Noten 37 t/m 43/Wilders is weer aan de gang

[37]

ZIE VOOR DE PERSOONLIJKE AANVALLEN HET BEGINVAN DIT YOUTUBE FILMPJEZOALS JULLIE GEZIEN HEBBEN, HEB IK NIET ALLES GETRANSCRIBEERD

YOUTUBE.COM

EINDE YOUTUBE FRAGMENT

 ”DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 22 SEPTEMBER 2021”

[38]

”Immigranten uit islamitische zandbaklanden (schrijft Bart Nijman tegenwoordig de speeches van Wilders?) en “Marokkaans tuig” die onze wijken als hyena’s afstruinen, onze dochters verkrachten en ook nog verantwoordelijk zijn voor het klimaatprobleem. Die van Nederland de hel op aarde maken, de hel, lieve mensen, op aarde. Het delirische georakel van Wilders over de immigrantenstromen die ons land binnenkomen en het als ongedierte onder de voet lopen mag dan inmiddels traditie zijn, daarom hoeven we het niet normaal te gaan vinden.

Daarbij roepen ze bij mij onmiskenbaar associaties op met de antisemitische propaganda van de nazi’s, die tot de Holocaust heeft geleid, inderdaad. Ratten die uit hun riolen kwamen kruipen om het land in het verderf te storten, hyena’s die onze wijken afstruinen, same difference, nietwaar.

Dus waarom de fuck keert niet iedereen ook Wilders de rug toe?”

WAAROM KEERT NIEMAND GEERT WILDERS DE RUG TOE

FRONTAAL NAAKT [PETER BREEDVELD]

25 SEPTEMBER 2021

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/waarom-keert-niemand-geert-wilders-de-rug-toe.htmlEerder die dag gebruikte Wilders zijn eigen bijdrage om, zoals vanouds, te waarschuwen voor de ‘massa-immigratie’ om te voorkomen dat ‘onze bevolking wordt vervangen’, dat Nederland de hel op aarde dreigt te worden ‘net als die achterlijke islamitische zandbaklanden’ en dat ‘we’ het tij moeten keren, anders zal het tuig onze wijken afstruinen.

Niemand veerde op, niemand liep weg. Dat is het gevaar als je een statement maakt bij de één en blijft zitten bij de ander. Dan dreigt gewenning te ontstaan, dat het normaal is en geaccepteerd wordt dat zoiets wordt gezegd in het Nederlandse parlement.”

TROUWWEGLOPEN UIT EEN DEBAT IS NIET ZONDER RISICO28 SEPTEMBER 2021
https://www.trouw.nl/opinie/weglopen-uit-een-debat-is-niet-zonder-risico~b4a631b6/

Tijdens een Kamerdebat in het voorjaar van 2011, toen Geert Wilders zijn zoveelste tirade hield tegen moslims, die hij betitelde als ‘islamitisch stemvee’, verliet Emile Roemer uit protest de zaal. “Hier weiger ik naar te luisteren”, zei de toenmalig SP-leider.

Het gebeurt af en toe dat politici weglopen uit een plenaire vergadering, meestal uit boosheid of frustratie. De hele PVV-fractie verliet in 2009 een debat over de crisisaanpak van het kabinet-Balkenende IV, nadat CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel vertelde dat er voor de oppositie niets te halen viel. En afgelopen zomer weigerde GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet een debat over het terughalen van IS’ers uit Syrië nog langer bij te wonen, nadat PVV’er Gidi Markuszower zei dat Sigrid Kaag zich graag laat omringen door terroristen en de plaatsvervangend Kamervoorzitter, PVV’er Martin Bosma, niet ingreep.

Weglopen uit een debat is het uiterste middel, dan houdt iedere discussie op. Maar het is niet zonder risico, want waar leg je de grens? En loop je telkens weg als die grens wordt overschreden?

Negeren of bestrijden

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, vorige week, vielen D66 en ChristenUnie Thierry Baudet aan op zijn vergelijkingen tussen de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. Baudet had enkele dagen eerder in een tweet de Holocaust tussen aanhalingstekens geplaatst, tot woede van Joodse organisaties in Nederland.

Tijdens de beschouwingen weigerde Baudet excuses te maken. Niet veel later verlieten de fracties van D66 en GroenLinks uit protest de zaal, om pas terug te keren toen de fractievoorzitter van Forum voor Democratie was uitgeraasd.

Hier kwam het eeuwige dilemma aan de oppervlakte hoe te reageren op politici die ver over de schreef gaan. Negeren of bestrijden, het is een worsteling. In feite deed Rob Jetten in dit geval beide, door Baudet eerst te bekritiseren en vervolgens om te draaien en weg te lopen. Maar daardoor miste Jetten de rest van het betoog van Baudet, dat het best valt samen te vatten als een groot corona-complotverhaal, gelardeerd met termen als gentherapie, the great reset en 5G.

Baudet kon zijn complotten ongestoord verkondigen

De fracties die nog in de zaal zaten, kozen ervoor de onzin te laten voor wat het was. Baudet kon daardoor zijn complotten ongestoord verkondigen, rechtstreeks uitgezonden op de site van de Tweede Kamer en via NPO Politiek. Al hadden Jetten en Jesse Klaver het verstand terug willen brengen in het debat, hun afwezigheid maakte dat onmogelijk.

Eerder die dag gebruikte Wilders zijn eigen bijdrage om, zoals vanouds, te waarschuwen voor de ‘massa-immigratie’ om te voorkomen dat ‘onze bevolking wordt vervangen’, dat Nederland de hel op aarde dreigt te worden ‘net als die achterlijke islamitische zandbaklanden’ en dat ‘we’ het tij moeten keren, anders zal het tuig onze wijken afstruinen.

Niemand veerde op, niemand liep weg. Dat is het gevaar als je een statement maakt bij de één en blijft zitten bij de ander. Dan dreigt gewenning te ontstaan, dat het normaal is en geaccepteerd wordt dat zoiets wordt gezegd in het Nederlandse parlement.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.

EINDE ARTIKEL

[39]

PVV EN LEIDER WILDERS BEDREIGING

VOOR DE RECHTSSTAAT/BRIEF AAN TWEEDE

KAMERLEDEN

ASTRID ESSED

10 OCTOBER 2020

[40]

DE HAATZAAIERIJ VAN DE PVV EN LEIDER

WILDERS/ANTWOORD ASTRID ESSED

AAN DE PVV

13 OCTOBER 2020

[41]

FRONTAAL NAAKT OVER WILDERS

https://www.frontaalnaakt.nl/?s=Wilders

[42]

YOUTUBE.COM
ABP 2021: WILDERS (PVV) VS SEGERS (CU): ”U BENT VALSER DAN VALS”-22 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=zhYdG5_kiGk

[Segers, Christen Unie]:”Dank u wel, mevrouw de voorzitter.”Eh, dit gaat niet over de motie, die nog ingediend gaat worden, eh…maar welover delen van de bijdrage van de heer Wilders.Eh…er zitten hele delen bij, die echt inhoudelijk kritiek op het kabinetsbeleid heeft en dat is legitiem, dat zijn inhoudelijke voorstellen, die hij doet.Maar soms maakt hij het ook ongelooflijk persoonlijk, zo….ongelooflijk persoonlijk, maakt de heer Wilders het zeer persoonlijk, richting mevrouwKaag, richting de heer Rutte.Mijn simpele vraag is eigenlijk: Waarom? Waarom heeft hij dat nodig?”[Kamervoorzitter]:”De heer Wilders”[0.28][Wilders, PVV]:”Nou dank u [?]Om te beginnen:Ik doe heel veel inhoudelijke voorstellen, van initiatiefwetsvoorstellen,tot hoe het geld anders moet worden besteed, voor ouderen, voor politie,voor noem maar op…Maar voorzitter, dit is mijn manier van debatteren!Ik vind dat het kabinet en ook de heer Rutte, ons land heeft verraden.Verraden, het is een groot woord, maar ik meen ieder woord ervan en ikga er niet met ….in de mond over praten.Op het moment, dat jij, terwijl Nederland in grote problemen zit, dat wegeen woningen hebben in Nederland, dat we veel criminaliteit hebben in Nederland, dat mensen, mensen, niet weten hoe ze rond moeten komenvan hun pensioen of salaris…Op het moment, dat het kabinet dat allemaal negeert, zeven miljard euro uitgeeft, uitgeeft, aan klimaat, verder helemaal niets doet. ja, dat vind ik, dat vind ik, ons land weggeeft, door de grenzen open te zetten voor nog meer Afghanenen wat dan ook, ja daar heb ik gewoon schoon genoeg van en daar kan ikniet in de hardst mogelijke termen afstand van nemen.”[Voorzitter]:”De heer Segers”[Segers, Christen Unie][1.27]”Je mag op de inhoud mag je met de hardst mogelijke termen mag je afstandnemen van politieke keuzes, maar je gaat echt de grens over als je het zopersoonlijk maakt en dat doet de heer Wilders niet alleen hier, dat doethij ook online.Als nou de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt:”Er is een relatie tussen uitingen in het publieke debat, in her politieke debat, en dreigingsniveau…mensen, die soms moeten vrezen voor allerleibedreigingen.Als de heer Wilders dat weet-en hij weet dat als geen ander-en ik zal de dag prijzen, dat hij weer in vrijheid gewoon over straat kan lopen, dat hij nietmeer met die dreiging te maken heeft- Als je dat weet, dan snap ik niet, dat je het zo persoonlijk maakt en dat jezo die grens opzoekt en zo in die pijngrens van die ander probeert te komen, terwijl je het gewoon zakelijk kunt houden en met de hardst mogelijke woordenen met de hardst mogelijke woorden afstand kunt nemen van inhoudelijkbeleid en politieke keuzes.”[2.16][Kamerzoorzitter]””De heer Wilders”[Wilders, PVV][2.17]”Nee voorzitter, dat is een valse interruptie, maar die mag-alles mag-Het is een valse interruptie, want die suggereert, dat ik ook maar iets,met geweld te maken zou hebben, zo oproep [?] of aanleiding zou toegeven ik heb niets de maken met de NCTV als het gaat om dit soortanalyses-ik heb te maken met wat ik zeg.En ik zal in de meest harde termen zeggen wat ik vind van mevrouwKaag, van meneer Rutte van weet ik wie dan ook en natuurlijk doe ik dat hier,vanuit deze plek op een geweldloze, democratische manier al jarenlang-en ik zal dat blijven doen.En ik laat me door u niet aanpraten, dat dat zou kunnen leiden tot welke gekdan ook, die weet ik wat doet.Ik weet inderdaad wat dat betekent, ja.Ik weet wat dat betekent…al zeventien jaar lang.Ik gun dat werkelijk helemaal niemand, een leven zondervrijheid, al zeventien….ik gun dat de heer Rutte nog geen weekof nog geen maand of geen weet ik wat dan ook, maar ik zeg wat ik vind, het heeft niets met geweld te maken en ik zal dat blijven doen![3.08][Kamervoorzitter]”De heer Segers, tot slot.”[Segers, Christen Unie][3.10]”Voorzitter, woorden doen ertoe.En woorden hebben altijd effect.En wat ik de heer Wilders zou willen vragen, is:Denk nog eens goed na, voor je die Tweet verstuurt.Denk nog eens goed na, voordat je zo persoonlijkde aanval opent op politieke tegenstanders, die je op inhoud in allescherpte en felheid mag bestrijden.En dat doen we hier.Dat doen we hier inderdaad met woorden, dat doen we in allevrijheid.Maar als de NCTV zegt:”Woorden hebben impact, woorden doen ertoe, woorden hebben direct impact ook op de veiligheidssituatie, ook van personen, ook van personenhier, dan moet je toch heel goed nadenken voordat je wat doet.Ik wil er over nadenken.Als ik de tweets van de heer lees, als hij weer inderdaad alle bedreigingenlaat zien, dan gaat het door merg en been, dan breekt mijn hart en dan denk ik”in hemelsnaam. Wanneer komt de dag, dat de heer Wilders gewoon opde hoek van de straat kan zeggen wat hij wil en hij kan dat niet.En dat vind ik echt verschrikkelijk.Maar we hebben met elkaar allemaal een verantwoordelijkheid en ik wilgraag de heer Wilders oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen.[4.07][Kamervoorzitter]”De heer Wilders”[Wilders, PVV][4.08]”Nee voorzitter, opnieuw een hele vieze, valse interruptie, die ik drie keernaast mij neer….ik ga het ook niet doen, wat de heer Segers zegt.Maar ik wil nog op een ding reageren.Kijk, mensen, die mij al zeventien jaar lang bedreigen, waardoor ikniet eens meer mijn eigen brievenbus kan legen en mijn vrijheid totaal kwijt ben, dat zijn mensen, die mij dagelijks, soms per uur, zeggen, dat zemijn hoofd willen afhakken, dat ze mijn ingewanden er willen uittrekken, dat ze me willen verbranden, dat ze tien kogels door mijn familieleden willenschieten, dat ze bloed naar de Kamer sturen in buisjes om een signaalte geven, dat is allemaal direct, direct gericht op ”Wilders moet dood”En natuurlijk is het vals wat u zegt, want u suggereert nou, dat dat van mij dat dat op een lijn te stellen is en dat is vals.Voor iemand van de Christen-Unie is dat valser dan vals.Dat is waar ik mee te maken heb.Wat ik doe, is dat ik geweldloos, democratisch, meer dan een miljoen mensenop mij gestemd, hier in de Tweede Kamer zeg wat ik vind.Niets met geweld te maken en dat laat ik u ook niet aanpraten.”[5.15][Kamervoorzitter]:”De heer Segers en dan de heer Azarkan]][Segers, Christen-Unie][5.22]”Ik ben niet vals””Het is een oprechte[Wilders, tussendoor]”’Valser dan vals”[Segers, Christen-Unie]:”Oprechte oproep aan u”[Wilders onderbreekt weer]”Vals”[Segers, Christen-Unie]:”Om dat wat er gebeurt.De polarisatie, die we nu zien in de samenleving, ook in dezeCoronatijd, dat er maar weinig woorden voor nodig zijn omandere mensen op gedachten te brengen om iets te doenwaarvan wij allemaal niet willen, dat het gebeurt.Dus mijn oproep is: Hou het zakelijk, hou het inhoudelijk, maak het niet persoonlijk”[5.44][Wilders, PVV][5.48]”Mijn oproep is:”U bent valser dan vals en uw interruptie gaat bij mijdrie keer de prullenbak in”[5.51]
EINDE TEKST YOUTUBE.COM

[43]
‘U bent valser dan vals en uw interruptie gaat bij mijdrie keer de prullenbak in”

YOUTUBE.COM
ABP 2021: WILDERS (PVV) VS SEGERS (CU): ”U BENT VALSER DAN VALS”-22 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=zhYdG5_kiGk

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Noten 37 t/m 43/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.