Noten 30 t/m 36/Wilders is weer aan de gang

[30]

WIKIPEDIATHE ETERNAL JEW
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Eternal_Jew_(film)

HISTORIEKDER EWIGE JUDE-NATIONAAL SOCIALISTISCHEPROPAGANDAFILM
https://historiek.net/der-ewige-jude-nationaalsocialistische-propagandafilm/80838/

DER EWIGE JUDE

Toen de beruchte film Der Ewige Jude (De eeuwige Jood) in november 1940 in Berlijn in première ging, was dat een nieuw dieptepunt in de nazipropaganda. Volgens de ondertitel was de film ‘een documentaire over het wereldjodendom’. De commentaarstem was van Harry Giese, wiens stemgeluid ook te horen was in de Duitse bioscoopjournalen. In werkelijkheid was Der Ewige Jude nazipropaganda van de ergste soort. De grimmige boodschap, die werd gebracht in grove termen, was dat Joden niets meer dan ongedierte waren, ‘de parasitaire vernietigers’ van de Europese beschaving.“De beelden in de film van krioelende ratten en expliciete beelden van rituele slachtingen van dieren waren alles behalve subtiel.”

De oorsprong van de film lag in de nazipogingen om actief een antisemitische houding te propageren onder de Duitse populatie. Passief antisemitisme was reeds wijdverspreid in Duitsland, maar de nazileiding nam daar geen genoegen mee. Aangespoord door de gemengde reacties van het publiek op de pogrom tijdens Kristallnacht in 1938, begon Goebbels met het verscherpen van de antisemitische propaganda om de Duitsers voor te bereiden op de hardere maatregelen tegen de Joden die aanstaande waren. Bioscoopfilms waren hiervoor het ideale medium. Goebbels zag ze als een belangrijk middel voor het kneden van de publieke opinie. Hij had persoonlijk gezorgd voor de uitbreiding van de Duitse filmindustrie en deze in 1937 genationaliseerd. Hij hamerde vervolgens voortdurend op zowel hogere kwaliteit als op het toevoegen van een politieke inhoud en hoopte zelfs dat Duitse films op een dag konden concurreren met die uit Hollywood.

De Duitse filmindustrie werd aldus voor het karretje van de nazi’s gespannen. Propagandafilms, zoals Leni Riefenstahls veelbesproken Triumph des Willens uit 1935, begonnen te verschijnen op de bioscoopschermen door heel het land, samen met de gebruikelijke romantische verhalen en drama’s. Het verschijnen van Der Ewige Jude in 1940 was onderdeel van een cinematografisch, antisemitisch offensief. In datzelfde jaar verschenen ook Jud Süss en Die Rothschilds. De film markeerde desondanks een keerpunt. Terwijl in het overige filmaanbod van fictief of historisch drama de propagandaboodschap gewoonlijk relatief subtiel werd benaderd, was daarvan in Der Ewige Jude geen enkele sprake. De beelden in de film van krioelende ratten en expliciete beelden van rituele slachtingen van dieren waren alles behalve subtiel.

Tentoonstelling

De film was gebaseerd op een eerdere expositie met dezelfde naam, die door Duitsland was gereisd tussen 1937 en 1939. Hierin werden Joden belasterd en ontmenselijkt door verschillende antisemitische mythes in stand te houden. Goebbels propagandisten hadden nu de kans om deze hatelijke boodschappen te verspreiden via het nieuwe medium van de cinema. Der Ewige Jude bevatte dezelfde schadelijke geschiedenisvervalsing, dezelfde onbeschaafde antisemitische stijlfiguren en dezelfde raciale mythologie, maar bereikte een veel groter publiek dan de tentoonstelling ooit deed.

‘Der Ewige Jude’ is op YouTube te bekijken

https://www.youtube.com/watch?v=cXvIf8roXD4

Applaus

Voorafgaand aan de première van wat hij ‘de Jodenfilm’ noemde, gaf Goebbels specifieke instructies. Alleen al in Berlijn opende de film in zesenzestig bioscopen. De gelegenheid werd opgeklopt door de publicatie van deze poster met zijn nep-Hebreeuwse tekst en het kwaadaardige, galgele gezicht met loerende ogen boven een stereotypische haakneus. Sommige versies waren zelfs gedeeltelijk bedekt met een treiterige bijsluiter over de bloederige inhoud, waarin geadviseerd werd dat vrouwen en kinderen een gecensureerde vertoning moesten bijwonen. Al snel schuimbekten nazi-journalisten over de ‘gruwelijke scenes’ in de film en uitten ze hun ‘diepe dankbaarheid’ aan diegenen die zich bezighielden met de taak van het ‘oplossen van de Joodse kwestie’. In rapporten van de SD over de stemming in het land werd vastgelegd dat de ‘hoge verwachtingen’ ten aanzien van de film uitgekomen waren, dat de film als ‘bijzonder indrukwekkend’ werd beoordeeld en dat in München bioscooppubliek zelfs had geapplaudisseerd.

Het Duitse volk was waarschijnlijk echter niet zo onverdeeld enthousiast als werd voorgewend. Dezelfde SS-rapporten die er verslag van deden dat er in München geapplaudisseerd zou zijn, meldden dat in Breslau kijkers weggelopen waren. Ze hadden geklaagd dat ze genoeg hadden van deze ‘Joodse vuiligheid’. Anderen vielen flauw. Het aantal kijkers werd geschat op nauwelijks een miljoen, een fractie van Jud Süss, waardoor de film een commerciële mislukking was. De SS verklaarde deze kijkersdaling door te suggereren dat slechts het ‘politiek actieve deel’ van de bevolking de film had gezien. De Joodse dagboekschrijver Victor Klemperer schreef echter dat, ondanks alle poeha eromheen, Der Ewige Jude snel verdwenen was uit de belangstelling vanwege de ‘ergernis en walging’ van het publiek. Het kan allebei waar zijn geweest.

Schoolvoorbeeld nazipropagandafilm

Dankzij de terechte beruchtheid van de film kan Der Ewige Jude worden beschouwd als een schoolvoorbeeld van de nazipropagandafilm: grof, bot en schokkend. Maar in werkelijkheid was de productie een uitzondering. Goebbels was te intelligent om niet in te zien dat propaganda subtiel en dus niet al te expliciet moest zijn. Ze moest verleiden in plaats van confronteren, overtuigen in plaats van intimideren. Misschien tot zijn frustratie begreep hij dat het publiek niet uit robots bestond, die passief wachtten om door hun leiders geprogrammeerd te worden. Daarom was zijn gebruikelijke aanpak een stuk subtieler dan je zou kunnen concluderen aan de hand van Der Ewige Jude. Deze bestond vaker uit verhulde propaganda, verpakt in een ogenschijnlijk apolitieke context. Het is van belang om te beseffen dat de meest succesvolle film uit de naziperiode nauwelijks propaganda was. Die Grosse Liebe (De grote liefde) was het verhaal over een romance tussen een zangeres en een gevechtspiloot.

Roger Moorhouse

EINDE ARTIKEL

[31]
ASTRID ESSED OVER WILDERS

https://www.astridessed.nl/tag/wilders/

[32]

YOUTUBE.COMDE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 202122 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=sdSuGg-aO0M

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[33]

ZIE VOOR DE BETEKENIS VAN ”OMVOLKING”WILDERS REFEREERT DAARAAN IN ZIJN DEBATBIJDRAGE,MAAR NOEMT HET ”DE BEVOLKING VERVANGEN”, WAT HETZELFDE IS

WIKISAGEOMVOLKING
http://nl.wikisage.org/wiki/Omvolking

Omvolking is een neologisme en letterlijke vertaling van het Duitse Umfolkung. Met omvolking wordt het (politieke) beleid bedoeld om de demografische samenstelling van de bevolking te wijzigen door immigratie of het beïnvloeden van voortplantingsgedrag.[1] De Engelse term met een gelijksoortige betekenis betreft population transfer[2], wat letterlijk ‘bevolkings-overdracht’ betekent. Een Nederlandse term die hier ook wel voor wordt gebruikt is ‘volksverhuizingsbeleid’.

Inhoud

Omvolking – nazi-Duitsland

De term ‘Umvolkung’ werd vooral gebruikt door nazi-Duitsland en verwijst naar de strategie om de inwoners van bezette gebieden te deporteren om ruimte te maken voor Duitse en andere (volgens de nazirassenleer Germaanse) immigranten. Omvolking van de bezette gebieden vormde een onderdeel van de bredere strategie om de gebieden te germaniseren. Binnen Generalplan Ost werd deze strategie van omvolking uitgewerkt.[3] Het plan was gericht op genocide en etnische zuiveringen in Oost-Europa. Het voorzag in de deportatie van 45 miljoen mensen uit Oost-Europa naar Siberië, waarvoor 8 tot 10 miljoen Germaanse boeren (waaronder Nederlanders) in de plaats zouden komen.

Overige voorbeelden

Omvolking werd niet alleen door nazi-Duitsland toegepast. Het speelde ook een rol binnen de russificatie van bezette gebieden door Rusland en de Sovjet Unie en arabisering ten tijde de expansie van het Arabisch kalifaat. Hoewel het bij russificatie en arabisering ook ging om de verspreiding van de betreffende taal en cultuur, was (gedwongen) massa-immigratie hiervan onderdeel. Door russificatie van Letland is het aandeel etnische Letten bijvoorbeeld afgenomen van 77% in 1935 tot 61,1% in 2011.

Omvolking speelde ook een belangrijke rol bij de arabisering in Soedan van Darfur. De etnische zuiveringen en deportaties van niet-Arabische bevolkingsgroepen leidden tot minimaal 300.000 doden.[4]

Omvolking wordt heden ten dage (2017) ook toegepast door China. Door middel van massa-immigratie van miljoenen Chinezen naar Tibet wordt op die manier Tibet gesinficieerd. Door de massa-immigratie dreigen de Tibetanen een minderheid in hun eigen land te worden.[5] Gevreesd wordt voor hetzelfde lot als de Chinese regio’s MantsjoerijeBinnen-Mongolië en Oost-Turkestan.[6][7] In 1947 bestond de populatie van Oost Turkestan bijvoorbeeld voor 93% uit Oeigoeren. In 2000 was dit percentage door massa-immigratie afgenomen tot 53%. De massa-immigratie van Chinezen, in combinatie met ongelijke kansen op de arbeidsmarkt en beperkingen op religieus gebied voor de (veelal) islamitische Oeigoeren zorgen volgens buitenlandse waarnemers voor toenemende spanningen. De Commissie Buitenlandse Zaken van de EU omschrijft het als volgt: het volksverhuizingsbeleid van de Volksrepubliek China is erop gericht de cultuur van de Oeigoerse bevolking te verwateren en de eenheid van dat volk te breken.[8]

Gebruik van de term in Nederland

De term ‘omvolking’ verwijst tegenwoordig vooral naar de groei van het aantal allochtonen in West-Europa. Binnen sommige extreemrechtse groepen wordt dit gezien als een doelbewuste strategie om de oorspronkelijke bevolking te verzwakken. De term wordt inmiddels breder gehanteerd door onder andere rechts-populisten en conservatieven.[9] Aanleiding voor dit bredere gebruik van ‘omvolking’ lijken de plannen rondom ‘replacement migration’ van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de gedwongen herverdeling van migranten in Europa te zijn.[10] Ter illustratie:

  • Prof. Dr. László Marácz (Universiteit van Amsterdam) schreef in 2016 in het tijdschrift Elsevier een artikel over de gedwongen herverdeling van migranten waarbij de term ‘omvolking’ werd gebruikt.[11]
  • De publicist Joost Niemöller schreef in 2017 een artikel over de plannen van de IOM waarbij hij de term ‘omvolking’ gebruikte.[12]

Gebruik van de term in Frankrijk

In Frankrijk werd het begrip bekend gemaakt door de schrijver Renaud Camus in zijn boek Le grand remplacement en de journalist Eric Zemmour in zijn pamflet Le Suicide français. Zij beschouwen de immigratiestromen in combinatie met de dalende nataliteit onder autochtonen als een gevaar voor de identiteit van Europa.

Referenties

  1. º (en) ‘Umvolkung’, Engelstalige Wiktionary
  2. º (en) Population transfer, Engelstalige Wikipedia
  3. º (de) Dietrich Eichholtz, »Generalplan Ost« zur Versklavung osteuropäischer Völker.
  4. º (en) ‘Experts Appeal for Action to Resolve Darfur Crisis’, Chris Hall – spring 2007
  5. º (en) ‘Sinicization of Tibet’, Engelstalige Wikipedia
  6. º (en) ‘Tibet and the Tibetan people’s struggle’, the Dalai Lama – 2005
  7. º (en) ‘Statement on the Thirty-Eighth Anniversary of the Tibetan National Uprising Day’, the Dalai Lama – 1997

WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGENALS HYENA’S EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”ASTRID ESSED5 NOVEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/wilders-spreekt-over-omvolking-vluchtelingen-als-hyenas-en-achterlijke-islamitische-zandbaklanden/

[34]

ZIE NOTEN 17 EN 32

[35]

ZIE NOTEN 17 EN 32

[36]
YOUTUBE.COMABP 2021: WILDERS (PVV) VS SEGERS (CU): ”U BENT VALSER DAN VALS”-22 SEPTEMBER 2021
https://www.youtube.com/watch?v=zhYdG5_kiGk

[Segers, Christen Unie]:”Dank u wel, mevrouw de voorzitter.”Eh, dit gaat niet over de motie, die nog ingediend gaat worden, eh…maar welover delen van de bijdrage van de heer Wilders.Eh…er zitten hele delen bij, die echt inhoudelijk kritiek op het kabinetsbeleid heeft en dat is legitiem, dat zijn inhoudelijke voorstellen, die hij doet.Maar soms maakt hij het ook ongelooflijk persoonlijk, zo….ongelooflijk persoonlijk, maakt de heer Wilders het zeer persoonlijk, richting mevrouwKaag, richting de heer Rutte.Mijn simpele vraag is eigenlijk: Waarom? Waarom heeft hij dat nodig?”[Kamervoorzitter]:”De heer Wilders”[0.28][Wilders, PVV]:”Nou dank u [?]Om te beginnen:Ik doe heel veel inhoudelijke voorstellen, van initiatiefwetsvoorstellen,tot hoe het geld anders moet worden besteed, voor ouderen, voor politie,voor noem maar op…Maar voorzitter, dit is mijn manier van debatteren!Ik vind dat het kabinet en ook de heer Rutte, ons land heeft verraden.Verraden, het is een groot woord, maar ik meen ieder woord ervan en ikga er niet met ….in de mond over praten.Op het moment, dat jij, terwijl Nederland in grote problemen zit, dat wegeen woningen hebben in Nederland, dat we veel criminaliteit hebben in Nederland, dat mensen, mensen, niet weten hoe ze rond moeten komenvan hun pensioen of salaris…Op het moment, dat het kabinet dat allemaal negeert, zeven miljard euro uitgeeft, uitgeeft, aan klimaat, verder helemaal niets doet. ja, dat vind ik, dat vind ik, ons land weggeeft, door de grenzen open te zetten voor nog meer Afghanenen wat dan ook, ja daar heb ik gewoon schoon genoeg van en daar kan ikniet in de hardst mogelijke termen afstand van nemen.”[Voorzitter]:”De heer Segers”[Segers, Christen Unie][1.27]”Je mag op de inhoud mag je met de hardst mogelijke termen mag je afstandnemen van politieke keuzes, maar je gaat echt de grens over als je het zopersoonlijk maakt en dat doet de heer Wilders niet alleen hier, dat doethij ook online.Als nou de Nationale Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt:”Er is een relatie tussen uitingen in het publieke debat, in her politieke debat, en dreigingsniveau…mensen, die soms moeten vrezen voor allerleibedreigingen.Als de heer Wilders dat weet-en hij weet dat als geen ander-en ik zal de dag prijzen, dat hij weer in vrijheid gewoon over straat kan lopen, dat hij nietmeer met die dreiging te maken heeft- Als je dat weet, dan snap ik niet, dat je het zo persoonlijk maakt en dat jezo die grens opzoekt en zo in die pijngrens van die ander probeert te komen, terwijl je het gewoon zakelijk kunt houden en met de hardst mogelijke woordenen met de hardst mogelijke woorden afstand kunt nemen van inhoudelijkbeleid en politieke keuzes.”[2.16][Kamerzoorzitter]””De heer Wilders”[Wilders, PVV][2.17]”Nee voorzitter, dat is een valse interruptie, maar die mag-alles mag-Het is een valse interruptie, want die suggereert, dat ik ook maar iets,met geweld te maken zou hebben, zo oproep [?] of aanleiding zou toegeven ik heb niets de maken met de NCTV als het gaat om dit soortanalyses-ik heb te maken met wat ik zeg.En ik zal in de meest harde termen zeggen wat ik vind van mevrouwKaag, van meneer Rutte van weet ik wie dan ook en natuurlijk doe ik dat hier,vanuit deze plek op een geweldloze, democratische manier al jarenlang-en ik zal dat blijven doen.En ik laat me door u niet aanpraten, dat dat zou kunnen leiden tot welke gekdan ook, die weet ik wat doet.Ik weet inderdaad wat dat betekent, ja.Ik weet wat dat betekent…al zeventien jaar lang.Ik gun dat werkelijk helemaal niemand, een leven zondervrijheid, al zeventien….ik gun dat de heer Rutte nog geen weekof nog geen maand of geen weet ik wat dan ook, maar ik zeg wat ik vind, het heeft niets met geweld te maken en ik zal dat blijven doen![3.08][Kamervoorzitter]”De heer Segers, tot slot.”[Segers, Christen Unie][3.10]”Voorzitter, woorden doen ertoe.En woorden hebben altijd effect.En wat ik de heer Wilders zou willen vragen, is:Denk nog eens goed na, voor je die Tweet verstuurt.Denk nog eens goed na, voordat je zo persoonlijkde aanval opent op politieke tegenstanders, die je op inhoud in allescherpte en felheid mag bestrijden.En dat doen we hier.Dat doen we hier inderdaad met woorden, dat doen we in allevrijheid.Maar als de NCTV zegt:”Woorden hebben impact, woorden doen ertoe, woorden hebben direct impact ook op de veiligheidssituatie, ook van personen, ook van personenhier, dan moet je toch heel goed nadenken voordat je wat doet.Ik wil er over nadenken.Als ik de tweets van de heer lees, als hij weer inderdaad alle bedreigingenlaat zien, dan gaat het door merg en been, dan breekt mijn hart en dan denk ik”in hemelsnaam. Wanneer komt de dag, dat de heer Wilders gewoon opde hoek van de straat kan zeggen wat hij wil en hij kan dat niet.En dat vind ik echt verschrikkelijk.Maar we hebben met elkaar allemaal een verantwoordelijkheid en ik wilgraag de heer Wilders oproepen om zijn verantwoordelijkheid te nemen.[4.07][Kamervoorzitter]”De heer Wilders”[Wilders, PVV][4.08]”Nee voorzitter, opnieuw een hele vieze, valse interruptie, die ik drie keernaast mij neer….ik ga het ook niet doen, wat de heer Segers zegt.Maar ik wil nog op een ding reageren.Kijk, mensen, die mij al zeventien jaar lang bedreigen, waardoor ikniet eens meer mijn eigen brievenbus kan legen en mijn vrijheid totaal kwijt ben, dat zijn mensen, die mij dagelijks, soms per uur, zeggen, dat zemijn hoofd willen afhakken, dat ze mijn ingewanden er willen uittrekken, dat ze me willen verbranden, dat ze tien kogels door mijn familieleden willenschieten, dat ze bloed naar de Kamer sturen in buisjes om een signaalte geven, dat is allemaal direct, direct gericht op ”Wilders moet dood”En natuurlijk is het vals wat u zegt, want u suggereert nou, dat dat van mij dat dat op een lijn te stellen is en dat is vals.Voor iemand van de Christen-Unie is dat valser dan vals.Dat is waar ik mee te maken heb.Wat ik doe, is dat ik geweldloos, democratisch, meer dan een miljoen mensenop mij gestemd, hier in de Tweede Kamer zeg wat ik vind.Niets met geweld te maken en dat laat ik u ook niet aanpraten.”[5.15][Kamervoorzitter]:”De heer Segers en dan de heer Azarkan]][Segers, Christen-Unie][5.22]”Ik ben niet vals””Het is een oprechte[Wilders, tussendoor]”’Valser dan vals”[Segers, Christen-Unie]:”Oprechte oproep aan u”[Wilders onderbreekt weer]”Vals”[Segers, Christen-Unie]:”Om dat wat er gebeurt.De polarisatie, die we nu zien in de samenleving, ook in dezeCoronatijd, dat er maar weinig woorden voor nodig zijn omandere mensen op gedachten te brengen om iets te doenwaarvan wij allemaal niet willen, dat het gebeurt.Dus mijn oproep is: Hou het zakelijk, hou het inhoudelijk, maak het niet persoonlijk”[5.44][Wilders, PVV][5.48]”Mijn oproep is:”U bent valser dan vals en uw interruptie gaat bij mijdrie keer de prullenbak in”[5.51]
EINDE TEKST YOUTUBE.COM

Reacties uitgeschakeld voor Noten 30 t/m 36/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.