Noten 23 t/m 40/Sweet Caroline en Vriend Milders

[23]

BBB CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 

”IEDERE DAG BBBETER, VAN VERTROUWENSCRISIS TOT

NOABERSTAAT”

VISIE EN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027

https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/308478465/media/190664fb2bd061e4754125435163337/BBB%20Concept%20Verkiezingsprogramma%20TK%20Verkiezingen%202023.pdf

BBB

BBB KANDIDATENLIJST EN VERKIEZINGSPROGRAMMA

DEFINITIEF VASTGESTELD TIJDENS ALGEMENE LEDENVERGADERING

23 SEPTEMBER 2023

https://boerburgerbeweging.nl/verenigingsnieuws/bbb-kandidatenlijst-en-verkiezingsprogramma-definitief-vastgesteld-tijdens-algemene-ledenvergadering/

Vandaag is tijdens een extra digitale Algemene Ledenvergadering zowel de kandidatenlijst als het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023 vastgesteld.

Leden hebben op eerdere momenten wijzigingsvoorstellen mogen indienen op de conceptversies. Deze wijzigingen werden vervolgens ook weer in stemming gebracht. Vandaag is alles definitief vastgesteld. 

Ook hebben de leden met een overtuigende meerderheid bevestigd dat Caroline van der Plas de BBB-lijsttrekker mag zijn. Caroline van der Plas zegt daarover: “het is een hele mooie beloning voor al het werk dat al is verricht en dat mensen het vertrouwen hebben in mij. Ik ben ook heel blij met deze mooie mix van nieuwe mensen met veel praktijkervaring. Ik kijk ernaar uit om vanaf 6 december (installatie nieuwe kamerleden) Nederland iedere dag BBBeter te maken.”

Om dit feestelijke moment ook echt te vieren presenteerde BBB vandaag de kandidaten op de Bathmense Kermis.

Bekijk de volledige kandidatenlijst

Bekijk de kandidaten op de kaart van Nederland

[24]

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027

NADER BEKEKEN

ASTRID ESSED

11 SEPTEMBER 2023

EERDERE ASTRID ESSED ATTACK AANVALLEN:

CAROLINE VAN DER PLAS EN DE VLUCHTELINGEN/

HET BBB STANDPUNT/ASTRID ESSED ATTACK!

4 SEPTEMBER 2023

GEEN MEDELIJDEN MET JIHADISTEN/OVER IS VROUWEN/JEZIDIS EN MENSENRECHTEN/QUOTE

ATTACK OP DILAN YESILGOZ

ASTRID ESSED

2 DECEMBER 2019

[25]STRENG MET MENSELIJKE MAAT:BBB OVER MIGRATIE13 FEBRUARI 2023
https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/streng-met-menselijke-maat-bbb-over-migratie/


Nederland is een huis, waarin Nederlanders een familie vormen. Zoals in veel huizen ontvangen wij gasten die weer vertrekken en is er een logeerkamer met een warm bed voor familie of bekenden, die het zwaar hebben en wat langer moeten blijven. Maar in de laatste decennia belden er zo veel hulpbehoevenden aan voor een plekje, dat de grond van de logeerkamer bezaaid ligt met matjes. En ons éigen familieleven wordt aangetast door onze gastvrijheid. Juist om dat originele warme bed te blijven bieden, moeten we voorlopig “nee” verkopen aan veel hulpbehoevende kennissen. Asielmigratie-reductie korte termijnOp de korte termijn moeten Nederland en de EU stevige maatregelen nemen, die binnen de verdragen passen, om een nieuwe inhumane asielcrisis in de zomer te voorkomen. De inzet van de BBB op dit vlak focust op drie punten:Ontwikkelingslanden, die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, moeten gekort worden op de financiële steun die Nederland en de EU bieden. En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen. Als landen weigeren ons te steunen in een crisis en hun eigen staatsburgers niet terug willen nemen, zijn ze geen goede buren en verdienen ze ook niet onze steun. De buitengrenzen van de EU moeten versterkt worden. Dit kan onder meer door de bouw van grenshekken op kwetsbare locaties voor migrantenstromen. Maar ook is het nodig dat Frontex (het Europees agentschap dat de buitengrenzen bewaakt) stevig versterkt wordt in bevoegdheden, middelen en manschappen.Europese migratieafspraken moeten actief worden nageleefd. In de Dublin-verordening staat dat een asielzoeker asiel moet aanvragen in het eerste veilige Europese land waar hij aankomt. Nu gebeurt dit vaak niet en reizen asielzoekers via andere Europese landen naar Nederland om een asielaanvraag te doen. Landen aan onze buitengrenzen (zoals Italië en Bulgarije) laten dit toe of faciliteren dit zelfs, om zelf maar van het probleem af te zijn. Als de Dublin-afspraken zouden worden nageleefd, zou de asielinstroom in Nederland al gauw behapbaar worden. Europees Naoberschap houdt ook in dat we goede buren voor elkaar zijn. Afspraken die gemaakt zijn, of gemaakt worden, moeten worden nageleefd. Het is simpel voor BBB: of de Dublin-verordening wordt strikt nageleefd, of Nederland stelt Brussel op de hoogte dat het zich niet meer gebonden voelt door de afspraken. Asielmigratie-reductie lange termijnNederland heeft zich in het verleden gebonden aan allerlei verdragen, die op dat moment een nuttig doel dienden. Het Vluchtelingenverdrag van 1951, voortvloeiend uit de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, is daar één van. Echter het doel van het verdrag in 1951 was nooit dat het de hedendaagse asielchaos tot gevolg zou hebben. Migratie is sindsdien enorm veranderd, in omvang en vorm. En als de uitkomst van een verdrag anders uitvalt dan de bedoeling was bij het tekenen, moet Nederland ook bereid zijn om te sleutelen aan de inhoud van een verdrag. Als de uitkomst anders is dan het doel, dan moeten er dus nieuwe afspraken komen die er wél voor zorgen dat het verdragsdoel wordt bereikt. Nederland moet inzetten op een update van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en toewerken naar een Vluchtelingenverdrag van 2023. Wat BBB betreft moet zo’n verdrag de deelnemende landen de handvaten geven om grote asieltoestromen te dempen. Dit bijvoorbeeld door asielprocedures buiten de eigen grens te kunnen behandelen, een terugnameverplichting in te stellen voor landen wier onderdanen elders zijn uitgeprocedeerd en door het terugsturen of terugbrengen van uitgeprocedeerde asielzoekers te vereenvoudigen. Uiteraard zijn er talloze andere voorstellen die ook gewogen moeten worden in een nieuw verdrag. Acute asielstopNiet elk land staat te juichen bij heronderhandeling van het Vluchtelingenverdrag van 1951. Sommige landen hebben economisch, sociaal of zelfs politiek profijt bij de oude afspraken en de chaos die ze ermee in andere landen kunnen veroorzaken. Daarom ziet BBB een acute asielstop tijdens het ontstaan van een asielcrisis als een effectief middel om: de asielinstroom te dempen;aan te tonen dat het verdrag van 1951 onwerkbaar is;een drukmiddel richting andere landen om de verdragen te heronderhandelenMocht niks werken dan kan Nederland niet uitsluiten dat het als laatste redmiddel, samen met gelijkgezinde landen uit het verdrag stapt (zoals we recent uit het Energy Charter Treaty zijn gestapt) en met hun nieuwe afspraken maakt.PushbacksHet is een natuurlijke reactie om een mens in nood te helpen. Niemand kijkt met de handen in de zakken toe hoe een ander verdrinkt, laat staan dat ze hem een trap na geven. Daarom wil BBB dit ook niet opleggen aan onze agenten aan de buitengrenzen van Europa. Het terugduwen van lekke bootjes, of mensen buiten de deur te houden zonder enige zorg en daarmee mensen veroordelen tot verdrinking of uitdroging, ziet BBB niet als menswaardig, zowel voor de pusher als de gepushte. Daarom zal BBB zich uitspreken tegen de pushbacks op zee waarvan aangenomen kan worden dat dit tot de dood leidt. Zoals hierboven aangetoond kunnen Nederland en de EU heel veel doen om migratie te beperken, voordat we ons zo diep verlagen. BBB is natuurlijk niet voor het toestromen van illegalen in de EU. BBB is wel voor het op een humane manier terugsturen van deze mensen naar het land van herkomst. Uiteindelijk wil BBB toe naar een migratiesysteem waarin mensen die écht op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking, in Nederland veiligheid kunnen vinden. Waar we deze mensen een warm bed kunnen bieden in ons huis, zonder dat het huis daardoor ontwricht raakt. En voor de tijd die ervoor nodig is. Terugkeer naar land van herkomst, wanneer dat veilig is, verdient de voorkeur. Voordat we daar zijn, hebben we nog een lange weg te gaan, maar we hoeven geen dingen te doen die we onze kinderen en kleinkinderen niet zouden kunnen uitleggen. Arbeids- en studiemigratieOm in de brede zin aan migratiereductie te werken moeten we niet alleen naar asielmigratie kijken maar ook naar migratie die voorkomt uit arbeid en studie. Ook deze stromen zijn groot en leggen veel beslag op voorzieningen, al leveren ze vaak ook welvaart op.Op het gebied van arbeidsmigratie wil BBB kijken welke mensen Nederland nodig heeft en welke arbeidsmigranten meerwaarde creëren voor de Nederlandse economie. Onze stip op de horizon is hier een systeem van Orange Cards; waar na een jaarlijkse inventarisatie van behoeften en tekorten in de arbeidsmarkt er buitenlandse werknemers worden uitgenodigd om naar Nederland te komen om hier te werken. De kaart geeft hen dan een verblijfsstatus voor een bepaalde tijd, waarna de kaarthouder weer terug moet keren naar het land van herkomst óf onder specifieke voorwaarde het Nederlands staatsburgerschap kan aanvragen. In de huidige praktijk betekent dit dat Nederland deze Orange Cards vooral uitgeeft aan bijvoorbeeld technisch of medisch geschoold personeel en arbeiders die nodig zijn voor onze voedselzekerheid. StudentenmigratieBij studiemigratie wil BBB ook kijken naar de behoefte in Nederland. Voor veel universiteiten in de regio zijn internationale studenten een basisvoorwaarde om onderwijs aan te kunnen bieden aan Nederlandse studenten. Bij technische studies leveren internationale studenten een grote bijdrage aan innovatie en ontwikkeling van de Nederlandse techniek. Ook kan een klein aandeel internationale studenten op een studie goed zijn om kennis te maken met nieuwe ideeën en perspectieven. Helaas zijn voor een aantal grote universiteiten in de Randstad internationale studenten een winstmodel van uitbuiting geworden, wat bijvoorbeeld de lokale huizenmarkt ontwricht en studies ‘verengelst’. Net als bij arbeidsmigratie wil BBB hier dus kijken naar welke studenten een meerwaarde vormen voor regionale ontwikkeling, innovatie of ons academisch klimaat. Terwijl we intussen de gezonde balans voor de huizenmarkt en de rol van universiteiten als koploper in een onderscheidende Nederlandse academische cultuur, bewaken. 

[26]”‘Alle asielzoekers die hoger dan dit quotum in ons land willen komen, kopen we af bij de Europese Unie onder de nieuwe migratiedeal.’
VOLKSKRANTBBB WIL MAXIMAAL 15 000 ASIELZOEKERS PER JAAR OPVANGEN EN STREEP DOOR STIKSTOFBELEID8 SEPTEMBER 2023
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bbb-wil-maximaal-15-000-asielzoekers-per-jaar-opvangen-en-streep-door-stikstofbeleid~b67ed8c5/
De Boerburgerbeweging (BBB) wil meeregeren in een volgend kabinet. Met 16 zetels in de Eerste Kamer kan de partij een grote rol spelen in de formatie, maar potentiële coalitiepartners zullen ook vragen hebben over de financiële en juridische haalbaarheid van sommige plannen in het verkiezingsprogramma.

‘Wij willen graag verantwoordelijkheid nemen in een nieuw kabinet.’ BBB laat over de eigen aspiraties weinig verwarring bestaan in het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma met de titel ‘Van vertrouwenscrisis naar Naoberstaat’.In het ruim 120 pagina’s dikke programma predikt de partij meerdere keren bescheidenheid: helaas beschikt BBB niet over ‘een toverstaf’ en alle gewenste veranderingen zullen een kwestie zijn van ‘kleine stapjes over vele jaren’. Tegelijkertijd komt de partij soms met plannen die bij potentiële coalitiepartners twijfels kunnen oproepen over de realiteitszin.Dat begint al met de aanpak van de stikstofcrisis – een van de belangrijkste motoren achter de opkomst van de partij, die in 2021 nog maar met één zetel in de Tweede Kamer kwam, maar nu met zestien zetels in de Eerste Kamer een factor van belang is geworden. ‘De lockdown vanwege de wurgende stikstofregels die Nederland zichzelf heeft opgelegd, van agrarische ondernemers, infrastructurele projecten en bouw, moet zo snel mogelijk worden beëindigd’, aldus BBB.

Teruggefloten

Om dat te bereiken moet de huidige stikstofwet helemaal van tafel. BBB wil een beleid waarbij de stikstofdepositie niet meer centraal staat, maar natuurherstel, ook al hebben juristen en wetenschappers eerder al aangegeven dat zo’n alternatief stelsel niet op korte termijn beschikbaar is. De zogenoemde PAS-melders krijgen ‘een generaal pardon’ en worden in één klap gelegaliseerd. Het aantal Natura 2000-gebieden wordt ingeperkt en innovatie moet in de toekomst een einde maken aan de te grote stikstofuitstoot. Daarnaast mag de automobilist van BBB weer 130 op de snelweg.BBB legt niet uit waarom die aanpak de komende jaren wel kan lukken, terwijl voorgaande kabinetten bij vergelijkbare plannen telkens werd teruggefloten door rechters of op Europese afspraken stuitten. Een kleine opening laat BBB wel voor het geval het bij de formatie niet lukt om het stikstofbeleid helemaal om te gooien. ‘Zolang de stikstofwet er wel is moeten we deze uitvoeren met oog voor mens en ondernemers.’BBB denkt dat de afschaffing van het huidige stikstofbeleid niet ten koste zal gaan van de bouw of grote infrastructurele projecten. De partij rekent op coulance vanuit Brussel vanwege het grote maatschappelijke belang van sommige projecten.

Minder strenge regels

Om de bouw te stimuleren wil BBB een grote rol van de overheid, die vaker garant kan staan voor projecten, en minder strenge regels. Zo moeten de huidige duurzaamheidseisen voor nieuwbouw bevroren worden.Daarnaast wil BBB iets doen aan ‘de vraagkant van de woningmarkt’ door de komst van asielzoekers en buitenlandse studenten te beperken. De financiering van universiteiten en hogescholen moet veranderen, zodat het Nederlandse onderwijs minder aantrekkelijk wordt voor buitenlanders.Als het aan BBB ligt, komt er daarnaast een asielquotum van maximaal 15 duizend statushouders per jaar. ‘Alle asielzoekers die hoger dan dit quotum in ons land willen komen, kopen we af bij de Europese Unie onder de nieuwe migratiedeal.’Verder wil BBB het Vluchtelingenverdrag aanpassen of opzeggen, al toonde een onderzoek van het kabinet Rutte-III eerder aan dat zo’n stap zeer gecompliceerd is en relatief weinig oplevert, vanwege Europese afspraken. Een nieuw kabinet moet indien mogelijk ‘een opt-out’ bedingen voor het Europese asiel- en natuurbeleid, zodat Nederland niet meer gebonden is aan oude afspraken.

Afhankelijk van arbeidsmigranten

BBB erkent in het verkiezingsprogramma dat ook arbeidsmigratie invloed heeft op de woningnood, maar benadrukt tegelijkertijd het economische belang van die groep. ‘We zijn in toenemende mate afhankelijk van arbeidsmigranten in ons arbeidsproces’, aldus BBB. Ook de agrarische sector is vaak afhankelijk van buitenlandse werknemers.De partij van Van der Plas wil vooral voorkomen dat tijdelijke arbeidsmigranten te veel gebruikmaken van ‘reguliere woningen’. Ze moeten dicht bij hun werk ondergebracht worden in ‘goede huisvesting tegen een marktconforme prijs’. Hoe die restricties precies te verenigen zijn met het Europese vrije verkeer van personen en diensten, waar de partij ook aan zegt te hechten, wordt niet helemaal duidelijk.Naast de juridische vragen die sommige plannen oproepen, zullen potentiële coalitiepartijen ook hun vragen hebben bij de financiële consequenties van BBB’s verkiezingsprogramma. De partij, die zich ziet als ‘een beweging in de geest van de Katholieke Volkspartij’, wil zwaar investeren in de leefbaarheid van de regio, onder andere door de bereikbaarheid te vergroten. Daarnaast moeten scholen, politiebureaus, eerste hulpposten en brandweerkazernes ook openblijven in kleine gemeenten.Op sociaal-economisch gebied wil BBB eveneens fors investeren. De bijstandsuitkeringen en het minimumloon moeten omhoog, de btw op groenten en fruit naar nul, fysiotherapie en mondzorg komen terug in het basispakket, er moet fors extra geld bij in de ouderenzorg, onder andere voor ‘moderne bejaardenhuizen’, en als het even kan, wordt het eigen risico afgeschaft.De financiële haalbaarheid van die plannen zal waarschijnlijk ook tijdens de campagne een punt van discussie blijven. BBB zal het verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen door het Centraal Planbureau.EINDE
VAN DER PLAS BEDOELT MET DE NIEUWEMIGRATIEDEAL HET VOLGENDE[ZIE ARTIKEL DIRECT HIERONDER]
RTL NIEUWSDEAL TUSSEN EU LANDEN OVER MIGRATIE:PROCEDURE AAN DE BUITENGRENS8 JUNI 2023https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5389413/deal-tussen-eu-landen-over-asielbeleid-procedure-straks-aan#:~:text=De%20lidstaten%20van%20de%20EU,bereiken%20met%20het%20Europees%20Parlement.

De lidstaten van de EU hebben na jarenlange gesprekken een deal gesloten over het asielbeleid. De afspraken gaan over de manier van opvangen, verdelen en terugsturen van asielzoekers. De lidstaten moeten nu nog wel overeenstemming bereiken met het Europees Parlement.

Een meerderheid van de 27 lidstaten, waaronder Nederland, kan zich vinden in de afspraken. Alleen Polen en Hongarije stemden tegen.Migranten uit veilige landen worden straks beoordeeld aan de Europese buitengrens. Asielzoekers die weinig kans maken te mogen blijven kunnen dan meteen worden vastgezet en uiteindelijk teruggestuurd.

Minder asielzoekers naar Nederland

Ook zijn er afspraken gemaakt over het overnemen van asielzoekers uit ‘aankomstlanden’ als Italië en Griekenland. Die landen zijn voortaan verzekerd van de hulp van andere lidstaten. Landen kunnen ervoor kiezen asielzoekers over te nemen of die plicht af te kopen.De deal is volgens politiek verslaggever Fons Lambie ‘absoluut een doorbraak’. In deze video legt hij meer uit over de deal:
Het lukte de EU-landen jarenlang niet om tot een gezamenlijk asielbeleid te komen. Vooral zuidelijke landen als Italië en Griekenland klagen dat de anderen het hen alleen laten opknappen. Nederland en andere West-Europese lidstaten willen pas helpen als de ‘aankomstlanden’ asielzoekers zelf opvangen en niet meer laten doorreizen naar hun voorkeursland, zoals ooit is afgesproken. Oost-Europese landen als Hongarije weigeren meestal om migranten over te nemen.

Nederlandse asielopvang

Dat het nu toch is gelukt een compromis te vinden, is ‘historisch’, vinden verscheidene van de 27 migratieministers die het akkoord donderdag wisten te sluiten. Zodra ze het ook eens zijn met het Europees Parlement, kunnen de nieuwe afspraken ingaan.Het kabinet benadrukte de afgelopen tijd het belang van een Europees asielakkoord om de Nederlandse asielopvang overeind te kunnen houden. Zou dat niet lukken en de druk op de opvang weer oplopen, dan staat ook het voortbestaan van de regeringscoalitie al gauw op het spel, omdat die verdeeld is over dit onderwerp.Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) helpt het Europese akkoord de druk op de Nederlandse asielopvang te verlichten. Als de impasse in Europa had voortgeduurd, was dat volgens hem ‘lastiger’ geworden. Met de deal is ‘een bouwsteen gezet’ om de asielinstroom in Nederland te verlagen, meent Van der Burg. Het akkoord gaat ‘niet een slok op een borrel schelen, maar wel een paar complete borrelglazen’. Hij denkt dat het ‘veiligelanders’ uit Marokko en Algerij ontmoedigt om naar Europa te komen.

Reacties Tweede Kamer

De regeringspartijen in de Tweede Kamer zijn blij met de asieldeal die de EU-lidstaten na jaren onenigheid hebben gesloten. Zo vindt VVD’er Ruben Brekelmans het voor Nederland ‘een positief akkoord’. Don Ceder van de ChristenUnie spreekt van ‘een cruciale stap’D66’er Anne-Marijke Podt spreekt van een ‘doorbraak’ en noemt het ‘ontzettend goed nieuws’ dat de EU-landen het eens zijn geworden.Maar niet iedereen in de Tweede Kamer is enthousiast. Laurens Dassen van oppositiepartij Volt spreekt van een ‘beschamend akkoord dat niks oplost’. Dassen vindt het ’teleurstellend dat landen de noodzakelijke solidariteit kunnen afkopen’.En ook GroenLinks is kritisch. “De EU-ministers pretenderen een oplossing te hebben gevonden, maar wat ze daadwerkelijk doen is het falende asielbeleid verergeren”, aldus Europarlementariër Tineke Strik. Zij noemt het akkoord “een schaamteloze illustratie van waar de EU-landen op dit moment voor staan: geen solidariteit, geen verantwoordelijkheid, geen waardige asielprocedure”.
EINDE ARTIKEL

[27]

Afhankelijk van arbeidsmigranten

BBB erkent in het verkiezingsprogramma dat ook arbeidsmigratie invloed heeft op de woningnood, maar benadrukt tegelijkertijd het economische belang van die groep. ‘We zijn in toenemende mate afhankelijk van arbeidsmigranten in ons arbeidsproces’, aldus BBB. Ook de agrarische sector is vaak afhankelijk van buitenlandse werknemers.

De partij van Van der Plas wil vooral voorkomen dat tijdelijke arbeidsmigranten te veel gebruikmaken van ‘reguliere woningen’. Ze moeten dicht bij hun werk ondergebracht worden in ‘goede huisvesting tegen een marktconforme prijs’. Hoe die restricties precies te verenigen zijn met het Europese vrije verkeer van personen en diensten, waar de partij ook aan zegt te hechten, wordt niet helemaal duidelijk.”

VOLKSKRANT

BBB WIL MAXIMAAL 15 000 ASIELZOEKERS 

PER JAAR OPVANGEN EN STREEP DOOR STIKSTOFBELEID

8 SEPTEMBER 2023

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/bbb-wil-maximaal-15-000-asielzoekers-per-jaar-opvangen-en-streep-door-stikstofbeleid~b67ed8c5/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 26

BBB

MIGRATIE ONDER CONTROLE

ASIEL, ARBEIDS EN STUDIEMIGRATIE OMLAAG

19 OCTOBER 2023

https://boerburgerbeweging.nl/fractienieuws/migratie-onder-controle-asiel-arbeids-en-studiemigratie-omlaag/

De migratie moet omlaag. Een asielquotum van 15.000, minder buitenlandse studenten én het beheersen van arbeidsmigratie. Dat was de boodschap van Alexander Hendriks (plek 14 op de lijst) in het migratiedebat.

Op woensdag 18 oktober nam Alexander Hendriks (plek 14 op de lijst) deel aan het migratiedebat in De Balie te Amsterdam. Samen met Kati Piri (PvdA-GroenLinks), Ruben Brekelmans (VVD) en Anne-Marijke Podt (D66) ging hij het debat aan over drie stevige stellingen over migratie die ons allemaal raken.

Alexander heeft duidelijk gemaakt dat we moeten kijken wat ons land aankan qua asiel en migratie. Hiervoor is een asielquotum van 15.000 asielzoekers noodzakelijk. Ook ging het debat over arbeidsmigratie. Op de vraag om een uitzendverbod op te leggen in de agrarische sector vanwege slechte leefomstandigheden, antwoordde Alexander fel dat er gedaan wordt alsof het overal in de agrarische sector verkeerd gaat maar er zijn juist ook veel goede voorbeelden te noemen.

EINDE

[28]

TROUW

KLIMAATVLUCHTELINGEN MOETEN OFFICIELE STATUS KRIJGEN

5 NOVEMBER 2021

https://www.trouw.nl/binnenland/klimaatvluchtelingen-moeten-officiele-status-krijgen~bce5a1d6/

In Glasgow wordt deze dagen gesproken over klimaatverandering, maar volgens Stichting Vluchteling gaat het bij lange na niet genoeg over de mensen die door de gevolgen ervan op drift raken. De noodhulporganisatie komt vandaag met een petitie.

Het zijn cijfers die Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling zonder moeite uit haar hoofd oplepelt. Op dit moment zijn er wereldwijd zo’n 82,4 miljoen mensen op de vlucht. Gebeurt er niets, dan zijn dat er in 2050 zo’n 216 miljoen, zo berekende de Wereldbank. Door klimaatverandering zullen de komende jaren steeds meer mensen op drift raken. Vanwege overstromingen of bosbranden, of vanwege spanningen die ontstaan wanneer water en voedsel schaars worden. Nu al ziet Stichting Vluchteling een sterke samenhang tussen wereldwijde conflicten en de klimaatcrisis. Maar de wereldleiders die in Glasgow bijeen zijn voor de klimaatconferentie, hebben te weinig aandacht voor die klimaatvluchtelingen, vindt Ceelen.

Het is de reden dat Stichting Vluchteling een petitie lanceert, die niet alleen de delegaties in Glasgow, maar vooral ook de Nederlandse politici oproept meer aandacht te hebben voor klimaatvluchtelingen. De boodschap volgens Ceelen: “Zet de oogkleppen af en zie wat er op ons af aan het komen is.”

U zegt: we zien nu al dat klimaatverandering ervoor zorgt dat mensen moeten vluchten. Heeft u daarvan een voorbeeld?

“Kijk bijvoorbeeld naar de Sahel. Ik heb zelf vele jaren in het noorden van Kameroen gewerkt. In het gebied waar nu Boko Haram steeds meer dood en verderf zaait. Door de droogte rukt de woestijn daar steeds verder op. Oogsten mislukken steeds vaker. Water is een heel groot probleem. Een heel concreet voorbeeld: in het noorden van Niger moeten we op dit moment naar water boren op een diepte van 80 tot 200 meter. Dat gaat niet zomaar.

En als je niet zomaar een waterput kunt slaan betekent dat dat je óf gaat verhuizen, óf gaat vechten om het laatste beetje water dat er nog is. Dat zie je op meer plekken op de wereld. Een landkaart met daarop de conflicten op de wereld en een landkaart met de gevolgen van klimaatverandering kun je eigenlijk zo over elkaar heen schuiven.”

Uw oproep richt zich ook op de Nederlandse politici. Wat kan Nederland doen om klimaatvluchtelingen beter te beschermen?

“De oproep is gericht aan de mensen in Glasgow, maar inderdaad ook aan de Nederlandse politiek. We zitten nu middenin de formatie. Dit is het moment om te laten zien dat je beseft dat er iets voor de deur staat waar we nu iets aan kunnen doen.

Allereerst zijn er financiële middelen nodig. We moeten niet beleid maken op: hoe houd ik vluchtelingen weg, maar juist denken: hoe creëer ik omstandigheden waardoor vluchtelingen kunnen blijven waar ze zijn? De landen in de Sahel, of ook bijvoorbeeld Afghanistan, zijn geen landen die budgetten hebben om iets te doen aan de gevolgen van klimaatverandering. Mensen zullen dus gedwongen zijn om een veilig heenkomen te zoeken elders.

Als wij vinden dat Europa het veilige heenkomen niet kan bieden, dan zullen we er rekening mee moeten houden dat we daarginds moeten helpen. Dat moeten we samen doen met andere landen, maar Nederland zou heel mooi de aanjager kunnen zijn van die internationale samenwerking. Zeker met iemand als mevrouw Kaag in het kabinet straks, iemand met heel veel internationale ervaring.”

“Daarnaast willen we als Stichting Vluchteling ook dat naar de juridische status van klimaatvluchtelingen gekeken wordt. Voor vluchtelingen die op de vlucht slaan door oorlog en geweld is er een juridisch kader: sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we internationaal humanitair recht en vluchtelingenverdragen. Tezamen bieden die een redelijke paraplu om mensen die vanwege een conflict vluchten te verzekeren van veiligheid. Maar mensen die primair vluchten vanwege klimaatverandering vallen daarbuiten, en hebben dus geen enkele bescherming als ze over de grens gaan.

Ook voor deze mensen heeft Nederland een verantwoordelijkheid. Nederland is één van die rijke landen die ook bijgedragen heeft aan klimaatverandering.”

Dat zijn dus de juridische definities die bepalen wanneer iemand erkend vluchteling is, en dus recht heeft op bescherming? Ook in Europa als dat zo uitkomt?

“Ja. Het maakt mij niet zoveel uit of vluchtelingen beschermd worden in Europa of daar waar ze zijn, maar in ieder geval is het belangrijk dat je een juridisch kader bouwt om hen die bescherming te bieden. Die is er nu niet. En het is wel heel wrang dat wij de aanjagers zijn voor klimaatverandering en dat wij vervolgens ook muren en prikkeldraad bouwen om de mensen tegen te houden die daar de hoogste prijs voor betalen.”

EINDE ARTIKEL

TROUW

ENERGIE UIT AFRIKA: WEL EERLIJK

GRAAG

4 JULI 2023

https://www.trouw.nl/opinie/energie-uit-afrika-wel-eerlijk-graag~b8c5ab791/

Haal grondstoffen voor energie op een gelijkwaardige manier uit Afrika. Dat betogen Charity Migwi van 350Africa.org en Marius Troost van Both ENDS namens een groot aantal organisaties.

De relaties tussen Nederland en Afrikaanse landen worden veel gelijkwaardiger, zo belooft het kabinet in de ‘Afrikastrategie’ waarover de Tweede Kamer binnenkort debatteert.

Maar wie beter leest, ziet dat de strategie gericht is op het veiligstellen van grondstoffen voor de Nederlandse energietransitie en veel minder op de belangen van de Afrikaanse landen waar die grondstoffen vandaan komen.

Juist nu de energietransitie in een stroomversnelling komt, moet Nederland inzetten op duurzame, gelijkwaardige handelsrelaties waarbij mensenrechten, milieu en autonomie centraal staan.

Grondstoffen worden nu aan het mondiale Zuiden onttrokken voor weinig geld en vaak onder slechte arbeidsomstandigheden en door multinationale bedrijven geëxporteerd naar het Noorden. Lokale gemeenschappen in het Zuiden krijgen te lijden onder ontbossing, milieuvervuiling, uitbuiting en schade aan de gezondheid. In plaats van welvaart hebben veel grondstofrijke Afrikaanse landen enorme schulden en energie-armoede.

Voetafdruk

De disproportionele gevolgen die klimaatverandering heeft voor het Zuiden komen hier bovenop, vooral veroorzaakt door de fossiele voetafdruk van westerse landen. Vrouwen, meisjes en de inheemse bevolking worden extra hard geraakt.

De vraag naar (zeldzame) metalen en mineralen – voor windturbines, zonnepanelen en batterijen – zal snel fors toenemen. Om nog ergere klimaatverandering af te wenden moet Nederland snel helemaal afstappen van fossiele brandstoffen, zijn enorme energieverbruik en consumptie terugdringen en vol inzetten op hernieuwbare energie.

De grondstoffen daarvoor worden op dit moment voor een groot deel gewonnen op het Afrikaanse continent, door mijnbouwbedrijven die het met mensenrechten en milieuregels niet nauw nemen. Om te voorkomen dat de westerse energietransitie opnieuw decennia van milieuvervuiling, watertekorten en mensenrechtenschendingen veroorzaakt in Afrika, is het noodzaak de handel in mijnbouwproducten streng te reguleren. In de Afrikastrategie wordt daarover vooralsnog met geen woord gerept.

Met het enorme potentieel voor zon- en windenergie en de rijkdom aan transitiegrondstoffen hebben Afrikaanse landen een unieke kans om zelf een duurzaam energiesysteem op te zetten. Dat lukt alleen als het mondiale Noorden rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal stelt in zijn energietransitie.

In de Afrikastrategie lijkt gelijkwaardigheid vooralsnog vooral van pragmatische aard: Afrikaanse landen weten dat ze veel grondstoffen hebben, maar zijn gewaarschuwd door het koloniale verleden. Om toegang te krijgen tot die grondstoffen, moet Nederland zich daarom anders opstellen.

Afhankelijkheid

Om gelijkwaardigheid te bereiken, lijkt het kabinet vooral instrumenten in te gaan zetten die al bestaan en die voortkomen uit een ongelijkwaardig verleden. De exportkredietverzekering bijvoorbeeld, die de risico’s dekt van het Nederlandse bedrijfsleven, maar niet van de lokale bevolking. Deze exportkredietverzekering is weinig transparant en zwak als het gaat om het naleven van mensenrechten en milieunormen.

Hoe gaat de Nederlandse regering ervoor zorgen dat Afrikaanse landen zelf ook een hernieuwbare industrie kunnen opbouwen, in plaats van afhankelijk te zijn van buitenlandse bedrijven? En wat gaat Nederland doen aan zijn gigantische grondstoffenvoetafdruk, waarvoor gemeenschappen elders de prijs betalen?

Deze vragen worden in de Afrikastrategie nog niet beantwoord. Het is aan Kamerleden om daar helderheid over te krijgen. Nederland heeft een historische kans om zijn energiesysteem op een eerlijke manier te hervormen. Dat betekent niet alleen afscheid nemen van het fossiele-energiesysteem, maar ook van het oneerlijke handelssysteem.

Dit stuk is mede-ondertekend door de volgende organisaties: ActionAid, CARE Nederland, Fair Climate Fund, Hivos, IUCN NL, Milieudefensie, Save the Children, Simavi, WECF, WO=MEN Dutch Gender Platform en WWF-NL

TROUW

AFRIKAANSE LEIDERS BIJTEN VAN ZICH AF: ”WESTEN SCHIJNHEILIG”

13 NOVEMBER 2022

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/afrikaanse-leiders-bijten-van-zich-af-westen-schijnheilig~b02fe1e9/

Het is de Afrikaanse klimaattop, klinkt het in Sharm-el-Sheik. En zeker na een jaar waarin klimaatverandering zorgt voor verwoestende overstromingen en verzengende droogte, eisen Afrikaanse landen toezeggingen van de rest van wereld.

“Kenia heeft te maken met de ergste droogte en voedselcrisis in veertig jaar”, donderde William Ruto deze week vanachter het spreekgestoelte in Sharm-el-Sheik. “Twee jaar zonder regen hebben miljoenen mensen in de hoorn van Afrika in de ellende gestort. Het is overduidelijk dat klimaatverandering ons leven, gezondheid en toekomst bedreigt”, zei Ruto.

Zijn boodschap: Afrika vangt de klappen op. En dat terwijl Afrika nauwelijks bijdraagt aan de uitstoot die de klimaatverandering veroorzaakt.

De eerste week van de klimaatconferentie COP27, waarin de leiders van landen op de klimaattop in Egypte hun praatjes afdraaiden, was de roep om solidariteit de belangrijkste boodschap van Afrikaanse leiders. Daarbij werd het podium ook meermaals gebruikt om af te geven op het schijnheilige Westen.

Europese gaszorgen zijn hypocriet

Voor deze frustraties op het continent valt wel iets te zeggen. The Economist rekende voor dat de gemiddelde Afrikaan in een jaar net zoveel energie verbruikt als een Amerikaanse koelkast. En zelfs al zouden alle inwoners van sub-Sahara-Afrika van de ene op de andere dag vijf keer zoveel gasgestookte energie gaan verbruiken, dan zou dat de wereldwijde uitstoot maar met één procent doen toenemen.

Het Westen ziet liever dat Afrikaanse landen vervuilende grondstoffen in de grond laat zitten. Lang hield het investeringen in bijvoorbeeld gasvelden helemaal af. Dat gas onder druk van Oekraïne-oorlog nu opeens wél een groen label krijgt, wat die investeringen alsnog mogelijk moet maken, zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen onder Afrikaanse leiders.

Want, zo klinkt het – wij mogen niet met fossiele grondstoffen onze economieën aanzwengelen, maar als jullie het ‘s winters koud krijgen kan het opeens wel? President Macky Sall van Senegal, tevens voorzitter van de Afrikaanse Unie, plaatste op de klimaatconferentie nog maar eens vraagtekens bij de Westerse oproep om per direct te stoppen met fossiele grondstoffen. Afrikaanse landen moeten nu eenmaal gas geven om de economische achterstand nog enigszins goed te maken, zei Sall. “Voor alle duidelijkheid: we zijn voor het terugdringen van uitstoot. Maar Afrikanen zullen niet accepteren dat hun belangen worden genegeerd”.

‘Jullie moeten betalen voor klimaatschade’

Een ruilmiddel om die vervuilende grondstoffen toch in de grond te laten zitten zijn betalingen voor klimaatschade, voor ‘loss & damages’, dat Afrikaanse leiders dit jaar hoog op de agenda proberen te krijgen.

“En dat heeft niks met liefdadigheid of noodsteun te maken. Jullie moeten betalen voor wat jullie gebruikt hebben. Waar jullie voordeel uit hebben behaald”, zo verwoordde president Lazarus Chakwera van Malawi het tegenover de BBC, waarbij hij uithaalde naar het Westen die de gedane beloftes nog altijd niet nakomt. “Waarom hebben we hier nog steeds over? Omdat iemand niet wil betalen.”

Er is een sterke lobby vanuit ontwikkelingslanden om deze herstelbetalingen in de slotverklaring van de klimaatconferentie te krijgen. Net als de vorige keer, overigens – alleen klimaatonderzoeker Paul Behrens ziet nu meer kansen voor toezeggingen.

Welk prijskaartje moet eraan hangen?

“Kort gezegd gaat het hierbij om een tegemoetkoming voor de schade – de economische schade, maar ook het verlies aan mensenlevens – veroorzaakt door klimaatverandering. Dan ben je dus al voorbij klimaatadaptie of mitigatie, we hebben het dan al over het lijden, veroorzaakt door een opwarmende aarde”, zegt Behrens, verbonden aan de Universiteit Leiden.

Dat is dit jaar extra pregnant, niet alleen omdat de klimaattop op het Afrikaanse continent plaatsvindt, maar ook omdat juist Afrika het afgelopen jaar is geteisterd door verwoestende regenval en dodelijke overstromingen; of juist door verzengende droogte, met uitgeroeide veestapels en enorme hongersnood tot gevolg.

Alleen hebben rijke landen moeite om daar een prijskaartje aan te hangen – en dat vervolgens te betalen, legt Behrens uit. En andersom hebben ontwikkelingslanden weinig vertrouwen in de rijke landen. Dit aangezien er weliswaar al heel lang over wordt gepraat, maar er tot nu toe nog maar weinig is overgemaakt. Behrens begrijpt de frustratie van Afrikaanse landen dan ook maar al te goed. En die zit hem nog ergens in, legt hij uit.

Risicovolle investeringen

Namelijk in de oproep van westerse landen om de Afrikaanse elektrificatie te vergroenen. Meer dan 600 miljoen mensen in Afrika hebben momenteel nog geen toegang tot elektriciteit. Dat biedt ook kansen: om de vervuilende fossiele stap helemaal over te slaan, en meteen te gaan voor duurzame alternatieven. Maar dat is wensdenken, meent Behrens, helemaal omdat datzelfde Westen het voor veel ontwikkelingslanden heel moeilijk maakt geld op te halen voor de benodigde duurzame investeringen.

Voor een windmolenpark is allereerst een veel hoger startkapitaal nodig dan voor een gasinstallatie, legt hij uit. “De aanvankelijke investeringen in gasproductie zijn relatief laag, daarna blijft het geld kosten. Bij duurzame energieis het andersom: je hebt een groot startkapitaal nodig, maar als de windmolen eenmaal draait, kost hij weinig meer in onderhoud.”

Alleen is zo’n startkapitaal juist voor veel Afrikaanse landen zonder grote geldreserves een probleem. En die kunnen ook nog eens veel moeilijker kapitaal lenen bij veelal westerse banken. Bedenk ook dat die banken investeringen in gas als veiliger zien – en dus tegen veel lagere rentes aanbieden. Wil je als overheid in Senegal, Malawi of Nigeria kapitaal lenen om in een aan te leggen windpark te investeren, betaal je daar een hogere risico-opslag dan voor bijvoorbeeld een pijpleiding.

Vandaar zo’n oproep van Macky Sall, zegt Behrens. Het Westen kan wel willen dat Afrikaanse landen in hun elektrificatie de hele fossiele fase overslaan – maar dan moet ze dat wel mogelijk gemaakt worden. Zo lang het door de opstelling van westerse banken goedkoper en makkelijker is voor Senegal of Malawi om middels een gasinstallatie hun steden van elektriciteit te voorzien, heeft het Westen boter op het hoofd als verwacht wordt dat ze in één stap de sprong naar hernieuwbare energie maken.

EINDE ARTIKEL

[29]

”ASTRID ESSED ATTACK

ASIELSTROOM BEPERKEN GEVAARLIJK

En dat stuit bij mij al direct op bezwaren.

Want als de asielstroom wordt beperkt, loop je gevaar, dat vluchtelingen,

die door oorlog en/of persoonlijke vervolging moeten vrezen voor leven

en/of welzijn, geen veilig heenkomen kunnen krijgen.

Ik besef wel, dat verder in dit Asielhoofdstuk BBB refereert aan het afkopen

van het te overschrijden quotum van 15 000 asielzoekers per jaar

in de nieuwe EU Migratiedeal [17], maar het Gevaar daarvan is, dat als

meer landen zoiets gaan doen, de vluchtelingen alsnog tussen Wal en

Schip dreigen te belanden.

Kortom:

Het sollen met mensen dus.”

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 NADER BEKEKEN

ASTRID ESSED

11 SEPTEMBER 2023

[30]

”STUKJE 2

” Een Europese aanmeldbalie voor verzoek tot asiel voorkomt mensenhandel. De EU kan ook aanmeldcentra in de regio inrichten zodat asielzoekers daar terecht kunnen en de procedure daar ook wordt afgehandeld, zoals bijvoorbeeld in Tanzania, Malawi, Namibië of SenegaL” [18]

ASTRID ESSED ATTACK

OPMAAT NAAR EEN ”RWANDA DEAL?”

Het Gevaar van Aanmeldcentra in de regio vind ik, dat het Spook van de

”Rwanda deal” [Asiel aanvragen voor Europa  vanuit Rwanda en bij toekenning in Rwanda blijven] [19] weer de Kop op komt steken.

En aangezien BBB een van de partijen was, die voor een onderzoek naar een

mogelijke Rwanda deal gestemd had [20], vind ik dit BBB standpunt

onder Stukje 2 buitengewoon verontrustend.

blijven en niet naar Europa kunnen komen]”

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 NADER BEKEKEN

ASTRID ESSED

11 SEPTEMBER 2023

[31]

VLUCHTELINGENVERDRAG

CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

http://hrlibrary.umn.edu/instree/v1crs.htm

ASTRID ESSED CITEERT UIT EIGEN ARTIKEL

LINK NAAR ASTRID ESSED ARTIKEL GEHEEL ONDERIN

”STUKJE 6

”Het vluchtelingenverdrag stamt uit 1951. Deze is zeer gedateerd en nooit bedoeld voor de enorme aantallen zoals we die nu kennen. Daarom zet Nederland zich in om deze te vernieuwen of anders op te zeggen” [34]

ASTRID ESSED ATTACK

HANDHAVEN, DAT VLUCHTELINGENVERDRAG!

EEN VAN DE WEINIGE HANDVATEN, DIE EEN VLUCHTELING ANNO

2023 NOG HEEFT!

Zie onder noot 35, wat ik heb opgemerkt over het Vluchtelingenverdrag”

DE IN BOVENSTAANDE ZIN GENOEMDE NOOT 35

[35]

”STUKJE 2

Nederland moet inzetten op een update van het Vluchtelingenverdrag van 1951 en toewerken naar een Vluchtelingenverdrag van 2023. Wat BBB betreft moet zo’n verdrag de deelnemende landen de handvaten geven om grote asieltoestromen te dempen”

[53]

ASTRID ESSED ATTACK

Door steeds op die grote asielstromen te hameren, schept BBB

een Angstbeeld, als zouden er miljoenen vluchtelingen per dag

of maand [overdrijving Astrid Essed, om het BBB effect te laten

doordringen] Europa overspoelen.

Niets is minder waar.

De meeste vluchtelingen-het kan niet genoeg vermeld worden-komen helemaal niet naar Europa, maar worden opgevangen

in de regio! [54]

NOOT 35 EN HET DAARBOVEN GESCHREVEN COMMENTAAR

[ONDER NOOT 31] AFKOMSTIG VAN

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 NADER BEKEKEN

ASTRID ESSED

11 SEPTEMBER 2023

[32]

ASTRID ESSED CITEERT UIT HAAR ARTIKEL

[LINK NAAR DAT ARTIKEL GEHEEL ONDERIN

”STUKJE 4

” Asielzoekers die geen enkel recht hebben op verblijf in Nederland moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. BBB maakt zich sterk voor goede relaties met de landen waar deze staatsburgers naar terug moeten. Daar waar landen echt niet meewerken, zijn financiële consequenties ook aan de orde.” [27]

ASTRID ESSED ATTACK

ASIELZOEKERS IN GEVAAR BIJ UITZETTING

AAN FINANCIELE GEVOLGEN VOOR WEIGERLANDEN ZIJN RISICO’S

VERBONDEN

De eerste zin lijkt vanuit de vastgelegde Vreemdelingenwetgeving [28]

logisch, maar staat nogal eens haaks op Internationale Verdragen. [29]

Want een aantal keren is het voorgekomen, dat uitgezette asielzoekers

grote risico’s liepen in hun herkomstland [30], waaruit blijkt, dat die

Asielprocedure lang niet altijd deugt.

BBB moet dus wat dit aspect betreft, zich beter laten informeren of

een Toontje Lager zingen.

Wat betreft die ”financiele gevolgen” voor weigerlanden:

Zie onder noot 31, wat ik daarover heb geschreven in mijn

recente stuk over het BBB standpunt tav vluchtelingen

Op dus naar noot 31!”

NOOT 31

[31]

DEEL II

ASIELMIGRATIE-REDUCTIE OP KORTE TERMIJNOntwikkelingshulp en ”Bescherming” buitengrenzen

Bovenstaande [Asielmigratie-reductie] titel staat in het BBB verkiezingsprogramma

Ik pik daaruit de volgende stukjes

STUKJE 1

  • Ontwikkelingslanden, die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, moeten gekort worden op de financiële steun die Nederland en de EU bieden. En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen. Als landen weigeren ons te steunen in een crisis en hun eigen staatsburgers niet terug willen nemen, zijn ze geen goede buren en verdienen ze ook niet onze steun. ” [25]

ASTRID ESSED ATTACK

GEEN GELIJKE VERHOUDINGEN TUSSEN LANDENOp het eerste gezicht lijkt die laatste zin logisch voor niet politiek ingewijden:”Als landen weigeren ons te steunen in een crisis en hun eigen staatsburgers niet terug willen nemen, zijn ze geen goede buren en verdienen ze ook niet onze steun.” [26]

Zo van:

Als jij mij niet tegemoet komt, dan ik jou ook niet.

Maar dat is Boerenbedrog!

Want er zijn hier geen gelijke verhoudingen!

Het gaat om Rijke en Arme landen, waarbij die Rijke

landen niet alleen op allerlei manieren profiteren

van die arme landen [27], maar hen nog opzadelen met

de gevolgen van de klimaatcrisis ook en hen nog

afknijpen ook!

Lees maar noot 28

En dat allemaal, terwijl genoemde arme landen

die klimaatcrisis nauwelijks veroorzaken! [29]

ASIELMIGRATIE-REDUCTIE OP KORTE TERMIJN

STUKJE 2


”Ontwikkelingslanden, die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen, moeten gekort worden op de financiële steun die Nederland en de EU bieden. En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen” [30]

ASTRID ESSED ATTACK 

VERKEERDE VOORSTELLING ”STEUN” AAN ONTWIKKELINGSLANDEN

DE WARE HELDEN ZIJN DE MIGRANTEN!

De slimme lezer heeft gezien, dat dit Stukje 2 overeenkomt

met de eerste alinea van Stukje 1

Hier echter belicht ik het aspect ”Ontwikkelingshulp”,

door van der Plas geformuleerd als

”de financiële steun die Nederland en de EU bieden” [31]Als je als politiek niet ingewijde dit zo zou lezen en je wistniet beter, zou je inderdaad geloven, dat die ”ontwikkelingshulp”[door Van der Plas ”steun” genoemd], echt ten goede zou komenaan de ”ontwikkelingslanden”Niets is minder waar:Zelf geeft de website van de Nederlandse Overheid aan, datontwikkelingshulp [of samenwerking, noem het zoals je wilt]bij het huidige beleid vooral neerkomt op handel en investeringdoor Nederlandse bedrijven [32]Letterlijk staat er o.a.”Meer kansen voor Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden” [33]Ik ben geen groot econoom, maar naar mijn oordeelheeft dat weinig weg van daadwerkelijke steun aan armelanden, of de economieen van arme landen.Maar it is not just me!Mijn mening wordt bevestigd door de Partij voor de Dieren,die over het thema ”Ontwikkelingssamenwerking” het volgende schrijft:”

De Partij voor de Dieren is op dit moment de enige politieke partij die de bijdrage van Nederland aan ontwikkelingssamenwerking tot minstens 1 procent van het nationaal inkomen wil verhogen. De hulp moet worden gericht op de belangen van de mensen daar en niet primair op de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven” [34]

Ook de kritische website ”Stop Wapenhandel”, die al jaren een terecht

verbod wil op wapenexport naar ondemocratische regimes en conflictgebieden [35], doet een Goede Duit in het Zakje en 

schrijft:

”” Ondanks dat er hoog opgegeven wordt over extra investeringen voor het tegengaan en omgaan met klimaatverandering en voor ontwikkelingssamenwerking hoef je niet te verwachten dat dat de komende jaren zal veranderen. Nederlands (economisch) eigenbelang blijft het leidende motief voor het buitenlandbeleid, en die extra investeringen moeten dan ook vooral ten goede komen aan de Nederlandse handelsbalans en bedrijven.” [36]

Zie ook een interessant artikel van Frank van der Linde hierover [37]

De indruk te wekken, dat ontwikkelingssamenwerking

[of hulp] een werkbare steun is aan arme landen, is

dus een verkeerde voorstelling van zaken.

Daarbij ben ik bepaald geen fan van de zinsnede

[Lees Stukje 2 over]

” En bij aanhoudend weigeren, moet de subsidiekraan dicht en de uitkeringenstroom gestopt worden richting die landen.” [38]

Want dat riekt wel erg veel naar chantage.

Dat houdt in de praktijk in, dat wat dan nog wel ten goede zou

komen aan het land en/of aan zijn bevolking, niet meer

wordt betaald/gegeven/geleend, omdat landen zich niet

aan hun afspraken zouden houden.

En u raadt het al:

Wie wordt daarvan de dupe?

De gewone man.

Dit heet collectieve straf [in gewone taal ”de Goeien moeten

onder de Kwaaien lijden]  [39] en is mijns inziens een

weerzinwekkende methode om een nagestreefd doel te

bereiken.

WEG DUS MET DERGELIJKE STANDPUNTEN! MIGRANTEN ALS HELDEN ONTWIKKELINGSHULPTrouwens, de meest effectieve en directe vorm van ontwikkelingshulp komt van een Groep van wie de meestenhet niet zouden verwachten:De Migranten, die grote bedragen geld naar Huis, de Familietoesturen! [40]Zij zijn de Ware Helden in dit Verhaal!”

CAROLINE VAN DER PLAS EN DE VLUCHTELINGEN/HET

BBB STANDPUNT/ASTRID ESSED ATTACK!

4 SEPTEMBER 2023

LET OP!

ZOWEL DE GECITEERDE NOOT 31 ALS HET BOVENSTAANDE

CITAAT ONDER NOOT 32, BEHOREN TOT HET VOLGENDE ARTIKEL

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 NADER BEKEKEN

ASTRID ESSED

11 SEPTEMBER 2023

[33]

ASTRID ESSED CITEERT UIT HAAR ARTIKEL

”STUKJE 5

”Zonder sterke buitengrenzen zijn de binnengrenzen niet te handhaven. Een sterke buitengrens van de Europese Unie is daarbij noodzakelijk. Om deze reden geven we Frontex (Europees agentschap dat de buitengrenzen bewaakt) meer bevoegdheden en vertienvoudigen we in manschappen” [32]

ASTRID ESSED ATTACK

GEEN GRENZEN EN MUREN VOOR VLUCHTELINGEN!

FRONTEX GEVAARLIJKE GRENSBEWAKER!

Zie voor wat ik daarover in mijn recente artikel heb geschreven, onder noot 33

Op dus naar noot 33!

NOOT 33

ASIELMIGRATIE-REDUCTIE OP KORTE TERMIJN

”BESCHERMING”  BUITENGRENZEN

STUKJE 3

  • De buitengrenzen van de EU moeten versterkt worden. Dit kan onder meer door de bouw van grenshekken op kwetsbare locaties voor migrantenstromen. Maar ook is het nodig dat Frontex (het Europees agentschap dat de buitengrenzen bewaakt) stevig versterkt wordt in bevoegdheden, middelen en manschappen.”

ASTRID ESSED ATTACKSCHENDING RECHT OP ASIELVOORSTELLING  VLUCHTELING ALS BUITENLANDSEVIJANDHORROR VOORBEELD POLEN
BBB spreekt over Frontex, de grenspolitie van Fort Europa,waarop al heel veel op af te dingen is!Lees noot 41 maarMaar los daarvan:Het BBB standpunt over ”versterking” van de buitengrenzenis al heel kwalijk.Waarom grenzen als ”bescherming” tegen vluchtelingen.Zo wordt het kwalijke extreem-rechtse Beeld versterkt, dat vluchtelingen ”vijanden” zouden zijn, tegen wie versterkingenmoeten worden opgetrokken.Wat er weer toe leidt, dat reddingswerkers van vluchtelingen worden gecriminaliseerd en vervolgd. [42]En hoe staat het dan met het Recht op Asiel, verankerdin EU Verdragen? [43]Hoe kun je asiel aanvragen, als er bij de buitengrensvan Fort Europa een hek, een Muur, etc tegen je wordtopgezet?Waartoe dat optrekken van hekken en grenzen reeds heeft geleid, was o.a. te zien bij de grens van Polen en Belarus[Wit-Rusland], waar in de nadagen van 2021 grote groepenvluchtelingen [die eerst met allerlei mooie praatjes van Belarusdictator Loekasjenko naar Europa waren gelokt] [44], naar de grens met Polen gedirigeerd, waar ze vervolgens niet alleenkeihard door Polen werden geweigerd [wat in strijd is met datsteeds meer door de EU genegeerde Recht op Asiel], maar-wat nog erger was- doodvroren en/of uithongerden in het Niemandsland tussen Polen en Belarus. [45]Er WAS solidaire steun van Poolse activisten en ook gewoonPoolse burgers, die vonden, dat dit niet kon, maar de Poolseregering was en bleef niet alleen hierin inhumaan enmisdadig, de EU verklaarde zich ook nog eens ”solidair”met Polen, alsof Polen werd aangevallen door buitenlandsevijanden! [46]WEER die criminalisering van vluchtelingen als Vijanden! [47]EN JAIn 2021 waren het de grenzen en een zwaar bewapend Poolsleger [zogenaamd vanwege de dreiging uit Belarus], dat devluchtelingen met geweld tegenhield [48], er werd ook daadwerkelijk een door Polen een Muur gebouwd. [49]Een Muur, die mensen op de vlucht moet weren.”

CAROLINE VAN DER PLAS EN DE VLUCHTELINGEN/HET

BBB STANDPUNT/ASTRID ESSED ATTACK!

4 SEPTEMBER 2023

ZOWEL HET BOVENSTAANDE CITAAT ALS GENOEMDE NOOT

33 ZIJN AFKOMSTIG VAN

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 NADER BEKEKEN

ASTRID ESSED

11 SEPTEMBER 2023

[34]

WIKIPEDIA

ALCATRAZ FEDERAL PENITENTIARY

https://en.wikipedia.org/wiki/Alcatraz_Federal_Penitentiary

WIKIPEDIA

ESCAPE FROM ALZATRAZ (FILM)

https://en.wikipedia.org/wiki/Escape_from_Alcatraz_(film)

[35]

”[Gidi Makuszower, PVV]:”Dank u wel, voorzitter.Met maar liefst vijf bewindspersonen vandaag een debat over de opvangvan de Oekraiense vluchtelingen, waarvan wij van de PVV zeggen, dat datals de buurlanden van Oekraine het niet meer aankunnen, dan kunnen wijin Nederland tijdelijk en beperkt ruimte maken voor de opvang van deOekraiense vrouwen en kinderen door de instroom van al die buitenlandseindringers uit Afrika en dat donkere Midden-Oosten te stoppen.”YOUTUBE.COM

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN OVER KAAGSECRETARIS

ZIE

BERGKAMP VERBIEDT MARKUSZOWER TE SPREKEN

OVER ”KAAGSECRETARIS”

ASTRID ESSED

ZIE OOK

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN VAN

PVV’ER MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDE KAMER

VOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

[36]

YOUTUBE.COM

GEERT WILDERS: MANNELIJKE ASIELZOEKERS 

OPSLUITEN IN AZC’S

Geert Wilders [PVV]:”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.We hebben gezien, waar ze toe in staat zijn.Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal.Waar honderdduizenden vooral alleenstaande mannen uit een cultuur van vrouwenonderdrukking werden binnengelaten.Overal waar de onverantwoorde Open Deur politie zoals premier Rutte en kanselier Merkel de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen.Overal krijgen we nu te maken met een verkrachtingsepidemie.Het is een ramp, die vermeden had kunnen worden en vermeden had moeten worden, maar niet vermeden werd.Op vele plaatsen probeerden de autoriteiten en de media het verschrikkelijke nieuws onder de pet te houden, onder het tapijt te schuiven, maar dat lukt ze niet meer.De geest is uit de Fles.En er heerst, terecht, woede, angst, in Nederland en in de rest van Europa.Mensen zijn, terecht, heel erg boos, duizenden Nederlandse vrouwen stellen zich grote vragen bij hun eigen veiligheid.”Wie zal mij beschermen”Duizenden Nederlandse mannen maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun vrouwen.”Wie zal hen helpen”En duizenden Nederlandse ouders zijn bang voor wat hun dochters kan overkomen.”Wie waakt er over hen”Vreselijke massa aanrandingen zoals in Keulen kunnen ook hier in Nederland gebeuren.En het is tijd, die waarheid onder ogen te zien.Deze daders komen uit een cultuur waarin vrouwen minderwaardige wezens zijn, een cultuur van eerwraak en vernedering.Een cultuur, gesticht door een Profeet, die seksslavinnen had en een negenjarig meisje verkrachtte.Het is tijd, ook die waarheid onder ogen te zien.Want wie wegkijkt, wie wegkijkt, is medeschuldig.En het wordt steeds duidelijker:Premier Rutte, mevrouw Merkel en al die andere politici in Europa, die hun grenzen weigerden te sluiten, ze laten onze vrouwen en dochters keihard in de steek en zijn dus medeverantwoordelijk.Wat de PVV betreft is het duidelijk:Onze grenzen moeten dicht.Dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen.Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een Zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor, dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC’s.Voor hen moeten de AZC’s gesloten instellingen worden.Zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en zodat onze vrouwen eindelijk worden beschermd.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE

ZIE OOK

HETZE PVV LEIDER WILDERS TEGEN VLUCHTELINGEN: ”TESTOSTERONBOMMEN”

ASTRID ESSED

4 OCTOBER 2020

[37]

BBB EN DE VLUCHTELINGEN/VERVOLG/BBB CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA 2023-2027 NADER BEKEKEN

ASTRID ESSED

11 SEPTEMBER 2023

[38]

NU.NL

VERWOESTING IN GAZA BREIDT ZICH STEEDS VERDER UIT

[FOTO’S/BEELDEN]

4 NOVEMBER 2023

https://www.nu.nl/buitenland/6288283/verwoesting-in-de-gazastrook-breidt-zich-steeds-verder-uit.html

SATELLIETBEELDEN TONEN IMMENSE VERNIELING NA DRIE

WEKEN ISRAELISCHE BOMBARDEMENTEN

27 OCTOBER 2023

https://www.ad.nl/buitenland/satellietbeelden-tonen-immense-vernieling-na-drie-weken-israelische-bombardementen~a7694664/

Het conflict tussen Israël en Palestina, dat nu al bijna drie weken aan de gang is, laat een immens spoor van vernieling achter. Nieuwe satellietbeelden tonen de enorme verwoesting in de Gazastrook als gevolg van de Israëlische bombardementen. Volledige dorpen en steden zijn van de kaart geveegd.

Israël wil de Palestijnse terreurorganisatie Hamas, die de macht heeft in de Gazastrook, uitschakelen als wraak voor de verrassingsaanval van 7 oktober. Daarbij kwamen zeker 1400 Israëli’s om het leven en werden tweehonderd anderen gegijzeld. Israël voerde al talloze bombardementen uit op Gaza, met de dood van meer dan zevenduizend mensen – onder wie vooral burgers – als gevolg.

Materiële tol

Niet alleen de menselijke, maar ook de materiële tol is groot. Dat tonen nieuwe satellietbeelden van de Amerikaanse bedrijven Maxar Technologies en Planet Labs. Op de foto’s is te zien hoe verschillende dorpen en steden in Gaza volledig platgebombardeerd zijn.

In de stad Beit Hanoun, dicht bij de noordelijke grens met Israël, zijn de meeste gebouwen met de grond gelijk gemaakt. Enkele dagen na het begin van het conflict meldden de Israëlische autoriteiten dat ze de stad, zogezegd ‘het centrum van Hamas’, maar liefst 120 keer hadden aangevallen.

De Gazastrook is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld, met een oppervlakte van 365 vierkante kilometer en ongeveer twee miljoen inwoners. Het Israëlische leger raadt alle Gazanen aan om het gebied te verlaten. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds het begin van het conflict al zeker 1,4 miljoen Palestijnen gevlucht.

EINDE BERICHT

[39]

The attacks began in the early morning with a rocket barrage of at least 3,000 rockets launched against Israel and vehicle-transported and powered paraglider incursions into its territory.[27][28] Hamas fighters breached the Gaza–Israel barrier, killing civilians in neighboring Israeli communities and attacking Israeli military bases

WIKIPEDIA

2023 HAMAS LED ATTACK ON ISRAEL

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Hamas-led_attack_on_Israel

[40]

”The attacks began in the early morning with a rocket barrage of at least 3,000 rockets launched against Israel and vehicle-transported and powered paraglider incursions into its territory.[27][28] Hamas fighters breached the Gaza–Israel barrier, killing civilians in neighboring Israeli communities and attacking Israeli military bases. In a single day, 859 Israeli civilians[16] and at least 350 Israeli soldiers and policemen[17][18][19][9] were killed in nearby towns, kibbutzim, military bases, and at a music festival near Re’im.[29][14][15][9] Around 250 Israeli civilians and soldiers were taken as hostages to the Gaza Strip, of whom about 30 were children”

WIKIPEDIA

2023 HAMAS LED ATTACK ON ISRAEL

https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Hamas-led_attack_on_Israel

” 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.”

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN

ARMED CONFLICTS

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

The seven fundamental rules which are the basis of the Geneva Conventions and the Additional Protocols.  

 
 1 – Persons hors de combat and those who do not take a direct part in hostilities are entitled to respect for their

lives and their moral and physical integrity. They shall in all circumstances be protected and treated humanely

without any adverse distinction.

 2 – It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or who is hors de combat .

 3 – The wounded and sick shall be collected and cared for by the party to the conflict which has them in its power.

Protection also covers medical personnel, establishments, transports and equipment. The emblem of the red

cross or the red crescent is the sign of such protection and must be respected.

 4 – Captured combatants and civilians under the authority of an adverse party are entitled to respect for their lives,dignity, personal rights and convictions. They shall be protected against all acts of violence and reprisals. They shall have the right to correspond with their families and to receive relief.

 5 – Everyone shall be entitled to benefit from fundamental judicial guarantees. No one shall be held responsible for an act he has not committed. No one shall be subjected to physical or mental torture, corporal punishment or cruel or degrading treatment.

 6 – Parties to a conflict and members of their armed forces do not have an unlimited choice of methods and means of warfare. It is prohibited to employ weapons or methods of warfare of a nature to cause unnecessary losses or excessive suffering.

 7 – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 23 t/m 40/Sweet Caroline en Vriend Milders

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.