Noten 49 t/m 51/Oekraine

[49]

HET PAROOL

VLUCHTELINGEN NAAR ANDERE PLEK: EIGENAAR OPVANGBOOT

WIL ALLEEN KINDEREN, VROUWEN EN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”

25 MAART 2022

https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-naar-andere-plek-eigenaar-opvangboot-wil-alleen-kinderen-vrouwen-en-etnische-oekrainers~bb3bcfd7/#:~:text=Zo’n%2080%20Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen,en%20etnische%20Oekra%C3%AFners%20wil%20onderbrengen.&text=Dat%20bevestigt%20een%20woordvoerder%20van%20het%20stadsbestuur

Zo’n 80 Oekraïense vluchtelingen die op een boot bij het Java-eiland verbleven, moeten vrijdag vertrekken. De gemeente Amsterdam verbreekt de samenwerking met de eigenaar van de riviercruiser omdat hij alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners wil onderbrengen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. De vluchtelingen verblijven sinds half maart op de boot, het riviercruiseschip Amavenita. De gemeente huurt locaties van vele boot- en hoteleigenaren om voldoende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen.

Maar eisen stellen aan de samenstelling van de groep is ‘geen punt voor discussie’, zegt een woordvoerder. “Wij maken geen onderscheid, aan eisen op dit vlak willen en kunnen we niet voldoen. De samenwerking met de betreffende eigenaar is daarom beëindigd.”

Nieuwe locaties

Er worden direct nieuwe opvanglocaties geregeld voor de mensen die moeten vertrekken.

Het is niet de enige boot op het Java-eiland waar vluchtelingen verbleven; in totaal werden 300 mensen op twee riviercruiseschepen ondergebracht. Sommige Oekraïners verhuizen van de ene naar de andere boot, want met de andere eigenaar gaat de samenwerking door. Ook in een leegstaand schoolgebouw op het Java-eiland kunnen sinds deze week 150 mensen terecht.

Rust bieden

De opvang wordt op deze locaties verzorgd door de Regenboog groep. Een woordvoerder laat weten dat de situatie niet ideaal is: “We willen mensen juist rust bieden, en nu moeten ze plotseling vertrekken. Maar het is de enige manier waarop we de opvang kunnen voortzetten zoals we dat willen.”

In totaal zijn er in Nederland 27.000 bedden beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen. Daarvan zijn er vrijdag 17.000 gevuld

EINDE ARTIKEL HET PAROOL

[50]

Zo’n 80 Oekraïense vluchtelingen die op een boot bij het Java-eiland verbleven, moeten vrijdag vertrekken. De gemeente Amsterdam verbreekt de samenwerking met de eigenaar van de riviercruiser omdat hij alleen vrouwen, kinderen en etnische Oekraïners wil onderbrengen.

Dat bevestigt een woordvoerder van het stadsbestuur. De vluchtelingen verblijven sinds half maart op de boot, het riviercruiseschip Amavenita. De gemeente huurt locaties van vele boot- en hoteleigenaren om voldoende opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te regelen.

Maar eisen stellen aan de samenstelling van de groep is ‘geen punt voor discussie’, zegt een woordvoerder. “Wij maken geen onderscheid, aan eisen op dit vlak willen en kunnen we niet voldoen. De samenwerking met de betreffende eigenaar is daarom beëindigd.”

HET PAROOL

VLUCHTELINGEN NAAR ANDERE PLEK:

 EIGENAAR OPVANGBOOTWIL ALLEEN KINDEREN, VROUWEN EN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”

25 MAART 2022

https://www.parool.nl/amsterdam/vluchtelingen-naar-andere-plek-eigenaar-opvangboot-wil-alleen-kinderen-vrouwen-en-etnische-oekrainers~bb3bcfd7/#:~:text=Zo’n%2080%20Oekra%C3%AFense%20vluchtelingen,en%20etnische%20Oekra%C3%AFners%20wil%20onderbrengen.&text=Dat%20bevestigt%20een%20woordvoerder%20van%20het%20stadsbestuur

[51]

BRIEF AAN EIGENAAR RIVIERCRUISESCHIP AMAVENITA

Onderwerp:

Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingennaar geslacht en etniciteit

Astrid Essed <astridessed@yahoo.com>Sun, Mar 27, 4:56 AM
to info@captaincruise.nlinfo@deregenboog.org

AAN

De Eigenaar van het riviercruiseschip Amavenita

Onderwerp: Uw selectie van de Oekraiense vluchtelingen

naar geslacht en etniciteit

Geachte heer,

Hopelijk ben ik niet de eerste en enige, die u aanschrijft, maar als

dat WEL zo is, dan is het des te harder nodig.

En het bevreemdt mij enigszins, want je zou toch denken, dat dergelijke

openlijke vormen van discriminatie, zoals hier door u vertoond, thuishoren

in andere tijden der geschiedenis, zoals in de 19e Eeuw of recenter:

In de eerste helft van de twintigste Eeuw.

Toen kon je nog veel gooien op achterlijkheid en onwetendheid [welke aandacht

werd er immers in het Nederlandse onderwijs in die tijden besteed aan

niet Europese volkeren, behalve vanuit koloniaal kosten-baten perspectief?],

In deze, eenentwintigste Eeuw echter, met alle beschikbare kennis en toegang totg

kennis, is het geen achterlijkheid meer, maar pure en bewuste kwaadaardigheid.

Weet u niet, waarover ik praat?

Ik denk van wel, maar zal het even voor u verduidelijken:

Uit berichtgeving uit Het Parool, AT5 en andere nieuwsbronnen [1] blijkt,

dat u op uw cruiseschip 80 Oekraiense vluchtelingen opving, die recentelijk

op straat gezet zijn, zo bericht AT5. [2]

Of u ze er persoonlijk uitgezet hebt, of dat dat is gekomen door de opzegging

van de samenwerking door de Gemeente Amsterdam, is mij niet

geheel duidelijk, maar dat doet er feitelijk niet toe.

Wat er WEL toe doet, is dat u bij de opvang van Oekraiense vluchtelingen

als eis hebt gesteld ”alleen vrouwen, kinderen en ”etnische Oekraieners”

Nu is het wat die vrouwen en kinderen geen probleem, aangezien vrijwel

alleen vrouwen en kinderen tot de vluchtelimgen behoren-zoals u weet

verbiedt de Oekraiense president Zelensky mannen het land te verlaten,

vanwege de terechte noodzaak, tegen de Russische agressor te vechten] [3]

Het probleem schuilt em in die ”etnische Oekraieners” waarmee u in feite

zegt, alle niet-etnische Oekraieners, veelal Afrikaanse en Aziatische studenten [4] zijn niet welkom op mijn boot.

Puur discriminatie op afkomst/etniciteit dus.

Dat u zich niet schaamt, dat openlijk toe te geven in een land met een

van de belangrijkste richtlijnen, artikel 1 van de Grondwet, het anti-discriminatie

beginsel. [5]

Terecht heeft dan ook de Gemeente Amsterdam per direct de samenwerking

met u opgezegd en terecht verwijst burgemeester Halsema naar het door mij

genoemde artikel 1, Nederlandse Grondwet. [6]

Bent u zich trouwens bewust van het feit, dat discriminatie in Nederland

strafbaar is.

Ja of nee?

Lees er maar artikel 137, Wetboek van Strafrecht op na! ‘[7]

Bent u zich ervan bewust, wat uitsluiting en racisme in extremis

historisch teweeggebracht heeft?

Lees er de informatie over WO II maar op na.

En waar het in extremis toe kan leiden?

Weleens gehoord van het recentelijk in Amsterdam onthulde Namenmonument?

[8]

Daartoe leidt het vunzige gedachtegoed, dat u denkt straffeloos te kunnen spuien.

EPILOOG

Nu denk ik geen moment, u te kunnen overtuigen van het gevaarlijke, het

kwaadaardige van uw ”gedachtegoed” of dat de Stenen op het

Namenmonument u kunnen overtuigen.

Maar dit wil ik u WEL meegeven:

Stel nu eens [want ja, je weet nooit hoe Poetin nog kan doorpakken….]

dat U moet vluchten en alleen maar naar een Afrikaans land kunt en

dat daar aangekomen, alleen Afrikanen worden opgevangen en u

het nakijken hebt, omdat u niet Afrikaans bent?

Is dat eerlijk?

Is dat rechtvaardig?

Denk daar maar eens over na!

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze Brief

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Florijn 444

1102 BA Amsterdam [Z-O]

VOOR UW GEMAK DE NOTEN IN LINKS

NOOT 1

NOTEN 2 T/M 7 

NOOT 8

Noot 8/”Slegs vir etnische Oekraieners” | Astrid Essed

ZIE OOK:

EIGENAAR OPVANGBOOT WIL ALLEEN ”ETNISCHE OEKRAIENERS”/

RACISTISCH, MAAR TE LAF OM VOOR DE MEDIA TE REAGERN

ASTRID ESSED

27 MAART 2022

Reacties uitgeschakeld voor Noten 49 t/m 51/Oekraine

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.