Noten 50 t/m 54/Asielbewindslieden

[50]

JOKE KAVIAARDE NIEUWE KETENEN VAN FRED TEEVEN24 JUNI 2013
https://www.jokekaviaar.nl/nieuwe_ketenen_Fred_Teeven.html

Minder mensen in vreemdelingenbewaring, kondigt Teeven aan. Het klinkt alsof er een kentering in het beleid heeft plaatsgevonden. Neederland wordt humaan, jawel!

Minder mensen in grensgevangenissen. Het is een kwestie van bezuinigen. Maar wat Teeven doet is meer dan alleen bezuinigen. Het is een kwestie van efficientie. De constatering dat uitzetten na langere detentie moeilijker wordt, is de drijfveer voor Teeven, en vooral: het verhullen van de intensieve vervolging van vluchtelingen achter nieuwe schermen van onzichtbare onderdrukking. Dat laatste wordt niet benoemd, zoals gewoonlijk.

De vertrekcentra, pardon – ‘vrijheidsbeperkende locaties’ -, en de gezinslocaties hebben, met hun afgelegen ligging, hun meldplicht en hun strafregimes, bewezen net zo effectief te zijn als de detentiecentra. Het COA staat zelfs op het punt een nieuwe gezinslocatie te ‘openen’, in Goes. Dat zullen er nog veel meer worden. Gevangenissen met ‘open deuren’, zo noemt Teeven ze.

Regelmatig komen berichten binnen van razzia’s in die ‘GOL’s. Nog afgelopen week maakte de Werkgroep Deportatieverzet er weer melding van. De mensen die in al die centra verblijven omdat ze nergens anders heen kunnen, afgezonderd door een onzichtbare grens van regels die net zo hard als muren is, zijn er ‘sitting duck’. De vreemdelingenpolitie hoeft maar binnen te vallen en ze mee te nemen uit die ghetto’s, dat gebeurt ’s morgens in alle vroegte. Vervolgens hoeft de marechaussee ze maar geboeid het vliegtuig in te dragen alsof ze lastig te hanteren pakketjes zijn. Wie zal er wat van zeggen? De mensen worden toch niet meer opgesloten? Ze mogen hun deportatie ‘in vrijheid’ afwachten. Het kost allemaal wat minder geld en minder moeite zo, en mensen zijn minder alert. Dus hoera! Het kán inderdaad humaner door mensen het leven op een andere manier onmogelijk te maken. O ja, maar dan moet je wel ‘braaf’ zijn. Je mag niet ‘crimineel’ zijn. Maar… wat is ‘crimineel’?
Als je bent veroordeeld ergens voor, ben je dan crimineel?

De PvdA is verheugd en claimt overwinning, want wat een prachtruil: minder detentie voor strafbaarstelling van illegaliteit. Ik voorspel alvast dat het aantal grensgevangenissen over een aantal jaren weer in aantal zal toenemen. De strafbaarstelling van ‘illegaliteit’ is dan een feit en niet meer terug te draaien. Dan staat het in de wet: wie de derde keer illegaal wordt aangetroffen begaat een misdrijf en wordt voor dat misdrijf veroordeeld. De strafbaarstelling van de illegaliteit creeërt zo een nieuw misdrijf: het bestaansmisdrijf. Dat komt bovenop de misdrijven gepleegd om te overleven die al net zo min misdrijven zijn, aangezien mensen ertoe worden aangezet door het beleid dat hen opjaagt en uitrookt. Zij worden daarvoor wel veel zwaarder gestraft dan een Neederlander die het zelfde ‘feit’ begaat: een ‘vreemdeling’ gaat namelijk per definitie de cel in terwijl u, lezer, en ik nog een boete of een werkstraf krijgen.
Degenen die verantwoordelijk zijn voor opjaagbeleid en racistische justitie zitten in het parlement: Teeven en consorten. Crimineel? Kijk in de spiegel, Fred!

Op ‘vreemdelingen’ wordt tegelijk net als op gevangenen een regime van degradatie en promotie toegepast, als het aan Fred ligt. “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe”, zo luidt een regel uit een bekend Sinterklaasversje uit de snoepdoos van de racistische Neederlandse folklore: wie ‘agressief ‘ wordt, kan rekenen op vreemdelingendetentie. Dat de agressie in eerste plaats van de voor Teeven werkende ambtenaren komt, in de vorm van mishandelingen en martelingen, door slaan, schoppen, slaapdeprivatie, isoleercellen, bedreigingen en boeien, en in de vorm van de ontkenning van hun bestaan, het voor leugenaar uitmaken van iemand die asiel heeft aangevraagd… Dat dáár de agressie vandaan komt, van de IND, de DT&V, van bewakers, politie en marechaussee, dat verhaal slaan we gemakshalve even over. Daarover spreken we niet. Braaf moet je zijn. Je moet de zweep maar over je laten komen, dan zal je deportatie netjes en vooral stilletjes verlopen.

De ‘brave’ vluchteling wordt afgezet tegen de ‘criminele’, de ‘agressieve’. Het is deze verdeel- en heerspolitiek die zowel de protesterende vluchtelingen als hun sympathisanten onderling tegen elkaar moet uitspelen. Want je neemt het toch niet op voor ‘criminelen’?! Je neemt het toch niet op voor ‘agressievelingen’?!
Wel, Fred Teeven, dat doen we wel! Want we pikken het niet wat jullie daar allemaal bedenken in die zwaarbeveiligde ministeries van jullie en als dat ook ons crimineel of agressief maakt, het zij zo. De onderverdeling in braven en niet-braven is zo doorzichtig en doortrapt, zo geniepig, dat het vráágt om actie. Aan ons de aanval op de schijn van redelijkheid die valser is dan ooit tevoren, en nog meer wordt verborgen, maar dat tot enig doel heeft: de ontmenselijking, de deportatie. Zo was het altijd en zo is het nog steeds.
De gematigden, Amnesty, de ‘linkse’ politieke partijen, zij worden tevreden gesteld hierdoor. Laten wij ons blijven scharen ons achter een ieder die van zijn bestaansrecht wordt beroofd, ook en juist achter hen die zich verzetten en het label crimineel of agressief opgeplakt krijgen. Zij leven nog! Zij hebben hun eigenwaarde, hun moed, weten te behouden. Een mens die zich laat slaan, zich laat uithongeren, verketteren, die niet vecht, die heeft al opgegeven. Ik zeg: Geef niet op, sla terug. En: Laat ons niet opgeven! Laat ons terugslaan.

Het verzet van een ieder die zich niet van het leven laat beroven zal meer dan voorheen moeten worden ondersteund met acties tegen lieden als Teeven en zijn ‘vreemdelingenketen’, of beter gezegd: ‘vreemdelingenketenEN’. Het werk van de ultieme controle zal onmogelijk moeten worden gemaakt, onaangenaam gemaakt op zijn minst. Gesaboteerd, in de weg gelopen, gefrustreerd, veracht, beschimpt. Bloed aan jullie handen! Het bloed van de op afstand bestuurde moord in een land hier ver vandaan. Ik zou de marechaussees die deportaties uitvoeren in hun ballen willen trappen, zodat ze los moeten laten omdat ze zelf eens pijn voelen. De IND ambtenaren die mensen de dood injagen zou ik willen laten voelen wat het is om op de huid gezeten te worden, afgewezen te worden, verketterd, want angst en verdriet voelen zij allen totaal niet zolang het alleen een ander overkomt, de ‘vreemdeling’. De ambtenaren van Fred kennen geen genade, en er verandert niets met al die mooie woorden en die loze beloften, al die ‘verbetering’ van Fred de vluchtelingenjager Teeven. Het is de zoveelste kosmetische ingreep die geld moet besparen, het gezicht van de democratie moet redden, de storm van protest moet doen verstommen, die hongerstakingen moet beëindigen, vluchtelingen onzichtbaar moet maken, de demonstraties en de acties een halt moet toeroepen.

Schone schijn is effectiever dan keiharde repressie. Als alleen door volhardend principieel verzet de stilte kan worden doorbroken, laten we dan zorgen dat ze het zullen merken daarboven in die ivoren toren. We laten ons toch niet een rad voor ogen draaien door de leugen van de verzachting? Het is de regering van dit land, het is de natiestaten van het Fort Europa om één ding alleen te doen: het behoud van de ‘eigen’ identiteit, de controle over de bevolkingsamenstelling, de groei van de ‘eigen’ economie, de welvaart van ‘ons’ land: koste wat het kost.
De middelen daartoe kunnen opzichtig of discreet zijn, maar zijn altijd even wreed. Dat is mensenwerk en daar zijn mensen op aan te spreken. Mensen, die de ketenen vormen, zij zullen de hamerslagen die de ketenen stuk slaan ervaren. Tot de deportatiemachine stukgeslagen is, schakel voor schakel, rader voor rader! Tot ook de onzichtbare ketenen zijn gebroken.

Joke Kaviaar, 24 juni 2013

EINDE ARTIKEL

INDYMEDIA.NLDE HAND VAN FRED TEEVEN, WAT MOETEN WE ERMEE?JOKE KAVIAAR
https://www.indymedia.nl/node/10449
Opinie, gepost door: Joke Kaviaar op 18/11/2012 11:10:18

Hee Fred Teeven, papieren geven! Hee Fred Teeven, laat ons leven! Laat Fred Teeven zelf maar eens beven! Het zijn zomaar wat slogans die bedacht werden tijdens de demonstratie in Den Haag van afgelopen zaterdag. Nog niet veel gehoord, deze leuzen, maar het nodigt vast uit tot meer dichtkunst. Fred Teeven is immers ‘onze’ nieuwe staatssecretaris die over het lot van vluchtelingen mag beslissen.

Hij doet dat voortvarend, ‘onze’ Fred, de vluchtelingenjager. Hij neemt de zaken straf ter hand, zoals het een daadkrachtig politicus en ex-officier van justitie betaamt. Om te beginnen was er die ‘handreiking’ van afgelopen week, zoals het in een aantal nieuwsberichten werd genoemd. Een ‘handreiking’ die niets meer en niets minder was dan een laffe poging om het verzet van vluchtelingen af te kopen met meer van hetzelfde bedrog. In een brief aan de Tweede Kamer verwoordt hij het zo:
“Uitgangspunt is dat vreemdelingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun vertrek, maar ze staan er niet alleen voor.” Hij heeft natuurlijk helemaal gelijk: als het erom gaat vluchtelingen tot vertrek te motiveren, staat een ruim scala aan variaties op de bekende dwangmiddelen tot hun beschikking:

1. Laten creperen op straat.
2. Grensgevangenissen.
3. Een wisselbad van beiden, en
4. Deportatie.

En nee, dan staan ze er niet alleen voor: de Dienst Terreur en Verrek, en de jacht- en waakhonden van politie, bewakers, en marechaussee, ze staan allemaal klaar om daarbij de helpende hand te reiken. Medewerkend aan deze dwang zijn voorts allerlei organisaties die de schijn van humaniteit over zich hebben afgeroepen met terugkeerprojecten en terugkeerhuizen, zoals bijvoorbeeld het IOM en Kerk in Actie en zo zijn er nog wel meer. Alles immer en altijd met de stok achter de deur dat het óók met harde hand kan: de hand van Teeven.

Nog een citaat uit die brief van de man die van de jacht op vluchtelingen in Neederland een principekwestie maakt zoals tot nu toe alleen nog heimelijk werd gedaan:
“Met behulp van bovenstaand aanbod span ik mij maximaal in om tot een uitweg te komen uit de ontstane situatie in Amsterdam en Den Haag zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten van het Nederlandse vreemdelingenbeleid.” en “Dit uitgangspunt loslaten, zou betekenen dat ik het vertrouwen in de Nederlandse asielprocedure opzeg.”

Nee zeg! Dat mag vooral niet gebeuren, het vertrouwen in de procedures opzeggen! Dat gebeurt slechts, wanneer het beleid niet adequaat genoeg wordt geacht! Dat gebeurt als het strenger moet, als de grond vruchtbaar is gemaakt voor nóg harder beleid. ‘Onze’ Fred wil tot een uitweg komen uit de ontstane situatie, maar dan wel zonder oog en oor te hebben voor de mensen in de kampen. Het is vooral de bedoeling hen uit het zicht te laten verdwijnen, op welke manier dan ook.

Het is allemaal niet nieuw en de vluchtelingen zijn niet dom. Ze laten zich niet wegstoppen in centra. Ze nemen geen tijdelijk onderdak aan onder de voorwaarde te ver(t)rekken. En ze zien: die ‘handreiking’ van Teeven, daar kleeft bloed aan. Daar kleeft op voorhand het bloed aan van reeds gevoerd en nu te intensiveren beleid. Beleid dat de dood van vrienden al tot gevolg heeft gehad. Wie de inmiddels geplaatste verhalen op de website van Recht op Bestaan leest, hoeft niet ver te zoeken voor wanhoop, angst en (zelf)moord. En zo zullen nog meer verhalen de komende tijd in de openbaarheid worden gebracht.

Ja, er kleeft bloed aan die hand van Fred Teeven. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je de pen aan te reiken waarmee je geacht wordt zelf je doodvonnis te ondertekenen. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je in de boeien te slaan. Dit is een hand die wordt uitgestoken om je de strot mee dicht te knijpen. Deze hand wordt slechts ‘gereikt’ om de publieke opinie wijs te maken dat de staatssecretaris met de vluchtelingen het beste voorheeft. Het is diezelfde hand die handen schudt van andere eveneens met bloed besmeurde handen. Een besmette hand, dat is het, de hand van Teeven.

Het antwoord van de vluchtelingen zal dinsdag aan Fred Teeven worden uitgereikt. Diezelfde hand zal dat antwoord ongetwijfeld aannemen, met een glimlach en een knikje, zo ogenschijnlijk vriendelijk. Het is bewonderenswaardig hoe mensen die zo in het nauw gedreven zijn nog de moed op kunnen brengen om een man met bloed aan zijn handen een brief te geven en hier wat hoop uit te putten. Want moed, die is daar wel voor nodig. Moedig is het, om het risico te nemen dat ook deze hoop weer de grond wordt ingeboord. De hoop dat de man die elk van hen strafbaar wil maken en op wil kunnen sluiten diezelfde hand over het hart zal strijken en zal zeggen: Weet je wat? Jullie hebben gelijk.

Nee… De enige papieren die deze man in orde gaat maken, voorzie ik, dat zullen de papieren zijn die benodigd zijn voor een effectieve en definitieve deportatie. De enige échte handreiking van Teeven is voor zijn ambtsgenoot in Irak, om in navolging van Leers nog wat meer smeergeld aan te bieden in ruil voor het terugnemen van de in Neederland in de weg zittende vluchtelingen. Er staat de vluchtelingen nog een lange en zware strijd te wachten die we allen niet anders dan ondersteunen kunnen, zodat die harde strijd niet alleen hén ten deel valt die geen andere keuze hebben dan die strijd te voeren. Zodat die strijd óók ‘onze’ staatssecretaris Fred de vluchtelingenjager Teeven de nodige slapeloze nachten zal bezorgen!

Joke Kaviaar 18 november 2012

EINDE ARTIKEL

[51]

WIKIPEDIAZAAK ALEXANDR DOLMATOV
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Aleksandr_Dolmatov

De zaak-Dolmatov betreft (de omstandigheden rond) de zelfmoord van de Russische activist en asielzoeker Aleksandr Dolmatov (Russisch: Александр Долматов) (12 september 1976 – Rotterdam17 januari 2013) in een cel in een Nederlands detentiecentrum.

Aleksandr Dolmatov was ingenieur en werkzaam in een bedrijf dat raketten bouwt. Hij was lid van de oppositiegroep Het Andere Rusland en nam deel aan acties in het kader van Strategie-31. Op 6 mei 2012 werd hij gearresteerd tijdens een demonstratie in Moskou. In juni 2012 vluchtte hij naar Nederland en vroeg asiel aan. Dolmatov beweerde in Rusland bedreigd te zijn door de geheime dienst.[1] Vanaf september durfde hij nauwelijks meer te spreken over bepaalde zaken in Rusland uit angst landverraad te plegen.[2] In december 2012 werd zijn asielaanvraag geweigerd, waartegen hij in beroep ging.[3] Op 17 januari 2013 pleegde hij zelfmoord door zichzelf op te hangen in zijn cel in een terugkeercentrum in Rotterdam.

Op 18 januari 2013 werden bij de Nederlandse consulaten in MoskouSint-Petersburg en Kiev herdenkingsbijeenkomsten voor Dolmatov gehouden.[4]

Een onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie bracht aan het licht dat er door diverse organisaties in de vreemdelingenketen fouten waren gemaakt in deze zaak. Abusievelijk werd in het computersysteem INDiGO ingevoerd dat Dolmatov “verwijderbaar” (uitzetbaar uit Nederland) was. Later bleek in 300 gevallen dit vinkje abusievelijk te zijn aangevinkt. Na een eerdere zelfmoordpoging werden geen maatregelen genomen en werden verpleegkundigen onvoldoende daarover geïnformeerd waardoor deze besloten hem niet in een observatiecel te plaatsen. Volgens de Inspectie had hij niet in vreemdelingenbewaring gezet mogen worden en kreeg hij niet de juiste rechtsbijstand.[5]

Aan het eind van een Tweede Kamerdebat op 18 april, dat inclusief schorsingen van 10 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds duurde, steunden de SPGroenLinksD66, het CDA, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren een motie van wantrouwen tegen verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven. De motie werd verworpen met 96 stemmen tegen en 48 voor

EINDE WIKIPEDIA BERICHT

[52]

”Dolmatov was lid van de oppositiepartij Een Ander Rusland en deed mee aan de grote protestdemonstratie in Moskou in mei vorig jaar tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij werd daarvoor gearresteerd en korte tijd vastgezet, ook werd zijn huis en dat van zijn ouders door de politie doorzocht.”
RTL NIEUWSFOUT OP FOUT ROND DOOD ACTIVISTDOLMATOV12 APRIL 2013
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/2753816/fout-op-fout-rond-dood-activist-dolmatov#:~:text=Dolmatov%20was%20lid%20van%20de,ouders%20door%20de%20politie%20doorzocht.

De Nederlandse overheid heeft meerdere keren onzorgvuldig gehandeld rond de dood van de Russische activist Aleksandr Dolmatov. Staatssecretaris Teeven noemt de uitkomsten van het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie naar de dood van Dolmatov ‘buitengewoon ernstig’.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel aangevraagd, maar zijn aanvraag was afgewezen. Hij vreesde dat hij in Rusland zou worden vervolgd. Volgens de Inspectie werd Dolmatov onterecht vastgehouden omdat zijn advocaat al beroep had aangetekend tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft dat niet goed verwerkt in het computersysteem.

In een arrestantencomplex in Dordrecht deed Dolmatov al een eerste zelfmoordpoging, maar toen werd er geen arts ingeschakeld. Ook nadat de Rus was overgebracht naar een detentiecentrum in Rotterdam schoot de medische zorg tekort. Twee verpleegkundigen hadden bij het inschatten van de zelfmoordneigingen van Dolmatov een arts erbij moeten halen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg legt het optreden van de verpleegkundigen aan de tuchtrechter voor.

Politiek verantwoordelijk

Staatssecretaris Teeven beaamde dat hij politiek volledig verantwoordelijk is en wil zo snel mogelijk verantwoording afleggen in de Tweede Kamer over het onderzoek en over maatregelen die hij nu neemt om herhaling te voorkomen.

Hij zei dat hij diep geraakt is door de fouten die door verschillende mensen en instanties zijn gemaakt: “Het is buitengewoon tragisch wat er is gebeurd.” Nederland accepteert juridische aansprakelijkheid voor de fouten in het detentiecentrum in Rotterdam en praat daarom met de familie van Dolmatov over een schadevergoeding, aldus Teeven.

Dolmatov (35) vroeg vorig jaar in Nederland politiek asiel aan, omdat hij bang was in Rusland te worden vervolgd. Zijn asielprocedure was inmiddels afgerond. Hij was naar het detentiecentrum overgebracht, om op een nog te bepalen moment te worden uitgezet. Later werd hij dood aangetroffen in zijn cel met een afscheidsbrief.

Protest in Moskou

Dolmatov was lid van de oppositiepartij Een Ander Rusland en deed mee aan de grote protestdemonstratie in Moskou in mei vorig jaar tegen de Russische president Vladimir Poetin. Hij werd daarvoor gearresteerd en korte tijd vastgezet, ook werd zijn huis en dat van zijn ouders door de politie doorzocht.

Naar eigen zeggen werd hij door de geheime dienst FSB bedreigd voor zijn politieke activiteiten. Dolmatov was ontwerper van raketten bij de Russische wapenfabrikant KTRV. Die fabriek leverde aan de overheid, waardoor Dolmatov mogelijk te maken kreeg met staatsgeheimen.RTLNieuws.nl

EINDE ARTIKEL RTL NIEUWS

[53]
NOSINSPECTIE: FOUTEN IN ZAAK DOLMATOV12 APRIL 2013
https://nos.nl/artikel/494984-inspectie-fouten-in-zaak-dolmatov

In de zaak van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov is op verschillende momenten onzorgvuldig gehandeld. Dat zegt de Inspectie voor Veiligheid en Justitie in een zeer kritisch rapport. Dolmatov pleegde in januari zelfmoord in zijn cel in een detentiecentrum.

Dolmatov had in Nederland politiek asiel gevraagd, maar die aanvraag werd afgewezen. Volgens Dolmatov liep hij in Rusland gevaar, omdat hij activist was voor een oppositiegroep

Passieve houding

De Inspectie concludeert nu dat verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig hebben gehandeld. Dat geldt ook voor mensen die betrokken waren bij de juridische bijstand en medische zorg die Dolmatov kreeg.

In het rapport staat dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld. Informatie over Dolmatov die de vreemdelingenpolitie op papier had gezet was op verschillende plekken feitelijk onjuist. Ook had zijn advocaat, Marq Wijngaarden, op tijd beroep aangetekend tegen de afwijzing van de asielaanvraag.

Verder concludeert de inspectie dat de piketadvocaat en de politie bij het insluiten van Dolmatov een opvallend passieve houding hadden. Volgens het rapport zijn de belangen van de asielzoeker uit het oog verloren.

Tuchtrechter

De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat de behandeling van Dolmatov in het detentiecentrum Rotterdam niet heeft voldaan aan de eisen voor verantwoorde zorg. Zo hadden twee verpleegkundigen een arts moeten inschakelen om de zelfmoordneigingen van Dolmatov in te schatten. De tuchtrechter zal zich hier over uitspreken.

De Inspectie kan niet beoordelen of zorgvuldiger handelen van de Nederlandse overheid tot een andere afloop had geleid. Volgens het onderzoek is de onzorgvuldigheid niet alleen toe te schrijven aan het handelen of nalaten van functionarissen, maar ook aan systemen, procedures en formulieren. Die bevatten in de praktijk te vaak summiere, onduidelijke en soms onjuiste informatie, zeggen de onderzoekers.

Medewerkers van de Inspectie hebben de moeder van Dolmatov vanmiddag geïnformeerd over de conclusies van het rapport.

EINDE ARTIKEL NOS

[54]

” In samenhang bezien komt de Inspectie VenJ tot het oordeel dat er op verschillende momenten door verschillende organisaties in de vreemdelingenketen onzorgvuldig is gehandeld. Dit geldt ook voor hen die betrokken zijn bij de aan Dolmatov na zijn inbewaringstelling geboden juridische bijstand en medische zorg. De Inspectie kan niet beoordelen of zorgvuldiger handelen door de Nederlandse overheid uiteindelijk tot een andere afloop had geleid. Wel stelt zij vast dat Dolmatov ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld, dat er ten aanzien van de verleende rechtsbijstand niet conform wet- en regelgeving is gehandeld en dat de verstrekte medische zorg tekort is geschoten. Het onzorgvuldig handelen van de Nederlandse overheid is niet alleen toe te schrijven aan het handelen of nalaten van functionarissen, maar ook aan de afhankelijkheid van – en het vertrouwen in – de systemen, procedures en formulieren die die functionarissen bij hun besluiten in die keten ondersteunen.Het is de Inspectie gebleken dat de systemen, procedures en formulieren in de praktijk te vaak summiere, onduidelijke en soms zelfs onjuiste informatie bevatten en dat ze onderling onvoldoende accuraat en actueel op elkaar aansluiten. Het is zorgelijk te signaleren dat deze systeemomissies voor een belangrijk deel bekend zijn bij de betrokken ketenpartners.”

INSPECTIE VEILIGHEID EN JUSTITIEHET OVERLIJDEN VAN ALEXANDER DOLMATOV

file:///C:/Users/Essed/Downloads/Het+overlijden+van+Alexander+Dolmatov%20(2).pdf
GEDOWNLOADED VAN
INSPECTIE JUSTITIE EN VEILIGHEIDHET OVERLIJDEN VAN ALEXANDER DOLMATOV

https://www.inspectie-jenv.nl/Publicaties/rapporten/2013/04/12/het-overlijden-van-alexander-dolmatov

Rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie van het onderzoek naar het overlijden van Alexander Dolmatov. Deze Russische staatsburger overleed op 17 januari 2013 in zijn cel in het Detentiecentrum Rotterdam. Hij verbleef daar in verband met zijn voorgenomen uitzetting naar Rusland.Download ‘Het overlijden van Alexander Dolmatov’PDF document | 110 pagina’s | 460 kBRapport | 12-04-2013

EINDE TEKST

Reacties uitgeschakeld voor Noten 50 t/m 54/Asielbewindslieden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.