Noot 49/Zet de Strijd voort!

[49]

A

BIJDRAGE CAROLINE VAN DER PLAS (BBB) AAN DEBAT

OVER PERSVRIJHEID EN PERSVEILIGHEID:


YOUTUBE.COM

VAN DER PLAS (BBB) WORDT GEFRUSTREERD ALS SJOERDSMA

WEIGERT OPRUIENDE D’66 ERS TE VEROORDELEN

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

”Nou eh…kijk, ja…eh…ik ben niet zo van namen noemen van mensen,

die hier niet zijn, maar dat moet dan toch maar eventjes.

De heer Bosma noemde die meneer al en dat is Sydney Smeets,

die staat gewoon nog op de lijst, die kan gewoon hier Kamerlid worden

en eh….democratie, volksvertegenwoordigingen, hij heeft recht op die plek,

maar dat is wel degelijk iemand van binnen D’66.

En deze meneer eh…gaat wel degelijk zeer hard tekeer tegen journalisten

zoals eh…zoals Weird Duk.

Dat is dus mijn vraag.

Dan gaan we het daarop houden he

Als de heer Sjoerdsma geen beeld heeft van andere mensen of ze wel

of geen lid zijn van D’66……

WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN[D’66] [onderbreekt

Caroline van der Plas, onverstaanbaar]…….

CAROLINE VAN DER PLAS (BBB) [vervolgt]:

”….Maar dan gaan we het…dan ga ik het heel concreet maken:

Wat doet D’66 daaraan, want hier wordt wel degelijk en ik raad de heer

Sjoerdsma aan om het, om dat maar eens gewoon goed te volgen, hier

wordt wel degelijk een mens voor fascist en nazi uitgemaakt of in die

bewoordingen of in ruimere bewoordingen en dat schept een klimaat waarop

erger kan gebeuren.

Dat is gewoon een feit, dat kan.

WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”De heer Sjoerdsma”

S SJOERDSMA [D’66]:

”Ja voorzitter, opnieuw eh word ik aangesproken door eh op iemand, die

niet in mijn fractie zit, die hier niet in de Kamer is en die ik ook niet hoef te verdedigen.

U zult zich moeten verhouden tot Sidney Smeets, ik heb in algemene

zin gezegd en daar sta ik nog steeds achter:

Iedereen, die op een of ander manier bijdraagt aan berdreigingen, intimidatie,

haatzaaien tegen journalisten, die kan rekenen op de veroordeling van D’66.

Maar het belang, laten we het daar zeker over hebben, het belang van uitspraken, gedaan hier in dit parlement is evident veel zwaarder en gewichtiger

dan het belang van uitspraken elders.

En dat is mijn oproep ook aan deze Kamer, want er bevinden zich….over buiten

de Kamer zijn er talloze mensen, die tot dit soort uitspraken in staat zijn, zeer

teleurstellend als dat gebeurt, maar in deze Kamer heeft het nog extra gewicht.

Dat hebben politici zelf meegemaakt wat er gebeurt als hier bedreigingen worden geuit in de Kamer wat dat betekent in het echte leven.

Maar tegelijkertijd zijn hier ook partijen, die dat ook doen.

Die letterlijk zeggen: ”Tuig van de richel”

Die zeggen ”leugenachtig”

Die het hebben over rioolratten.

En ik vind, dat we elkaar daar hier in deze Tweede Kamer op moeten

kunnen aanspreken.

Dat is cruciaal.

WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”Mevrouw van der Plas”

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

”Ja, de heer Sjoerdsma is heel handig om het balletje even op

een ander bordje te leggen, want ik stel gewoon een concrete vraag…”

S SJOERDSMA [D’66] [onderbreekt Caroline van der Plas]

”…..En die heb ik concreet beantwoord…..”

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB] [hervat haar betoog]:

”Sorry, volgens mij ben ik aan het woord.

WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”Zo is het”

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB] [hervat]:

”De voorzitter bewaakt de orde van het debat…”

WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”En dat doe ik…”

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

”En dat doet hij heel goed”

WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”….Zoals u weet….”‘

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

”Zeker….”

WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”Gaat uw gang”

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]: [vervolgt]:

[2.40]

”Eh….het balletje wordt gewoon op een ander bordje gelegd.

Om even af te wijken van een heel concreet antwoord.

De heer Sjoerdsma is een van de mensen, die direct vooropstaat om

mensen eh…om afstand ergens van te nemen of te veroordelen of he

eh ook op Twitter en dat is dat is op zich prima, maar wanneer heeft

de heer Sjoerdsma dan afstand genomen van dit soort tweets van mensen

uit zijn eigen partij.

De heer Smeets maakt zeker nu geen deel uit van de fractie, maar dan…

mag ik toch niet opnemen uit opmaken, dat omdat de heer Smeets geen 

onderdeel is van de fractie, ja daar hoef ik ook niets van te zeggen, dat is 

toch…..hij is toch partijlid, het is toch een kandidaat Kamerlid, inderdaad,

als de heer van Meenen weggaat, zou het maar zo kunnen, dat ……”

WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]

[Onderbreekt Caroline van der Plas]:

”…..Zo kan ik toch wel [?] blijven….? Wat vindt u ervan?” 

[Gelach]

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

”Nou….van mij mag u best blijven voorzitter.

Ja…..nee maar dus gewoon wel even….’

WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”Maar eh….het punt is helder mevrouw van der Plas.

We gaan naar de heer Sjoerdsma luisteren” [3.39]

S SJOERDSMA [D’66]:

[3.42] 

”Ja voorzitter, ook omdat ik op deze vraag al vier keer antwoord heb gegeven.

Ik heb al vier keer gezegd, dat ik die dingen veroordeel en dat ik die niet

tolereer.

Ongeacht van wie ze komen.

Dus mevrouw van der Plas kan het nog een vijfde keer vragen en dan zal

en dan zal mijn antwoord hetzelfde zijn.

Ik accepteer dat niet.

Ik veroordeel bedreigingen en intimidatie van journalisten van wie ze ook komen.

En als dat niet voldoende is voor mevrouw van der Plas, ik kan het niet

nog helderder zeggen, ik heb het tegen de heer Bosma gezegd, ik

zeg het tegen mevrouw van der Plas.”

[4.05]

WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”Mevrouw van der Plas, gaat u uw laatste vraag ook hieraan wijden?”

Gaat uw gang.

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

”Ik stel hem nog een keer, want er is geen antwoord op gegeven.

Dit is een algemeen antwoord van ”we veroordelen dat en we nemen

er afstand van”

Mijn concrete vraag is:

”Wanneer heeft de heer Sjoerdsma of de fractie van D’66 in het 

openbaar afstand genomen van waar Weird Duk als

Telegraaf journalist wordt neergezet of uitgemaakt voor fascist

of nazi.

Wanneer is dat gebeurd en waar kan ik dat vinden?”

WAARNEMEN TWEEDE KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]:

”De heer Sjoerdsma”

S SJOERDSMA, D’66:

”Voorzitter, ik heb….ik zal het nog een keer doen hoor, maar

ik heb net vijf keer gezegd….vier keer gezegd en dit wordt de vijfde keer,

dat het mij niet uitmaakt, wie bedreigingen doet of intimidatie doet, wie een

situatie creeert waarin journalisten zich onveilig voelen, dat ik al die instanties,

al die voorbeelden structureel veroordeel.

Ik accepteer het niet, we kunnen het niet tolereren.

Maar we moeten wel, en dat zeg ik toch ook tegen mevrouw van der Plas,

want zij kiest nu een voorbeeld uit en ik hoor haar niet over de voorbeelden van

haar collega’s uit de Tweede Kamer, ik hoor haar niet over het structurele klimaat wat hier vanuit extreem-rechts wordt geschapen richting

journalisten, ik hoor haar ook niet over het belang inderdaad van social media kanalen als Twitter om ervoor te zorgen, dat er wordt gemodereerd.

Daar zullen we het ook over moeten hebben.

En die microscoop, die mevrouw van der Plas nu op ons richt, ik weet niet precies waarom, misschien omdat ze een hekel heeft aan D’66, dat is prima,

maar ik heb denk ik, duidelijk aangegeven hoe ik erover denk, veel duidelijker 

gaat het niet worden.”

WAARNEMEND TWEEDE KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN [D’66]

”Nou…we wachten nog….straks

Nee nee nee mevrouw van der Plas…[Caroline van der Plas:

”voorzitter, ik wil een punt van orde maken”….]….nee..echt, is het nou weer zover….

wat is uw punt van orde?”

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

[5.51]

‘Ja, het is zeker een punt van orde.

De heer Sjoerdsma geeft geen antwoord op mijn concrete vraag.

Dat is….voorzitter, hij geeft geen antwoord op mijn concrete vraag.

Als hij dat niet wil, dan moet hij zeggen, ”mevrouw van der Plas, 

ik heb gewoon geen zin om op uw vraag te antwoorden.” [6.06]

WAARNEMEND TWEEDE KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN ONDERBREEKT:

‘Nee, mevrouw van der Plas….”

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB] HERVAT:

”Ik heb een concrete vraag ”wanneer is dat gebeurd…..”

WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN ONDERBREEKT OPNIEUW:

”Nee mevrouw van der Plas, de heer Sjoerdsma moet helemaal

niets, de heer Sjoerdsma [Caroline van der Plas praat er doorheen..

”voorzitter….”’] 

WAARNEMEND TWEEDE KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN ONDERBREEKT OPNIEUW:

”Nee Nee Nee, dit debat kunnen we hier in de eeuwigheid houden

en elke keer is het antwoord hetzelfde, de spreker gaat over zijn of

haar antwoorden en zo is het en we gaan hier niet allerlei

ordedebatten voeren net zolang tot u het antwoord krijgt dat u hoopt

te krijgen, dus daar ga ik niet in mee, het spijt mij zeer.”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

B

BIJDRAGE CAROLINE VAN DER PLAS (BBB) AAN DEBAT

OVER PERSVRIJHEID EN PERSVEILIGHEID:

[Kortere versie]

ONDERSTAANDE IS OVERGENOMEN VAN DE TWITTER PAGINA VAN

PETER BREEDVELD, MAAR DE HIEROP GECITEERDE TEKSTBIJDRAGE VAN

CAROLINE VAN DER PLAS IS GETRANSCRIBEERD DOOR ASTRID ESSED

GEHEEL ONDERIN EEN VERWIJZING NAAR ONDERSTAANDE TWEET

VAN PETER BREEDVELD UIT EEN ARTIKEL VAN BREEDVELD

BIJDRAGE CAROLINE VAN DER PLAS AAN HET DEBAT OVER PERSVRIJHEID EN PERSVEILIGHEID:


https://twitter.com/FrontaalNaakt/status/1664330630069473280?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1664330630069473280%7Ctwgr%5Ee91217b5715e3ed51235dc4271664a9528bdc9e8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.frontaalnaakt.nl%2Farchives%2Ffascisten-op-de-bres-voor-wierd-duk.html

Peter Breedveld

@FrontaalNaakt

Sterke reactie van ⁦

@swsjoerdsma

⁩ op het de stemmingmakerij van Caroline van der Plas, die maar eens afstand moet gaan nemen van de racistische leugenpropaganda en de fascistoïde intimidatieacties van 

@WierdDuk

.

Translate Tweet

0:54 / 2:09

7:58 PM · Jun 1, 2023

·

73.2K Views

61 Retweets

20 Quotes

432 Likes

16

Bookmarks

CAROLINE VAN DER PLAS [BBB]:

”Mijn concrete vraag is:

”Wanneer heeft de heer Sjoerdsma of de fractie van D’66 in het

openbaar afstand genomen van deze tweets waar Weird Duk als

Telegraaf journalist wordt neergezet of uitgemaakt voor fascist

of nazi.

Wanneer is dat gebeurd en waar kan ik dat vinden?”

[WAARNEMEND KAMERVOORZITTER]:

”De heer Sjoerdsma”

[S SJOERDSMA, D’66]

[0.22]

”Voorzitter, ik heb….ik zal het nog een keer doen hoor, maar

ik heb net vijf keer gezegd….vier keer gezegd en dit wordt de vijfde keer,

dat het mij niet uitmaakt, wie bedreigingen doet of intimidatie doet, wie een

situatie creeert waarin journalisten zich onveilig voelen, dat ik al die instanties,

al die voorbeelden structureel veroordeel.

Ik accepteer het niet, we kunnen het niet tolereren.

Maar we moeten wel, en dat zeg ik toch ook tegen mevrouw van der Plas,

want zij kiest nu een voorbeeld uit en ik hoor haar niet over de voorbeelden van

haar collega’s uit de Tweede Kamer, ik hoor haar niet over hedt structurele klimaat wat hier vanuit extreem-rechts wordt geschapen richting

journalisten, ik hoor haar ook niet over het belang inderdaad van social media kanalen als Twitter om ervoor te zorgen, dat er wordt gemodereerd.

Daar zullen we het ook over moeten hebben.

En die microscoop, die mevrouw van der Plas nu op ons richt, ik weet niet precies waarom, misschien omdat ze een hekel heeft aan D’66, dat is prima,

maar ik heb denk ik, duidelijk aangegeven hoe ik erover denk, veel duidelijker 

gaat het niet worden.”

[WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN, D’66]

”Nou…we wachten nog….straks

Nee nee nee mevrouw van der Plas…[Caroline van der Plas:

”voorzitter, ik wil een punt van orde maken”….]….nee..echt, is het nou weer zover….

wat is uw punt van orde?”

[CAROLINE VAN DER PLAS, BBB]

”Ja, het is zeker een punt van orde.

De heer Sjoerdsma geeft geen antwoord op mijn concrete vraag.

Dat is….voorzitter, hij geeft geen antwoord op mijn concrete vraag.

Als hij dat niet wil, dan moet hij zeggen, ”mevrouw van der Plas, 

ik heb gewoon geen zin om op uw vraag te antwoorden.

[WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN ONDERBREEKT]

”Nee, mevrouw van der Plas….”

[CAROLINE VAN DER PLAS, BBB, HERVAT]

”Ik heb een concrete vraag ”wanneer is dat gebeurd…..”

[WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN ONDERBREEKT OPNIEUW]

”Nee mevrouw van der Plas, de heer Sjoerdsma moet helemaal

niets, de heer Sjoerdsma [Caroline van der Plas praat er doorheen..

”voorzitter….”’] 

[WAARNEMEND VOORZITTER ONDERBREEKT OPNIEUW]:

”Nee Nee Nee, dit debat kunnen we hier in de eeuwigheid houden

en elke keer is het antwoord hetzelfde, de spreker gaat over zijn of

haar antwoorden en zo is het en we gaan hier niet allerlei

ordedebatten voeren net zolang tot u het antwoord krijgt dat u hoopt

te krijgen, dus daar ga ik niet in mee, het spijt mij zeer.

[CAROLINE VAN DER PLAS BBB]

”Ja…”

[WAARNEMEND VOORZITTER]

”U bent door uw vragen heen….”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

NAAR BOVENSTAANDE TWITTER FRONTAAL NAAKT WERD 

DOOR FRONTAAL NAAKT VERWEZEN IN ZIJN  ARTIKEL

ZIE OOK:

FASCISTEN OP DE BRES VOOR WIERD DUK

PETER BREEDVELD

2 JUNI 2023

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/fascisten-op-de-bres-voor-wierd-duk.html

Reacties uitgeschakeld voor Noot 49/Zet de Strijd voort!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.