat hij
niet op uw vragenlijst zal ingaan.
Zoals u ongetwijfeld weet lopen er twee strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van de
desbetreffende aangiftes en zal iedere publicitaire inmenging op dit moment schadelijk zijn voor de
beide onderzoeken.
Met vriendelijke groet,
Carry Knoops
Mrs. C.J. Knoops-Hamburger
Senior partner
Advocaat/Attorney at law

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEROMzdsYWM2S09pcEdJaWhzVXQ5cEYwX0M3d3xBQ3Jtc0tuWWwxb3ZtYXhMbUhfODlHUkpadVJpS2dnZy1JUWZteDlWc1otd0hSLXFFcEhEZ1RxQ3NFMGdkUXJHY19xWjhvQ21PTFpkWXRCMFFFOHQ4ckJjOU5YanlFamVidkw5LXgzdHFLb3pEazJNVXMzb3BhUQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fverklaring-marcoborsato

DIRECTE TEKST REACTIE MARCO BORSATO

https://drive.google.com/file/d/1ZNngUVQ6kEaOF4V2CoR7jnFSYIXS7Ue2/view

EINDE VERKLARING MARCO BORSATO
[9]
REACTIE ALI B

REACTIE ALI B

ALI B

“Reactie van Ali B
Vooropstaat dat ik er 100% van overtuigd ben dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan
machtsmisbruik laat staan aan enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Dat betekent dat ik de anonieme verdachtmakingen die Boos mij in vage omschrijving heeft
voorgehouden volledig ontken. Op de paar roddels en insinuaties die Boos verder heeft
verzameld, die grotendeels “van horen zeggen” zijn, kan ik onmogelijk reageren. Dit is
kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen. Vaststaat dat bij
RTL4, ITV of bij mijn management nooit klachten zijn binnengekomen over machtsmisbruik
en/of seksueel overschrijdend gedrag van mij. Ik ben mij altijd bewust geweest van mijn
positie en mijn verantwoordelijkheid binnen The Voice of Holland. Juist tegenover de vaak jonge
kandidaten. Nogmaals, ik heb daar nooit misbruik van gemaakt. De voor mij anoniem gehouden
aangifte die recent tegen mij is gedaan, ken ik niet. Het schijnt te gaan om iets wat lang geleden
zou zijn gebeurd. Ik herhaal dat deze beschuldiging niet waar kan zijn. Onderzoek door politie
en het openbaar ministerie zal dat uitwijzen, als het zover komt. Ik werk daar dan uiteraard
volledig aan mee zodat dit zo snel mogelijk duidelijk wordt. “

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbWcwWHA5S1E0aDNGUng4b0xtSWp0VHk0QTEwd3xBQ3Jtc0ttWDMwZmM5QVJMYzNmZXhzN3RSLWIzdjBrZ19WSC1jY1JHSkV1cUJIN0pwdUdtanJRQzhNRUg4Zk1zUE1mdU1WZFpWSnJYN2VGZ1Y2UEtpYl9BMm1Selhia3JsOXlOX3hwUmxFQ2dzcDEwUTRJQjJMMA&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fverklaring-alib

DIRECTE TEKST VERKLARING ALI B

https://drive.google.com/file/d/1u-fRtffRdKI4McWisrvTnF6t1sl4BUpk/view

EINDE VERKLARING ALI B

[10]

REACTIE ANONIEME REGISSEUR

REACTIE ANONIEME REGISSEUR

REACTIE 16 JANUARI
Beste medewerkers van ‘team Boos’,
Wat een verschrikkelijk bericht.
Ik kan jullie oprecht vertellen dat ik nooit door een kandidaat ben benaderd met een dergelijk verhaal.
Als een kandidaat met een dergelijk verhaal of ander probleem bij mij zou hebben aangeklopt, dan had
ik ze meteen verwezen naar de begeleiders van de kandidaten van de show, die speciaal toezien op het
welzijn van onze kandidaten. Als regisseur hoor ik me daar zo min mogelijk mee te bemoeien.

Het spijt me dat ik jullie niet verder kan helpen.
Ik wil jullie vragen mijn privacy te respecteren en mijn naam niet te noemen in jullie berichtgeving.

Groet,

REACTIE 19 JANUARI
De heer … is zeer geschokt door de recente berichtgeving rondom het programma The Voice of Holland
en in het bijzonder door uw brief van 18 januari jl., waarin u hem beschuldigt van ongeoorloofd gedrag
jegens (ex-)kandidaten en medewerkers van het programma. De heer … herkent zich niet in uw
aantijgingen en ontkent deze ten stelligste.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkVkNGFGSU1TeUpwa1RheXVMNWt1THgtOWdDUXxBQ3Jtc0tuaTY5SW5YaTN4bnpTNGhNeHZCMGhKVDhVMGM1ZlZxMDNhUVZFb3A0R2RsZ0psTTlZT0UzVlROZWdkU2RNdDZaeENrM0puOWU1MU1qOHFsdldjQ2FIUi1DMWwwdllyN0FVZXBXejFZWVVtTE5KUmloUQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fverklaring-deregisseur

DIRECTE TEKST REACTIE ANONIEME REGISSEUR

https://drive.google.com/file/d/14lPoAbEGeeEh_eXG9DLtoZTJmXB4S4uq/view

[11]

NOS

OM ROEPT SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK BIJ

THE VOICE OP OM ZICH TE MELDEN

https://nos.nl/collectie/13887/artikel/2413843-om-roept-slachtoffers-van-misbruik-bij-the-voice-op-om-zich-te-melden

Het Openbaar Ministerie roept mensen die mogelijk slachtoffer zijn van een strafbaar feit bij The Voice of Holland op om zich bij de politie te melden en eventueel aangifte te doen. Ook mensen die getuige zijn geweest van een mogelijk strafbaar feit wordt gevraagd zich te melden.

“Het belang van slachtoffers staat voor ons voorop”, zegt het OM. “Onderzoeken worden gedaan door gespecialiseerde rechercheurs en officieren van justitie. Zij vormen een deskundig team en staan slachtoffers bij. Bewijs verkrijgen in zedenzaken is vaak lastig en kost vaak veel tijd, maar is zeker niet onmogelijk.”

Het OM wijst erop dat slachtoffers die nog geen contact met de politie willen ook kunnen bellen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG), desnoods anoniem. Het CSG kan als een slachtoffer dat wenst contact zoeken met de zedenpolitie om aangifte te doen.

Zeker drie aangiftes zijn al binnen. Een wegens aanranding tegen bandleider Jeroen Rietbergen en twee tegen Ali B, die in het programma als coach optreedt. RTL legde het programma stil, nadat bekend was geworden dat het BNNVARA-programma BOOS informatie in handen kreeg dat Rietbergen zich aan seksueel grensoverschrijdend gedrag met vrouwen had schuldig gemaakt.

Met producent ITV werd afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek naar de aantijgingen werd ingesteld.

EINDE BERICHT NOS

NOS

SEKSUEEL WANGEDRAG BIJ THE VOICE: ”EEN MELDING

KAN HEEL ZINVOL ZIJN”

https://nos.nl/collectie/13887/artikel/2413774-seksueel-wangedrag-bij-the-voice-een-melding-kan-heel-zinvol-zijn

Ongepaste opmerkingen, ongewenste aanrakingen, een algeheel gevoel van onveiligheid: de beschuldigingen aan het adres van de makers van The Voice of Holland zijn niet van de lucht. En dan moet de betreffende aflevering van het BNNVARA-programma BOOS, dat de zaak aan het rollen heeft gebracht, nog worden uitgezonden. Die komt vanmiddag online.

De programmamakers van The Voice hebben inmiddels een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar de aantijgingen en roepen slachtoffers op zich te melden. Ook vanuit de politiek klinkt die oproep: staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) hoopt dat slachtoffers aangifte doen. Minister Yesilgöz (Justitie) liet zich deze week in soortgelijke bewoordingen uit. “Doe alsjeblieft aangifte, want dan kunnen de politie en het OM een onderzoek starten.”

Dat roept de vraag op hoe kansrijk zo’n aangifte is. Zo zijn ongepaste seksueel getinte opmerkingen aanstootgevend, maar op zichzelf niet strafbaar, zegt advocaat Floor Oehlen, die gespecialiseerd is in slachtofferzaken. Als voorbeeld wijst ze op het verhaal van oud-The Voice-deelnemer Kirsten Berkx, die deze week in de talkshow Beau vertelde over een opmerking van bandleider Jeroen Rietbergen. Hij zou tegen haar hebben gezegd dat ze een “geil broekje” aan had, wat ze als zeer ongepast had ervaren.

Zwijgcontract

Deelnemers van The Voice moesten een contract met zwijgplicht tekenen, schrijft de Volkskrant vandaag. Als ze praten over iets wat ze voor of achter de schermen meemaken, riskeren ze een boete van minimaal 10.000 euro. De boete wordt bovendien ongelimiteerd met 2500 euro per dag verhoogd, zolang de overtreding voortduurt.

De krant zag het contract in, en sprak met betrokkenen die anoniem wilden blijven. “Ik ben echt knetterbang voor represailles”, zegt een oud-deelneemster, die naar eigen zeggen te maken kreeg met grensoverschrijdende vragen over haar seksleven.

“Over zo’n opmerking over een broek kun je moreel van alles vinden, maar het is geen strafbaar feit”, zegt Oehlen. Toch heeft het volgens haar zin om dit soort dingen te melden bij de politie. “Je doet dan niet meteen aangifte, maar een melding kan ook zinvol zijn omdat het een beeld schetst van de sfeer. Zo’n verhaal kan dan als steunbewijs dienen of bijdragen aan de overtuiging bij een aangifte van iemand anders.”

In het strafrecht kan een voorval worden beschouwd als aanranding wanneer iemand door (bedreiging met) geweld “of een andere feitelijkheid” wordt gedwongen tot “het plegen of dulden van ontuchtige handelingen”. Juridisch is dat een lastige kwestie, zegt Oehlen, want wat precies onder ‘een andere feitelijkheid’ wordt verstaan ligt aan de invulling van de rechter.

“In ieder geval heeft jurisprudentie opgeleverd dat ook ‘het onverhoedse’ als aanranding kan worden opgevat. Dus bijvoorbeeld als iemand je op je billen slaat of je bij je borsten betast als je dat niet had verwacht.”

Oehlen benadrukt dat veel slachtoffers van seksueel wangedrag niet meteen aan de bel durven trekken, vooral uit schaamte. “En ze zoeken de oorzaak vaak bij zichzelf, denken dat zij iets fout hebben gedaan. Als ze dan toch een melding of aangifte doen, horen ze soms dat de politie er niets mee kan, bijvoorbeeld omdat andere zaken prioriteit hebben. Of ze krijgen te horen dat het ‘maar een aanraking’ is.”

Volgens Oehlen kan een melding of aangifte een andere lading krijgen als er meer meldingen over dezelfde situatie binnenkomen. “Of als de melding gaat over iemand met een bepaalde functie, zoals wanneer er een afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen die persoon en het slachtoffer. Dat kan een verzwarend effect hebben.”

Zo’n afhankelijkheidsrelatie was er in ieder geval bij The Voice of Holland, zegt Marjan Olfers, hoogleraar aan de VU en directeur van onderzoeks- en adviesbureau Verinorm voor sociale veiligheid. Olfers deed vorig jaar onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de gymsport en is onlangs begonnen aan een soortgelijk onderzoek in de danswereld.

“Er zijn veel risicofactoren bij The Voice“, zegt ze. “Deelnemers kijken enorm op tegen bepaalde sleutelfiguren in het vakgebied. Zij willen heel graag doorbreken, de ander heeft een enorme machtspositie. Die combinatie kan een voedingsbodem zijn voor ongewenst gedrag.”

Volgens Olfers moeten de aantijgingen aan het adres van de talentenshow grondig worden onderzocht door een onafhankelijke partij. “Alles staat of valt uiteindelijk met een goede bedrijfscultuur”, zegt ze. “Hoe ga je met elkaar om, wat accepteer je wel en niet? Er kan van alles geregeld zijn, zoals vertrouwenspersonen en gedragsregels, maar dat is allemaal juristerij. Het gaat erom dat je die regels met elkaar maakt, dat je met elkaar bedenkt: hoe willen we dat de omgangsvormen zijn?”

EINDE BERICHT NOS

WEBSITE OM

OM.NL

https://www.om.nl/

Reacties uitgeschakeld voor Noten 7 t/m 11/Ali B en de andere rovers

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.