Noten 50 en 51/Zet de Strijd voort!

[50]

ZIE NOOT 49

[51]

”Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

DENEDERLANDSEGRONDWET.NL

VRIJHEID VAN MENINGSUITING ; CENSUURVERBOD

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi9hbusd8hy7/artikel_7_vrijheid_van_meningsuiting#:~:text=1.,ieders%20verantwoordelijkheid%20volgens%20de%20wet.
  • Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  • 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
  • 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
  • 4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 50 en 51/Zet de Strijd voort!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.