Noten 57 en 58/VERZET

[57]

NU.NL

PVV LEVERT MINISTERS VOOR MIGRATIE EN ZORG, VVD VOOR

FINANCIEN EN KLIMAAT

11 JUNI 2024

https://www.nu.nl/politiek/6316459/pvv-levert-ministers-voor-migratie-en-zorg-vvd-voor-financien-en-klimaat.html

De PVV gaat de ministers leveren voor Migratie en Zorg. Dat melden Haagse bronnen dinsdag aan de NOS en het AD. Ook gaat de partij ministers leveren voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en Infrastructuur.

Eerder op dinsdag werd duidelijk hoeveel ministersposten elke partij krijgt. De PVV krijgt vijf ministers, NSC en VVD vier en de BBB twee.

De VVD krijgt de ministersposten voor Justitie en Klimaat. Daarnaast gaat de partij ook ministers leveren voor Financiën en Defensie. Met name het binnenhalen van de ministerspost op Financiën kan gezien worden als een belangrijke vangst voor de VVD.

Op de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Onderwijs komen ministers namens NSC. De twee ministers die de BBB levert, komen terecht op de posten bij Landbouw en Wonen.

BBB levert zowel minister als staatssecretaris op Landbouw

Het definitieve aantal staatssecretarissen is nog niet bekend. Haagse bronnen melden aan de NOS dat het om twaalf of dertien gaat. Volgens diezelfde bronnen is al wel het een en ander duidelijk rond de verdeling.

Zo zou de PVV staatssecretarissen leveren voor Zorg, Justitie, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur. Voor Zorg en Infrastructuur zou dat betekenen dat de partij zowel de minister als staatssecretaris levert. Dat zou ook het geval zijn op het ministerie van Landbouw, waar zowel de BBB zowel de minister als de staatssecretaris levert.

De staatssecretarissen van de VVD gaan richting Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. NSC krijgt een staatssecretaris op Financiën en een op Justitie.

Ook de BBB zou twee staatssecretarissen leveren. De eerste komt zoals gezegd op het ministerie van Landbouw, terwijl de tweede richting Defensie gaat.

EINDE

NOS

VERDELING KABINETSPOSTEN NU OFFICIEEL: DRIE NIEUWE

MINISTERIES

https://nos.nl/collectie/13962/artikel/2524196-verdeling-kabinetsposten-nu-officieel-drie-nieuwe-ministeries

De vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB kiezen ervoor om drie nieuwe ministeries toe te voegen: Asiel en Migratie, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Klimaat en Groene Groei. Dat blijkt uit de verdeling van de kabinetsposten. Formateur van Zwol maakte de verdeling bekend na overleg met de fractievoorzitters en kandidaat-premier Schoof.

Zoals gisteren al uitlekte, krijgt de PVV vijf ministers, VVD en NSC allebei vier en BBB twee. Premier Schoof vertegenwoordigt geen partij.

De verdere verdeling per partij:

Sla de carrousel over

  • NOS
  • NOS
  • NOS
  • NOS

Deze posten zijn toegewezen aan de PVV

Deze posten zijn toegewezen aan de VVD

Deze posten zijn toegewezen aan NSC

Deze posten zijn toegewezen aan de BBB

In totaal telt het kabinet-Schoof 29 bewindslieden. Dat zijn er net zoveel als toen het kabinet-Rutte IV aantrad. In het nieuwe kabinet is nog maar één “minister zonder portefeuille”, in Haags jargon “minister voor” in plaats van “minister van”. Dat betekent dat alleen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp niet de politieke leiding over een departement heeft.

Drie nieuwe ministeries betekenen volgens Schoof niet dat er nieuwe gebouwen gaan komen. De vier partijen willen met de ministeries aangeven dat zij politieke accenten willen leggen op die onderwerpen, zei de kandidaat-premier vanmiddag. Hij benadrukte dat de kosten van die operatie tot een minimum worden beperkt.

Formateur Van Zwol en Schoof gaan de komende dagen gesprekken voeren met alle kandidaten. Van Zwol ontving Schoof vanochtend als eerste. Die zei na afloop dat zijn “sollicitatie goed ging en dat het belangrijk is dat we nu echt vooruit kunnen”. De volgende gesprekken zijn mogelijk vrijdag.

Schoof: ik heb er veel zin in

Volgens Schoof staat er een groep gemotiveerde mensen klaar om aan de slag te gaan. Hij hoopt dat er ook snel hoorzittingen kunnen komen. Voor het eerst hoort de Kamer alle kandidaat-ministers en staatssecretarissen. Schoof hoeft zelf niet naar die zitting.

“Op naar een nieuw kabinet”, zei de kandidaat-premier. “Nederland heeft na de verkiezingen eigenlijk gezegd: ‘stop een beetje met het Haagse gedoe en ga nu aan het werk’. Die fase kunnen we nu ingaan en daar heb ik veel zin in.”

Na zijn onderhoud met Van Zwol had Schoof een kennismakingsgesprek met Tweede Kamervoorzitter Bosma en daarna ontvingen de formateur en de kandidaat-premier Eerste Kamervoorzitter Bruijn.

Bruijn zei na afloop dat de Eerste Kamer de wetsvoorstellen van het nieuwe kabinet stuk voor stuk op kwaliteit zal bekijken. “Het is niet aan de Eerste Kamer om nu al oordelen te gaan vellen over het richtlijnenakkoord. En het politieke primaat ligt bij de Tweede Kamer.”

EINDE NOS BERICHT

NOS

VERDELING KABINETSPOSTEN BEKEND: MIGRATIE

NAAR PVV, FINANCIEN NAAR VVD

https://nos.nl/collectie/13962/artikel/2524106-verdeling-kabinetsposten-bekend-migratie-naar-pvv-financien-naar-vvd

In het nieuwe kabinet-Schoof krijgt de PVV vijf ministers, de VVD en NSC allebei vier en BBB twee. Er komen 12 of 13 staatssecretarissen. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. De PVV zal onder meer een minister voor Migratie leveren, de VVD krijgt Financiën en BBB Landbouw. De post Binnenlandse Zaken gaat naar NSC.

PVV

De PVV krijgt vijf ministers: naast Migratie ook Zorg, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Economische Zaken en Infrastructuur.

De PVV levert staatssecretarissen op Zorg, Justitie, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur.

VVD

De VVD kan rekenen op vier ministersposten. Naast Financiën krijgt de VVD ook Justitie, Defensie en het ministerie van Klimaat en Groene Groei, een nieuwe naam dus. VVD-staatssecretarissen komen op Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

NSC

Ook de NSC krijgt vier ministerposten. NSC levert naast Binnenlandse Zaken ook Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Onderwijs. NSC krijgt twee staatssecretarissen op Financiën en een op Justitie.

BBB

De twee ministers voor BBB gaan naar Landbouw en Wonen. De BBB-staatssecretarissen komen op Landbouw en Defensie en op een nog onbekend ministerie. BBB krijgt daarmee dus zowel de minister als de staatssecretaris van Landbouw.

Vier vicepremiers

Voor de PVV is nog niet duidelijk wie de vicepremier wordt, maar de naam van Gidi Markuszower wordt genoemd. Hij zou ook minister voor Migratie worden. Sophie Hermans (VVD) zou minister van Klimaat worden en tevens vicepremier. Naar verluidt wordt NSC-Kamerlid Eddy van Hijum minister van Sociale Zaken én vicepremier. Ook in beeld als vicepremier is Mona Keijzer (BBB), die minister van Wonen zou worden.

Andere opvallende namen die worden genoemd zijn Fleur Agema (PVV) als minister van Zorg, Eelco Heinen (VVD) als minister van Financiën en Ruben Brekelmans (VVD) als minister van Defensie. David van Weel (VVD), oud-raadsadviseur van premier Rutte, wordt genoemd als minister van Justitie. Folkert Idsinga (NSC) wordt waarschijnlijk staatssecretaris van Financiën en Caspar Veldkamp (NSC) zou in beeld zijn als minister van Buitenlandse Zaken.

Politiek Verslaggever Xander van der Wulp:

“Elke partij heeft ministeries binnengehaald die voor hen belangrijk zijn. Bij de PVV hebben ze gekozen voor ministers voor Migratie en Zorg, de twee belangrijkste speerpunten van Wilders in de campagne. Verder valt op dat ze de baas worden op ‘praktische ministeries’ zoals Economische Zaken en Infrastructuur.

De VVD hecht veel waarde aan het ministerie van Financiën, dat hebben ze ook weten te veroveren in de formatie. Financiële degelijkheid staat voor de VVD voorop. De VVD gaat ook de minister voor Klimaat leveren, een onderwerp waar de partij zich in de formatie ook hard voor heeft gemaakt.

NSC scoort helemaal goed als het gaat om ministersposten op hun speerpunten: op Sociale Zaken kan gewerkt worden aan ‘bestaanszekerheid’, op Binnenlandse Zaken aan ‘goed bestuur’. Daarnaast krijgen ze ook nog een staatssecretaris die het toeslagenschandaal moet gaan afhandelen.

BBB neemt met een minister én een staatssecretaris het hele ministerie van Landbouw over. Dat zal een grote uitdaging worden.”

Het is de bedoeling dat de helft van de nieuwe ministers en staatssecretarissen “van buiten” komt. De andere helft bestaat uit mensen uit de politiek.

Als alle kandidaten bekend zijn worden ze (of zijn ze al) gescreend en hebben een gesprek met kandidaat-premier Schoof en formateur Van Zwol. Met de kandidaten zullen hoorzittingen in de Tweede Kamer volgen, waarbij alle fracties vragen mogen stellen. Eind juni volgt dan de beëdiging door koning Willem-Alexander, plus de bordesfoto.

Regeerprogramma in de zomer

Gedurende de zomer gaat de ministersploeg werken aan een “regeerprogramma”. Dat is de gedetailleerde uitwerking van het coalitieakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.

EINDE NOS BERICHT

[58]

..Zo zou de PVV staatssecretarissen leveren voor Zorg, Justitie, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur. Voor Zorg en Infrastructuur zou dat betekenen dat de partij zowel de minister als staatssecretaris levert. ”

NU.NL

PVV LEVERT MINISTERS VOOR MIGRATIE EN ZORG, VVD VOOR

FINANCIEN EN KLIMAAT

11 JUNI 2024

https://www.nu.nl/politiek/6316459/pvv-levert-ministers-voor-migratie-en-zorg-vvd-voor-financien-en-klimaat.html

ZIE VOOR GEHELE BERICHT, NOOT 57

”De PVV levert staatssecretarissen op Zorg, Justitie, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur.”

NOS

VERDELING KABINETSPOSTEN NU OFFICIEEL: DRIE NIEUWE

MINISTERIES

https://nos.nl/collectie/13962/artikel/2524196-verdeling-kabinetsposten-nu-officieel-drie-nieuwe-ministeries

ZIE VOOR GEHELE BERICHT, NOOT 57

Reacties uitgeschakeld voor Noten 57 en 58/VERZET

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.