Noten 41 t/m 50/Blijf Alert!

[41]
WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN ALS”HYENA”S EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”ASTRID ESSED5 NOVEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/wilders-spreekt-over-omvolking-vluchtelingen-als-hyenas-en-achterlijke-islamitische-zandbaklanden/

GEERT WILDERS/HET GROTE GEVAAR/ZIJN ONTMENSELIJKINGVAN VLUCHTELINGEN/IN HIS OWN WORDSASTRID ESSED9 DECEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/geert-wilders-het-grote-gevaar-zijn-ontmenselijking-van-vluchtelingen-in-his-own-words/

[42]

[42]
YOUTUBE.COMBERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS
https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 32

[43]

ZIE NOOT 42 EN VOOR GEHELE TEKST, NOOT 32

[44]

[Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:[3.58] ”Dank u wel.U had het twee keer over de Kaagsecretaris, u bedoelde volgensmij de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. [4.03][Gidi Markuszower, PVV][4.04] Die de….zeker voorzitter, JA” [4.05][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.05]: ”Dat wilde ik alleen even corrigeren voor de Handelingen.” [4.07]Ik dank u zeer, dan gaan we…..[4.10]”[Vera Bergkamp geinterumpeerd door Gidi Markuszower, PVV][Gidi Markuszower, PVV][4.10-4.12] Onverstaanbaar gemompel ”…Ik zou dat wel graag…..”[4.13] ”Ik zou die betiteling wel graag in de Handelingen willen hebben.Want het is juist belangrijk, dat Nederland weet…..[Onverstaanbaar gemompel][Vera Bergkamp, Tweede Kamervoorzitter]:
[4.21] Ja, nee ikke, We gaan op, we gaan netjes met elkaar om, dat hebbenwe ook afgesproken in deze Kamer, het is de Staatssecretaris Justitie en Veiligheid en u bent de heer Markuszower. 

YOUTUBE.COM
BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS
https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

[45]

[45]

NOSVOORZITTER: GEEN ”KNETTERGEK” OF ”IDIOOT” MEER, GEEN BEDREIGINGEN11 FEBRUARI 2022
https://nos.nl/artikel/2416869-kamervoorzitter-geen-knettergek-of-idioot-meer-geen-bedreigingen

Kamervoorzitter Bergkamp gaat duidelijker ingrijpen bij intimidatie of bedreigingen in de Tweede Kamer en bij woorden als “knettergek” of “idioot”. Maar de Tweede Kamer blijft in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de eigen omgangsvormen, schrijft Bergkamp in een notitie voor de Kamerleden.

Bergkamp geeft in de notitie ook een oordeel over de discussie met FvD-Kamerlid Van Meijeren en diens oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. “Er ligt een taak voor de Voorzitter om in te grijpen bij het aansporen tot onwettige handelingen. Daaronder valt ook het oproepen de wet niet na te leven of het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid.”

Bergkamp sprak met alle partijen over de terugkerende discussie over wat wel en niet mag tijdens debatten. Beledigingen, beschuldigingen, het noemen van namen van mensen die niet bij het debat zijn en uitspraken van FvD-Kamerleden over tribunalen leiden steeds vaker tot ruzieachtige toestanden. Die gaan soms ook over Bergkamp zelf.

Deze situaties doen “afbreuk aan de stevige en gezaghebbende rol die de Tweede Kamer heeft te vervullen in een democratie en in de samenleving”, zegt zij.

Premier Rutte: ‘Jongens, er kijken mensen mee’

Als premier heeft Mark Rutte geen zeggenschap over wat de Kamer afspreekt over omgangsregels, maar hij juicht betere afspraken wel toe. “Het kan ook prettig en op een manier dat je niet een persoon onderuithaalt. Dat gedoe over die tribunalen, dan denk ik ‘Jongens, er kijken mensen mee. Zullen we het een beetje chic houden?'”

Rutte, die toegeeft dat hij zelf ook wel eens over de grens gaat, wijst erop dat de discussie over taalgebruik in de Kamer van alle tijden is. “Vroeger kon de Kamervoorzitter nog woorden schrappen uit het verslag. Toen werd ‘u liegt’ een keer vervangen door ‘wat u zegt staat op gespannen voet met de waarheid’.”

Bergkamp geeft verschillende voorbeelden van situaties waarin zij de teugels zal gaan aantrekken. Een minister als persoon knettergek noemen ziet zij als een beledigende uitdrukking. Beleid of wetsvoorstellen mogen wel gek of idioot genoemd worden.

Uitspraken die “evident ordeverstorend zijn of door een morele ondergrens zakken door op de persoon te spelen, te intimideren of te bedreigen” worden niet getolereerd. Dit komt nog duidelijker in het reglement van de Kamer te staan. Ook als een uitspraak onnodig grievend is – Bergkamp noemt als voorbeeld het bagatelliseren van de Holocaust – dan zal zij ingrijpen.

De mogelijkheden die Bergkamp heeft blijven hetzelfde. Zij kan een Kamerlid waarschuwen en vragen woorden of gedragingen terug te nemen. Ook kan zij een spreker het woord ontnemen. De zwaarste sanctie is dat zij een Kamerlid voor de rest van de dag van het debat kan uitsluiten.

Dat wil zij liever vermijden. “Het feit dat er sinds 1950 nooit meer een Kamerlid voor een hele dag is uitgesloten, geeft aan dat de Voorzitter hier niet lichtvaardig mee omgaat of moet omgaan.” Bergkamp wijst erop dat Kamerleden veel democratische vrijheid hebben. Tijdens Kamerdebatten hebben zij parlementaire immuniteit en kunnen zij niet voor hun uitspraken worden vervolgd. Maar dat vraagt wel discipline, benadrukt ze.

Trawanten

In 2006 verscheen het boekje Over lijken. Ontoelaatbaar taalgebruik in de Tweede Kamer met voorbeelden uit het verleden. Ook toen raakte de Kamervoorzitter verzeild in discussies.

In 1958 maakte oud-premier Gerbrandy het Kamervoorzitter Kortenhorst lastig. Hij beledigde de vroegere landvoogd van Nederlands-IndiĆ«, H.J. van Mook. Gerbrandy had het over ‘Van Mook en zijn trawanten’.
De Voorzitter: “Ik verzoek u het woord “trawanten” terug te nemen.”
Gerbrandy: “Medewerkers?”
De Voorzitter: “Dat is goed.”
Een andere fractievoorzitter: “Sinds wanneer is het woord ’trawanten’ beledigend?”
De Voorzitter: “Op het ogenblik dat ik het vind.”
Gerbrandy: “Het is een onbenullige opmerking.”
De Voorzitter: “Ik roep U tot de orde. U moet die belediging terugnemen.”
Gerbrandy: “Die neem ik gaarne terug, maar ik verzoek U niet weer over kleinigheden te vallen.”

Bergkamp hoopt met de notitie een eind te maken aan de discussies over wat toelaatbaar is, en over wat haar rol zou moeten zijn.

Wat Kamerleden buiten de zaal zeggen valt niet binnen haar taakgebied, benadrukt zij. “Zowel onder Kamerleden als daarbuiten leeft soms de veronderstelling dat de Kamervoorzitter een algemene rol heeft in het beoordelen van het doen en laten van leden, ook buiten de plenaire zaal. Het Reglement heeft geen externe rechtsgeldigheid.”

Wat zij ook niet binnen haar taakgebied vindt vallen zijn uitspraken “die een mogelijk risico vormen voor de democratische rechtsorde”. Daarmee doelt Bergkamp bijvoorbeeld op uitspraken waarin twijfel wordt gezaaid over de rechtspraak of over het democratische verkiezingsproces. “Dan is het aan de leden om dit in het openbaar aan te kaarten en het debat hierover aan te gaan.”

Of de Kamerleden er hetzelfde over denken als Bergkamp blijkt donderdag. Dan debatteert de Kamer over de eigen omgangsvormen.

EINDE ARTIKEL

UW TIJD KOMT NOG WEL, WANT ER KOMEN

TRIBUNALEN/HET NAAKTE FASCISTISCHE

GELAAT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE

ASTRID ESSED

25 NOVEMBER 2021

[46]

UW TIJD KOMT NOG WEL, WANT ER KOMEN

TRIBUNALEN/HET NAAKTE FASCISTISCHE

GELAAT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE

ASTRID ESSED

25 NOVEMBER 2021

[47]

RACISTISCHE, DISCRIMINERENDE, ISLAMOFOBE

EN ANTI-SEMITISCHE UITSPRAKEN/VOORSTELLEN

VAN NEDERLANDSE POLITICI

ASTRID ESSED

31 OCTOBER 2019

[48]YOUTUBE.COMBERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS
https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 32

[49]
YOUTUBE.COMBERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS
https://www.youtube.com/watch?v=za6YPNv64IY

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 32

[50]

WIKIPEDIACASSANDRA
https://en.wikipedia.org/wiki/Cassandra

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Noten 41 t/m 50/Blijf Alert!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.