Noten 51 t/m 56/VERZET

[51]

WIKIPEDIA

KABINET-RUTTE I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I

”In augustus 2010 bepleitte hij naar aanleiding van de kabinetsformatie in een interview met weekblad Vrij Nederland eerbied voor elkaars overtuiging: “Als je zegt: jullie deugen niet, zoals Geert Wilders doet, dan escaleert het, en gaat het van kwaad tot erger. Je moet elkaar respecteren. Daarom zeg ik: zolang de punten van de godsdienstvrijheid en de rechtsstaat niet zeker zijn, moet de PVV wat mij betreft maar in zijn eentje doormarcheren. Daar doe ik niet aan mee.”[

 WIKIPEDIA

PIET DE JONG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_de_Jong_(politicus)

”Op het CDA-kabinetsformatiecongres 2010 van 2 oktober 2010 in de Rijnhal in Arnhem sprak ze de leden indringend toe niet samen te werken met de PVV. Drie weken later, op 22 oktober, kondigde Van Leeuwen op een bijeenkomst in de bibliotheek Utrecht aan al haar activiteiten voor het CDA te staken. De reden hiervoor was het volgens haar “uitkleden” van de ouderenzorg in het kabinet-Rutte I en de samenwerking van haar partij met de PVV.[6]

WIKIPEDIA

HANNIE VAN LEEUWEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannie_van_Leeuwen

”Samen met CDA-Kamerlid Ad Koppejan kwam Ferrier tijdens de kabinetsformatie van 2010 bekend te staan als de ‘dissidenten’. Dit kwam doordat beiden fel tegenstander waren van de samenwerking met de Partij voor de Vrijheid, die gedoogsteun gaf aan het kabinet-Rutte I. Op het CDA-kabinetsformatiecongres dat zijn instemming gaf aan de samenwerking, stemde ze tegen.”

WIKIPEDIA

KATHLEEN FERRIER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Ferrier_(politica)

”n het kabinet-Balkenende IV werd Hirsch Ballin opnieuw minister van Justitie. In deze functie vertolkte hij een belangrijke rol in het debat in de Tweede Kamer over de film Fitna. In dit debat gaf Geert Wilders aan door Hirsch Ballin belazerd te worden. Pas in 2020 werd duidelijk dat Hirsch Ballin zich in 2008 actief heeft ingezet om Wilders te vervolgen. Toen het OM geen strafbare feiten zag in Wilders’ uitspraken in diverse media over de islam, liet Ernst Hirsch Ballin tot drie keer toe een onafhankelijk expert aanrukken om die beslissing te heroverwegen. Dat bracht hem in ernstig conflict met het toenmalige college van procureurs-generaal.[5][6][7]

….

…..

Op 2 oktober van dat jaar, tijdens het CDA-congres, keerde hij zich vierkant tegen de deelname van zijn partij aan het gedoogakkoord met de PVV van Geert Wilders. Daags voor het congres had hij dat ook al publiekelijk gedaan. Nadat eind april 2012 de gedoogconstructie met de PVV was stukgelopen en het kabinet-Rutte I was gevallen, riep hij op tot een openlijke bespreking binnen het CDA van de mislukte samenwerking.”

WIKIPEDIA

ERNST HIRSCH BALLIN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin

HET PAROOL

HIRSCH BALLIN TEGEN SAMENWERKING MET PVV

1 OCTOBER 2010

https://www.parool.nl/nieuws/hirsch-ballin-tegen-samenwerking-met-pvv~b4f8042c

DEN HAAG – CDA-minister Ernst Hirsch Balllin zal op het congres van zijn partij tegen het regeerakkoord stemmen. ”Ik zal mijn partij zeker niet aanraden hiermee door te gaan. Dat zal ook mijn stemgedrag bepalen”, zei Hirsch Ballin vrijdag na de ministerraad.

Zijn zorgen over samenwerking met de PVV hebben zich ”verdiept en versterkt” na de presentatie van het regeerakkoord en het gedoogakkoord. Hij stelt vast dat PVV-leider Geert Wilders alle afspraken in de context zet van het terugdringen van de islam. (ANP)

EINDE

HET PAROOL

FERRIER WACHT STEMMING EN SFEER CONGRES AF

1 OCTOBER 2010

https://www.parool.nl/nieuws/ferrier-wacht-stemming-en-sfeer-congres-af~b732270f

DEN HAAG – CDA-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier betrekt in haar oordeel over het regeer- en gedoogakkoord niet alleen het stemgedrag van de leden op het congres zaterdag, maar ook de sfeer en de gang van zaken. ”Eigenlijk het geheel van het congres”, zo liet ze vrijdag desgevraagd weten. Ze zal na het congres haar ”mind opmaken” en verwacht daar wel ”een nachtje over te zullen slapen.”

Haar medestander in de fractie Ad Koppejan liet donderdagavond tijdens een CDA-bijeenkomst in zijn eigen regio Zeeland weten dat hij voor het akkoord zal stemmen als een grote meerderheid van het congres voorstander is van de coalitie en de akkoorden. Hij liet in het midden hoe groot die meerderheid dan moet zijn. Ferrier wil geen commentaar geven op zijn uitlatingen.

De CDA-fractie zal naar verwachting dinsdag haar eindoordeel geven over het akkoord. (ANP)

EINDE

”In september 2010 vormde hij samen met Ab Klink en Kathleen Ferrier het drietal dat tijdens de kabinetsformatie van 2010 tegen onderhandelingen met de Partij Voor de Vrijheid (PVV) was.”

WIKIPEDIA

AD KOPPEJAN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_Koppejan

NOSCDA’ER VAN AGT TEGEN SAMENWERKING PVV16 AUGUSTUS 2010

https://nos.nl/artikel/178713-cda-er-van-agt-tegen-samenwerking-pvv

CDA’er Van Agt tegen samenwerking PVV

Oud-premier Van Agt van het CDA verzet zich tegen de onderhandelingen van zijn partij met de PVV over een nieuw kabinet.

In een ingezonden brief in de Volkskrant maakt Van Agt duidelijk dat de CDA-fractie niet verder met de PVV in zee moet gaan. “Onze partij moet, zichzelf getrouw, bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden”.

Vinger

De CDA-prominent vindt dat de PVV een “veel te dikke vinger in de pap” krijgt.

Hij heeft ook kritiek op tal van programmapunten van de PVV, zoals de immigratiestop voor mensen uit islamitische landen en de eis dat immigranten pas na tien jaar werken in Nederland in aanmerking komen voor een uitkering. “Elk van deze eisen is onaanvaardbaar, geen ervan mag ook maar gedeeltelijk worden ingewilligd.”

Bouwstop

Volgens Van Agt staat het verkiezingsprogramma bol van “schokkende teksten”, bijvoorbeeld over een verbod op de Koran, belasting op het dragen van hoofddoekjes en een bouwstop voor moskeeën.

Van Agt hoopt de CDA-achterban op te roepen een VVD-CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV te blokkeren tijdens het extra CDA-congres. Na de verkiezingsnederlaag beloofde de partijtop de CDA-achterban inspraak te geven in mogelijke regeringsdeelname.

Reacties

Vorige week heeft een groep kritische CDA-leden een manifest ‘Wij staan voor onze grondrechten’ tegen PVV-samenwerking opgesteld. Een dag later waren er ruim 2.600 reacties binnen.

Er is ook een tegenbeweging opgericht ‘Wij staan achter het CDA’. Daar zijn inmiddels ruim duizend reacties op gekomen.

EINDE

”Klink schreef een brief aan fractievoorzitter Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker waarin hij stelde persoonlijk niet verder te willen met de PVV, omdat de intentie van de PVV te veel zou afwijken van die van CDA en VVD.[3] Deze brief lekte daarop uit. Klink kreeg binnen de CDA-fractie alleen bijval van Ad Koppejan en Kathleen Ferrier.”

WIKIPEDIA

AB KLINK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ab_Klink

BINNENLANDS BESTUUR

GEDOOGSTEUN WILDERS DUPEERT GEMEENTEN

12 AUGUSTUS 2010

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/gedoogsteun-wilders-dupeert-gemeenten

Lokale en regionale CDA bestuurders zouden zich massaal moeten aansluiten bij het protest tegen de samenwerking van de partij met Geert Wilders. Al was het maar uit welbegrepen eigenbelang: niet alleen de rechtstaat is in het geding, de klappen van het asociale PVV beleid zullen vooral door de gemeenten en de provincies moeten worden opgevangen.

Dat stelt oud CDA-politicus en bestuurder Sytze Faber (73). Hij motiveert hiermee zijn handtekening onder het manifest van 40 CDA-leden zoals dat dinsdag in Dagblad Trouw verscheen. De 40-ondertekenaars roepen daarin op tot breed verzet tegen de onderhandelingen om te komen tot een VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van Wilders.

Niet wachten

Faber was namens het CDA onder meer Kamerlid, burgemeester van Hoogeveen en voorzitter van de partijafdeling Leeuwarden. Hij vindt dat CDA’ers uit het hele land hun bezwaren moeten laten horen. Afwachten tot het beloofde partijcongres over de nieuwe regering wordt gehouden noemt hij ‘onverantwoord’. ‘Dan ligt er een regeerakkoord, een gedoogakkoord en staat er al een ploeg ministers klaar. Zeg dan nog maar eens nee’.

Ellende

En een ‘nee’ is hard nodig naar het oordeel van Faber. Neem het sociale beleid dat zich nu aftekent, waarbij de rijken rijker worden en de armen armer.’En juist deze strijd zal worden uitgevochten met de gemeentelijke diensten in de frontlinie. Zij zullen de gevolgen van de toe nemende verloedering in de wijken en aan de loketten moeten zien te keren, aldus Faber. ‘Ik weet waar ik het over heb, als voorzitter van de voedselbank in Leeuwarden zie ik de ellende nu al groter worden’.

Übermenschen

Het manifest hamert vooral op de dreigende aantasting van de rechtsstaat en ook daar is Faber als christendemocraat zeer bezorgd over. ‘Wilders creëert Über- en Untermenschen en wil hele groepen mensen hun recht op bijvoorbeeld godsdienstvrijheid afpakken. Daar kun je als Christelijke partij toch nooit aan meewerken?’

Wilem van Oranje

Volgens de oud-politicus druist de samenwerking met Wilders in tegen de joods christelijke cultuur waar we in de 80-jarige oorlog juist zo voor gevochten hebben. ‘De overheid mag niet heersen over het geweten of geloof van de onderdanen’, citeert hij vrij naar Willem van Oranje.

EINDE

[52]

SOCIALISME.NU

WAAR STOPT DE RADICALISERING VAN WILDERS?

EWOUT VAN DEN BERG

Met zijn oproep tot ‘verzet’ probeert Wilders munt te slaan uit de vluchtelingencrisis. De enige manier waarop extreem-rechts bestreden kan worden, is door de strijd tegen racisme te koppelen aan de strijd tegen de bezuinigingen.

In de Tweede Kamer noemde Wilders de komst van de vluchtelingen een ‘islamitische volksverhuizing’ en waarschuwde hij voor de ‘testosteronbommen’ die het op ‘onze vrouwen en dochters’ hebben voorzien. Dit zaaien van haat tegen vluchtelingen klinkt bekend. In 1999 was het columnist Pim Fortuyn die naar aanleiding van de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra hielp de lokale bevolking op te hitsen tegen het AZC in Kollum. ‘Een keel doorsnijden, dat is iets wat een
Fries niet doet’, schreef Fortuyn toen. Drie jaar geleden bekende een Friese buurtbewoner op basis van DNA-bewijs.

Het blijft niet bij giftige retoriek. Wilders roept op tot ‘verzet’ en voegt de daad bij het woord. In strak geregisseerde mediamomenten flyerde Wilders in Almere en Purmerend tegen opvangcentra, en sprak hij als niet-inwoner de gemeenteraad van Zeewolde toe. Partijgenoten zoals Anita Hendriks, PVV-fractiemedewerker in Noord-Brabant, zijn de drijvende kracht achter ‘burgerplatform’ AZC Alert. Dit platform wil ‘weerstand en actiebereidheid van ontevreden burgers
en vooral direct omwonenden kanaliseren’ om ‘waar mogelijk plaatsing te verhinderen’.

Ondertussen heeft een gedeelte van de mensen in Nederland de PVV niet meer nodig om in actie te komen tegen vluchtelingen. Een voormalige basisschool in het Friese Boelenslaan werd beklad met swastika’s en in Deventer werd een huis dat eventueel gebruikt zou worden als opvang beklad met ‘eigen volk eerst’. Neo-nazi’s proberen dit moment aan te grijpen om een doorbraak te forceren, ditmaal onder de Duitse afkorting Pegida.

Vijftien jaar van racisme in het centrum van de Nederlandse politiek – eerst Fortuyn en nu Wilders – heeft het klimaat geschapen waarin neonazi’s aan zelfvertrouwen winnen. De reactie van burgerlijke commentatoren dat ‘we Wilders gewoon moeten negeren’ komt nu als een boemerang terug. De radicalisering van Wilders trekt ook de VVD naar rechts. VVD-fractievoorzitter Zijlstra stelde dat er voor ‘shariazoekers’ geen plek is in Nederland. Hoe kunnen we de opkomst van extreem-rechts wel bestrijden?

Strijd tegen extreem-rechts

Ondanks zijn scherpe retoriek in de Tweede Kamer gaat Alexander Pechtold het verzet tegen de PVV niet leiden. De boodschap van D66 aan mogelijke PVV-stemmers is: ‘Luister niet naar Wilders. Accepteer de verhoging van je huur, de stijging van je ziektekosten en je onzekere baan. De markt weet het beste wat goed voor je is’. Maar mensen die overwegen PVV te stemmen, zijn niet gek.

De enige die een geloofwaardig alternatief kan bieden voor het racisme en de verdeel-en-heers van Wilders is links, maar hier zitten we met een tweeledig probleem. De eerste is dat de grootste partij op links, de SP, al jaren weigert een consequente antiracistische lijn te varen, bang om stemmen te verliezen aan de PVV. Dit blijkt een zelfvervullende voorspelling. Volgens een peiling is vijftig procent van de SP-stemmers tegen het opnemen van meer vluchtelingen.

Dit maakt de partij nog voorzichtiger in het steunen van antiracistische initiatieven. Hiermee schildert de SP zich alleen maar verder in een hoek. De SP kan wat dit betreft een voorbeeld nemen aan de FNV die sinds de ‘minder, minder’-uitspraak van Wilders de partij geen podium biedt.

Het andere probleem is dat er de afgelopen jaren geen effectief verzet van de grond is gekomen tegen het bezuinigingsbeleid. De campagne tegen de afbraak van de zorg gaat door, maar de vakbond weigert de campagne te verbreden richting andere sectoren. Dit ondanks het feit dat alleen de rijken in de toekomst verzekerd zijn van goede zorg.

Door het uitblijven van massaal verzet kan voormalig VVD’er Wilders blijven doen alsof hij tegen bezuinigingen is. Daden spreken luider dan woorden en bij gebrek aan daden, zijn het de luidste woorden die het beste te verstaan zijn. Het is een open vraag of de PVV verder radicaliseert in fascistische richting of dat er nieuwe groepen opkomen die deze door Wilders gecreëerde ruimte op rechts willen vullen.

Alleen een breed front op links dat de strijd tegen racisme koppelt aan de strijd tegen bezuinigingen kan de opkomst van extreem-rechts stoppen. Met de Internationale Socialisten willen we dit verzet van onderaf bouwen. We roepen andere organisaties op links op hieraan mee te doen. Demonstreer mee tegen Pegida op 11 oktober in Utrecht. Iedereen die actief wil worden: sluit je bij ons aan.

EINDE

[53]

ZIE NOTEN 25 T/M 34

[54]

”[1.21] En omdat Nederland de afgelopen decennia volgepropt is met de verkeerdebuitenlanders, die op onze welvaartsstaat parasiteren door en masseniet te werken en onze Bijstandpotten op te ete, die onze straten onveiligen onguur maken, die de gewone Nederlander op de woningmarkt verdringen, die de kwaliteit van het onderwijs aantasten en die de Nederlandse Staat iederjaar opnieuw minimaal twintig miljard euro kosten, hebben we een gigantisch probleem. [1.49]”


YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

ZIE OOK

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECRETARIS”

ASTRID ESSED

ZIE OOK

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN

VAN PVV’ER MARKUSZOWER EN  EEN PASSIEVE

TWEEDE KAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

[55]

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN

VAN PVV’ER MARKUSZOWER EN  EEN PASSIEVE

TWEEDE KAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

[56]

FASCISTENKABINET/EERSTE IMPRESSIE

ASTRID ESSED

’21 MEI 2024

FASCISTENKABINET/AANVAL OP VRIJE PERS

ASTRID ESSED

3 JUNI 2024

VOLKSKRANT

OPINIE: PAS OP, WANT EXTREEM-RECHTS HOLT

PERSVRIJHEID UIT EN SPEELT HET SPELGEWIEKST

FRANS TIMMERMANS

26 MEI 2024

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-pas-op-want-extreem-rechts-holt-persvrijheid-uit-en-speelt-het-spel-gewiekst~ba3e2b5c

Met de opkomst van extreem-rechts in Nederland staat de vrijheid van meningsuiting onder druk, betoogt Frans Timmermans. Laat Italië, waar de premier procedeert tegen kritische journalisten, een afschrikwekkend voorbeeld zijn.

De zelfverklaarde kampioenen van het vrije woord van extreem-rechts doen altijd hun uiterste best mensen die kritiek hebben de mond te snoeren. Het hele arsenaal aan wapens wordt daarbij aangesproken: persoonlijke aanvallen, ridiculisering, demonisering, intimidatie, verdachtmakingen, criminalisering door aangiften of processen wegens smaad.

In Italië is de extreem-rechtse regering van premier Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) weinig terughoudend. Meloni voerde een proces wegens smaad tegen journalist en schrijver Roberto Saviano (wereldberoemd om zijn boeken over de Italiaanse maffia). Aanleiding waren uitspraken van Saviano over Meloni en Salvini. Hij noemde ze ‘klootzakken’ (bastardi) om de manier waarop Meloni en Salvini spraken over ngo’s (‘watertaxi’s voor vluchtelingen’, ‘cruiseschepen voor vluchtelingen’).

Vorig jaar kwam de zaak voor de rechter en in oktober werd Saviano schuldig bevonden en veroordeeld tot een boete van 1.000 euro. Saviano zei toen toepasselijk: ‘Dit is een strategie die wordt uitgevoerd in Hongarije, waar Viktor Orbán beslist welke stemmen hij moet isoleren.’

Meloni voert ook een rechtszaak tegen journalist Emiliano Fittipaldi van dagblad Domani vanwege ‘laster’. Fittipaldi uitte twijfels over de transparantie van de procedure voor de aanschaf van maskers tijdens de eerste golf van de covid-pandemie. Met name over de rol die Meloni zou spelen bij het beïnvloeden van Domenico Arcuri, destijds buitengewoon commissaris voor de covid-noodtoestand, bij het kiezen van leveranciers van medische hulpmiddelen. Zij zou zich hebben bemoeid met het proces door partijgenoot Fabio Pietrella (inmiddels parlementariër) aan te bevelen als leverancier.

Neonazi in de ziel

In april begon Meloni een rechtszaak tegen de 81-jarige historicus Luciano Canfora, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Bari. Hij noemde Meloni een ‘neonazi in de ziel’. De zaak wordt op 10 juli behandeld. Canfora staat bekend om zijn controversiële opvattingen, maar een poging hem de mond te snoeren kan niet anders worden gezien dan als een aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Vorig jaar diende minister van Landbouw Francesco Lollobrigida een aanklacht wegens smaad in tegen Donatella Di Cesare, filosoof en universitair docent in Rome. De minister zei dat ‘Italianen minder kinderen krijgen, omdat we ze vervangen door iemand anders. Het gaat om de formule van etnische vervanging’. Di Cesare zei daarop dat de minister praatte ‘als een Gauleiter’, waarmee zij verwees naar de nazi’s die als eersten een omvolkingstheorie verspreidden.

Ideologische wortels

Extreem-rechtse politici reageren als door een wesp gestoken als ze worden aangesproken op hun ideologische wortels. In eigen kring zijn Meloni, haar zwager Lollobrigida en andere prominente post-fascisten mild, zo niet bewonderend voor Mussolini en zijn erfenis, maar voor de buitenwereld moet beleden worden dat ze daarmee gebroken hebben. Al valt ze dat soms zwaar, met name op dagen als de Italiaanse Bevrijdingsdag van 25 april.

In Nederland worden nog geen processen tegen journalisten, opponenten en critici gevoerd, maar de rest van bovengenoemd arsenaal wordt al regelmatig in stelling gebracht. Vorige week nog door Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV), die probeerde om Kamerleden de mond te snoeren die zijn partij ‘extreem-rechts’ noemden. Journalisten ‘tuig van de richel’ noemen, past in hetzelfde straatje, het duurder maken van kranten wellicht ook.

Twitterincontinentie

Wilders heeft geprobeerd mij te criminaliseren door aangifte te doen van opruiing, wat een goede grap zou zijn voor wie zijn Twitterincontinentie volgt. Minder grappig is dat het nog serieus genomen werd ook, want ja, hij heeft nu eenmaal de grootste fractie in de Kamer. Uiteraard maakte het Openbaar Ministerie er gehakt van.

Toen Ronald Plasterk meldde niet langer kandidaat te zijn voor het premierschap, kwam vanuit extreem-rechts meteen de aanval op de pers. Heel voorspelbaar. Een enkele journalist voelde zich geroepen zich te verdedigen. Het bekende patroon, overal waar extreem-rechts een politieke factor van belang is. De pers wordt aangevallen, gaat in de verdediging, en wordt terughoudender. En zo begint de uitholling van de persvrijheid. Extreem-rechts speelt dit spel overal zeer gewiekst. Blijven klagen over een vermeend linkse pers, zodat de pers er alles aan doet te bewijzen niet links te zijn. En ondertussen wordt de rechtse pers steeds militanter.

Duister complot

Nog even terug naar minister Lollobrigida. Hij beschuldigt mij ervan dat ik in mijn periode als Eurocommissaris een duister complot heb bedacht om een einde te maken aan de Europese landbouwproductie, zodat Europa alles via Nederlandse havens zou moeten importeren uit de rest van de wereld, zo bericht Politico. Dus ik was een Nederlandse mol in het Europese bestuur. Het is absurd en lachwekkend. En het is laster.

Lollobrigida een proces aandoen? Kan niet, hij is als minister onschendbaar. Zou het een idee zijn – om het speelveld wat gelijker te maken – journalisten, academici en andere burgers die premiers, ministers en Kamerleden bekritiseren, ook de mantel der onschendbaarheid om te hangen? Het zou niet nodig moeten zijn, de vrijheid van meningsuiting zou niet zo onder druk moeten staan. Maar laat Italië,waar ook de publieke omroep wordt ‘gelijkgeschakeld’ door Meloni, een afschrikwekkend voorbeeld zijn van hoe snel het mis kan gaan.

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 51 t/m 56/VERZET

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.